Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Типовой перечень бюджетных программ и результативных показателей их выполнения для местных бюджетов в области "Физическая культура и спорт" по расходам, учитываемым при определении объема межбюджетных трансфертов

Минфин, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 09.02.2011 № 73/404
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

09.02.2011 

м. Київ 

N 73/404 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2011 р. за N 242/18980

Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 19 листопада 2012 року N 1202/1291)

З метою удосконалення методологічних документів, необхідних для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, відповідно до положень Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р,

НАКАЗУЄМО:

1. Унести зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 01.10.2010 N 1149/3438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 957/18252, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Забезпечити доведення цього наказу для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г. В.) - до Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів;

Департаменту економіки та фінансів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мироненко Р. А.) - до Міністерства у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Карп Г. В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Кузькіна Є. Ю. та заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Домашенка А. В.

 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Голова Комісії з проведення
реорганізації, заступник Міністра
України у справах сім'ї, молоді та спорту
 

 
 
А. В. Домашенко
 

 

Типовий перелік
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів*

Програма  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 130102)
 

Мета 

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту 

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.;
обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.;
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн;
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн;
середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.;
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб;
збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл (КТКВК 130104) 

Мета 

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Забезпечення діяльності регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт".
2. Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту
 

Показники затрат:
кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;
кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб;
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для інвалідів, од.;
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл паралімпійського резерву (далі - СДЮШПР), од.;
обсяг витрат на утримання ДЮСШ для інвалідів, грн;
обсяг витрат на утримання СДЮШПР, грн;
обсяг витрат на проведення у ДЮСШ для інвалідів навчально-тренувальної роботи, грн;
обсяг витрат на проведення у СДЮШПР навчально-тренувальної роботи, грн;
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ для інвалідів в регіональних спортивних змаганнях, грн;
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн;
кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів, осіб,
у тому числі тренерів, осіб;
кількість штатних працівників СДЮШПР, осіб,
у тому числі тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, осіб;
середньорічна кількість учнів СДЮШПР, осіб;
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість учнів СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів, од.;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШПР, од.
Показники ефективності:
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн;
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для інвалідів, грн;
середні витрати на утримання однієї СДЮШПР, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШПР, грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШПР, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у ДЮСШ для інвалідів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість підготовлених у СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість учнів СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
збільшення кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості учнів СДЮШПР порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту (КТКВК 130105) 

Мета 

Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань.
2. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань.
3. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів.
4. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.
5. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів
 

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.;
кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.;
обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.;
кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.;
кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн;
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн;
середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн;
середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.
Показники якості:
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб;
збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, % 

Програма  

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (КТКВК 130106) 

Мета 

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.
2. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
3. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.
4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту 

Показники затрат:
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.;
обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.
Показники продукту:
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.;
кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн;
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн;
середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.
Показники якості:
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.;
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб;
збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КТКВК 130107

Мета 

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд України.
2. Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості.
3. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту 

Показники затрат:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.;
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн;
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн;
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн;
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб,
у тому числі - тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн;
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Фінансова підтримка спортивних споруд (КТКВК 130110) 

Мета 

Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності.
2. Забезпечення ефективного функціонування спортивних споруд для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення 

Показники затрат:
кількість спортивних споруд, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;
кількість спортивних споруд, які діють на госпрозрахунковій основі і отримують фінансову підтримку на свою діяльність, од.;
обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, грн;
обсяг витрат на фінансову підтримку госпрозрахункових спортивних споруд, грн;
загальний обсяг споживання електроенергії/природного газу/енергоносіїв бюджетними спортивними спорудами, кВт/тис. куб. м/тонн;
загальний обсяг споживання електроенергії/природного газу/енергоносіїв госпрозрахунковими спортивними спорудами, кВт/тис. куб. м/тонн;
загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, кв. м;
загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд, кв. м;
загальна площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;
загальна площа будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;
кількість штатних працівників бюджетних спортивних споруд, осіб;
кількість штатних працівників госпрозрахункових спортивних споруд, осіб.
Показники продукту:
обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на рік, оплату за споживання якого здійснюють бюджетні спортивні споруди, кВт/тис. куб. м/тонн;
обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на рік, оплату за споживання якого здійснюють госпрозрахункові спортивні споруди за рахунок коштів фінансової підтримки, кВт/тис. куб. м/тонн;
площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;
площа будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт за рахунок виділеної фінансової підтримки, кв. м.
Показники ефективності:
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, грн;
середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї госпрозрахункової спортивної споруди, грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника госпрозрахункової спортивної споруди, грн;
середня вартість 1 тис. куб. м природного газу/1 тонни твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами, грн;
середня вартість 1 тис. куб. м природного газу/1 тонни твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається госпрозрахунковими спортивними спорудами, грн;
середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, грн;
середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд госпрозрахункових спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки, грн.
Показники якості:
збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних спорудах, які є бюджетними закладами і утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів, змагань, проведених у поточному році на спортивних спорудах, які діють на госпрозрахунковій основі і отримують з відповідних бюджетів фінансову підтримку на свою діяльність, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності (КТКВК 130114) 

Мета 

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд України.
2. Підготовка спортсменів вищих категорій шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів.
3. Забезпечення участі спортсменів вищих категорій у всеукраїнських змаганнях 

Показники затрат:
кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.;
обсяг витрат на утримання ШВСМ, грн;
обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи, грн;
кількість штатних працівників ШВСМ, од.,
у тому числі тренерів, од.;
середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, од.;
кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.;
кількість навчально-тренувальних зборів, од.
Показники продукту:
кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.;
кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн;
середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб 

Програма  

Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (КТКВК 130201) 

Мета 

Підтримка та розвиток спортивного громадського руху в підготовці спортивного резерву 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Підтримка спортивного громадського руху.
2. Розвиток резервного спорту до збірних команд України.
3. Підтримка розвитку фізичної культури і спорту в регіонах серед різних верств населення 

Показники затрат:
кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій), од.;
обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій), грн;
кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку, од.
Показники продукту:
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.;
кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.
Показники ефективності:
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, грн;
середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів), грн;
середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, грн.
Показники якості:
збільшення кількості спортсменів громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), які взяли участь в спортивних заходах, порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком, %  

Програма 

Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення (КТКВК 130202) 

Мета 

Залучення місцевих організацій всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту 

 

Завдання 

Результативні показники 

  

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів 

Показники затрат:
кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення фізкультурно-масових заходів серед населення (в розрізі організацій), од.;
обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення фізкультурно-масових заходів серед населення (в розрізі організацій), грн.
Показники продукту:
кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.;
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій), од.
Показники ефективності:
середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення, грн;
середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного фізкультурно-масового заходу серед населення (в розрізі їх видів), грн;
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, грн.
Показники якості:
збільшення кількості населення регіонів, охопленого фізкультурно-масовими заходами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком, %;
збільшення кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), порівняно з минулим роком, %  

Програма 

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КТКВК 130203) 

Мета 

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд України.
2. Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості.
3. Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту.
4. Підтримка громадського спортивного руху 

Показники затрат:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од.;
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн;
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн;
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у регіональних спортивних змаганнях, грн;
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, осіб,
у тому числі тренерів, осіб.
Показники продукту:
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, що взяли участь в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, од.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн;
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн;
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у розрахунку на одного учня, грн;
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств у регіональних спортивних змаганнях, грн;
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, грн.
Показники якості:
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) та товариств, % 

Програма 

Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
(КТКВК 130204)
 

Мета 

Підтримка діяльності регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос" для здійснення ними розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення  

 

Завдання 

Результативні показники 

  

Сприяння діяльності місцевих організацій фізкультурно-спортивного товариства "Колос" 

Показники затрат:
кількість місцевих рад товариства, од.;
кількість штатних працівників місцевих рад товариства, од.;
загальна площа приміщень, у яких розміщені місцеві ради товариства, кв. м;
загальний обсяг споживання електроенергії/природного газу/енергоносіїв місцевими радами товариства, кВт/тис. куб. м/тонн.
Показники продукту:
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства, од.;
кількість спортивних споруд, що перебувають у сфері управління місцевих рад товариства, од.;
кількість організаційно-методологічних заходів, які проводяться місцевими радами товариства, од.;
кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими радами товариства, од.;
кількість фізкультурно-масових заходів серед населення, що проводяться місцевими радами товариства, од.
Показники ефективності:
розмір фінансової підтримки з бюджету одній місцевій раді товариства, грн;
середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих рад товариства, грн;
середня вартість 1 тис. куб. м природного газу/1 тонни твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається місцевими радами товариства, грн;
середні витрати на утримання 1 кв. м. площі приміщень місцевих рад товариства, грн.
Показники якості:
збільшення сільського населення, залученого до занять фізичною культурою і спортом, порівняно з минулим роком, % 

Програма 

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КТКВК 130205) 

Мета 

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів 

  

Завдання 

Результативні показники 

  

1. Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд.
2. Забезпечення ефективного функціонування спортивних споруд для проведення спортивних заходів, розвитку фізичної культури і спорту серед широких верств населення 

Показники затрат:
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі організацій), од.;
обсяг витрат на фінансову підтримку спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі організацій), грн;
загальний обсяг споживання електроенергії/природного газу/енергоносіїв спортивними спорудами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі організацій), кВт/тис. куб. м/тонн;
загальна площа будівель і споруд спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі організацій), кв. м.
Показники продукту:
обсяг природного газу/твердого палива/електроенергії на рік, оплату за споживання якого здійснюють спортивні споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, кВт/тис. куб. м/тонн;
площа будівель і споруд спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, на якій буде здійснено реконструкцію/поточний/капітальний ремонт за рахунок виділеної фінансової підтримки, кв. м.
Показники ефективності:
середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї спортивної споруди громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, грн;
середня вартість 1 тис. куб. м природного газу/1 тонни твердого палива/1 кВт електроенергії, що споживається спортивними спорудами громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, грн;
середні витрати на проведення реконструкції/поточного/капітального ремонту 1 кв. м будівель і споруд спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок коштів фінансової підтримки, грн.
Показники якості:
збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком, %;
кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які протягом року змінили свій фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, од. 

____________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

 

Директор Департаменту місцевих
бюджетів Міністерства
фінансів України
 

 
 
Г. В. Карп
 

Директор Департаменту фінансів
охорони здоров'я та соціальних програм
Міністерства фінансів України
 

 
 
С. О. Діденко
 

Директор Департаменту економіки та
фінансів Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту
 

 
 
Р. А. Мироненко
 

Опрос