Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации, торговле специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи, другими средствами негласного получения информации и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по разработке, изготовлению специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации, торговле специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи, другими средствами негласного получения информации

СБУ
Условия, Приказ от 31.01.2011 № 35
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

31.01.2011 

м. Київ 

N 35 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2011 р. за N 225/18963

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 30 квітня 2014 року N 212

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 22 жовтня 2016 року N 550)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", статей 6, 8, пункту 9 частини третьої статті 9, статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою забезпечення захисту прав громадян і безпеки держави

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

2. Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби безпеки України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

5. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Голова Служби безпеки України 

В. Хорошковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ліквідаційної комісії -
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. М. Яцишина
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Г. Кравченко
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державну таємницю", "Про оперативно-розшукову діяльність", Постанови Верховної Ради України від 17.06.92 N 2471-XII "Про право власності на окремі види майна", Указу Президента України від 13.04.2001 N 256 "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", від 27.10.2001 N 1450 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації".

1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання, виконання яких є обов'язковим для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі - господарська діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ).

1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ або які мають намір її провадити у повному обсязі або частково та подали заяву про видачу ліцензії до органу ліцензування.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

1.4. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, керівництво щодо провадження ними зазначеної діяльності здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує відповідність філій, відокремлених підрозділів цим Ліцензійним умовам.

1.5. Приймання документів, що подаються для отримання ліцензії, видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, прийняття рішень про визнання ліцензій недійсними, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням цих Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюються Службою безпеки України як органом ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ (далі - орган ліцензування) у порядку і терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.6. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (СТЗ) - технічні, програмні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані, пристосовані) для негласного отримання інформації;

розроблення СТЗ - усі стадії робіт до серійного виробництва, а саме: прикладні наукові дослідження, ескізне (технічне) проектування і макетування, створення і виготовлення конструкторської та технологічної документації, створення та проведення випробувань макетів, дослідних зразків, створення схеми виробництва, користування конструкторською та технологічною документацією або доопрацювання макетів, дослідних зразків за результатами випробувань;

виготовлення СТЗ - діяльність, пов'язана з випуском СТЗ, яка включає всі стадії технологічного процесу зі створення СТЗ відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, приймання результатів робіт з проведенням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності;

торгівля СТЗ - операції, що здійснюються за договорами поставки відповідно до Цивільного кодексу України.

II. Особливості ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

2.1. Орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ у повному обсязі або частково.

У межах виду господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється частково:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

2.2. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ у повному обсязі або частково подає заяву про видачу ліцензії (додаток 1) до Служби безпеки України.

До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

2.3. У разі створення у ліцензіата нової філії, нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат зобов'язаний подати до Служби безпеки України заяву про видачу копії ліцензії (додаток 2), а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.4. Заява про видачу ліцензії (її копії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ (додаток 3), копія якого направляється заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2.5. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату - фізичній особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності.

(пункт 2.5 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

2.6. У разі ліквідації філії, відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії, відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією, відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.

2.7. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2.8. У разі виникнення підстав для видачі дубліката ліцензії відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний подати органу ліцензування заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 5) разом із документом, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та непридатною для користування ліцензією (у разі її пошкодження).

2.9. Плата за видачу ліцензії (переоформлення, видачу копії та дубліката) вноситься суб'єктом господарювання (ліцензіатом) на відповідний рахунок територіального органу Державного казначейства України за місцезнаходженням суб'єкта господарювання. Розмір та порядок зарахування плати до Державного бюджету України визначаються Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

Оформлення (переоформлення) та видача ліцензії (копії, дубліката) здійснюються органом ліцензування після надходження від суб'єкта господарювання (ліцензіата), який подав заяву, документа, що підтверджує внесення плати за її видачу.

III. Вимоги до провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

3.1. Провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється суб'єктами господарювання з урахуванням вимог Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 N 1450.

3.2. Організаційні вимоги

3.2.1. Для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ ліцензіат зобов'язаний мати письмову домовленість (договір, протокол тощо) про співробітництво з державним (іноземним) замовником СТЗ з питань розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, а також затверджені керівником ліцензіата документи (далі - внутрішні документи), у яких визначені:

порядок організації та здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, місце їх виконання, забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при їх виконанні;

підрозділ (підрозділи) або група фахівців, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, його (їх) структура (склад) та завдання;

функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, їх обов'язки щодо збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі замовнику СТЗ, а також порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі замовнику технічної (конструкторської, технологічної, експлуатаційної тощо) документації.

Внутрішні документи можуть бути об'єднані в один документ.

Кожен фахівець, який залучається до провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, зобов'язаний бути ознайомлений під підпис із внутрішніми документами у частині, що його стосується.

3.2.2. Для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ суб'єкт господарювання зобов'язаний мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.2.3. Провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ здійснюється штатними або тимчасово найманими фахівцями, з якими укладені трудові договори відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України та які мають допуск до державної таємниці, оформлений відповідно до статті 22 Закону України "Про державну таємницю".

Фахівці ліцензіата за кількісним складом, освітою, професійною підготовкою, кваліфікацією відповідно до внутрішнього документа мають забезпечувати здійснення розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ за отриманою ліцензією.

3.2.4. Порядок розроблення та виготовлення ліцензіатом СТЗ повинен відповідати вимогам стандартів системи розроблення і поставлення продукції на виробництво.

3.2.5. Ліцензіат зобов'язаний:

мати перелік СТЗ, які ним розроблені, виготовляються за період ліцензованої діяльності (додаток 6), підписаний керівником ліцензіата;

проводити перевірку наявності СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, вузлів та компонентів (складових) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ, технічної документації на СТЗ станом на 31 грудня поточного року комісією, яка призначається керівником ліцензіата, та оформляти результати перевірки актом у п'ятнадцятиденний термін після її завершення;

зберігати документи (журнали), за якими обліковувались СТЗ, макети, дослідні зразки СТЗ, вузли та компоненти (складові) СТЗ, технічна документація на СТЗ, протягом трьох років після їх закриття.

3.2.6. Ліцензіат зобов'язаний щокварталу до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця подавати до органу ліцензування відомості щодо виконання чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ (додаток 7) станом на останній день кварталу.

3.2.7. Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний письмово повідомляти орган ліцензування протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.3. Кваліфікаційні вимоги

3.3.1. Фахівці ліцензіата, які здійснюють розроблення та виготовлення СТЗ, зобов'язані (відповідно до їх функціональних обов'язків) забезпечувати:

проведення ліцензіатом всіх стадій розроблення СТЗ, що можуть включати або бути пов'язані з прикладними науковими дослідженнями, ескізним (технічним) проектуванням і макетуванням, створенням і виготовленням конструкторської та технологічної документації, створенням та проведенням випробувань макетів, дослідних зразків, створенням схеми виробництва, користуванням конструкторською та технологічною документацією або доопрацюванням макетів, дослідних зразків за результатами випробувань (для розроблення СТЗ);

проведення ліцензіатом всіх стадій технологічного процесу зі створення СТЗ, що можуть включати або бути пов'язані із впровадженням технології виробництва, комплектуванням, монтажем (у тому числі встановленням), виготовленням відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, прийманням результатів робіт з проведенням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності (для виготовлення СТЗ);

проведення налагодження, перевірки та технічного обслуговування відповідно до вимог технічної документації, ремонту СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ).

3.3.2. Фахівці ліцензіата, які здійснюють розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ, зобов'язані (відповідно до їх функціональних обов'язків) знати:

положення нормативно-правових актів та нормативних документів, що регламентують розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ (в обсязі, необхідному для їх виконання);

принципи роботи і технічні характеристики необхідної контрольної, вимірювальної апаратури, засобів і комплексів обчислювальної техніки, що використовуються під час розроблення та виготовлення СТЗ;

методи проектування, порядок розроблення та особливості виготовлення СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

положення експлуатаційної документації на СТЗ, документів щодо порядку організації їх експлуатації та забезпечення безпеки;

методики проведення випробувань СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

вимоги щодо порядку забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при здійсненні розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, встановлених у внутрішньому документі ліцензіата.

3.4. Технологічні та інші вимоги

3.4.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний мати в обсязі, що забезпечує здійснення розроблення, виготовлення та торгівлю СТЗ:

власні (або такі, що використовуються на інших законних підставах) службові, виробничі приміщення, необхідні для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, необхідні для забезпечення технологічного процесу розроблення та (або) виготовлення СТЗ, які відповідають стандартам або технічній документації на обладнання (паспорт, формуляр, технічні умови тощо), повірені (атестовані) або калібровані встановленим порядком та укомплектовані експлуатаційною документацією.

Службові приміщення, засоби обчислювальної техніки, що використовуються для провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, повинні відповідати вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації.

3.4.2. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ зобов'язаний мати:

нормативно-правові акти, які регламентують господарську діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ;

технічні завдання (далі - ТЗ) на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР) з розроблення нових або модернізації існуючих зразків СТЗ, погоджені органом ліцензування та затверджені державним (іноземним) замовником (для розроблення СТЗ);

програми та методики проведення випробувань СТЗ (для розроблення та виготовлення СТЗ);

технічні умови на СТЗ, погоджені органом ліцензування (для виготовлення СТЗ);

експлуатаційну документацію на СТЗ;

нормативно-правові акти та внутрішні документи щодо забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом та порядку поводження з нею;

чинні нормативні документи у сфері стандартизації (ГОСТ, ДСТУ тощо), необхідні для виконання робіт з СТЗ.

IV. Особливості провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ

4.1. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ здійснюються ліцензіатом у межах виду господарської діяльності лише для потреб державних органів, підрозділи яких провадять оперативно-розшукову, розвідувальну та контррозвідувальну діяльність (далі - державні замовники), міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав (далі - іноземні замовники).

4.2. Розроблення нових або модернізація існуючих зразків СТЗ здійснюється ліцензіатом (ліцензіатами) на замовлення державних (іноземних) замовників або в ініціативному порядку шляхом виконання НДДКР.

НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих СТЗ на замовлення державних (іноземних) замовників виконуються згідно з ТЗ, які погоджені органом ліцензування. Один примірник затвердженого державним (іноземним) замовником ТЗ протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

ТЗ на НДДКР розробляються ліцензіатом або спільно державним (іноземним) замовником і ліцензіатом на підставі вихідних вимог державного (іноземного) замовника.

Ініціативні НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих СТЗ виконуються після погодження з органом ліцензування ТЗ на ці роботи.

У ТЗ на розроблення СТЗ обов'язково визначається їх належність до СТЗ.

4.3. До виконання замовлення з розроблення, виготовлення СТЗ ліцензіат може залучати співвиконавців робіт, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ, за погодженням із замовником СТЗ.

4.4. Випробування створених в рамках ініціативних НДДКР макетів, дослідних зразків СТЗ проводяться ліцензіатом у терміни, за розробленими ним програмами та методиками, погодженими органом ліцензування, із залученням представників останнього.

За результатами випробувань складається акт випробувань у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата. Другий примірник акта випробувань надсилається до органу ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання.

Створені в рамках ініціативних НДДКР макети, дослідні зразки СТЗ на підставі спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування, прийнятого з урахуванням викладених в акті випробувань висновків, підлягають подальшому доопрацюванню, знищенню (розукомплектуванню тощо) у встановленому порядку.

4.5. Виготовлення СТЗ здійснюється ліцензіатом відповідно до розроблених ним технічних умов, погоджених органом ліцензування.

4.6. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ для потреб державних (іноземних) замовників здійснюються ліцензіатами на підставі відповідних договорів.

4.7. Розроблення, виготовлення та торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюються ліцензіатами після письмового узгодження з органом ліцензування.

Торгівля СТЗ для потреб іноземних замовників здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці за наявності дозволу (висновку) на право здійснення міжнародних передач товарів, що видається Державною службою експортного контролю України відповідно до вимог Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

(пункт 4.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 30.04.2014 р. N 212)

4.8. Надання ліцензіатами інформації про СТЗ, технічної документації на СТЗ потенційному державному (іноземному) замовнику здійснюється за умов узгодження з державним замовником, за замовленням якого розроблено ці СТЗ.

4.9. СТЗ та технічна документація на них передаються ліцензіатом представнику замовника за довіреністю, засвідченою гербовою печаткою, і видатковим документом (накладною).

4.10. Передача (прийняття) СТЗ та технічної документації на них супроводжується складанням відповідного акта про прийняття-передачу з обов'язковою перевіркою цілісності упакування та пломб СТЗ.

4.11. СТЗ повинні перебувати на обліку у ліцензіата під час розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації, зберігання. Обліку також підлягають макети, дослідні зразки СТЗ, вузли та компоненти (складові) СТЗ, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри СТЗ. Облік здійснюється за серійними номерами.

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

4.12. Зберігання СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ повинно здійснюватись ліцензіатом у місцях, які унеможливлюють несанкціонований доступ до них.

4.13. СТЗ, макети, дослідні зразки СТЗ, обліковані вузли та компоненти (складові) СТЗ знімаються ліцензіатом з обліку після їх передачі державному замовнику, відправлення іноземному замовнику, знищення, витрачання на випробуваннях, умонтування в інші технічні засоби відповідно.

Підставами для зняття з обліку є:

накладна (акт прийняття-передачі) з підписом державного замовника, засвідчена його печаткою;

вантажна митна декларація (при відправленні іноземному замовнику);

акт про знищення;

акт про витрачення на випробуваннях;

акт про умонтування в інші технічні засоби.

4.14. Знищення ліцензіатом СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ здійснюється у випадках:

вибракування під час виготовлення чи випробувань СТЗ;

мотивованої відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків СТЗ;

завершення НДДКР з розроблення нових або модернізації існуючих зразків СТЗ, у тому числі ініціативних;

анулювання ліцензії.

4.15. Відбір (вибракування) для знищення СТЗ, макетів, дослідних зразків СТЗ, облікованих вузлів та компонентів (складових) СТЗ, технічної документації на СТЗ та їх знищення здійснюються протягом п'яти робочих днів після настання випадків, зазначених у пункті 4.14 розділу IV цих Ліцензійних умов, спеціально створеною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох спеціалістів із залученням представника органу ліцензування.

За результатами знищення в той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата. Другий примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання.

 

Начальник Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування
Служби безпеки України
 

 
 
О. Воронов
 

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                               (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                         посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                         або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
_______________________________, код за
КОПФГ ________________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
номер засобу телефонного зв'язку ________________________________________________________,
номер факсимільного зв'язку ____________________________________________________________,
e-mail (за наявності) ____________________________________________________________________,
поштові реквізити (для листування) ______________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                                  (повне найменування
__________________________________________, код за МФО _______________________________
                                          банку)
просить видати ліцензію та її _____ копії (за необхідності) на провадження (указати необхідне згідно з пунктом 2.1 розділу II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації, затверджених наказом Центрального управління Служби безпеки України від 31 січня 2011 року N 35, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2011 року за N 225/18963):

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

За отриманою ліцензією провадитимуть господарську діяльність такі філії, відокремлені підрозділи (за необхідності):

найменування філії,
відокремленого підрозділу

місцезнаходження,
N телефонів (факсів)

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації ознайомлений і зобов'язуюся їх додержуватися.

Документи, перелік яких визначено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 1 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
               посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________,
                                                           особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________,
__________________________, код за
КОПФГ _____________________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _______________ у __________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування
__________________________________________, код за МФО _______________________________,
                                                    банку)
прошу видати копію (копії) ліцензії серії _______ N ___________ від ______.______.______________
на провадження господарської діяльності __________________________________________________
                                                                                                                                 (вид господарської діяльності,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______.______________ N __________,
строк дії ліцензії: з ______.______.______________.

Підстава для видачі копії (копій) ліцензії ___________________________________________________
                                                                                                                                     (створення нової філії,
_____________________________________________________________________________________
                       нового відокремленого підрозділу, нового місця провадження господарської діяльності)
найменування філії (відокремленого підрозділу) ____________________________________________,
місцезнаходження, N телефонів (факсів) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документи, перелік яких визначено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 2 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

ОПИС
документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування юридичної особи або
                                                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Дата і номер прийняття документів: "______" ____________ 20____ року N ____________

Відповідальна особа, яка прийняла документи ______________________________________________
                                                                                                                                       (підпис, прізвище та ініціали)

Копію опису отримав ___________________________________________________________________
                                                                                (підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи заявника)

Документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії,
____________________________________________ прийнятий "______" ____________ 20____ року.
                                             (назва документа)

Відповідальна особа, яка прийняла документ _______________________________________________
                                                                                                                                            (підпис, прізвище та ініціали).

(додаток 3 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                      посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                        або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
__________________________________, код за
КОПФГ _____________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                              (повне найменування
______________________________________________________, код за МФО ___________________
                                                          банку)
просить переоформити ліцензію серії ______ N __________ від ______.______.____________
на провадження господарської діяльності __________________________________________________
                                                                                                                            (вид господарської діяльності,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______._____________ N ___________,
строк дії ліцензії: з ______.______._____________
у зв'язку зі зміною _____________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи, якщо зміна не пов'язана з реорганізацією
                                                                 юридичної особи, прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;
______________________________________________________________________________________
                                       місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________
                 що пов'язано з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, а саме - намірами ліцензіата
                                                                                             розширити свою діяльність)

Ліцензія, що підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни, додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

______________________________________
  (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 4 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

Служба безпеки України

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                             посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
організаційно-правова форма ____________________________________________________________
__________________________________, код за
КОПФГ _____________________________________,
код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) ___________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _________________________ у ________________________________________
                                                                                                                                                     (повне найменування
______________________________________________, код за МФО ____________________________
                                                        банку)
просить видати дублікат ліцензії серії ______ N __________ від ______.______.____________
на провадження господарської діяльності
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (вид господарської діяльності,
______________________________________________________________________________________,
                                                                        на провадження якої було видано ліцензію)
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: ______.______.___________ N __________,
строк дії ліцензії: з ______.______.___________
у зв'язку з її
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (втратою; пошкодженням)

Документи, перелік яких визначено статтею 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", додаються.

Підпис заявника

_____________

М. П.

_____________________________________
     (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(додаток 5 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

ПЕРЕЛІК СТЗ,
які розроблені, виготовлені
___________________________________
(найменування ліцензіата)
за період ліцензованої діяльності

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець

 
_______________________________________
                             (підпис, прізвище та ініціали)

(додаток 6 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

 

ВІДОМОСТІ
щодо виконання
__________________
(найменування ліцензіата)
чинних та укладання нових договорів з державними (іноземними) замовниками СТЗ та стан виконання ініціативних НДДКР за ____ квартал 20__ р.

Керівник ліцензіата (юридична особа)
або фізична особа - підприємець

 
____________________________________________
                                 (підпис, прізвище та ініціали)

(додаток 7 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 30.04.2014 р. N 212)

____________

Опрос