Идет загрузка документа (455 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Регламента любительской радиосвязи Украины

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Решение, Регламент от 21.10.2010 № 475
редакция действует с 04.08.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.10.2010 

м. Київ 

N 475 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2011 р. за N 205/18943

Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 25 червня 2013 року N 390
,
від 7 лютого 2017 року N 69
,
від 13 лютого 2018 року N 78

Відповідно до статті 53 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент аматорського радіозв'язку України, що додається.

2. Департаменту ліцензування та радіочастот та Юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності розмістити рішення на веб-сайті НКРЗ.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

В. Олійник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр транспорту
та зв'язку України
 

 
К. О. Єфименко
 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

Міністр оборони України 

М. Б. Єжель 

 

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

I. Загальні положення

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських організацій радіоаматорів України.

1.2. Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою радіозв'язку.

1.3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

1.4. Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв'язку та аматорській супутниковій службі радіозв'язку здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 N 1208.

1.5. Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу України), визначено смуги радіочастот та особливості застосування радіотехнологій аматорського радіозв'язку та аматорського супутникового радіозв'язку.

1.6. Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі відповідно до Закону.

1.7. Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року N 578, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1530/29660.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 07.02.2017 р. N 69
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13.02.2018 р. N 78)

II. Терміни та їх визначення

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

автоматична радіостанція - радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання;

аматорська радіостанція (далі - АРС) - станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок;

аматорська служба - служба взаємного зв'язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба - служба радіозв'язку, що використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) - документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв'язку (далі - CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації;

дозвіл на експлуатацію АРС - документ, який засвідчує право радіоаматора - громадянина України (іноземця або особи без громадянства у випадках, визначених у цьому Регламенті) на експлуатацію аматорської радіостанції протягом визначеного терміну в певних умовах;

екзаменаційний сертифікат радіоаматора - початківця (сертифікат NOVICE) - документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32;

кваліфікаційно-технічна комісія - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС;

необхідна ширина смуги випромінювання - ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

носимі (портативні) аматорські радіостанції - АРС, які пристосовані для ведення радіозв'язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

оператор АРС - особа, яка набула право на експлуатацію АРС;

пересувні аматорські радіостанції - АРС, які встановлені на рухомих об'єктах та пристосовані для ведення радіозв'язку під час руху або зупинок;

позивний сигнал - розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв'язку для ідентифікації цієї станції;

радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) - документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних громадян країн-членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення радіозв'язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб;

радіомаяки - автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об'єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

ретранслятори (репітери) - автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

стаціонарна аматорська радіостанція - АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у інших чинних нормативних та нормативно-правових актах.

III. Експлуатація аматорської радіостанції

3.1. Аматорська радіостанція може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

3.2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (далі - дозвіл), форма якого наведена у додатку 1, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.3. Користування аматорською радіостанцією може бути:

3.3.1 індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

3.3.2 колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об'єднаннях, навчальних закладах та закладах культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається відповідальна особа.

3.4. Характеристики аматорських систем визначені у рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку RM.1732 та наведені у додатку 2 (таблиці 1 - 6), а саме:

3.4.1 у таблиці 1 - для амплітудної маніпуляції Морзе;

3.4.2 у таблиці 2 - для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням;

3.4.3 у таблиці 3 - для аматорських аналогових радіотелефонних систем;

3.4.4 у таблиці 4 - для цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем;

3.4.5 у таблицях 5 і 6 - для аматорських супутникових систем у напрямках земля-космос та космос-земля відповідно.

3.5. Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 N 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.96 за N 488/1513.

3.6. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв'язку передавачів АРС (за категоріями операторів) наведені у додатку 2 (таблиця 7).

3.7. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 2 (таблиця 8).

3.8. Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до антенно-фідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не повинен перевищувати відносного та абсолютного значень норм на рівні побічних випромінювань, наведених у додатку 2 (таблиця 9).

3.9. Несуче коливання (частота) і неробоча бічна смуга передавачів АРС із односмуговою модуляцією повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

3.10. При використанні цифрових систем радіозв'язку параметри вихідного сигналу повинні бути:

3.10.1 не гірші, ніж у режимі J3E - на частотах нижче 30 МГц;

3.10.2 не гірші, ніж у режимі F3E - на частотах вище 30 МГц.

3.11. У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга, а у смугах радіочастот вище 10 МГц - верхня бічна смуга.

3.12. Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні еквівалента антени в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

  

 
(Вт) або Pвих = I2екв х R (Вт),
  

де:

Uекв - напруга на активному навантаженні еквівалента антени, В;

Iекв - струм в активному навантаженні еквівалента антени, А;

R - величина опору активного навантаження еквівалента антени, Ом.

3.13. Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц на частотах до 30 МГц та 1000 Гц на частотах вище 30 МГц. Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

3.14. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов'язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі зв'язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки.

3.15. Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію АРС, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.16. Радіоелектронні засоби (далі - РЕЗ), які входять до складу АРС та технічні характеристики яких відповідають характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 2, можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов'язкового підтвердження відповідності.

IV. Користування радіоаматорами радіочастотним ресурсом України

4.1. Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв'язку, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС.

4.2. При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати такі умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.2.1 додержуватися вимог чинних нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів та державних стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

4.2.2 вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до апаратури АРС та експлуатації РЕЗ з її складу;

4.2.3 при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС;

4.2.4 забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

4.2.5 надавати на запит уповноважених Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) посадових осіб інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

(підпункт 4.2.5 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 13.02.2018 р. N 78)

4.2.6 в установленому законодавством порядку допускати уповноважених НКРЗІ посадових осіб до перевірки експлуатації АРС, а також пред'являти за їх вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;

(підпункт 4.2.6 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 13.02.2018 р. N 78)

4.2.7 експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РЕЗ яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

4.2.8 своєчасно виконувати розпорядження (приписи) уповноважених НКРЗІ посадових осіб стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов дозволу на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

(підпункт 4.2.8 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 13.02.2018 р. N 78)

4.2.9 забезпечувати виконання вимірів технічних параметрів випромінювання РЕЗ зі складу АРС.

4.3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв'язку, оператор АРС при здійсненні зв'язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

4.4. Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот, що розподілена аматорській та аматорській супутниковій радіослужбам.

V. Кваліфікація операторів АРС

5.1. В Україні з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT застосовується така класифікація категорій операторів АРС:

5.1.1 перша - відповідає вищій кваліфікації;

5.1.2 друга - відповідає загальній кваліфікації;

5.1.3 третя - відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

5.2. З метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі - КТК).

5.3. КТК формуються із представників Українського державного центру радіочастот та його філій (далі - УДЦР), громадських організацій радіоаматорів України, інших фахівців радіозв'язку за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом начальника УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

5.4. КТК складається з Голови КТК та не менше п'яти членів комісії.

5.5. До складу КТК залучаються радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п'яти років та не допускали порушень Регламенту аматорського радіозв'язку України.

5.6. Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту.

5.7. Кількість КТК та їх чисельний склад повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

5.8. Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до чинного законодавства України, у тому числі цього Регламенту.

5.9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

5.10. Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців з урахуванням звіту ERC REPORT 32 наведена у додатку 3, а для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02) - у додатку 4.

5.11. Кваліфікація оператора АРС визначається:

5.11.1 для першої категорії - шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

5.11.2 для другої категорії - шляхом теоретичного іспиту;

5.11.3 для третьої категорії - шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту - усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп'ютера.

5.12. Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного іспиту повинен бути не менше трьох членів.

5.13. Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами єдиного зразка та критеріями оцінювання, які розробляються УДЦР разом із громадськими організаціями радіоаматорів на підставі відповідних екзаменаційних програм та затверджуються начальником УДЦР.

5.14. Для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

5.15. КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 5).

5.16. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 6. Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

5.17. Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

5.18. КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та інформує заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної категорії оператора АРС. Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

5.19. Практична частина кваліфікаційного іспиту складається з приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем наведено у додатку 7. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту "передача текстів кодом Морзе" вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

5.20. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

5.21. У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви.

5.22. АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:

5.22.1 відкриття;

5.22.2 підвищення категорії оператора;

5.22.3 відновлення роботи після тимчасового закриття;

5.22.4 зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що пов'язані з користуванням додатковими смугами радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 8.

5.23. Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

5.24. Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

5.25. За результатами технічного огляду КТК складає акт. Форму акта наведено у додатку 9.

VI. Порядок отримання дозволу на експлуатацію АРС

6.1. Дозвіл засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації оператора протягом визначеного терміну в певних умовах.

6.2. Дозвіл мають право отримувати:

6.2.1 громадяни України;

6.2.2 іноземці та особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України;

6.2.3 іноземці та особи без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ СЕРТ або відповідні дозвільні документи на експлуатацію АРС іншої держави.

Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають право отримувати об'єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки).

6.3. Підготовку та надання дозволів здійснює УДЦР.

6.4. Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС (додаток 10).

Якщо заявник проживає у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

6.4.1. До заяви про видачу дозволу додаються:

довідка про складання кваліфікаційного іспиту;

акт технічного огляду АРС;

для осіб, визначених у підпункті 6.2.1 пункту 6.2 цього розділу, - копія паспортного документа громадянина України (сторінки 1 - 2 та відмітка про місце проживання); для неповнолітніх осіб - копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників (батьків, усиновителів, опікунів тощо), які підтверджують можливість надання дозволу (сторінки 1 - 2 та відмітка про місце проживання);

для осіб, визначених у підпункті 6.2.2 пункту 6.2 цього розділу, - копія паспортного документа або копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання на території України;

абзац шостий підпункту 6.4.1 пункту 6.4 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 25.06.2013 р. N 390)

при використанні РЕЗ промислового виробництва - копія технічного паспорта, у якому зазначені технічні характеристики РЕЗ.

6.4.2. При зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково подається заява законного представника, що представляє його інтереси.

6.4.3. Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем.

Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

6.4.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зразок бланка дозволу наведено у додатку 11.

6.4.5. Дозвіл надається на кожну АРС. Термін дії дозволу не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено заявником.

6.4.6. Смуга радіочастот та види радіозв'язку, що має право використовувати радіоаматор, зазначаються у дозволі на підставі акта технічного огляду АРС.

6.4.7. Радіоаматор повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію АРС у разі зміни:

місця розташування АРС;

категорії оператора;

складу обладнання АРС;

технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, які пов'язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

6.5. При короткострокових візитах (до трьох місяців) до країн-членів CEPT або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06, дозвіл на експлуатацію АРС надає можливість експлуатувати АРС без отримання документа дозвільного характеру цієї країни.

6.5.1. У разі перебування за кордоном більше трьох місяців радіоаматор - громадянин України з метою отримання документа дозвільного характеру повинен звернутись до відповідного уповноваженого органу країни перебування. До звернення додається сертифікат HAREC або NOVICE.

6.5.2. При експлуатації АРС в іншій країні радіоаматор повинен знати вимоги регламенту аматорського радіозв'язку цієї країни. Під час здійснення сеансу радіозв'язку він має використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким відповідним чином указувати префікс країни, що відвідується.

6.5.3. УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 12) надає сертифікат NOVICE радіоаматорам України, що склали іспит на здобуття третьої категорії оператора АРС відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE). За наявності до заяви додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката NOVICE наведено у додатку 13.

6.5.4. УДЦР на підставі заяви про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 12) надає гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) радіоаматорам України, які мають кваліфікацію оператора АРС першої або другої категорії і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми. За наявності до заяви додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката HAREC наведено у додатку 14.

6.6. Іноземці та особи без громадянства, які мають дозвільний документ СЕРТ та тимчасово перебувають на території України (до трьох місяців), мають право здійснювати аматорський радіозв'язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, що визначені цим Регламентом.

6.6.1. Іноземці та особи без громадянства, які мають дозвільний документ СЕРТ та планують перебувати на території України більше трьох місяців, повинні звернутися до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України (додаток 15).

6.6.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України та мають документ дозвільного характеру іншої країни на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) або сертифікат HAREC (NOVICE), повинні звернутися до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України (додаток 15).

6.6.3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України, до заяви про видачу дозволу на експлуатацію АРС на території України додають:

копію дозвільного документа СЕРТ (сертифіката HAREC або NOVICE, відповідного дозвільного документа іншої країни);

копію паспортного документа.

6.6.4. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл надається не пізніше ніж через три робочих дні після надходження оплати робіт за рахунком.

6.6.5. Категорія радіоаматорів інших держав визначається з урахуванням Рекомендації ECC (05) 06 та додатка II Рекомендації CEPT T/R 61-01.

6.6.6. Термін дії дозволу обумовлюється терміном дії в'їзної візи, але не повинен перевищувати одного року, з правом продовження.

6.7. Дозвіл на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку надається об'єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

6.7.1. При оформленні дозволу на експлуатацію ретранслятора аматорського радіозв'язку враховується перелік радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазонах 145 МГц та 435 МГц, що наведено у додатку 16.

6.7.2. Уповноважена особа, яка має намір експлуатувати ретранслятор (радіомаяк), особисто, через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку (додаток 17).

Якщо заявник проживає у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

До заяви додаються такі документи:

абзац четвертий підпункту 6.7.2 пункту 6.7 виключено

(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 25.06.2013 р. N 390)

копія паспорта громадянина України (сторінки перша, друга та відмітка про місце реєстрації);

копія дозволу на експлуатацію АРС особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка);

витяг з карти масштабом не більше 1:200000 із позначенням місця розташування ретранслятора (радіомаяка).

6.7.3. Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам аматорських систем (додаток 2, таблиці 1, 3, 8).

При відсутності зауважень підрозділ УДЦР надсилає документи до головного офісу УДЦР.

6.7.4. Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи.

6.7.5. За необхідності погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України строк надання дозволу продовжується на термін погодження та не повинен перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав для погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України письмово інформує про це заявника.

6.7.6. За позитивними результатами розрахунків умов електромагнітної сумісності та погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України УДЦР приймає рішення про видачу дозволу, інформує заявника та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та оформлення.

6.7.7. Після оплати заявником робіт з підготовки та оформлення дозволу на підставі акта первинного технічного контролю параметрів РЕЗ (додаток 18) УДЦР надає заявникові дозвіл на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку (додаток 19). Зразок бланка дозволу наведено в додатку 11. Термін дії дозволу - не менше 5 років, якщо інше не заявлено заявником.

6.7.8. Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) заявник подає документи, зазначені у підпункті 6.7.2 пункту 6.7 розділу VI цього Регламенту.

6.8. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації (додаток 20) надається відповідальній особі, що призначена організатором змагань. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації (додаток 21) додається реєстраційна відомість (додаток 22).

6.9. За бажанням радіоаматора з метою отримання дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб (додаток 23), що входить до складу АРС та використовує смуги радіочастот вище 30 МГц, заявник особисто, через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб, форму якої наведено у додатку 24. Зразок бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб наведено в додатку 25.

6.10. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

6.10.1 зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - власника дозволу;

6.10.2 зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - власника дозволу;

6.10.3 реорганізація юридичної особи - власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов'язаний протягом 30 днів подати заяву про його переоформлення. Разом із дозволом, що підлягає переоформленню, заявником надаються копії документів, що підтверджують зазначені зміни. Переоформлення дозволу здійснюється УДЦР у передбачений законодавством термін.

6.11. Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію є:

6.11.1 Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;

6.11.2 невідповідність заявлених технічних даних РЕЗ умовам експлуатації, що визначені цим Регламентом;

6.11.3 негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України присвоєнь радіочастот для ретрансляторів (радіомаяків) з причин невиконання умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

6.12. Для продовження терміну дії дозволу оператор АРС повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його дії особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР із заявою про продовження терміну дії дозволу. Форму заяви про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію АРС наведено у додатку 26.

6.13. Підставами для відмови у продовженні терміну дії дозволу є:

6.13.1 обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;

6.13.2 порушення оператором АРС умов дозволу;

6.13.3 невідповідність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу.

6.14. У процесі опрацювання документів УДЦР у межах своєї компетенції може звертатись до заявника для уточнення даних з питань підготовки дозволу з відповідним продовженням терміну підготовки дозволу за згодою заявника.

6.15. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до процедури, що передбачена Законом України "Про радіочастотний ресурс України".

VII. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв'язку

7.1. Проведення сеансів радіозв'язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв'язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії (кваліфікації оператора) та зазначені у дозволі.

7.2. Радіозв'язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв'язку.

7.3. Перед початком сеансу радіозв'язку оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

7.4. У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РЕЗ інших служб оператор повинен негайно вжити заходів щодо їх усунення, навіть до припинення випромінювання.

7.5. При веденні радіозв'язку оператор АРС не повинен створювати завади у суміжних смугах радіочастот, що вже використовуються іншими станціями.

7.6. Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв'язку на вільній частоті, має пріоритет у її використанні щодо інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти або вимагати його вивільнення на момент передачі.

7.7. Радіозв'язок з іншими радіостанціями, що не належать аматорській радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

7.8. Аматорський радіозв'язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями з дотриманням законодавства про конфіденційну інформацію. Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

7.9. Оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та при закінченні сеансу радіозв'язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

7.10. При роботі в телеграфному (далі - ТЛГ) режимі оператори АРС повинні використовувати міжнародний код Морзе (додаток 27).

7.11. При роботі в телефонному режимі рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 28).

7.12. Радіообмін може вестися із застосуванням виразів Q-коду та радіоаматорського коду. Витяги з міжнародного Q-коду та радіоаматорського коду наведені у додатку 29 та додатку 30 відповідно.

7.13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку може бути обмежено проведення радіозв'язку між радіоаматорами України та радіоаматорами деяких країн.

7.14. Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського радіозв'язку, є картка-квитанція (QSL). У ній обов'язково вказуються: час та дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та якість зв'язку. Форма картки-квитанції (QSL) - довільна.

7.15. Оператор АРС повинен вести апаратний журнал. До журналу вноситься така обов'язкова інформація про проведений радіозв'язок:

7.15.1 позивний сигнал кореспондента;

7.15.2 дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв'язку;

7.15.3 оцінка сигналу RS(T, V, Q, M) залежно від виду зв'язку.

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором на власний розсуд. Для ретрансляторів (радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов'язковим.

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних (оптичних) носіях.

7.17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для контролю уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.

(пункт 7.17 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

7.19. При здійсненні аматорського радіозв'язку операторам АРС забороняється:

7.19.1 використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зв'язку зацікавлених країн;

7.19.2 застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається, і не визначені для радіоаматорської служби;

7.19.3 використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у дозволі на експлуатацію, або працювати без передачі позивного сигналу;

7.19.4 використовувати для роботи смуги частот, види зв'язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації оператора;

7.19.5 обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи;

7.19.6 створювати навмисні радіозавади;

7.19.7 під час радіообміну вживати ненормативну лексику;

7.19.8 використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

7.19.9 перестроювати передавач по діапазону в режимі випромінювання;

7.19.10 створювати завади прийманню населенням телевізійних сигналів;

7.19.11 використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

VIII. Порядок ввезення аматорських радіостанцій в Україну

8.1. Ввезення в Україну АРС здійснюється відповідно до пункту 1 розділу II Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13 лютого 2018 року N 78. При цьому технічні характеристики РЕЗ, які входять до складу АРС, мають відповідати наведеним у додатку 2 (таблиці 1 - 6) до цього Регламенту та не залежати від складу АРС, наведеного у дозволі на експлуатацію.

8.2. Іноземці-радіоаматори можуть ввозити (зі зворотним вивезенням) передавальні (приймально-передавальні) АРС за наявності дозвільного документа CEPT або дозволу на експлуатацію АРС на території України. Експлуатація іноземцями-радіоаматорами в Україні цих РЕЗ здійснюється відповідно до підпунктів 6.5.1 - 6.5.4 розділу VI цього Регламенту).

(розділ VIII у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13.02.2018 р. N 78)

IX. Позивні сигнали розпізнавання

9.1. Для розпізнавання передач АРС призначаються позивні сигнали. Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання АРС наведені у додатку 31.

9.2. Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР. Призначений позивний сигнал зазначається у дозволі на експлуатацію АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал.

9.3. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування АРС у межах території України радіоаматор до призначеного позивного сигналу через знак "/" додає:

9.3.1 літеру "A" - при здійсненні радіозв'язку в стаціонарних умовах;

9.3.2 літеру "P" (за латинською абеткою) - при здійсненні радіозв'язку в польових умовах.

9.4. При роботі АРС з рухомих об'єктів радіоаматор до позивного сигналу через знак "/" додає:

9.4.1 літеру "M" для сухопутних транспортних засобів;

9.4.2 літери "MM" для морських (річкових) транспортних засобів;

9.4.3 літери "AM" для повітряних транспортних засобів.

9.5. У разі проведення сеансів радіозв'язку на території України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом через знак "/" додають літери "UT".

9.6. При використанні додаткових літер до позивних сигналів оператор АРС зобов'язаний під час проведення сеансів радіозв'язку повідомляти своє місцезнаходження.

9.7. Позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам призначаються УДЦР за клопотанням громадських організацій радіоаматорів України.

9.8. В Україні можуть використовуватися спеціальні позивні сигнали (далі - СПС) та укорочені позивні сигнали (далі - УПС).

9.9. СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори України першої категорії. Термін їх використання обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих наукових, спортивних заходів поза межами України).

9.10. СПС призначаються з метою:

привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

стимулювання участі у змаганнях з радіозв'язку радіоаматорів за рейтингом аматорських радіостанцій України.

9.10.1. З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС радіоаматор не пізніше ніж за 60 днів до початку його використання звертається до УДЦР із заявою про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС (УПС), форму якої наведено у додатку 32.

9.10.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Форма дозволу наведена у додатку 33.

9.11. УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами високих спортивних результатів у змаганнях із радіозв'язку на коротких та ультракоротких хвилях. Кількість АРС, яким можуть бути призначені УПС, визначається УДЦР.

9.11.1. З метою отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням УПС радіоаматор не пізніше ніж за 30 днів до початку його використання звертається до УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС (УПС), форму якої наведено у додатку 32. Якщо заявник проживає у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

9.11.2. У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням УПС надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення. Зміст дозволу наведено у додатку 33.

9.12. Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв'язку призначає УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону частот роботи ретрансляторів.

X. Радіоаматорська аварійна служба

10.1. АРС України можуть бути залучені для організації радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих відповідно до чинного законодавства України, Регламенту радіозв'язку та міжнародних угод. При цьому дозволяється передача інформації від (для) третіх осіб.

10.2. В аматорській службі функціонує Радіоаматорська аварійна служба (далі - РАС).

10.3. Залежно від умов проходження радіохвиль та часу АРС РАС рекомендується використовувати такі частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц з дотриманням вимог цього Регламенту.

10.4. Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов'язані сприяти роботі РАС.

XI. Контроль роботи АРС

11.1. Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України та умов користування радіочастотним ресурсом здійснює НКРЗІ.

(пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та  інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

11.2. Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним ресурсом здійснює УДЦР відповідно до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 N 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за N 741/16757.

11.3. З метою здійснення функції контролю оператори АРС повинні забезпечувати уповноваженим НКРЗІ посадовим особам вільний доступ до апаратури, споруд АРС, дозвільної та технічної документації.

(пункт 11.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та  інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

11.4. За результатами контролю, з метою усунення виявлених порушень законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України, уповноважена НКРЗІ посадова особа надає обов'язкові для виконання розпорядження (приписи).

(пункт 11.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та  інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

11.5. За виявлені порушення законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України НКРЗІ застосовує до радіоаматорів в установленому законодавством порядку санкції.

(пункт 11.5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та  інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

11.6. Радіоаматор може оскаржити рішення НКРЗІ у судовому порядку.

(пункт 11.6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та  інформатизації,
 від 13.02.2018 р. N 78)

 

Директор департаменту
ліцензування та радіочастот
 

 
А. Мартиненко
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ 

 

УКРАЇНА
UKRAINE
 

NATIONAL COMMISSION FOR THE STATE REGULATION OF COMMUNICATIONS AND INFORMATIZATION
UKRAINIAN STATE CENTRE OF RADIO FREQUENCIES 

ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АМАТОРСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇ
AMATEUR RADIOSTATION LICENCE
LICENCE D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DE STATION DE RADIOAMATEUR DIE AMATEURFUNKSTELLE BETRIEBSERLAUBNIS
N __________________

Особа, якій надано даний дозвіл, має право на експлуатацію індивідуальної аматорської радіостанції __________ категорії.

The possessor of this licence has the right to operate the ____________ class amateur radiostation for personal use.

Le possesseur de la prsente licence a le droit d'exploitation individuelle de station de radioamateur de ________________ classe.

Der Betriebserlaubnis Besitzer hat des Reht die Amateurfunkstelle auf ___________ klasse fr persnlich Benutzung zu betrieb.

Даний дозвіл відповідає CEPT RADIO AMATEUR LICENCE

This licence corresponds with CEPT R. A. L.

Le prsente licence correspond   CEPT R. A. L.

Diese Betriebserlaubnis  bereinstimmen mit CEPT R. A. L. 

Прізвище: ________________

Ім'я: _____________________

По батькові: ______________ 

Surname/Nom/Vorname: _________
Name/Prnom/Zuname: __________ 

Позивний сигнал:
Call sign/indicatif/Das Rufzeichen: ___________ 

Адреса встановлення станції/Radiostation location/Emplacement date de station radioamateur/Die Localisierung Adresse:
___________________________________________________________________________________ 

Власнику дозволу надається право на тимчасове використання аматорської радіостанції в країнах, які визнають (використовують) Рекомендацію СЕПТ T/R 61 - 01 

This license holder is entitled to carry and use an amateur radio station temporarily in the countries which have implemented CEPT Recommendation T/R 61 - 01 

Le titulaire de la licence a le droit d'tiliser temporaire la station de radioamateur dans les payes utilisant la Recommendation CEPT T/R 61 - 01 

Der Betriebserlaubnis Besitzer hat des Reht fr des zeitweiligen Betriebs der Amateurfunkstelle in des Landes, dennen CEPT Empfehlung T/R 61 - 01 efllenden 

Смуги радіочастот та види зв'язку, які визначені для використання аматорської радіостанції в Україні

The frequency bands and trypes of communication determined for use of amateur radio statoin in Ukraine

Les bandes de frquences et types de la communications qui sont determins pour l'utilization de la stasion damateur a l'Ukraine

Das Frequenzband und die Bindungsformen bestimmt fr die Amateurfunkstelle betrieben in Ukraine 

Тип РЕЗ/
Type of REF/
Type de REF/
Der REM Typ 

Заводський номер/
Numro de fabrication/
Serial number/
Die Fabriknumme 

Смуги частот (МГц)/
Frequency band (MHz)/
Bande de frequences (MHz)/
Die Frequenzbandes (MHz) 

Потужність (Вт)/
Power(W)/
Puissance (W)/
Die Leistung 

Види зв'язку/
Communications Types/Espces de communications/
Die Bindungsform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата видачі/Date of issue/date de dlivrance/Ausstellungsdatum:
_______________________________________ 

Термін дії/Valid till/date d'expiration/Laufzeit:
__________________________________ 

Український державний центр радіочастот
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies

 

Проспект Перемоги, 15-й км, м. Київ, 03179
15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine 

Тлф/phone +38 (044) 422-81-03
Факс/Fax +38 (044) 422-81-81
E-mail: centre@ucrf.gov.ua 

Начальник
Head/Chef
М. П./Officisal stamp/Cacet official/der Stempel 

_______________________
(підпис/signature/signatures/die signatur) 

_______________________
(прізвище/surname/nom/vorname) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 07.02.2017 р. N 69)

 

Таблиця 1

Характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе

Назва параметра 

Значення відповідно до режимів роботи 

незатухаючі коливання (CW) Морзе
10 - 50 Бод 

незатухаючі коливання (CW) Морзе
 < 20 Бод (земля-місяць-земля) 

повільні коливання Морзе
Ј 1 Бод 

Смуга частот (МГц) 

1,8 - 7,3 

10,1 - 29,7 

50 - 450 

902 - 47200 

144 

432 

1296 

0,136 

Клас випромінювання 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

50H0A1A
50H0J2A 

50H0A1A
50H0J2A 

50H0A1A
50H0J2A 

1H00A1B
1H00J2B 

Потужність передавача (дБВт)1 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

17 - 31,7 

23 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 

0,3 - 0,9 

1 - 2 

0 - 10 

1 - 2 

1 - 2 

1 - 4 

0.0 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

-20 - 15 

-10 - 21 

0 - 26 

10 - 40 

20 - 26 

20 - 26 

25 - 40 

-22 

Е.і.в.п. (дБВт) 

-17,2 - 46,5 

-7,3 - 52,4 

2 - 55 

1 - 45 

38 - 55 

38 - 55 

68 

Тип поляризації 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Вертикальна 

Ширина смуги пропускання тракту ПЧ приймача (кГц) 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)2 

13 

7 - 13 

0,5 - 2 

1 - 7 

13 

____________
1 Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

2 У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 2

Характеристики аматорських систем для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням

Назва параметра 

Значення відповідно до режимів роботи(1) 

PSK31
31 Бод 

NBDP
50 Бод 

PACTOR 2 

PACTOR 3 

CLOVER 2000 

MFSK16 

Смуга частот (МГц) 

1,8 - 29,7 

1,8 - 29,7 

1,8 - 29,7 

1,8 - 29,7 

1,8 - 29,7 

1,8 - 29,7 

Клас випромінювання 

60H0J2B 

250HF1B 

375HJ2D 

2K20J2D 

2K00J2D
2K00J2B 

316HJ2D
316HJ2B 

Потужність передавача (дБВт)(2) 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 - 0,9 

0,2 - 0,9 

0,2 - 0,9 

0,2 - 0,9 

0,2 - 0,9 

0,2 - 0,9 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

-20 - 21 

-20 - 21 

-20 - 21 

-20 - 21 

-20 - 21 

-20 - 21 

Е.і.в.п. (дБВт) 

-17,2 - 46,5 

-17,2 - 52,5 

-17,2 - 52,5 

-17,2 - 52,5 

-17,2 - 52,5 

-17,2 - 52,5 

Поляризація антени 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Ширина ПЧ приймача (кГц) 

0,5 

0,5 

0,5 

2,7 

2,4 

0,5 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(3) 

7 - 13 

7 - 13 

7 - 13 

7 - 13 

7 - 13 

7 - 13 

____________
(1) PSK31 - це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 - це система, що використовує диференційну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що змінюються залежно від умов. PACTOR 3 - це система передачі даних з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с. CLOVER 2000 - це цифрова система передачі даних зі швидкістю до 5,2 кбіт/с. MFSK16 - це система передачі даних, що використовує 16-тональну частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок (ПВП).

(2) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(3) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 3

Характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем

Назва параметра 

Значення відповідно до режимів роботи 

радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС) 

радіотелефонний зв'язок 

Смуга частот (МГц)  

1,8 - 7,3 

10,1 - 29,7 

50 - 450 

902 - 47200 

50 - 450 

902 - 47200 

Клас випромінювання 

2K70J3E 

2K70J3E 

2K70J3E 

2K70J3E 

11K0F3E
16K0F3E
20K0F3E 

11K0F3E
16K0F3E
20K0F3E 

Потужність передавача (дБВт)(1) 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 

0,3 - 0,9 

1 - 2 

0 - 10 

1 - 2 

0 - 10 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

-20 - 15 

-10 - 21 

0 - 23 

0 - 40 

0 - 26 

0 - 40 

Е.і.в.п. (дБВт) 

-16,8 - 46,5 

-7,3 - 52,4 

2 - 53,7 

1 - 45 

2 - 55 

1 - 45 

Поляризація антени 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Ширина ПЧ приймача (кГц) 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

9
15 

9
15 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(2) 

13 

7 - 13 

0,5 - 2 

1 - 7 

0,5 - 2 

1 - 7 

____________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 4

Характеристики аматорських цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем

Назва параметра 

Значення відповідно до режимів роботи 

цифровий радіотелефонний зв'язок 

цифровий радіотелефонний зв'язок і мультимедіа 

Смуга частот (МГц)  

1,8 - 7,3 

10,1 - 29,7 

50 - 450 

1240 - 1300 

5650 - 10500 

Клас випромінювання 

2K70J2E 

2K70J2E 

2K70J2E
5k76G1E
8K10F1E 

2K70G1D
6K00F7D
16K0D1D
150KF1W 

2K70G1D
6K00F7D
16K0D1D
150KF1W
10M5F7W 

Потужність передавача (дБВт)(1) 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

3 - 31,7 

1 - 10 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 

0,3 - 0,9 

1 - 2 

1 - 3 

1 - 6 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

-20 - 15 

-10 - 21 

0 - 26 

30 

36 

Е.і.в.п. (дБВт) 

-16,8 - 46,5 

-7,3 - 52,4 

2 - 55 

39 

38 

Поляризація антени 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Горизонтальна, вертикальна 

Ширина ПЧ приймача (кГц) 

2,7 

2,7 

2,7
5,76
8,1 

2,7
6
16
130 

2,7
6
16
130
10500 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(2) 

13 

7-13 

____________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 5

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку земля-космос

Режим роботи 

Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10 - 50 Бод 

Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані 

Смуга частот (МГц)  

28 

144 - 5670 

10450 - 24050 

28 

144 - 5670 

10450 - 24050 

Клас випромінювання 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

2K70J3E
2K70J2E
16K0F3E 

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D 

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D 

Потужність передавача (дБВт)(1) 

0 - 20 

0 - 20 

0 - 13 

0 - 20 

0 - 20 

0 - 13 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 - 1,5 

0,2 - 3 

0,2 - 3 

0,2 - 1,5 

0,2 - 3 

0,2 - 3 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

-2 - 10 

-2 - 27 

-2 - 31 

-2 - 10 

-2 - 27 

-2 - 31 

Е.і.в.п. (дБВт) 

10 - 29 

10 - 45 

10 - 42 

10 - 29 

10 - 45 

10 - 42 

Поляризація антени 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Ширина ПЧ приймача (кГц) 

0,4 

0,4 

0,4 

2,7
16 

2,7
16
50
100 

2,7
16
50
100 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(2) 

3 - 10 

1 - 3 

1 - 7 

3 - 10 

1 - 3 

1 - 7 

____________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 6

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку космос-земля

Режим роботи 

Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10 - 50 Бод 

Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані 

Смуга частот (МГц)  

28 

144 - 5850 

10450 - 24050 

28 

144 - 5850 

10450 - 24050 

Клас випромінювання 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

150HA1A
150HJ2A 

2K70J3E
2K70J2E
16K0F3E 

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D 

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D 

Потужність передавача (дБВт)(1) 

10 

10 

10 

10 

10 

0 - 10 

Втрати у фідерній лінії (дБ) 

0,2 - 1 

0,2 - 1 

0,2 - 1 

0,2 - 1 

0,2 - 1 

0,2 - 1 

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі) 

0 - 6 

0 - 6 

0 - 6 

Е.і.в.п. (дБВт) 

9 - 15 

9 - 15 

9 - 15 

9 - 15 

Поляризація антени 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Горизонтальна, вертикальна, ліва кругова поляризація, права кругова поляризація 

Ширина ПЧ приймача (кГц) 

0,4 

0,4 

0,4 

2,7
16 

2,7
16
50
100 

2,7
16
50
100 

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(2) 

3 - 10 

1 - 3 

1 - 7 

3 - 10 

1 - 3 

1 - 7 

____________
(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.

Таблиця 7

Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв'язку передавачів аматорських радіостанцій (АРС) (за категоріями операторів)

Смуги радіочастот, МГц

Категорія аматорської та аматорської супутникової служби в Україні

Потужність передавача, Вт

Види зв'язку

категорія

1

2

3

1

2

3

4

5

6

0,1357 - 0,1378

Вторинна

11

-

-

CW, DIGI

 

1,810 - 1,840

Первинна2, 4

100

50

-

CW

1,840 - 1,850

Первинна2

100

50

-

SSB, CW

1,838 - 1,842

Первинна2

100

50

5

DIGI

1,850 - 1,900

Вторинна

10

5

5

SSB, CW

1,900 - 2,000

Вторинна

10

5

5

AM, SSB, CW

 

3,500 - 3,600

Первинна2

200

100

40

CW

3,600 - 3,650

Первинна2

200

100

40

SSB, CW

3,580 - 3,620

Первинна2

200

100

40

DIGI

3,650 - 3,700

Первинна2

200

100

-

SSB, CW

3,700 - 3,800

Первинна2

200

-

-

SSB, CW

3,730 - 3,740

Первинна2

200

100

-

SSTV

 

7,000 - 7,100

Первинна

200

100

40

CW

7,040 - 7,060

Первинна

200

100

-

SSTV, DIGI

7,050 - 7,100

Первинна

200

100

-

SSB

7,100 - 7,200

Первинна2

200

-

-

SSB, CW

 

10,100 - 10,140

Вторинна

200

100

-

CW

10,140 - 10,150

Вторинна

200

100

-

DIGI

 

14,000 - 14,250

Первинна

200

100

-

CW

14,070 - 14,112

Первинна

200

100

-

DIGI

14,099 - 14,101

Первинна

-

-

-

IBP

14,100 - 14,150

Первинна

200

100

-

SSB

14,150 - 14,250

Первинна

200

-

-

SSB

14,225 - 14,235

Первинна

200

-

-

SSTV

14,250 - 14,350

Первинна2

200

-

-

SSB, CW

 

18,068 - 18,168

Первинна2

200

100

-

CW

18,100 - 18,110

Первинна2

200

100

-

DIGI

18,109 - 18,111

Первинна2

-

-

-

IBP

18,110 - 18,168

Первинна2

200

100

-

SSB

 

21,000 - 21,450

Первинна

200

100

40

CW

21,080 - 21,120

Первинна

200

100

40

DIGI

21,150 - 21,250

Первинна

200

100

40

SSB

21,149 - 21,151

Первинна

-

-

-

IBP

21,250 - 21,450

Первинна

200

-

-

SSB

21,335 - 21,345

Первинна

200

-

-

SSTV

 

24,890 - 24,990

Первинна

200

100

-

CW

24,920 - 24,930

Первинна

200

100

-

DIGI

24,929 - 24,931

Первинна

-

-

-

IBP

24,930 - 24,990

Первинна

200

100

-

SSB

 

28,000 - 28,200

Первинна

200

100

40

CW

28,070 - 28,150

Первинна

200

100

40

DIGI

28,200 - 28,800

Первинна

200

100

40

SSB, CW

28,199 - 28,201

Первинна

-

-

-

IBP

28,300 - 28,320

Первинна

200

100

40

DIGI

28,675 - 28,685

Первинна

200

-

-

SSTV

28,800 - 29,300

Первинна

200

100

40

SSB, AM, CW

29,200 - 29,300

Первинна

200

100

40

DIGI

29,300 - 29,510

Первинна

200

100

-

SAT

29,510 - 29,520

Первинна

-

-

-

 

29,520 - 29,700

Первинна

200

100

40

FM, SSB, CW

 

50,080-50,100

Вторинна3

50

-

-

CW

50,100-50,280

Вторинна3

50

-

-

SSB, CW

50,225-50,235

Вторинна3

50

-

-

DIGI

 

144,000 - 144,035

Первинна

5

-

-

EME

144,035 - 144,110

Первинна

5

5

5

CW

144,110 - 144,150

Первинна

5

5

5

CW, MGM

144,150 - 144,180

Первинна

5

5

5

CW, SSB, MGM

144,180 - 144,360

Первинна

5

5

5

CW, SSB

144,360 - 144,399

Первинна

5

5

5

CW, SSB, MGM

144,500 - 144,794

Первинна

5

5

5

SSB, CW, FM, DIGI, SSTV

144,794 - 144,990

Первинна

5

5

5

DIGI

145,194 - 145,806

Первинна

5

5

5

FM

145,806 - 146,000

Первинна

5

5

5

SAT

 

430,000 - 432,000

Первинна2

5

5

5

FM

432,000 - 432,025

Первинна2

5

-

-

EME

432,025 - 432,100

Первинна2

5

5

5

CW

432,100 - 432,399

Первинна2

5

5

5

CW, SSB, MGM

432,500 - 432,994

Первинна2

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

432,5

Первинна2

5

5

5

SSTV

433,394 - 433,581

Первинна2

5

5

5

FM

433,4

Первинна2

5

5

5

SSTV

433,581 - 435,000

Первинна2

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

435,000 - 438,000

Первинна2

5

5

5

SAT

438,000 - 440,000

Первинна2

5

5

5

FM

438,025 - 438,175

Первинна2

5

5

5

DIGI

 

5650,000-5670,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

5660,000-5670,000

Вторинна

5

-

-

SAT, EME

5830,000-5850,000

Вторинна

5

-

-

SAT, EME

10100,000-10150,000

Вторинна5

5

5

5

FM, CW, SSB

24000,000 - 24050,000

Первинна

5

5

5

FM, CW, SSB

47000,000 - 47200,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

76000,000 - 77500,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

77500,000 - 78000,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

78000,000 - 79000,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

79000,000 - 81000,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

122250,000-123000,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

134000,00 - 136000,00

Первинна

5

5

5

FM, CW, SSB

136000,00 - 141000,00

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

241000,00 - 248000,00

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

248000,00 - 250000,00

Первинна

5

5

5

FM, CW, SSB

____________
1 Максимальна ізотропна випромінювальна потужність - до 1 Вт.

2 Використовується спільно з іншими радіослужбами.

3 Смуга радіочастот 50,08 - 50,28 МГц може використовуватися аматорською службою на вторинній основі за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими РЕЗ радіомовної, фіксованої та рухомої служб за окремими дозволами на експлуатацію АРС, наданими державним підприємством "Український державний центр радіочастот".

4 У разі виникнення необхідності у захисті фіксованої і рухомої радіослужб, за винятком повітряної рухомої, окремим обґрунтованим рішенням НКРЗІ може вносити обмеження потужності передавачів АРС до 10 Вт у смузі радіочастот 1,810 - 1,830 МГц.

5 Смуга радіочастот 10100,000 - 10150,000 МГц може використовуватись аматорською службою на вторинній основі за умови обов'язкового погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Види зв'язку

Позначення

Призначення та основні характеристики

CW

Телеграфія - передача текстових повідомлень із використанням коду Морзе.
A1 - амплітудна телеграфія; F2 - тональна телеграфія із застосуванням частотної маніпуляції.
Необхідна ширина смуги випромінювання - не більше 100 Гц

SSB
AM
FM

Телефонія - передача мовних повідомлень в аналоговому вигляді.
J3E - одна бічна смуга (SSB) з подавленою носійною та необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц;
F3E - частотна модуляція (FM) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах нижче 30 МГц та 20 кГц - на частотах вище 30 МГц;
A3E - двополосна телефонія з використанням носійної (AM) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц

SSTV

Передача зображень - передача відеоінформації.
J2F - з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц

DIGI
MGM

Передача сигналів з цифровими методами модуляції (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell тощо).
F1B - безпосередня частотна маніпуляція носійної частоти передавача з використанням двох частот;
F2B - модуляція FM передавача двома звуковими тонами;
J2B - модуляція SSB передавача двома звуковими тонами (RTTY);
F1D - передача даних шляхом безпосередньої частотної маніпуляції носійної з використанням декількох частот, що чергуються;
F2D - передача даних шляхом модуляції FM передавача декількома звуковими тонами, що чергуються;
J2D - передача даних шляхом модуляції SSB передавача декількома звуковими тонами, що чергуються

IBP

Міжнародний проект радіоаматорських "маяків".
A1 - амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги випромінювання 100 Гц

SAT

Зв'язок з використанням штучних супутників Землі.
Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв. м

EME

Зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора

Таблиця 8

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв'язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних аматорських радіостанцій (АРС)

Смуга частот, МГц 

Вихідна потужність, Вт 

Позначення виду зв'язку 

Примітки 

Ретранслятори аматорського радіозв'язку 

145,000 - 145,800 

15 

FM 

1. Крок сітки між каналами "R" - 25 кГц.
2. Відстань між каналами "R" та "RX"-12,5 кГц.
3. Частота передачі ретранслятора вища за частоту прийому на 600 Гц.
4. Частота прийому каналу R0 - 145,000 МГц.
5. Частота прийому каналу R0X - 145,0125 МГц.
6. Канал R8 (частота передачі 145,800 МГц) бажано не застосовувати 

433,000 - 434,975 

FM 

1. Крок сітки між каналами - 25 кГц.
2. Частота передачі ретранслятора каналів "RU368 - RU398" вища за частоту прийому на 1,6 МГц.
3. Частота прийому каналу RU368 (RU0) - 433,000 МГц.
4. Частота прийому каналу RU398 (RU15) - 433,375 МГц 

431,050 - 439,400 

FM 

1. Крок сітки між каналами - 25 кГц.
2. Частота передачі ретранслятора каналів "RU692 - RU752" вища за частоту прийому на 7,6 МГц.
3. Частота прийому каналу RU692 - 431,050 МГц.
4. Частота прийому каналу RU752 - 431,800 МГц 

Радіомаяки аматорського радіозв'язку 

28,199 - 28,201 

CW 

 

144,110 - 144,150 

CW, MGM 

MGM - з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 500 Гц (500Н) 

432,400 - 432,490 

CW, MGM 

MGM - з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 500 Гц (500Н) 

Радіопередавачі для спортивної пеленгації 

3,500 - 3,650 

CW 

 

3,600 - 3,650 

AM 

 

144,035 - 145,800 

CW 

 

144,500 - 145,500 

AM 

 

Радіостанції для комплексних аматорських змагань 

1,840 - 2,000 

CW 

 

1,860 - 2,000 

SSB 

 

3,500 - 3,650 

CW 

 

3,600 - 3,650 

SSB 

 

Таблиця 9

Норми на рівні побічних випромінювань

Діапазон основних частот, МГц 

Вихідна потужність, Вт 

Нормовані рівні 

9 кГц - 30 МГц 

для всіх рівнів потужності 

40 дБ; 50 мВт 

30 - 235 МГц 

до 25 

40 дБ; 25 мкВт 

більше 25 

60 дБ; 1 мВт 

235 - 960 МГц 

до 25 

40 дБ; 25 мкВт 

більше 25 

60 дБ; 20 мВт 

960 МГц - 17,7 ГГц 

до 10 

100 мкВт 

більше 10 

50 дБ; 100 мВт 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 25.06.2013 р. N 390)

 

Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців
(з урахуванням звіту ERC REPORT 32)

а) Технічний зміст

Розділ 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв'язку

1.1. Провідність:

провідник, напівпровідник і діелектрик;

струм, напруга та опір;

одиниці виміру ампер, вольт і ом;

закон Ома U = I х R;

електрична потужність P = U х I;

одиниця виміру ват.

1.2. Джерела (електрики):

батарея та мережа живлення.

1.3. Радіохвилі:

радіохвилі як електромагнітні хвилі;

швидкість розповсюдження та її зв'язок із частотою й довжиною хвилі;

поляризація;

частота;

одиниця виміру герц.

1.4. Звукові й цифрові сигнали:

звукові сигнали;

цифрові сигнали.

1.5. Модульовані сигнали (переваги й недоліки):

амплітудної модуляції;

модуляції однієї бічної смуги частот;

частотної модуляції;

несуча, бічні смуги та ширина смуги частот.

1.6. Потужність:

DC - вхідна потужність постійного струму та RF - вихідна радіочастотна потужність.

Розділ 2. Компоненти

2.1. Резистор:

опір;

одиниця виміру ом;

розсіювана потужність;

кольоровий код;

послідовні й паралельні з'єднання резисторів.

2.2. Конденсатор:

ємність;

одиниця виміру фарад;

використання конденсаторів постійної ємності та конденсаторів змінної ємності: повітряний, зі слюди, пластмасовий, керамічний та електролітичний;

паралельне з'єднання конденсаторів.

2.3. Котушка індуктивності:

одиниця виміру генрі.

2.4. Призначення та застосування перетворювачів:

перетворювачі (застосування).

2.5. Діод:

призначення та застосування діодів;

випрямний діод, стабілітрон.

2.6. Транзистор:

знати, що транзистор може використовуватися як підсилювач або генератор.

2.7. Резонансні контури:

функції послідовних і паралельних резонансних контурів.

Розділ 3. Схеми

Фільтри

призначення фільтрів (нижніх частот, верхніх частот, смугових і смугових режекторних фільтрів та їх застосування).

Розділ 4. Приймачі

4.1. Типи:

супергетеродинний приймач з одним перетворенням частоти;

приймачі із прямим підсиленням або прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:

CW-приймач (A1A);

AM-приймач (A3E);

SSB-приймач (J3E);

FM-приймач (F3E).

4.3. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування блок-схем):

підсилювач ВЧ;

генератор (постійний та змінний);

змішувач;

підсилювач ПЧ;

детектор;

генератор частоти биття (BFO);

підсилювач НЧ;

джерело живлення;

подавлювач шумів (тільки призначення).

Розділ 5. Передавачі

5.1. Блок-схеми:

CW-передавач (A1A);

SSB-передавач (J3E);

FM-передавач (F3E).

5.2. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування блок-схем):

генератор (на кварцовому кристалі і такий, що перестроюється (VFO));

буферний каскад;

збуджувач;

помножувач частоти;

підсилювач потужності;

вихідний фільтр (П-образний);

частотний модулятор;

SSB-модулятор;

джерело живлення.

5.3. Характеристики передавачів (простий опис):

стабільність частоти;

ширина смуги частот;

бічні смуги випромінювання;

вихідна потужність;

паразитні випромінювання і гармоніки.

Розділ 6. Антени та лінії передач

6.1. Типи антен (тільки фізична конструкція, характеристики направленності та поляризація):

напівхвильова антена з центральним живленням;

антена з кінцевим живленням;

чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";

антена з пасивними елементами типу "Yagi";

потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність ERP, ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP).

6.2. Способи живлення антени:

коаксіальний кабель і двопроводова лінія передачі (переваги та недоліки, конструкція та використання).

6.3. Узгодження

блоки настроювання антени (тільки призначення).

Розділ 7. Частотний спектр і розповсюдження (тільки простий опис):

іоносферні шари;

плив іоносферних шарів на розповсюдження КХ;

завмирання;

тропосфера;

вплив погодних умов на розповсюдження ДВЧ (VHF) / УВЧ (UHF);

цикл сонячних плям і його вплив на радіозв'язок;

КХ (HF), ДВЧ (VHF), УВЧ (UHF) діапазони частот;

взаємозв'язок між частотою й довжиною хвилі.

Розділ 8. Виміри

8.1. Проведення вимірів:

постійної й змінної напруги;

постійного і змінного струму;

опору;

потужності постійного струму та радіочастотної потужності;

частоти.

8.2. Вимірювальні прилади

проведення вимірів з використанням:

багатодіапазонного вимірювального пристрою (цифрового і аналогового);

вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі;

абсорбціонного хвилеміра;

еквівалента штучного навантаження.

Розділ 9. Завади та завадостійкість

9.1. Завади в електронному устаткуванні:

завади корисним сигналам телебачення, передачам у метровому діапазоні та радіомовленню;

завади аудіосистемам.

9.2. Причина завад в електронному устаткуванні:

побічні випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

небажаний вплив на устаткування (через вхід антени приймача, іншими шляхами (мережа живлення, гучномовець, з'єднувальні проводи)).

9.3. Заходи щодо запобігання і мінімізації завад:

фільтрація з боку радіоаматорської станції;

фільтрація на пристрої, що піддавалися впливу завад;

розв'язка;

екранування;

рознесення передавальних і телевізійних антен;

запобігання використанню антени з кінцевим живленням;

заземлення;

соціальні впливи (гарні стосунки із сусідами).

Розділ 10. Безпека

10.1. Людське тіло:

наслідки ураження електричним струмом;

запобіжні заходи від ураження електричним струмом.

10.2. Джерела живлення від мережі:

різниця між фазою, нулем і заземленням (кольоровий код);

важливість доброго заземлення;

швидкодіючі та повільнодіючі запобіжники, розмірність запобіжників.

10.3. Небезпека:

високі напруги;

заряджені конденсатори.

10.4. Блискавка:

небезпека;

захист;

заземлення устаткування;

б) Національні й міжнародні правила експлуатації та процедури

Розділ 1. Фонетична абетка:

ALPHA 

NOVEMBER 

BRAVO 

OSCAR 

CHARLIE 

PAPA 

DELTA 

QUEBEC 

ECHO 

ROMEO 

FOXTROT 

SIERRA 

GOLF 

TANGO 

HOTEL 

UNIFORM 

INDIA 

VICTOR 

JULIETT 

WHISKEY 

KILO 

X-RAY 

LIMA 

YANKEE 

MIKE 

ZULU 

Розділ 2. Q-код:

Код 

Питання 

Відповідь 

QRK 

яка розбірливість моїх сигналів? 

розбірливість Ваших сигналів... 

QRM 

чи створює вам хтось завади? 

мені створює завади... 

QRN 

чи піддаєтеся Ви атмосферним завадам? 

мені заважають атмосферні завади 

QRO 

чи належить мені збільшити потужність передавача? 

збільшіть потужність передавача 

QRP 

чи належить мені знизити потужність передавача? 

зменшіть потужність передавача 

QRS 

чи належить мені передавати повільніше? 

передавайте повільніше 

QRT 

чи належить мені припинити передачу? 

припиніть передачу 

QRZ 

хто мене викликає? 

Вас викликає... 

QRV 

Ви готові? 

я готовий 

QSB 

чи загасають мої сигнали? 

Ваші сигнали загасають 

QSL 

чи можете Ви підтвердити прийом? 

підтверджую прийом 

QSO 

чи можете Ви зв'язатися з... безпосередньо? 

я можу зв'язатися з... безпосередньо 

QSY 

чи належить мені перейти на іншу частоту? 

перейдіть на іншу частоту 

QRX 

коли Ви знову вийдете на зв'язок? 

я знову вийду на зв'язок о... годині на частоті... кГц (або МГц) 

QTH 

на якій широті й довготі Ви перебуваєте 

моє місцезнаходження на широті..., довготі... 

Розділ 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі:

BK 

сигнал, який використовується для переривання передачі 

CQ 

загальний виклик всім станціям 

CW 

телеграфна передача (незатихаючі коливання) 

DE 

від (використовується для відокремлення позивного сигналу станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка викликає) 

передавайте 

MSG 

повідомлення 

PSE 

будь ласка 

прийнятий 

RX 

приймач 

TX 

передавач 

UR 

ваш 

Розділ 4. Позивні сигнали:

розпізнавання аматорської станції;

для чого призначені позивні;

структура позивних;

національні префікси;

в) Національні й міжнародні норми, що стосуються радіоаматорської служби й радіоаматорської супутникової служби

Розділ 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU):

визначення радіоаматорської й радіоаматорської супутникової служб;

визначення радіоаматорської станції;

стаття 25;

статус радіоаматорської та радіоаматорської супутникової служб;

райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.

Розділ 2. Норми СЕРТ:

рекомендація ECC (05) 06;

тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах-членах СЕРТ;

тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах, що не є членами СЕРТ, які беруть участь у системі надання дозвільних документів СЕРТ радіоаматорів-початківців.

Розділ 3. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ:

національні закони;

положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;

демонстрація знань щодо занесення даних до журналу;

ведення апаратного журналу;

призначення апаратного журналу;

реєстрація даних у апаратному журналі.

 

Екзаменаційна програма
для операторів АРС першої та другої категорій
(для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02).

а) Технічний зміст

Глава 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв'язку

1.1. Провідність:

провідник, напівпровідник, діелектрик;

струм, напруга та опір;

одиниці вимірювання ампер, вольт і ом;

закон Ома U = I х R;

закони Кірхгофа;

електрична потужність P = U х I;

одиниця виміру ват;

електрична енергія W = P х t;

ємність батареї (ампер-час).

1.2. Джерела електрики:

джерело напруги, електрорушійна сила (EMF), струм короткого замикання, внутрішній опір і кінцева напруга;

послідовне та паралельне під'єднання джерел напруги.

1.3. Електричне поле:

напруженість електричного поля;

одиниця виміру вольт на метр;

екранування електричного поля.

1.4. Магнітне поле:

магнітне поле навколо провідника під струмом;

екранування магнітного поля.

1.5. Електромагнітне поле:

радіохвилі в якості електромагнітних хвиль;

швидкість розповсюдження і її зв'язок з частотою та довжиною хвилі c = f х l;

поляризація.

1.6. Синусоїдальні сигнали:

графічне відтворення в часі;

миттєва величина, амплітуда (Uмакс), ефективна (RMS) та середня величина   ;

період та тривалість періоду;

частота;

одиниця виміру герц;

різниця фаз.

1.7. Несинусоїдальні сигнали:

звукові сигнали;

прямокутне коливання;

графічне відтворення в часі;

постійна складова напруги, перша та вищі гармоніки;

шум Pш = kT П (тепловий шум приймача, шум у смузі частот, щільність шуму, потужність шуму в смузі пропускання приймача).

1.8. Модульовані сигнали:

незатухаючі коливання (CW);

амплітудна модуляція;

фазова модуляція, частотна модуляція і односмугова модуляція;

девіація частоти та індекс модуляції   ;

несуча, бічні смуги та ширина смуги частот;

форми хвилі сигналів CW (незатухаючі коливання), AM (амплітудна модуляція), SSB (одна бічна смуга) і FM (частотна модуляція) та їх графічне відтворення;

спектр сигналів CW, AM і SSB (їх графічне відтворення);

цифрові модуляції: FSK (частотна маніпуляція), 2-PSK (фазова маніпуляція), 4-PSK, QAM (квадратурна амплітудна маніпуляція);

цифрова модуляція: швидкість передачі в бітах, швидкість передачі символів (швидкість передачі у бодах) і ширина смуги частот;

контроль циклічним надлишковим кодом (CRC) та повторні передачі (наприклад пакетний радіозв'язок), пряме виправлення помилок (наприклад Amtor FEC).

1.9. Потужність та енергія:

потужність синусоїдальних сигналів P = I2 х R,   , u = Uеф, i = Iеф;

коефіцієнти потужності, що відповідають таким значенням потужності: 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ і 20 дБ (як позитивні, так і негативні);

співвідношення вхідної/вихідної потужності в послідовно з'єднаних підсилювачах і/чи аттенюаторах (дБ);

узгодження (перенесення максимальної потужності);

співвідношення між входом і виходом потужності та її ефективністю ;

максимальне значення потужності огинаючої (p.e.p.).

1.10. Обробка цифрових сигналів (DSP):

дискретизація та квантування;

мінімальна швидкість дискретизації (частота Найквіста);

згортка (часова область / частотна область, графічне відтворення);

фільтрація для захисту від накладення спектрів, відновлювальна фільтрація;

ADC (аналого-цифровий перетворювач) / DAC (цифрово-аналоговий перетворювач).

Глава 2. Компоненти

2.1. Резистор:

одиниця виміру ом;

опір;

вольт-амперна характеристика;

розсіювання потужності.

2.2. Конденсатор:

ємність;

одиниця виміру фарада;

взаємозв'язок між ємністю, розмірами та діелектриком;

реактивний опір ;

співвідношення фаз між напругою та струмом.

2.3. Котушка:

самоіндуктивність;

одиниця виміру генрі;

вплив кількості обертань, діаметра, довжини та матеріалу серцевини на індуктивність;

реактивний опір Xl = 2pfL;

співвідношення фаз між напругою та струмом;

добротність.

2.4. Призначення та застосування трансформаторів:

ідеальний трансформатор PI = PII;

взаємозв'язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі по напрузі , струму   та опору (тільки трактування);

трансформатори.

2.5. Діод:

призначення та застосування діодів;

випрямляючий діод, стабілітрон, LED (світло-випромінювальний діод), варикап;

зворотна напруга і струм витікання.

2.6. Транзистор:

p-n-p та n-p-n транзистори;

коефіцієнт підсилення;

порівняння польового та біполярного транзисторів (порівняння управління напругою та управління струмом);

транзистор у:

схемі з загальним емітером;

схемі з загальною базою;

схемі з загальним колектором;

вхідному і вихідному імпедансі вищезгаданих схем.

2.7. Різне:

простий термоелектронний прилад (лампа);

напруга та імпеданс у лампових каскадах з великою потужністю, трансформація імпедансів;

прості інтегральні схеми (операційні підсилювачі включно).

Глава 3. Схеми

3.1. Комбінації компонентів:

послідовні і паралельні схеми резисторів, котушок, конденсаторів, трансформаторів і діодів;

струм та напруга в цих схемах;

робота реального (неідеального) резистора, конденсатора та котушок індуктивності на високих частотах.

3.2. Фільтр:

послідовний коливальний і паралельний коливальний контури:

імпеданс;

частотна характеристика;

резонансна частота ;

добротність резонансного контура , , ;

ширина смуги пропускання;

смуговий фільтр;

фільтр нижніх частот, фільтр верхніх частот, смуговий фільтр і смуговий режекторний фільтр, що складаються з пасивних елементів:

частотна характеристика;

П-образний фільтр і Т-образний фільтр;

кварцовий кристал;

впливи реальних (неідеальних) компонентів;

цифрові фільтри.

3.3. Джерело живлення:

схеми для одного напівперіодного випрямлення та двох напівперіодних випрямлень і мостовий випрямляч;

згладжуючі фільтри;

стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги;

імпульсні джерела живлення, розв'язка та електромагнітна сумісність (ЕМС).

3.4. Підсилювач:

НЧ та ВЧ підсилювачі;

коефіцієнт підсилення;

амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання (порівняння широкосмугового та резонансного каскадів);

зміщення для класів A, AB, B і C;

нелінійні (гармонічні) та інтермодуляційні викривлення, перезбудження каскадів підсилення.

3.5. Детектор:

AM детектори (детектори огинаючої);

діодний детектор;

демодулятори перемножувальні та генератори частоти биття;

FM-детектори.

3.6. Генератор:

зворотний зв'язок (навмисні та ненавмисні коливання);

фактори, що впливають на частоту, та умови стабільності частоти, необхідні для коливання;

LC-генератор;

кварцовий генератор;

генератор, що управляється напругою (VCO);

фазовий шум.

3.7. Система фазового автопідстроювання частоти (PLL):

контур управління зі схемою фазового компаратора;

частотний синтез с програмованим розподілювачем в контурі зворотного зв'язку.

3.8. Обробка цифрових сигналів (системи DSP-цифровий процесор сигналів):

топології фільтрів FIR (кінцева імпульсна характеристика) і IIR (безкінечна імпульсна характеристика);

перетворення Фурьє (дискретне перетворення Фурьє (DFT); швидке перетворення Фурьє (FFT), графічне відтворення);

прямий цифровий синтез.

Глава 4. Приймачі

4.1. Типи:

супергетеродинний приймач з одним і двома перетвореннями частоти;

приймачі з прямим перетворенням.

4.2. Блок-схеми:

CW-приймач (A1A);

AM-приймач (A3E);

SSB-приймач для телефонії з подавленою несучою (J3E);

FM-приймач (F3E).

4.3. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):

ВЧ підсилювач (з фіксованою смугою пропускання та смугою пропускання, що перестроюється);

генератор (фіксований та який перенастроюється);

змішувач;

підсилювач проміжної частоти;

обмежувач;

детектор, включаючи перемножуючий демодулятор;

підсилювач звукової частоти;

автоматичне регулювання підсилення;

S-метр;

подавлювач шумів.

4.4. Параметри приймачів (просте трактування):

суміжний канал;

вибірковість;

чутливість, шум приймача, коефіцієнт шуму;

стабільність;

дзеркальна частота;

блокування;

інтермодуляція, перехресна модуляція;

перехресне змішування (фазовий шум).

Глава 5. Передавачі

5.1. Типи:

передавач з перенесенням частоти або без такого переносу.

5.2. Блок-схеми:

CW-передавач (A1A);

SSB-передавач для телефонії з подавленою несучої (J3E);

FM-передавач VCO системи PLL (фазової автоматичної підстройки частоти), який модулює звуковий сигнал (F3E).

5.3. Робота та функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):

змішувач;

генератор;

буферний каскад;

збуджувач;

помножувач частоти;

підсилювач потужності;

узгодження вихідного сигналу;

вихідний фільтр;

частотний модулятор;

SSB-модулятор;

фазовий модулятор;

кварцовий фільтр.

5.4. Параметри передавача (простий опис):

стабільність частоти;

ширина смуги радіочастот;

бічні смуги;

звуковий частотний діапазон;

нелінійність (гармонійне та інтермодуляційне викривлення);

вихідний імпеданс;

вихідна потужність;

коефіцієнт корисної дії;

девіація частоти;

індекс модуляції;

неякісні сигнали при CW маніпуляції;

SSB перемодуляція і розмивання спектра (причина);

паразитне радіочастотне випромінювання (причина);

випромінювання корпуса;

фазовий шум.

Глава 6. Антени і лінії передачі

6.1. Типи антен:

напівхвильова антена з центральним живленням;

напівхвильова антена з кінцевим живленням;

петльовий діполь;

чвертьхвильова вертикальна антена типу "ground plane";

антена з пасивними елементами типу "Yagi";

апертурні антени (параболічний відбивач, рупорна антена);

траповий диполь.

6.2. Параметри антен:

розподіл струму та напруги;

імпеданс у точці живлення;

ємкісний чи індуктивний імпеданс нерезонансної антени;

поляризація;

коефіцієнт направленої дії, ккд, підсилення антени;

площа зони захвату;

потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність (ERP) та ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP);

відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку "вперед/назад";

горизонтальні та вертикальні діаграми направленості.

6.3. Лінії передачі:

лінія з паралельних провідників;

коаксіальний кабель;

хвилевід;

характеристичний імпеданс (хвильовий опір);

коефіцієнт уповільнення (прискорення);

коефіцієнт стоячої хвилі;

втрати;

симетрування та чвертьхвильове узгодження;

вузли настройки антени (тільки П-образної та Т-образної конфігурації).

Глава 7. Розповсюдження

затухання сигнала, співвідношення сигнал/шум;

розповсюдження в умовах прямої видимості (розповсюдження у вільному просторі, зворотний квадратичний закон);

іоносферні шари;

критична частота;

вплив Сонця на іоносферу;

найбільше значення частоти, що може бути застосована;

земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та відстань стрибка;

багатопроменевість при розповсюдженні просторових хвиль;

завмирання;

тропосфера (утворення каналу розповсюдження, розсіювання);

вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита (радіогоризонт);

температурна інверсія;

спорадичне E-відображення;

авроральне розсіювання;

метеорне розсіювання;

віддзеркалювання від Місяця;

атмосферні перешкоди (віддалені грози);

галактичний шум;

фоновий (тепловий) шум;

основи прогнозування розповсюдження (енергетичний потенціал лінії зв'язку):

домінантне джерело шуму (шум у смузі у порівнянні з власним шумом приймача);

мінімальне співвідношення сигнал/шум;

мінімальна прийнята потужність сигналу;

втрати на трасі;

коефіцієнт підсилення антени, втрати в лініях передачі;

мінімальна потужність передавача.

Глава 8. Випромінювання

8.1. Проведення вимірювань

вимірювання:

постійних та змінних напруги та струму;

похибки вимірювань:

вплив частоти;

вплив форми хвилі;

вплив внутрішнього опору вимірювальних приладів;

опір;

потужність постійного струму та потужність радіочастотного сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності огинаючої);

коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;

форма хвилі огинаючої радіочастотного сигналу;

частота;

резонансна частота.

8.2. Вимірювальні прилади:

проведення вимірювань за допомогою:

багатодіапазонного вимірювального приладу (цифрового та аналогового);

вимірювача потужності радіочастотного сигналу;

мостового рефлектометра (пристрій для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі);

генератора сигналів;

частотоміра;

осцилографа;

аналізатора спектра.

Глава 9. Завади та захист

9.1. Завади в електронному обладнанні:

блокування;

завади корисному сигналу;

інтермодуляція;

детекторування в ланцюгах звукової частоти.

9.2. Причина завад в електронному обладнанні:

напруженість поля передавача;

побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

небажаний вплив на обладнання:

через вхід антени (антенна напруга, селективність входу);

через інші підключені лінії;

прямим випромінюванням.

9.3. Заходи протидії завадам

Заходи щодо попередження та усунення впливу завад:

фільтрація;

розв'язка;

екранування.

Глава 10. Захист

людське тіло;

джерело мережевого електроживлення;

висока напруга;

блискавка;

б) Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації

Глава 1. Фонетична абетка

ALPHA 

NOVEMBER 

BRAVO 

OSCAR 

CHARLIE 

PAPA 

DELTA 

QUEBEC 

ECHO 

ROMEO 

FOXTROT 

SIERRA 

GOLF 

TANGO 

HOTEL 

UNIFORM 

INDIA 

VICTOR 

JULIETT 

WHISKEY 

KILO 

X-RAY 

LIMA 

YANKEE 

MIKE 

ZULU 

Глава 2. Q-код

Код 

Питання 

Відповідь 

QRK 

яка розбірливість моїх сигналів? 

розбірливість Ваших сигналів... 

QRM 

чи створює вам хтось завади? 

мені створює завади... 

QRN 

чи піддаєтеся Ви атмосферним завадам? 

мені заважають атмосферні завади 

QRO 

чи належить мені збільшити потужність передавача? 

збільшіть потужність передавача 

QRP 

чи належить мені знизити потужність передавача? 

зменшіть потужність передавача 

QRT 

чи належить мені припинити передачу? 

припиніть передачу 

QRZ 

хто мене викликає? 

Вас викликає... 

QRV 

Ви готові? 

я готовий 

QSB 

чи загасають мої сигнали? 

Ваші сигнали загасають 

QSL 

чи можете Ви підтвердити прийом? 

підтверджую прийом 

QSO 

чи можете Ви зв'язатися з... безпосередньо? 

я можу зв'язатися з... безпосередньо 

QSY 

чи належить мені перейти на іншу частоту? 

перейдіть на іншу частоту 

QRX 

коли Ви знову вийдете на зв'язок? 

я знову вийду на зв'язок о... годині на частоті... кГц (або МГц) 

QTH 

на якій широті й довготі Ви перебуваєте (або відповідно до будь-якого іншого позначення)? 

моє місцезнаходження на широті... довготі... (або відповідно до будь-якого іншого позначення) 

Глава 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі

BK 

сигнал, який використовується для переривання передачі 

CQ 

загальний виклик всім станціям 

CW 

телеграфна передача (незатухаючі коливання) 

DE 

від (використовується для відокремлення позивного сигналу станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка викликає) 

передавайте (запрошення до повідомлення) 

MSG 

повідомлення 

PSE 

будь ласка 

прийнятий 

RX 

приймач 

TX 

передавач 

UR 

ваш 

Глава 4. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний радіообмін та зв'язок у випадку стихійних лих

радіотелеграфний ••• — — — ••• (SOS);

радіотелефонний "MAYDAY";

міжнародне використання аматорської станції у випадках національних лих;

смуги частот, розподілені аматорській службі та аматорській супутниковій службі.

Глава 5. Позивні сигнали

розпізнавання аматорської станції;

для чого призначені позивні;

структура позивних сигналів;

національні префікси.

Глава 6. Розподіл смуг частот IARU

розподіл смуг частот IARU;

мета.

Глава 7. Соціальна відповідальність за роботу аматорської станції

Глава 8. Операторські процедури

в) Національні та міжнародні норми щодо аматорської служби та аматорської супутникової служби

Глава 1. Регламент радіозв'язку МСЕ (ITU)

визначення аматорської та аматорської супутникової служб;

визначення аматорської станції;

стаття 25;

статус аматорської та аматорської супутникової служб;

райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.

Глава 2. Регламент СЕРТ

рекомендація T/R 61-01;

тимчасове використання аматорських станцій в країнах-членах СЕРТ;

тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є членами СЕРТ, які приймають участь у системі T/R 61-01.

Глава 3. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ

національні закони;

положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;

демонстрація знань щодо занесення даних до апаратного журналу:

ведення апаратного журналу;

призначення апаратного журналу;

реєстрація даних у апаратному журналі.

 

Форма АД-1

ДОВІДКА N _____
про складання кваліфікаційного іспиту

Громадянин _______________________________________________________________________
                                                                                                             (П. І. Б.)
"___" ____________ 20__ року склав кваліфікаційний іспит за програмою оператора аматорської
радіостанції ________________________ категорії за розділами:

Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв'язку, компоненти, схеми, приймачі, передавачі, антени і лінії передачі, розповсюдження радіохвиль, вимірювання, завади і захист 

зараховано/не зараховано 

Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації 

зараховано/не зараховано 

Національні та міжнародні регламенти щодо аматорської
служби та аматорської супутникової служби 

зараховано/не зараховано 


Приймання текстів кодом Морзе на слух
(зн/хв.) ______________________________________________

Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем
(зн./хв.) ______________________________________________

Громадянин _______________________________________________________________________
                                                                                                                 (П. І. Б.)
за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати експлуатацію аматорської радіостанції
як оператор ____________________ категорії.
                                                (словами) 

Голова кваліфікаційно-технічної комісії 

_______________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Члени кваліфікаційно-технічної комісії 

_______________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

 

_______________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

Дата видачі: 

 

Форма АЗ-1

ЗАЯВА
про намір скласти кваліфікаційний іспит

Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора аматорської радіостанції ____________
                                                                                                                                                                                                (словами)
категорії.
Прізвище: _________________________________________________________________________

Ім'я: ______________________________________________________________________________

По батькові: _______________________________________________________________________

Місце проживання: _________________________________________________________________
                                                                                                           (поштова адреса)

Паспорт: серія ________ N ___________, виданий ________________________________________
___________________________________________________________________________________

Позивний сигнал: ___________________________________________________________________
                                                                                                              (за наявності)

Контактний телефон: ________________________________________________________________

З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

          Заявник 

________________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________ 

 

Порядок формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем

1. При прийманні та передаванні текстів кодом Морзе телеграфні повідомлення формуються у вигляді змістового тексту, який включає в себе всі букви української абетки, цифри й знаки розділу не менше одного разу кожний. Об'єм телеграфного повідомлення становить 100 - 120 знаків.

2. Телеграфне повідомлення для приймання текстів кодом Морзе на слух формується таким чином:

1) вказана швидкість (зн./хв.) та номер варіанта;

2) короткий тренувальний текст (букви, цифри, знаки розділу);

3) три літери "Ж" та "знак розділу", який у тексті подається "=";

4) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв'язок, що включає в себе букви, цифри та знаки розділу).

3. Телеграфне повідомлення для передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем формується таким чином:

1) указаний номер варіанта та контрольний час для передачі (для кожної категорії відповідно);

2) екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв'язок, що включає в себе всі букви української абетки, цифри та знаки розділу);

3) текст надано буквами латинської абетки, за винятком назв населених пунктів та імен, які надані з використанням української абетки;

4) "знак розділу".

4. Для виправлення помилок при передачі необхідно передати серію крапок (не менше шести) і відновити передачу зі знака, який був переданий із помилкою.

 

Форма А3-2

ЗАЯВА
про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)

З метою відкриття1 прошу провести технічний огляд індивідуальної саморобної аматорської
радіостанції оператора ________________ категорії, яка встановлена за адресою:
                                                              (словами)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання: __________________________________________________________________
                                                                                   (повна поштова адреса)

Позивний сигнал: ____________________________
                                                                       (за наявності)

Контактний телефон: ____________________________

Комплектація АРС: _________________________________________________________________

Основні технічні характеристики РЕЗ зі складу АРС: 

Параметри 

Значення 

Режим роботи2 

 

Смуги радіочастот (МГц) 

 

Класи випромінювання 

 

Потужність передавача 

 

Антена (тип) 

 

          Заявник: 

 

________________________
                     (підпис) 

_______________________________
                                 (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року 

____________
1 Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи тощо.

2 Радіотелефонний зв'язок, цифровий радіотелефонний зв'язок, PSK, SW тощо. 

 

Форма АО-1

АКТ N _____
технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)

Кваліфікаційно-технічною комісією, створеною відповідно до наказу начальника УДЦР (Філії)
від ____________ N ______________________ у складі:
                  (дата)

Голови ____________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ініціали) 

Членів комісії: 

1. _________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ініціали)

2. _________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ініціали) 

проведено технічний огляд аматорської __________ радіостанції(1)

1. Відомості про оператора (начальника) АРС 

Прізвище, ім'я, по батькові: 

Позивний сигнал: 

Місце реєстрації: 

2. Технічні характеристики 

Адреса встановлення АРС: 

Поверх та площа приміщення (м2): 

Наявність факторів підвищеної електронебезпеки: 

Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 N 239

Наявність на АРС документації: 

Відомості про РЕЗ зі складу АРС 

Тип або марка 

Заводський номер 

Робочі діапазони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати вимірювання вихідної потужності (Pвих)

 

3. Висновки про відповідність параметрів для даної категорії АРС
__________________________________________________________________________________

4. Зауваження ______________________________________________________________________ 

Голова КТК: 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________
(підпис) 

_________________
(дата) 

Члени КТК: 

____________________
(прізвища, ініціали) 

____________________
(підписи) 

_________________
(дата) 

Оператор (начальник) АРС: 

____________________
(підпис) 

_________________
(дата) 

____________
(1) Вказуються: категорія АРС, колективного або індивідуального користування, відкривається вперше або діюча. 

 

Форма АЗ-3

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)

Відомості про заявника: 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

(Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
особи для колективних АРС):

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації
українського алфавіту латиницею2

Найменування суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ: 

Банківські реквізити: рахунок N                                                 МФО

Банк 

Місце реєстрації: 
 

Дата народження (рік, число, місяць): 

Місце народження: 

Паспорт: серія                        N                         ,  виданий 

Закордонний паспорт (за наявності): серія            N                    , виданий 

Адреса встановлення АРС: 
 

Користування АРС (колективна, індивідуальна): 

Категорія оператора АРС: 

Телефон: дом.                                , служб.                                , моб. 

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

                 Заявник 

________________________
                      (підпис) 

_______________________________
                                (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)). 

 

Зразок бланка дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської та аматорської супутникової радіослужб

 

 

Форма АЗ-4

ЗАЯВА
про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката

_______________________________________________________
(радіоаматора-початківця NOVICE / радіоаматора HAREC, необхідне вписати)

Відомості про заявника: 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації
українського алфавіту латиницею2 

Паспорт: серія                  N                        , виданий 

Закордонний паспорт3 (за наявності): серія               N                    , виданий
 

Дата народження (рік, число, місяць): 

Місце реєстрації: 
 

Дозвіл на експлуатацію АРС (N та дата видачі) 
 

Категорія оператора АРС: 

Адреса встановлення АРС: 
 

Телефон: дом.                                 , служб.                                , моб. 

          Заявник 

 

________________________
                      (підпис) 

_______________________________
                                (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

3 Для неповнолітніх осіб заносяться дані відповідно до проїзного документа дитини. 

 

 

UKRAINE

1. Український державний центр радіочастот даним документом засвідчує, що власник цього сертифіката успішно склав радіоаматорський іспит початківця, що задовольняє вимогам, установленим Міжнародним Союзом Електрозв'язку (ITU). Складений іспит відповідає іспиту, описаному у Звіті ERC 32.

The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunications Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in ERC Report 32.

Le Centre national des Radio Frequences certifie que le titulaire du present certificat a reussi un examen de radioamateur conformement au reglement de l'Union Internationale des Telecommunications (UIT). L'epreuve en question correspond a l'examen decrit dans le rapport "ERC Report 32".

Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz belegent dieser Zertificat Inhaber hat die Einsteiger Radioamateur Prfung bestehen laut der Forderungen von International Nachrichten Union (ITU). Die bestanden Prfung laut der beschreibt im "ERC Report 32" Prfung.

2. Прізвище, ім'я, по батькові власника сертифіката/Certificate holder's name/Nom du titulaire/der Zertifikat Inhaber Name:
__________________________________________________________________________________

3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum:
__________________________________________________________________________________

4. Дата видачі/Date of issue/Date de dlivrance/Ausstellungsdatum:
__________________________________________________________________________________

Офіційним органам, які потребують інформацію щодо цього сертифіката, слід звертатися до органу, який видав цей сертифікат.

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.

Les autorits officielles dsirant des informations sur le prsent certificat devront adresser leurs demandes  
l'Autorit comptente mentionne ci-dessous.

Der Offizieller Dienst, bedurftigen im der Information auf Zertifikat, sollt sich an der Ausstellungdienst warden.

Адреса/Address/Adresse:

Український державний центр радіочастот/Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrquences de l'Ukraine/Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz:

15-й км, пр.Перемоги, м.Київ, 03179 / 15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine

Телефон/Telephone/Tlphone/Fernruf:          +38 (044) 422 81 03

Факс/Telefax/Tlfax/Fax:                               +38 (044) 422 81 81

                Підпис/Signature/Signature/Signatur

М. П. 

 

 

UKRAINE

1. Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC), що базується на Рекомендації CEPT T/R 61 -02.

Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02.

Certificat harmonis de radioamateur (HAREC) dlivr sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT.

Harmonisierte Prfung Zertifikat aus Radioamateur (HAREC) beruht auf die CEPT Empfehlung T/R 61-02.

Український державний центр радіочастот цим документом засвідчує, що власник цього сертифіката успішно склав аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним Міжнародним Союзом Електрозв'язку (МСЕ). Складений екзамен відповідає рівню А Рекомендації СЕРТ T/R 61-02 (HAREC). Згідно з Регламентом аматорського радіозв'язку України власник цього сертифіката прирівнюється до власника національної ліцензії категорії 1 (2).

The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is in accordance with level A of CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Ukraine, the holder of this certificate is entitled to national licence class 1 (2).

Le Centre National des Radiofrquences de l'Ukraine certifie que le titulaire du prsent certificat a russi un examen de radioamateur conforme aux dispositions fixes par L'Union Internalionale des Tlcommunications (ITU). L'preuve en question correspond au niveau A de la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformmement   la rglementation rgissant les radiocommunications d'amateur, valable en Ukraine, le titulaire du prsent certificat est en droit d'obtenir la licence nationale de la classe 1 (2).

Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz belegent dieser Zertificat Inhaber hat die Radioamateur Prfung bestehen laut der Forderungen von International Nachrichten Union (ITU). Die bestanden Prfung laut der A
Hhe beschreibt im CEPT Empfehlung T/R 61-02 (HAREC). Laut Reguleng ist der Zertificat Inhaber zum der Lizenz Klasse 1 (2) Inhaber gleighgesetzt.

2. Прізвище, ім'я, по батькові власника сертифіката/Certificate holder's name/Nom du titulaire/der Zertifikat Inhaber Name:
__________________________________________________________________________________

3. Дата народження/Date of birth/Date de naissance/Geburtsdatum:
__________________________________________________________________________________

4. Дата видачі/Date of issue/Date de dlivrance/Ausstellungsdatum:
__________________________________________________________________________________

Офіційним органам, які потребують інформацію щодо цього сертифіката, слід звертатися до органу, який видав цей сертифікат.

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.

Les autorits officielles dsirant des informations sur le prsent certificat devront adresser leurs demandes  l'Autorit comptente mentionne ci-dessous.

Der Offizieller Dienst, bedurftigen im der Information auf Zertifikat, sollt sich an der Ausstellungdienst warden.

Адреса/Address/Adresse:

Український державний центр радіочастот/Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrquences de l'Ukraine/Das Ukrainishe Staatszentrum des Radiofrequenz.

15-й км, пр. Перемоги, м. Київ, 03179 / 15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine

Телефон/Telephone/Tlphone/Fernruf:          +38 (044) 422 81 03

Факс/Telefax/Tlfax/Fax:                               +38 (044) 422 81 81

                Підпис/Signature/Signature/Signatur

М. П. 

 

Форма АЗ-5

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України /
Application for issuing permission to amateur radio station operation for foreigners and stateless persons staying on the territory of Ukraine

Відомості про заявника / Information on an Applicant 

Прізвище, ім'я, по батькові/
Surname, given names: 

Дата і місце народження/
Date and place of birth: 

Громадянство/
Citizenship: 

Адреса постійного місця проживання/
Permanent home address: 

Номер паспорта/
Passport number: 

Позивний сигнал/
Call sign: 

Категорія оператора АРС/
Class of licence: 

Необхідний період чинності тимчасового дозволу/
Required period for a temporary licence: 

Місце встановлення АРС/
Location of ARS installation: 

Дані про колишні дозволи в Україні/
The details of former licences in Ukraine: 

Апаратура, що ввозиться/
Equipment to be brought: 

Адреса для надсилання рахунку/
The address for sending the invoice: 

Я зобов'язуюсь повністю дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо служби аматорського радіозв'язку/
I pledge oneself that I'll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую/
The payment for the UCRF's works concerning the preparation and issuing the permission for operation to amateur radio station is guaranted.

          Заявник/Applicant 

_______________________
            (підпис/signature) 

____________________________
                 (прізвище/Family Name) 

"___" ____________ 20__ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________ 

 

Таблиця 1

Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 145 МГц (рознесення між частотами передавання та приймання - 600 кГц)

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

RV48 (R0) 

145,000 

145,600 

RV49 (R0X) 

145,0125 

145,6125 

RV50 (R1) 

145,025 

145,625 

RV51 (R1X) 

145,0375 

145,6375 

RV52 (R2) 

145,050 

145,650 

RV53 (R2X) 

145,0625 

145,6625 

RV54 (R3) 

145,075 

145,675 

RV55 (R3X) 

145,0875 

145,6875 

RV56 (R4) 

145,100 

145,700 

RV57 (R4X) 

145,1125 

145,7125 

RV58 (R5) 

145,125 

145,725 

RV59 (R5X) 

145,1375 

145,7375 

RV60 (R6) 

145,150 

145,750 

RV61 (R6X) 

145,1625 

145,7625 

RV62 (R7) 

145,175 

145,775 

RV63 (R7X) 

145,1875 

145,7875 

RV64 (R8) 

145,200 

145,800 

RV65 (R8X) 

145,2125 

145,8125 

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.

Таблиця 2

Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами передавання та приймання - 1,6 МГц)

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

RU368 (RU0) 

433,000 

434,600 

RU384 (RU8) 

433,200 

434,800 

RU370 (RU1) 

433,025 

434,625 

RU386 (RU9) 

433,225 

434,825 

RU372 (RU2) 

433,050 

434,650 

RU388 (RU10) 

433,250 

434,850 

RU374 (RU3) 

433,075 

434,675 

RU390 (RU11) 

433,275 

434,875 

RU376 (RU4) 

433,100 

434,700 

RU392 (RU12) 

433,300 

434,900 

RU378 (RU5) 

433,125 

434,725 

RU394 (RU13) 

433,325 

434,925 

RU380 (RU6) 

433,150 

434,750 

RU396 (RU14) 

433,350 

434,950 

RU382 (RU7) 

433,175 

434,775 

RU398 (RU15) 

433,375 

434,975 

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.

Таблиця 3

Перелік
радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв'язку в діапазоні 435 МГц (рознесення між частотами передавання та приймання - 7,6 МГц)

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

Номер каналу 

Частота приймання
(мГц) 

Частота передавання
(мГц) 

 

 

 

RU722 (R85) 

431,425 

439,025 

RU692 (R70) 

431,050 

438,650 

RU724 (R86) 

431,450 

439,050 

RU694 (R71) 

431,075 

438,675 

RU726 (R87) 

431,475 

439,075 

RU696 (R72) 

431,100 

438,700 

RU728 (R88) 

431,500 

439,100 

RU698 (R73) 

431,125 

438,725 

RU730 (R89) 

431,525 

439,125 

RU700 (R74) 

431,150 

438,750 

RU732 (R90) 

431,550 

439,150 

RU702 (R75) 

431,175 

438,775 

RU734 (R91) 

431,575 

439,175 

RU704 (R76) 

431,200 

438,800 

RU736 (R92) 

431,600 

439,200 

RU706 (R77) 

431,225 

438,825 

RU738 (R93) 

431,625 

439,225 

RU708 (R78) 

431,250 

438,850 

RU740 (R94) 

431,650 

439,250 

RU710 (R79) 

431,275 

438,875 

RU742 (R95) 

431,675 

439,275 

RU712 (R80) 

431,300 

438,900 

RU744 (R96) 

431,700 

439,300 

RU714 (R81) 

431,325 

438,925 

RU746 (R97) 

431,725 

439,325 

RU716 (R82) 

431,350 

438,950 

RU748 (R98) 

431,750 

439,350 

RU718 (R83) 

431,375 

438,975 

RU750 (R99) 

431,775 

439,375 

RU720 (R84) 

431,400 

439,000 

RU752 (R100) 

431,800 

439,400 

Примітка: в дужках зазначено нумерацію каналів, яка вживалась раніше.

Таблиця 4

Розподіл
основних та додаткових каналів по території України для діапазону 145 МГц

N з/п 

Область 

Ознака адміністративно-територіального регіону 

Номери каналів 

основні 

додаткові 

АР Крим та м. Севастополь 

RV50 

RV48 RV52 RV54 RV56 RV58 RV60 

Вінницька 

RV48 

RV50 RV56 RV60 

Волинська 

RV48 

RV50 RV58 RV62 

Дніпропетровська 

RV58 

RV52 RV54 RV60 

Донецька 

RV54 

RV50 RV56 RV58 RV62 

Житомирська 

RV62 

RV50 RV54 RV58 

Закарпатська 

RV54 

RV48 RV50 RV56 RV58 RV60 RV62 

Запорізька 

RV48 

RV50 RV52 RV56 RV60 

Івано-Франківська 

RV54 

RV50 RV56 RV60 

10 

Київська та м. Київ 

RV54 

RV50 RV52 RV56 RV58 

11 

Кіровоградська 

RV50 

RV48 RV54 RV62 

12 

Луганська 

RV48 

RV50 RV52 RV56 RV58 RV60 

13 

Львівська 

RV56 

RV52 RV58 RV60 

14 

Миколаївська 

RV56 

RV48 RV52 RV54 

15 

Одеська 

RV60 

RV48 RV50 RV54 RV58 RV62 

16 

Полтавська 

RV52 

RV48 RV50 RV52 

17 

Рівненська 

RV60 

RV50 RV56 RV58 

18 

Сумська 

RV56 

RV50 RV54 RV58 RV60 

19 

Тернопільська 

RV62 

RV48 RV54 RV60 

20 

Харківська 

RV62 

RV50 RV54 RV60 

21 

Херсонська 

RV62 

RV52 RV54 RV60 

22 

Хмельницька 

RV52 

RV50 RV56 RV62 

23 

Черкаська 

RV60 

RV54 RV58 RV62 

24 

Чернівецька 

RV58 

RV48 RV50 RV60 

25 

Чернігівська 

RV62 

RV48 RV54 RV58 RV60 

Таблиця 5

Зміст пояснювальної записки
з визначенням основних технічних характеристик ретрансляторів.

Тип апаратури 

 

Потужність передавача, що підводиться до антени 

до 15 Вт (у смугах частот 145 МГц);
до 5 Вт (у смугах частот 435 МГц) 

Вид зв'язку (клас випромінювання) 

ЧМ (F3E) 

Девіація частоти передавача 

3 - 5 кГц 

Смуга радіочастот та різниця частот прд./прм. 

145,000 - 145,800 МГц (600 кГц);
433,000 - 434,975 МГц (1,6 МГц);
431,050 - 439,425 МГц (7,6 МГц) 

Рознесення між каналами (сітка) 

25 кГц (12,5 кГц) 

Номер каналу та частоти передавання/приймання 

 

Система включення та використання ретранслятора 

тональний звуковий ключ (або цифровий електронний ключ) 

Контроль за роботою ретранслятора 

місцевий, дистанційний, автоматичний 

10 

Місце розташування (повна адреса) 

 

11 

Висота встановлення антени над рівнем землі, м 

 

12 

Географічні координати 

півн. д...
півд. ш... 

13 

QTH-локатор 

код місця розташування ретранслятора 

14 

Відповідальний за експлуатацію 

прізвище, ім'я та по батькові начальника АРС, позивні сигнали колективної АРС та особистий 

 

Форма АЗ-6

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку

Відомості про заявника: 

Найменування суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ: 

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи: 
 

Банківські реквізити: рахунок N                                 МФО

Банк 

Паспорт: серія                N                          , виданий
 

Адреса встановлення ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку: 
 

Телефон: дом.                                 , служб.                                  , моб. 

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую. 

          Заявник 

 

________________________
                     (підпис) 

_______________________________
                             (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________ 

 

Форма АО-2

АКТ N ______
первинного технічного контролю параметрів РЕЗ

Комісія у складі:

Голови ____________________________________________________________________________,
                                                                                                           (прізвище, ініціали) 

членів комісії: 

1. __________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ініціали)

2. __________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ініціали) 

провела технічний огляд ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку та встановила:

1. Відомості про відповідальну особу за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка): 

Прізвище, ім'я, по батькові: 

Позивний сигнал: 

Місце реєстрації: 

2. Технічні характеристики: 

Адреса та місце встановлення: 

Тип або марка: 

Позивний сигнал: 

Частота приймання/передавання (МГц): 

Клас випромінювання: 

Тип антени/висота встановлення: 

Потужність передавача (Вт): 

3. Висновки про відповідність технічних параметрів ретранслятора (радіомаяка)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань": ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Зауваження: ______________________________________________________________________ 

Голова 

______________________
(прізвище, ініціали) 

________________
(підпис) 

__________________
(дата) 

Члени: 

______________________
(прізвище, ініціали) 

________________
(підпис) 

__________________
(дата) 

 

______________________
(прізвище, ініціали) 

________________
(підпис) 

__________________
(дата) 

Відповідальна особа за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) 

 

______________________
(прізвище, ініціали) 

________________
(підпис) 

__________________
(дата) 

 

Дозвіл
на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв'язку

N __________
(номер дозволу)

Дійсний до: ____________ року

Відповідальний за експлуатацію: _____________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи)

Позивний сигнал: __________________________________________________________________
                                                                                                   (присвоєний позивний сигнал)

Дані про встановлення: _____________________________________________________________
                                                                                           (адреса та місце встановлення ретранслятора)

Тип апаратури: ____________________________________________________________________
                                                                                                        (тип або марка апаратури)

Потужність передавача (Вт): ________________________________________________________
                                                                                                       (дозволена потужність передавача)

Частоти приймання/передавання (МГц): ______________________________________________
                                                                                                                     (вхідна та вихідна частота ретранслятора)

Вид зв'язку (клас випромінювання): ____________________________________

Особливі умови дозволу: особливості експлуатації ретранслятора (радіомаяка), введення обмежень, виконання вимог нормативних документів тощо. 

Уповноважена особа УДЦР 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище) 

М. П.

Дата видачі: ____________ 

 

Зразок
дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації

Лицьовий бік

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

ДОЗВІЛ N
на експлуатацію радіоелектронного засобу
аматорського радіозв'язку

Дійсний до ______________

Користувач РЕЗ: 

Стецько М. В. 

Тип РЕЗ: 

Yaesu VX-7R 

Заводський номер: 

000001 

Позивний сигнал: 

UT5UA 


Уповноважена особа УДЦР

 
М. П. 

________
(підпис) 

__________
(прізвище) 


                                                     Дата видачі: _________ 
 

Зворотний бік

Робочі частоти, МГц: 

145.500 

Максимальна потужність
передавача, Вт: 

Розташування РЕЗ: 

район змагань 


 
Виданий на підставі дозволу N ________ від ____________ на експлуатацію аматорської радіостанції __________________ категорії

Особливі умови дозволу:

 

 

 

 

Форма АЗ-7

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації

Відомості про заявника: 

Назва суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ: 

П. І. Б. відповідальної особи, призначеної організатором змагань __________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): 

Банківські реквізити: рахунок N                                    МФО

Банк 

Паспорт: серія                   N                           , виданий 
 

Адреса або район проведення змагань: 

Дата та час проведення змагань: 

Дозвіл на експлуатацію АРС
відповідальної особи (N та дата видачі): 

 

Телефон: дом.                                  , служб.                                  , моб. 

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

         Заявник 

________________________
                        (підпис) 

_______________________________
                              (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

 

Форма РВ-1

Реєстраційна відомість
до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ для спортивної радіопеленгації

N з/п 

Назва/тип РЕЗ 

Заводський номер 

Власник РЕЗ 

Номінал(и) частоти(т) 

Потужність передавача, Вт 

Адреса місця встановлення АРС (район змагань) 

Позивний сигнал 

Термін дії дозволу 

Примітки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВНИК 

 

 

 

 

____________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Дозволяю оформлення та видачу дозволів(у) на експлуатацію
Начальник Філії (УРЧП): 

 

 

____________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

 

____________  20__ року 

____________  20__ року 

 

 

 

 

Дата видачі дозволів(у): ____________ 20__ року 

 

Зразок
дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб

Лицьовий бік

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

ДОЗВІЛ N
на експлуатацію радіоелектронного засобу
аматорського радіозв'язку

Дійсний до ______________

Оператор р/ст: 

Петренко І. М. 

Тип р/ст: 

Yaesu VX-6R/E 

Заводський номер: 

010203 

Позивний сигнал: 

UR5XAA 


Уповноважена особа УДЦР

 
М. П. 

________
(підпис) 

____________
(прізвище) 


                                            Дата видачі: ____________
  

Зворотний бік

Робочі частоти, МГц: 

144 - 146; 430 - 440 

Максимальна потужність
передавача, Вт: 

Розташування РЕЗ: 

ВАЗ-2105,
держ. N АІ0000АА 


виданий на підставі дозволу N ________ від ____________ на експлуатацію аматорської радіостанції __________________ категорії

Особливі умови дозволу:

 

 

 

 

Форма АЗ-8

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб

Відомості про заявника: 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Місце реєстрації: 
 

Дозвіл на експлуатацію стаціонарної
АРС (номер та дата видачі): 

Категорія оператора АРС: 

Телефон: дом.                                  , служб.                                   , моб. 

Відомості про РЕЗ: 

Тип РЕЗ: 

Заводський номер: 

Робочі частоти: 

Потужність передавача: 

Місце встановлення аматорської радіостанції: 
 

Позивний сигнал: 

Термін дії дозволу: 

Примітки: 

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.

            Заявник 

________________________
                        (підпис) 

_______________________________
                                (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20 ___ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

 

Зразок
бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб

 

 

Форма АЗ-9

ЗАЯВА
про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)

Відомості про заявника: 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Прізвище, ім'я відповідно до транслітерації
українського алфавіту латиницею2 

Назва суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ: 

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): 

Банківські реквізити: рахунок N                                   МФО

Банк 

Місце реєстрації: 

Дата народження (рік, число, місяць): 

Місце народження: 

Паспорт: серія                 N                          , виданий 

Закордонний паспорт (за наявності): серія                  N                          , виданий 

Адреса встановлення АРС: 
 

Дозвіл на експлуатацію АРС,
що потребує продовження (N та дата видачі) 

Телефон: дом.                                    , служб.                                     , моб. 

Зобов'язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв'язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.

              Заявник 

________________________
                         (підпис) 

_______________________________
                              (прізвище) 

"___" ____________ 20__ року

 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)). 

 

КОД МОРЗЕ

Букви 

 

Цифри, знаки розділу 

 

латинської абетки 

української абетки 

Код Морзе 

Код Морзе 

А 

• — 

• — — — — 

Б 

— • • • 

• • — — — 

Ц 

— • — • 

• • • — — 

Д 

— • • 

• • • • — 

Е 

• 

• • • • • 

Ф 

• • — • 

— • • • • 

Г, Ґ 

— — • 

— — • • • 

Х 

• • • • 

— — — • • 

І, Ї 

• • 

— — — — • 

Й 

• — — — 

— — — — — 

К 

— • — 

 

 

Л 

• — • • 

М 

— — 

(в цифрових текстах) 

Н 

— • 

— • 

О 

— — — 

— 

П 

• — — • 

 

 

Щ 

— — • — 

(.) 

• • • • • • 

Р 

• — • 

(,) 

• — • — • — 

С 

• • • 

(/) 

— • • — • 

Т 

— 

(?) 

• • — — • • 

У 

• • — 

(!) 

— — • • — — 

Ж 

• • • — 

(:) 

— — — • • • 

В 

• — — 

(;) 

— • — • — • 

Ь 

— • • — 

[ ( ] [ ) ] 

— • — — • — 

И 

— • — — 

(') 

• — — — — • 

З 

— — • • 

(-) 

— • • • • — 

 

Є 

• • — • • 

(') 

• — • • — 

 

Ч 

— — — • 

знак розділу 

— • • • — 

 

Ш 

— — — — 

(@) 

• — — • — • 

 

Ю 

• • — — 

 

Я 

• — • — 

 

ФОНЕТИЧНА АБЕТКА

Українська 

Англійська 

літера 

слово 

літера 

слово 

А 

АНДРІЙ 

ALPHA 

Б 

БОГДАН 

BRAVO 

В 

ВАСИЛЬ 

CHARLIE 

Г 

ГРИГОРІЙ 

DELTA 

Ґ 

ГУДЗИК 

ECHO 

Д 

ДМИТРО 

FOXTROT 

Е 

ЕНЕЙ 

GOLF 

Є 

ЄВГЕН 

HOTEL 

Ж 

ЖУК 

INDIA 

З 

ЗЕНОВІЙ 

JULIETT 

И 

ІГРЕК 

KILO 

І 

ІВАН 

LIMA 

Ї 

ЇЖАК 

MIKE 

Й 

ЙОСИП 

NOVEMBER 

К 

КІЛОВАТ 

OSCAR 

Л 

ЛЕВКО 

PAPA 

М 

МАРІЯ  

QUEBEC 

Н 

НАТАЛКА 

ROMEO 

О 

ОЛЬГА 

SIERRA 

П 

ПАВЛО, ПЕТРО 

TANGO 

Р 

РОМАН 

UNIFORM 

С 

СТЕПАН 

VICTOR 

Т 

ТАРАС 

WHISKEY 

У 

УКРАЇНА 

X-RAY 

Ф 

ФЕДІР 

YANKEE 

Х 

ХРИСТИНА 

ZULU 

Ц 

ЦЕНТР 

 

  

Ч 

ЧОЛОВІК 

 

  

Ш 

ШУРА 

 

  

Щ 

ЩУКА 

 

  

Ю 

ЮРІЙ 

 

  

Я 

ЯКІВ 

 

  

Ь 

ЗНАК (ІКС) 

 

  

 

ВИТЯГ З МІЖНАРОДНОГО Q-КОДУ

Q-КОД 

Значення* 

Q-КОД 

Значення* 

QRA 

Моя станція... називається 

QRY 

Номер Вашої черги... 

QRB 

Відстань між нашими станціями 

QRZ 

Вас викликає... 

QRG 

Ваша точна частота 

QSA 

Сила Ваших сигналів... 

QRH 

Ваша частота змінюється... 

QSB 

Сила Ваших сигналів змінюється 

QRI 

Тон Вашої передачі... 

QSD 

Ваша маніпуляція має дефекти 

QRJ 

Ваші сигнали дуже слабкі 

QSK 

Я можу Вас слухати в паузах між моїми сигналами. Можете переривати мене 

QRK 

Розбірливість Ваших сигналів... 

QRL 

Я зайнятий 

QSL 

Прийом підтверджую 

QRM 

Я відчуваю завади від інших станцій 

QSN 

Я чув Вас (або...) на частоті... 

QSO 

Я можу зв'язатись... безпосередньо 

QRN 

Мені заважають атмосферні завади 

QSP 

Я передам... 

QSU 

Передавайте або відповідайте на цій частоті (або на частоті...) 

QRO 

Збільшіть потужність передавача 

QRP 

Зменшіть потужність передавача 

QSW 

Я буду передавати на цій частоті (або на частоті...) 

QRQ 

Передавайте швидше 

QRS 

Передавайте повільніше 

QSY 

Перейдіть на іншу частоту 

QRT 

Припиніть передачу 

QSZ 

Передавайте кожне слово або групу двічі 

QRU 

Для Вас нічого нема 

QRV 

Я готовий 

QTC 

В мене є для Вас повідомлення 

QRW 

Прошу повідомити..., що я його викликаю 

QTH 

Я знаходжусь в... (назва пункту) 

QTR 

Точний час... годин... хвилин... 

QRX 

Зачекайте 

QUA 

В мене є відомості від... (позивний сигнал) 

____________
* Скорочення Q - коду приймає форму питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

 

ВИТЯГ З РАДІОАМАТОРСЬКОГО КОДУ

Скорочення або слово 

Значення 

Скорочення або слово 

Значення 

ABT 

Приблизно, коло 

DSB 

Двосмугова модуляція з подавленою частотою-носієм 

AC 

Змінний струм 

ADR, ADS 

Адреса 

DUPE 

Повторний зв'язок 

AER, ANT 

Антена 

DWN 

Нижче 

AFTER 

Після 

DX 

Дальній зв'язок, рідкий кореспондент 

AGN 

Знову 

EME 

Зв'язок з відбиттям від Місяця 

ALL 

Все 

ES 

І (та) 

ALSO 

Також 

EX 

Колишній (про позивний сигнал) 

AM 

Час після опівночі 

IN 

В 

AM 

Амплітудна модуляція 

INFO 

Інформація 

ANS 

Відповідь, відповідати 

INPUT 

Потужність, що підводиться; вхід 

AR 

Кінець передачі 

FAIR 

Хороша, ясна (про погоду) 

ARE 

Є (множина) 

FAX 

Фототелеграф 

ARS 

Аматорська радіостанція 

FB 

Чудово, прекрасно 

AS 

Почекайте 

FER, FOR 

Для, за 

AT 

До, в, при 

FINE 

Хороший, прекрасний 

AT FIRST 

Спершу 

FM 

Частотна модуляція 

AT TIMES 

Часами 

FONE 

Телефон 

AT LAST 

Нарешті 

FREQ 

Частота 

AWARD 

Радіоаматорський диплом 

FROST 

Мороз 

BALUN 

Узгоджуючий трансформатор 

GA, GD 

Добрий день 

BAND 

Діапазон (смуга частот) 

GE 

Добрий вечір 

BCI 

Завади радіомовленню 

GL 

Всього найкращого 

BCNU 

Буду радий зустріти знову 

GLD 

Радий, задоволений 

BD, BAD 

Поганий, погано 

GM 

Добрий ранок 

BEAM 

Тип антени 

GMT 

Час за Грінвічем 

BEST 

Найкращий 

GND 

Земля, заземлення 

BFR, BEFORE 

Перед, до того 

G  

Давайте, починайте 

GOOD 

Хороший 

BK 

Закінчення передачі 

GP 

Тип антени 

BOX, POB 

Поштова (абонентська) скринька 

GUHOR 

Я Вас не чую 

BUT 

Але, крім 

HAM 

Аматор - короткохвильовик, який має передавач 

BY 

За посередництвом, при допомозі 

Градус Цельсія 

HEAR 

Слухати 

CALL 

Позивний сигнал, викликати 

HF 

Висока частота 

CAN 

Можу 

HI 

Вираз сміху 

CANT 

Не можу 

HOPE, HPE 

Сподіваюсь 

CARD 

QSL-листівка 

HOT 

Гарячий 

CFM 

Підтверджую, підтвердження 

HQ 

Штаб-квартира 

CHEERIO 

Бажаю успіху 

HR 

Тут 

CL 

Закінчення роботи станції 

HVI 

Тяжкий, сильні (завади) 

CLD, CLG 

Викликати 

HW 

Як справи, як мене чуєте? 

CLEAR 

Ясно (про погоду)
Чисто (про завади) 

HZ 

Герц 

Я 

CLOUDY 

Хмарно 

IARU 

Міжнародний Союз радіоаматорів 

C/O 

При допомозі 

IRC 

Купон Міжнародного поштового Союзу 

COAX 

Коаксіальний кабель 

IS 

Є 

COLD 

Холодно 

IT 

Це 

CONDX 

Умови проходження радіохвиль 

ITU 

Міжнародний Союз електрозв'язку 

CONGRATS 

Поздоровлення 

Передавайте 

COPY, CPY 

Приймати 

KC, KHZ 

Кілогерц 

CQ 

Всім, всім 

KN 

Прошу передавати тільки станцію, яку викликали 

CU 

До зустрічі 

CUANG 

Зустрінемось знову 

KW 

Кіловат 

CUL 

Зустрінемось пізніше 

LATER 

Пізніше 

CW 

Телеграфна передача 

LF 

Низька частота 

DC 

Постійний струм 

LID 

Поганий оператор 

DE 

Від (перед позивним сигналом) 

LOCAL 

Місцевий 

DIRECT 

Безпосередньо 

LOG 

Апаратний журнал 

DR 

Дорогий (звернення) 

SO 

Так, так що 

LSB 

Нижня бічна смуга 

SOON, SN 

Скоро 

LSN 

Слухати 

SOLID STATE 

Напівпровідниковий (виріб) 

LTR 

Лист 

LUCK 

Успіх, щастя 

SRI, SORRY 

Вибачте 

MC, MHZ 

Мегагерц 

SSB 

Односмугова модуляція з подавленими частотою-носієм та другою бічною смугою 

MEET 

Зустрічати 

MGR 

Менеджер 

MIKE 

Мікрофон 

SSTV 

Телебачення з повільною розгорткою 

MIN 

Хвилина 

STN 

Станція 

MISD 

Не прийняв, пропустив 

STRONG 

Сильно, сильний 

MODE 

Клас випромінювання 

SURE 

Впевненість, будьте впевнені 

MSG 

Повідомлення 

SW 

Короткі хвилі 

NET 

Радіоаматорська мережа 

SWL 

Радіоаматор-спостерігач, спостереження 

NEW 

Новий 

NEXT 

Наступний 

SWR 

Коефіцієнт стоячої хвилі 

NIL 

Нічого, для Вас нічого нема 

TEST 

Випробування, дослідна робота, змагання 

NICE 

Приємний, хороший 

NO 

Ні 

TFC 

Регулярний радіозв'язок, обмін 

NOT 

Не 

TKS, TNX 

Дякую 

NR 

Біля, поблизу; номер 

TO 

До, в, на 

NW 

Тепер 

TRCVR 

Трансивер 

OB, OC, OM 

Приятель, друг 

TU 

Дякую 

OK 

Прийняв правильно, зрозумів 

TUBE 

Лампа 

OLD 

Старий 

TVI 

Завади телебаченню 

ON 

На 

TX 

Радіопередавач 

ONLY 

Тільки 

TXT 

Текст 

OP, OPR 

Оператор 

U, YOU 

Ви, ти 

OR 

Або 

UFB,VFB 

Дуже добре, чудово 

OUR, UR 

Наш 

UHF 

НВЧ 

OUTPUT 

Вихідна потужність, вихід 

UNLIS 

Нелегальна станція 

PA 

Підсилювач потужності 

UR 

Ваш 

PEP 

Пікова потужність 

URS 

Ваші 

PSE 

Будь ласка 

USB 

Верхня бічна смуга 

PSED 

Задоволений, радий 

UT 

Всесвітній час 

PTT 

Система "натисни-говори" 

UTC 

Всесвітній координований час 

PWR 

Потужність 

VHF 

УКХ 

QRP 

Станція малої потужності 

VIA 

Через 

QRPP 

Станція дуже малої потужності 

VOX 

Система управління від голосу оператора станції 

QSL 

Посилати QSL-листівку, підтвердження 

VY 

Дуже 

WARM 

Тепло 

QSLL 

Свою QSL-листівку вишлю після отримання Вашої 

WAVE 

Хвиля 

WEAK 

Слабкий 

QUAD 

Тип антени 

WID, WITH 

З 

Прийняв правильно, зрозумів 

WIND 

Вітер 

RAIN 

Дощ 

WKD,WRKD 

Працював, працювали 

RCD 

Прийнято 

WKG
WL, WELL 

Працюю, працюючий
Добре 

RCV 

Приймаю 

RCVR, RX 

Радіоприймач 

WRK 

Робота, робити 

RIG 

Апаратура станції 

WW 

Весь світ, всесвітній 

RPRT 

Повідомлення 

WX 

Погода 

RPT 

Повторити 

XUSE 

Вибачення 

RST 

Оцінка сигналу станції 

XTAL 

Кварцевий, кристал 

RTTY 

Телетайп 

XYL 

Жінка 

SAE 

Конверт із заповненою зворотною адресою 

YAGI 

Тип антени 

YES 

Так 

SAME 

Той же, такий же 

YL 

Дівчина 

SASE 

Конверт із маркою і заповненою зворотною адресою 

YOU 

Ви, ти 

Всесвітній час 

SIG, SIGS 

Сигнал 

73 

Найкраще побажання 

SK 

Повний кінець 

88 

Привітання та поцілунок 

SKED 

Розклад роботи,зв'язок по домовленості 

 

 

 

Порядок
утворення та структура позивних сигналів розпізнавання аматорської радіостанції (АРС)

1. Позивні сигнали призначаються із використанням літер латинської абетки.

2. Позивні сигнали АРС в Україні мають таку структуру:

1) префікс: дві літери (відповідно до міжнародного розподілу UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно дотримуватися послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям АР Крим, префікси UU9 - аматорським радіостанціям м. Севастополь;

2) суфікс: дві або три літери (залежно від категорії АРС).

2.1. Перша літера суфікса позивного сигналу обов'язково повинна відповідати ознаці адміністративно-територіального регіону згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

N з/п 

Адміністративно-територіальний регіон 

Перша літера суфікса 

АР Крим та м. Севастополь 

Вінницька 

Волинська 

Дніпропетровська 

Донецька 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька 

Івано-Франківська 

10 

Київська та м. Київ 

11 

Кіровоградська 

12 

Луганська 

13 

Львівська 

14 

Миколаївська 

15 

Одеська 

16 

Полтавська 

17 

Рівненська 

18 

Сумська 

19 

Тернопільська 

20 

Харківська 

21 

Херсонська 

22 

Хмельницька 

23 

Черкаська 

24 

Чернівецька 

25 

Чернігівська 

2.2. Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для індивідуальних АРС (A-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

2.3. Третя літера суфікса - одна з такої послідовності: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

3. АРС індивідуального та колективного користування призначаються позивні сигнали з трьома літерами в суфіксі АРС індивідуального користування першої категорії за бажанням власника може бути призначено позивний сигнал з двома літерами в суфіксі.

Приклади позивних сигналів АРС:

1) індивідуального користування для Запорізької області: UR5QAA, UR5QAB, ..., UR5QAZ, UR5QBA, UR5QBB, ..., UR5QBZ і т. д.;

2) індивідуального користування першої категорії за бажанням власника з двома літерами в суфіксі для Житомирської області: UR5XA, UR5XB, ..., UR5XZ і т. д.;

3) колективного користування для Рівненської області: UR4KWA, UR4KWB, ..., UR4KWZ, UR4KXA, UR4KXB, ..., UR4KXZ і т. д.

4. Для ретрансляторів аматорського радіозв'язку позивні сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів. Перша літера суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці області згідно з таблицею 1, а друга літера суфікса позивного сигнала визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор (V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц).

Наприклад, для Сумської області: UR0AVA, ..., UR0AVZ (для смуги частот 144 МГц); UR0AUA, ..., UR0AUZ (для смуги частот 430 МГц).

5. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України і мають таку структуру:

1) дві літери (US);

2) одна літера (ознака області згідно з таблицею1);

3) порядковий номер, починаючи з 1.

Наприклад, для Луганської області: US-M-1, US-M-2 і т. д.

6. СПС мають таку структуру:

1) префікс: дві літери (EM, EN, EO) та одна або декілька цифр;

2) суфікс: одна, дві, три або чотири літери.

6.1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири літери в суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у разі використання абревіатури назв (IARU, ARDF тощо).

6.2. Колективним АРС у складі українських наукових експедицій в Антарктику призначаються СПС із серії EM1A, ..., EM1Z. АРС індивідуального користування, які входять до складу українських наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії EM1AA, ..., EM1ZZ, EM1AAA,..., EM1ZZZ або з додаванням префікса EM1 перед власним позивним сигналом.

СПС серії EM5 призначаються тільки для відзначення заходів, що проводяться під егідою ЛРУ.

СПС EM5HQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись для щорічної участі команди ЛРУ в IARU Championship.

СПС EM5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу товариства сприяння обороні України.

СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.

7. УПС мають таку структуру:

1) префікс: дві літери (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і одна цифра (1-0);

2) суфікс: одна літера, що відповідає літері-ознаці області для постійних позивних сигналів АРС в Україні.

8. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності використання префіксів, а також утримуватись від використання позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні вирази, лайку або є загальноприйнятими скороченнями в галузі радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).

 

Форма АЗ-10

ЗАЯВА
про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням СПС (УПС)

Відомості про заявника: 

Назва суб'єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ: 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (серія та номер паспорта1): 

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне): 

Банківські реквізити: рахунок N                                     МФО

Банк 

Категорія оператора АРС: 

Постійний позивний сигнал АРС: 

Адреса встановлення АРС:
 

Позивний сигнал, який планується до використання: 

Необхідний період використання СПС (УПС): 

Мета використання СПС (УПС): 

Примітки2

Телефон: дом.                                   , служб.                                   , моб. 

Заявник зобов'язується здійснити оплату робіт УДЦР з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС (УПС).

           Заявник 

________________________
                       (підпис) 

_______________________________
                        (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року

Рішення про призначення радіоаматору __________________________________ СПС (УПС) ________________________________________.

            Уповноважена особа 

________________________
                        (підпис) 

_______________________________
                       (прізвище, ініціали) 

Дата та номер реєстрації заяви: ____________ 20__ року N _________

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та інші. 

 

Дозвіл
на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням спеціального (укороченого) позивного сигналу (СПС/УПС)

N ___________

Термін дії: з ____________ року по ____________ рік

Відомості про АРС: 

Начальник АРС 

  

Засновник колективної АРС 

  

Постійний позивний сигнал АРС 

  

Адреса встановлення АРС 

  

Відомості про призначений СПС: 

Призначений СПС 

  

Мета використання СПС 

  

Особливі умови дозволу 

  

Уповноважена особа УДЦР

М. П. 

__________________
(підпис) 

________________
(прізвище) 

 

 

Дата видачі: 

____________

Опрос