Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников секретариата Комитета по Государственной премии Украины в отрасли образования

Минтруда
Приказ от 17.01.2011 № 5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2011 

м. Київ 

N 5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2011 р. за N 166/18904

Про умови оплати праці працівників секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 28 грудня 2016 року N 1629)

Відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 N 929 "Про Державну премію України в галузі освіти" та підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти (далі - Комітет) згідно з додатком.

Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатку, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Надати право заступнику голови Комітету - керівнику секретаріату Комітету в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) керівним працівникам і спеціалістам посадові оклади відповідно до затвердженої цим наказом схеми посадових окладів;

б) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівним працівникам і спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислуги років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або зменшується;

в) спеціалістам (крім заступника голови Комітету - керівника секретаріату Комітету та заступника керівника секретаріату Комітету) доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання Комітету;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

3. Виплачувати працівникам:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

4. Преміювання, установлення надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги заступнику голови Комітету - керівнику секретаріату Комітету здійснюються у порядку і розмірах, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається головою Комітету.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії з проведення
реорганізації, перший
заступник Міністра
 

 
 
Л. Дроздова
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. Рибак
 

Керівник Державного
управління справами
 

 
А. Кравець
 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

 
 
 
О. Мірошниченко
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти

Посада 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Заступник голови Комітету - керівник секретаріату Комітету 

3258 

Заступник керівника секретаріату Комітету 

3103 

Головний спеціаліст 

1536 - 1552 

Провідний спеціаліст 

1304 - 1343 

 

Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

Опрос