Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о системе мониторинга подтопления городов и поселков городского типа Украины (опасное поднятие уровня грунтовых вод)

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Положение, Приказ от 08.12.2010 № 448
действует с 18.02.2011

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2010 

м. Київ 

N 448 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2011 р. за 153/18891

Про затвердження Положення про систему моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод)

Відповідно до пункту 8 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391, та з метою впровадження системи моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про систему моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод), що додається.

2. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.) спільно з Юридичним управлінням (Ніконов А. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.) надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання у роботі та подальшого доведення до відома інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаповаленка В. Г.

 

Міністр 

Ю. Є. Хіврич 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

М. В. Болотських 

Віце-президент
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"
з виконавчої роботи

М. В. Пітцик 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України
 

І. Д. Макаренко 

 

Положення
про систему моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод)

I. Загальні положення

1.1. Система моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод) (далі - система моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу) включає збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

1.2. Система моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу спрямована на:

підвищення рівня вивчення і знань про стан підтоплення міст і селищ міського типу та впливу техногенних і природних чинників на нього;

підвищення ефективності заходів, спрямованих на вчасне та якісне інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу;

підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;

підвищення ефективності здійснення заходів із ліквідації наслідків підтоплення міст і селищ міського типу.

1.3. Основні завдання системи моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу:

забезпечення довгострокових систематичних спостережень за станом підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод);

збір та систематизація даних спостережень за станом підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод);

забезпечення аналізу стану підтоплення міст і селищ міського типу, прогнозування його змін та планування заходів із ліквідації наслідків підтоплення територій міст і селищ міського типу;

інформаційно-аналітична підтримка суб'єктами моніторингу прийняття рішень органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади у сфері інженерного захисту територій міст і селищ міського типу для забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

забезпечення інформаційного обслуговування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також забезпечення інформацією щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу населення країни і міжнародних організацій.

1.4. Функціонування системи моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу ґрунтується на таких принципах:

узгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин;

систематичності спостережень за станом підтоплення міст і селищ міського типу;

своєчасності отримання, комплексності оброблення та використання інформації щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу;

об'єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації щодо підтоплення міст і селищ міського типу та оперативності її доведення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, населення, заінтересованих міжнародних установ та світового співтовариства.

1.5. Система моніторингу стану підтоплення міст і селищ міського типу є відкритою інформаційною системою, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і зменшення наслідків підтоплення міст і селищ міського типу.

1.6. Об'єктом моніторингу є стан підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).

1.7. Під час здійснення моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу визначають:

небезпечне підняття рівня ґрунтових вод на територіях міст і селищ міського типу;

площу підтоплення територій міст і селищ міського типу.

1.8. Система моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу передбачає визначення площі підтоплення міст і селищ міського типу та спостереження за рівнем ґрунтових вод, що впливає або потенційно може впливати на процеси підтоплення міст та селищ міського типу.

1.9. Моніторинг небезпечного підняття рівня ґрунтових вод передбачає обладнання мережі спостережних свердловин.

1.10. Визначення площ підтоплення міст і селищ міського типу здійснюється за даними моніторингу небезпечного підняття рівня ґрунтових вод.

1.11. Для здійснення моніторингу небезпечного підняття рівня ґрунтових вод проводяться спостереження за рівнем ґрунтових вод.

II. Порядок інформаційної взаємодії в системі моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу

2.1. Система моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу передбачає ведення звітності у сфері інженерного захисту територій населених пунктів.

2.2. Інформація щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу юридичними особами незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, що здійснюють діяльність у сфері інженерного захисту територій населених пунктів, надається управлінням (відділам) житлово-комунального господарства районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконкомам міських, районних у містах рад (далі - місцеві органи житлово-комунального господарства).

2.3. Місцеві органи житлово-комунального господарства надають інформацію Міністерству житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, управлінням (відділам) житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - регіональні органи житлово-комунального господарства).

2.4. Регіональні органи житлово-комунального господарства узагальнюють отриману інформацію та надають її центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

2.5. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України здійснює аналіз інформації та забезпечує контроль за станом підтоплення територій міст і селищ міського типу.

2.6. Інформація щодо стану підтоплення міст і селищ міського типу надається органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища України з періодичністю, визначеною регламентом обміну екологічною інформацією до угоди про співробітництво у сфері моніторингу навколишнього природного середовища.

2.7. Дані моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу надаються органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безкоштовно відповідно до пункту 28 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 N 391.

III. Вимоги до мережі спостережних свердловин

3.1. Мережа спостережних свердловин за небезпечним підняттям рівня ґрунтових вод обладнується на підтоплених ділянках міст і селищ міського типу та ділянках, що потенційно можуть підтоплюватись.

3.2. Розташування спостережних свердловин визначається з урахуванням природних особливостей району та глибини залягання ґрунтових вод.

3.3. При плануванні розташування спостережних свердловин враховується місцезнаходження водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, їх заглиблення та основні параметри.

3.4. До мережі спостережних свердловин можуть включатися існуючі свердловини, які знаходяться на території, що підлягає моніторингу.

3.5. Глибина спостережних свердловин визначається глибиною залягання досліджуваних ґрунтових вод, їх потужністю й необхідною глибиною розкриття. Глибина спостережних свердловин повинна бути достатньою для здійснення замірів при зміні рівня ґрунтових вод.

3.6. Частота спостережень визначається залежно від характеру та ступеня впливу природних і техногенних факторів, але не рідше двох разів на місяць.

3.7. У період паводків, повені та інтенсивного випадання атмосферних опадів рівень ґрунтових вод заміряється щодня.

 

Директор Департаменту благоустрою,
комунального обслуговування та
міського електротранспорту
 

О. П. Ігнатенко 

Опрос