Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для предоставления среднесрочных займов

Минфин
Форма, Приказ от 14.01.2011 № 14
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2011 

м. Київ 

N 14 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2011 р. за N 129/18867

Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 6 грудня 2011 року N 1576
,
 від 12 квітня 2012 року N 466

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 липня 2015 року N 672)

Відповідно до пункту 13 Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1203,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

форму примірного договору про надання середньострокової позики (додається);

форму заяви про надання середньострокової позики (додається);

форму реєстру сум середньострокових позик у розрізі місцевих бюджетів (додається);

форму доручення Державній казначейській службі України про надання середньострокових позик (додається).

2. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.) довести цей наказ до відома територіальних органів Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г. В.) забезпечити:

доведення цього наказу до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації;

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кузькіна Є. Ю.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

 

Примірний договір
про надання середньострокової позики

від "___" ____________ 20___ року 

N _______________ 

м. _________

       ___________________________ Державної казначейської служби в
_____________________________________________________________________________________
                                            (Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі)
(далі - Казначейство), в особі ___________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
з одного боку, і _______________________________________________________________________
                                                                      (Рада міністрів Автономної Республіки Крим/місцева державна
                                                                                         адміністрація/виконавчий орган ради)
(далі - Позичальник), в особі ___________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про надання середньострокової позики (далі - позика) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1203 "Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення" (далі - Договір) про таке: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

    1.1. Казначейство надає Позичальнику позику за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

    1.2. Позичальник повертає позику за рахунок коштів, зазначених у розділі V цього Договору. 

II. РОЗМІР ПОЗИКИ

    2.1. Розмір позики за цим Договором становить
___________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                 (сума словами) 

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

   3.1. Казначейство надає позику Позичальникові у дводенний строк після підписання Сторонами цього Договору.

   3.2. Позика надається Позичальнику (код за ЄДРПОУ ________________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N _______________, відкритий в ________________ Державної казначейської служби в _____________________ (код за ЄДРПОУ _____________).

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Казначейство має право вимагати повернення позики від Позичальника в порядку, визначеному розділом V цього Договору.

4.2. Позичальник має право:

4.2.1. Достроково погасити позику.

4.2.2. Спрямувати позику до місцевих бюджетів нижчого рівня (села, селища, міста районного значення, району у місті), у яких є невиконання розрахованих місцевими органами виконавчої влади вищого рівня розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів на умовах, визначених договором між Позичальником та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних місцевих рад.

4.3. Казначейство зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.3.2. Надати Позичальнику позику без нарахування відсотків за користування нею.

4.3.3. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

4.4. Позичальник зобов'язується:

4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення заборгованості з перерахування коштів, що передаються до державного бюджету, визначеної відповідно до законодавства, та з повернення позик, наданих для покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

4.4.3. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

5.1. У разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком за відповідний звітний період кошика доходів місцевих бюджетів погашаються позики, отримані у поточному році, за результатами звіту про виконання місцевого бюджету починаючи з місяця, що настає за звітним періодом, у якому встановлено таке виконання або перевиконання, шляхом зарахування протягом місяця на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення позик у повному обсязі, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

5.2. У разі зменшення наростаючим підсумком з початку року суми невиконання кошика доходів місцевих бюджетів погашається надлишок позик, отриманих у поточному році, за результатами звіту про виконання місцевих бюджетів у місяці, що настає за звітним періодом, у якому встановлено таке зменшення, шляхом зарахування протягом місяця на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу до погашення надлишку в повному обсязі, включаючи останній робочий день року, крім оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

5.3. У разі виконання або перевиконання річного показника кошика доходів місцевих бюджетів або зменшення наростаючим підсумком з початку року суми невиконання такого показника зараховуються протягом I кварталу наступного року на єдиний казначейський рахунок доходи загального фонду відповідних місцевих бюджетів із застосуванням відсоткового нормативу для погашення заборгованості або повернення надлишку.

5.4. Погашення заборгованості минулих років за позиками, у тому числі безвідсотковими, здійснюється з моменту виконання річного розрахункового обсягу кошика доходів місцевих бюджетів за рахунок і в межах суми його перевиконання.

У разі надання місцевими фінансовими органами розрахунків щодо необхідності спрямування додаткових коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок місцевих бюджетів, Мінфін може погодити продовження погашення заборгованості минулих років за позиками, у тому числі безвідсотковими, до 1 грудня року, що настає за звітним, в межах суми перевиконання річного розрахункового обсягу кошика доходів.

(пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.12.2011 р. N 1576
,
 абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 12.04.2012 р. N 466)

Погашення такої заборгованості в межах суми перевиконання в наступному бюджетному періоді здійснюється у строк до одинадцяти календарних місяців шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно з графіком погашення, узгодженим територіальним органом Казначейства та місцевим фінансовим органом. Обсяг щомісячних платежів з погашення заборгованості не повинен перевищувати 5 відсотків обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету на відповідний місяць.

(пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.12.2011 р. N 1576
,
 абзац третій пункту 5.4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 12.04.2012 р. N 466)

Під час формування місцевих бюджетів на плановий бюджетний період у таких бюджетах передбачаються кошти на виконання зобов'язань за непогашеними позиками минулих років.

(пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 06.12.2011 р. N 1576)

5.5. Погашення позик, отриманих місцевими бюджетами нижчого рівня (села, селища, міста районного значення, району у місті) відповідно до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 розділу IV цього Договору, та заборгованості за позиками, у тому числі безвідсотковими, здійснюється з урахуванням умов, визначених пунктами 5.1 - 5.4 цього розділу.

(розділ V доповнено пунктом 5.5 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 12.04.2012 р. N 466)

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

                Казначейство
______________________________
______________________________
______________________________ 

                    Позичальник
______________________________
______________________________
______________________________ 

За Казначейство:
____________________________
                  (посада керівника)
_________ /__________________/
     (підпис)            (ініціали, прізвище)
М. П. 

За Позичальника:
____________________________
                   (посада керівника)
_________ /__________________/
     (підпис)             (ініціали, прізвище)
М. П. 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

Г. В. Карп 

 

Заява
про надання середньострокової позики

      Прошу надати середньострокову позику
______________________________________ ______________________________________________
                                                                                 (повна назва бюджету)
в обсязі ______________________________________________________________________ гривень.
                                                                                                 (сума словами) 

"___" _____________ 20___ року
          (дата підписання заяви) 

_________________________
М. П. (підпис) 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

Г. В. Карп 

 

Реєстр
сум середньострокових позик у розрізі місцевих бюджетів

_____________________________________________________________________________________
                           (Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних
                                державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської
                                        міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління
                                                               Севастопольської міської державної адміністрації)
Розмір позики _________________________________________________________________ гривень,
                                                                                                       (сума словами)

у тому числі місцевим бюджетам: 

Повна назва місцевого бюджету 

Сума середньострокової позики, грн 

 

 

_____________
(посада керівника) 

_____________
(підпис)

М. П. 

______________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20___ року
       (дата складання реєстру)

Виконавець _______________________
                                (посада, ініціали та прізвище)
__________________________________
   (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

Г. В. Карп 

 

Доручення N
про надання середньострокових позик

     Надати на договірних умовах середньострокові позики в обсязі
_____________________________________________________________________________ гривень
                                                                                             (сума словами)

таким місцевим бюджетам: 

Повна назва місцевого бюджету 

Сума середньострокової позики, грн 

 

 

Міністр фінансів України 

_________
(підпис)
М. П. 

_______________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 20____ року
       (дата підписання доручення) 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
 

Г. В. Карп 

Опрос