Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок финансирования оздоровления детей застрахованных лиц в детских заведениях оздоровления за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности

Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности
Постановление от 22.12.2010 № 31
действует с 04.02.2011

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

22.12.2010

м. Київ

N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 113/18851

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статей 11, 21 та 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 N 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2009 за N 502/16518, такі зміни:

1.1. У пункті 1.8 розділу I слова та цифри "на суму в розмірі до 20 відсотків" замінити словами "у межах".

1.2. У розділі II:

у пункті 2.2:

підпункт 2.2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення здійснюється шляхом перерахування коштів страхувальнику робочим органом відділення Фонду відповідно до наданої заявки згідно з додатком 1 до цього Порядку.";

у підпункті 2.2.3 слова "про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" замінити словами "по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.3. У розділі III:

у пункті 3.2 слова "про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" замінити словами "по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.4. Додаток 1 викласти в такій редакції:

Заявка
на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення

_______________________________________,
(повне найменування страхувальника)
________________________________________,
(код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта /для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків/))

перебуває на обліку в _________________ районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції _____________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, просить здійснити часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей у кількості _____ осіб на суму ________________________________________________________________грн.
                                                                                                  (цифрами та словами)
у дитячому закладі оздоровлення ______________________________________________________
                                                                                                             (повна назва та місцезнаходження) 

Оздоровча зміна: ______. Дата заїзду: ____________. Тривалість оздоровчої зміни: _____ (днів).

Оплату решти вартості путівки дитячому закладу оздоровлення гарантуємо.

З метою своєчасного фінансування оздоровлення дітей кошти Фонду просимо перерахувати*:
__________________________________________________________________________________
                                                                               (повна назва отримувача коштів)
на поточний рахунок N**__________ у банку ______________________________ МФО________

 

Керівник

___________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

 

Голова (уповноважений)
комісії із соціального
страхування

 
 
___________
(підпис)

 
 
_______________
(П. І. Б.)

Відмітка виконавчої дирекції _______________ відділення ФСС з ТВП (штамп)

Реєстраційний N ___________, вх. N ________ від ______________

Відповідальна особа _________ /________________
                                                     (підпис)                    (П. І. Б.)

____________
* Заповнюється у разі самостійної закупівлі страхувальником або організацією профспілок путівок до дитячого закладу оздоровлення.

** У разі перерахування коштів Фонду страхувальнику вказується номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

1.5. У додатку 2 графу 5 "система оподаткування" та у тексті додатка 5 слова "система оподаткування" виключити.

2. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Заступник Голови правління

С. Я. Українець

Заступник Голови правління

Д. Ю. Третьяков

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

 
 
 
Г. Яцишина

Заступник Міністра у справах
сім'ї, молоді та спорту

 
А. В. Домашенко

Опрос