Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок частичного финансирования санаториев-профилакториев за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности

Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности
Постановление от 22.12.2010 № 27
действует с 07.02.2011

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

22.12.2010 

м. Київ 

N 27 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2011 р. за N 112/18850

Про внесення змін до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 за N 394/16410 (далі - Порядок), такі зміни:

1.1. У розділі II:

у пункті 2.1 слова "студентів та учнів професійно-технічних закладів" замінити словами "осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів";

пункт 2.7 після слова "банку" доповнити словами "або в органі Державного казначейства України спеціальний реєстраційний рахунок".

1.2. У розділі III:

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Кошти Фонду згідно із затвердженим кошторисом щомісяця перераховуються на рахунок санаторію-профілакторію виконавчою дирекцією відділення Фонду відповідно до договору, укладеного із власником санаторію-профілакторію.";

абзац десятий пункту 3.7 після слова "рахунку" доповнити словами "або довідка органу Державного казначейства України про відкриття спеціального реєстраційного рахунку";

у пункті 3.10 слово "поточний" виключити.

1.3. У пункті 5.3 розділу V слово "поточний" виключити.

1.4. У додатку 1 до Порядку абзац перший позиції "Особі, яка отримала путівку, необхідно знати:" після слова "місяців" доповнити словами та цифрами ", а особи, молодші за 16 років, повинні пред'явити свідоцтво про народження та санаторно-курортну картку для дітей та підлітків (ф-076/о) давністю не більше двох місяців".

1.5. У додатку 2 до Порядку:

1.5.1 слова "Поточний рахунок" та "Відділення банку" замінити відповідно словами "Номер рахунку" та "Назва установи, в якій відкрито рахунок";

1.5.2 у таблиці 1:

найменування рядка 2 викласти в такій редакції:

"Фінансування за рахунок коштів Фонду";

рядки 2.1 та 2.2 виключити.

1.6. Підпункти 4.2.2 та 4.2.3 підпункту 4.2 пункту 4 додатка 3 до Порядку викласти в такій редакції:

"4.2.2. У стоматологічному кабінеті штатна одиниця посади медичної сестри встановлюється відповідно до штатної одиниці посади лікаря-стоматолога;

4.2.3. У кабінеті функціональної діагностики штатна одиниця посади медичної сестри встановлюється відповідно до штатної одиниці посади лікаря з функціональної діагностики;".

1.7. У додатку 4 до Порядку:

1.7.1 у Звіті про надходження та використання коштів санаторієм-профілакторієм (грн):

найменування рядка 2 викласти в такій редакції:

"Фінансування за рахунок коштів Фонду";

рядки 2.1 та 2.2 виключити;

1.7.2 назву показника рядка 2.1.3 додатка 2 викласти в такій редакції:

"осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, та учнів професійно-технічних навчальних закладів".

2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду, страхувальників, які є власниками санаторіїв-профілакторіїв, та санаторіїв-профілакторіїв, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

3. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Заступник Голови правління 

С. Я. Українець 

Заступник Голови правління 

Д. Ю. Третьяков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

Г. Яцишина 

Опрос