Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об основах организации раскрытия преступлений органами внутренних дел Украины

МВД
Положение, Приказ от 24.09.2010 № 456
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2010 

м. Київ 

N 456 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 105/18843

Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 30 листопада 2012 року N 1102)

На виконання вимог Законів України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність" та з метою вдосконалення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і підвищення рівня взаємодії їх структурних підрозділів у боротьбі зі злочинністю, зокрема з розкриття злочинів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України (далі - ГУМВС, УМВС), міських, районних, міськрайонних і лінійних органів внутрішніх справ України (далі - міськрайліноргани) зосередити зусилля на підвищенні рівня боротьби зі злочинністю, зокрема на зміцненні обліково-реєстраційної дисципліни, комплексному використанні наявних сил і засобів та залученні до розкриття злочинів усіх працівників органів і підрозділів внутрішніх справ незалежно від напрямів їх оперативно-службової діяльності, проведенні наступальних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій з виявлення, викриття та притягнення до відповідальності осіб, які готують або вчинили злочини.

3. Контроль за остаточними результатами роботи з розкриття злочинів покладається на начальників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів.

4. Начальникам ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів:

4.1. Організувати отримання, збирання, накопичення та використання інформації про осіб, події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, що є невід'ємним завданням для всіх без винятку працівників органів внутрішніх справ.

4.2. Спрямувати головну увагу підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ на своєчасне та дієве реагування на заяви і повідомлення щодо вчинення злочинів з метою швидкого і повного їх розкриття, викриття всіх учасників та епізодів їх злочинної діяльності, підвищення ефективності першочергових і подальших оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

4.3. Оцінювати результати діяльності служб і підрозділів органів внутрішніх справ з протидії злочинності за безпосереднім розкриттям ними злочинів та отриманням інформації, яка сприяла їх розкриттю.

4.4. Організувати вивчення і виконання вимог Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України.

5. Департаменту карного розшуку (Ляшко О. І.) забезпечити подання наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 30.04.2004 N 458 "Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.07.2004 за N 814/9413 (зі змінами).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників, заступників Міністра, керівників структурних підрозділів МВС.

8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

А. В. Могильов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державної
пенітенціарної служби України
генерал-майор внутрішньої служби
 

О. В. Лісіцков 

Заступник
Генерального прокурора України
державний радник юстиції 2 класу
 

Є. Блажівський 

Т. в. о. Голови
Служби безпеки України
 

В. Рокитський 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Розкриття злочинів і встановлення осіб, які їх учинили, є одним з основних завдань оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань.

1.2. Правову основу діяльності органів внутрішніх справ (далі - ОВС) з розкриття злочинів становлять Конституція України, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України (далі - КК та КПК України), Закони України "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", міжнародні договори України, а також установчі акти та правила міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

1.3. Розкриття злочинів ОВС здійснюється в максимально короткий строк у поєднанні з проведенням оперативно-розшукових заходів і слідчих дій та полягає в установленні всіх учасників злочинів, виявленні та належному документуванні епізодів їх злочинної діяльності, установленні інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і мають значення для її правильного вирішення.

Працівникам ОВС незалежно від напряму їх роботи та компетенції необхідно вживати передбачених законодавством заходів для встановлення відомостей про осіб та факти, що мають значення для розкриття злочинів, негайно в установленому порядку інформувати про це чергову частину ОВС, керівника відповідної служби, а також письмово доповідати керівництву органу чи підрозділу внутрішніх справ.

1.4. Комплексне використання сил і засобів усіх підрозділів ОВС під час розкриття злочинів організовують начальники головних управлінь, управлінь МВС України (далі - ГУМВС, УМВС), міських, районних, міськрайонних і лінійних ОВС (далі - міськрайліноргани) на засадах централізації управління ними, координації заходів і взаємодії.

1.5. Розкритим вважається злочин, кримінальну справу за яким закінчено розслідуванням і прийнято одне з таких рішень: прокурором затверджено в порядку статті 232 КПК України або складено в порядку статті 430 КПК України обвинувальний висновок і кримінальну справу направлено до суду; особа, яка вчинила злочин, установлена, на підставі пункту 6 статті 6, статей 72, 8, 9, 10 КПК України кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, примиренням обвинуваченого з потерпілим, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передачею особи на поруки; особа, яка вчинила злочин, відома і є достатньо доказів, які вказують на вчинення злочину цією особою, але кримінальну справу щодо цієї особи направлено до суду для вирішення питання про звільнення її від кримінальної відповідальності згідно з пунктом 4 статті 6, частини першої статті 111 КПК України внаслідок акта амністії або у зв'язку із закінченням строків давності; кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 7 КПК України внаслідок зміни обстановки; кримінальну справу закрито щодо померлого на підставі пункту 8 статті 6 КПК України.

Облік результатів розслідування злочинів здійснюється відповідно до вимог Інструкції про єдиний облік злочинів, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25.05.2010 N 21/135/281/240/499/354/367/159/69, шляхом заповнення особою, яка провадить розслідування кримінальної справи, статистичних карток про наслідки розслідування злочину форми 1.1 (далі - Ф. 1.1), які підписано прокурором та направлено до підрозділів інформаційних технологій ГУМВС, УМВС.

1.6. Злочином, за яким особа (особи) вважається встановленою, є злочин, якщо цій особі (особам) за його вчинення слідчим пред'явлено обвинувачення та складено статистичну картку форми 4 (далі - Ф. 4). Пред'явлення особі (особам) обвинувачення за вчинення злочину не є кінцевим результатом роботи працівників ОВС, а злочин не вважається розкритим.

Оперативне супроводження кримінальної справи, у якій особі пред'явлено обвинувачення, є обов'язковим наступним етапом подальшої роботи з розкриття злочину до закінчення її розслідування.

Оперативне супроводження кримінальної справи - це комплекс оперативно-розшукових заходів у конкретній кримінальній справі з метою пошуку і фіксації фактичних даних, які можуть бути доказами в цій справі, забезпечення всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, безпеки учасників кримінального судочинства, постійного інформування органів досудового слідства і суду про протиправні дії підозрюваних, обвинувачених та інших осіб, спрямовані на негативний вплив на учасників кримінального судочинства для протидії встановленню істини у справі.

Стосовно осіб, у тому числі членів організованих груп і злочинних організацій, яких засуджено за вчинення тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, оперативно-розшукові заходи продовжують проводитися в місцях позбавлення волі у взаємодії з органами, установами виконання покарань і слідчими ізоляторами з метою розкриття злочинів, учинених заарештованими і засудженими до їх прибуття в слідчий ізолятор чи установу виконання покарань, та в межах заведених оперативно-розшукових справ (далі - ОРС) про ці злочини.

1.7. Не є підставою для віднесення злочину до категорії розкритих факт зняття його з контролю керівництва Міністерства внутрішніх справ України згідно з Інструкцією з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, затвердженою наказом МВС від 04.10.2003 N 1155, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 259/8858 (далі - Інструкція з організації реагування ОВС на повідомлення).

1.8. Для розкриття тяжких і особливо тяжких, а за рішенням керівництва ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів - також інших злочинів наказом або розпорядженням начальника органу створюються слідчо-оперативні групи (далі - СОГ). Керівником СОГ є слідчий або керівник слідчого підрозділу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

1.9. Для розкриття і розслідування міжрегіональних злочинів, які вчинені на території декількох областей або залізниць, наказами керівництва МВС створюються міжрегіональні СОГ. Контроль за їх роботою може бути покладено на керівництво ГУМВС, УМВС, на території обслуговування якого вчинено найбільшу кількість злочинів.

1.10. Для розкриття злочинів, досудове слідство у яких відповідно до статті 112 КПК України проводять слідчі прокуратури, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів за спільним рішенням керівників цих правоохоронних органів та ОВС, можуть створюватися міжвідомчі СОГ.

1.11. З метою розкриття злочинів, що становлять підвищену громадську небезпеку або набули суспільного резонансу, за рішенням керівників МВС, ГУМВС, УМВС можуть створюватися посилені СОГ, до складу яких залучаються: слідчий, два - три найбільш підготовлені працівники від підрозділів карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю (далі - БОЗ) (у випадку відпрацювання версії щодо причетності до вчиненого злочину членів організованих груп і злочинних організацій), Державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі - ДСБЕЗ), боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми (далі - БКТЛ), кримінальної міліції у справах дітей (далі - КМСД), боротьби з незаконним обігом наркотиків (далі - БНОН), територіального підрозділу Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні, Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ (далі - ДАІ), оперативної служби та оперативно-технічних заходів (для дотримання конспірації до роботи в складі СОГ залучаються лише керівники цих двох підрозділів), служби дільничних інспекторів міліції та інших підрозділів ОВС.

1.12. Під час розкриття злочинів взаємодія слідчих з працівниками оперативних, інших підрозділів, у тому числі в роботі СОГ, будується за принципом керівної ролі та контролю слідчого за повне, всебічне й об'єктивне розслідування кримінальної справи, його процесуальної самостійності в прийнятті рішень, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора, та самостійності оперативних служб у виборі засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, тактичних прийомів їх застосування в межах законодавства України, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили злочини.

1.13. Організація та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, керування членами СОГ, за винятком слідчого, покладаються, як правило, на заступника начальника - начальника кримінальної міліції ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану.

2. Основні завдання підрозділів і служб органів внутрішніх справ у розкритті злочинів

2.1. Швидке та повне розкриття злочинів досягається шляхом поєднання зусиль усіх органів і підрозділів ОВС, забезпечення належного рівня їх взаємодії, відповідно до вимог законодавства отримання, збирання, накопичення та використання інформації про осіб, причетних до їх учинення, а також події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, що є невід'ємним завданням для всіх без винятку працівників ОВС. Безпосередню організацію роботи зі збору інформації здійснює керівник ОВС.

2.1.1. Збір працівниками ОВС інформації здійснюється як у процесі виконання своїх основних службових обов'язків, так і під час неформального спілкування з громадянами в службовий та неслужбовий час. Отриману інформацію працівники ОВС зобов'язані письмово доповідати безпосереднім керівникам для її використання службами, які виконують основні обов'язки з розкриття злочинів.

2.1.2. Оперативні підрозділи забезпечують збирання, накопичення, систематизацію отриманої інформації та здійснюють її перевірку з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, а також подій і фактів, які можуть сприяти їх розкриттю.

2.2. Головними службами, які виконують основні обов'язки з розкриття і розслідування злочинів та відповідають за кінцевий результат роботи, є органи досудового слідства, органи дізнання, підрозділи кримінальної міліції і боротьби з організованою злочинністю.

Разом з ними за розкриття злочинів відповідають і всі інші підрозділи ОВС у межах їх компетенції.

2.3. На служби і підрозділи ОВС покладаються такі основні завдання та функції з розкриття злочинів:

2.3.1. Слідчі ОВС організовують роботу СОГ на місці події та керують діями її членів. Виконують у межах компетенції завдання кримінального судочинства, порушують кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, уживають усіх передбачених законом заходів для встановлення події злочину, осіб, винних у його вчиненні, та їх покарання.

Під час розслідування кримінальної справи здійснюють усебічний, повний і об'єктивний розгляд обставин, які підлягають доказуванню, у їх сукупності, у межах компетенції виконують інші функції, покладені на них кримінально-процесуальним законодавством. Разом з працівниками органу дізнання висувають версії, розробляють і складають узгоджені плани комплексного проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів. У встановленому порядку дають органам дізнання доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Такі доручення є для органів дізнання обов'язковими до виконання.

2.3.2. Працівники підрозділів дізнання в разі відсутності слідчого забезпечують охорону місця події до приїзду слідчого, який проводить огляд місцевості, приміщення, предметів і документів, та вживають заходи для розкриття злочину. У взаємодії з працівниками інших підрозділів ОВС оперативно реагують на заяви і повідомлення про вчинені злочини, уживають заходів для встановлення осіб, які їх учинили, збирають і закріплюють докази їх вини, усебічно й об'єктивно здійснюють у межах компетенції розслідування кримінальних справ та провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

2.3.3. Працівники карного розшуку вживають пошукових та оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, насамперед тяжких і особливо тяжких, а також злочинів, які набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, установлюють і розшукують осіб, які їх учинили.

Щодекади доповідають рапортом керівникові служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції для розгляду інформацію, що стосується злочинів та причетності до їх учинення осіб, а також взаємопов'язані з цією інформацією відомості про події і факти, які віднесено до компетенції інших оперативних підрозділів. За вказівкою першого заступника (заступника) начальника ОВС - начальника кримінальної міліції перевірку цієї інформації здійснюють відповідні оперативні підрозділи згідно з їх компетенцією або безпосередньо працівники карного розшуку.

Отриману інформацію про протиправну діяльність осіб, які перебувають на обліку в міліції громадської безпеки, у тому числі відносно яких установлено адміністративний нагляд або які формально підпадають під такий нагляд, працівники карного розшуку доводять до дільничних інспекторів міліції для вжиття відносно вказаної вище категорії осіб профілактичних заходів або притягнення їх до адміністративної відповідальності.

В обов'язковому порядку беруть участь у проведенні щоденних цільових інструктажів щодо вчинених злочинів, прикмет розшукуваних осіб, ознак викрадених речей і предметів перед заступанням на службу працівників патрульної служби та підрозділів міліції особливого призначення "Беркут".

2.3.4. Працівники ДСБЕЗ розкривають злочини у сфері економіки, а також з використанням наявних можливостей, у тому числі оперативних, уживають заходів щодо отримання інформації про осіб, причетних до вчинення злочинів, розкриття або виявлення яких віднесено до компетенції інших оперативних підрозділів.

З використанням наявних оперативних можливостей спільно з працівниками карного розшуку вживають заходів щодо отримання інформації про криміногенні об'єкти та ймовірні місця збування викраденого майна.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами і злочинами, щодекади доповідають рапортом, а за тяжкими та особливо тяжкими злочинами доповідають негайно керівникові служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду і перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

2.3.5. Працівники спеціальних підрозділів БОЗ за вказівкою Міністра внутрішніх справ України, першого заступника Міністра - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, начальників ГУМВС, УМВС здійснюють розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених стосовно народних депутатів України, державних службовців I - III категорій, а також стосовно лідерів, учасників організованих груп і злочинних організацій, злочинна діяльність яких на момент учинення злочину відносно них документувалася зазначеним підрозділом під час роботи за відповідними ОРС. На вищезазначені нерозкриті злочини заводять і беруть до провадження відповідні ОРС.

Надають узагальнену інформацію про осіб та об'єкти за базами даних, які функціонують у спеціальних підрозділах БОЗ, за запитами, підписаними начальниками структурних підрозділів МВС (ГУМВС, УМВС), які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, або начальником ОВС, виключно за наявності ОРС. Підставою для виконання такого запиту є письмовий дозвіл начальника ГУБОЗ (УБОЗ) або його першого заступника.

Систематично здійснюють взаємний обмін інформацією про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також відомостями про події і факти з іншими оперативними підрозділами з метою її перевірки згідно з їх компетенцією.

2.3.6. Працівники БНОН перевіряють осіб, затриманих за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, з метою встановлення джерел надходження коштів для їх придбання, а також щодо причетності цих осіб до вчинення інших злочинів. Результати відпрацювання кожної такої особи доповідають рапортом упродовж трьох діб після її затримання начальникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції для розгляду та використання в оперативно-розшуковій діяльності підрозділами карного розшуку.

Спільно з працівниками карного розшуку здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб, схильних до вчинення злочинів (притонів, розважальних закладів, місць проведення дозвілля), місць збування викраденого майна з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами і злочинами, крім злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, щодекади доповідають рапортом, а про особливо тяжкі та тяжкі злочини інформують негайно керівника служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду і перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією або безпосереднього вжиття заходів підрозділом БНОН з її перевірки.

2.3.7. Працівники БКТЛ з використанням оперативних можливостей уживають заходів щодо перевірки осіб, затриманих за вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, у сфері суспільної моралі, незаконної міграції та кіберзлочинності, для встановлення їх причетності до вчинення інших злочинів.

Здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб, схильних до вчинення злочинів (притонів, готельно-розважальних закладів, місць проведення дозвілля) з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів, віднесених до компетенції підрозділів карного розшуку та БКТЛ.

У разі отримання інформації, яка перевірена та підтвердилася відносно осіб, причетних до вчинення злочинів, а також взаємопов'язаних з нею відомостей про події і факти, крім злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, у сфері суспільної моралі, незаконної міграції та кіберзлочинності, упродовж трьох діб доповідають рапортом, а про тяжкі та особливо тяжкі злочини інформують негайно керівника служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ГУМВС, УМВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду та вжиття відповідних заходів реагування підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

2.3.8. Працівники оперативної служби під час виконання завдань інших оперативних підрозділів ОВС установлюють осіб, причетних до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, а також злочинів, що викликали значний суспільний резонанс. У невідкладних випадках затримують осіб, які їх учинили.

У складі СОГ беруть участь у проведенні першочергових оперативно-розшукових заходів з установлення осіб, причетних до вчинення злочинів (з метою дотримання конспірації до роботи в складі СОГ залучаються лише керівники цих підрозділів).

Ініціюють пошук, виявлення та фіксацію фактів злочинної діяльності окремих осіб, злочинних груп та організацій, імовірних місць збування викраденого майна, концентрації осіб криміногенних категорій, а також щодекади надають інформацію, що має значення для розкриття і виявлення злочинів, начальникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ГУМВС, УМВС - начальнику кримінальної міліції для розгляду та перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

Згідно із запитами оперативних підрозділів ОВС надають інформацію про осіб та об'єкти за базами даних, які функціонують у підрозділах оперативної служби.

2.3.9. Працівники підрозділів оперативно-технічних заходів (далі - ОТЗ) безпосередньо виконують завдання оперативних підрозділів ОВС щодо проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням спеціальних технічних засобів з метою пошуку, фіксації і документування фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп під час оперативних розробок і розслідування кримінальних справ, а також завдання слідчих щодо зняття інформації з каналів зв'язку.

У складі СОГ беруть участь у проведенні першочергових оперативно-розшукових заходів із застосуванням спеціальної техніки з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів (з метою дотримання конспірації до роботи в складі СОГ залучаються лише керівники цих підрозділів).

Згідно із запитами оперативних підрозділів ОВС надають інформацію про осіб та об'єкти за базами даних, які функціонують у підрозділах ОТЗ.

2.3.10. Працівники КМСД беруть участь у розкритті всіх злочинів, пов'язаних із неповнолітніми, уживають заходів щодо розкриття злочинів, учинених дітьми, викривають дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність. Результати відпрацювання кожної такої особи впродовж трьох діб після затримання або доставлення в установленому законом порядку таких осіб до міськрайліноргану доповідають рапортом керівникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції для розгляду та використання в оперативно-розшуковій діяльності службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

Спільно з працівниками карного розшуку здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб, схильних до вчинення злочинів, скупчення дітей та молоді (притонів, вокзалів, розважальних закладів), місць збування викраденого майна, а також проводять перевірку неповнолітніх, які перебувають на профілактичних обліках в ОВС, з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів.

У разі отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також взаємопов'язані з цим події і факти щодекади доповідають рапортом, а за особливо тяжкими та тяжкими злочинами інформують негайно керівника підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду та перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією або безпосереднього вжиття заходів підрозділом КМСД з її перевірки.

2.3.11. Працівники кінологічної служби на місці події визначають шляхи підходу та відходу злочинців, з дозволу керівника СОГ забезпечують застосування розшукового собаки для розшуку та затримання злочинців, виявлення втрачених ними речей, предметів чи залишених слідів та згідно із вказівкою керівника СОГ беруть участь у проведенні інших оперативно-розшукових заходів.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами і злочинами, щодекади доповідають рапортом, а за тяжкими та особливо тяжкими злочинами інформують негайно керівника служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду та перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

2.3.12. Чергові ОВС у своїй роботі діють відповідно до вимог Інструкції з організації реагування ОВС на повідомлення, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженої наказом МВС від 14.04.2004 N 400, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170, Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.08.2009 за N 786/16802, організовують затримання осіб, причетних до вчинення злочинів службовими нарядами.

Про вчинений злочин негайно орієнтують пости і маршрути, розташовані на території обслуговування, а також суміжні ОВС, а в разі потреби - населення, засоби масової інформації, державні установи, автотранспортні підприємства, медичні заклади, інших; за обліками органів внутрішніх справ перевіряють осіб, затриманих або доставлених до міськрайлінорганів, а також речі і цінності, що знаходяться в них.

2.3.13. Працівники експертних підрозділів як спеціалісти беруть участь в огляді місця події з метою виявлення, фіксації, кваліфікованого вилучення та пакування матеріальних об'єктів, які можуть бути використані для розкриття злочину і виявлення винних, проводять їх попереднє дослідження (без надання письмового висновку), виявляють сліди біологічного походження для проведення молекулярно-генетичної ідентифікації (ДНК-аналіз) та формування відповідних обліків.

Установлюють за результатами проведення судової експертизи, досліджень з використанням колекцій криміналістичних обліків експертної служби осіб, які вчинили злочини, та події, взаємопов'язані з цими злочинами.

Виявляють транспортні засоби зі сфальсифікованими ідентифікаційними позначеннями та підробленими документами під час їх реєстрації в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ, про що надають інформацію до підрозділів карного розшуку.

2.3.14. Дільничні інспектори міліції (далі - ДІМ) здійснюють розгляд заяв і повідомлень про злочини невеликої та середньої тяжкості, якщо на момент реєстрації особи, які їх учинили, відомі. Надають допомогу оперативним підрозділам у встановленні осіб, що вчинили злочини на території адміністративних дільниць, які обслуговують ДІМ.

У взаємодії з працівниками оперативних підрозділів проводять на дільницях систематичну роботу з виявлення осіб, які підлягають перевірці щодо їх можливої причетності до вчинених злочинів, відповідно до вимог законодавства збирають інформацію про них, яка може бути використана як докази, використовуючи з цією метою відомості, надані населенням та представниками громадськості.

До прибуття СОГ забезпечують охорону місця події, збереження слідів учинення злочинів, організовують надання невідкладної медичної допомоги потерпілим особам, з'ясовують обставини вчинення злочинів. Шляхом обходу дворів, квартир, проведення бесід з громадянами, які на момент учинення злочинів могли перебувати в районі місця події, установлюють свідків, очевидців, прикмети злочинців, організують та особисто вживають заходів до їх переслідування і затримання, про що негайно доповідають керівникам СОГ, ОВС або черговим чергової частини.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами та злочинами, негайно доповідають керівникові служби ДІМ ОВС для подальшого інформування начальника ОВС з метою розгляду та перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

Перевіряють за наявними обліками ОВС осіб, стосовно яких вони складають протоколи про адміністративні правопорушення, з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання та безвісно зниклих.

2.3.15. Працівники патрульної служби та підрозділів міліції особливого призначення "Беркут" уживають заходів щодо затримання осіб, які вчинили злочини в місцях несення служби нарядами міліції; за орієнтуваннями виявляють на маршрутах патрулювання та на об'єктах, розташованих поблизу, підозрюваних та розшукуваних злочинців.

На маршрутах патрулювання перевіряють за наявними обліками ОВС осіб з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, та безвісно зниклих.

Після завершення несення служби доповідають керівникові підрозділу рапортом інформацію про осіб, яких вони перевіряли на маршрутах патрулювання, щодо можливої їх причетності до вчинення правопорушень для подальшого інформування керівництва ОВС з метою її розгляду та використання службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

Працівники карного розшуку в обов'язковому порядку проводять цільові інструктажі працівників патрульної служби і підрозділів особливого призначення "Беркут" щодо вчинених злочинів, прикмет розшукуваних осіб та ознак викрадених речей і предметів.

2.3.16. Військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України уживають заходів щодо затримання осіб, які вчинили злочини, у місцях несення служби патрульними нарядами; за орієнтуваннями виявляють на маршрутах патрулювання та на об'єктах, розташованих поблизу, підозрюваних та розшукуваних злочинців.

На маршрутах патрулювання перевіряють за наявними в ОВС базами даних осіб з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих.

Після завершення несення служби доповідають командиру рапортом інформацію про осіб, яких вони перевіряли на маршрутах патрулювання, щодо можливої їх причетності до вчинення правопорушень для подальшого інформування територіальних ОВС для розгляду першим заступником (заступником) начальника ОВС - начальником кримінальної міліції з метою використання службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

Працівники карного розшуку в обов'язковому порядку проводять цільові інструктажі військовослужбовців щодо вчинених злочинів, прикмет розшукуваних осіб та ознак викрадених речей.

2.3.17. Працівники ДАІ вживають заходів щодо розкриття злочинів, виявлення та затримання осіб, які вчинили незаконні заволодіння транспортними засобами, розбої та грабежі стосовно водіїв або пасажирів, крадіжки вантажу, дорожньо-транспортні пригоди, інші злочини під час дорожнього руху, а також переслідують транспортні засоби, якими заволоділи злочинці, або ті, що використовувалися ними при вчиненні злочинів.

Перевіряють за наявними обліками ОВС осіб, стосовно яких вони складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушення ними Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (із змінами), з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих.

Виконання цих завдань працівники Державтоінспекції здійснюють під час контролю за рухом транспортних засобів, їх реєстрації та технічного огляду, обстеження автопідприємств, перевірки відповідності документам номерів вузлів та агрегатів транспорту.

Після завершення несення служби доповідають начальникові підрозділу рапортом отриману під час несення служби інформацію про осіб, які причетні до вчинення злочинів, та факти, що можуть бути використані службами і підрозділами ОВС, згідно з їх компетенцією.

Зазначені рапорти надсилають до територіальних ОВС для розгляду першим заступником (заступником) начальника ОВС - начальником кримінальної міліції та опрацювання відповідними підрозділами і службами ОВС.

2.3.18. Працівники підрозділів Державної служби охорони при МВС (далі - ДСО) запобігають правопорушенням та злочинним проявам, припиняють їх у місцях несення служби; перебуваючи на варті та маршрутах патрулювання, за прикметами та іншими ознаками встановлюють і затримують осіб, які вчинили крадіжки з об'єктів, що охороняються, виїжджають на місця у випадку спрацювання охоронної сигналізації, якою обладнано об'єкти, що охороняються, у тому числі квартири громадян, і в разі вчинення злочинів на даних об'єктах уживають заходів щодо їх розкриття та переслідування злочинців.

Щомісяця доповідають начальникові підрозділу рапортом інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також факти, що можуть бути використані підрозділами і службами ОВС для їх розкриття, керівникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою її розгляду.

2.3.19. Працівники спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, ізоляторів тимчасового тримання в установленому законодавством порядку перевіряють гласним і негласним методом доставлених у ці заклади осіб для встановлення їх можливої причетності до нерозкритих злочинів, а також предмети, виявлені в них, за обліками ОВС. Під час неформального спілкування з громадянами в службовий та неслужбовий час отримують інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також факти, які мають значення для їх розкриття.

Отриману інформацію надсилають до оперативних підрозділів ОВС для перевірки.

2.3.20. Працівники органів і підрозділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб під час виконання службових обов'язків та спілкування з громадянами виявляють осіб, схильних до вчинення злочинів, місця збирання осіб, схильних до вчинення злочинів і перебування правопорушників; установлюють безвісно зниклих громадян та злочинців, які знаходяться в розшуку, у тому числі тих, які ухиляються від сплати аліментів.

Щодекади доповідають рапортом інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також факти, що можуть бути використані підрозділами і службами ОВС для їх розкриття, керівникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою її розгляду.

2.3.21. Працівники підрозділів інформаційних технологій здійснюють інформаційне забезпечення роботи з розкриття злочинів з використанням наявних інформаційних ресурсів, сучасних комп'ютерних технологій та передових методів аналізу для встановлення з їх використанням осіб, які вчинили злочини, що залишаються нерозкритими; цілодобово забезпечують авторизований доступ працівників оперативних підрозділів до інформаційних банків даних стосовно осіб, які схильні до вчинення злочинів, обвинувачених, підсудних, які знаходяться в розшуку, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих, трупів громадян, особу яких не встановлено; щодо нерозкритих злочинів, учинених аналогічним способом; щодо предметів, які вилучено або знаходяться в розшуку та за допомогою яких учинено злочини; щодо викраденого автотранспорту; щодо ідентифікації за дактилоскопічними обліками невпізнаних трупів громадян та осіб, затриманих за бродяжництво.

2.3.22. Працівники підрозділів Укрбюро Інтерполу орієнтують оперативні підрозділи ОВС стосовно осіб, які розшукуються правоохоронними органами іноземних держав за вчинення злочинів на їх території, для подальшої перевірки зазначених осіб на причетність до злочинної діяльності на території України, надсилають до НЦБ Інтерполу інших держав запити оперативних підрозділів та органів досудового слідства ОВС про проведення оперативно-розшукових та інших заходів на їх території, інформують оперативні підрозділи ОВС про результати виконання їх запитів правоохоронними органами іноземних держав.

Ініціюють проведення на території інших держав за запитами правоохоронних органів України міжнародного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового слідства, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, а також безвісно зниклих.

Здійснюють обмін інформацією з правоохоронними органами України, правоохоронними органами іноземних держав та Генеральним секретаріатом Інтерполу щодо встановлення особи невідомих осіб та невпізнаних трупів.

Ініціюють проведення розшукових заходів на території інших держав-членів Інтерполу з метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, уносять до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію циркулярних повідомлень Інтерполу, перевіряють інформацію, що міститься в запитах ОВС, за наявними в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу інтегрованими банками даних та банками даних Генерального секретаріату Інтерполу.

На підставі отриманої інформації здійснюють постійну актуалізацію наявних у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу інтегрованих банків даних щодо осіб, стосовно яких проводилася перевірка правоохоронними органами України та зарубіжних держав.

2.3.23. Підрозділи міліції на залізницях у межах компетенції розкривають злочини, учинені на об'єктах залізничного транспорту. Письмово інформують міськрайоргани за місцем проживання (тимчасової реєстрації) затриманих осіб за вчинення цих злочинів для подальшої їх перевірки на причетність до скоєння інших злочинів, зареєстрованих територіальними ОВС.

Про отримання інформації про осіб, причетних до вчинення злочинів, не пов'язаних з об'єктами залізничного транспорту, щотижня інформують територіальні ОВС, а за особливо тяжкими та тяжкими злочинами інформують їх негайно для перевірки цієї інформації зазначеними вище ОВС згідно з їх компетенцією.

2.3.24. Працівники спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон" про отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також події і факти, які можуть сприяти їх розкриттю, щодекади доповідають рапортом, а про особливо тяжкі та тяжкі злочини повідомляють негайно керівникові підрозділу для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника територіального ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду і використання цієї інформації підрозділами та службами ОВС згідно з їх компетенцією.

2.4. Підрозділи та служби ОВС, зазначені в підпунктах 2.3.1 - 2.3.24 пункту 2.3 глави 2 цього Положення, відповідають за кінцеві результати роботи щодо розкриття злочинів у межах установленої компетенції.

2.5. Безпосереднє розкриття злочинів є основним показником оцінки ефективності діяльності кожного працівника ОВС, структурних підрозділів і служб.

2.6. Злочин вважається розкритим безпосередньо працівником органу внутрішніх справ у разі затримання злочинців на місці вчинення злочину або за показанням свідків та очевидців після його вчинення, одержання оперативної або іншої інформації про особу, яка вчинила злочин, чи місцезнаходження речових доказів, знарядь злочину, які свідчать про вчинення злочину конкретною особою або знайшли своє підтвердження під час досудового слідства та слідчим покладено в основу обвинувального висновку, який затверджено в порядку статті 232 КПК України або складено в порядку статті 430 КПК України і кримінальну справу направлено до суду; особа, яка вчинила злочин, установлена, на підставі пункту 6 статті 6, статей 72, 8 - 10 КПК України, та кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, примиренням обвинуваченого з потерпілим, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передачею особи на поруки; особа, яка вчинила злочин, відома і є достатньо доказів, які вказують на вчинення злочину цією особою, але кримінальну справу щодо неї направлено до суду для вирішення питання про звільнення її від кримінальної відповідальності згідно з пунктом 4 статті 6, частини першої статті 111 КПК України у зв'язку з амністією або із закінченням строків давності; кримінальну справу направлено до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 7 КПК України внаслідок зміни обстановки; кримінальну справу закрито щодо померлого на підставі пункту 8 статті 6 КПК України.

3. Організація узагальнення та використання інформації про осіб, події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів

3.1. Інформація про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також події і факти, які можуть сприяти їх розкриттю, що надходить від працівників служб і підрозділів ОВС, в строки, зазначені в підпунктах 2.3.1 - 2.3.24 пункту 2.3 глави 2 цього Положення, обліковується в базі даних (далі - БД) "Електронний рапорт" територіальних вузлів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи (далі - ІІПС) ОВС, які розміщено і функціонують безпосередньо в міськрайлінорганах ГУМВС, УМВС.

3.2. Керівники структурних підрозділів (служб) ОВС, крім слідства, надають рапорти про отриману інформацію начальникові кримінальної міліції ОВС у строки, визначені в підпунктах 2.3.1 - 2.3.24 пункту 2.3 глави 2 цього Положення. Після безпосереднього ознайомлення з інформацією, якщо вона представляє інтерес для ОВС, начальник кримінальної міліції ОВС накладає резолюцію про внесення цієї інформації працівниками оперативних підрозділів і служб ОВС згідно з їх компетенцією до БД "Електронний рапорт".

3.3. У рапорті про отриману інформацію, її зміст працівник викладає довільно, зазначаючи відомості про правопорушення, злочини, причетних до них осіб (прикмети, прізвиська, місця реєстрації, фактичного проживання, роботи та переховування після вчинення злочину, наявність зброї, транспортних засобів, приналежність до неофіційних, заборонених, радикально налаштованих організацій, "фан-клубів"), події, місця збору криміногенного контингенту, зберігання та збуту викраденого майна, наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухівки, незаконного функціонування пунктів прийому металобрухту, місця розкомплектування транспортних засобів, притони, місця розпусти, а також відомості, отримані від правоохоронних органів інших держав, про осіб, причетних до вчинення злочинів на території цих держав та України, чи інші відомості, які можуть сприяти розкриттю злочинів.

3.4. Розглянуті начальником кримінальної міліції ОВС рапорти про отриману інформацію реєструються в оперативних підрозділах ОВС, а дані, у строк до п'яти діб вводяться до БД "Електронний рапорт" авторизованим користувачем - працівником оперативного підрозділу ОВС згідно з його компетенцією, який відповідає за внесення відомостей до цієї БД та у визначеному порядку отримав доступ до ІІПС. Рапорти з відміткою про взяття на облік інформації в БД "Електронний рапорт" зберігаються у відповідній справі, передбаченій у номенклатурі справи органу, яка ведеться відповідальним працівником оперативного підрозділу.

3.5. Інформація надається та обробляється в ІІПС відповідно до загальних правил заповнення реквізитів електронної картки БД "Електронний рапорт".

Електронна картка - окремий запис бази даних, інформацію в якому зафіксовано у вигляді електронних даних та який може бути сформований, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері.

Роздруківка електронної картки, інформація на якій згідно з резолюцією начальника кримінальної міліції ОВС може мати інтерес для розкриття злочину, направляється працівникові відповідного структурного підрозділу для використання в роботі.

3.6. Якщо під час перевірки інформації, облікованої в БД "Електронний рапорт", розкрито злочин або встановлено додаткові відомості про осіб, події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, авторизований користувач - працівник оперативного підрозділу ОВС, уносить відповідні доповнення до електронної картки цієї БД.

3.7. Зняття інформації з обліку БД "Електронний рапорт" виконується лише авторизованим користувачем - працівником підрозділу інформаційних технологій через п'ять років після поставлення такої інформації на облік.

Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС, у тому числі авторизованим користувачем - працівником оперативного підрозділу ОВС, забороняється.

3.8. За об'єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД "Електронний рапорт" відповідає виконавець, за внесення інформації - авторизований користувач - працівник оперативного підрозділу ОВС, якому надано таке право та відповідний доступ до БД "Електронний рапорт", контроль за станом формування - здійснює начальник кримінальної міліції ОВС, загальний контроль здійснює - керівник цього ОВС.

3.9. Загальний контроль за станом формування БД "Електронний рапорт" у ГУМВС, УМВС покладається на заступників керівників оперативних підрозділів (служб) апаратів ГУМВС, УМВС відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3.10. З метою оцінки роботи підрозділів (служб) ОВС щодо надання інформації про осіб, події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, ураховуються: кількість наданих таких інформаційних повідомлень; кількість інформаційних повідомлень, облікованих у БД "Електронний рапорт"; кількість таких інформаційних повідомлень, які сприяли розкриттю злочинів.

3.11. Стан роботи з надання підрозділами (службами) ОВС інформації розглядається на оперативних нарадах:

у міськрайлінорганах щотижня звітують керівники служб і підрозділів;

у ГУМВС, УМВС щомісяця звітують керівники структурних підрозділів і служб та начальники міськрайлінорганів.

4. Організаційні основи діяльності ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів щодо розкриття злочинів

4.1. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів персонально відповідають за організацію розкриття і розслідування злочинів, установлення та розшук осіб, які їх учинили. Згідно з пунктом 3.1 глави 3 Інструкції з організації реагування ОВС на повідомлення особисто виїжджають на місця подій та організовують першочергові оперативно-розшукові заходи з розкриття особливо тяжких злочинів та злочинів, які можуть викликати негативний громадський резонанс.

4.2. Для виконання завдань з розкриття злочинів начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів організовують:

комплексне використання наявних сил і засобів на всіх етапах їх розкриття до закінчення розслідування в кримінальних справах або їх закриття;

негайне кваліфіковане реагування за заявами і повідомленнями про злочини та їх розкриття в максимально короткий термін;

своєчасний виїзд СОГ у повному складі на місце події з метою виявлення, фіксації та кваліфікованого вилучення слідів злочину, речових доказів, з'ясування обставин учинення злочину, установлення очевидців, а також інших обставин, що мають значення для швидкого і повного його розкриття, установлення та затримання особи чи групи осіб, що вчинили суспільно небезпечне діяння. Діяльність ОВС з питань реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події регламентує Інструкція з організації реагування ОВС на повідомлення;

взаємодію між слідством та органами дізнання під час розкриття та розслідування злочинів минулих років;

уведення в дію оперативних планів комплексних заходів, оповіщення, розставлення сил та необхідні дії особового складу згідно з вимогами зазначених планів;

супроводження кримінальних справ до розгляду їх у суді та вступу обвинувального вироку в законну силу;

взаємодію з органами, установами виконання покарань і слідчими ізоляторами, ужиття оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, у тому числі членів організованих груп і злочинних організацій, яких засуджено за вчинення тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, з метою розкриття злочинів, учинених засудженими і заарештованими до їх прибуття в слідчий ізолятор чи установу виконання покарань, та в межах заведених ОРС про ці злочини;

спільно з представниками ДСО фахове визначення причин та умов учинення злочинів на об'єктах, зазначених у Переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами та Переліку об'єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності", і тих, що охороняються ДСО.

4.3. З моменту надходження до ОВС інформації про вчинення злочинів, для їх розкриття впроваджується комплекс першочергових оперативно-розшукових заходів та невідкладних слідчих дій.

4.3.1. Якщо особу, яка вчинила злочин, установлено протягом однієї доби з моменту впровадження комплексу першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій, такий злочин вважається розкритим по гарячих слідах.

4.3.2. Першочергові оперативно-розшукові заходи спрямовані на: швидке виявлення та якісне процесуальне закріплення матеріальних слідів, які несуть інформацію про подію злочину, особу злочинця та інші обставини, що мають значення для справи; установлення потерпілих, очевидців, свідків і термінове одержання від них відомостей, які можуть сприяти розкриттю злочину, затриманню злочинців; активне використання отриманої інформації для планування заходів щодо розкриття злочину, розроблення версій, одержання нових доказів, а також для встановлення і затримання причетних до злочину осіб; одержання відомостей про злочини, що готуються, попередження можливого настання шкідливих наслідків.

4.3.3. Першочергові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії передбачають:

огляд місця події з метою отримання первинної інформації про злочин і осіб, які до нього причетні, та визначення напрямків оперативного пошуку злочинців. За наявності приводів і підстав, що вказують на ознаки тяжкого та особливо тяжкого злочину, слідчий або орган дізнання порушують кримінальну справу негайно після огляду місця події. Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу порушують щодо цієї особи;

переслідування і затримання злочинців (переслідування за наявними слідами, за напрямками, указаними потерпілими і очевидцями, організація загороджувальних заходів), у тому числі в місцях їх можливого перебування або появи (організація засідок, оточення, виставлення заслонів);

перевірку осіб, які перебувають на обліках ОВС, а також осіб, щодо яких надійшла оперативна інформація про їх можливу причетність до вчиненого злочину;

проведення оперативно-розшукових заходів у місцях скупчення осіб, схильних до вчинення злочинів і збуту викраденого майна;

виявлення свідків злочину, опитування з цією метою громадян, які мешкають або працюють поблизу місця його вчинення, а також осіб, які могли бути на шляхах можливого переміщення злочинця до місця події та від нього;

проведення поквартирного чи подвірного обходу для збирання відомостей, що можуть бути використані в розкритті злочину, та обстеження місцевості в районі вчинення злочину з метою виявлення загублених, викинутих злочинцем знарядь злочину, інших предметів і додаткових джерел інформації про злочин і осіб, які його вчинили. Установлені відомості та проведені дії негайно доповідаються слідчому для процесуального закріплення;

орієнтування особового складу ОВС на території обслуговування, на якій учинено злочин (працівників патрульної служби, ДІМ, КМСД, БКТЛ, БНОН, ДАІ, ДСБЕЗ, БОЗ), суміжних ОВС, військових нарядів внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України, що залучаються до охорони громадського порядку, представників громадськості про характер, час, місце, спосіб учинення злочину, кількість осіб, які брали в ньому участь, їх зовнішність, прикмети викрадених речей і цінностей та про інші відомості, що мають значення для встановлення і розшуку злочинців;

використання можливостей інформаційно-пошукових систем, а також засобів масової інформації;

залучення до розкриття злочинів осіб, з якими ОВС установили конфіденційне співробітництво;

розшук осіб, причетних до злочину, серед тих, які перебувають на обліку в ОВС або проходять за первинними матеріалами: раніше судимих, насамперед за злочини, аналогічні вчиненому, осіб, які перебувають під адміністративним наглядом або формально під нього підпадають, звільнених від кримінальної відповідальності або відносно яких застосовані покарання, не пов'язані з позбавленням волі; наркоманів, неповнолітніх, злісних порушників громадського порядку, а також осіб, які потрапляли в поле зору оперативних та інших підрозділів ОВС за підозрою в причетності до вчинення схожих злочинів або висловлювалися про намір учинити злочини.

4.4. Якщо в результаті проведених першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено особу, яка вчинила тяжкий та особливо тяжкий злочин, керівники міськрайлінорганів організовують і забезпечують подальшу роботу з розкриття злочину через систему подальших оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у рамках провадження кримінальної справи та ОРС "Злочин".

4.4.1. Слідчі та оперативні підрозділи на підставі вивчення і аналізу зібраних матеріалів визначають версії вчинення злочину та в триденний строк з моменту порушення кримінальної справи складають план спільних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

4.4.2. У плані обґрунтовуються висунуті версії і заходи з перевірки осіб, які можуть бути причетні або підозрюються в учиненні злочину, зазначаються виконавці пунктів плану і встановлюються терміни їх виконання. У зв'язку з тим, що даний план нетаємний, заходи в ньому будуються у вигляді завдань (установлення очевидців злочину, свідків, знаряддя злочину, способу життя підозрюваних та їх зв'язків, потерпілих, місць зберігання викраденого), у яких конкретні оперативно-розшукові заходи і прийоми отримання інформації та перевірки причетності конкретних осіб до вчиненого злочину не зазначаються.

4.4.3. На підставі узгодженого плану слідчих дій та оперативно-розшукових заходів працівник оперативного підрозділу складає план безпосередніх оперативно-розшукових заходів, яких необхідно вжити з метою розкриття злочину за заведеною ОРС з наданням йому відповідного грифа секретності. У зазначеному плані відображаються висунуті версії і заходи щодо їх перевірки з використанням сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, а також зазначаються конкретні виконавці та строки виконання заходів. Цей план затверджується начальником міськрайліноргану або першим заступником (заступником) начальника - начальником кримінальної міліції.

4.4.4. Якщо складений план виконано повністю, а злочин залишається нерозкритим, на підставі наявної інформації розробляється план додаткових оперативно-розшукових заходів.

4.4.5. Наказом керівника ОВС з метою розкриття злочину за кримінальною справою створюється СОГ, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані працівники підрозділів.

4.5. Склад СОГ:

слідчий (слідчі);

начальник відділу, сектору (з організації розкриття окремих видів злочинів) карного розшуку, відділу УБОЗ (при відпрацюванні версії щодо причетності до вчиненого злочину членів організованих груп і злочинних організацій);

2 - 3 найбільш підготовлені працівники від кожного підрозділу;

працівники інших підрозділів ОВС (працівники підрозділів міліції особливого та спеціального призначення "Беркут", "Сокіл", оперативно-пошукового відділу, патрульної служби, військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України тощо).

При визначенні завдань працівникам, які залучаються до складу СОГ, слід ураховувати компетенцію підрозділів, у яких вони працюють.

4.6. З числа членів СОГ створюються:

група з відпрацювання висунутих слідчих і оперативно-розшукових версій;

група аналізу, планування і контролю;

група взаємодії з іншими правоохоронними органами.

4.7. Слідчий у складі СОГ:

забезпечує у межах компетенції якісне розслідування кримінальних справ відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства;

здійснює узгоджене планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на дослідження обставин у кримінальних справах і встановлення осіб, що вчинили злочини;

вивчає матеріали, зібрані членами СОГ, організовує проведення з їх використанням узгоджених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

надає органам дізнання, іншим членам СОГ доручення щодо проведення розшукових і слідчих дій, сприяє в провадженні окремих слідчих дій;

готує матеріали на заслуховування при керівництві ГУМВС, УМВС, що стосуються результатів розслідування в кримінальній справі, та виконання плану слідчих дій.

4.8. Начальник відділу, сектору карного розшуку, відділу УБОЗ під час відпрацювання версії щодо причетності до вчиненого злочину членів організованих груп і злочинних організацій у складі СОГ забезпечує:

організацію проведення оперативно-розшукових заходів щодо відпрацювання версій у справі, які належать до компетенції підрозділів карного розшуку і боротьби з організованою злочинністю;

збирання, систематизацію і аналіз оперативної та іншої інформації, що стосується розкриття злочинів, а також уживає заходів до її перевірки;

контроль за постійним надходженням інформації, ходом виконання планів, вказівок начальника ГУМВС, УМВС та першого заступника (заступника) начальника ГУМВС, УМВС - начальника кримінальної міліції щодо розкриття злочинів, розшуку та затримання осіб, які їх учинили;

контроль за ефективністю перевірки осіб, які перебувають на обліках ОВС, а також осіб, щодо яких одержано інформацію про їх можливу причетність до вчинення злочину;

розроблення планів першочергових і подальших оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів;

агентурно-оперативне супроводження кримінальних справ, розробку осіб, які підозрюються в учиненні злочинів або затримані чи заарештовані за інші злочини, а також осіб, стосовно яких наявна інформація про їх причетність до злочину, для розкриття якого створено слідчо-оперативну групу.

4.9. Працівники групи з відпрацювання висунутих версій у складі СОГ:

безпосередньо вживають комплекс оперативно-розшукових заходів і слідчих дій з перевірки висунутих версій з метою розкриття злочинів та оперативного супроводження розслідування кримінальних справ;

організовують і проводять оперативні заходи в кримінально-злочинному середовищі з метою встановлення осіб, причетних до вчинених злочинів, або осіб, які володіють інформацією про злочини;

визначають коло осіб, які підлягають першочерговій перевірці щодо причетності до вчинених злочинів, у тому числі з використанням негласних штатних та позаштатних працівників. У разі потреби залучають до їх перевірки нові джерела оперативної інформації або поновлюють зв'язок із джерелами, раніше виведеними зі складу агентурної мережі (за їх згодою);

у разі отримання даних, що вказують на особу або групу осіб, причетних до вчинення злочинів, негайно проводять перевірку достовірності цих даних щодо осіб, яких вони стосуються;

безпосередньо взаємодіють з підрозділами оперативно-технічних заходів та оперативної служби в питаннях організації і проведення оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів;

у разі отримання під час проведення оперативно-розшукових заходів інформації у справі про злочин, що розслідується слідчим, або про інші факти злочинної діяльності підозрюваних (обвинувачених) у цій самій кримінальній справі своєчасно ознайомлюють з нею слідчого та вживають заходів щодо не допущення розшифрування джерел і засобів одержання такої інформації;

з метою забезпечення результативності проведення оперативних заходів за погодженням зі слідчим ознайомлюються з окремими матеріалами кримінальних справ. За розголошення матеріалів слідства та порушення таємниці слідства члени групи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством;

- виконують доручення слідчого про провадження розшукових та слідчих дій і надають йому допомогу під час проведення окремих слідчих дій.

4.10. Працівники групи аналізу, планування і контролю у складі СОГ:

забезпечують збирання, аналіз і систематизацію інформації, отриманої під час огляду місця події, проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій з розкриття злочину, оцінюють її повноту і якість;

на підставі зібраних відомостей у триденний термін з моменту порушення кримінальної справи організовують складання узгодженого плану оперативно-розшукових заходів з обґрунтуванням висунутих версій та конкретних заходів щодо їх перевірки із зазначенням термінів реалізації і виконавців. За потреби вносять пропозиції щодо висування додаткових версій;

у разі потреби планують заходи щодо реалізації конкретної інформації про осіб, які обґрунтовано підозрюються в учиненні злочину;

вивчають та аналізують матеріали ОРС (заведені за фактами нерозкритих злочинів, учинених аналогічним способом, із застосуванням одного й того самого знаряддя, схожих за об'єктами злочинного посягання або прикметами злочинців, стосовно обвинувачених, які розшукуються ОВС за вчинення, насамперед аналогічних злочинів, на території обслуговування, а також на території суміжних районів, міст і областей, щодо злочинних груп та окремих осіб, які розробляються за підозрою в учиненні аналогічних злочинів) для перевірки осіб, стосовно яких вони заведені, та з'ясування причетності цих осіб до вчиненого злочину. За результатами вивчення ОРС складають відповідну довідку-меморандум;

вивчають оперативну інформацію, матеріали про відмову в порушенні кримінальних справ, кримінальні справи, у яких слідство закінчено або закрито, у тому числі архівні;

орієнтують інші ОВС про обставини вчинення злочину і встановлені фактичні дані про причетність до його вчинення конкретних осіб;

вивчають зведення, орієнтування, бюлетені оперативно-розшукової інформації, використовують відповідні обліки оперативно-розшукового і оперативно-довідкового характеру з метою розкриття злочину;

уносять начальнику кримінальної міліції, слідчому, начальнику управління, відділу, сектору карного розшуку, керівництву УБОЗ пропозиції щодо додаткової перевірки інформації, яка має значення для розкриття злочину;

проводять розрахунок сил і засобів для перекриття місць концентрації осіб, схильних до вчинення злочинів, блокування шляхів і маршрутів імовірного місця перебування осіб, які розшукуються;

ведуть облік осіб, які потрапили в поле зору ОВС під час роботи з розкриття злочинів, з обов'язковим зазначенням місцезнаходження матеріалів за результатами їх перевірки. Інформацію про таких осіб надсилають до підрозділів інформаційних технологій ОВС;

у разі вчинення аналогічних злочинів ведуть картографічне відстеження оперативної обстановки з нанесенням на спеціальну карту даних про місце, час, спосіб і вид злочинів, особливості осіб, що їх учинили;

контролюють хід виконання планів оперативно-розшукових заходів, вказівок щодо розкриття злочину.

4.11. Працівники групи взаємодії з іншими правоохоронними органами у складі СОГ:

забезпечують взаємодію в розкритті злочинів з іншими правоохоронними органами шляхом обміну інформацією, розроблення спільних планів та проведення узгоджених оперативно-розшукових заходів, допомоги наявними силами і засобами, у тому числі технічними, тощо;

організовують збирання, узагальнення і перевірку повідомлень, оперативної інформації, які надходять з ізоляторів тимчасового тримання, спецприймальників, органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та інших підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. На підставі такої інформації визначають коло осіб, що потребують більш ретельної перевірки;

у встановленому порядку здійснюють виїзди до зарубіжних країн з метою перевірки оперативної інформації, що стосується розкриття злочину, готують запити для проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій на території цих країн. Указані заходи проводяться у взаємодії з працівниками підрозділів Укрбюро Інтерполу.

4.12. З метою розкриття злочинів категорії минулих років у кримінальних справах на підставі наказу ОВС створюється нова СОГ або поновлюється діюча, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані працівники підрозділів.

4.12.1. Члени СОГ, насамперед працівник карного розшуку та слідчий, ретельно вивчають матеріали кримінальної справи та відповідної ОРС з метою усунення прорахунків у них шляхом проведення додаткових оперативно-розшукових заходів і, за узгодженням зі слідчим, слідчих дій: додатково орієнтують інші ОВС, установи виконання покарань і слідчі ізолятори про обставини вчинення злочину і встановлені на цей момент фактичні дані щодо причетності до його вчинення конкретних осіб; вивчають оперативну інформацію та вживають заходів щодо відпрацювання осіб, які перебувають у спеціальних закладах міліції (ізоляторах тимчасового тримання, спецприймальниках), з метою встановлення їх причетності до вчинених злочинів; перевіряють раніше висунуті версії про особу (осіб), яка вчинила злочин, розробляють нові версії; уживають заходів щодо встановлення причетності до злочину осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань; проводять оперативно-розшукові заходи для перевірки причетності до злочину обвинувачених, підозрюваних за іншими кримінальними справами та ОРС; використовують для встановлення злочинців інформаційно-пошукові системи, оперативні обліки, зведення-орієнтування, бюлетені оперативно-розшукової інформації, централізовані обліки номерних речей (якщо вчинено майновий злочин), аналізують інформацію про злочини, учинені аналогічним способом, у тому числі стосовно осіб, які проходили за закритими, архівними справами та матеріалами про відмову в порушенні кримінальної справи; з'ясовують повноту застосування можливостей експертної служби, підрозділів оперативної служби та оперативно-технічних заходів.

4.12.2. Інформація, отримана в результаті вивчення кримінальних справ та ОРС за нерозкритими злочинами із залишку минулих років, систематизується та групується за однорідними ознаками (вид злочину, схожість об'єкта посягання, аналогічні обставини, місце, час, спосіб, мотиви і знаряддя вчинення злочину, вилучені з місця події матеріальні об'єкти, придатні для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню, прикмети злочинця, інші ознаки).

4.13. На нерозкритий злочин, розкриття якого віднесено до компетенції підрозділу карного розшуку, зазначеним підрозділом упродовж трьох діб після порушення кримінальної справи, а також прийняття слідчим або дізнавачем до свого провадження вже порушеної кримінальної справи заводиться картка обліку нерозкритого злочину (додаток 1), яка реєструється працівниками режимно-секретних органів в окремому розділі журналу обліку ОРС "Злочин". Копія картки обліку нерозкритого злочину передається ДІМ, на території обслуговування якого вчинено злочин.

Картки обліку нерозкритого злочину ДІМ долучаються до паспорта на дільницю.

4.13.1. Підставою для заведення картки обліку нерозкритого злочину є постанова слідчого або дізнавача про порушення кримінальної справи, а також прийняття ними до свого провадження вже порушеної кримінальної справи за фактом учинення злочину.

Картка обліку нерозкритого злочину впродовж трьох діб після прийняття такого процесуального рішення надсилається до підрозділу карного розшуку.

4.13.2. Працівник карного розшуку одночасно із заведенням картки обліку нерозкритого злочину заповнює інформаційну картку на злочин (ІК-Зл) (додаток 2) та довідку-меморандум за нерозкритим злочином (додаток 3), які передає працівникові підрозділу (авторизованому користувачу), відповідальному за внесення відомостей до БД "Злочин".

Інформаційна картка на злочин (ІК-Зл) складається також за ОРС "Злочин", яка ведеться щодо невстановленої особи, яка вчинила злочин, працівником, який виніс постанову про заведення ОРС.

4.13.3. Згідно з вказівкою керівництва МВС, Департаменту карного розшуку, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів картка обліку нерозкритого злочину може бути переведена у відповідну ОРС у разі встановлення особи, і якщо для викриття цієї особи в учиненні злочину невеликої та середньої тяжкості виникла потреба в здійсненні оперативно-розшукових заходів, проведення яких потребує отримання дозволу керівника ОВС або оперативного підрозділу, за виключенням тих, що потребують дозволу суду. Про переведення картки в ОРС здійснюється відповідний запис в окремому розділі журналу обліку ОРС "Злочин", у якому обліковуються зазначені картки.

4.13.4. Ведення картки обліку нерозкритого злочину припиняється та знімається з обліку в разі засудження особи (групи осіб), яка вчинила злочин, і набранням обвинувальним вироком стосовно неї законної сили; винесення судом постанови про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами або про застосування до особи заходів медичного чи виховного характеру; кримінальну справу, у зв'язку з якою заведено картку обліку нерозкритого злочину, закрито в установленому законодавством порядку.

Про припинення та зняття з обліку картки обліку нерозкритого злочину здійснюється відповідний запис в окремому розділі журналу обліку ОРС "Злочин", у якому обліковуються зазначені картки.

5. Система контролю за розкриттям злочинів

5.1. Контроль за розкриттям злочинів здійснюється МВС, ГУМВС, УМВС.

Перелік резонансних злочинів та інших надзвичайних подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України і за якими здійснюється стеження за їх розкриттям, а також за своєчасністю вирішення матеріалів, наведений в додатку 1 до наказу МВС від 04.10.2003 N 1155 "Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 259/8858.

5.2. З метою забезпечення контролю, прийняття управлінських рішень і надання міськрайлінорганам практичної допомоги в роботі з розкриття злочинів, які знаходяться на контролі МВС, керівники ГУМВС, УМВС на підставі отриманих у результаті огляду місця події та інших заходів детальних відомостей про вчинений злочин, що підлягає контролю, інформують у терміни, визначені Інструкцією з організації реагування ОВС на повідомлення, чергову частину МВС.

5.3. Керівний склад МВС та структурних підрозділів центрального апарату МВС щодня вивчає стан оперативної обстановки, здійснює надання практичної допомоги в організації роботи з розкриття злочинів, які перебувають на контролі, та визначає потребу поставлення інших нерозкритих злочинів на контроль; формує СОГ з числа працівників оперативних служб, слідчих підрозділів, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, а в разі потреби - міжрегіональні СОГ для розкриття резонансних злочинів, у тому числі міжрегіонального і міждержавного характеру, та координує їх роботу.

5.4. Керівний склад ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, оперативних підрозділів і органів досудового слідства постійно контролює стан оперативної обстановки, своєчасність реагування за заявами та повідомленнями про вчинені злочини, забезпечує негайні виїзди на місця подій СОГ, повноту і якість проведення невідкладних заходів з їх розкриття в максимально короткий термін та проводить оперативні наради за результатами роботи СОГ з установлення осіб, причетних до вчинення злочинів.

5.5. У разі невстановлення під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, керівники, зазначені в підпунктах 5.3, 5.4 глави 5 цього Положення за напрямами своєї роботи:

5.5.1. Координують роботу СОГ з розкриття злочинів даних категорій, організовують взаємодію слідчих з підрозділами й органами, що здійснюють оперативно-розшукову, експертну діяльність і в межах компетенції - з іншими правоохоронними органами.

5.5.2. На оперативних, координаційних нарадах, у тому числі спільних з органами прокуратури, заслуховують відповідно до своїх повноважень:

МВС за окремим графіком - начальників підпорядкованих ОВС, керівників СОГ про хід розкриття злочинів, що перебувають на контролі керівництва МВС;

ГУМВС, УМВС не менше одного разу на декаду - начальників міськрайлінорганів, оперативних підрозділів та підрозділів досудового слідства, керівників СОГ про хід розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів;

міськрайліноргани щотижня - начальників оперативних підрозділів, керівників СОГ та окремих працівників про хід розкриття злочинів та участі в цій роботі служб і підрозділів.

5.5.3. Надають практичну і методичну допомогу міськрайлінорганам у розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів та розшуку осіб, які їх учинили.

5.5.4. Вивчають матеріали ОРС і кримінальних справ на нерозкриті злочини, дають щодо них письмові вказівки для усунення недоліків і активізації роботи з розкриття злочинів і розшуку обвинувачених.

5.5.5. Забезпечують щороку до 15 лютого проведення ревізії ОРС, які підлягають закриттю у зв'язку зі зняттям з обліку кримінальних справ за строками давності.

5.6. Стан роботи з розкриття злочинів розглядається на оперативних нарадах:

міськрайлінорганів - щотижня звітують заступники начальника, керівники служб і підрозділів, працівники служб та підрозділів;

ГУМВС, УМВС - щомісяця звітують начальники міськрайлінорганів та їх заступники;

МВС - за окремим графіком або згідно з вказівкою керівництва МВС звітують начальники ГУМВС, УМВС та їх заступники.

5.7. Начальники міськрайлінорганів щомісяця організовують звірки між підрозділами карного розшуку, іншими підрозділами щодо відповідності кількості заведених ОРС "Злочин", карток обліку нерозкритих злочинів та між підрозділами досудового слідства і дізнання щодо кількості кримінальних справ, за якими особи, які їх учинили, не встановлені.

 

Начальник ДКР МВС
полковник міліції
 

О. І. Ляшко 

 

ГУМВС, УМВС України в _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування міськрайліноргану) 

КАРТКА ОБЛІКУ НЕРОЗКРИТОГО ЗЛОЧИНУ N __________

1. Злочин учинено (заява надійшла) ____________________________________________ 20___ року.

2. Зареєстровано в ЖРЗПЗ від ___________________________20___ року N ____________________.

3. Кримінальна справа N ___________________________, порушена ________________20____ року.

4. Вид злочину ________________________________ частина ________ стаття _______ КК України.

5. Слідчий, дізнавач _____________________________________________________________________
                                                                                                        (посада, звання, прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.

6. Картку завів _________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, звання, прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.

7. Відомості про потерпілих ______________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, місце
______________________________________________________________________________________
                                          роботи, номери службового і домашнього телефонів, назва підприємства, установи, ______________________________________________________________________________________
                                                                                                          організації)
______________________________________________________________________________________.

8. Місце та обставини вчинення злочину ___________________________________________________
                                                                                                                         (детально зазначаються спосіб учинення
______________________________________________________________________________________
  злочину, дії злочинців, знаряддя, які ними використовувалися, можлива наявність у
______________________________________________________________________________________
 злочинців транспортних засобів та інші обставини, що стали відомі зі свідчень потерпілих,
______________________________________________________________________________________
 свідків, очевидців, шляхи підходу і відходу злочинців, наявність слідів та інших відомостей,
______________________________________________________________________________________
 що вказують на час і спосіб учинення злочину, кількість злочинців, їх прикмети)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

9. Перелік викраденого майна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

10. З місця події вилучено ________________________________________________________________
                                                                                                   (перераховуються матеріальні об'єкти, які можуть бути
______________________________________________________________________________________
                                                                      засобами для розкриття злочину і виявлення винних, тощо) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

11. Результати дослідження слідів і речових доказів
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

12. Відомості про осіб, які перевірялися на причетність до вчиненого злочину, та результати такої перевірки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

13. Вказівки та рекомендації, що давалися під час вивчення організації роботи з розкриття злочину
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

14. Відомості про розкриття злочину:

злочин розкрито ___________________20___ року
______________________________________________________________________________________
                               (яким міськрайлінорганом, ким установлений, затриманий злочинець, посада, звання,
______________________________________________________________________________________
                                                                                              прізвище, ініціали працівника)
______________________________________________________________________________________.

15. Злочин учинили:
______________________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання і роботи, судимість,
______________________________________________________________________________________
                                                      сімейний стан тощо особи або групи осіб, які вчинили злочин)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

16. Ведення картки закінчено _______________________________________________ 20_____ року
______________________________________________________________________________________
                                   (посада, звання, прізвище, ініціали працівника, у провадженні якого знаходилася картка)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

___________________
                    (підпис) 

_________________ 20_____ року. 

17. Згоден _____________________________________________________________________________
                                                     (посада, звання, прізвище, ініціали керівника підрозділу, у провадженні якого
______________________________________________________________________________________
                                                                                                            знаходилася картка) 

___________________
                     (підпис) 

_________________ 20_____ року. 

18. Дозволяю зняти з обліку ______________________________________________________________
                                                                                          (посада, звання, прізвище, ініціали керівника міськрайліноргану)
______________________________________________________________________________________ 

___________________
                    (підпис) 

_________________ 20_____ року. 

 

Начальник ДКР МВС
полковник міліції
 

 
О. І. Ляшко
 

 

Інформаційна картка на злочин (ІК-Зл)

 

(Розмір бланка 210 х 297 мм)

зворотний бік інформаційної картки

 

____________
* Заповнення реквізитів згідно з класифікаторами БД "Злочин".

(Розмір бланка 210 х 297 мм)

 

Начальник ДКР МВС
полковник міліції
 

О. І. Ляшко 

 

ДОВІДКА-МЕМОРАНДУМ
за нерозкритим злочином

_________________
(дата) 

 ___________________
(місто) 

Фабула злочину (дата, час, місце, обставини вчинення злочину, повні анкетні дані потерпілого (прізвище та ініціали, дата і місце народження, місце роботи, відомості про судимість, місце реєстрації та проживання)).

Попередні висновки судово-медичного експерта (механізм отримання тілесних ушкоджень, характер виявлених тілесних ушкоджень).

Вилучені речові докази під час огляду місця події (відбитки пальців рук та взуття, кулі, гільзи, зброя, біологічні матеріали та інше; результати огляду приміщень (квартира, будинок, кабінет, гараж, інші місця, у яких мешкав, працював та міг перебувати потерпілий).

Викрадені речі в потерпілого (документи, гроші, мобільний телефон та інше).

Характеристика потерпілого (склад сім'ї, місце проживання, рід занять, наявність підприємств, компаній, нерухомого майна, автотранспорту, родинних, дружніх, ділових, кримінальних та корупційних зв'язків, наявність конфліктних ситуацій, хронометраж місць перебування потерпілого напередодні та в день учинення злочину).

Результати проведення першочергових заходів (опитування очевидців злочину, родинних, дружніх та інших зв'язків потерпілого, відпрацювання прилеглої до місця події території та поквартирний або подворовий обходи).

Інформація про ймовірного злочинця (прикмети, композиційний портрет).

Висунуті версії та їх обґрунтування.

Проведені заходи загального характеру (описуються заходи, їх результати та отримана інформація).

Результати перевірки за наявними обліками ОВС (особи потерпілого, його зв'язків, вилучених речових доказів, підозрюваних).

Результати узагальнення злочинів, учинених аналогічним шляхом на території обслуговування.

Наявність інформації та результати її перевірки.

Заплановані подальші заходи.

Довідку-меморандум склав

__________________________
(посада, звання) 

підпис 

______________________
(прізвище та ініціали) 

У разі відпрацювання конкретних осіб у довідці зазначаються їх повні анкетні дані, рід занять, фото.

 

Начальник ДКР МВС
полковник міліції
 

О. І. Ляшко 

Опрос