Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об урегулировании вопросов относительно осуществления некоторых валютных операций

Национальный банк
Постановление от 22.12.2010 № 572
редакция действует с 07.02.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.12.2010

м. Київ 

N 572 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 96/18834

Про врегулювання питань щодо здійснення деяких валютних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31

Відповідно до статті 30, пункту 1 частини другої статті 44 та статті 45 Закону України "Про Національний банк України", статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України від 27.04.2010 N 2155-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються;

Абзац третій пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

4. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23.12.2009 N 762 "Про врегулювання питань щодо здійснення та реєстрації іноземних інвестицій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.03.2010 за N 195/17490;

Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 23.12.2009 N 762, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.03.2010 за N 195/17490.

5. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань валютного регулювання та контролю А. І. Балюка і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

7. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

О. О. Папаіка 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 7:

1.1. Абзац шостий пункту 7.10 виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим.

1.2. Абзац двадцять четвертий пункту 7.12 викласти в такій редакції:

"перераховані з рахунку резидента-посередника (повіреного, комісіонера) кошти іноземного інвестора за продаж власником рахунку цьому інвестору об'єкта інвестиційної діяльності в Україні".

1.3. Підпункт "а" пункту 7.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"перерахування на рахунок резидента-посередника, який за дорученням власника рахунку або іноземного інвестора на підставі договору комісії або доручення здійснює купівлю-продаж об'єкта іноземної інвестиції в Україні, що належить іноземному інвестору".

1.4. Абзац п'ятнадцятий пункту 7.14 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим.

1.5. У підпункті "а" пункту 7.15:

в абзаці шостому слова "крім вкладного (депозитного) рахунку нерезидента-інвестора - фізичної особи" виключити;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - вісімнадцятим.

2. У главі 16:

2.1. У пункті 16.4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України в порядку, установленому цією главою";

абзац одинадцятий виключити.

2.2. У пункті 16.5:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"готівкова валюта відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

абзац одинадцятий виключити.

2.3. У пункті 16.6:

абзац четвертий після слова "перерахування" доповнити словами "на власні рахунки";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

абзац одинадцятий виключити.

2.4. Пункт 16.10 викласти в такій редакції:

"16.10. Нерезидент-інвестор - юридична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок у банку, у якому йому відкрито інвестиційний рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу".

2.5. У пункті 16.11:

слова "нерезидент-інвестор" в усіх відмінках замінити словами "нерезидент-інвестор - юридична особа" у відповідних відмінках;

друге речення в абзаці восьмому виключити;

друге та третє речення в абзаці дев'ятому виключити.

2.6. У пункті 16.12 слова "нерезидент-інвестор" у всіх відмінках замінити словами "нерезидент-інвестор - юридична особа" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

О. А. Щербакова 

Опрос