Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета в государственном секторе 128 "Обязательства"

Минфин
Положение, Приказ от 24.12.2010 № 1629

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 25 листопада 2014 року N 1163

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання її розкриття у фінансовій звітності.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на визнання і оцінку зобов'язань, непередбачуваних зобов'язань та непередбачуваних активів, які визначаються в інших національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також на зобов'язання бюджетів усіх рівнів із соціальних виплат і відшкодування пільг.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

абзац другий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - восьмим
)

непередбачений актив - актив, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю;

непередбачене зобов'язання - це:

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю; або

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди та потенціал корисності, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити;

абзац шостий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац сьомий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим
)

сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання.

II. Визнання та оцінка зобов'язання

1. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

2. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

довгострокові;

поточні;

абзац четвертий пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163
,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим
)

непередбачені зобов'язання;

доходи майбутніх періодів.

3. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний строк погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує договір про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

4. Довгострокове зобов'язання за кредитним договором (якщо договір передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якого порушені, вважається довгостроковим, якщо:

позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

не очікується виникнення подальших порушень кредитного договору протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

5. Зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення з урахуванням особливостей, визначених бюджетним законодавством.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

6. Зобов'язання, яке не відповідає критеріям визнання, є непередбачуваним зобов'язанням і суб'єктом державного сектору не визнається, а відображається на позабалансових рахунках у сумі очікуваного погашення.

7. Пункт 7 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

8. Пункт 8 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

9. Пункт 9 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

10. Пункт 10 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

11. Пункт 11 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

12. Пункт 12 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

13. Пункт 13 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

14. Пункт 14 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

15. Пункт 15 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163
,
 у зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 7
)

7. Непередбачені активи суб'єктом державного сектору не визнаються та відображаються на позабалансових рахунках. Після набуття контролю актив перестає класифікуватись як непередбачуваний та зараховується до активів з визнанням на цю суму доходу.

III. Розкриття інформації про зобов'язання у примітках до фінансової звітності

(назва розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1. Склад та сума зобов'язань, строки і причини їх утворення зазначаються на початок та кінець звітного періоду.

2. Пункт 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

3. Пункт 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163
,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2
)

2. Склад і сума непередбачених активів та зобов'язань зазначаються на початок та кінець звітного періоду.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку
 

О. О. Канцуров 

Опрос