Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.12.2010 № 1952
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.12.2010 

м. Київ 

N 1952 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2011 р. за N 73/18811

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 349

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 14 травня 2013 року N 814)

Відповідно до абзаців другого і третього статті 3, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 15 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", статей 16, 19, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність" та інших нормативно-правових актів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 N 349, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849 (із змінами), такі зміни:

1.1. У главі 1:

1.1.1. Абзац перший пункту 3 доповнити новим реченням такого змісту:

"Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів".

1.1.2. У пункті 9:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника депозитарій повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарію повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців депозитарію".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.

1.1.3. Доповнити главу новим пунктом 22 такого змісту:

"22. Депозитарії при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинні встановити договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям".

1.2. У главі 2:

1.2.1. Пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Загальна площа нежитлового приміщення зберігача (крім банку), яке складається з окремих кімнат для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, повинна становити не менше ніж 50 кв. м. При цьому приміщення зберігача та реєстратора повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

1.2.2. У пункті 4:

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника зберігач повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"На час відсутності керівника уповноважений орган зберігача повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців зберігача".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.

1.2.3. Абзац перший пункту 24 доповнити новим реченням такого змісту:

"Розмір зареєстрованого статутного (складеного) капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів".

1.3. Абзац другий пункту 9 глави 3 доповнити словами ", у тому числі щодо розміру власного капіталу".

2. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (І. Заноза) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Ю. Назаренка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

М. Бродський 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

С. Г. Гуржій 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

Ю. Кравченко 

 

Опрос