Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Унифицированной формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере осуществления хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, представляющей кредитную историю

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Перечень, Форма от 16.12.2010 № 972
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.12.2010 

м. Київ 

N 972 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2011 р. за N 72/18810

Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

(заголовок у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.09.2015 р. N 2336)

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 29 вересня 2015 року N 2336

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21 жовтня 2019 року N 2038)

Відповідно до пунктів 1, 4 та 5 частини другої статті 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5 - 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 N 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, що додається.

(пункт 1 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.09.2015 р. N 2336)

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Інспекційного департаменту.

5. Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

Голова Комісії 

В. Волга 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

 

Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації, що складає кредитну історію

Перелік втратив чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29 вересня 2015 року N 2336)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 234-39-46, факс (044) 235-77-51, http://www.nfp.gov.ua, info@nfp.gov.ua

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

N

____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
____________________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

____________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
____________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення перевірки

Строк проведення перевірки

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Особи, які беруть участь у перевірці

посадові особи Нацкомфінпослуг:
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________,

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: ____________________________________________________________________________
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останньої проведеної перевірки

Перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Загальні питання

1.1

Вимога щодо прийому інформації для формування кредитної історії від Користувача лише в разі наявності у Користувача письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний правочин з Користувачем, дотримується

 

 

 

 

Частина перша статті 9 ЗУ N 2704-IV

1.2

Бюро кредитних історій (далі - Бюро) не пізніше семи робочих днів після отримання інформації від Користувача щодо суб'єкта кредитної історії внесло відповідну інформацію до його кредитної історії

 

 

 

 

Частина шоста статті 9 ЗУ N 2704-IV

1.3

Бюро зберігає інформацію протягом десятирічного терміну з моменту припинення кредитного правочину

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 2704-IV

1.4

Бюро надається інформація, яка складає кредитні історії, виключно Користувачам та іншим Бюро

 

 

 

 

Частина третя статті 11 ЗУ N 2704-IV

1.5

Бюро надається інформація з кредитних історій у формі кредитних звітів. Кредитні звіти містять усю інформацію з кредитної історії, якщо інші обсяги інформації не передбачені Положенням Бюро або Договором

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 2704-IV

1.6

Бюро здійснюється ведення реєстру запитів щодо кредитних історій

 

 

 

 

Частина сьома статті 11 ЗУ N 2704-IV

1.7

Інформація в реєстрі запитів зберігається протягом трьох років з дня її надходження

 

 

 

 

Частина восьма статті 11 ЗУ N 2704-IV

1.8

Бюро забезпечує захист інформації, що складає кредитну історію

 

 

 

 

Частина перша статті 12 ЗУ N 2704-IV

2

Дотримання вимог щодо порядку вилучення інформації, що складає кредитну історію

2.1

Бюро вилучає з кредитної історії інформацію, а саме відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії у разі відсутності кредитного правочину, Договору або визнання їх недійсними

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV, пункт 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

2.2

Бюро вилучає з кредитної історії всю інформацію, що міститься у кредитній історії, у разі відсутності письмової згоди суб'єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації про нього

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV

2.3

У разі закінчення терміну зберігання інформації в кредитній історії Бюро вилучає з кредитної історії інформацію, а саме:

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV, пункти 2 - 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

2.3.1

відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV, пункт 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

2.3.2

інформацію про суб'єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV, пункт 3 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

2.3.3

відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 2704-IV, пункт 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3

Дотримання вимог щодо обсягу та змісту інформації, яку містить кредитна історія

3.1

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей, що ідентифікують фізичну особу, а саме:

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.1

прізвище, ім'я та по батькові

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.3

дату народження

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.4

паспортні дані

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.5

місце проживання

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.6

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності) (далі - ідентифікаційний номер)

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.7

відомості про поточну трудову діяльність

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.8

сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.1.9

дату і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей, що ідентифікують юридичну особу, а саме:

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.1

повне найменування

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.2

місцезнаходження

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.3

дату і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.4

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код)

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.5

прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані керівника і головного бухгалтера

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.6

основний вид господарської діяльності

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.7

відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, для фізичних осіб - власників:

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.7.1

прізвище, ім'я та по батькові

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.7.2

паспортні дані

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.7.3

ідентифікаційний номер

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.7.4

місце проживання

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8

відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, для юридичних осіб - власників:

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8.1

повне найменування

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8.2

місцезнаходження

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8.3

дату і номер державної реєстрації

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8.4

відомості про орган державної реєстрації

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.2.8.5

ідентифікаційний код

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 1 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії, а саме:

Пункт 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.1

відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину)

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.2

сума зобов'язання за укладеним кредитним правочином

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.3

вид валюти зобов'язання

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.4

строк і порядок виконання кредитного правочину

 

 

 

 

Підпункт "г" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.5

відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином

 

 

 

 

Підпункт "ґ" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.6

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення

 

 

 

 

Підпункт "д" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.7

відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо)

 

 

 

 

Підпункт "е" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.3.8

відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання

 

 

 

 

Підпункт "є" пункту 2 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.4

Кредитна історія містить інформацію про суб'єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел, а саме:

Пункт 3 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.4.1

наявність заборгованості за податками та обов'язковими платежами

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 3 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.4.2

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 3 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.4.3

рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб'єкта кредитної історії

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 3 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.5

Кредитна історія містить інформацію щодо відомостей про операції з інформацією, яка складає кредитну історію, а саме:

Пункт 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.5.1

дата оновлення кредитної історії

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.5.2

найменування Користувача, який надав інформацію до кредитної історії, у разі його згоди на це

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.5.3

коментар суб'єкта кредитної історії у випадках, передбачених ЗУ N 2704-IV

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 4 частини першої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6

Реєстр запитів містить таку інформацію:

Частина друга статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.1

дата запитів про надання кредитних звітів та інформація про надання кредитних звітів

 

 

 

 

Пункт "а" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.2

відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб'єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.2.1

прізвище, ім'я та по батькові

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.2.2

ідентифікаційний номер

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.2.3

місце проживання та номер телефону

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.3

відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб'єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію, для юридичних осіб:

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.3.1

повне найменування

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.3.2

ідентифікаційний код

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.3.3

відомості про уповноважену особу - представника Користувача або Бюро, яка зробила запит

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.3.4

місцезнаходження та номер телефону

 

 

 

 

Пункт "б" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.6.4

вид наданого кредитного звіту

 

 

 

 

Пункт "в" частини другої статті 7 ЗУ N 2704-IV

3.7

Інформація, яка не підлягає збору, в кредитних історіях відсутня

 

 

 

 

Стаття 8 ЗУ N 2704-IV

4

Дотримання прав суб'єкта кредитної історії

4.1

Бюро надає суб'єктам кредитної історії інформацію протягом двох робочих днів з дня отримання від них відповідного запиту

 

 

 

 

Частина четверта статті 13 ЗУ N 2704-IV

4.2

Бюро при отриманні заяви від суб'єкта кредитної історії щодо незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, на час перевірки інформації позначає кредитну історію такого суб'єкта кредитної історії відповідною позначкою та протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви звертається до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну

 

 

 

 

Частина шоста статті 13 ЗУ N 2704-IV

4.3

Бюро залишає кредитну історію суб'єкта кредитної історії без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується, та долучає коментар суб'єкта кредитної історії щодо інформації, що заперечується, до кредитної історії

 

 

 

 

Частина сьома статті 13 ЗУ N 2704-IV

4.4

Бюро вносить зміни до інформації, що міститься у кредитній історії суб'єкта кредитної історії, та знімає з кредитної історії позначку у разі зміни Користувачем інформації, що заперечувалася суб'єктом кредитної історії

 

 

 

 

Частина восьма статті 13 ЗУ N 2704-IV

4.5

Бюро вилучає з кредитної історії суб'єкта кредитної історії інформацію, що заперечується суб'єктом кредитної історії, а також знімає відповідну позначку, якщо Користувач, який надав цю інформацію, у п'ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 13 ЗУ N 2704-IV

4.6

Бюро повідомляє суб'єкта кредитної історії, Користувача, інформація якого заперечувалася цим суб'єктом, а також усіх, хто звертався до кредитної історії цього суб'єкта впродовж одного року, про зміну інформації, що заперечувалась або була вилучена з кредитної історії, шляхом надіслання не пізніше двох днів з моменту внесення таких змін до кредитної історії цього суб'єкта копії його оновленої кредитної історії

 

 

 

 

Частина десята статті 13 ЗУ N 2704-IV

5

Дотримання вимог створення бюро кредитних історій

5.1

Бюро створено у формі господарського товариства

 

 

 

 

Частина перша статті 14 ЗУ N 2704-IV

5.2

Засновниками Бюро є юридичні та фізичні особи. Засновники Бюро - юридичні особи здійснюють діяльність не менше трьох років з дня реєстрації та не мають заборгованості із сплати податків та інших обов'язкових платежів за останні три роки

 

 

 

 

Частина друга статті 14 ЗУ N 2704-IV

5.3

Статутний капітал Бюро сформовано виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро і складає не менше п'яти мільйонів гривень

 

 

 

 

Частина третя статті 14 ЗУ N 2704-IV

5.4

У назві Бюро зазначені слова "бюро кредитних історій"

 

 

 

 

Частина четверта статті 14 ЗУ N 2704-IV

6

Дотримання вимог щодо діяльності бюро кредитних історій

6.1

Положення Бюро, за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації, підлягає опублікуванню в офіційних виданнях протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії

 

 

 

 

Частина четверта статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.2

Положення Бюро містить правила:

Пункт 2 частини третьої статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.2.1

збору, опрацювання, коригування та передавання інформації

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.2.2

надання кредитних звітів

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.2.3

зберігання та захисту інформації

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.2.4

ведення реєстру запитів кредитних історій

 

 

 

 

Підпункт "г" пункту 2 частини третьої статті 15 ЗУ N 2704-IV

6.3

Положення Бюро погоджено Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Абзац сьомий статті 3 ЗУ N 2704-IV

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ

УВАГА!
Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності!

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб Нацкомфінпослуг

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Посвідчення (направлення) на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час проведення позапланової перевірки розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарської діяльності або уповноважена ним особа:

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано :

______________________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Пояснення до позначень, використаних у цьому Акті перевірки

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства / об'єкта, що перевіряється / осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт.

6 "позначення НА" - умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі "Нормативні документи, на підставі яких складено Акт перевірки та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки".

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

 

Заступник директора департаменту -
начальник першого інспекційного
відділу на ринку кредитних установ
та бюро кредитних історій департаменту
регулювання та нагляду за кредитними
установами та бюро кредитних історій

І. Невінчаний

(уніфікована форма із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 29.09.2015 р. N 2336)

Опрос