Идет загрузка документа (302 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования

Минюст
Приказ от 12.01.2011 № 96/5
редакция действует с 15.02.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2011 

м. Київ 

N 96/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2011 р. за N 55/18793

Про затвердження Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 10 травня 2012 року N 709/5
,
 від 3 серпня 2012 року N 1161/5
,
 від 2 серпня 2013 року N 1607/5
,
 від 12 червня 2014 року N 919/5
,
 від 13 червня 2014 року N 921/5
,
 від 10 вересня 2014 року N 1517/5
,
 від 5 грудня 2014 року N 2070/5
,
 від 9 липня 2015 року N 1189/5
,
від 6 січня 2016 року N 14/5
,
 від 2 грудня 2016 року N 3447/5
,
 від 21 лютого 2017 року N 616/5
,
від 25 вересня 2017 року N 3007/5
,
від 13 листопада 2017 року N 3548/5
,
від 29 серпня 2018 року N 2825/5
,
від 28 серпня 2019 року N 2690/5
,
від 3 лютого 2020 року N 339/5

Відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, що додаються.

2. Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26.09.2002 N 86/5 "Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.09.2002 за N 786/7074 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Панченко А. М.

 

Міністр 

О. Лавринович 

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра

Р. М. Демченко

 

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

(У тексті Правил слова "міськрайонні управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінено словами "міськрайонні, міжрайонні управління юстиції" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства юстиції України від 2 серпня 2013 року N 1607/5)

(У тексті Правил слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 9 липня 2015 року N 1189/5)

(У тексті Правил слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі"; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках замінено словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінено словами "районний, районний у містах, міський (міст обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках і числах; слова "державна архівна установа" у всіх відмінках замінено словами "державний архів" у відповідних відмінках; слова "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві" замінити словами "у Печерському районному у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 2 грудня 2016 року N 3447/5)

(У тексті Правил слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "міжрегіональне управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках; слова "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "міжрегіональні управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 лютого 2020 року N 339/5)

I. Загальні положення

1.1. Внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи державної реєстрації актів цивільного стану) у випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.

1.2. Поновлення актових записів цивільного стану, складених органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану в разі втрати цих записів.

1.3. Заяви громадян України про поновлення актових записів цивільного стану, які були складені компетентними органами іноземних держав, розглядаються на загальних підставах з дотриманням вимог цих Правил.

Відсутність зазначених актових записів цивільного стану має бути підтверджена документально.

1.4. Анулювання актового запису цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його складання на підставі рішення суду, а у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, - висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України.

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5)

Анулювання актового запису про розірвання шлюбу, про смерть у випадках, передбачених статтею 118 Сімейного кодексу України, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким було проведено державну реєстрацію цих актів.

Розгляд питання про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану проводиться за заявою заінтересованої особи або з ініціативи відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення поновленого або повторно складеного актового запису.

Поновлені чи повторно складені актові записи цивільного стану в разі виявлення первинних записів анулюються на підставі рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням поновленого або повторно складеного запису).

1.5. Заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному цими Правилами, шляхом їх формування та реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, на яких заявники за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у них, проставляють власні підписи.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2018 р. N 2825/5)

Заяви іноземців, які постійно проживають в Україні, про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, складених органами державної реєстрації України, розглядаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану на загальних підставах.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим
)

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, звіряє відомості, зазначені заявником у заяві, з паспортом або паспортним документом. Суперечливі дані в документах письмово пояснюються заявником. Документи, які мають необумовлені виправлення, підчистки або викликають сумніви щодо їх достовірності, перевіряються особливо ретельно та у разі потреби направляються для проведення їх експертизи до судово-експертної установи Міністерства юстиції України (за рахунок заявника). Відомості про акти цивільного стану, зазначені заявником у заяві, перевіряються в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

(абзац п'ятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2018 р. N 2825/5)

1.6. Дипломатичне представництво або консульська установа України приймає та розглядає заяви громадян України, іноземців та осіб без громадянства про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення, анулювання, складених органами державної реєстрації актів цивільного стану України, в порядку, передбаченому цими Правилами.

Дипломатичне представництво або консульська установа України, які прийняли заяву про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, надсилають запити про витребування повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копій актових записів цивільного стану через Міністерство закордонних справ України до Міністерства юстиції України для подальшого пересилання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, у яких містяться на зберіганні відповідні актові записи цивільного стану.

Відповідні матеріали про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану надсилаються дипломатичним представництвом або консульською установою України через Міністерство закордонних справ України до Міністерства юстиції України для подальшого пересилання до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцем зберігання відповідних актових записів цивільного стану.

1.7. Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису, за винятком випадків, встановлених у пункті 2.28 розділу II цих Правил.

У разі зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису) у державному архіві внесення змін до актового запису (метричного запису) проводиться зазначеною установою за повідомленням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

(абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

1.8. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складення, за винятком випадків, встановлених в абзацах третьому - п'ятому пункту 3.13 розділу III цих Правил.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

1.9. Анулювання актового запису цивільного стану проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його зберігання, крім випадку зберігання запису на тимчасово окупованій території України.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

1.10. Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

(абзац перший пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

У разі, якщо актові записи цивільного стану, до яких потрібно внести зміни та на підставі яких вирішується питання щодо внесення змін, поновлення та анулювання, зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, до якого подано відповідну заяву, а також якщо зазначені в заяві відомості або інші подані заявником документи не потребують перевірки, питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів.

(пункт 1.10 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Питання про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану розглядаються дипломатичним представництвом або консульською установою України у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

1.11. Внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану згідно з матеріалами, отриманими від інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, проводяться у строк, що не перевищує семи робочих днів.

(пункт 1.11 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

1.12. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який одержав матеріали про внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання, не вправі відмовити в їх виконанні, якщо висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану не відповідає зібраним документам, необхідним для вирішення питання по суті, чинному законодавству чи зазначені в ньому факти не підтверджені повними витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копіями актових записів цивільного стану та іншими документами. У такому випадку отримані матеріали у строк, передбачений пунктом 1.11 цього розділу, надсилаються разом із мотивованим листом керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (того регіону, до якого вони надійшли). Відділ державної реєстрації актів цивільного стану вищезазначеного управління юстиції після розгляду та вивчення матеріалів справи повертає їх разом із мотивованим висновком до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцем складення висновку) для його перегляду.

(пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

1.13. У разі подання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану рішення іноземного суду про внесення змін, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану та в інших випадках, передбачених цими Правилами, питання про його виконання вирішується згідно з чинним законодавством України та з урахуванням вимог міжнародних договорів України про надання правової допомоги, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.14. Пункт 1.14 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 03.08.2012 р. N 1161/5,
у зв'язку з цим пункти 1.15 - 1.17
 вважати відповідно пунктами 1.14 - 1.16)

1.14. Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання щодо померлих проводяться за заявами осіб, які входять до кола спадкоємців за законом або заповітом, згідно з чинним законодавством України.

1.15. Відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні може бути оскаржена в судовому порядку.

1.16. Запис на паперовому носії актового запису цивільного стану про внесені зміни або проставлені відмітки із зазначенням дати і документа, який був підставою для здійснення вищезазначених дій, засвідчується підписом посадової особи та печаткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Відомості про внесення змін до актового запису цивільного стану, їх поновлення та анулювання вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064.

1.17. Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання можуть проводитися за заявою заявника шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

У разі подання заяви та документів, необхідних для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, до центру надання адміністративних послуг адміністратор такого центру вчиняє усі дії щодо прийняття відповідних документів, які передбачені цими Правилами та здійснення яких покладається на працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян формує та реєструє заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

Під час формування та реєстрації заяви адміністратор центру надання адміністративних послуг встановлює особу заявника.

До заяви обов'язково додаються свідоцтва, у яких зазначені неправильні, неповні відомості чи відомості, які підлягають зміні, свідоцтво, що підлягає анулюванню, копії документів (виписки з них), які підтверджують дані, необхідні для поновлення актового запису цивільного стану, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та інших документів, необхідних для розгляду заяви та вирішення питання по суті, засвідчені в установленому порядку.

Центр надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви забезпечує передачу заяви та поданих заявником документів, необхідних для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану невідкладно в день отримання заяви від центру надання адміністративних послуг обліковує її у відповідному журналі прийому заяв, де здійснює відмітку про подання такої заяви через центр надання адміністративних послуг.

Перебіг строку у разі подання заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання через центр надання адміністративних послуг починається з дня реєстрації такої заяви адміністратором відповідного центру в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

За результатами розгляду заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, поданої до центру надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі акта приймання-передавання передає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні уповноваженій особі центру надання адміністративних послуг для подальшого вручення заявнику.

У разі відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні заявникові разом з відповідним висновком повертаються оригінали документів чи їх відповідно оформлені копії, передбачені абзацом п'ятим цього пункту, а також документ, що підтверджує сплату державного мита.

У разі неотримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану або висновку про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні протягом одного місяця з дня його надходження до центру надання адміністративних послуг таке свідоцтво/висновок та додані до нього документи повертаються на підставі акта приймання-передавання до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану для зберігання.

Висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану, їх поновленні та анулюванні відділ державної реєстрації актів цивільного надсилає заявнику не пізніше наступного робочого дня після його повернення центром надання адміністративних послуг.

(розділ І доповнено пунктом 1.17 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 29.08.2018 р. N 2825/5)

II. Внесення змін до актових записів цивільного стану

2.1. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану за формою, наведеною в додатку 1, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених статтею 53 Сімейного кодексу України, також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб (крім випадків, коли актовий запис про шлюб складено дипломатичним представництвом або консульською установою України) при пред'явленні паспорта або паспортного документа.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим
,
 абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2014 р. N 1517/5)

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном або в Україні, можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку з доповненням відомостей щодо по батькові та місця народження дитини також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 921/5
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий-восьмий
 вважати відповідно абзацами сьомим-дев'ятим
)

Заява про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку із зміною (корекцією) статевої належності може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням Центру первинної медико-санітарної допомоги, лікувально-консультативна комісія якого видала форму первинної облікової документації N 066-3/о "Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2016 року N 1041, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2016 року за N 1589/29719.

(абзац сьомий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.09.2017 р. N 3007/5)

Заява про внесення змін до актового запису про смерть невпізнаної особи може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про смерть (крім випадків, коли актовий запис про смерть складено дипломатичним представництвом або консульською установою України).

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 05.12.2014 р. N 2070/5
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим
,
абзац восьмий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

Заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін, може бути подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про народження (крім випадків, коли актовий запис про народження складено дипломатичним представництвом або консульською установою України) або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.

(абзац дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

Реєстрація заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, поданих до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заявником особисто та отриманих від інших відділів, проводиться у журналі обліку заяв встановленої форми.

2.2. Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання.

2.3. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

2.4. Якщо заявник не володіє державною мовою, заява може бути складена іншою особою в присутності перекладача та підписана заявником, про що на ній робиться відповідний запис.

2.5. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

особою, щодо якої складено актовий запис;

одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);

піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;

опікуном недієздатної особи;

спадкоємцем померлого;

представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Якщо заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін до актового запису про народження після державної реєстрації народження, не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови засвідчення справжності підпису нотаріально. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

2.6. Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються:

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

2.7. На підтвердження достовірності представлених заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України додаються до матеріалів справи повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому.

Якщо в актовому записі про народження відсутні графи "По батькові" та "Місце народження", що стосуються відомостей про дитину, або відсутні відомості у цих графах, їх доповнення проводиться з урахуванням даних паспорта громадянина України або паспортного документа особи, відносно якої складено запис, та імені батька дитини, зазначеного в ньому.

(пункт 2.7 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 921/5
,
 у зв'язку з цим абзаци другий-четвертий
 вважати відповідно абзацами третім-п'ятим
)

Якщо актовий запис цивільного стану, до якого потрібно внести зміни, зберігається в архіві іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, то відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її отримання, надсилає відповідний запит щодо підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану, яке в подальшому додається до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у відповідній справі. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо про необхідність її надіслання було зазначено у запиті.

(абзац третій пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

(пункт 2.7 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

(пункт 2.7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.

(пункт 2.7 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

2.8. У разі зберігання актового запису про народження, до якого потрібно внести зміни у зв'язку з визнанням батьківства, в архіві іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України відділ, який прийняв заяву про визнання батьківства (рішення суду про визнання батьківства, про встановлення факту батьківства), не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання надсилає відповідний запит щодо підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису, крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 2.7 цього розділу. Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та отримане підтвердження додаються до заяви.

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Якщо в актовому записі про народження дитини батьком указаний чоловік заявниці або інша особа (за винятком випадків, передбачених статтею 135 Сімейного кодексу України), то в унесенні змін стосовно визнання батьківства має бути відмовлено до вирішення судом питання щодо виключення з актового запису про народження відомостей про батька.

2.9. У разі відсутності (втрати) актового запису цивільного стану, до якого необхідно внести зміни, розв'язання питання можливе тільки після поновлення втраченого актового запису відповідно до цих Правил.

Відсутність (утрата) актового запису повинна бути підтверджена документально.

2.10. Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв'язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне ім'я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення власного імені дитини у зв'язку з тим, що вона фактично має власне ім'я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, - до досягнення нею 14-річного віку.

Спір між батьками щодо виправлення (зміни) прізвища або власного імені дитини у цьому випадку вирішується органом опіки та піклування або судом.

2.11. Факти, зазначені в заяві, а також записи у свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану та в інших поданих заявником документах, якщо вони викликають сумніви щодо їх достовірності, можуть бути перевірені відділом державної реєстрації актів цивільного стану шляхом направлення запитів до відповідних установ, організацій для затребування необхідних документів.

2.12. На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку.

2.13. Підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану є:

2.13.1 рішення суду про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння), про скасування раніше винесеного рішення суду про визнання батьківства, виключення відомостей про батька (матір) дитини з актового запису про народження, скасування або визнання усиновлення (удочеріння) недійсним, про визнання шлюбу недійсним, установлення неправильності в актовому записі цивільного стану та інші, у яких зазначено про внесення конкретних змін в актові записи цивільного стану;

2.13.2 постанова адміністративного суду;

2.13.3 висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичного представництва чи консульської установи України;

(підпункт 2.13.3 пункту 2.13 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.13.4 заява про визнання батьківства (додаток 3);

2.13.5 заява матері, яка не перебуває у шлюбі, опікуна, піклувальника або самої повнолітньої особи щодо внесення відомостей про батька дитини, якщо вони не зазначені в актовому записі про народження відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

2.13.6 заява дружини або чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя згідно із статтею 53 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 4;

2.13.7 заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка досягла семи років, згідно з частиною третьою статті 148 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 5;

2.13.8 заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком від семи до чотирнадцяти років, якій при державній реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, згідно з частиною четвертою статті 148 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 5;

2.13.9 актовий запис про зміну імені. Цей актовий запис є підставою: для зміни прізвища батьків в актовому записі про народження малолітніх дітей у разі зміни їх прізвища з дотриманням вимог статті 148 Сімейного кодексу України; для зміни імені батька та по батькові дитини в актовому записі про народження малолітньої дитини у разі подання батьками заяви про зміну по батькові дитини.

2.13.10 актовий запис про шлюб та розірвання шлюбу. Ці актові записи є підставою для зміни прізвищ батьків (одного з них) в актовому записі про народження малолітньої дитини при умові одночасної зміни прізвища дитини;

2.13.11 рішення органу опіки та піклування, оформлене розпорядженням районної державної адміністрації чи рішенням виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини відповідно до частини п'ятої статті 148 Сімейного кодексу України.

2.13.12. Внесення змін до актових записів цивільного стану можливе також і в інших окремих випадках, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

2.14. Підставою для внесення відповідних відміток в актові записи цивільного стану, у тому числі про анулювання та поновлення, є:

рішення суду про усиновлення (удочеріння), про позбавлення або поновлення батьківських прав, про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, поновлення шлюбу після його розірвання у випадку, передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України, анулювання актових записів цивільного стану, у яких зазначено про необхідність проставлення відмітки у відповідному актовому записі цивільного стану, визнання розірвання шлюбу фіктивним;

висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним та анулювання актового запису про шлюб;

висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису цивільного стану;

актовий запис про розірвання шлюбу.

2.15. Висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається:

2.15.1 якщо актовим записом про народження передбачені, але в ньому відсутні прізвище, власне ім'я, по батькові або громадянство батьків;

2.15.2 якщо прізвище, власне ім'я та по батькові зазначено без урахування національних традицій;

2.15.3 якщо при державній реєстрації народження дитині присвоєне прізвище або власне ім'я без урахування побажань батьків або одного з них;

2.15.4 якщо дитина має власне ім'я, відмінне від того, яке зазначено в актовому записі про народження, і цього вимагають інтереси дитини;

2.15.5 при необхідності зміни прізвища, власного імені, по батькові у зв'язку із зміною статі;

2.15.6 при впізнанні особи, смерть якої була зареєстрована як невідомої (за наявності протоколу впізнання трупа);

2.15.7 при зміні громадянства;

2.15.8 при зміні батьком або матір'ю прізвища відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України та необхідності внесення змін до актового запису про народження їх дитини (висновок складається з урахуванням вимог, зазначених у статті 148 Сімейного кодексу України);

2.15.9 якщо під час державної реєстрації акту цивільного стану були допущені помилки (перекручення, пропуск відомостей, окремих слів або граматичні помилки чи вказані неправильні відомості);

2.15.10 в інших окремих випадках, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

2.16. Зміни, доповнення, виправлення вносяться в паперові носії актових записів цивільного стану та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі отримання повідомлення про державну реєстрацію розірвання шлюбу, рішень судів про розірвання шлюбу, про позбавлення або поновлення батьківських прав відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України вносять відповідну відмітку тільки до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території відповідних областей.

(пункт 2.16 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.07.2015 р. N 1189/5
,
 абзац другий пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 06.01.2016 р. N 14/5,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відмітки, зазначені в абзаці другому цього пункту, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

(пункт 2.16 доповнено новим абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
абзац третій пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 339/5)

2.16.1. Відповідно до рішення суду про усиновлення в актовому записі про народження змінюються відомості щодо батьків, дитини, у тому числі дати та місця її народження, дати державної реєстрації народження. У разі зміни рішенням суду про усиновлення дати народження дитини дата державної реєстрації народження може бути також змінена за заявою особи, зазначеної у рішенні суду, або уповноваженої нею особи.

В актовому записі про народження виправляється прізвище матері дитини, яка у шлюбі з особою, що усиновила дитину, змінила прізвище, у разі подання матір'ю відповідної заяви.

(підпункт 2.16.1 пункту 2.16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 921/5)

2.16.2. За наявності рішення суду щодо оспорювання батьківства або материнства в актовому записі про народження дитини виправляються відомості, про які зазначено в рішенні суду.

2.16.3. На підставі рішення суду про скасування або визнання усиновлення недійсним уносяться виправлення в актовий запис про народження усиновленої дитини та поновлюються відомості, записані до усиновлення, про що має бути зазначено в рішенні суду.

2.16.4. На підставі рішення суду про визнання батьківства (материнства) в актовому записі про народження змінюються відомості про батька та вносяться пов'язані з цим інші зміни згідно із зазначеними в рішенні суду.

2.16.5. Відомості про усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав вносяться до паперового носія актового запису цивільного стану та Державного реєстру актів цивільного стану в день надходження копії відповідного рішення суду до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або в день її пред'явлення особою, зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою нею особою.

2.16.6. У разі скасування рішення суду про визнання батьківства в актовому записі про народження дитини змінюються прізвище дитини, якщо воно було змінено у зв'язку з визнанням батьківства, а також по батькові дитини і відомості про батька.

2.16.7. На підставі рішення суду про внесення змін, доповнень або виправлень в актові записи цивільного стану вносяться відповідні зміни, які зазначені в рішенні суду.

2.16.8. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вносяться доповнення в актовий запис про народження, якщо в актовому записі передбачені, але не зазначені прізвища, власні імена та по батькові або громадянство батьків.

2.16.9. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, складеного згідно з відповідним медичним свідоцтвом про зміну (корекцію) статевої належності, в актовому записі про народження цієї особи змінюються її власне ім'я, по батькові, стать та, за потреби, прізвище у відповідному роді.

(підпункт 2.16.9 пункту 2.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

2.16.10. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища або власного імені малолітній дитині, якщо воно було присвоєно без побажання батьків чи одного з них або якщо дитина має власне ім'я, відмінне від того, яке зазначено в актовому записі про народження, і цього вимагають інтереси дитини, вносяться зміни в актовий запис про народження.

2.16.11. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо виправлення прізвища, власного імені, по батькові, які були зазначені без урахування національних традицій, уносяться зміни до актового запису про народження та інших актових записів, де вони аналогічно зазначені.

2.16.12. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану про внесення змін до актових записів про народження дітей при зміні батьком або матір'ю дитини прізвища відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України в актових записах про народження змінюється прізвище батька (матері) та малолітньої дитини у разі подання батьками заяви про зміну її прізвища.

2.16.13. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану при зміні громадянства згідно із Законом України "Про громадянство України" відповідні зміни вносяться до актових записів цивільного стану, складених після 13.11.91.

2.16.14. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану про виправлення помилок, доповнення запису відомостями тощо виправляються або доповнюються відповідні відомості в актових записах, які зазначено у висновку.

2.16.15. На підставі рішення органу опіки та піклування, оформленого розпорядженням або рішенням районної державної адміністрації чи виконавчого комітету, при зміні прізвища дитини відповідно до частини п'ятої статті 148 Сімейного кодексу України виправляється прізвище дитини в актовому записі про її народження.

2.16.16. За наявності заяви матері та батька дитини про визнання батьківства в актовий запис про народження, який складено відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, уносяться відомості про батька, змінюється по батькові дитини і, на бажання батьків, змінюється її прізвище.

2.16.17. Якщо батьки зареєстрували шлюб після народження дитини і при державній реєстрації шлюбу мати змінила своє прізвище, то в актовому записі про народження дитини виправляється прізвище матері згідно з актовим записом про шлюб без складання висновку.

2.16.18. За наявності заяви дружини та (або) чоловіка, які зберегли дошлюбні прізвища, про обрання прізвища одного з них як спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища другого з подружжя відповідні зміни вносяться до актового запису про шлюб.

2.16.19. За наявності заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, опікуна, піклувальника дитини або самої повнолітньої особи щодо внесення відомостей (у разі їх відсутності) про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України відомості про батька зазначаються в актовому записі про народження.

2.16.20. За наявності заяви обох батьків про зміну прізвища дитини в разі зміни прізвища одного з них, а також за згодою дитини, яка досягла семи років, прізвище дитини змінюється в актовому записі про народження.

2.16.21. За наявності заяви обох батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, про зміну прізвища дитини та згоди дитини віком від семи до чотирнадцяти років, якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, прізвище дитини змінюється в актовому записі про народження.

2.16.22. При зміні прізвища батьків дитини або одного з них у зв'язку з державною реєстрацією шлюбу, розірванням шлюбу чи визнанням шлюбу недійсним в актовому записі про народження малолітньої дитини змінюється прізвище батьків або одного з них при їх зверненні до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та за умови одночасної зміни прізвища дитини.

2.16.23. Державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актового запису цивільного стану, крім випадків, зазначених у підпункті 2.13.9 пункту 2.13 цього розділу.

2.17. При державній реєстрації розірвання шлюбу, проведеній у відділі державної реєстрації актів цивільного стану до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" за заявою одного з подружжя, доповнення відповідного актового запису про розірвання шлюбу відомостями щодо другого з подружжя проводиться в порядку, установленому правилами проведення державної реєстрації актів цивільного стану.

2.18. Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації за місцем зберігання відповідного актового запису цивільного стану, крім випадків, встановлених у пункті 2.28 цього розділу.

(пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

2.19. Висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України про внесення змін до актового запису цивільного стану складається у двох примірниках, з яких один разом із зібраними документами не пізніше наступного робочого дня надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису цивільного стану, до якого вносяться зміни. Другий примірник залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем його складання. Якщо актовий запис цивільного стану, у який потрібно внести зміни, міститься в даному відділі державної реєстрації актів цивільного стану, висновок складається в одному примірнику.

(абзац перший пункту 2.19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

При потребі внесення змін до декількох актових записів цивільного стану, які містяться у різних відділах державної реєстрації актів цивільного стану, один примірник висновку разом з усіма зібраними документами надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника одного із зазначених актових записів цивільного стану, другий залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем його складання. В інші відділи державної реєстрації актів цивільного стану надсилаються копії висновку з відміткою про те, до якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану надіслано примірник висновку з матеріалами справи. Копія висновку має бути засвідчена підписом керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану або посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України та скріплена печаткою.

2.20. Висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану складається у двох примірниках. Один примірник разом з усіма матеріалами залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичному представництві чи консульській установі України, якими складено висновок про відмову, а другий вручається (надсилається) заявнику, який запрошується до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або дипломатичного представництва чи консульської установи України не пізніше наступного робочого дня з дня складання висновку.

(абзац перший пункту 2.20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Водночас у висновку зазначається про можливість оскарження відмови про внесення змін до актового запису цивільного стану в судовому порядку. На прохання заявника пред'явлені ним документи, крім заяви, повертаються, про що здійснюється запис на заяві, який скріплюється його підписом.

(абзац другий пункту 2.20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.21. У разі внесення змін на підставі рішення суду, постанови адміністративного суду, органу опіки та піклування, оформленого розпорядженням районної державної адміністрації чи рішенням виконавчого комітету відповідних рад, за потреби, до них додаються відповідні заява про внесення змін та інші необхідні для виконання документи, які не пізніше наступного робочого дня з дня отримання таких документів надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису цивільного стану, до якого вносяться зміни.

(пункт 2.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.22. Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. На свідоцтві проставляється штамп "Повторно". Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку.

(пункт 2.22 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.23. Про зміни та відмітки, внесені до актових записів цивільного стану, не пізніше наступного робочого дня з дня їх внесення надсилається повідомлення за формами, наведеними в додатках 6 - 8, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, який у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання повідомлення, вносить відповідні зміни та робить відмітку у другому примірнику актового запису цивільного стану.

(абзац перший пункту 2.23 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Абзац другий пункту 2.23 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.24. За потреби внесення змін в актовий запис цивільного стану (метричний запис), який зберігається в державному архіві, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня складання висновку, надсилає його разом з матеріалами справи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцем зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису).

(абзац перший пункту 2.24 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України на підставі отриманих матеріалів у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання висновку з матеріалами справи, надсилає відповідне повідомлення до державного обласного (міського) архіву або Центрального державного історичного архіву в місті Києві. Державний архів, який отримав таке повідомлення, у десятиденний строк вносить зміни до актового запису (метричного запису) і після цього готує архівну довідку з внесеними змінами, яку надсилає до того самого відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

(абзац другий пункту 2.24 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

На підставі цієї довідки зазначений відділ державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше наступного робочого дня з дня її отримання повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану, на якому проставляє штамп "Повторно".

(абзац третій пункту 2.24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Державному архіву надсилається повідомлення для проставлення у книзі державної реєстрації актів цивільного стану (метричній книзі) серії, номера виданого свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану та дати його видачі.

2.25. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким унесено зміни до актового запису цивільного стану, у семиденний строк після внесення таких змін надсилається до районного (міського) військового комісаріату, в якому перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов'язані, повідомлення про зміну ними прізвища, власного імені, по батькові, місця і дати народження за формою, наведеною в додатку 9.

У разі відсутності відомостей щодо перебування призовників і військовозобов'язаних на військовому обліку таке повідомлення надсилається до районного (міського) військового комісаріату за місцем їх проживання або за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, якщо місце проживання померлого призовника або військовозобов'язаного зареєстровано на окупованій території.

(пункт 2.25 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 21.02.2017 р. N 616/5)

2.26. У разі визнання батьківства і внесення відомостей про батька дитини до актового запису про її народження, у якому є відмітка про видачу матері відповідної довідки до органів праці та соціального захисту населення для одержання допомоги, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який вніс зміни, зобов'язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини. Таке повідомлення про визнання батьківства надсилається у тих випадках, коли дитина не досягла повноліття (додаток 10).

2.27. Якщо виникла потреба поновлення втраченого актового запису цивільного стану, перебіг строку припиняється, про що робиться відмітка в заяві та в журналі обліку заяв.

(пункт 2.27 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

2.28. У разі якщо актовий запис цивільного стану, до якого необхідно внести зміни у зв'язку з усиновленням, скасуванням усиновлення, визнанням усиновлення недійсним, визнанням та встановленням факту батьківства, материнства, а також доповненням і виправленням відомостей, що в ньому містяться, було складено компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, відмінний від передбаченого законодавством України, або неможливості його направлення органами іноземної держави (стихійне лихо, військові дії тощо), що підтверджується відповідними документами, актовий запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану та внесення до нього відповідних змін повідомляється компетентному органу іноземної держави.

У разі необхідності внесення змін до актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України, цей запис попередньо поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, що проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання громадянина України, яке знаходиться за межами тимчасово окупованої території України.

(пункт 2.28 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 абзац другий пункту 2.28 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.09.2014 р. N 1517/5)

За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у Печерському районному у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(пункт 2.28 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
абзац третій пункту 2.28 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 339/5)

У такому разі у графі "Для відміток" поновленого актового запису цивільного стану зазначаються місце і дата його первинного складання.

(пункт 2.28 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

2.29. Зміни до паперових носіїв актових записів цивільного стану проводяться шляхом внесення додаткових відомостей у відповідні графи актових записів або закреслення даних у цих записах та внесення нових. Закреслення здійснюється таким чином, щоб можна було прочитати закреслені слова.

На першому та другому примірниках паперового носія актового запису цивільного стану робиться відмітка або проставляється такий штамп:

"На підставі ________________________________________________________________________
                                                                   (указати назву документа, ким виданий, його номер і дату)
внесені зміни до графи _______________________________________________ ___ ____________
                                                                             (перелічити, до яких граф внесені зміни)                               (дата внесення змін) 

____________
(дата) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище)", 

що засвідчується печаткою відділу. 

III. Поновлення актових записів цивільного стану

3.1. Заява про поновлення втраченого актового запису цивільного стану за встановленою додатком 11 формою подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред'явленні паспорта або паспортного документа.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про поновлення актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про поновлення актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим
,
 абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2014 р. N 1517/5)

Громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Реєстрація заяв про поновлення втрачених актових записів цивільного стану, поданих до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заявником особисто та отриманих від інших відділів, проводиться у журналі обліку заяв встановленої форми. У цьому журналі реєструються заяви про державну реєстрацію народження з пропуском установленого законодавством строку, а також заяви про державну реєстрацію смерті: після одного року з дня настання смерті; на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; на підставі рішення суду про встановлення факту смерті, якщо з дня настання смерті минуло більше року.

3.2. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про поновлення актового запису цивільного стану.

3.3. Поновлення актових записів цивільного стану проводиться за заявою:

особи, щодо якої було складено актовий запис;

одного з батьків неповнолітнього (малолітнього);

піклувальника неповнолітнього та опікуна малолітнього;

опікуна недієздатної особи;

спадкоємців померлого;

представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

3.4. Відсутність актового запису цивільного стану підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану за формою, наведеною у додатку 24 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами).

Якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державного архіву, відсутність актового запису цивільного стану підтверджує архівна довідка, видана державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

3.5. Поновлення втрачених актових записів про шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу, смерть проводиться тільки за наявності документів, які підтверджують, що відповідний актовий запис був раніше складений в органах державної реєстрації актів цивільного стану України (свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, його копії, засвідченої нотаріально, відмітки (штампа) про державну реєстрацію акту цивільного стану в паспорті або паспортному документі), або на підставі рішення суду.

3.6. Абзац перший пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

Абзац другий пункту 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом першим)

Державна реєстрація народження дитини, яка досягла 16 років, але актовий запис про народження не був своєчасно складений, може бути проведена за її письмовою заявою з пред'явленням паспорта. Складений актовий запис про народження із зазначенням після порядкового номера: "Державна реєстрація з пропуском строку" - включається до книги поновлених актових записів про народження.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.06.2014 р. N 921/5)

3.7. У тих випадках, коли внаслідок перевірки заяви про поновлення актового запису про народження з'ясувалось, що народження заявника не реєструвалось, відділ державної реєстрації актів цивільного стану (дипломатичне представництво чи консульська установа України) проводить державну реєстрацію народження з пропуском строку. При цьому від заявника додаткової заяви не вимагається.

3.8. Разом із заявою про поновлення втраченого актового запису цивільного стану подаються:

архівна довідка, видана державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державного архіву;

(абзац другий пункту 3.8 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

документи (виписки з них), які підтверджують дані, необхідні для поновлення актового запису цивільного стану;

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану (про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу тощо);

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану, зазначений у пункті 3.4 цього розділу, додається відділом державної реєстрації актів цивільного стану до поданої заявником заяви про поновлення актового запису цивільного стану.

(пункт 3.8 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

3.9. Для правильного написання відомостей у поновлених актових записах цивільного стану здійснюється необхідна перевірка, під час якої з'ясовуються число, місяць і рік народження заявника, а також ті відомості про його батьків, які істотно впливають на цивільно-правові відносини.

На підтвердження достовірності поданих заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України до матеріалів справи додаються повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану.

У разі зберігання відповідного актового запису цивільного стану в архіві іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня її отримання, надсилає відповідний запит щодо підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану, яке в подальшому додається до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у відповідній справі. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо про необхідність її надіслання було зазначено у запиті.

(абзац третій пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Перевірка відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану не проводиться, якщо після 01 січня 2009 року актовий запис цивільного стану складено (поновлено) в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, до актового запису цивільного стану внесено зміни чи на підставі актового запису цивільного стану видано повторне свідоцтво, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

(пункт 3.9 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

(пункт 3.9 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому законодавством порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.

(пункт 3.9 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

3.10. Вік особи в поновленому актовому записі про народження зазначається на підставі поданих заявником документів, якщо вони не мають суперечностей.

Якщо відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не має змоги встановити день і місяць народження, то датою народження у висновку зазначається 1 липня відповідного року, а якщо неможливо встановити лише день народження, зазначається 15-те число відповідного місяця.

Якщо з поданих документів убачається, що заявник народився в першій половині року, то днем його народження зазначається 1 квітня відповідного року, а якщо в другій половині року - 1 жовтня відповідного року.

Якщо заявник не може підтвердити документами місце народження, то в графі "Місце народження" поновленого актового запису про народження вказується той населений пункт, у якому розташований відділ державної реєстрації актів цивільного стану, що складає поновлений запис, про що зазначається у графі "Для відміток".

3.11. На підставі поданих заявником та затребуваних відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України документів та їх аналізу складається висновок про поновлення або відмову в поновленні актового запису цивільного стану (додаток 12).

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

3.12. У разі відмови в поновленні актового запису цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України вказуються:

коли і ким подана заява про поновлення актового запису;

який конкретно актовий запис необхідно поновити;

які документи були подані заявником та зібрані відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України (перелічити документи);

що встановлено за результатами перевірки;

причини відмови в поновленні актового запису;

роз'яснення про можливість оскарження відмови в судовому порядку.

3.13. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складання, крім випадків, встановлених в абзацах третьому - п'ятому цього пункту.

(абзац перший пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Якщо актовий запис цивільного стану, який поновлюється, було складено в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану України, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про поновлення актового запису цивільного стану разом з матеріалами не пізніше наступного робочого дня з дня складання висновку надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його первинного складання.

(абзац другий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

У разі якщо втрачено актовий запис цивільного стану, складений компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України, а також у разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземної держави неможливо (відповідь не надходить тривалий час, стихійне лихо, військові дії тощо), що підтверджується відповідними документами, актовий запис цивільного стану поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

У разі якщо неможливо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку зі зберіганням актових записів цивільного стану на тимчасово окупованій території України, актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання громадянина України, яке знаходиться за межами тимчасово окупованої території України.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 абзац четвертий пункту 3.13 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.09.2014 р. N 1517/5)

Про поновлення актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, відомості якого наявні у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, не пізніше наступного робочого дня з дня його поновлення повідомляються відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
абзац п'ятий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

Якщо поновлено актовий запис цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, відомості якого наявні у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, не пізніше наступного робочого дня з дня його поновлення повідомляється відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
абзац шостий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

У разі отримання повідомлення про поновлення актового запису цивільного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у строк, передбачений пунктом 1.11 розділу I, вносять відповідну відмітку тільки до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим
,
абзац сьомий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у Печерському районному у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(пункт 3.13 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим абзаци
восьмий - десятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим,
абзац восьмий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 339/5)

До матеріалів справи долучається повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану. Перевірка наявності поновленого актового запису цивільного стану проводиться з урахуванням місцевості та періоду проживання в Україні особи, відносно якої поновлюється актовий запис.

(абзац дев'ятий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Про поновлення актового запису цивільного стану не пізніше наступного робочого дня з дня його поновлення повідомляється компетентному органу іноземної держави.

(абзац десятий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

У такому разі у графі "Для відміток" поновленого актового запису цивільного стану зазначаються місце і дата його первинного складання.

3.14. Поновлені актові записи цивільного стану складаються у двох примірниках. Перший примірник залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання, а другий передається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

3.15. Кожен примірник поновленого актового запису цивільного стану нумерується одним і тим самим номером. Нумерація поновлених актових записів кожного виду реєстрації актів цивільного стану починається з першого номера і ведеться послідовно впродовж року.

Поновлений актовий запис про народження включається до окремої книги державної реєстрації поновлених актових записів про народження, а всі інші види актових записів цивільного стану включаються в одну книгу поновлених записів поточного року. Нумерація кожного виду поновлених актових записів цивільного стану ведеться окремо.

3.16. На підставі поновленого актового запису цивільного стану заявнику повторно видається або надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану для вручення. На свідоцтві проставляються штампи "Запис поновлено" та "Повторно".

У разі якщо поновлено актовий запис цивільного стану щодо особи, яка померла (для вирішення спадкової справи), у свідоцтві про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначається дата смерті цієї особи. У таких випадках замість свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану може бути виданий витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

3.17. Рішення суду про встановлення факту державної реєстрації акту цивільного стану є підставою для поновлення актового запису цивільного стану у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його первинного складання, крім випадку зберігання запису на тимчасово окупованій території України.

(абзац перший пункту 3.17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Рішення суду про встановлення факту народження, смерті в певний час, постановлене судом у разі неможливості їх реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану, є підставою для державної реєстрації таких фактів.

У цих випадках заявник подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання копію рішення суду разом із заявою про поновлення актового запису цивільного стану.

При потребі заявник зазначає в заяві про поновлення актового запису про народження додаткові дані (відомості про місце народження, про батьків), необхідні для складання актового запису, які мають бути підтверджені відповідними документами.

Актовий запис про народження, смерть, складений на підставі рішення суду про встановлення факту народження, смерті, включається до книги поновлених актових записів цивільного стану, якщо з дня народження або дня настання смерті минуло більше одного року.

IV. Анулювання актових записів цивільного стану

4.1. Заява про анулювання актового запису цивільного стану за встановленою формою подається заінтересованою особою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання або за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню при пред'явленні паспорта або паспортного документа (додаток 13).

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5)

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

(пункт 4.1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

(пункт 4.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим
,
 абзац третій пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2014 р. N 1517/5)

Громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про анулювання актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про анулювання актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Поновлений або повторно складений актовий запис цивільного стану може бути також анульований з ініціативи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким виявлено первинний актовий запис за заявою заінтересованої особи.

(абзац шостий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Реєстрація заяв про анулювання актового запису цивільного стану, поданих до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заявником особисто та отриманих від інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану, проводиться у журналі обліку заяв встановленої форми.

4.2. Разом із заявою про анулювання актового запису цивільного стану подаються:

свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, яке підлягає анулюванню;

інші документи.

У разі анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану заявник додає письмове пояснення стосовно проведення подвійної державної реєстрації актового запису цивільного стану.

4.3. Анулювання поновлених або повторно складених актових записів цивільного стану проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану в разі виявлення первинного актового запису і за відсутності спору між заінтересованими особами.

Поновлені актові записи цивільного стану також підлягають анулюванню, якщо їх складання було проведено всупереч зібраним матеріалам або з порушенням встановленого порядку поновлення актових записів цивільного стану.

При виявленні повторно складеного актового запису цивільного стану анулюванню підлягає актовий запис, який складений пізніше.

За наявності спору між заінтересованими особами питання про анулювання поновлених або повторно складених актових записів вирішується у судовому порядку.

4.4. Актовий запис цивільного стану може бути анульований на підставі:

рішення суду;

висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, складеного у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, за заявою заінтересованої особи;

(абзац третій пункту 4.4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану;

висновку дипломатичного представництва або консульської установи України про анулювання первинного актового запису цивільного стану.

4.5. Абзац перший пункту 4.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 02.08.2013 р. N 1607/5,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом першим)

Анулювання актових записів цивільного стану на підставі рішення суду проводиться без складання висновку. В інших випадках складання висновку про анулювання або відмову в анулюванні актового запису цивільного стану обов'язкове.

4.6. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України анулює первинні актові записи цивільного стану на підставі рішення суду про:

анулювання актового запису цивільного стану;

визнання шлюбу недійсним;

визнання шлюбу неукладеним;

визнання розірвання шлюбу фіктивним;

скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою у випадках, передбачених статтею 118 Сімейного кодексу України. Актовий запис про розірвання шлюбу анулюється на підставі рішення суду про скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою у разі поновлення шлюбу за спільною заявою подружжя.

4.7. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України розглядає заяву заінтересованої особи про визнання шлюбу недійсним та складає висновок про анулювання актового запису про шлюб, якщо шлюб зареєстрований:

з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;

між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;

з особою, яка визнана недієздатною.

У зазначених випадках актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб.

Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває в іншому шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу зазначений повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу. Про це робиться відповідна відмітка в першому та другому примірниках актового запису про шлюб.

Наявність одночасного перебування в іншому зареєстрованому шлюбі має бути підтверджена витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або копіями відповідних актових записів про шлюб. Родинні стосунки також мають бути підтверджені документально.

У разі якщо неможливо витребувати копії актових записів цивільного стану або підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

Реєстрація актів цивільного стану компетентними органами іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, підтверджується відповідними легалізованими у встановленому законодавством порядку документами про реєстрацію актів цивільного стану без витребування копій актових записів цивільного стану.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами десятим, одинадцятим
)

У цих випадках складається висновок про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним відповідно до статті 39 Сімейного кодексу України, що разом із зібраними документами не пізніше наступного робочого дня з дня його складання надсилається для виконання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису, який підлягає анулюванню (додаток 14).

(абзац десятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

За відсутності документів, які підтверджують зазначений факт, складається висновок про відмову.

4.8. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України за місцем подання заяви про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану збирає та надсилає для остаточного розгляду всі зібрані матеріали до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню, для складання висновку про його анулювання або про відмову в цьому. У разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України висновок про його анулювання або відмову в цьому складає відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про анулювання; Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у випадку подання заяви до дипломатичного представництва чи консульської установи України. Висновок про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану або відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 15, складається у двох примірниках у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання матеріалів справи.

(абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
 від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 від 09.07.2015 р. N 1189/5
,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 28.08.2019 р. N 2690/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

Абзац другий пункту 4.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

4.9. Другий примірник висновку про анулювання актового запису або про відмову в цьому видається заявнику.

Висновок та відповідні документи не надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.9 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5
,
 у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.15 вважати відповідно пунктами 4.10 - 4.16
)

4.10. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис цивільного стану, не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання письмово повідомляє про це заінтересовану особу за формою, наведеною в додатку 16.

(абзац перший пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

У разі направлення матеріалів справи про анулювання актового запису до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису, який підлягає анулюванню, зазначений відділ державної реєстрації актів цивільного стану у передбачений цим пунктом строк повідомляє про анулювання запису та про направлення повідомлення заінтересованій особі відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульську установу України, якими направлено документи про анулювання, за формою, наведеною в додатку 17.

(абзац другий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

4.11. На підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України, рішення суду в актовому записі цивільного стану, що підлягає анулюванню, у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня його складання або отримання, робиться відмітка або проставляється такий штамп:

"Актовий запис анульовано згідно з ____________________________________________________
                                                                                                                                (назва документа)
____________________________________________________________________ від ____________ 

____________
(дата) 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище)", 

що засвідчується печаткою відділу. 

(пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

4.12. Одночасно із прийняттям рішення щодо анулювання актового запису цивільного стану відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво або консульська установа України, на підставі висновку яких проводиться анулювання актового запису цивільного стану, приймає рішення щодо вилучення і повернення відповідного свідоцтва відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню.

У разі вилучення свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану анулюється і знищується відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису цивільного стану, який анулюється у встановленому законодавством порядку. Анулювання та знищення вилученого свідоцтва здійснюють відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України, на підставі висновку яких проводиться анулювання актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України.

(абзац другий пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2014 р. N 919/5)

У разі неповернення відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису цивільного стану, який підлягає анулюванню, не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання повідомляє про це відділ державної реєстрації актів цивільного стану відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

(абзац третій пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у триденний строк повідомляє Міністерство юстиції України про неповернення свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану для оприлюднення інформації про його анулювання на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

(абзац четвертий пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.08.2013 р. N 1607/5,
 від 09.07.2015 р. N 1189/5
,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 28.08.2019 р. N 2690/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

Відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України направляє Міністерству юстиції України аналогічне повідомлення у разі анулювання актового запису цивільного стану на підставі рішення суду, яким не було вилучено свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану при постановленні цього рішення.

(абзац п'ятий пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Міністерства юстиції України від 02.08.2013 р. N 1607/5,
 від 09.07.2015 р. N 1189/5
,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5
,
від 03.02.2020 р. N 339/5)

4.13. Про анулювання актового запису цивільного стану та проставлення відмітки в актовому записі, який анульовано, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який анулював актовий запис, не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання надсилає повідомлення про анулювання актового запису цивільного стану (додаток 18) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, який робить відповідну відмітку в другому примірнику актового запису цивільного стану.

(пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

4.14. Якщо анулювання актового запису про шлюб або розірвання шлюбу було проведено не за місцем проживання колишнього подружжя, відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання на підставі отриманого повідомлення про анулювання актового запису робить відповідні відмітки в паспорті або паспортному документі цих осіб, якщо вони звертаються із зазначеного питання.

4.15. Якщо актовий запис цивільного стану, який підлягає анулюванню, уже зберігається у державному архіві, відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня складання висновку, надсилає повідомлення про це до відповідного державного архіву, у якому міститься цей актовий запис, для проставлення в ньому відмітки про анулювання.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

4.16. У разі анулювання актового запису про розірвання шлюбу у випадку, передбаченому статтею 118 Сімейного кодексу України, в актовому записі про шлюб цього самого дня робиться відмітка або проставляється штамп про анулювання актового запису про розірвання шлюбу:

"На підставі ________________________________________________________________________
                                                                      (вказати назву документа, ким виданий, його номер і дату) 

____________
(дата) 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище)", 

що засвідчується печаткою відділу. 

(абзац перший пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

Якщо актовий запис про шлюб зберігається не за місцем складання актового запису про розірвання шлюбу, який анульовано, для проставлення аналогічної відмітки не пізніше наступного робочого дня з дня його анулювання надсилається повідомлення про анулювання актового запису цивільного стану (додаток 19).

(абзац другий пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
від 28.08.2019 р. N 2690/5)

 

Директор Департаменту у справах
цивільного стану громадян
 

 
В. Кунда
 

 

Заява

Прошу внести до актового запису ______________________________________________________
                                                                                                      (який запис, коли та яким органом державної 
___________________________________________________________________________________
                                                            реєстрації актів цивільного стану складений, які зміни
___________________________________________________________________________________
                                                                                      просить унести заявник) 

Повідомляю про себе:
___________________________________________________________________________________

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Число, місяць, рік народження _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Місце народження _________________________________________________________________
                                                                                                   (село, місто, район, область) 

4. Сімейний стан

___________________________________________________________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові другого з подружжя, число, місяць, рік його народження, час та місце реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу)

5. Серія, номер паспорта або паспортного документа, яким органом та коли виданий
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Відомості про неповнолітніх дітей (прізвище, власне ім'я, по батькові, дата та місце реєстрації
народження) _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Причина внесення змін до актового запису ____________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Відношення до військової служби _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(а) де перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить; в) військове звання (категорія)*; г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку)

 ____________
  * Стосовно призовників зазначається - "призовник".

Зворотний бік

До заяви додаю такі документи, які підтверджують потребу внесення змін до актового запису:

1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________ 

___ ____________ 20__ року 

Підпис _________________ 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5,
 від 21.02.2017 р. N 616/5
,
від 13.11.2017 р. N 3548/5)

 

Висновок
про внесення змін до актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану ______________________________________
__________________________________________________________________ управління юстиції
(дипломатичне представництво (консульська установа) України ___________________________)
розглянув(ло, ла) заяву ______________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові)
про внесення змін до актового запису __________________________________________________
                                                                                           (який актовий запис, коли, яким органом державної реєстрації актів
__________________________________________________________________________________
                                                      цивільного стану складений, які зміни просить унести заявник) 
__________________________________________________________________________________

На підтвердження свого прохання заявником надані та відділом (дипломатичним представництвом, консульською установою України) зібрані такі документи:
__________________________________________________________________________________
                                                                                      (перелік документів) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Установлено:

В актовому записі про ______________________________________________________________
N ________, складеному ___ ____________ ____ року ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                    (яким органом державної реєстрації актів цивільного стану і коли складений)
зазначено _________________________________________________________________________
                                                      (указуються відомості актового запису, які просить змінити заявник) 

Аналіз документів, представлених заявником, свідчить, що _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від _____________ N _______
__________________________________________________________________________________
         (висновок керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану (посадової особи дипломатичного 
__________________________________________________________________________________
     представництва, консульської установи України) про задоволення прохання заявника або про відмову в цьому із 
__________________________________________________________________________________
     зазначенням підстав для внесення змін до актового запису цивільного стану або із зазначенням причин відмови) 
__________________________________________________________________________________
                                        (вказати актові записи цивільного стану та інші документи, які є підставою) 

Крім того, необхідно внести зміни в такі актові записи цивільного стану:
__________________________________________________________________________________
                                                        (вказати конкретні записи з указанням їх номерів, дат, 
__________________________________________________________________________________
                                                   місця складання та зазначити, які зміни потрібно в них унести) 

Примітка. У разі відмови у внесенні змін у тексті висновку зазначається: "Відмова у внесенні змін до актового запису цивільного стану може бути оскаржена в судовому порядку". 

Керівник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану
(посадова особа дипломатичного представництва
(консульської установи) України) 

 
 
 
___________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

Дата 

М. П. 

  

  

 

ЗАЯВА
про визнання батьківства

Я, __________________________________________________________________________, визнаю
                                                                      (прізвище, власне ім'я, по батькові)
себе батьком
___________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)
який(а) народився(лась) ___ ____________ ____ року у ____________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, власне ім'я, по батькові матері) 

Я, ____________________________________________________________________________, мати
                   (прізвище, власне ім'я, по батькові) (прізвище при державній реєстрації народження дитини) 
___________________________________________________________________, підтверджую, що
                                                 (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) 
_________________________________________________________________________ є її батьком.
                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові) 

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини та вказати по батькові дитини за іменем батька ____________________________________________________, а також присвоїти їй прізвище батька ______________________________________, одночасно виправити дошлюбне прізвище матері з __________________________ на шлюбне прізвище ________________________________________, яке обране при державній реєстрації шлюбу з батьком дитини*, та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.

Народження дитини зареєстровано ___ ____________ 20__ року в
__________________________________________________________________________________,
                                          (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
актовий запис про народження N ________

____________
* Заповнюється у разі укладення державної реєстрації шлюбу матері з батьком дитини.

Про себе повідомляємо:  

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Власне ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

Заяву прийнято ___ __________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за N ___ 

Зворотний бік

6. Місце проживання (повна адреса) 

  

  

7. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

8. Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі, то вказати місце державної реєстрації шлюбу, номер та дату складання актового запису про шлюб 

  

  

* ___________________________________________________________________________________

____________
У разі визнання батьківства щодо призовника або військовозобов'язаного зазначається: а) де він перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить
;
в) військове звання (категорія)**;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.

** Стосовно призовників зазначається - "призовник".

До заяви додаємо: ___________________________________________________________________
                                                                                                       (перелік документів) 
                           _____________________________________________________________________ 

Підписи батьків:  

Батько ______________________________ 

Мати ____________________________ 

___ ____________ 20__ року 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.11.2017 р. N 3548/5)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України прошу внести зміни до актового запису про мій шлюб, зокрема виправити моє прізвище після державної реєстрації шлюбу з _________________________________________________________ на прізвище чоловіка (дружини) _____________________________________________________________ (або приєднати до мого прізвища прізвище чоловіка (дружини)).

Актовий запис про шлюб N _______ складено ___ ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

Видане раніше свідоцтво про шлюб серії ________ N ____________ повертаю.

Замість нього прошу повторно видати нове.

Повідомляю про себе такі дані:

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Число, місяць, рік народження ________________________________________________________

3. Місце народження ___________________________________________________________________
                                                                                                            (село/місто, район, область)

4. Місце проживання ___________________________________________________________________
                                                                                                                   (повна адреса)

5. Серія, номер паспорта або паспортного документа, яким органом та коли виданий
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Відношення до військової служби ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(а) де перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить; в) військове звання (категорія)*; г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку)

____________
* Стосовно призовників зазначається - "призовник".

___ ____________ 20__ року

Підпис _______________________

 

Заяву прийнято ___ ____________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за N ___

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 21.02.2017 р. N 616/5
,
у редакції наказу Міністерства юстиції
 України від 13.11.2017 р. N 3548/5)

 

ЗАЯВА
про зміну прізвища малолітньої дитини

Я, __________________________________________________________________________, батько
                                                                        (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
__________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини) 
який(а) народився(лась) ___ _____________ ____ року, прошу змінити прізвище дитини з
________________________________________ на ________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________, мати
                                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
______________________________________________________, даю згоду на зміну прізвища моєї
дитини з ________________________________ на ________________________________________

Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України просимо внести зміни до актового запису про народження нашої дитини, одночасно виправити прізвище батька з _____________ на ____________ у зв'язку з державною реєстрацією зміни прізвища та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.

Народження зареєстровано ___ ____________ ____ року

___________________________________________________________________________________,
                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
актовий запис про народження N _______

Про себе повідомляємо:  

  

БАТЬКО 

МАТИ 

1. Прізвище 

  

  

2. Власне ім'я 

  

  

3. По батькові 

  

  

4. Дата народження 

  

  

5. Громадянство 

  

  

Заяву прийнято ___ __________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за N _____ 

Зворотний бік

6. Місце проживання (повна адреса) 

  

  

7. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу (його серія, номер, яким органом і коли виданий) 

  

  

8. Указати, який документ є підставою для зміни прізвища одного з батьків 

  

  

До заяви додаємо: _____________________________________________________________________
                                                                           (перелік документів, які є підставою для зміни прізвища) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підписи батьків: 

Батько _______________________ 

Мати ____________________________ 

___ ____________ 20__ року 

Примітка. У разі подання заяви одним із батьків відомості щодо відсутнього другого з батьків прокреслюються та зазначаються дані документа, який підтверджує його відсутність.

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

Повідомлення
про внесення змін до актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану _______________________________________
управління юстиції повідомляє, що до актового запису про ________________________________
                                                                                                                                                                 (вид запису) 
N _________, складеного ___ ____________ ____ року
___________________________________________________________________________________
                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
на підставі __________________________________________________________________________
                                                                                               (перелік документів) 
___________________________________________________________________________________
унесені зміни, зокрема:
___________________________________________________________________________________
                                                (перелічити, які внесені зміни, доповнення та до яких саме граф) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
та _____________________ повторно видано свідоцтво про ___________ серії ____ N __________

Просимо зробити відповідну відмітку в другому примірнику зазначеного актового запису. 

Керівник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку з усиновленням (удочерінням)

___ ____________ 20__ року __________________________________________________________
                                                                              (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
на підставі рішення суду _____________________________________________________________
                                                                                          (назва та дата постановлення рішення суду)
унесені зміни до актового запису N ______________ від ___ ____________ 20__ року, складеного
_____________________________________________________________ _______, про народження
                       (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
___________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові до усиновлення)
у зв'язку з його (її) усиновленням (удочерінням) (потрібне підкреслити): 

УСИНОВИТЕЛЬ  

УСИНОВИТЕЛЬКА  

1. Прізвище  

  

2. Власне ім'я  

  

3. По батькові  

  

4. Дата народження  

  

___ ____________ 19__ року  

___ ____________ 19__ року  

5. Місце проживання  

  

  

  

6. Громадянство  

  

Відповідно до рішення суду ___________________________________________________________
                                                                                                                            (назва суду) 
від ___ ____________ ___ року усиновителі повинні бути вказані в актовому записі про народження
батьками, усиновленому присвоїти прізвище усиновителя __________________________________,
по батькові присвоїти за ім'ям усиновителя ______________________________________________,
а також змінити ім'я дитини на ________________________________________________________ 

Зворотний бік

Усиновлений(а) ____________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини до усиновлення) 
народився(лась) ___ ____________ 20__ року

Народження зареєстровано __________________________________________________________
                                                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
__________________________________________________________________________________

Актовий запис N _________ від ___ ____________ 20__ року

Шлюб усиновителів зареєстровано ____________________________________________________
                                                                                       (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
__________________________________________________________________________________,
актовий запис N _____________ від ___ ____________ 20__ року

Нове свідоцтво про народження серії ______ N ____________ видано _______________________
                                                                                                                                                                                (дата видачі) 

Просимо внести відповідні зміни в другий примірник актового запису про народження усиновленого.  

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
___________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін та доповнень до актового запису про народження у зв'язку з визнанням батьківства

___ ____________ 20__ року _________________________________________________________
                                                                              (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
унесено зміни до актового запису про народження у зв'язку з визнанням батьківства
__________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка визнає себе батьком)
відносно дитини (повнолітнього) (необхідне підкреслити) ________________________________
                                                                                                                                              (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
__________________________________________________________________________________
на підставі:

1) заяви батька, матері ___ ____________ ____ року

2) рішення суду ____________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування суду, дата винесення рішення)
народження якої зареєстровано ___ ____________ 20__ року ______________________________
__________________________________________________________________________________
                                            (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

Актовий запис про народження N _________

Відповідно до статей 125, 126 Сімейного кодексу України просимо внести до актового запису про народження дитини такі відомості про батька:

1. Прізвище _______________________________________________________________________

2. Власне ім'я ______________________________________________________________________

3. По батькові _____________________________________________________________________

4. Дата народження ________________________________________________________________

5. Громадянство ___________________________________________________________________

6. Місце проживання (повна адреса) __________________________________________________

7. Паспорт або паспортний документ, який посвідчує особу _______________________________
__________________________________________________________________________________
                                                 (назва документа, серія, номер, яким органом і коли виданий) 

По батькові дитині присвоїти за іменем батька __________________________________________,

прізвище вказати за прізвищем батька _________________________________________________,

а також виправити дошлюбне прізвище матері з _________________________________________

на шлюбне прізвище ________________________________________________________________,

обране нею при державній реєстрації шлюбу з батьком дитини.

Шлюб зареєстрований ___ ____________ 20__ року

у _________________________________________________________________________________
                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

Актовий запис про шлюб N ________

Нове свідоцтво про народження дитини серії _______ N ________ видано ___________________
                                                                                                                                                                                       (дата видачі) 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
_____________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Штамп відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Вихідний номер та дата

До ____________________________________
                     (найменування районного (міського)
_______________________________________
                                військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, власного імені, по батькові, а також зміну інших даних

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" повідомляємо про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, а також зміну інших даних:

__________
* Стосовно призовників зазначається - "призовник".

_____________________________
(посада керівника відділу державної
реєстрації актів цивільного стану)

___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

М. П.

Надсилається відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року N 921.

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 13.11.2017 р. N 3548/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.08.2019 р. N 2690/5)

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання батьківства

__________________________________________________________________________________
                                                (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
повідомляє, що до актового запису N _________ від ___ ____________ 20__ року
про народження ____________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, власне ім'я та по батькові дитини) 
на підставі заяви ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
унесені відомості про батька.

Матері дитини _________________________________________________ ____________________
                                                              (прізвище, власне ім'я, по батькові)                                                       (дата видачі)
була видана довідка для пред'явлення органам праці та соціального захисту населення. 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Заява

Прошу поновити актовий запис ________________________________________________________
                                                                                                  (зазначити вид актового запису цивільного стану) 
____________________________________________________________________________________
                  (прізвище, власне ім'я, по батькові особи (осіб), стосовно якої (яких) поновлюється актовий запис) 

та видати відповідне свідоцтво. Актовий запис був складений ___ ____________ __ року у
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                            (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)  

Повідомляю про особу, стосовно якої потрібно поновити актовий запис:

1. Прізвище 

  

2. Власне ім'я 

  

3. По батькові 

  

4. Громадянство 

  

5. Число, місяць, рік народження 

  

6. Місце народження (місто, село, селище, район, область та місце реєстрації народження) 

  

7. Сімейний стан (якщо перебуває у шлюбі, зазначити дату і місце його державної реєстрації, якщо шлюб розірваний - час і місце державної реєстрації розірвання шлюбу)
(перелічити склад сім'ї, а також зазначити час і місце народження дітей) 

  

8. Місце проживання 

  

9. Відношення до військової служби 

  

Заяву прийнято ___ ____________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за N ____

Зворотний бік

10. Зазначити докладно місцевість, де проживав(ла), та період проживання
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Відомості про батьків (їх прізвища, власні імена, по батькові, роки народження та місце державної реєстрації народження):

Мати ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Батько ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Дата та місце державної реєстрації шлюбу батьків _____________________________________
___________________________________________________________________________________

13. Відомості про братів і сестер (прізвище, власне ім'я, по батькові, рік народження, місце
державної реєстрації народження) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14. До заяви додаю (зазначити конкретні документи):
______________________________________________________________
                                                            (зазначити конкретні документи) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

___ ____________ 20__ року 

Підпис ____________________ 

Примітка. Пункти 11 - 13 заповнюються лише при поновленні актового запису про народження.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 10.05.2012 р. N 709/5,
 від 02.12.2016 р. N 3447/5)

 

ЗАЯВА

Додаток 12 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 10 травня 2012 року N 709/5,
у зв'язку з цим додатки 13 - 20 вважати відповідно додатками 12 - 19)

 

Висновок
про поновлення актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
__________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування відділу) 
__________________________________________________________________ управління юстиції
(дипломатичне представництво (консульська установа) України ___________________________)
розглянув(ло)(ла) заяву
___________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
про поновлення актового запису про народження, складеного ______________________________
___________________________________________________________________________________
                               (коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складений запис) 

Заявник на підтвердження свого прохання подав витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (архівну довідку)
__________________________________________________________________________________
                 (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким видано витяг, його номер
___________________________________________________________________________________
     та дата видачі (найменування державного архіву, якою видана архівна довідка, її номер та дата видачі))
про відсутність актового запису про народження і, крім цього, такі документи:
__________________________________________________________________________________
                         (вказати всі документи, подані заявником, яким органом їх видано, їх номери та дати видачі) 
__________________________________________________________________________________

На підставі документів, поданих заявником, і за результатами перевірки відділу державної реєстрації актів цивільного стану
___________________________________________________________________________________
                              (найменування відділу
управління юстиції

установлено:

__________________________________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові)
народився(лась) ____________________________________________________________________,
                                                                                               (число, місяць, рік народження)
прізвище, присвоєне при реєстрації народження _________________________________________,
у _________________________________________________________________________________,
                                                                  (назва села, міста, району, області, держави)
що підтверджується такими актовими записами цивільного стану: __________________________
                                                                                                                                                                      (перелічити назви 
___________________________________________________________________________________
                         актових записів, коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складені) 

Зворотний бік

Батьки заявника:

Батько ___________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
що підтверджується _________________________________________________________________
                                                                        (перелічити документи, які підтверджують відомості про батька) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
Мати: ____________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
що підтверджується ________________________________________________________________
                                                                           (перелічити документи, які підтверджують відомості про матір) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від ___ ____________ 2010 року,
__________________________________________________________________________________
                                        (висновок керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану,
__________________________________________________________________________________
                              посадової особи дипломатичного представництва (консульської установи України))
__________________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження для вручення заявнику необхідно надіслати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва (консульської установи) України
__________________________________________________________________________________
           (указати назву та місцезнаходження відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного
__________________________________________________________________________________
                                представництва (консульської установи) України за місцем проживання заявника) 

Примітка. У разі відмови в поновленні у тексті висновку зазначається: "Відмова у поновленні актового запису цивільного стану може бути оскаржена в судовому порядку". 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
(посадова особа дипломатичного
представництва (консульської установи)
України) 

 
 
 
 
______________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Дата 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

 

Заява
про анулювання актового запису цивільного стану

Я, ________________________________________________________________________________
                            (прізвище, власне ім'я, по батькові заявника; якщо прізвище, власне ім'я, по батькові раніше 
__________________________________________________________________________________
                                               змінювалось, указати попередні прізвище, власне ім'я, по батькові) 
__________________________________________________________________________________

Прошу анулювати актовий запис про _____________________________________________, який
                                                                                                                                 (вид запису) 
був складений ______________________________________________________________________
                                                                      (указати, яким органом державної реєстрації актів цивільного 
___________________________________________________________________________________
                                                            стану складений запис, що підлягає анулюванню) 

Про себе повідомляю:

прізвище, присвоєне при державній реєстрації народження ________________________________,
дата народження ____________________________________________________________________,
                                                                                                       (число, місяць, рік)
місце народження __________________________________________________________________,
відношення до військової служби _____________________________________________________,
сімейний стан ______________________________________________________________________
                                        (якщо перебуває в шлюбі, указуються прізвище, власне ім'я, по батькові другого з подружжя, 
___________________________________________________________________________________
                                                         дата народження та місце державної реєстрації шлюбу) 

Повний перелік місцевостей, у яких проживав заявник, із зазначенням часу проживання
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Заяву прийнято ___ ____________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за N ___  

Зворотний бік

Підстави для анулювання:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

До заяви додаю такі документи:  

1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________
4.________________________________
5. ________________________________ 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

___ ____________ 20__ року 

Підпис _________________________ 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.12.2016 р. N 3447/5)

 

Висновок
про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
__________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування відділу)
управління юстиції (дипломатичне представництво (консульська установа) України _______________________) розглянув(ло)(ла) матеріали справи про анулювання актового запису N ____________ про шлюб
стосовно __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвища, власні імена, по батькові) 
складеного ___ ____________ ____ року _______________________________________________
                                                                                                                               (зазначити орган державної
__________________________________________________________________________________,
                                      реєстрації актів цивільного стану, яким складений зазначений актовий запис)
за заявою _________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, власне ім'я, по батькові)
у зв'язку з тим, що зазначений шлюб:

а) зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;

б) зареєстрований між родичами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також рідним братом і сестрою;

в) зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною.
(необхідне підкреслити).

У результаті проведеної перевірки встановлено, що _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
що підтверджується ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
відповідно до статті 39 Сімейного кодексу України
__________________________________________________________________________________
                         (висновок керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану (посадової особи
                                                 дипломатичного представництва (консульської установи) України))
__________________________________________________________________________________

Примітка. У разі відмови в анулюванні актового запису про шлюб у тексті висновку зазначається: "Відмова в анулюванні актового запису про шлюб, який є недійсним відповідно до статті 39 Сімейного кодексу України, може бути оскаржена в судовому порядку". 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
(посадова особа дипломатичного
представництва, консульської установи України) 

 
 
 
 
___________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

Дата 

Висновок
про анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
__________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування відділу) 
управління юстиції
(дипломатичне представництво (консульська установа) України ___________________________)
розглянув(ло)(ла) матеріали справи про анулювання актового запису
N _______ про _____________________________________________________________________
                                                                                       (вид актового запису цивільного стану) 
стосовно __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складеного ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________
                                                    (зазначити орган державної реєстрації актів цивільного стану, 
__________________________________________________________________________________,
                                                           яким складений цей актовий запис цивільного стану) 
за заявою _________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
у зв'язку з наявністю актового запису N ___________ про _________________________________,
                                                                                                                                            (вид актового запису цивільного стану) 
складеного ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________
                     (зазначити орган державної реєстрації актів цивільного стану, яким складений актовий запис) 

У результаті проведеної перевірки встановлено, що в актовому записі N ________________ про
__________________________________________________________________________________
                                                    (вид актового запису цивільного стану)
__________________________________________________________________________________,                                                             (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складеному ___ ____________ ____ року ______________________________________________,
                                                                                         (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

зазначається:

_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
Одночасно в актовому записі N ____________ про _______________________________________
                                                                                                                                   (вид актового запису цивільного стану) 
__________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складеному ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________,
                                            (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
зазначається: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Аналіз зазначених актових записів свідчить: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від ____ ____________ року N _____,

вважаю:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Примітка. У разі відмови в анулюванні поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану в тексті висновку зазначається: "Відмова в анулюванні поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану може бути оскаржена в судовому порядку".  

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
(посадова особа дипломатичного представництва
(консульської установи) України) 

 
 
 
 
___________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Дата  

М. П. 

  

 

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

__________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові,
місце проживання)  

Повідомлення
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
____________________________________________________ управління юстиції повідомляє, що
______ __________________ _____ року на підставі висновку
_________________________________________________________________________________
                                             (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану) 
від ___ ____________ ____ року
анульовано актовий запис N ___________ про _________________________________________
                                                                                                                           (вид актового запису цивільного стану) 
_________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складений ___ ____________ ____ року
_________________________________________________________________________________
                                            (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)  

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану  

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

До ______________________________________
           (найменування відділу державної реєстрації актів
                                         цивільного стану)  

Повідомлення
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
__________________________________________________________________________________
управління юстиції повідомляє, що _____________________________ року на підставі висновку
__________________________________________________________________________________
                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)
анульовано актовий запис N ________ про _____________________________________________
                                                                                                                                           (вид запису) 
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складений ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________
                                             (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

Заявника, _________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові)
повідомлено про анулювання актового запису за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                             (адреса) 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

До __________________________________
        (найменування відділу державної реєстрації актів
                                  цивільного стану)  

Повідомлення
про анулювання актового запису цивільного стану

___ ____________ ____ року відділом державної реєстрації актів цивільного стану
__________________________________________________________________________________

управління юстиції анульовано актовий запис N ________ про ____________________________
                                                                                                                                                                       (вид запису) 
_________________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, власне ім'я, по батькові) 
складений ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________
                                                      (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану) 
на підставі _________________________________________________________________________
                                                  (висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, рішення суду) 
від ___ ____________ ____ року

Просимо зробити відповідну відмітку в другому примірнику зазначеного актового запису. 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Штамп відділу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата  

До ________________________________
   (найменування відділу державної реєстрації актів
                                цивільного стану)
 

Повідомлення
про анулювання актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
______________________________________________________________
управління юстиції повідомляє, що ___ ____________ ____ року на підставі
__________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва документа)
анульовано актовий запис N _____________ про розірвання шлюбу
__________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвища, власні імена, 
__________________________________________________________________________________,
                                                                                          по батькові) 
складений ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________
                                                   (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

Просимо анулювати відмітку про розірвання шлюбу в актовому записі N ___________________
про шлюб _________________________________________________________________________
                                                                                (прізвища, власні імена, по батькові) 
__________________________________________________________________________________,
складеному ___ ____________ ____ року
__________________________________________________________________________________,
                                                   (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану)
після чого надіслати повідомлення до архіву відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання другого примірника актового запису про шлюб для проставлення аналогічної відмітки. 

Керівник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану 

 
____________
(підпис) 

 
__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

____________

Опрос