Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчетности N 1-КРП (квартальная) "Отчет (Сводный отчет) о результатах проведения внутренней контрольно-ревизионной работы в системе министерств, других центральных органов исполнительной власти" и Инструкции о ее составлении и представлении

ГлавКРУ
Форма, Приказ, Инструкция от 08.11.2010 № 422
Утратил силу

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2010 

м. Київ 

N 422 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 43/18781

Про затвердження форми звітності N 1-КРП (квартальна) "Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та Інструкції про її складання та подання

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
від 4 квітня 2011 року N 84

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 19 березня 2012 року N 366)

Відповідно до пункту 18 Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 1-КРП (квартальна) "Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та Інструкцію про її складання та подання, що додаються.

2. Складання та подання зазначеної форми звітності та застосування Інструкції про її складання та подання, затверджених цим наказом, здійснюються, починаючи з 01.04.2011, за результатами проведеної у I кварталі 2011 року внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ГоловКРУ від 11.03.2003 N 55 "Про затвердження форми звіту про контрольно-ревізійну роботу N 11 - ревізія та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.03.2003 за N 232/7553.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.02.2011.

5. Управлінню гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ (Тимохін М. Г.):

5.1. Спільно з Департаментом правової роботи ГоловКРУ (Попов А. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

5.2. Довести цей наказ після його державної реєстрації до відома міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Відділу організації документообігу Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (М'якшило Н. Г.) довести цей наказ до відома заступників Голови ГоловКРУ, керівників структурних підрозділів ГоловКРУ, начальників КРУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ГоловКРУ Чечуліну О. О.

 

Голова 

П. П. Андрєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів України 

А. І. Мярковський 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Форма звітності N 1-КРП (квартальна) "Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади"

Звітність

Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі

__________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади)

за ___ квартал 20__ року

Подають 

Терміни подання 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади - до ГоловКРУ;

урядові органи в системі міністерств, органи управління, підпорядковані центральним органам виконавчої влади, - до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

територіальні органи центральних органів виконавчої влади - до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та територіальних органів;

територіальні органи урядових органів у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та територіальних органів ГоловКРУ;

територіальні органи органів управління, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, - до відповідних центральних органів виконавчої влади та територіальних органів ГоловКРУ 

щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом 


Форма N 1-КРП
(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
08.11.2010 N 422
за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________
Найменування _________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N офісу) 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Контрольні заходи 

За квартал 

З початку року 

кількість (фактів, суб'єктів, посадових осіб) 

усього (тис. грн.) 

у т. ч. кошти державного бюджету 

кількість (фактів, суб'єктів, посадових осіб) 

усього (тис. грн.) 

у т. ч. кошти державного бюджету 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1000 

  

  

  

  

  

  

1. Проведено контрольних заходів 

1100 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

планові 

1101 

  

х 

х 

  

х 

х 

позапланові 

1102 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.1. Загальна кількість ревізій та перевірок, у тому числі: 

1110 

  

х 

х 

  

х 

х 

спільних 

1111 

  

х 

х 

  

х 

х 

скоординованих 

1112 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.2. Контрольні заходи з питань усунення порушень законодавства 

1120 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.3. Участь у робочих групах (комісійних перевірках) 

1130 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.4. Розслідування 

1140 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.5. Вивчення та оцінки 

1150 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.6. Перевірки державних закупівель 

1160 

  

х 

х 

  

х 

х 

2. Контрольними заходами охоплено кількість суб'єктів, усього, 

1200 

  

х 

х 

  

х 

х 

з них бюджетних установ 

1201 

  

х 

х 

  

х 

х 

Кількість суб'єктів за їх видами: 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

апарат центрального органу виконавчої влади 

1202 

  

х 

х 

  

х 

х 

територіальні органи центрального органу виконавчої влади 

1203 

  

х 

х 

  

х 

х 

урядові органи в системі міністерства та їх територіальні органи 

1204 

  

х 

х 

  

х 

х 

органи управління та їх територіальні органи 

1205 

  

х 

х 

  

х 

х 

підприємства, їх об'єднання, установи та організації, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади 

1206 

  

х 

х 

  

х 

х 

одержувачі бюджетних коштів 

1207 

  

х 

х 

  

х 

х 

3. Кількість суб'єктів, у яких виявлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни, всього, 

1300 

  

х 

х 

  

х 

х 

з них бюджетних установ 

1301 

  

х 

х 

  

х 

х 

Кількість суб'єктів за їх видами: 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

апарат центрального органу виконавчої влади 

1302 

  

х 

х 

  

х 

х 

територіальні органи центрального органу виконавчої влади 

1303 

  

х 

х 

  

х 

х 

урядові органи в системі міністерства та їх територіальні органи 

1304 

  

х 

х 

  

х 

х 

органи управління та їх територіальні органи 

1305 

  

х 

х 

  

х 

х 

підприємства, їх об'єднання, установи та організації, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади 

1306 

  

х 

х 

  

х 

х 

одержувачі бюджетних коштів 

1307 

  

х 

х 

  

х 

х 

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2000 

  

  

  

  

  

  

1. Виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього 

2100 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2101 

  

  

  

  

  

  

Із загальної суми втрат: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1.1. Недоотримано фінансових і матеріальних ресурсів, усього 

2110 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2111 

  

  

  

  

  

  

із загальної суми недоотриманих ресурсів: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

державним бюджетом 

2112 

  

  

х 

  

  

х 

державними цільовими фондами 

2113 

  

  

х 

  

  

х 

бюджетними установами 

2114 

  

  

х 

  

  

х 

державними підприємствами 

2115 

  

  

х 

  

  

х 

1.2. Проведено витрати з порушенням законодавства, всього 

2120 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2121 

  

  

  

  

  

  

1.3. Нецільове використання ресурсів, усього 

2130 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2131 

  

  

  

  

  

  

1.4. Недостачі ресурсів, усього: 

2140 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2141 

  

  

  

  

  

  

2. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього 

2200 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

2201 

  

  

  

  

  

  

2.1. Завищення кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами 

2210 

  

  

  

  

  

  

2.2. Взяття до сплати зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України 

2220 

  

  

  

  

  

  

2.3. Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників та/або включення недостовірних даних до бюджетних запитів 

2230 

  

  

  

  

  

  

2.4. Заниження в обліку вартості активів та їх лишки 

2240 

  

  

  

  

  

  

2.5. Незаконні операції з державними коштами, що не призвели до втрат 

2250 

  

  

  

  

  

  

у тому числі оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення 

2251 

  

  

  

  

  

  

III. ВІДОМОСТІ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3000 

  

  

  

  

  

  

1. Відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього 

3100 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3101 

  

  

  

  

  

  

із загальної суми - за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах 

3102 

  

  

  

  

  

  

1.1. Недоотриманих (втрачених) фінансових ресурсів, усього 

3110 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3111 

  

  

  

  

  

  

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах 

3112 

  

  

  

  

  

  

із загальної суми рядку 3110: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

державним бюджетом 

3113 

  

  

х 

  

  

х 

державними цільовими фондами 

3114 

  

  

х 

  

  

х 

бюджетними установами 

3115 

  

  

х 

  

  

х 

державними підприємствами 

3116 

  

  

х 

  

  

х 

1.2. Витрат із порушенням законодавства, всього 

3120 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3121 

  

  

  

  

  

  

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах 

3122 

  

  

  

  

  

  

1.3. Нецільового використання державних ресурсів, всього 

3130 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3131 

  

  

  

  

  

  

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах 

3132 

  

  

  

  

  

  

1.4. Недостач, усього: 

3140 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3141 

  

  

  

  

  

  

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах 

3142 

  

  

  

  

  

  

2. Усунуто порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього 

3200 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

3201 

  

  

  

  

  

  

2.1. Попереджено незаконних видатків шляхом зменшення в обліку кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами 

3210 

  

  

  

  

  

  

2.2. Розірвано договір 

3220 

  

  

  

  

  

  

2.3. Попереджено зайве виділення бюджетних призначень та/або асигнувань 

3230 

  

  

  

  

  

  

2.4. Збільшено в обліку вартість активів та оприбутковано лишків 

3240 

  

  

  

  

  

  

2.5. Попереджено незаконних операцій з державними коштами, що не призвели до втрат 

3250 

  

  

  

  

  

  

у тому числі оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення 

3251 

  

  

  

  

  

  

IV. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХОДИ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

4000 

  

  

  

  

  

  

Вжитими заходами забезпечено погашення: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1. Дебіторської заборгованості, всього 

4010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

4011 

  

  

  

  

  

  

бюджетних коштів у одержувачів 

4012 

  

  

  

  

  

  

2. Кредиторської заборгованості, всього 

4020 

  

  

  

  

  

  

у тому числі в бюджетних установах 

4021 

  

  

  

  

  

  

бюджетних коштів у одержувачів 

4022 

  

  

  

  

  

  

V. ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

5000 

  

  

  

  

  

  

1. Вжито заходів, передбачених Бюджетним кодексом України 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1.1. Ініційовано призупинення бюджетних асигнувань на суму 

5110 

  

  

  

  

  

  

призупинено на суму 

5111 

  

  

  

  

  

  

1.2. Ініційовано зупинення операцій з бюджетними коштами на суму 

5120 

  

  

  

  

  

  

зупинено на суму 

5121 

  

  

  

  

  

  

1.3. Ініційовано зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму 

5130 

  

  

  

  

  

  

зменшено на суму 

5131 

  

  

  

  

  

  

2. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

2.1. Кількість контрольних заходів, якими виявлено ознаки корупційних діянь 

5210 

  

х 

х 

  

х 

х 

2.2. Кількість матеріалів контрольних заходів з ознаками корупційних діянь, переданих до підрозділу з питань запобігання та протидії корупції 

5220 

  

х 

х 

  

х 

х 

2.3. Кількість матеріалів контрольних заходів, за якими прийнято рішення про притягнення до відповідальності за корупційні діяння 

5230 

  

х 

х 

  

х 

х 

3. Взаємодія з правоохоронними органами 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

3.1. Ініційовано передачу матеріалів до правоохоронних органів на суму, всього 

5310 

  

  

  

  

  

  

3.2. Передано матеріалів до правоохоронних органів на суму, всього 

5320 

  

  

  

  

  

  

з них правоохоронними органами прийнято рішення про 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

порушення кримінальної справи 

5321 

  

  

  

  

  

  

відмову в порушенні кримінальної справи 

5322 

  

  

  

  

  

  

проведення повторної ревізії 

5323 

  

  

  

  

  

  

4. Дисциплінарна відповідальність 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

4.1. Ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб 

5410 

  

х 

х 

  

х 

х 

з них щодо звільнення із займаних посад 

5411 

  

х 

х 

  

х 

х 

4.2. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб 

5420 

  

х 

х 

  

х 

х 

з них звільнено із займаних посад 

5421 

  

х 

х 

  

х 

х 

5. Адміністративна відповідальність 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

5.1. Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності, кількість осіб 

5510 

  

х 

х 

  

х 

х 

5.2. Притягнуто до адміністративної відповідальності, кількість осіб 

5520 

  

х 

х 

  

х 

х 

6. Прийнято управлінських рішень за результатами контрольних заходів усього, в тому числі 

5600 

  

х 

х 

  

х 

х 

рішень колегій 

5601 

  

х 

х 

  

х 

х 

наказів 

5602 

  

х 

х 

  

х 

х 

розпоряджень 

5603 

  

х 

х 

  

х 

х 

інших 

5604 

  

х 

х 

  

х 

х 

VI. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ 

6000 

  

  

  

  

  

  

1. Чисельність ревізорів 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

за штатом 

6101 

  

х 

х 

  

х 

х 

фактично 

6102 

  

х 

х 

  

х 

х 

Із загальної чисельності ревізорів: 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.1 у контрольно-ревізійному підрозділі апарату центрального органу виконавчої влади 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

за штатом 

6111 

  

х 

х 

  

х 

х 

фактично 

6112 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.2 у територіальних органах центрального органу виконавчої влади 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

за штатом 

6121 

  

х 

х 

  

х 

х 

фактично 

6122 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.3 в урядових органах в системі міністерства та їх територіальних органах 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

за штатом 

6131 

  

х 

х 

  

х 

х 

фактично 

6132 

  

х 

х 

  

х 

х 

1.4 в органах управління та їх територіальних органах 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

за штатом 

6141 

  

х 

х 

  

х 

х 

фактично 

6142 

  

х 

х 

  

х 

х 

VII. КІЛЬКІСТЬ ПІДКОНТРОЛЬНИХ СУБ'ЄКТІВ, УСЬОГО, з них 

7000 

  

х 

х 

  

х 

х 

бюджетних установ 

7001 

  

х 

х 

  

х 

х 

Із загальної кількості підконтрольних суб'єктів кількість: 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

1. Територіальних органів центрального органу виконавчої влади 

7010 

  

х 

х 

  

х 

х 

2. Урядових органів у системі міністерства 

7020 

  

х 

х 

  

х 

х 

3. Територіальних органів урядових органів 

7030 

  

х 

х 

  

х 

х 

4. Органів управління 

7040 

  

х 

х 

  

х 

х 

5. Територіальних органів органів управління 

7050 

  

х 

х 

  

х 

х 

6. Підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади 

7060 

  

х 

х 

  

х 

х 

7. Одержувачів бюджетних коштів 

7070 

  

х 

х 

  

х 

х 

(місце підпису керівника
та/або осіб, відповідальних
за заповнення форми звітності) 

_______________________________
(П. І. Б.) 

_______________________________ 

_______________________________
(П. І. Б.) 

телефон: 

_______________________________ 

електронна пошта: 

_______________________________ 

 

Начальник Управління гармонізації
державного внутрішнього фінансового
контролю
 

 
 
М. Г. Тимохін
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та подання форми звітності N 1-КРП (квартальна) "Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади"

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2 "Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади".

2. Ця Інструкція визначає:

структуру форми звітності N 1-КРП (квартальна) "Звіт (Зведений звіт) про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (далі - Звіт (Зведений звіт)) у системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - ЦОВВ);

порядок подання Звіту (Зведеного звіту) органам державної контрольно-ревізійної служби.

3. Метою складання Звіту (Зведеного звіту) є надання органам державної контрольно-ревізійної служби повної, правдивої та неупередженої інформації про результати проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі ЦОВВ.

4. Звіт подають:

ЦОВВ - до ГоловКРУ у паперовому та електронному вигляді. За наявності територіальних, урядових органів та органів управління в системі ЦОВВ (далі - система ЦОВВ) до ГоловКРУ подаються два звіти: Звіт по апарату відповідного ЦОВВ та Зведений звіт по системі ЦОВВ. До Зведеного звіту по системі ЦОВВ (з доданням копій Звітів урядових органів та органів управління відповідного ЦОВВ) входять показники звітності територіальних, урядових органів та органів управління відповідного ЦОВВ. За відсутності системи ЦОВВ подається Звіт лише по апарату ЦОВВ;

урядові органи у системі ЦОВВ, органи управління, підпорядковані ЦОВВ, за наявності територіальних органів подають до відповідного ЦОВВ Зведений звіт по системі свого органу. За відсутності територіальних органів урядові органи, органи управління подають до ЦОВВ лише Звіт по апарату;

територіальні органи ЦОВВ - до відповідних ЦОВВ та територіальних органів ГоловКРУ України;

територіальні органи урядових органів у системі ЦОВВ - до відповідних урядових органів і територіальних органів ГоловКРУ;

територіальні органи органів управління, підпорядкованих ЦОВВ, - до відповідних органів управління та територіальних органів ГоловКРУ.

5. Звіт (Зведений звіт) підписують керівник ЦОВВ та керівник контрольно-ревізійного підрозділу.

Звіт підписують керівник відповідного контрольно-ревізійного підрозділу та керівник відповідного:

урядового органу у системі ЦОВВ;

органу управління, підпорядкованого ЦОВВ;

територіального органу ЦОВВ;

територіального органу урядового органу в системі ЦОВВ;

територіального органу управління, підпорядкованого ЦОВВ.

6. Звіт (Зведений звіт) складається за результатами внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у відповідному кварталі і наростаючим підсумком з початку року та подається щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, у паперовому вигляді та в електронному - у форматі, установленому ГоловКРУ.

За наявності територіальних, урядових органів та органів управління в системі ЦОВВ терміни подання Звітів їх контрольно-ревізійними підрозділами до контрольно-ревізійного підрозділу ЦОВВ для формування Зведеного звіту встановлюються внутрішнім розпорядчим документом відповідного ЦОВВ з урахуванням часу, необхідного для формування Зведеного звіту.

7. До Звіту (Зведеного звіту) входять дані, одержані в результаті завершених та оформлених упродовж звітного періоду контрольних заходів, проведених безпосередньо працівниками контрольно-ревізійних підрозділів ЦОВВ, урядових органів у системі ЦОВВ та їх територіальних органів, а також органів управління, підпорядкованих ЦОВВ, та їх територіальних органів.

Відомості про порушення фінансово-бюджетної дисципліни, виявлені іншими органами контролю, до Звіту (Зведеного звіту) не вносяться.

8. Результати діяльності внутрішньої контрольно-ревізійної роботи відображаються у Звіті (Зведеному звіті) відповідно до визначених по горизонталі (рядки) та вертикалі (стовпчики) показників. При цьому у Звіті (Зведеному звіті) заповнюються всі поля показників (у тому числі й тих, що мають нульове значення), які не позначені символом "х". У разі відсутності даних з того чи іншого показника ставиться прочерк.

9. Не допускається віднесення однієї і тієї самої суми порушення фінансово-бюджетної дисципліни одночасно до різних показників звітності, за винятком показників розділу V.

10. У разі оскарження (скасування) повторним контрольним заходом, рішенням суду тощо повністю або частково результатів ревізії (перевірки) щодо виявлених порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що входять до звіту поточного року, суми цих порушень одразу ж після документального підтвердження такого рішення з показників звітності виключаються.

11. Вартісні дані показників Звіту (Зведеного звіту) відображаються в тисячах гривень з округленням до сотих.

Суми встановлених під час контрольних заходів порушень та суми, які були відшкодовані, поновлені та усунуті за їх результатами, в іноземній валюті вносяться до Звіту (Зведеного звіту) шляхом перерахунку в гривню за курсом Національного банку України на день виявлення цих порушень (складання акта).

12. Загальна частина Звіту заповнюється в такому порядку:

реквізит "Код за ЄДРПОУ" відображає ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) відповідного ЦОВВ, територіального, урядового органу та їх територіальних органів, органів управління та їх територіальних органів, які складають Звіт;

реквізит "Найменування" відображає повне найменування ЦОВВ (для Зведеного звіту) або:

територіального органу ЦОВВ;

урядового органу в системі ЦОВВ;

територіального органу урядового органу в системі ЦОВВ;

органу управління, підпорядкованого ЦОВВ;

територіального органу управління, підпорядкованого ЦОВВ, які складають Звіт;

реквізит "Місцезнаходження" відображає адресу ЦОВВ, територіального органу ЦОВВ, урядових органів та їх територіальних органів, органів управління та їх територіальних органів, які складають Звіт.

13. До Звіту (Зведеного звіту) обов'язково додаються відповідні пояснення щодо розшифрування звітних даних.

14. Звіт (Зведений звіт) заповнюється за такими правилами:

Розділ I. Загальні відомості

Глава 1. Проведено контрольних заходів

У рядку 1101 відображається загальна кількість планових контрольних заходів упродовж звітного періоду.

У рядку 1102 відображається загальна кількість проведених у позаплановому порядку контрольних заходів упродовж звітного періоду.

У рядку 1110 зазначається загальна кількість ревізій та перевірок.

Із загальної кількості ревізій та перевірок, наведених у рядку 1110, у рядку 1111 зазначається кількість спільних ревізій та перевірок, а у рядку 1112 зазначається кількість скоординованих ревізій та перевірок.

У рядку 1120 зазначається кількість контрольних заходів, проведених з питань усунення порушень законодавства за результатами, виявленими попередніми контрольними заходами, у тому числі іншими контролюючими органами.

У рядку 1130 наводиться загальна кількість здійснених перевірок у складі робочих груп (комісійних перевірок) за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи їх територіальних органів відповідно до Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2006 N 886. До показника не включаються контрольні заходи, проведені працівниками підрозділів, залучених правоохоронними органами як спеціалісти.

У рядку 1140 зазначається кількість проведених розслідувань.

У рядку 1150 зазначається кількість проведених вивчень та оцінок.

У рядку 1160 зазначається кількість проведених перевірок державних закупівель.

Глава 2. Контрольними заходами охоплено кількість суб'єктів

У рядку 1200 відображається загальна кількість підконтрольних суб'єктів, на яких проведено контрольні заходи.

З них у рядку 1201 конкретизується кількість бюджетних установ, охоплених контрольними заходами.

У рядку 1202 зазначається кількість проведених контрольних заходів у апараті ЦОВВ.

У рядку 1203 зазначається кількість проведених контрольних заходів у територіальному органі центрального органу виконавчої влади.

У рядку 1204 зазначається кількість проведених контрольних заходів в урядових органах та їх територіальних органах.

У рядку 1205 зазначається кількість проведених контрольних заходів в органах управління та їх територіальних органах.

У рядку 1206 зазначається кількість проведених контрольних заходів на підприємствах, їх об'єднаннях, в установах та організаціях, що належать до сфери управління відповідного ЦОВВ.

У рядку 1207 зазначається кількість проведених контрольних заходів у одержувачів бюджетних коштів.

Глава 3. Кількість суб'єктів, у яких виявлено порушення фінансово-бюджетної дисципліни

У рядку 1300 відображається кількість підконтрольних суб'єктів, у яких проведеними у звітному періоді контрольними заходами виявлено хоча б одне з порушень фінансово-бюджетної дисципліни, визначених розділами II, IV та V Звіту (Зведеного звіту).

З них у рядку 1301 конкретизується кількість бюджетних установ.

Із загальної кількості, наведеної у рядку 1300, у рядках 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 та 1307 зазначається кількість бюджетних установ в апараті ЦОВВ, у територіальних органах ЦОВВ, в урядових органах та їх територіальних органах, органах управління та їх територіальних органах, а також на підприємствах, їх об'єднаннях, в установах та організаціях, що належить до сфери управління, та в одержувачів бюджетних коштів.

Розділ II. Відомості про виявлені порушення фінансово-бюджетної дисципліни

Глава 1. Виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів

У рядку 2100 наводиться загальна сума порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, а у рядку 2101 конкретизується така сума, виявлена в бюджетних установах.

До складу порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (2100, 2101), належать виключно показники, наведені у рядках:

2110, 2111 - недоотримані фінансові ресурси;

2120, 2121 - витрати, проведені з порушенням законодавства;

2130, 2131 - нецільове використання ресурсів;

2140, 2141 - недостачі ресурсів.

Із загальної суми рядка 2100 рядок 2110 передбачає наведення загальної суми недоотриманих фінансових ресурсів. Рядки 2112, 2113 та 2114 конкретизують втрати доходів відповідно державним бюджетом, державними цільовими фондами, бюджетними установами, державними підприємствами, при цьому їх сума має дорівнювати даним рядка 2110.

Недоотриманими фінансовими ресурсами можуть вважатися втрачені надходження держави (бюджетів, бюджетних установ, державних підприємств тощо) внаслідок:

безоплатного надання у користування природних і матеріальних ресурсів, які мають надаватися лише на платній основі, безпідставного надання пільг зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі неподаткових (орендна плата за землю тощо);

зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету;

незарахування/неперерахування до відповідного бюджету коштів, що надійшли від реалізації активів (матеріальні ресурси, цінні папери тощо) уповноваженими на ці дії підприємствами, установами й організаціями;

неперерахування в установленому порядку дивідендів на частку державного майна в статутних капіталах господарських товариств при отриманні ними прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності після прийняття рішення про розподіл прибутку;

(абзац дванадцятий глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 04.04.2011 р. N 84)

надання з бюджету або за рахунок бюджетних установ на безоплатній основі кредитів, які мають надаватися на інших умовах;

порушення кредиторами встановлених умов кредитування;

несплати банками відсотків за користування вільними залишками бюджетних коштів, втрати відсотків від надання безвідсоткових позик;

несплати бюджетними установами й організаціями до бюджету сум доходів, отриманих від здавання дорогоцінних металів і реалізації майна, та підприємствами незалежно від форми власності - різниці між сумою прямих збитків від недостачі та фактично відшкодованою сумою тощо;

втрат доходів бюджетами, бюджетними установами й організаціями, підприємствами державної власності в результаті реалізації товарів, робіт і послуг за зниженими цінами, порядок розрахунку вартості яких визначено законодавчими актами (експертна оцінка, аукціон, розрахунок орендної плати тощо);

включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України.

Для цілей цієї Інструкції під терміном "витрати" слід розуміти сплачену (грошовими коштами, цінними паперами, матеріальними цінностями тощо) та/або списану в обліку суму.

Із загальної суми, наведеної в рядку 2100, у рядку 2120 наводиться загальна сума проведених із порушенням законодавства витрат, а в рядку 2121 конкретизується така сума, виявлена в бюджетних установах. До таких витрат можуть належати виявлені контрольними заходами суми:

вартості основних засобів, інших матеріальних цінностей, що незаконно відчужені з державної власності;

незаконних видатків унаслідок списання з балансу матеріальних цінностей з порушенням установленого порядку;

безпідставного списання з обліку дебіторської заборгованості на утримання (витрати виробництва);

безпідставного витрачання коштів унаслідок завищення обсягів та вартості отриманих товарів, робіт, послуг;

незаконного покриття витрат орендарів;

коштів, витрачених на оплату праці працівників, які утримуються понад затверджену штатну чисельність, унаслідок незаконного підвищення окладів, ставок за невідпрацьований час, переплат премій, пенсій, компенсацій, допомог, стипендій тощо;

безпідставно оплачених підзвітних сум;

надання кредитів з бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету;

здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України;

здійснених видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету;

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без установлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу чи закону про Державний бюджет України;

спрямування бюджетних коштів розпорядникам коштів бюджету нижчого рівня або іншим підприємствам і організаціям без наявних підстав на етапі фінансування (видатки, не передбачені бюджетами, кошторисами, лімітними довідками);

списання дебіторської заборгованості, термін давності якої минув, яка виникла внаслідок здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів на порушення вимог Бюджетного кодексу України;

здійснених бюджетними установами запозичень у будь-якій формі всупереч Бюджетному кодексу України;

спрямування на позабюджетні фонди або позабюджетні рахунки, створені всупереч Бюджетному кодексу України, бюджетних коштів.

Рядок 2130 передбачає включення загальної суми нецільового використання ресурсів, а рядок 2131 конкретизує суму нецільових витрат, виявлених у бюджетних установах.

Нецільовим використанням ресурсів є їх витрачання на цілі, що не відповідають:

бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет України;

напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми (в разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або у порядку використання бюджетних коштів;

бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

Суми недостач ресурсів відображаються в рядку 2140, у бюджетних установах така сума недостач конкретизується у рядку 2141. До недостач ресурсів можуть входити виявлені інвентаризаціями, проведеними під час виїзних контрольних заходів, недостачі грошових коштів, цінних паперів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей і основних засобів, що перебувають на обліку або були безпідставно списані з обліку чи не взяті на облік на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності за обліковими цінами.

Сума показників рядків 2110, 2120, 2130 та 2140 має дорівнювати показнику рядка 2100.

Глава 2. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів

Кількість фактів та загальна сума фінансових порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, зазначаються в рядку 2200, рядок 2201 конкретизує цей показник у бюджетних установах.

Рядок 2210 відображає загальну суму встановлених фактів завищення кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами (фізичних осіб стосовно оплати праці, виплати підзвітних коштів, що призводять до завищення кредиторської заборгованості тощо).

У рядку 2220 відображається загальна сума встановлених фактів взяття до сплати зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України.

У рядку 2230 відображається загальна сума встановлених фактів визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників та/або включення недостовірних даних до бюджетних запитів.

У рядку 2240 відображається загальна сума встановлених фактів заниження в обліку вартості активів та їх лишки, що можуть включати:

витрати, які призводять до зменшення вартості активів;

заниження в обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з юридичними та фізичними особами;

заниження в обліку вартості активів, цінностей та збитків.

У рядку 2250 відображається загальна сума встановлених незаконних операцій з державними коштами, які не призвели до втрат, що можуть включати:

оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення;

обсяг наданих кредитів із бюджету або за рахунок бюджетних установ юридичним та фізичним особам, що проведені з порушенням вимог Бюджетного кодексу України, які у визначений термін повернуті у повному обсязі;

обсяг дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок порушення визначеного терміну отримання товарів, робіт, послуг;

проведення витрат бюджетних коштів на утримання понаднормативних одиниць;

проведення витрат бюджетних коштів на непершочергові цілі за наявності в обліку кредиторської заборгованості;

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України;

порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації.

У рядку 2251 окремо конкретизується сума встановлених фактів оплати за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення.

Сума показників рядків 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2251 має дорівнювати показнику рядка 2200.

Розділ III. Відомості про усунення порушень фінансово-бюджетної дисципліни

Розділ містить інформацію про стан усунення впродовж звітного періоду порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (недоотримання фінансових ресурсів, нецільове використання державних ресурсів, витрати, проведені з порушенням законодавства, та недостачі), що не призвели до втрат цих ресурсів, та інших порушень законодавства як під час проведення контрольних заходів на підконтрольних суб'єктах, так і після їх закінчення на підставі рішень, прийнятих за їх результатами. Такі дані мають бути документально підтверджені.

Глава 1. Відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів

Значення рядків 3100 - 3142 та 3200 - 3251 розділу III Звіту (Зведеного звіту) відображають відшкодування та усунення сум порушень, зазначених у рядках 2100 - 2141 та 2201 - 2251, у чіткій відповідності до розділу II Звіту (Зведеного звіту).

При цьому значення рядків Звіту (Зведеного звіту) 3112, 3122, 3132, 3142 формуються із загальної суми за порушеннями, виявленими у попередніх звітних періодах.

Відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів у бюджетних установах зазначаються у відповідних рядках - 3101, 3111, 3121, 3131, 3141. При цьому рядок 3101 узагальнює суму, яка складається з рядків 3111, 3121, 3131, 3141.

У рядку 3100 зазначається загальна сума відшкодованих втрат фінансових і матеріальних ресурсів, що відображена в рядку 2100 Звіту (Зведеного звіту).

У рядках 3110, 3113, 3114, 3115, 3116, 3120, 3130, 3140 фіксуються суми надходжень фінансових і матеріальних ресурсів та відшкодувань, які відповідають порушенням фінансово-бюджетної дисципліни, відображеним відповідно в рядках 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2120, 2130, 2140.

При цьому сума рядків 3113, 3114, 3115 та 3116 має дорівнювати даним рядка 3110.

Сума показників рядків 3110, 3120, 3130 та 3140 має дорівнювати показнику рядка 3100.

Глава 2. Усунуто порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів

У рядку 3200 відображається загальний обсяг усунутих порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, за такими складовими:

суми попереджених незаконних видатків шляхом зменшення в обліку кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами (рядок 3210);

суми, на які розірвано договори (рядок 3220);

суми, на які попереджено зайве виділення бюджетних призначень та/або асигнувань (рядок 3230);

суми, на які збільшено в обліку вартість активів та оприбутковано лишків (рядок 3240);

суми попереджених незаконних операцій з державними коштами, що не призвели до втрат (рядок 2250);

розмір попереджених додаткових витрат унаслідок попередження проведення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування відповідних тендерних процедур (рядок 2251).

Розділ IV. Відомості про заходи зі зменшення дебіторської та кредиторської заборгованостей

До рядків 4010 та 4020 включаються як суми реальної дебіторської та кредиторської заборгованості, що була погашена за результатами контрольних заходів, так і суми неправильно відображеної та/або виправленої в бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно.

Рядки 4011 та 4021 відображають такі суми в бюджетних установах, а рядки 4012 та 4022 - такі суми в одержувачів бюджетних коштів.

Розділ V. Застосування санкцій та прийняття управлінських рішень

Глава 1. Вжито заходів, передбачених Бюджетним кодексом України

У рядку 5110 наводиться ініційована кількість призупинень бюджетних асигнувань, а в рядку 5111 - їх сума.

У рядку 5120 наводиться ініційована кількість зупинення операцій з бюджетними коштами, а в рядку 5121 - їх сума.

У рядках 5130 та 5131 наводяться відповідно кількість ініційованих зменшень бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та їх сума.

Глава 2. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції

У рядку 5210 наводиться кількість контрольних заходів, якими виявлено ознаки корупційних діянь.

Кількість матеріалів контрольних заходів з ознаками корупційних діянь, переданих до підрозділу з питань запобігання та протидії корупції, відображається у рядку 5220.

Рядок 5230 відображає кількість матеріалів контрольних заходів, за якими прийнято рішення про притягнення до відповідальності за корупційні діяння.

Глава 3. Взаємодія з правоохоронними органами

У рядку 5310 зазначається ініційована до передачі правоохоронним органам кількість матеріалів контрольних заходів із зазначенням суми.

У рядку 5320 наводяться кількість та сума переданих матеріалів контрольних заходів, щодо яких правоохоронними органами прийнято рішення про:

порушення кримінальної справи (рядок 5321);

відмову в порушенні кримінальної справи (рядок 5322);

проведення повторної ревізії (рядок 5323).

Глава 4. Дисциплінарна відповідальність

У рядках 5410 та 5420 наводиться кількість осіб, щодо яких ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності, та кількість осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, відповідно, а в рядках 5411 та 5421 зазначається кількість ініціювань звільнень із займаних посад та кількість таких звільнень відповідно.

Глава 5. Адміністративна відповідальність

Рядки 5510 та 5520 відображають кількість осіб, щодо яких ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності (рядок 6510), та кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за результатами контрольних заходів (рядок 5520).

Глава 6. Прийнято управлінських рішень за результатами контрольних заходів

Рядок 5600 узагальнює управлінські рішення за результатами контрольних заходів, у тому числі:

рішення колегій (рядок 5601);

накази (рядок 5602);

розпорядження (рядок 5603);

інші управлінські рішення (рядок 5604).

Розділ VI. Чисельність та структура внутрішньої контрольно-ревізійної служби

У рядку 6101 наводиться загальна чисельність складу внутрішньої контрольно-ревізійної служби за штатом, у тому числі:

у контрольно-ревізійному підрозділі апарату ЦОВВ;

у територіальному органі ЦОВВ;

в урядовому органі в системі ЦОВВ та його територіальних органах;

в органах управління та їх територіальних органах.

Тобто рядок 6101 є сумою рядків 6111, 6121, 6131 та 6141.

Рядок 6102 наводить загальну фактичну чисельність складу внутрішньої контрольно-ревізійної служби, у тому числі фактично:

у контрольно-ревізійному підрозділі апарату ЦОВВ;

у територіальному органі ЦОВВ;

в урядовому органі в системі міністерства та його територіальних органах;

в органах управління та їх територіальних органах.

Тобто рядок 6102 є сумою рядків 6112, 6122, 6132 та 6142.

Із загальних показників чисельності ревізорського складу окремо наводиться штатна та фактична чисельність:

у контрольно-ревізійному підрозділі апарату ЦОВВ (рядки 6111 та 6112);

у територіальному органі ЦОВВ (рядки 6121 та 6122);

в урядовому органі в системі міністерства та його територіальних органах (рядки 6131 та 6132);

в органах управління та їх територіальних органах (рядки 6141 та 6142).

Розділ VII. Кількість підконтрольних суб'єктів

У рядку 7000 підсумовується кількість підконтрольних суб'єктів, у рядку 7001 конкретизується кількість бюджетних установ із реєстру підконтрольних суб'єктів.

Із загальної кількості (мережі) підконтрольних суб'єктів наводяться дані щодо кількості:

територіальних органів ЦОВВ (рядок 7010);

урядових органів у системі міністерства (рядок 7020);

територіальних органів урядових органів (рядок 7030);

органів управління (рядок 7040);

територіальних органів управління (рядок 7050);

підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного ЦОВВ (рядок 7060);

одержувачів бюджетних коштів (рядок 7070).

 

Начальник Управління гармонізації
державного внутрішнього фінансового
контролю
 

 
 
М. Г. Тимохін
 

Опрос