Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1014
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010  

м. Київ 

N 1014 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 35/18773

Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2012 року N 1402)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та розділу XII Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

1.1 податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, що додається;

1.2 податкової декларації туристичного збору, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 24.12.2003 N 621 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за виграш на бігах на іподромі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 9/8608;

від 24.12.2003 N 622 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за право використання місцевої символіки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2004 за N 2/8601;

від 24.12.2003 N 623 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 10/8609;

від 24.12.2003 N 624 "Про затвердження форми податкового розрахунку податку з реклами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2004 за N 3/8602;

від 24.12.2003 N 625 "Про затвердження форми податкового розрахунку комунального податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.01.2004 за N 4/8603 (із змінами);

від 24.12.2003 N 626 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за участь у бігах на іподромі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 11/8610;

від 24.12.2003 N 627 "Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 12/8611;

від 24.12.2003 N 628 "Про затвердження форми податкового розрахунку курортного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 14/8613;

від 24.12.2003 N 629 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за припаркування автотранспорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 13/8612;

від 24.12.2003 N 630 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору з власників собак", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 15/8614;

від 24.12.2003 N 620 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за проведення гастрольних заходів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 8/8607;

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити відповідне програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів та додатка до неї, а також податкової декларації туристичного збору та додатка до неї у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова  

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 

 
Г. Яцишина
 

 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби) 


Податкова декларація

 

збору за місця для паркування транспортних засобів 

1.1.Т 

порядковий N
за рік

  

  

звітна 

  

звітна нова  

  

уточнююча 

Податковий (звітний) період 

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки 

3  

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Повне найменування (прізвище, ім'я
по батькові) 

  

юридична особа 

  

  

фізична особа - підприємець 

  

  

постійне представництво нерезидента 

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Код виду економічної діяльності (КВЕД

 

 

  

 

. 

 

Код організаційно-правової форми господарювання 

  

  

  

  

 

До органу державної податкової служби:                   ______________________________________
 

  

  

Код органу самоврядування за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування за КОАТУУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п 

Показники 

Площа відведеної земельної ділянки, кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради) 

Мінімальна заробітна плата (установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року) 

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів 

Ставка збору, відсотки 

Усього нараховано збору , грн. коп. к. 3 х к 4 х к. 5 х к. 6 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3), 
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування

  

1.1 

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

  

  

  

Нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, три квартали)  

 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2) 

  

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється , усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків) 

 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 5 х 3 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)  

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 5 х 5 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

10 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності  

на 

  

арк. 

11 

Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)  

на 

  

арк. 

12 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України)  

на 

  

арк. 

____________
  Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

  Заповнюється у разі подання уточненої декларації.

  Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  На бажання платника.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

  Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору. 

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) 

  

  

· 

  

  

· 

  

  

  

  


Керівник або фізична особа -
підприємець

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази
 податкової звітності                                                           "___" ____________ 20__ року
     __________________________________________________________________________________
                                       (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
                      За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.             Складено акт від "___" ____________ 20__ року N _______
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                        (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) ДПА України
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби) 

Додаток
до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів 

 

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Перерахунок
податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

N з/п 

Показник 

Площа відведеної земельної ділянки, кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради) 

Мінімальна заробітна плата (установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року) 

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів  

Ставка збору, відсотки 

Усього нараховано збору , грн коп.,
к. 3 x к. 4 x к. 5 х к. 6 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі об'єктів оподаткування

  

1.1 

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

  

  

  

2 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього 

  

3 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2) 

  

4 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

  

5 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4 

  

6 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3 

  

____________
  Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової декларації і подається разом з такою декларацією.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  У разі потреби кількість рядків може бути збільшена. 

Наведена інформація є достовірною.
Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр) 

  

  

· 

  

  

· 

  

  

  

  


Керівник або фізична особа - підприємець 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта

М. П. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби) 


Податкова декларація

 

туристичного збору  

1.1.Т 

порядковий N
за рік  

  

  

звітна 

  

звітна нова 

  

уточнююча 

Податковий (звітний) період 

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки 

3  

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Повне найменування (прізвище, ім'я
по батькові) 

  

юридична особа 

  

  

фізична особа - підприємець 

  

  

постійне представництво нерезидента 

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Код виду економічної діяльності (КВЕД

 

 

  

 

. 

 

Код організаційно-правової форми господарювання 

  

  

  

  

 

До органу державної податкової служби:                   ______________________________________
 

  

  

Код органу самоврядування за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування за КОАТУУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п 

Показники 

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ , грн. коп. 

Ставка збору, відсотки 

Усього нараховано збору , грн. коп. к. 3 х к. 4 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2.+ р. 1.3), у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування

  

1.1 

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

  

Нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, три квартали)  

 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2) 

 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється , усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

  

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4, або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатків)  

  

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3, або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатків) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 5 х 3 %) (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 5 х 5 %)  
(нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України

  

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

10 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на 

  

арк. 

11 

Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)  

на 

  

арк. 

12 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

на 

  

арк. 

____________
  Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

  Заповнюється у разі подання уточненої декларації.

  Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  На бажання платника.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником.

  Заповнюються у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору. 

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) 

  

  

· 

  

  

· 

  

  

  

  


Керівник або фізична особа -
підприємець

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                          "___" ____________ 20__ року
     __________________________________________________________________________________
                                       (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

                      За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.               Складено акт від "___" ____________ 20__ року N ______
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                        (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) ДПА України
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби) 

Додаток
до Податкової декларації туристичного збору  

 

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

Перерахунок
податкового зобов'язання туристичного збору
   

I квартал 

  

півріччя 

  

три квартали 

  

рік 

  

  

  

року 

N з/п 

Показники 

Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ , грн. коп. 

Ставка збору, відсотки 

Усього нараховано збору , грн коп.
к. 3 х к. 4 

Нарахована сума збору, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3),
у тому числі в розрізі об'єктів оподаткування

  

1.1 

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

  

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, три квартали), усього 

  

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (p. 1 - p. 2) 

  

Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

  

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4 

  

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3 

  

____________
  Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або нової звітної декларації і подається разом з такою декларацією.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  У разі потреби кількість рядків може бути збільшена. 

Наведена інформація є достовірною.
Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр) 

  

  

· 

  

  

· 

  

  

  

  


Керівник або фізична особа - підприємець 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта

М. П. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________

Опрос