Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм решений об отказе в пересечении государственной границы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Форма, Приказ от 14.12.2010 № 967
действует с 28.01.2011

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2010 

м. Київ 

N 967 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 31/18769

Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль", з метою визначення форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму рішення про відмову в перетинанні державного кордону України іноземцю або особі без громадянства, що додається.

2. Затвердити форму рішення про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який досяг 16-річного віку, що додається.

3. Затвердити форму рішення про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який не досяг 16-річного віку, що додається.

4. Наказ довести до відома особового складу органів охорони державного кордону.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону, начальників регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України
 

 
 
М. М. Литвин
 

  

(малий Державний Герб України)

Прим. N ___ 

Рішення
про відмову в перетинанні державного кордону України іноземцю або особі без громадянства

"___" ____________ 20__ року 

_________________________________________
(назва пункту пропуску через державний кордон
_________________________________________
України або пункту контролю) 

Згідно з частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" мною,
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, найменування підрозділу охорони державного кордону,
_____________________________________________________________________________________
                                 органу охорони державного кордону, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, як уповноваженою
службовою особою підрозділу охорони державного кордону:

1. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
НА __________________________________________________________________________________
                                                                                         (в'їзд в Україну або виїзд з України)
громадянину(ці) _______________________________________________________________________
                                                                                  (громадянство або особа без громадянства)
прізвище _____________________________________________________________________________
                                                             (латинськими літерами, як зазначено у паспортному документі)
ім'я __________________________________________________________________________________
                                                              (латинськими літерами, як зазначено у паспортному документі)
дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________,
паспортний документ: серія ______, N ____________________________________________________
на підставі частини першої статті 8 Закону України "Про прикордонний контроль", з причини
того, що у ____________________________________________________________________________
                                                       (прізвище латинськими літерами, як зазначено у паспортному документі)
_____________________________________________________________________________________
         (відсутній дійсний паспортний документ; щодо нього є рішення уповноваженого державного органу України про
_____________________________________________________________________________________
    заборону в'їзду (виїзду) в (з) Україну(и); відсутня в'їзна віза; не може підтвердити мету запланованого перебування на
_____________________________________________________________________________________
 території України; немає достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення
_____________________________________________________________________________________
 до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове
_____________________________________________________________________________________
        забезпечення в законний спосіб на території України - для громадянина держави, включеної до переліку держав,
_____________________________________________________________________________________
        встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без
_____________________________________________________________________________________
     громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію", та особи без громадянства, яка
_____________________________________________________________________________________
                                                       постійно проживає у державі, включеній до такого переліку)

2. Рішення набирає чинності невідкладно.

3. Керуючись частиною четвертою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль", _________________________________________________________________ ПРО СКАСУВАННЯ
                                        (прийнято рішення або рішення не приймалося)
ВІЗИ УКРАЇНИ серія _______, N ____, виданої ___________________________________________
                                                                                                                      (назва дипломатичного представництва, консульської
________________________ _________, шляхом проставлення штемпеля для скасування візи N ___
                  установи України за кордоном)

4. Про прийняті рішення доповів начальнику ______________________________________________
                                                                                                                          (назва органу охорони державного кордону)
_____________________________________________________________________________________

5. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про звернення громадян", частиною третьою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити це рішення за належністю до начальника ________________________________,
                                                                                                                                                  (назва органу охорони державного кордону)
що знаходиться ____________________________________________________________, або до суду.
                                                                                    (місто, вулиця, будинок, індекс)

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником __________________________________________________________________
                                                                                          (назва органу охорони державного кордону)
або скасовано та визнано судом нечинним.

6. Рішення оформлено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу.

7. Рішення оголошено в присутності перекладача _______________________________________ мови
_____________________________________________________________________________________
                                (громадянство, прізвище, ім'я, серія, N паспортного документа, підпис перекладача)

____________________________
                  (військове звання) 

____________
(підпис) 

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла рішення) 

Другий примірник цього рішення отримав 

____________
(дата) 

____________
(підпис) 

 

(малий Державний Герб України)

Прим. N _____

Рішення
про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який досяг 16-річного віку

"___" ____________ 20__ року 

_________________________________________
(назва пункту пропуску через державний кордон
_________________________________________
України або пункту контролю) 

Згідно з частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" мною,
_____________________________________________________________________________________
                                                          (посада, найменування підрозділу охорони державного кордону,
_____________________________________________________________________________________
                                  органу охорони державного кордону, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, як уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону:

1. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ ГРОМАДЯНИНУ(ЦІ) УКРАЇНИ

прізвище _____________________________________________________________________________
                                                                                                       (українськими літерами)
ім'я _________________________________________________________________________________
                                                                                            (українськими літерами)
дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________,
паспортний документ: серія ___________, N _______________________________________________
у зв'язку з наявністю однієї з підстав, визначених статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", у тому числі у зв'язку з наявністю в базі даних Державної прикордонної служби України відомостей, що зазначену особу рішенням ______________
                                                                                                                                                   (посилання на рішення суду або прокурора)
тимчасово обмежено у праві виїзду з України, або відповідно до статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" відсутні дійсні документи на право перетинання державного кордону.

Інформацію про підстави внесення Вас до цієї бази даних Ви можете отримати у
розпорядника інформації, що знаходиться _________________________________________________
                                                                                                                                   (місто, вулиця, будинок, індекс)
_____________________________________________________________________________________.

2. Рішення набирає чинності невідкладно.

3. Про прийняті рішення доповів начальнику ______________________________________________
                                                                                                                        (назва органу охорони державного кордону)
_____________________________________________________________________________________.

4. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про звернення громадян", частиною третьою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити це рішення за належністю до начальника ________________________________,
                                                                                                                                                 (назва органу охорони державного кордону)
що знаходиться ____________________________________________________________, або до суду.
                                                                                    (місто, вулиця, будинок, індекс)

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником __________________________________________________________________
                                                                                          (назва органу охорони державного кордону)
або скасовано та визнано судом нечинним.

5. Рішення оформлено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу.  

____________________________
                      (військове звання) 

____________
(підпис) 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла рішення) 

Другий примірник цього рішення отримав 

____________
(дата) 

____________
(підпис) 

 

(малий Державний Герб України)

Прим. N _____ 

Рішення
про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який не досяг 16-річного віку

"___" ____________ 20__ року 

_________________________________________
(назва пункту пропуску через державний кордон
_________________________________________
України або пункту контролю) 

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 N 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 724) (далі - Правила перетинання державного кордону громадянами
України), мною, ______________________________________________________________________
                                                                   (посада, найменування підрозділу охорони державного кордону,
_____________________________________________________________________________________
                                         органу охорони державного кордону, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, як
уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону:

1. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ, ЯКИЙ НЕ ДОСЯГ 16-РІЧНОГО ВІКУ

прізвище _____________________________________________________________________________
                                                                                                  (українськими літерами)
ім'я _________________________________________________________________________________
                                                                                                  (українськими літерами)
дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________,
паспортний документ: серія _____________, N ____________________________________________,
який перетинав державний кордон ____________________________________________________:
                                                                                                                        (у супроводі або самостійно)
прізвище ____________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище українськими літерами)
ім'я _________________________________________________________________________________
                                                                                        (ім'я українськими літерами)
дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________,
паспортний документ: серія _____________, N _____________________________________________
на підставі абзацу третього частини третьої статті 313 Цивільного кодексу України, Правил перетинання державного кордону громадянами України з причини того, що:
__________________________________________________________________________________ або
                                             (дитина намагалася перетнути державний кордон самостійно)
під час здійснення прикордонного контролю не було пред'явлено:
_____________________________________________________________________________________
                                  (зазначити одну з причин, визначених пунктами 3 - 6 Правил перетинання державного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    кордону громадянами України)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Рішення набирає чинності невідкладно.

3. Про прийняте рішення доповів начальнику ______________________________________________
                                                                                                                            (назва органу охорони державного кордону)
_____________________________________________________________________________________.

4. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про звернення громадян", частиною третьою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль" особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити це рішення за належністю до начальника ________________________________,
                                                                                                                                                  (назва органу охорони державного кордону)

що знаходиться ____________________________________________________________, або до суду.
                                                                                   (місто, вулиця, будинок, індекс)

Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи
змінено начальником __________________________________________________________________
                                                                                     (назва органу охорони державного кордону)
________________________________________________ або скасовано та визнано судом нечинним.

5. Рішення оформлено у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу. 

____________________________
                   (військове звання) 

____________
(підпис) 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла рішення) 

Другий примірник цього рішення отримав 

____________________________________
(підпис однієї з осіб, що супроводжувала дитину)
____________
(дата) 

Зворотний бік

Рішення про відмову в перетинанні державного кордону України громадянину України, який не досяг 16-річного віку

Витяг
з Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 N 57

3. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

4. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

5. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

6. Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється:

1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, - у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;

2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, - у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;

3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, - у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;

4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, - у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, - у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

____________

Опрос