Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1026
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1026 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 29/18767

Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 23 січня 2015 року N 14)

Відповідно до статті 46 розділу II, пункту 313.3 статті 313 розділу XIV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України від 10.02.2004 N 84 "Про затвердження форм розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.02.2004 за N 245/8844, від 07.10.2005 N 435 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 10.02.2004 N 84", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1201/11481.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.):

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 у триденний строк від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

3.3 забезпечити оприлюднення наказу в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

 

 

 

Відмітка про одержання
(штамп державної податкової служби)  


  

Звітний (податковий) період 

  

  

  

  

  

  

рік 

місяць 

Звітний (податковий) період, що уточнюється
(для уточнюючого розрахунку) 

  

  

  

  

  

  

рік 

місяць 

Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________  

 

Код згідно з ЄДРПОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Місцезнаходження платника збору:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Поштовий індекс 

  

  

  

  

  

Телефон1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Моб. тел.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Факс1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

E-mail1 

  

До органу державної податкової служби в ______________________________________
 

(грн.) 

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка 

Сума 

Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії (для оптового постачальника електричної енергії) 

01 

  

Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії 

02 

  

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками 

02.1 

  

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (крім гідроенергії) 

02.2 

  

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт 

02.3 

  

Об'єкт оподаткування збором:
для оптового постачальника електричної енергії - рядок 01;
для виробників електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, - рядок 02 - рядок 02.1 - рядок 02.2 - рядок 02.3 

03 

  

Податкове зобов'язання поточного періоду (позитивне значення рядка 03 х 3 %) 

04 

  

Збільшення податкового зобов'язання минулих періодів2 

05 

  

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі декларації з цього збору, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 х 5 %)2 

06 

  

Пеня, нарахована відповідно до вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України2 

07 

  

Зменшення податкового зобов'язання минулих періодів2 

08 

  

Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 05 х 3 %)2 

09 

  

Пояснення (доповнення) на3                                                                                                           арк. 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається
відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу
України
) на                                                                                                                                         арк. 

____________
1 Заповнюється за бажанням платника.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок.

3 При виправленні помилок у складі декларації звітного періоду до цієї декларації додається пояснення довільної форми із зазначенням податкових періодів, за які виправляється(ються) помилка(и), суми (сум) помилки(ок) та відповідних рядків декларації, де допущено помилку(и).

  

  

. 

  

  

. 

  

  


Дата заповнення розрахунку 

Керівник платника податків,
реєстраційний номер облікової картки

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  


 
 
____________
(підпис)  

 
 
_________________
(ініціали та прізвище)  

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  


 
____________
(підпис)  

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

Ця частина декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос