Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы предоставления Информации субъектами хозяйствования, осуществляющими посредническую деятельность, связанную с предоставлением услуг по аренде недвижимости (риелтеры), о заключенных при их посредничестве гражданско-правовых договорах (сделках)

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1024
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1024 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1442/18737

Про затвердження форми надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 2012 року N 1248)

З метою виконання підпункту 170.1.6 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (додається).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення наказу.

3. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

ІНФОРМАЦІЯ
суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання, податковий номер або серія
та номер паспорта* суб'єкта господарювання, за посередництвом якого були укладені цивільно-правові договори
про надання в оренду нерухомсті фізичними особами)

N
з/п
 

Відомості про орендодавця (фізичну - особу) 

Відомості про орендаря 

Дані договору 

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків (або серія і номер паспорта*) 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Місце реєстрації 

наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

подат-
ковий номер (або серія і номер паспорта*) 

Дата укла-
дання 

Строк дії 

Адреса об'єкта оренди 

Орендована площа, м2 

Сума орендної плати за звітний період (грн) 

країна** 

область/
регіон 

район 

насе-
лений пункт 

вулиця 

буд. 

корп. 

кв. 

область/
регіон 

район 

насе-
лений пункт 

вулиця 

буд. 

корп. 

кв. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата подання інформації 

(дд/мм/рррр) 

Надана інформація є достовірною 

 
Суб'єкт господарювання (рієлтер) 

_________
(підпис) 

 
М. П. 

___________________
(прізвище та ініціали) 

________
(тел.) 

_______________________
Електронна адреса (E-mail) 

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

** Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб
 

 
С. П. Дусяк
 

Опрос