Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии Министерства юстиции Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Минюст
Положение, Приказ от 29.12.2010 № 3376/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2010 

м. Київ 

N 3376/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30
грудня 2010 р. за N 1420/18715

Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
 від 3 жовтня 2011 року N 3105/5
,
 від 11 серпня 2014 року N 1322/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 28 травня 2015 року N 811/5)

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за N 861/18156,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К. І.):

2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

2.2. Забезпечити належне виконання цього наказу.

3. Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі розробити та затвердити положення про Комісію Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

 

Міністр 

О. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. До повноважень Комісії належать:

розгляд актів перевірок нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкт), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

визначення розміру штрафу.

4. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, чотирьох членів та секретаря.

5. Головою Комісії є керівник структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого віднесені питання фінансового моніторингу (далі - структурний підрозділ), членами Комісії є працівники центрального апарату Міністерства юстиції України. Секретарем Комісії є працівник структурного підрозділу.

(пункт 5 у редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 03.10.2011 р. N 3105/5
,
 від 11.08.2014 р. N 1322/5)

6. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.

7. Член Комісії має право:

вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

8. Член Комісії зобов'язаний виконувати доручення голови Комісії відповідно до законодавства.

9. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, сином, дочкою, пасинком, падчеркою, братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою, усиновлювачем чи усиновленим, членом сім'ї або близьким родичем цих осіб) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена Комісії.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова або інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюється без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

10. Основною формою роботи Комісії є засідання.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

12. Засідання Комісії проводяться протягом 30 днів після порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У цей же строк Комісія приймає рішення за результатами розгляду матеріалів справи.

13. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови.

14. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

15. Комісія має право запитувати в установленому законом порядку необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень інформацію від суб'єктів, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

16. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб'єкт та/або його представник (у разі їх присутності) та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.08.2014 р. N 1322/5)

На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

17. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта за вчинене порушення;

про закриття провадження у справі.

У разі повторного аналогічного протягом одного року порушення суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісією, крім накладення штрафу на суб'єкта, може бути прийняте рішення про ініціювання застосування уповноваженими органами відповідних заходів до суб'єкта шляхом зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, зупинення дії або анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, обмеження, тимчасового припинення дії чи анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності суб'єкта у порядку, встановленому законом.

18. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов'язковою.

19. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2340/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2010 за N 861/18156.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

20. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом в установленому законодавством порядку.

21. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Міністерством юстиції України.

 

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
 
К. І. Чижмарь
 

Опрос