Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации работы адресно-справочных бюро в системе Министерства внутренних дел Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 12.10.2010 № 495
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2010 

м. Київ 

N 495 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1411/18706

Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 13 квітня 2012 року N 321)

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 N 1383, та з метою забезпечення завдань щодо ведення реєстраційного обліку населення в адресно-довідкових бюро

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС (Мамонов Є. Д.):

2.1. Організувати вивчення працівниками служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС положень цієї Інструкції та забезпечити її виконання.

2.2. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 01.04.2005 N 205 "Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.04.2005 за N 430/10710.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
А. В. Могильов
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок роботи адресно-довідкових бюро (далі - АДБ) в системі Міністерства внутрішніх справ України, видачі довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб в Україні та осіб, розшукуваних правоохоронними органами.

1.2. Адресно-довідкова робота в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі здійснюється АДБ (сектором, відділенням, відділом) і територіальними підрозділами управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ, Управління міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС).

1.3. АДБ є підрозділами, які функціонують у складі служби у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - служба).

1.4. На АДБ покладаються:

1.4.1. Ведення та підтримання в контрольному стані адресно-довідкової картотеки (далі - картотека), що складається з талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб (далі - талони), у межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці; розшукових карток та карток щодо осіб, узятих під адміністративний нагляд (далі - картки).

1.4.2. Видача на запити правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій відомостей про реєстрацію місця проживання або місцеперебування громадян.

1.4.3. Видача довідок про реєстрацію місця проживання або місцеперебування громадян за заявою фізичної особи.

Зразок заяви фізичної особи наведено в додатку 1, а зразок довідки про реєстрацію місця проживання - в додатку 2.

1.4.4. Складання довідок про результати роботи адресно-довідкового бюро (додаток 3).

Довідка про результати роботи адресно-довідкового бюро складається щокварталу та надсилається до Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС (далі - ДДГІРФО).

2. Організація адресно-довідкової роботи

2.1. Розпорядок роботи АДБ установлюється керівництвом ГУМВС, УМВС. Виходячи з оперативної обстановки та штатної чисельності, АДБ працюють у режимі чергування або цілодобово.

2.2. Для обслуговування працівників правоохоронних органів телефоном один раз на квартал установлюються та розсилаються за належністю паролі, які дають право на одержання відомостей з картотеки АДБ в оперативному режимі.

2.3. За листами органів державної влади або правоохоронних органів, надісланих до МВС або ГУМВС, УМВС, у яких зазначаються установчі дані осіб, чиї талони необхідно вилучити з картотеки АДБ, здійснюється їх вилучення.

У загальній картотеці замість заповнених талонів на таких осіб виставляються їх замінники із зазначенням у них лише прізвища, імені, по батькові, дати народження та відмітки про те, що талон зберігається в картотеці начальника АДБ.

Талони повертаються до загальної картотеки після надходження повідомлення про відсутність подальшої необхідності їх окремого зберігання, а листи, що були підставою для вилучення, повертаються з АДБ до МВС, ГУМВС, УМВС.

2.4. У приміщенні АДБ, де розміщена картотека, можуть перебувати лише працівники АДБ або особи, які здійснюють перевірку їх роботи.

3. Приймання і первинна обробка талонів реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання

3.1. Територіальні підрозділи ДДГІРФО направляють до АДБ талони із супровідним листом, зразок якого наведений у додатку 4, не пізніше ніж у п'ятиденний строк і не рідше двох разів на тиждень.

Супровідні листи того самого дня реєструються у Книзі обліку надходження талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (додаток 5) для кожного територіального підрозділу окремо. Термін зберігання супровідних листів - один рік.

3.2. Після реєстрації проводиться первинна обробка талонів, під час якої перевіряється їх оформлення, відповідність розмірам (120 х 105 мм) та здійснюється їх підбір за алфавітом. Після цього талони передаються для розкладки до картотеки.

У разі їх неправильного або нерозбірливого заповнення робляться копії талонів, а оригінали після реєстрації в Журналі обліку талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, що повертаються на переоформлення до органів внутрішніх справ (додаток 6), повертаються на переоформлення. Копії талонів розкладаються в картотеку в загальному порядку, при цьому наявні в картотеці талони не вилучаються.

Територіальні підрозділи ДДГІРФО зобов'язані протягом 48 годин з часу одержання повернутих талонів унести виправлення в талон або оформити новий талон і повернути його до АДБ з проставленням реєстраційного номера АДБ.

3.3. Обробка і розкладка талонів у картотеку здійснюються працівниками АДБ протягом 72 годин з дня їх надходження.

4. Порядок зберігання і вилучення талонів

4.1. Талони підбираються і розкладаються в картотеку в алфавітному порядку. Порядок розкладки талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання наведений у додатку 7.

4.2. Талони реєстрації зберігаються в картотеці до надходження нових талонів стосовно цих осіб, після чого вилучаються і знищуються.

Талони зняття з реєстрації зберігаються в картотеці до надходження талонів реєстрації місця проживання за новою адресою або протягом шести років, після чого вилучаються і знищуються.

Талони зняття з реєстрації, що складені стосовно громадян у зв'язку зі зміною прізвища, імені або по батькові, зберігаються протягом двадцяти років, після чого вилучаються і знищуються.

4.3. Талони реєстрації, складені стосовно осіб у зв'язку з переїздом з одного району до іншого для проживання в межах областей, вкладаються до картотеки з одночасним вилученням та знищенням талона зняття з реєстрації місця проживання за попередньою адресою проживання.

Якщо в картотеці відсутній талон зняття з реєстрації, то до органу внутрішніх справ, указаному в графі "звідки прибув" талона реєстрації, направляється відповідне повідомлення щодо з'ясування факту зняття з реєстрації особи. Талон реєстрації вкладається в картотеку з позначкою "н/з".

4.4. Талони реєстрації, складені стосовно осіб у зв'язку із заміною паспорта, назви вулиць, нумерації будинків, іншими уточненнями, звіряються з попередніми талонами та вкладаються до картотеки з одночасним вилученням попередніх талонів, що були в картотеці.

4.5. Талони зняття з реєстрації місця проживання, складені стосовно осіб, що вибули до нового місця проживання, а також на померлих, ретельно звіряються з даними попереднього талона. У разі виявлення розбіжностей у відомостях про особу талон зняття з реєстрації місця проживання повертається до територіального підрозділу служби для усунення розбіжностей.

Якщо в картотеці відсутній талон реєстрації особи, талон зняття з реєстрації повертається до органу внутрішніх справ, що його склав, для перевірки. Після підтвердження правильності його заповнення талон зняття з реєстрації з позначкою "н/р", яка означає, що талона реєстрації немає, вкладається до картотеки.

4.6. У разі надходження талона зняття з реєстрації особи, стосовно якої в картотеці наявний талон реєстрації із вказаною в ньому іншою адресою проживання, останній вилучається лише після встановлення причини виникнення розбіжностей. Для з'ясування невідповідностей робиться запит до відповідного територіального підрозділу ДДГІРФО.

4.7. Талони реєстрації та зняття з реєстрації іноземців та осіб без громадянства, а також осіб, прийнятих до громадянства України, і реемігрантів (з наявністю в лівому верхньому куті аркуша літери "і") розкладаються в загальну адресно-довідкову картотеку.

4.8. Про всі випадки повернення талонів, уточнення даних, виявлення розбіжностей інформації в талонах, несвоєчасної подачі талонів до АДБ, зазначених у пункті 3.2 глави 3 та пунктах 4.3, 4.5, 4.6 глави 4 цієї Інструкції, щомісяця складається Довідка щодо перевірок та уточнень відомостей у талонах реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (додаток 8), яка доповідається керівництву територіального органу ДДГІРФО.

5. Видача відомостей та довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

5.1. Запити органів державної влади, підприємств, установ, організації та заяви громадян приймаються для розгляду виключно у випадках, передбачених законами України, або за згодою самої особи та мають бути оформлені окремо на кожну особу.

5.2. Відомості про місце проживання на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій надаються протягом трьох робочих днів шляхом проставлення і заповнення відповідних штампів, зразки яких наведено в додатку 9, на зворотному боці запиту, який повертається. Про надані відомості робиться відповідний запис у Журналі обліку запитів установ, підприємств, організацій та листів громадян, що надходять до адресно-довідкового бюро (додаток 10). Довідки заповнюються чітко, розбірливо, підписуються виконавцем АДБ або проставляється його особистий штамп.

5.3. Листи громадян щодо встановлення місця проживання осіб обліковуються в Журналі обліку запитів установ, підприємств, організацій та листів громадян, що надходять до АДБ, розглядаються в порядку та строк, установлені Законом України "Про звернення громадян".

5.4. На усні та письмові запити правоохоронних органів про зареєстровану адресу житла, крім інформації про реєстрацію осіб, у разі наявності надається інформація щодо їх розшуку. Письмові запити цих органів розглядаються протягом 72 годин.

5.5. Видача відомостей по телефону:

5.5.1. Відомості, що видаються по телефону, реєструються в Журналі щоденного обліку відомостей, наданих по телефону (додаток 11), у якому обліковується загальна кількість виданих відомостей. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові), стосовно яких надходили запити по телефону, реєструються в Журналі чергування працівників адресно-довідкового бюро (додаток 12).

5.5.2. Для уточнення прізвища особи, що перевіряється, у разі необхідності абонентові пропонується передати його за допомогою звукової азбуки. Наприклад, прізвище Лінк передається: Л - Люба, і - Іван, н - Ніка, к - Костя.

5.5.3. Відповіді на телефонні запити даються чітко й розбірливо.

5.6. При виконанні запитів працівники АДБ мають обов'язково використовувати знання алфавіту, особливості побудови картотеки та враховувати всі наявні дані щодо запитуваної особи, передбачати можливі варіанти зміни прізвища, імені та по батькові, а саме:

прізвища можуть бути написані в різних відмінках;

закінчення прізвищ на "сон", "манн" можуть бути замінені відповідно на "со", "ма"; "ко" - на "ку"; "на" - на "ну" тощо;

ім'я перейшло на прізвище без будь-яких змін, а за запитом це встановити неможливо;

ім'я написане в скороченому, розмовному або іншому варіанті.

5.7. На час вилучення з картотеки талона або картки на період виконання запиту або іншого завдання працівник АДБ повинен вкласти до цієї картотеки іменну закладку.

5.8. У разі наявності в картотеці декількох талонів з однаковими установчими даними і відсутності в запиті повних даних його ініціаторові повідомляється про необхідність надання додаткових даних про особу.

5.9. У разі виконання запитів правоохоронних органів з недостатніми установчими даними в разі наявності в картотеці одного або двох талонів на осіб зі схожими даними видається довідка з позначкою "є" та робиться примітка: "Уточніть, чи є дана особа особою, установлюваною вами".

У разі наявності в картотеці більше двох талонів стосовно особи, яка встановлюється, на прохання працівників правоохоронних органів працівником АДБ проводиться вибірка відносно всіх осіб згідно з наявними даними.

5.10. Відомості про реєстрацію місця проживання осіб, талони стосовно яких вилучені з картотеки АДБ до спеціальної картотеки, що зберігається у начальника АДБ, не видаються. При надходженні запитів від громадян, організацій, підприємств, установ ініціаторові повідомляється про відсутність відомостей.

Запити правоохоронних органів доповідаються начальникові АДБ, який повідомляє орган, за чиєю ініціативою талон був вилучений із загальної картотеки.

6. Проведення розшукової роботи адресним бюро

6.1. Розшукові картки, а також картки на осіб, узятих під адміністративний нагляд, що надійшли до АДБ, обліковуються в Журналі обліку надходження та вилучення розшукових карток та карток стосовно осіб, узятих під адміністративний нагляд (додаток 13).

6.2. Картки розкладаються в картотеку в день надходження. На кожній картці зазначається дата надходження і прізвище працівника, який вклав її в картотеку.

6.3. У разі виявлення під час розкладки карток талона реєстрації місця проживання розшукуваної особи інформація про це повідомляється ініціаторові розшуку і органу внутрішніх справ за місцем реєстрації місця проживання та місцеперебування цієї особи відповідним повідомленням, зразок якого наведений у додатку 14.

6.4. Якщо в картотеці наявний талон зняття з реєстрації особи, яка розшукується, ініціаторові розшуку про це надсилається повідомлення за зразком, наведеним у додатку 15.

6.5. У всіх випадках до картки вноситься запис про направлення повідомлення.

Повідомлення реєструються в Журналі обліку розшукуваних осіб, які встановлені за відомостями адресно-довідкового бюро (додаток 16).

6.6. Картки вилучаються з картотеки на підставі повідомлення про припинення розшуку управління (відділу) інформаційних технологій ГУМВС, УМВС та інших правоохоронних органів протягом двох діб, а в разі відсутності повідомлення - через один рік після надходження картки.

Повідомлення реєструються в Журналі обліку надходження та вилучення розшукових карток та карток стосовно осіб, узятих під адміністративний нагляд, та зберігаються в АДБ протягом п'яти років.

За відсутності в картотеці картки, яка підлягає вилученню, складається контрольна картка із зазначенням у ній реквізитів повідомлення про вилучення (номер, дата, хто направив). Контрольна картка вкладається в картотеку і зберігається в ній до знаходження картки, але не більше одного року.

6.7. Картки стосовно осіб, узятих під адміністративний нагляд, вилучаються з картотеки після закінчення строку, на який вони були виставлені, або в разі надходження повідомлення про їх вилучення.

 

Директор ДДГІРФО
полковник міліції
 

 
Є. В. Мамонов
 

 

ЗРАЗОК 

Начальникові адресно-довідкового
бюро ГУМВС (УМВС) в (у)
______________________________
______________________________
(дані запитувача: прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________
адреса реєстрації, дані паспорта)
______________________________ 

ЗАЯВА

Прошу надати мені інформацію про реєстрацію місця проживання
___________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження запитуваного) 
___________________________________________________________________________________ 

___ ____________ 20__ року 

_________________
(підпис) 

Інформація надається лише за наявності письмової згоди запитуваного. 

 

ЗРАЗОК 

ДОВІДКА

За відомостями адресно-довідкового бюро місце проживання
___________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження) 
зареєстровано (знято з реєстрації) з ____________________ року за адресою:
               (необхідне підкреслити)      (дата, число і рік - арабськими цифрами, місяць - словами) 
___________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)
вул. ___________________________, буд. _____, корп. _____, кв. ________,
___________________________________________________________________________________
                 (назва, серія, номер документа, що посвідчує особу, яким органом оформлений, дата оформлення)
___________________________________________________________________________________.

Для позначок _______________________________________________________________________
                        _______________________________________________________________________ 
Довідку надав _______________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали, підпис, завірений печаткою) 

___ ____________ 20__ року 

 

ДОВІДКА
про результати роботи адресно-довідкового бюро ГУМВС (УМВС) в (у) ____________

за ____________ 20__ року

Робота з талонами реєстрації/зняття з реєстрації 

Талони реєстрації місця проживання 

Талони зняття з реєстрації місця проживання 

1. Отримано і розкладено в картотеку, всього 

  

  

2. Повернуто на переоформлення 

  

  

Розшукові картки і картки адміннагляду 

Розкладено 

Вилучено 

3. Усього, у т. ч.: 

  

  

а) розшукових карток 

  

  

б) карток щодо осіб, узятих під адміністративний нагляд 

  

  

Виконання письмових запитів 

4. Усього, у т. ч.: 

 

а) органів внутрішніх справ 

  

б) інших правоохоронних органів 

  

в) інших установ, підприємств, організацій 

  

г) поштовими відправленнями 

  

ґ) громадян 

  

Видано відомостей по телефону 

5. Усього, у т. ч.: 

  

а) органам внутрішніх справ 

  

б) іншим правоохоронним органам  

  

6. Загальна кількість виконаних письмових запитів та відомостей, виданих по телефону 

  

7. Установлено осіб, оголошених у розшук 

  

Начальник адресно-довідкового бюро 

_____________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

ЗРАЗОК 

Розмір 148 х 105 мм 

Адресно-довідкове бюро ГУМВС (УМВС) в (у) __________________________________________
___________________________________________________________________________________

Надсилаємо талони реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання за період з ___ ____________ по ___ ____________ 20_____ року,
у тому числі:

а) талони реєстрації;

б) талони зняття з реєстрації;

в) усього

Начальник відділу (сектору) ГІРФО
______________________________________
          (найменування органу внутрішніх справ) 
______________________________________
       (підпис, завірений печаткою, прізвище, ініціали) 

___ ____________ 20__ року
N _______ 

 

КНИГА
обліку надходження талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

_______________________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Дата надходження 

Номер супровідного листа 

Надійшло оформлених талонів 

Період оформлення талонів 

Примітка 

реєстрації 

зняття з реєстрації 

усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
обліку талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, що повертаються на переоформлення до органів внутрішніх справ

__________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Дата реєстрації/
зняття з реєстрації 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження 

Адреса реєстрації місця проживання 

Відомості, що уточнюються 

Дата повернення талонів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Порядок розкладки талонів реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

1. Талони підбираються і розкладаються в картотеку в алфавітному порядку.

2. Талони стосовно осіб, прізвища яких починаються з однакової літери, підбираються згідно з алфавітом на другу літеру прізвища, потім - на третю і т. д.

Наприклад: Авраменко, Андрієнко, Антипов, Бєлов, Бойко, Бондар і т. д.

3. Талони з однаковими прізвищами розкладаються в картотеку в послідовному порядку з додержанням алфавіту за іменами та по батькові.

Наприклад: 

Артеменко Олександр Андрійович;

Артеменко Олександр Петрович;

Артеменко Олексій Васильович. 

4. У разі збігу прізвищ, імен та по батькові талони розкладаються за роками народження в порядку зменшення, а потім - в алфавітному порядку за містами, районами і населеними пунктами місця народження.

Наприклад: 

Бондар Іван Петрович, 1978 р. н.;

Бондар Іван Петрович, 1976 р. н., уродженець м. Києва;

Бондар Іван Петрович, 1976 р. н., уродженець м. Полтави;

Бондар Іван Петрович, 1976 р. н., уродженець с. Сенькове Куп'янського р-ну Харківської обл. 

5. Талони стосовно осіб, що мають подвійні прізвища, складаються у двох примірниках і виставляються в картотеку у двох місцях. При розкладці щоразу береться до уваги лише перше прізвище.

Наприклад: Антоненко-Петров і Петров-Антоненко. У першому випадку розкладається як Антоненко, у другому - як Петров.

Талони з прізвищами, схожими за написанням і вимовою, зберігаються разом.

Наприклад: Чайкін - Гайкін, Шевеленко - Щевеленко, Фоменко - Хоменко.

При об'єднанні таких прізвищ менша кількість талонів приєднується до більшої, а до картотеки вкладаються покажчики із зазначенням, які саме прізвища і куди приєднано. Такі об'єднання здійснюються лише за вказівкою начальника АДБ.

6. При розкладці талонів і в роботі з картотекою слід керуватися такими правилами:

6.1. Подвоєні приголосні літери вважати за одну. Буквосполучення "ій" вважати як "і".

Наприклад: Філіппов - Філіпов, Тійк - Тік;

6.2. Літера "е" в першому складі прізвища підкладається на літеру "и".

Наприклад: Семененко - Симененко, Кретов - Критов;

6.3. Талони з прізвищами, що починаються на літеру "о", а також "о" у першому та другому складі, підкладаються на літеру "а".

Наприклад: Орленко - Арленко, Совінов - Савінов, Ваношин - Ванашин;

6.4. Буква "й" підкладається як "і".

Наприклад: Йооритс - Іаритс, Маіоров - Майоров.

Літера "е" як початкова, так і наступна в прізвищах, іменах та по батькові підкладається як "є".

Наприклад: Енквіст - Єнквіст, Елеонора - Єлєонора.

6.5. Прізвища із закінченням на "ов" вкладаються як "ев" лише після шиплячих, після інших приголосних вони вкладаються без змін.

Наприклад: Щипачов - Щипачев, Балашов - Балашев.

Прізвища із складовою частиною (тер, шах), частками, артиклями та іншими службовими словами (де, дю, ле тощо) об'єднуються.

Наприклад: Шах Назаров - Шахназаров, Тер Акопян - Теракопян, Де Вальє - Девальє, Дю Гар - Дюгар.

Окреме написання складових частин китайських, корейських, в'єтнамських прізвищ при вкладенні в картотеку до уваги не береться.

Наприклад: Дун Кі Ан - Дункіан, Чон До Ін - Чондоін, Фунг Ван Кунг - Фунванкунг, Нгуєн Доа - Нгуєндоа, Кан Хі Вон - Канхівон.

6.6. В іранських прізвищах складова частина (син, дочка, огли, заде) до уваги не береться.

Наприклад: Саїда дочка Башира, прізвище - Башир, ім'я - Саїда.

6.7. Іспанські прізвища вкладаються: перше слово як прізвище, останнє - як ім'я.

Наприклад: Родрігес Сабатель Есекіель підкладається як Родрігес Есекіель, а Сабатель до уваги не береться.

На всі інші іноземні прізвища талони складаються за двома першими іменами.

Наприклад: Юсеф Насер Ель Дін Мохамед Ахмед, прізвище - Юсеф, ім'я - Насер, інше до уваги не береться.

 

ДОВІДКА
щодо перевірок та уточнень відомостей у талонах реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

за ____________ місяць 20__ року

__________________________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Назва територіального підрозділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, з якого надійшов талон 

Дата повідомлення органу про розбіжності або повернення талона  

Зазначені в талоні прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження особи  

Реєстрація місця проживання 

Талон повернуто або проводиться уточнення у зв'язку з обставинами, що передбачені пунктом Інструкції 

Дата повернення талона або встановлення причин виникнення розбіжностей  

3.2 

4.3 

4.5 

4.6 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник адресно-довідкового бюро 

_______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

___ ___________ 20____ року

N ____________ 

  

 

ЗРАЗКИ

Зразки штампів, що проставляються АДБ на запитах:

1. Органів внутрішніх справ:

розмір 70 х 100 мм

За відомостями адресно-довідкового
бюро ГУМВС, УМВС в (у)
________________
(назва регіону)

Гр. __________________________________________
_____________________________________________

Дата народження ______________________________
Місце народження _____________________________
_____________________________________________

Місце проживання
_____________________________________________
_____________________________________________

Зареєстровано/знято з реєстрації
(необхідне підкреслити) _________________
                                                                       (дата)

За документом, що посвідчує особу
_____________________________________________
         (назва документа, серія, номер, коли та яким органом
_____________________________________________
                                            оформлений)

Довідку надав _________________________________
                                         (прізвище, ініціали, особистий підпис)

______________ 20__ року  

За відомостями адресно-довідкового бюро ГУМВС,
УМВС в (у) ___________________________________
(назва регіону)

Місце проживання ____________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження)
____________________________________________________
зареєстрованим/знятим з реєстрації не значиться.

Довідку надав _______________ ___ ____________ 20__ року
                         (прізвище, ініціали, особистий підпис)  

Штамп за цим зразком може бути виготовлений розмірами 45 х 110 мм і 30 х 65 мм.

2. На запитах установ, підприємств та організацій:

розмір 60 х 110 мм

За відомостями адресно-довідкового бюро

ГУМВС, УМВС в (у) _______________________________________________
                                                                                         (назва регіону)

Місце проживання ________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження)
_________________________________________________________________

Зареєстровано/знято з реєстрації (необхідне підкреслити) з
_______________ за адресою житла: _________________________________
   (дата оформлення)                                                                 (назва населеного пункту)
________________________________________________________________,
вул. ______________________________________________, буд. _________,
корп. ___________, кв. ____________

Довідку надав ________________________ ___ ____________ 20__ року
                              (прізвище, ініціали, особистий підпис)  

 

ЖУРНАЛ
обліку запитів установ, підприємств, організацій та листів громадян, що надходять до адресно-довідкового бюро

__________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Дата надходження 

Загальна кількість 

У тому числі з 

Службові відмітки 

органів внутрішніх справ 

інших правоохоронних органів 

судів 

різні 

листи громадян 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
щоденного обліку відомостей, наданих по телефону

__________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Дата  

Зміна 

Прізвище, ініціали чергового 

Усього видано довідок за зміну 

МВС 

Служба безпеки України 

Інші правоохоронні органи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
чергування працівників адресно-довідкового бюро

__________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Кому видана довідка 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Відмітка про наявність або відсутність інформації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ
обліку надходження та вилучення розшукових карток та карток стосовно осіб, узятих під адміністративний нагляд

__________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Дата надходження 

Реквізити листа: N, дата 

Поштова адреса відправника 

Загальна кількість карток 

Дата розкладки 

Дата вилучення 

Службові відмітки (повідомлення, дата, N) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗРАЗОК 

 

_________________________________________________
(найменування і місцезнаходження ініціатора розшуку)

____________________________________________________ 

Кутовий штамп 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Копія: 

____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу внутрішніх
____________________________________________________
справ, на території обслуговування якого
____________________________________________________
зареєстрований(а) розшукуваний(а)) 

Повідомляємо, що ___________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові) 
___ ____________ 19__ року народження, уродженець(ка) _________________________________
___________________________________________________________________________________,
розшукуваний(а) як __________________________________________________________________
                                                                           (категорія та підстави розшуку, обраний запобіжний захід 
____________________________________________________________________________________
                                       або реквізити виконавчого листа, дані стягувача: ініціали, прізвище, адреса) 
____________________________________________________________________________________
з ___.___.20__ вих. N ____ від ___.___.20__, зареєстрував(ла) місце проживання за адресою:
___________________________________________________________________________________,
                                                                    (назва адміністративно-територіальної одиниці)
вул. ________________________________, буд. _____, корп. _____, кв. _____, за документом (назва) ______ серії _____, N _________, оформленим
_______________________________________________________________________ ___.___.____.
                                                                    (орган, що оформив)                                                                                 (дата оформлення) 

У разі проживання розшукуваного за встановленою адресою вжити необхідних заходів згідно з наказом МВС від 05.01.2005 N 3ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 132/10412, та повідомити ініціатора розшуку і адресно-довідкове бюро з посиланням на номер цього повідомлення. 

Начальник адресно-довідкового бюро 

_______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

ЗРАЗОК 

 

____________________________________________
       (найменування і місцезнаходження ініціатора розшуку)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Кутовий штамп 

Повідомляємо, що __________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
___ ____________ ____ року народження, уродженець(ка) _________________________________
___________________________________________________________________________________,
розшукуваний(а) як __________________________________________________________________
                                                                         (категорія та підстави розшуку, обраний запобіжний захід 
___________________________________________________________________________________
                                         або реквізити виконавчого листа, дані стягувача: ініціали, прізвище, адреса) 
___________________________________________________________________________________
з ___.____.20__ вих. N ____ від ___.___.20__,
місце проживання якого(ї) було зареєстровано за адресою: _________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                   (назва адміністративно-територіальної одиниці)
вул. ________________________________, буд. _____, корп. _____, кв. _____, за документом (назва) ______ серії _____, N _________, оформленим
______________________________________________________________________ ___.___._____.
                                                                (орган, що оформив)                                                                                    (дата оформлення) 

Знятий(а) з реєстрації місця проживання ______________ 20___ року у зв'язку з виїздом до
___________________________________________________________________________________
                                                                (назва адміністративно-територіальної одиниці)
___________________________________________________________________________________ 

Начальник адресно-довідкового бюро 

_______________________________
(підпис, ініціали та прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку розшукуваних осіб, які встановлені за відомостями адресно-довідкового бюро

________________________________________________________________________________
(найменування органу внутрішніх справ)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження 

Вид розшуку 

Дата реєстрації 

Дата зняття з реєстрації 

Ким установлено 

Коли і кому надіслано повідомлення 

Відмітка про підтвердження проживання розшукуваного 

Службові відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос