Идет загрузка документа (251 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 13.12.2010 № 541
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.12.2010 

м. Київ 

N 541 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1399/18694

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

1.1. У формі N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми рядок 4 виключити.

У зв'язку з цим рядки 5 - 14 уважати відповідно рядками 4 - 13;

у таблиці пункту 5 пояснення:

у колонці 3 рядка 1 слова і цифри "рахунок 1580 у частині боргових цінних паперів" виключити;

у колонці 3 рядка 3 слова і цифри в дужках "1580 у частині наданих кредитів" виключити;

рядок 4 виключити.

У зв'язку з цим рядки 5 - 14 уважати відповідно рядками 4 - 13.

1.2. Форму N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства та вжиті до порушників заходи" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи

за ____________ 20__ року
________________________________________________________________________________
(код і найменування територіального управління або структурного підрозділу Національного банку України)

(одиниць)

N з/п  

Найменування показника  

найменування показника 

банківські установи  

фінансові установи  

національний оператор поштового зв'язку 

усього  

1  

2  

3  

4  

Проведено перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) - усього:  

 

 

 

 

1.1 

планових перевірок, усього,
у тому числі: 

  

  

  

  

1.1.1 

виїзних, усього,
з них: 

  

  

  

  

1.1.1.1 

комплексних  

  

  

  

  

1.1.1.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

1.1.1.3 

перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) 

  

  

  

  

1.1.2 

невиїзних (камеральних), усього,
з них: 

  

  

  

  

1.1.2.1 

комплексних  

  

  

  

  

1.1.2.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

1.1.2.3 

перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) 

  

  

  

  

1.2 

позапланових перевірок, усього,
у тому числі: 

  

  

  

  

1.2.1 

виїзних, усього,
з них: 

  

  

  

  

1.2.1.1 

комплексних  

  

  

  

  

1.2.1.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

1.2.1.3 

перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) 

  

  

  

  

1.2.2 

невиїзних (камеральних), усього,
з них: 

  

  

  

  

1.2.2.1 

комплексних  

  

  

  

  

1.2.2.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

1.2.2.3 

перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) 

  

  

  

  

Проведено перевірок філій, відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку - усього: 

 

 

 

 

2.1 

планових перевірок, усього,
у тому числі: 

 

 

 

 

2.1.1 

виїзних, усього,
з них: 

  

  

  

  

2.1.1.1 

комплексних  

  

  

  

  

2.1.1.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

2.1.1.3 

перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку 

  

  

  

  

2.1.2 

невиїзних (камеральних), усього,
з них: 

  

  

  

  

2.1.2.1 

комплексних  

  

  

  

  

2.1.2.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

2.1.2.3 

перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку 

  

  

  

  

2.2 

позапланових перевірок, усього,
у тому числі: 

  

  

  

  

2.2.1 

виїзних, усього,
з них: 

  

  

  

  

2.2.1.1 

комплексних  

  

  

  

  

2.2.1.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

2.2.1.3 

перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку 

  

  

  

  

2.2.2 

невиїзних (камеральних), усього,
з них: 

  

  

  

  

2.2.2.1 

комплексних  

  

  

  

  

2.2.2.2 

за окремими питаннями 

  

  

  

  

2.2.2.3 

перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку 

  

  

  

  

Проведено перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ), усього,
у тому числі: 

 

 

 

 

3.1 

ПОВ, що працюють за агентськими угодами  

 

 

 

 

Отримано матеріалів про порушення законодавства України під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами,
національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, ПОВ тощо), усього,
у тому числі від:  

 

 

 

 

4.1 

податкових органів  

 

 

 

 

4.2 

правоохоронних органів  

 

 

 

 

За результатами перевірок (розгляду отриманих матеріалів) установлено фактів порушень законодавства України під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), усього,
у тому числі:  

 

 

 

 

5.1 

кількість порушень у касах 

  

  

  

  

5.2 

кількість порушень у ПОВ,
з них 

 

 

 

 

5.2.1 

у ПОВ, що працюють за агентськими угодами  

 

 

 

 

5.3 

код порушника (за кожним фактом окремо)  

 

 

 

 

5.4 

суть порушення (за кожним фактом окремо)  

 

 

 

 

Застосовано штрафних санкцій на загальну суму (у копійках), усього,
у тому числі:  

 

 

 

 

6.1 

згідно з постановами, що надіслані юридичним особам - порушникам територіальними управліннями Національного банку України, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках)  

 

 

 

 

Кількість застосованих адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій, усього 

  

  

  

  

Застосовано адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій (у копійках), усього  

  

  

  

  

Сплачено штрафних санкцій (у копійках), усього,
у тому числі:  

 

 

 

 

9.1 

згідно з постановами, що надіслані юридичним особам - порушникам тими територіальними управліннями Національного банку України, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках)  

 

 

 

 

10 

Кількість сплачених адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій, усього 

  

  

  

  

11 

Сплачено адміністративних штрафів за порушення законодавства України під час проведення валютних операцій (у копійках), усього 

 

 

 

 

12 

Застосовано обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями, скасовано ліцензій, дозволів, довідок, погоджень, усього,
у тому числі: 

 

 

 

 

12.1 

обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями 

 

 

 

 

12.2 

скасовано індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України 

 

 

 

 

12.3 

скасовано дозволів, що видані Національним банком України 

  

  

  

  

12.4 

скасовано довідок про реєстрацію ПОВ, усього,
з них 

 

 

 

 

12.4.1 

ПОВ, що працюють за агентськими угодами 

 

 

 

 

12.5 

скасовано погоджень агентської угоди 

 

 

 

 

13 

Передано матеріалів Службі банківського нагляду для застосування заходів впливу (крім адміністративних штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (усього) 

 

 

 

 

14 

Кількість наданих іншим державним органам повідомлень за результатами проведених працівниками ТУ перевірок протягом звітного періоду, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

14.1 

податковим органам  

 

 

 

 

14.2 

правоохоронним органам  

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року 

Керівник 

___________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер  

___________
(підпис)  

________________
(прізвище, ініціали)  

Пояснення щодо заповнення форми N 551

Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи

Звіт містить інформацію про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті заходи за порушення, допущені банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, ПОВ) протягом звітного періоду. Якщо перевірка була здійснена в одному періоді, а санкції за її результатами були застосовані в іншому, то статистичні показники щодо виявленого порушення мають бути відображені в цих звітних періодах таким чином.

У звіті, який складається за результатами проведених перевірок за звітний період, зазначається загальна кількість проведених перевірок - рядок 1, або рядок 2, або рядок 3 (з урахуванням розшифровки), а також уносяться дані про кількість суб'єктів і суть порушень до рядків 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.4.

У наступних звітах відображаються дані про застосовані санкції за виявленим (виявленими) порушенням (порушеннями) або про матеріали, передані Службі банківського нагляду для застосування заходів впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - рядки 6 - 13 (з урахуванням розшифровки). У цьому разі рядки 1 - 3 щодо проведеної перевірки не заповнюються. Аналогічно заповнюються рядки 6, 6.1, 8 - суми застосованих штрафних санкцій і рядки 9, 9.1, 11 - суми сплачених штрафних санкцій за різні звітні періоди.

Рядки 9, 9.1 щодо сум сплачених штрафів заповнюються тими територіальними управліннями Національного банку України (далі - ТУ), якими були застосовані відповідні штрафні санкції (згідно з прийнятими постановами).

Рядок 1 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку, кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1 - зазначається кількість планових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2 - зазначається кількість позапланових перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) і кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку) та кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.2.2.3 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок кас банків - юридичних осіб (фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку), проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2 - зазначається загальна кількість планових і позапланових, виїзних і невиїзних (камеральних), комплексних, за окремими питаннями перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1 - зазначається кількість планових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1 - зазначається кількість планових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.1 - зазначається кількість планових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.2 - зазначається кількість планових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.1.3 - зазначається кількість планових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.1 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.2 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1.2.3 - зазначається кількість планових невиїзних (камеральних) перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2 - зазначається кількість позапланових перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.1 - зазначається кількість позапланових виїзних комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.2 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.1.3 - зазначається кількість позапланових виїзних перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку та кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.1 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) комплексних перевірок філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.2 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок за окремими питаннями філій і відділень банків (фінансових установ), об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.2.2.3 - зазначається кількість позапланових невиїзних (камеральних) перевірок кас філій, відділень банків (фінансових установ), кас об'єктів поштового зв'язку, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3 - зазначається загальна кількість перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку і ПОВ, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3.1 - зазначається кількість перевірок ПОВ, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками ТУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість отриманих матеріалів про виявлені порушення законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), надходження яких до ТУ від державних органів контролю і правоохоронних органів було зареєстровано протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.1 - зазначається кількість матеріалів про виявлені порушення законодавства при проведенні валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), отриманих ТУ від податкових органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.2 - зазначається кількість матеріалів про виявлені порушення законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), отриманих ТУ від правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5 - зазначається кількість фактів порушень законодавства під час проведення валютних операцій банками, фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (їх філіями, відділеннями, об'єктами поштового зв'язку, касами, ПОВ тощо), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів, протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Якщо в результаті перевірки встановлено кілька однотипних порушень, що періодично допускалися одним і тим самим банком, фінансовою установою (філією, відділенням, об'єктом поштового зв'язку, касою, ПОВ тощо), то у звіті зазначається лише одне порушення. Якщо виявлені однотипні порушення є порушеннями валютного законодавства, що тягнуть за собою застосування штрафних санкцій, то у звіті відображається кількість порушень відповідно до кількості складених протоколів про порушення валютного законодавства.

Рядок 5.1 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у касах банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку (касах їх філій, відділень, об'єктів поштового зв'язку), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.2 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у ПОВ, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.2.1 - зазначається кількість порушень законодавства під час проведення валютних операцій у ПОВ, що працюють за агентськими угодами, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.3 - зазначається код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST; для фінансових установ - цифра один, перед якою проставляються нулі; для національного оператора поштового зв'язку - цифра два, перед якою проставляються нулі (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5), - 20 знаків.

Рядок 5.4 - зазначається суть порушення (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) (текст) - до 240 знаків.

Рядок 6 - зазначається загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства протягом звітного періоду. Дані рядка 6 включають дані рядка 6.1 (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 6.1 - зазначається сума штрафних санкцій, застосованих до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства згідно з постановами, що надіслані протягом звітного періоду юридичним особам - порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 7 - зазначається кількість адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальна сума адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій протягом звітного періоду (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 9 - зазначається загальна сума всіх сплачених банками (фінансовими установами), національним оператором поштового зв'язку протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих ТУ до банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з постановами, що були надіслані юридичним особам - порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб-порушників (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 9.1 - зазначається сума сплачених протягом звітного періоду штрафних санкцій згідно з постановами, надісланими юридичним особам - порушникам ТУ, місцезнаходження яких не збігається з місцезнаходженням юридичних осіб - порушників (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 10 - зазначається кількість сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 11 - зазначається загальна сума сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які були застосовані ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення законодавства під час проведення валютних операцій (усього) (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 12 - зазначається загальна кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду, скасованих ліцензій, дозволів, довідок, погоджень (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.1 - зазначається кількість застосованих ТУ обмежень або зупинень проведення операцій з валютними цінностями протягом звітного періоду (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.2 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України на здійснення окремих валютних операцій (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.3 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду дозволів, що видані Національним банком України (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 12.4 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 12.4.1 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ, що працюють за агентськими угодами (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 12.5 - зазначається кількість скасованих ТУ протягом звітного періоду погоджень агентських угод (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 13 - зазначається кількість матеріалів, переданих Службі банківського нагляду протягом звітного періоду для застосування заходів впливу (крім адміністративних штрафів) згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 14 - зазначається загальна кількість повідомлень, наданих іншим державним органам за результатами проведених працівниками ТУ перевірок, протягом звітного періоду (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 14.1 - зазначається кількість повідомлень, наданих податковим органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 14.2 - зазначається кількість повідомлень, наданих правоохоронним органам протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків".

1.3. У поясненні щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":

абзац сто восьмий викласти в такій редакції:

"A6 - нездійснення ідентифікації публічних діячів або пов'язаних з ними осіб";

після абзацу сто восьмого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"A7 - інші порушення законодавства щодо ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені".

У зв'язку з цим абзаци сто дев'ятий - сто шістдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами сто десятим - сто сімдесятим;

після абзацу сто чотирнадцятого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"B6 - повторне подання уповноваженому органу неналежним чином оформленого повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

B7 - умисне подання уповноваженому органу недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу".

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятнадцятий - сто сімдесятий уважати відповідно абзацами сто сімнадцятим - сто сімдесят другим;

абзац сто двадцять другий викласти в такій редакції:

"C6 - несвоєчасне надання уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу";

після абзацу сто двадцять четвертого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"C9 - ненадання/неповне надання на запит уповноваженому органу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу".

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять п'ятий - сто сімдесят другий уважати відповідно абзацами сто двадцять шостим - сто сімдесят третім;

після абзацу сто двадцять сьомого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"D3 - порушення керівниками банку обов'язків щодо сприяння проведенню Національним банком України перевірки з питань фінансового моніторингу".

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять восьмий - сто сімдесят третій уважати відповідно абзацами сто двадцять дев'ятим - сто сімдесят четвертим.

1.4. Назву форми N 762 "Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції" та назву пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

"Звіт про реалізацію пам'ятних монет України, сувенірної та супутньої продукції".

1.5. Абзац десятий пояснення щодо заповнення форми N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" викласти в такій редакції:

"Колонки 4, 10 - зазначається виконання будівельно-монтажних робіт за звітний місяць (звітний період з початку року) відповідно до форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 N 554 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.1. У формі N 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

назву рядка 3 викласти в такій редакції:

"Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток, із них";

назву рядка 3.1 викласти в такій редакції:

"Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо)";

у поясненні:

у пункті 3:

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків, які є відкритими за станом на звітну дату.

Дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні) рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (у тому числі з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат) та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).

Дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та/або кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися виключно операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів, зарахування коштів від третіх осіб за відсутності списань за ініціативою клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 форми не відображаються. Кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період за окремим типом клієнтів та за певним окремим видом рахунків, не може перевищувати відповідну загальну кількість клієнтів";

у пункті 5:

абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та рахунки для обліку коштів суб'єктів господарювання та фізичних осіб (2600, 2620, 2650), якщо вони використовуються для обліку вкладів (депозитів) клієнтів банку.

Рядок 3 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток (балансові рахунки 2605, 2625, 2655).

Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) (балансовий рахунок 2625)";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Форма складається за таким алгоритмом:

N з/п 

Показники  

Клієнти, яким відкрито окремі види рахунків у банку 

юридичні особи 

фізичні особи - підприємці 

фізичні особи 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

загальна кількість клієнтів 

кількість клієнтів, які здійснювали операції за звітний період 

2  

10 

11 

12 

13 

14 

Кількість клієнтів, яким відкрито поточні рахунки  

2600,
2650 

2600,
2650 

2600,
2650 

2600,
2650 

2600 

2600 

2600 

2600 

2620 

2620 

2620 

2620 

Кількість клієнтів, яким відкрито вкладні (депозитні) рахунки  

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2600*,
2610,
2615,
2650*,
2651,
2652 

2620*,
2630,
2635 

2620*,
2630,
2635 

2620*
2630,
2635 

2620*
2630,
2635 

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток,
із них:  

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2605,
2655 

2625 

2625 

2625 

2625 

3.1 

кількість клієнтів, яким відкрито рахунки для здійснення операцій з використанням платіжних карток з виплати заробітної плати, пенсій та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо)  

2625 

2625 

2625 

2625 

Кількість клієнтів, яким відкрито рахунки з обліку дорогоцінних металів  

2600, 2650 

2600,
2650 

2600 

2600 

2620 

2620 

____________
* Зазначаються дані в частині обліку вкладів (депозитів) клієнтів банку".

2.2. Абзац двадцять третій розділу II "Операції з клієнтами" пояснення щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" викласти в такій редакції:

"Рядок 3.5 - "Кредити овердрафт за поточними рахунками та поточними рахунками, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів" (2620А, 2625А)".

2.3. Абзац одинадцятий пояснення щодо заповнення форми N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" після слів "кредитного договору" доповнити словами "або в разі переоформлення раніше наданого банком кредиту на іншого позичальника, переуступки боргу за кредитом клієнта одним банком іншому банку".

2.4. Доповнити пункт 5 пояснення щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" новим абзацом такого змісту:

"У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму обрахованих щоденно відповідно до форми N 350Д позитивних різниць між сумою залученого та виданого депозиту за рахунками клієнту. Інформація за даними, які подаються в щоденній інформації відповідно до форми N 350Д, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті".

2.5. Доповнити пояснення щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" новим абзацом такого змісту:

"У разі внесення клієнтом коштів на депозит та зняття їх протягом одного операційного дня у звітність за формою надається інформація про суму депозиту, фактично залученого за день (позитивна різниця між сумою залученого та виданого депозиту) за кожним клієнтом та за кожним його рахунком".

2.6. У поясненні щодо заповнення форми N 360 "Звіт про зобов'язання за залученими коштами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

у таблиці пояснення пункту 7:

у колонці 3 рядка 6 цифри "2601", "2602" доповнити знаками "**";

у колонці 3 рядок 9 після цифр, літери та знаків доповнити цифрами та знаками "2601**, 2602**".

2.7. У поясненні щодо заповнення форми N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку":

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий уважати відповідно абзацами першим - шостим;

у другому реченні абзацу першого частини 1 слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";

абзац перший частини 2 викласти в такій редакції:

"Під час складання цієї частини звіту враховуються дані про кількість і суми безготівкових платежів за товари (послуги), перерахування коштів зі своїх поточних рахунків (у тому числі рахунків завантаження НСМЕП) на рахунки інших осіб, які здійснені з використанням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку";

у частині 3:

у другому реченні абзацу першого слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";

в абзаці третьому слова "консолідованому картковому рахунку банку" замінити словами "рахунку емітента".

2.8. У поясненні щодо заповнення форми N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку":

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами першим - п'ятим;

у другому реченні абзацу першого частини 1 слово "картрахунків" замінити словами "поточних рахунків";

друге речення абзацу першого частини 2 виключити.

2.9. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та поясненні щодо її заповнення:

у назві форми звітності слова "технічні засоби" замінити словами "платіжні пристрої";

таблицю форми після рядка 3.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.5 

з функцією внесення, видачі готівки та переказу коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

у поясненні:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами першим - сорок сьомим;

у назві та абзацах третьому і тридцять дев'ятому слова "технічні засоби" та "технічних засобів" замінити відповідно словами "платіжні пристрої" та "платіжних пристроїв";

абзаци двадцятий та двадцять перший викласти в такій редакції:

"Рядок 1.1 - зазначається кількість клієнтів банку - суб'єктів господарювання, які уклали з банком договір, відкрили поточні рахунки та яким (у тому числі довіреним особам) видана платіжна картка. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки.

Рядок 1.2 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність та уклали з банком договір і відкрили поточні рахунки та яким видана платіжна картка. У цьому рядку також зазначається кількість клієнтів - фізичних осіб, яким видано наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими обліковуються на рахунку емітента. У цьому рядку не зазначаються клієнти, які не закрили рахунки у зв'язку із закінченням терміну дії платіжної картки";

в абзаці двадцять шостому слова "овердрафту" та "консолідованому картковому рахунку банку" замінити відповідно словами "кредиту" та "рахунку емітента";

після абзацу тридцять шостого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Рядок 3.5 - зазначається кількість банкоматів, що мають функцію внесення, видачі готівки та переказу коштів на (з) відповідні(их) рахунки(ів)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - сорок сьомий уважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сорок восьмим.

2.10. У поясненні щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів":

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 1 - зазначається код міжнародної системи переказу коштів - 2 знаки. Відповідає значенню параметра D060";

абзаци восьмий - тридцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим.

2.11. У формі N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" порядок подання форми викласти в такій редакції:

2.12. У формі N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" порядок подання форми викласти в такій редакції:

2.13. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 5 викласти в такій редакції:

"

10 

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою спеціальних платіжних засобів 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

";

таблицю після колонки 5 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці  

".

У зв'язку з цим колонки 6 - 10 уважати відповідно колонками 7 - 11;

назву показника у колонці 2 рядка 9 викласти в такій редакції:

"2.1.5. Інші рахунки, операції за якими здійснюються без застосування спеціальних платіжних засобів";

у поясненні:

у пункті 2:

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"3 вид - суб'єкти господарювання - фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи, які мають рахунки для обліку коштів бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування";

в абзацах шостому та сьомому цифри "4" та "5" замінити цифрами "5" та "6";

пункт 5 доповнити словами "без застосування спеціальних платіжних засобів";

після пункту 5 доповнити пояснення новим пунктом такого змісту:

"6. У рядку 5 у відповідних колонках зазначається кількість поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою спеціального платіжного засобу (платіжної картки, мобільного платіжного інструменту, іншого платіжного інструменту, що виконують функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку)".

У зв'язку з цим пункти 6 - 13 уважати відповідно пунктами 7 - 14;

у пункті 12 слова і цифру "У колонці 8" замінити словами і цифрою "У колонці 9";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Дані колонки 11 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 3, 4 і 8. Дані колонки 4 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 5 - 7. Дані колонки 8 у рядках з 1 до 18 є сумою даних колонок 9 і 10".

У пункті 14:

у таблиці:

після колонки 5 доповнити таблицю новою колонкою такого змісту:

"

  

фізичні особи, зареєстровані в Україні як підприємці 

Сума рядків 2 і 8 

Сума рядків з 3 до 7 

2605, 2600/4,6 

2603/2 

2604 

2606 

2600/4,6 

2600/7, 2610, 2615 

2600/7, 2610, 2615 

10 

**** 

11 

2903/1 

12 

****** 

13 

****** 

14 

******* 

15 

******* 

".

У зв'язку з цим колонки 6 - 9 уважати відповідно колонками 7 - 10;

рядок 3 викласти в такій редакції:

"

10 

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою спеціальних платіжних засобів 

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572 

2655,
2605,
2600/4,6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562,
2650/9 

2655,
2650/9 

2605,
2600/4,6 

2605,
2600/4,6,
2531,
2541,
2542,
2560,
2561,
2562 

2625,
2620/9 

2625,
2620/9 

2625,
2620/9 

";

назву показника в колонці 2 рядка 7 викласти в такій редакції:

"2.1.5. Інші поточні рахунки, операції за якими здійснюються без застосування спеціальних платіжних засобів**";

виноску**** після слів "ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування" доповнити словами "(без застосування спеціальних платіжних засобів)".

2.14. У формі N 502 "Платіжний календар за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми викласти в такій редакції:

"Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами";

у порядку подання форми слова "в розрізі областей" замінити словами "в розрізі відокремлених підрозділів банку";

у таблиці форми:

рядки 2.7 - 2.7.3 у колонках A - C викласти в такій редакції:

"

2.7 

Залучені депозити з урахуванням субординованого боргу (коротко- та довгострокові),  

Усього 

з яких субординований борг у формі депозиту,
у тому числі:  

основна сума 

процентні платежі 

2.7.1 

міжбанківські депозити, уключаючи субординований борг у формі депозиту 

основна сума 

процентні платежі 

2.7.2 

депозити від юридичних осіб, уключаючи субординований борг у формі депозиту 

основна сума 

процентні платежі 

2.7.3 

депозити від фізичних осіб, уключаючи субординований борг у формі депозиту 

основна сума 

процентні платежі 

";

після колонки 24 доповнити таблицю двома новими колонками такого змісту:

"

Фактичні обсяги операцій з погашення заборгованості, здійснених за звітний місяць 

усього 

у тому числі достроково 

25 

26 

".

У зв'язку з цим колонку 25 уважати відповідно колонкою 27;

у пункті 4 пояснення:

в абзацах другому, десятому - дванадцятому, тридцять другому - сорок першому цифри "24" замінити цифрами "26";

абзаци десятий, тридцять четвертий після слів "Залучені депозити" доповнити словами "з урахуванням субординованого боргу";

доповнити пункт після абзацу тридцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.7 "з яких субординований борг у формі депозиту" заповнюється за цифровим кодом мети запозичення 279 - залучений субординований борг у формі депозиту".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами тридцять шостим - п'ятдесят першим;

після абзацу п'ятдесятого доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 25 - зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді.

До операцій з погашення заборгованості включаються строкові (обумовлені договором платежі, строк виконання яких настав за станом на звітну дату), прострочені (обумовлені договором платежі, строк виконання яких передує попередній звітній даті) та дострокові (обумовлені договором платежі, строк виконання яких за станом на звітну дату ще не настав).

За кредитами, залученими від нерезидентів, у рядках 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за основною сумою боргу в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, що відповідають різниці між даними рядків 11 та 12 за звітний місяць та відповідними даними рядків 11 та 12 за попередній місяць, та фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за процентними платежами в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, що відповідають різниці між даними рядків 13 - 16 за звітний місяць та відповідними даними рядків 13 - 16 за попередній місяць форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

Колонка 26 - зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково.

У цих колонках також зазначаються обсяги погашення заборгованості за договорами, за якими не визначено чіткої дати погашення заборгованості, у тому числі передбачено здійснення платежу на першу вимогу кредитора за пред'явленим рахунком, можливість поетапної оплати тощо та/або передбачено погашення заборгованості протягом кварталу (місяця, року тощо).

За кредитами, залученими від нерезидентів, у рядках 1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.6.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5, 3.6.1 зазначаються фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за основною сумою боргу в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково і відповідають різниці між даними рядка 11.1 за звітний місяць та відповідними даними рядка 11.1 за попередній місяць, та фактичні обсяги операцій з виконання зовнішніх зобов'язань за процентними платежами в іноземній валюті перед нерезидентами у відповідному періоді, які здійснені достроково і відповідають різниці між даними рядка 13.1 за звітний місяць та відповідними даними рядка 13.1 за попередній місяць форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом".

У зв'язку з цим абзац п'ятдесят перший уважати відповідно абзацом п'ятдесят сьомим;

в абзаці п'ятдесят сьомому цифри "25" замінити цифрами "27".

2.15. У поясненні щодо заповнення форми N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом":

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звіт надається у валюті кредиту незалежно від виду валюти, у якій надійшли кошти";

у пункті 2:

після абзацу п'ятого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"материнський банк - іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

іноземна материнська компанія - іноземна компанія, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

інший прямий інвестор, але не материнська компанія - інвестор, участь якого у статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків;

офіційний кредитор - іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;

абзац одинадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів тощо), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту";

абзац дванадцятий доповнити словами "у тому числі щодо здійснених через банк операцій за кредитом";

у пункті 4:

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Тип кредитора" - заповнюється на підставі даних про тип кредитора, що наведені резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір (1 знак)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят дев'ятим;

абзац шістнадцятий доповнити словами "включаючи суми комісій та інших відрахувань".

2.16. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

виноску * викласти в такій редакції:

"* дані за кодами Г5, Д5 та Е5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати майбутні надходження кредиту за сумами, які не надійшли в раніше зазначені строки. Дані з кодом Е5 заповнюються в разі наявності інформації для їх розрахунку;

дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами";

абзац восьмий пункту 1 пояснення щодо заповнення форми доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо надання кредитних коштів здійснюється на однакових умовах (відсоткова ставка, валюта, графік амортизаційних платежів тощо), то допускається надання загального звіту за частинами одного кредиту".

2.17. Після абзацу п'ятого пункту 4 пояснення щодо заповнення форми N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти та про обсяги операцій обміну (конвертації)" доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"у звіті не відображаються операції з погашення заборгованості за кредитом, виданим банком в іноземній валюті, за рахунок коштів в національній валюті".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

2.18. Абзац п'ятнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" виключити.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесятий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сорок дев'ятим.

2.19. Абзац другий пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" викласти в такій редакції:

"Колонка 1 (Код підрозділу банку) - зазначається код підрозділу банку, що безпосередньо обслуговує клієнта-резидента, згідно з Довідником власних підрозділів банків - 12 знаків".

2.20. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

у пункті 3:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Формування даних звіту здійснюється за принципом максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Такі операції також можуть відображатися за даними платіжних інструкцій стосовно кожного з переказів";

у пункті 4:

в абзаці першому:

у другому реченні слова "від одного відправника" виключити;

третє речення виключити;

в абзаці другому слова "за кодом мети" замінити словами "за кодом мети та країни", а слова "або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій" виключити;

у пункті 5 цифру та слово "5 днів" замінити цифрою та словами "5 банківських днів";

в абзаці четвертому пункту 7 цифру та слово "3 дні" замінити цифрою та словами "3 банківських дні";

в абзаці четвертому пункту 8 слова "за договорами комісії" виключити;

у пункті 11:

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо на рахунок нерезидента-інвестора надійшли кошти для придбання цінних паперів, проте така операція на дату складання звіту ще не відбулася, то колонка 7 не заповнюється, а в колонці 9 надається відповідне пояснення".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістдесят шостий уважати відповідно абзацами дванадцятим - шістдесят сьомим;

абзац чотирнадцятий після слів "благодійні внески" доповнити словами "компенсаційні виплати, у тому числі жертвам нацистських переслідувань";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"07 - повернення іноземної валюти від нерезидентів у зв'язку з невиконанням останніми своїх зобов'язань, у тому числі повернення валюти, яка була раніше куплена на міжбанківському валютному ринку України";

абзац двадцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - шістдесят сьомий уважати відповідно абзацами двадцять третім - шістдесят шостим;

абзац тридцять перший доповнити словами "у тому числі повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань";

абзац сорок третій викласти в такій редакції:

"242 - довгострокові кредити від інших банків або фінансових установ".

2.21. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

у пункті 2:

у другому реченні абзацу другого слова "або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій" виключити;

абзац шостий доповнити новим реченням такого змісту:

"Такі операції також можуть відображатися за даними платіжних інструкцій стосовно кожного з переказів";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Формування даних звіту здійснюється за принципом максимальної ідентифікації клієнтів, за дорученням яких банк здійснює ті чи інші операції";

в абзаці шостому пункту 4 цифру та слово "3 дні" замінити цифрою та словами "3 банківських дні";

у пункті 6:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів (продукції, робіт, послуг), які споживаються за межами України без увезення їх на митну територію України, та за імпортом послуг, які одночасно надаються та отримуються як на території України, так і за її межами. Наприклад, експедиційні послуги, оплата юридичною особою за кордон за навчання, лікування тощо. За цим кодом також відображаються перекази страховим компаніям за кордон перестрахувальних премій";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"242 - довгострокові кредити від інших банків або фінансових установ".

2.22. У поясненні щодо заповнення форми N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами":

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається сума заборгованості за нарахованими за активними операціями доходами, простроченими до 60 днів, та нарахованими доходами, строк сплати яких не настав, щодо яких є прострочення платежу за основним боргом понад 180 днів або прострочення платежу за нарахованими доходами понад 60 днів. Інформація береться з аналітичних даних за такими рахунками";

абзац двадцять перший:

після слова, цифри та знаків "рядок 2 - (" доповнити цифрами "2028";

після цифр та знака "2239/2" доповнити цифрами "2607, 2627";

абзац двадцять другий після слова, цифри та знаків "рядок 3 - (" доповнити цифрами "3570".

2.23. У формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

назву колонки 2 викласти в такій редакції:

"Найменування інвестора - юридичної особи (ідентифікаційний код)/прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи (ідентифікаційний номер)";

назву колонки 9 викласти в такій редакції:

"Процент врахування субординованого боргу (з урахуванням амортизації) до регулятивного капіталу";

у поясненні:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається найменування інвестора - юридичної особи [ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)] або прізвище, ім'я, по батькові інвестора - фізичної особи [ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО)]";

абзац дванадцятий доповнити словами в дужках "якщо кошти залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті на дату укладення угоди";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 9 - зазначається процент, який береться до розрахунку суми субординованого боргу (з урахуванням амортизації), яка враховується в регулятивному капіталі банку відповідно до строку дії Дозволу";

абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 10 - зазначається сума субординованого боргу, яка враховується в розрахунку регулятивного капіталу банку з урахуванням амортизації відповідно до строку дії Дозволу.

Розрахунок суми субординованого боргу, яка враховується в регулятивному капіталі, здійснюється таким чином:

у разі залучення коштів у національній валюті кожний рядок колонки 8 множиться на відповідний рядок колонки 9 та ділиться на 100. Сума за кожним рядком колонки 8 має дорівнювати сумі за відповідним рядком колонки 6;

у разі залучення коштів в іноземній валюті кожний рядок колонки 7 множиться на відповідний рядок колонки 9 та ділиться на 100. Сума за кожним рядком колонки 7 має дорівнювати сумі за відповідним рядком колонки 6".

2.24. У формі N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після рядка 2 доповнити рядком 21 такого змісту:

"

21 

Н3к 

  

  

  

";

у поясненні:

в абзаці першому слова, цифри та знаки "від 07.12.2004 N 598, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2004 за N 1660/10259" замінити словами, цифрами та знаками "від 27.12.2007 N 480, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 32/14723, зі змінами";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів - Н3к".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - тридцятим;

після абзацу сімнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 21 - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3к) визначається як відношення регулятивного капіталу до сукупних активів консолідованої групи.

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3к) розраховується відповідно до Інструкції про консолідацію та глави 2 розділу IV Інструкції".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцятий уважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять другим;

в абзацах двадцять п'ятому та двадцять сьомому слово "регулятивного" замінити словом "статутного".

2.25. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "13" замінити цифрами "15";

у поясненні:

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У колонках 17 - 21 зазначаються складові балансової вартості активних операцій, що обліковуються за балансовими рахунками";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами)";

у пункті 9:

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок п'ятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сорок сьомим;

в абзаці тридцять сьомому:

таблицю доповнити п'ятьма рядками та виноскою такого змісту:

"

кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, які за рейтингом країни1 належать до груп 1 - 2;
кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-резидентах (крім банків, що визнані банкрутами або ліквідовуються)  

"Стандартна"  

11 

кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, які за рейтингом країни належать до групи 3 

"Під контролем"  

12 

кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, які за рейтингом країни належать до груп 4 - 5 

"Субстандартна" 

13 

кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, які за рейтингом країни належать до груп 6 - 7;
кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, що розташовані в країнах, рейтинг яких не підтверджений однією з провідних світових рейтингових компаній 

"Сумнівна" 

14 

кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, які за рейтингом країни належать до групи 8;
кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках-нерезидентах, що зареєстровані в офшорних зонах;
кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, відкритих у банках (резидентах і нерезидентах), що визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів 

"Безнадійна" 

15 

____________
1 Рейтинг країни, що визначається міжнародними рейтинговими агентствами, доводиться до відома банків Національним банком України відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695";

в абзаці тридцять дев'ятому таблицю кодів видів забезпечення кредиту виключити;

після абзацу тридцять дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для активних операцій, які не належать до кредитних, у колонці 26 проставляються два нулі".

У зв'язку з цим абзаци тридцять дев'ятий - сорок шостий уважати відповідно абзацами сороковим - сорок сьомим;

в абзаці сорок другому слова "інформація в цій колонці не зазначається" замінити словами та цифрами "у колонці 27 проставляється нуль".

2.26. У формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми цифри "13" замінити цифрами "15";

у поясненні:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Належність контрагентів до інсайдерів банку визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами)";

у пункті 4:

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-резидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки.

Для контрагентів/інсайдерів, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять дев'ятим;

після абзацу вісімнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Для контрагентів банку, які є банками-резидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки.

Для контрагентів банку, які є банками-нерезидентами, зазначається цифровий код згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять першим.

2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

в абзаці сімдесятому слово "повна" виключити;

після абзацу сімдесятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Назва банку-резидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику банківських установ України rcukru.dbf (поле NB), - 60 знаків".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят перший - сімдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами сімдесят другим - вісімдесятим.

2.28. У пункті 6 пояснення щодо заповнення форми N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку":

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо банк здійснює операції з одним контрагентом/інсайдером, який за різними договорами одночасно є фізичною особою і суб'єктом підприємницької діяльності, то інформація про такого контрагента/інсайдера відображається в розрізі всіх договорів за одним контрагентом/інсайдером з ознакою "1" - фізична особа".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять п'ятим;

у першому реченні абзацу двадцять другого слово "основного" та слова в дужках "(з урахуванням умов додаткових договорів)" виключити;

у другому реченні абзацу двадцять другого слова "додатковим договорам до цього договору" виключити.

2.29. Форму N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" та пояснення щодо її заповнення виключити.

2.30. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 2.1 викласти в такій редакції:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2.1 

кореспондентський рахунок банку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

після рядка 2.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2.2 

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

У зв'язку з цим рядки 2.2, 2.3 уважати відповідно рядками 2.3, 2.4;

рядок 3.2 замінити трьома новими рядками такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3.2 

у портфелі банку на продаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1 

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

рядок 3.3 замінити трьома новими рядками такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

3.3 

у портфелі банку до погашення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3.1 

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

рядки 5 - 5.9 замінити тринадцятьма рядками такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Операції з клієнтами  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.1 

іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.1 

іпотечні кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

кредити, що надані фізичним особам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3.1 

іпотечні кредити, що надані фізичним особам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5 

нараховані доходи за операціями з клієнтами  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

після рядка 16.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16.5 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

".

У зв'язку з цим рядок 16.5 уважати відповідно рядком 16.6;

рядки 19 - 19.4 замінити тринадцятьма новими рядками такого змісту:

"

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

Кошти суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.1 

кошти суб'єктів господарювання на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2 

поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2.1 

кошти Фондів фінансування будівництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2.2 

кошти оперативного резерву на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2.3 

інші кошти на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.2.4 

кошти оперативного резерву строкові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.3 

кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.4 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.5 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.6 

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

";

у поясненні:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення активів до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно), а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3 - 6 (за мінусом даних рядків 2.2, 2.4, 3.4, 4.13, 5.5, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3 - 6 (за мінусом даних рядків 16.6, 17.11, 18.4, 19.6, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26).

Під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року, а саме: співвідношення суми даних рядка 15 "Усього активів" колонок 3 - 10 (за мінусом даних рядків 2.2, 2.4, 3.4, 4.13, 5.5, 6.1, 6.5, 6.9, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) до суми даних рядків 30 "Усього зобов'язань" та 38 "Усього позабалансових зобов'язань" колонок 3 - 10 (за мінусом даних рядків 16.6, 17.11, 18.4, 19.6, 20.4, 21.4, 22.3, 23.8, 24.2, 25.1, 25.2, 25.4, 26)";

у таблиці пояснення:

рядок 2.1 викласти в такій редакції:

"

2.1 

кореспондентський рахунок банку в Національному банку України 

1200 

на вимогу 

";

після рядка 2.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

2.2 

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 

1203 

на вимогу 

".

У зв'язку з цим рядки 2.2, 2.3 уважати відповідно рядками 2.3, 2.4;

рядок 3.2 замінити трьома новими рядками такого змісту:

"

3.2 

у портфелі банку на продаж 

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415А-П, 1416КА, 1417, 1430, 1435А-П, 1436КА, 1437 

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів) 

  

із них: 

  

  

3.2.1 

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 

1410/1, 1416/2, 1417/2 

за аналітичним обліком 

";

рядок 3.3 замінити трьома новими рядками такого змісту:

"

3.3 

у портфелі банку до погашення 

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426КА, 1427, 1440, 1446КА, 1447 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

3.3.1 

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні 

1420/1, 1426/2, 1427/2 

за аналітичним обліком 

";

рядки 5 - 5.9 замінити тринадцятьма новими рядками такого змісту:

"

Операції з клієнтами  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2010, 2016КА, 2020, 2026КА, 2030, 2036КА, 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2600А, 2605А, 2082, 2083, 2085, 2086КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.1.1 

іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2082, 2083, 2085, 2086КА 

за аналітичним обліком 

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

2102, 2103, 2105, 2106КА, 2112, 2113, 2115, 2116КА, 2122, 2123, 2125, 2126КА, 2132, 2133, 2135, 2136КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.2.1 

іпотечні кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування 

2122, 2123, 2125, 2126КА, 2132, 2133, 2135, 2136КА 

за аналітичним обліком 

5.3 

кредити, що надані фізичним особам 

2202, 2203, 2205, 2206КА, 2211, 2215, 2216КА, 2220, 2620А, 2625А, 2226КА, 2232, 2233, 2235, 2236КА 

за аналітичним обліком 

  

із них: 

  

  

5.3.1 

іпотечні кредити, що надані фізичним особам 

2232, 2233, 2235, 2236КА 

за аналітичним обліком 

5.4 

кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

2650А, 2655А 

за аналітичним обліком 

5.5 

нараховані доходи за операціями з клієнтами 

2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657 

за аналітичним обліком 

";

у колонці 3 рядка 15.1 таблиці:

літеру та цифри "п. 2.2" замінити літерою та цифрами "п. 2.3";

літери, цифри та знаки "п. 5.5 + п. 5.6 + п. 5.7 + 5.8 +)" виключити;

після рядка 16.4 доповнити новим рядком такого змісту:

"

16.5 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку України  

1317, 1327 

на вимогу 

".

У зв'язку з цим рядок 16.5 уважати відповідно рядком 16.6;

рядки 19 - 19.4 замінити тринадцятьма новими рядками такого змісту:

"

19 

Кошти суб'єктів господарювання 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

19.1 

кошти суб'єктів господарювання на вимогу  

2600П, 2603, 2604, 2605П, 2606 

на вимогу 

19.2 

поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

19.2.1 

кошти Фондів фінансування будівництва 

2601/1 

на вимогу 

19.2.2 

кошти оперативного резерву на вимогу 

2601/2 

на вимогу 

19.2.3 

інші кошти на вимогу 

2601/3 

на вимогу 

19.2.4 

кошти оперативного резерву строкові 

2601/4 

за аналітичним обліком (з урахуванням дати введення об'єкта в експлуатацію, яка визначена в договорі) 

19.3 

кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 

2602 

за аналітичним обліком 

19.4 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2610, 2611, 2616[1]***КП, 2617[1]*** 

за аналітичним обліком 

19.5 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2615, 2616[2]***КП, 2617[2]*** 

за аналітичним обліком 

19.6 

нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання 

2608, 2618  

за аналітичним обліком  

";

у колонці 3 рядка 30.1 таблиці літери, цифри та знак "п. 19.2 + п. 19.3" замінити літерами, цифрами та знаком "п. 19.4 + п. 19.5", а літери, цифри та знак "п. 23.4 + п. 23.5" замінити літерами, цифрами та знаком "п. 23.6 + п. 23.7".

2.31. У поясненні щодо заповнення форми N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості":

у пункті 5:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається загальна кількість чинних кредитних договорів*, за якими відбулося фактичне надання коштів за станом на звітну дату";

в абзаці двадцять першому слова "та додаткових договорів до чинних кредитних договорів" виключити;

в абзаці двадцять шостому слова в дужках "без урахування додаткових договорів до чинних договорів" виключити;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 13 - зазначається обсяг заборгованості за додатковими договорами (що не є окремими правочинами) до чинних кредитних договорів, за якими протягом звітного періоду відбулося фактичне надання коштів";

після абзацу тридцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"* У цьому поясненні кредитні договори - це кредитні договори або додаткові договори (що є окремими правочинами) до чинних кредитних договорів".

2.32. Абзац одинадцятий пункту 4 пояснення щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості" викласти в такій редакції:

"У колонках 10 - 13 звіту не відображається інформація про кредитний договір та заборгованість за ним, що виникла внаслідок реструктуризації раніше реструктуризованої кредитної заборгованості, якщо не відбулося збільшення обсягу реструктуризованої заборгованості".

2.33. У формі N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями, за якими мали місце прострочення платежів за основним боргом та/або нарахованими доходами" та поясненні щодо її заповнення:

назву форми та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

"Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами";

у таблиці форми:

загальну назву колонок 5 - 20 викласти в такій редакції:

"у тому числі обсяг заборгованості за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами в розрізі кількості днів прострочення";

у поясненні:

у пункті 1 слова "у розрізі строків прострочення" замінити словами "у розрізі кількості днів прострочення";

у пункті 5:

в абзаці вісімнадцятому слово "строк" замінити словом "термін";

після абзацу вісімнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Кількість днів прострочення платежу визначається на звітну дату, починаючи з наступного робочого дня за днем, коли не відбулося погашення заборгованості за основним боргом та/або нарахованими доходами в термін, передбачений договором.

Якщо за кредитною операцією є прострочена заборгованість за основним боргом та нарахованими доходами з різними термінами, то вся заборгованість за цією кредитною операцією відображається в колонках з більшою кількістю днів прострочення".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцять перший уважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять третім;

абзаци двадцять перший - тридцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий, тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцять першим, двадцять другим;

друге речення абзацу двадцять першого викласти в такій редакції:

"Заборгованість такого позичальника за всіма його кредитними договорами (у тому числі за якими прострочення платежів немає) відображається в колонках з більшою кількістю днів прострочення";

абзац двадцять другий виключити.

2.34. У поясненні щодо заповнення форми N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку":

абзац другий після слів та цифр "по банках III та IV групи" доповнити словами "(крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Інформація про двадцять найбільших учасників банку для складання звіту надається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів та підтверджує актуальний склад власників акцій банку на дату заповнення звітності. У разі наявності в реєстрі власників іменних цінних паперів даних про номінального утримувача акцій необхідно розкрити відповідну інформацію про власників акцій банку, за дорученням та в інтересах яких він діє. Колонки 2, 5 і 6 заповнюються банком на підставі інформації, отриманої від фізичної або юридичної особи, власника акцій банку. Підтвердженням цієї інформації для використання її під час складання звітності є, зокрема, належно засвідчені копії паспортних даних фізичних осіб, установчих документів юридичних осіб, у яких зазначаються як інформація про адресу учасника банку, так і його повне найменування, місце розташування. Банк зобов'язаний надавати Національному банку України актуальну інформацію";

абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - для юридичної особи - резидента України зазначається ідентифікаційний код учасника за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для фізичної особи - громадянина України зазначається ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі його відсутності - проставляється цифра нуль); для юридичної особи - нерезидента України зазначається реєстраційний номер відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи (якщо його немає, то проставляється цифра нуль); для фізичної особи - іноземця зазначається код платника податків, якщо законодавством країни його перебування таке передбачено (якщо його немає, то проставляється цифра нуль). 

Колонка 4 - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України "Коди назв країн світу". Якщо учасником є міжнародна організація, то проставляється код 000 (три цифри нуль)";

в абзацах вісімнадцятому - двадцятому слова "на придбання яких надано письмовий дозвіл Національного банку України" замінити словами "відповідно до даних письмового дозволу Національного банку України (територіальних управлінь Національного банку України) на придбання або збільшення істотної участі в банку";

абзаци двадцять перший та двадцять другий викласти в такій редакції:

"Колонка 16 - зазначаються дата та номер письмового дозволу Національного банку України (територіального управління Національного банку України) на придбання або збільшення істотної участі у статутному капіталі банку.

У колонках 13 - 16 зазначається інформація відповідно до постанови Правління Національного банку України або рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України) про надання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної участі в банку".

2.35. У поясненні щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами":

назву таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування" викласти в такій редакції:

"Коди операцій та їх застосування";

у колонці 2 таблиці слова "державний сектор" та "сектор державного управління" замінити словами "сектор загального державного управління";

у підрозділі "Товари" розділу I "Поточний рахунок":

рядок 3 виключити;

у колонці 1 рядків 4, 5 та 6 цифри "4", "5" та "6" замінити відповідно цифрами "3", "4" та "5";

у рядку 5:

у колонці 2 слова в дужках "(комісійні угоди)" замінити словами "та договори комісії";

колонку 5 доповнити реченням такого змісту "Купівля посередником-резидентом товарів у нерезидента для іншого нерезидента за договором комісії без увезення на митну територію України (крім комісійних за послуги посередника)";

підрозділ "Послуги" розділу I "Поточний рахунок" викласти в такій редакції:

"

  

Послуги 

Кредит (експорт) 

Дебет (імпорт) 

За кредитом: надходження в Україну за експорт послуг.
За дебетом: платежі з України за імпорт послуг 

1 

Послуги з перероблення матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам 

2481 

2482 

Перероблення (оброблення, маркування, зборка, упаковка тощо) підприємством-резидентом продукції, що належить нерезиденту; перероблення (оброблення, маркування, зборка, упаковка тощо) підприємством-нерезидентом продукції, що належить резиденту 

2 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування  

2041 

2042 

Вартість технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, автомобілів та інших товарів, який виконується нерезидентом або для нерезидента.
До цієї категорії не належать ремонт будівель та споруд (будівництво), а також ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки (комп'ютерні послуги) 

3 

Транспорт 

  

  

  

3.1 

Морський транспорт 

  

  

  

3.1.1 

пасажирський 

2133 

2134 

Пасажирські перевезення; оренда морських транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень  

3.1.2 

вантажний 

2135 

2136 

Вантажні перевезення; оренда морських транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

3.1.3 

інше 

2137 

2138 

Допоміжні послуги, у тому числі складування, навантажування, розвантажування, лоцманські послуги, комісійні виплати, агентські послуги, пов'язані з пасажирськими та вантажними перевезеннями 

3.2 

Повітряний транспорт 

  

  

  

3.2.1 

пасажирський 

2153 

2154 

Пасажирські перевезення; оренда повітряних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

3.2.2 

вантажний 

2155 

2156 

Вантажні перевезення; оренда повітряних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

3.2.3 

інше 

2157 

2158 

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг); послуги авіадиспетчерської служби 

3.3 

Автомобільний транспорт 

  

  

  

3.3.1 

пасажирський 

2173 

2174 

Пасажирські перевезення; оренда автомобільних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

3.3.2 

вантажний 

2175 

2176 

Вантажні перевезення; оренда автомобільних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень  

3.3.3 

інше 

2177 

2178 

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг) 

3.4 

Річковий транспорт 

  

  

  

3.4.1 

пасажирський 

2193 

2194 

Пасажирські перевезення; оренда річкових транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

3.4.2 

вантажний 

2195 

2196 

Вантажні перевезення; оренда річкових транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

3.4.3 

інше 

2197 

2198 

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги") 

3.5 

Залізничний транспорт 

  

  

  

3.5.1 

пасажирський 

2223 

2224 

Пасажирські перевезення; оренда залізничних транспортих засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

3.5.2 

вантажний 

2225 

2226 

Вантажні перевезення; оренда залізничних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

3.5.3 

інше 

2227 

2228 

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг) 

3.6 

Трубопровідний транспорт 

2247 

2248 

Послуги з транспортування трубопроводами газу, сирої нафти та нафтопродуктів; експлуатації трубопроводів 

3.7 

Інші допоміжні транспортні послуги 

2249 

2250 

Інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого компонента транспортних послуг, що наведені вище 

3.8 

Поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку 

2251 

2252 

Перевезення та доставка листів, інших поштових відправлень (посилок, бандеролей тощо), періодичних видань, послуги поштових відділень та оренда абонентських поштових скриньок 

3.9 

Послуги з передачі електроенергії 

2253 

2254 

Оплата послуг з передачі електроенергії  

4 

Подорожі 

  

  

Усі види товарів та послуг, придбаних приїжджими 

4.1 

Розрахунки за картками міжнародних (банківських та небанківських) платіжних систем 

2303 

2304 

Покриття за платіжними картками банківських та небанківських міжнародних платіжних систем (VISA International, EUROPAY International, AMERICAN EXPRESS тощо) 

4.2 

Розрахунки за дорожніми чеками 

2305 

2306 

Розрахунки за дорожніми чеками 

4.3 

Приватні перекази між резидентами або між нерезидентами 

2307 

2308 

Приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), приватні перекази за кордон на користь резидентів (у тому числі студентів) 

4.4 

Подорожі - інше 

  

  

  

4.4.1 

ділові 

2311 

2312 

Придбання товарів та послуг особами, які здійснюють подорож з діловою метою (проживання в готелі та інших місцях для короткотермінового проживання, видана на відрядження готівкова валюта тощо) 

4.4.2 

особисті 

2315 

2316 

Придбання товарів та послуг особами, які здійснюють подорож з особистою метою (для лікування, навчання тощо), оплата за туристичні путівки 

5 

Продаж або купівля готівкової валюти у населення 

2343 

2344 

Операції з купівлі-продажу та конверсії готівкової іноземної валюти фізичним особам у касі банку та обмінних пунктах 

6 

Будівництво 

  

  

  

6.1 

Будівництво за кордоном 

2373 

2374 

За кредитом: будівельні роботи тривалістю менше ніж один рік, що проводяться для нерезидентів підприємствами-резидентами.
За дебетом: товари та послуги, придбані підприємством-резидентом у країні, в якій проводяться будівельні роботи.
Будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік класифікуються як прямі інвестиції за кордон 

6.2 

Будівництво в Україні 

2375 

2376 

За дебетом: будівельні роботи тривалістю менше ніж один рік, що проводяться для резидентів підприємствами-нерезидентами.
За кредитом: товари та послуги, придбані у підприємств-резидентів будівельними підприємствами-нерезидентами.
Будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік класифікуються як прямі інвестиції в Україну  

7 

Страхові послуги 

  

  

  

7.1 

Страхові внески (страхові премії) за договорами страхування 

2421 

2422 

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами страхування 

7.2 

Страхові внески (страхові премії) за договорами перестрахування 

2423 

2424 

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами перестрахування 

7.3 

Страхове відшкодування (страхова компенсація) за договорами страхування 

2429 

2430 

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами страхування 

7.4 

Страхове відшкодування (страхова компенсація) за договорами перестрахування 

2431 

2432 

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами перестрахування 

7.5 

Допоміжні страхові послуги 

2433 

2434 

Комісійні страхових агентів та брокерів; консультативні послуги у сфері надання страхових послуг 

8 

Фінансові послуги  

  

  

  

8.1 

Фінансові послуги 

2443 

2444 

Послуги фінансових посередників (наприклад, у зв'язку з наданням кредитних ліній); комісійні за операціями з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом; комісійні на користь платіжних організацій міжнародних систем переказу коштів, міжнародних карткових платіжних систем;
комісійні за проведення операцій з іноземною валютою, цінними паперами, управління активами, обслуговування кореспондентських рахунків, переказ коштів тощо 

8.2 

Комісійні за надання гарантії 

2445 

2446 

Комісійні за договорами гарантії або поручительства 

9 

Плата за використання інтелектуальної власності  

2475 

2476 

Плата за використання патентів, торгових марок, науково-дослідних та конструкторських розробок; оплата за договорами комерційної концесії (франчайзинг); оплата ліцензій на копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності, втіленої в оригіналах (наприклад, копірайт на книги та рукописи, програмне забезпечення, кінематографічні роботи та звукозаписи), та пов'язані з ними права (наприклад, прямий ефір, виступи і показ програм по телевізійним, кабельним та супутниковим каналам) 

10 

Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги 

  

  

  

10.1 

Телекомунікаційні послуги 

2351 

2352 

Забезпечення телефонного, мобільного, телексного, телеграфного, супутникового, факсимільного зв'язку, радіо- і телевізійного мовлення, електронної пошти, послуги мережі Інтернет.
До цієї категорії не належать оплата за монтаж систем електрозв'язку (будівництво) та за користування базами даних (інформаційні послуги) 

10.2 

Комп'ютерні послуги 

2353 

2354 

Оброблення баз даних;
створення та впровадження програмного забезпечення, уключаючи розроблення і програмування конкретних систем замовника;
управління обчислювальними комплексами;
консультаційні послуги з питань інформатизації; технічне обслуговування, експлуатація та ремонт обчислювальної техніки;
оплата за використання програмних продуктів без права копіювання та розповсюдження;
купівля/продаж оригіналів та прав власності на програмне забезпечення  

10.3 

Інформаційні послуги 

2355 

2356 

Послуги інформаційних агентств та агентств новин, послуги SWIFT та REUTERS; пряма (індивідуальна) передплата на періодичні видання; послуги бібліотек та архівів 

11 

Інші комерційні послуги 

  

  

  

11.1 

Дослідження і розробки  

2489 

2490 

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, розроблення технічної документації, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних винаходів до стадії їх практичного використання; купівля/продаж прав власності на науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські розробки 

11.2 

Професійні послуги та консультаційні послуги в галузі управління 

  

  

  

11.2.1 

юридичні, консультаційні, аудиторські послуги 

2485 

2486 

Гонорари за виконані адвокатом дії з надання правової допомоги, послуги з надання юридичних порад та консультацій, підготовки документів, консалтинг та аудит у сфері бухгалтерського обліку, податкового законодавства та інших галузях, консультаційні послуги у сфері управління, менеджменту, надання оперативної допомоги юридичним особам 

11.2.2 

реклама, маркетинг 

2487 

2488 

Послуги з реклами та маркетингу, створення і розміщення реклами в засобах масової інформації, купівля та продаж рекламного часу; організація та проведення виставок та торговельних ярмарків, участь у виставках та торговельних ярмарках, вивчення ринку, послуги з проведення опитувань громадської думки 

11.3 

Технічні послуги, послуги, пов'язані з торгівлею, та інші види ділових послуг 

  

  

  

11.3.1 

архітектурні, інженерні та інші технічні послуги 

2493 

2494 

Послуги з розроблення архітектурних проектів, геологічна розвідка, картографія, перевірка і сертифікація якості продукції, технічний контроль, пусконалагоджування тощо 

11.3.2 

переробка відходів та боротьба із забрудненням навколишнього середовища, послуги в галузі сільського господарства та гірничодобувної промисловості 

2501 

2502 

Переробка відходів ядерного палива; рекультивація, санітарна очистка та інші послуги із захисту навколишнього середовища;
вирощування с/г культур (захист рослин від хвороб та шкідників), ветеринарні послуги, лісівництво;
послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин 

11.3.3 

операційний лізинг 

2483 

2484 

Оренда обладнання без персоналу, здавання в найм (чартер) морських і повітряних суден та іншого транспортного обладнання без команди або екіпажу, оренда приміщень, здавання в найм нерухомості 

11.3.4 

посередництво в торгівлі 

2503 

2504 

Комісійні посередників - оптовиків, брокерів, дилерів та торгових агентів (крім товарних бірж), що пов'язані із зовнішньоторговельними операціями, у тому числі перепродажем товарів (придбанням товарів у нерезидента та подальшим перепродажем їх іншому нерезиденту)  

11.3.5 

інші комерційні послуги - інше 

2497 

2498 

Інші види комерційних, професійних послуг, які не увійшли до вищезазначених категорій:
поліграфічні послуги, графічні роботи, фото- та відеозйомка;
послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), письмового та усного перекладу;
робота служби охорони  

12 

Послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку 

  

  

  

12.1 

Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги 

2505 

2506 

Платежі, пов'язані зі створенням художніх фільмів, театральних та музичних вистав, радіо- і телевізійних програм (у тому числі плата акторам, режисерам та продюсерам);
надходження від прокату, платежі за право на показ програм;
платежі за використання ефірного часу, трансляцію радіо- та телепередач, показ теле- та кінофільмів;
оплата за використання аудіовізуальної продукції без права копіювання та розповсюдження;
купівля/продаж оригіналів та прав власності на аудіовізуальну продукцію;
плата за послуги кабельного та супутникового зв'язку  

12.2 

Інші послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку 

2507 

2508 

Оплата послуг, пов'язаних з функціонуванням музеїв, проведенням спортивних, культурних та оздоровчих заходів;
послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням, що надаються дистанційно чи безпосередньо в країні, резиденти якої отримують такі послуги;
призи за спортивні досягнення;
послуги шлюбних агенцій, ритуальні послуги;
оплата за участь у семінарах, конференціях тощо.
Послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням, що надаються резидентам за кордоном або нерезидентам на території України і класифікуються як подорожі 

13 

Послуги представництв 

2495 

2496 

Оплата на утримання компаніями їх закордонних представництв; оплата послуг осіб, які представляють інтереси компанії за кордоном 

14 

Урядові послуги 

2591 

2592 

Усі види товарів та послуг, придбаних посольствами, консульствами, офіційними торговельними, військовими та іншими представництвами (у тому числі міжнародними організаціями) на території тієї країни, у якій вони розташовані;
платежі, пов'язані із забезпеченням багатостороннього врегулювання воєнних конфліктів та з розташуванням на території відповідної країни миротворчих підрозділів, наприклад, військ ООН 

".

У розділі II "Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій":

у підрозділі "Прямі інвестиції" розділу "Фінансовий рахунок":

колонку 4 рядка 1.1.2 "інвестиції в нерухомість" доповнити словами "будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік, що здійснюються підприємством-резидентом за кордоном";

колонку 4 рядка 2.1.2 доповнити словами "будівельні роботи тривалістю не менше ніж один рік, що здійснюються підприємством-нерезидентом на території України".

2.36. У формі N 3-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій" і поясненні щодо її заповнення:

назву форми та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

"Звіт про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу";

у таблиці форми:

у колонці 2 розділу I:

назву показника викласти в такій редакції:

"Активи (зарубіжні цінні папери)";

у рядках 1а, 2а та 3а слова "органи державної влади" замінити словами "сектор загального державного управління";

у рядках 1б, 2б, 3б та 4б слова "та небанківські фінансові установи" виключити;

у рядках 1в, 2в, та 3в після слів "інші сектори" доповнити словами та знаками "у т. ч. фінансові установи, що не є банками";

після рядка 4б доповнити новим рядком такого змісту:

"фінансові установи, що не є банками";

у колонці 2 розділу II:

назву показника викласти в такій редакції:

"Пасиви (вітчизняні цінні папери)";

у рядках 6а та 7а слова "органи державної влади" замінити словами "сектор загального державного управління";

у рядках 5б, 6б, 7б та 8б слова "та небанківські фінансові установи" виключити;

у рядках 5в, 6в та 7в після слів "інші сектори" доповнити словами "у т. ч. фінансові установи, що не є банками";

після рядка 8б доповнити новим рядком такого змісту:

"

8в 

фінансові установи, що не є банками 

  

  

  

  

";

після рядка 8в доповнити таблицю двома новими розділами такого змісту:

"

III 

Фінансовий лізинг, наданий нерезидентам (активи)  

  

  

  

  

9 

Фінансовий лізинг  

9а 

сектор загального державного управління  

9б 

банки  

9в 

інші сектори, у т. ч. фінансові установи, що не є банками  

IV 

Фінансовий лізинг, отриманий від нерезидентів (пасиви)  

10 

Фінансовий лізинг  

10а 

сектор загального державного управління  

10б 

банки  

10в 

інші сектори, у т. ч. фінансові установи, що не є банками  

";

у поясненні:

абзац перший замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"У звіті відображаються накопичені в результаті операцій резидентів з нерезидентами обсяги капіталу у формі портфельних інвестицій та фінансового лізингу на початок та кінець звітного періоду. Інформація надається в тисячах одиниць валюти.

Якщо кошти для здійснення інвестиції надходять/переказуються в іноземній валюті, то інвестиція відображається в цій валюті, у тому числі якщо для здійснення інвестицій валютні кошти конвертуються в кошти в національній валюті.

Інвестиції, здійснені за рахунок коштів в іноземній та/або національній валюті, накопичених нерезидентом в Україні або отриманих від інших видів діяльності, у тому числі від продажу цінних паперів та іншого майна, повернення прямих інвестицій, зняття з депозитів тощо також відображаються у звіті.

Інвестиції у формі фінансового лізингу відображаються у валюті договору".

У зв'язку з цим абзаци другий - двісті сорок восьмий уважати відповідно абзацами п'ятим - двісті п'ятдесят другим;

у тексті пояснення слова "органи державної влади" у всіх відмінках замінити словами "сектор загального державного управління" у відповідних відмінках;

в абзаці шостому слова "що емітовані нерезидентами, з правом на участь у капіталі" замінити словами "що дають право на участь у капіталі, емітовані нерезидентами";

в абзаці десятому слова "та небанківських фінансових установ" виключити;

абзац тридцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - двісті п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами тридцять четвертим - двісті п'ятдесят першим;

абзац тридцять шостий після слів "які придбані іншими секторами" доповнити словами "у т. ч. фінансовими установами, що не є банками";

абзац тридцять сьомий після слова та цифр "рахунку 2600" доповнити цифрами, знаками та словами "(2650 - для фінансових установ, що не є банками)";

в абзаці сорок другому слова "і небанківських фінансових установ" виключити;

абзац сімдесят п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімдесят шостий - двісті п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами сімдесят п'ятим - двісті п'ятдесятим;

абзац сімдесят сьомий після слів "які придбані іншими секторами" доповнити словами "у т. ч. фінансовими установами, що не є банками";

абзац сімдесят восьмий після слова та цифр "рахунку 2600" доповнити знаками, цифрами та словами "(2650 - для фінансових установ, що не є банками)";

в абзаці вісімдесят восьмому слова "і небанківських фінансових установ" виключити;

в абзаці дев'яносто четвертому слова "за банки" замінити словом "банкам";

в абзаці дев'яносто сьомому слова "за клієнтів" замінити словом "клієнтам";

абзаци дев'яносто восьмий та дев'яносто дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сотий - двісті п'ятдесятий уважати відповідно абзацами дев'яносто восьмим - двісті сорок восьмим;

абзац сто десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто одинадцятий - двісті сорок восьмий уважати відповідно абзацами сто десятим - двісті сорок сьомим;

абзац сто одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто дванадцятий - двісті сорок сьомий уважати відповідно абзацом сто одинадцятим - двісті сорок шостим;

абзац сто дванадцятий після слів "які придбані іншими секторами" доповнити словами "у т. ч. фінансовими установами, що не є банками";

абзац сто тринадцятий після слова та цифр "рахунку 2600" доповнити знаками, цифрами та словами "(2650 - для фінансових установ, що не є банками)";

в абзаці сто п'ятнадцятому слова "та небанківських фінансових установ" виключити;

в абзаці сто шістнадцятому слова "що куплені, але не отримані" замінити словами "до отримання";

в абзаці сто сімнадцятому слова "що куплені" замінити словами "до отримання";

в абзаці сто вісімнадцятому слова "що куплені" та "з метою хеджування" замінити відповідно словами "до отримання" та "для обліку хеджування";

в абзаці сто дев'ятнадцятому слова "що куплені" та "за іншими операціями" замінити відповідно словами "до отримання" та "в торговому портфелі банку";

в абзаці сто двадцятому слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці сто двадцять першому слово "іншими" виключити та після слів "опціонними контрактами" доповнити абзац словами "в торговому портфелі банку";

абзаци сто двадцять другий та сто двадцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять четвертий - двісті сорок шостий уважати відповідно абзацами сто двадцять другим - двісті сорок четвертим;

в абзаці сто двадцять шостому слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці сто двадцять сьомому слова "за іншими операціями" замінити словами "в торговому портфелі банку";

в абзаці сто двадцять восьмому слово "купленими" виключити, а слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці сто двадцять дев'ятому слово "іншими" виключити, а після слів "опціонними контрактами" доповнити словами "в торговому портфелі банку";

абзаци сто тридцятий і сто тридцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто тридцять другий - двісті сорок четвертий уважати відповідно абзацами сто тридцятим - двісті сорок другим;

після абзацу сто двадцять дев'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"підпункт 4в - похідні фінансові інструменти фінансових установ, що не є банками;

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2650 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*".

У зв'язку з цим абзаци сто тридцятий - двісті сорок другий уважати відповідно абзацами сто тридцять другим - двісті сорок четвертим;

в абзаці сто тридцять четвертому слова "та небанківських фінансових установ" виключити;

в абзаці сто тридцять п'ятому слова "та небанківських фінансових установ" виключити;

абзац сто сорок шостий після слів "цінні папери інших секторів" доповнити словами "у т. ч. фінансових установ, що не є банками";

після абзацу сто п'ятдесятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"цінні папери фінансових установ, що не є банками;

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2650 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*".

У зв'язку з цим абзаци сто п'ятдесят перший - двісті сорок четвертий уважати відповідно абзацами сто п'ятдесят третім - двісті сорок шостим;

в абзаці сто шістдесят першому слова "і небанківських фінансових установ" виключити;

абзаци сто вісімдесят четвертий та сто вісімдесят п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто вісімдесят шостий - двісті сорок шостий уважати відповідно абзацами сто вісімдесят четвертим - двісті сорок четвертим;

абзац сто вісімдесят четвертий після слів "боргові цінні папери інших секторів" доповнити словами "у т. ч. фінансових установ, що не є банками";

після абзацу сто дев'яносто першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"боргові цінні папери фінансових установ, що не є банками;

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2650 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*".

У зв'язку з цим абзаци сто дев'яносто другий - двісті сорок четвертий уважати відповідно абзацами сто дев'яносто четвертим - двісті сорок шостим;

в абзаці сто дев'яносто восьмому слова "і небанківських фінансових установ" виключити;

абзац двісті двадцять восьмий після слів "інструменти грошового ринку інших секторів" доповнити словами "у т. ч. фінансових установ, що не є банками";

абзац двісті двадцять дев'ятий після слів "інструменти грошового ринку, емітовані іншими секторами" доповнити словами "у т. ч. фінансовими установами, що не є банками";

абзац двісті тридцятий після слова та цифр "рахунку 2600" доповнити знаками, цифрами та словами в дужках "2650 - для фінансових установ, що не є банками*";

в абзаці двісті тридцять другому слова "та небанківських фінансових установ" виключити;

в абзаці двісті тридцять третьому слова "що продані, але не відправлені" замінити словами "до відправлення";

в абзаці двісті тридцять четвертому слова "що продані" замінити словами "до відправлення";

в абзаці двісті тридцять п'ятому слова "що продані" замінити словами "до відправлення", а слова "з метою" - словами "що призначені для обліку";

в абзаці двісті тридцять шостому слова "що продані" замінити словами "до відправлення", а слова "за іншими операціями" - словами "в торговому портфелі банків";

в абзаці двісті тридцять сьомому слово "купленими" виключити, а слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці двісті тридцять восьмому слова "за іншими опціонними контрактами" замінити словами "за опціонними контрактами в торговому портфелі банку";

в абзаці двісті сорок третьому слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці двісті сорок четвертому слова "за іншими операціями" замінити словами "в торговому портфелі банку";

в абзаці двісті сорок п'ятому слово "купленими" виключити, а слова "з метою" замінити словами "що призначені для обліку";

в абзаці двісті сорок шостому слово "іншими" виключити та після слів "опціонними контрактами" доповнити абзац словами "в торговому портфелі банку";

після абзацу двісті сорок шостого доповнити двадцятьма чотирма новими абзацами такого змісту:

"підпункт 8в - похідні фінансові інструменти фінансових установ, що не є банками;

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2650 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.

У розділі III "Фінансовий лізинг, наданий нерезидентам" надається інформація про операції, пов'язані з фінансовим лізингом, що наданий нерезидентам. На початок звітного періоду відображається загальний обсяг вимог за наданим фінансовим лізингом, а на кінець звітного періоду - обсяг фінансового лізингу, зменшеного на суму надходжень за орендними платежами:

підпункт 9а - фінансовий лізинг, що наданий нерезидентам сектором державного загального управління:

сальдо оборотів за дебетом і кредитом балансового рахунку 2600 у кореспонденції з рахунками 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 9б - фінансовий лізинг, що наданий нерезидентам банками:

152 "Кредити, що надані іншим банкам":

1525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";

207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання":

2071 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання";

221 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам":

2211 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам";

сальдо оборотів за дебетом і кредитом балансового рахунку 2600 у кореспонденції з рахунками 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 9в - фінансовий лізинг, що наданий нерезидентам іншими секторами та фінансовими установами, що не є банками:

сальдо оборотів за дебетом і кредитом балансового рахунку 2600 (2650 - для небанківських фінансових установ) у кореспонденції з рахунками 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.

У розділі IV "Фінансовий лізинг, отриманий від нерезидентів" надається інформація про операції, пов'язані з фінансовим лізингом, що отриманий від нерезидентів. На початок звітного періоду відображається загальний обсяг зобов'язань за отриманим фінансовим лізингом, а на кінець звітного періоду - обсяг фінансового лізингу, зменшеного на суму виплат за орендними платежами:

підпункт 10а - фінансовий лізинг, що отриманий від нерезидентів сектором загального державного управління:

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2600 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 10б - фінансовий лізинг, що отриманий від нерезидентів банками:

361 "Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку":

3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)";

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2600 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;

підпункт 10в - фінансовий лізинг, що отриманий від нерезидентів іншими секторами та фінансовими установами, що не є банками:

сальдо оборотів за кредитом і дебетом балансових рахунків 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком 2600 (2650 - для фінансових установ, що не є банками) - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*".

2.37. Форму N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу" і пояснення щодо її заповнення виключити.

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос