Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Декларации об имущественном состоянии судьи, членов его семьи и лиц, с которыми он совместно проживает или объединен совместным бытом, и Порядка ее заполнения

Минфин
Порядок, Приказ от 29.10.2010 № 1289
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2010 

м. Київ 

N 1289 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2010 р. за N 1349/18644

Про затвердження форми Декларації про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, та Порядку її заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 11 березня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 листопада 2011 року N 1395)

Відповідно до пункту 7 частини четвертої та частини п'ятої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму Декларації про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом (далі - Декларація);

1.2. Порядок заповнення Декларації про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом (далі - Порядок).

2. Департаменту податкової та митної політики (Романова Н. А.) у встановленому порядку:

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надіслати форму Декларації та Порядок до Державної судової адміністрації України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
 про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом,
за 20__ рік

РОЗДІЛ I. Загальні відомості

1. _________________________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер згідно із ДРФО або число, місяць та рік народження*)

2. Місце проживання:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, буд., корп., N кв.)

3. Займана посада ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Члени сім'ї** та особи, з якими суддя спільно проживає або поєднаний спільним побутом

Ступінь родинного зв'язку 

Прізвище, ініціали 

Ідентифікаційний номер згідно із ДРФО або число, місяць та рік народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


* Для цілей цієї Декларації зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або число, місяць та рік народження (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті).

** Для цілей цієї Декларації членами сім'ї визнаються особи, визначені як члени сім'ї Сімейним кодексом України.  

РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні _____________________грн
                                                                                                                                (середньомісячна заробітна плата судді за звітний рік ) 

N
з/п 

Перелік доходів

  

Судді  

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

сума отриманого
(нарахованого)
доходу 

сума отриманого
(нарахованого) доходу 

1 

2 

3 

4 

1 

Загальна сума сукупного доходу,
у т. ч.:
 

 

 

1.1 

Заробітна плата, а також виплати, одержані (нараховані) декларантом відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, крім зазначених у підпункті 1.2 

 

 

1.2 

Дохід від наукової, викладацької та творчої діяльності, авторська винагорода 

 

 

1.3 

Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за надання у користування об'єктів права інтелектуальної власності 

 

 

1.4 

Матеріальна допомога 

 

 

1.5 

Призи, виграші, подарунки 

 

 

1.6 

Допомога по безробіттю 

 

 

1.7 

Аліменти 

 

 

1.8 

Спадщина 

 

 

1.9 

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, що сплачуються декларанту за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 

 

 

1.10 

Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 

 

 

1.11 

Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 

Х 

 

1.12 

Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 

 

 

1.13 

Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 

 

 

1.14 

Інші види доходів,
не визначені у підпунктах 1.1 - 1.13 

 

 

РОЗДІЛ II.Б. Доходи, одержані з джерел за межами України 

Судді 

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

назва країни 

розмір доходу 

назва країни 

розмір доходу 

в іноземній валюті 

перерахована у грн. 

в іноземній валюті 

перерахована у грн. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта, та видатки судді на придбання такого майна 

N
з/п 

Перелік об'єктів 

Судді 

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

загальна
площа (м2

сума витрат на придбання* 

місцезнаходження
об'єкта
(країна, адреса) 

загальна
площа (м2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Земельні ділянки 

  

  

  

  

  

Житловий будинок 

  

  

  

  

  

Квартира

  

  

  

  

  

Садовий (дачний) будинок 

  

  

  

  

  

Гараж  

  

  

  

  

  

Інше нерухоме майно 

  

  

  

  

  

РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта, та видатки судді на придбання таких засобів 

N
з/п 

Перелік 

Судді  

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

марка/модель 

об'єм циліндрів двигуна (см3)/ потужність двигуна/
максимальна злітна маса/довжина корпусу судна  

сума витрат на придбання* 

марка/
модель 

об'єм циліндрів двигуна (см3)/ потужність двигуна/
максимальна злітна маса/довжина корпусу судна  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Автомобілі легкові 

  

  

  

  

  

Автомобілі вантажні, спеціальні 

  

  

  

  

  

Водні транспортні засоби  

  

  

  

  

  

Повітряні судна  

 

 

 

 

 

Інші транспортні засоби 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та видатки судді на придбання таких активів 

N
з/п 

Перелік 

Судді 

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

усього
(грн) 

у тому числі за
кордоном (грн) 

усього
(грн) 

у тому числі за
кордоном (грн) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: 

  

  

  

  

1.1 

вкладених у звітному році* 

  

  

Х 

Х 

Номінальна вартість
цінних паперів, у т. ч.: 

  

  

  

  

2.1 

придбаних у звітному році* 

  

  

Х 

Х 

Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств (організацій), у т. ч.: 

  

  

  

  

3.1 

внесених у звітному році* 

  

  

Х 

Х 

РОЗДІЛ VI. Фінансові зобов'язання декларанта та інші видатки судді, ніж зазначені у розділах III - V 

N
з/п 

Перелік фінансових зобов'язань щодо сплати

  

Судді 

Членів сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом 

всього (грн) 

в тому числі за кордоном (грн) 

всього (грн) 

в тому числі за кордоном (грн) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

На добровільне страхування  

  

  

  

  

На недержавне пенсійне забезпечення 

 

 

 

 

На утримання майна, зазначеного у розділах III - V 

 

 

 

 

За договорами позики, включаючи банківські кредити: __________________грн
(зазначити суму отриманої у звітному році позики (кредиту)) 

Х 

Х 

Х 

Х 

4.1 

На погашення основної суми позики (кредиту) 

 

 

 

 

4.2 

На погашення суми процентів за позикою (кредитом) 

  

  

  

  

Видатки судді інші, ніж зазначені у розділах III - V* 

  

  

Х 

Х 

* Заповнюється у разі придбання у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді.

Правильність зазначених у цій Декларації відомостей

ЗАСВІДЧУЮ _________________
                                                (підпис) 

________________ 20__ року
(дата) 

 

Директор департаменту податкової
та митної політики
 

 
Н. А. Романова
 

 

Порядок
заповнення Декларації про майновий стан судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом

I. Порядок заповнення Декларації

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог пункту 7 частини четвертої та частини п'ятої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

У цьому Порядку терміни "дивіденди", "проценти" та "роялті" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", а термін "додаткові блага" - у значенні, наведеному в Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб".

2. У Декларації про майновий стан відображаються доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання судді щодо себе, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом (далі - декларант), а також окремо видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку.

3. Декларація складається з шести розділів:

I. Загальні відомості;

II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні;

III.Б. Доходи, одержані з джерел за межами України;

III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта, та видатки судді на придбання такого майна;

IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта, та видатки судді на придбання таких засобів;

V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та видатки судді на придбання таких активів;

VI. Фінансові зобов'язання декларанта та інші видатки судді, ніж зазначені у розділах III - V.

4. Звітний рік - це проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця календарного року та закінчується останнім календарним днем останнього місяця календарного року, що передує року, в якому подається Декларація.

5. Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

6. При заповненні Декларації у разі відсутності окремих загальних відомостей або окремих видів доходу, майна чи інших відомостей, передбачених Декларацією, ставиться прочерк.

7. Суми отриманих доходів, видатки на придбання нерухомого майна та транспортних засобів та відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, а також інші видатки зазначаються заокруглено до гривні.

8. Достовірність даних, наведених у Декларації, засвідчується підписом декларанта і проставленням дати.

II. Порядок заповнення розділу I. Загальні відомості

1. У розділі I декларант відображає загальні відомості відносно себе, членів своєї сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом.

2. У пункті 1 у разі, якщо на дату заповнення декларації декларант змінив прізвище, ім'я, по батькові, слід зазначити спочатку нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках - попереднє прізвище, ім'я, по батькові.

Декларант, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, зазначає число, місяць та рік його народження.

3. Пункт 2 слід заповнювати на підставі паспортних даних про реєстрацію на кінець звітного року.

У разі якщо назва населеного пункту (області, вулиці та інших реквізитів цього пункту) зазнала зміни, що не відображено у паспорті декларанта, необхідно також навести назву станом на дату заповнення цієї Декларації.

Пункт 2 заповнюється декларантом за його бажанням

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 р. N 343)

4. У пункті 3 зазначаються відомості про місце роботи декларанта.

5. У пункті 4 записуються відомості щодо членів сім'ї декларанта та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, зокрема прізвища, ініціали і ступінь родинного зв'язку, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або число, місяць та рік народження (для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті).

Для визначення членів сім'ї необхідно керуватися Сімейним кодексом України.

III. Порядок заповнення розділу II.А Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

1. У заголовній частині розділу II.А декларант відображає середньомісячну заробітну плату за звітний рік, яка розраховується шляхом ділення доходу, зазначеного у підпункті 1.1 пункту 1 цього розділу, на 12 місяців.

2. У пункті 1 зазначаються загальна сума сукупного одержаного (нарахованого) у звітному році доходу, а також загальні суми за кожним видом доходу.

Якщо декларант має певні сумніви щодо правильності визначення ним розміру доходу, йому слід звернутися до джерела виплати і одержати відповідні відомості.

3. У підпункті 1.1 "Заробітна плата, а також виплати, нараховані (виплачені, надані) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, крім зазначених у пункті 1.2" зазначаються відомості про суму основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, нараховані (виплачені, надані) декларанту відповідно до умов трудового договору, без урахування матеріальної допомоги, яка зазначається у пункті 1.4 цього пункту, а також виплати, нараховані (виплачені, надані) декларанту відповідно до умов цивільно-правового договору, крім зазначених у пункті 1.2 пункту 1 цього розділу.

4. У підпункті 1.2 "Дохід від наукової, викладацької та творчої діяльності, авторська винагорода" зазначаються доходи, одержані від наукової, викладацької та творчої діяльності, авторська винагорода.

5. У підпункті 1.3 "Дивіденди, проценти, роялті та інші виплати за використання об'єктів права інтелектуальної власності" зазначаються суми фактично одержаних дивідендів, процентів, а також роялті та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності.

6. У підпункті 1.4 "Матеріальна допомога" зазначається матеріальна допомога, отримана у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом, сума якої не відображається у підпункті 1.1 "Заробітна плата".

7. У підпункті 1.5 "Призи, виграші, подарунки" зазначаються доходи, одержані у вигляді призів, виграшів та подарунків.

8. У підпункті 1.6 "Допомога по безробіттю" відображаються доходи, виплачені декларанту у вигляді допомоги по безробіттю.

9. У підпункті 1.7 "Аліменти" зазначаються суми отриманих декларантом аліментів.

10. У підпункті 1.8 "Спадщина" відображаються доходи, отримані декларантом у вигляді спадщини.

11. У підпункті 1.9 "Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, що сплачуються декларанту за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу" зазначаються суми страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, одержані декларантом внаслідок настання страхового випадку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу.

12. У підпункті 1.10 "Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна" зазначаються доходи від відчуження нерухомого майна (без урахування витрат на придбання такого майна) та суми доходів від продажу більше одного разу на рік рухомого майна, якщо його вартість перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року.

13. У підпункті 1.11 "Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності" зазначається дохід від здійснення підприємницької та незалежної професійної діяльності.

14. У підпункті 1.12 "Дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав" зазначаються доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, що виражені в іншій, ніж цінні папери, формі, без урахування витрат на їх придбання.

15. У підпункті 1.13 "Дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна" відображаються доходи, одержані декларантом від передачі в оренду майна, які декларант отримує протягом звітного року.

16. У підпункті 1.14 "Інші види доходів, не визначені у підпунктах 1.1 - 1.13" відображаються доходи, які не визначені у підпунктах 1.1 - 1.13 пункту 1 розділу II.А Декларації.

IV. Порядок заповнення розділу II.Б Доходи, одержані з джерел за межами України

1. У разі одержання доходів з джерел за межами України декларант у цьому розділі відображає розмір цих доходів в іноземній валюті та її перерахунок у національній валюті України за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на кінець звітного року.

2. Записи здійснюються у відповідних графах із зазначенням країни, в якій одержаний дохід.

V. Порядок заповнення розділу III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта, та видатки судді на придбання такого майна

1. У розділі III декларант зазначає відомості про нерухоме майно, що перебуває у його власності за станом на кінець звітного року, що настає за роком, за який подається Декларація, як на території України, так і за її межами.

2. Кожен об'єкт нерухомого майна відображається декларантом у відповідному пункті цього розділу окремо із зазначенням його місцезнаходження та площі, також суддею відображаються суми витрат на придбання нерухомого майна у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку.

Інформація щодо місцезнаходження (країни, адреси) нерухомого майна, що перебуває у власності судді, членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або поєднаний спільним побутом, зазначається за його бажанням.

(пункт 2 розділу V доповнено абзацом другим згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 р. N 343)

VI. Порядок заповнення розділу IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта та видатки судді на придбання таких засобів

1. Кожен транспортний засіб відображається декларантом у цьому розділі Декларації окремо із зазначенням: марки/моделі; об'єму циліндрів двигуна, потужності двигуна, максимальної злітної маси, довжини корпусу судна, також суддею відображаються суми витрат на придбання транспортних засобів у звітному році, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку.

2. Записи здійснюються у відповідному рядку (пункти 1 - 6 цього розділу) згідно з наведеним переліком транспортних засобів.

VII. Порядок заповнення розділу V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та видатки судді на придбання таких активів

1. У пункті 1 декларантом зазначається сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах в Україні і за її межами станом на кінець звітного року, в тому числі окремо у підпункті 1.1 цього пункту зазначається сума коштів, вкладених суддею у звітному році (заповнюється, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді). При цьому не зазначаються найменування банку (фінансової установи), його (її) місцезнаходження, види і номери рахунків (вкладів).

2. У пункті 2 декларантом відображається загальна сума усіх видів цінних паперів відповідно до їх номінальної вартості. У підпункті 2.1 цього пункту зазначається номінальна вартість цінних паперів, придбаних суддею у звітному році (заповнюється, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді).

3. У пункті 3 декларант зазначає розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств (організацій), тобто вартість корпоративних прав станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами, у тому числі окремо у підпункті 3.1 цього пункту - внесених суддею у звітному році (заповнюється, якщо разові видатки перевищують розмір місячного заробітку судді).

VIII. Порядок заповнення розділу VI. Фінансові зобов'язання декларанта та інші видатки судді, ніж зазначені у розділах III - V

1. У пункті 1 зазначається розмір фінансових зобов'язань декларанта щодо сплати внесків за договорами добровільного страхування.

2. У пункті 2 зазначається розмір фінансових зобов'язань декларанта щодо сплати внесків у звітному році на недержавне пенсійне забезпечення.

3. У пункті 3 зазначається розмір фінансових зобов'язань декларанта щодо сплати платежів протягом звітного періоду юридичним і фізичним особам на утримання майна, зазначеного у розділах III - V цієї Декларації.

4. У пункті 4 (графа 2) зазначається сума отриманої декларантом у звітному році позики (кредиту).

5. У підпункті 4.1 пункту 4 відображаються фінансові зобов'язання декларанта щодо погашення основної суми позики (кредиту), що виникли у звітному році, а у пункті 4.2 пункту 4 - щодо погашення суми процентів за цими позиками (кредитами).

6. У пункті 5 відображаються видатки судді, які не зазначені у розділах III - V Декларації, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку.

 

Директор Департаменту
податкової та митної політики
 

 
Н. А. Романова
 

Опрос