Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам регулирования выпуска и обращения электронных денег

Национальный банк
Постановление от 04.11.2010 № 481
редакция действует с 15.09.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.11.2010 

м. Київ 

N 481 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1336/18631

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 19 червня 2014 року N 378
,
 від 5 листопада 2014 року N 705
,
 від 24 липня 2015 року N 481
,
 від 10 лютого 2016 року N 65
,
 від 26 липня 2016 року N 358
,
від 4 вересня 2018 року N 95
,
від 11 вересня 2020 року N 133

Відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10, 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, що пов'язана з випуском та обігом електронних грошей, а також здійснення моніторингу за такою діяльністю Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про електронні гроші в Україні (далі - Положення), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 25.06.2008 N 178 "Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за N 688/15379.

3. У Переліку і тарифах послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120), зі змінами, найменування послуги під номером 23 викласти в такій редакції:

"Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил системи електронних грошей".

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 05.11.2014 р. N 705)

5. Банкам - членам/учасникам міжнародних платіжних систем, які здійснюють на території України операції з електронними грошима з використанням відповідної міжнародної платіжної системи, у тому числі електронними грошима, які містяться або до яких дають доступ наперед оплачені картки, подати до 01.04.2011 Національному банку України для узгодження правила здійснення таких операцій у порядку, передбаченому пунктом 6.3 Положення.

6. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В. М. Кравця.

8. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення
про електронні гроші в Україні

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

(абзац перший пункту 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

Метою цього Положення є регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю.

Вимоги цього Положення не поширюються на діяльність осіб, які здійснюють випуск та/або обслуговування таких наперед оплачених карток одноцільового використання: дисконтних карток торговців, карток автозаправних станцій, квитків для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

1.2. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб'єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, порядку здійснення цих операцій, а також до правил використання електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження.

(пункт 1.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

1.3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

використання електронних грошей - сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунків за товари, переказів між користувачами - фізичними особами, обмінних операцій, приймання агентом з розрахунків електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти, погашення емітентом електронних грошей та поповнення електронних гаманців;

(абзац другий пункту 1.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

випуск електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

електронний гаманець - обліковий запис емітента / оператора / агента / торговця / користувача, що згенерований/створений в процесинговій системі / програмному забезпеченні емітента/оператора для обліку, зберігання та здійснення з електронними грошима операцій, визначених цим Положенням;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять перший
 уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять другим)

електронний пристрій - будь-який носій інформації, який використовується для зберігання електронних грошей;

(абзац п'ятий пункту 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

емітент - банк-резидент, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення;

(абзац шостий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

емітент-нерезидент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей за межами України для їх використання в міжнародній системі інтернет-розрахунків, відомості щодо якої внесено до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр);

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцятий
 уважати відповідно абзацами
восьмим - двадцять другим)

засіб поповнення - набір знаків, який дає змогу поповнити електронний гаманець, розміщений на електронному пристрої, електронними грошима на певну суму, та реалізований на будь-якому носії;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять третім)

комерційний агент - юридична особа - резидент, представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або яка здійснює в Україні діяльність з надання гуманітарної допомоги на підставі міжнародних угод з Україною (далі - представництво міжнародної організації) (далі - агент), - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:

(абзац дев'ятий пункту 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.07.2016 р. N 358)

розповсюдження електронних грошей (далі - агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних гаманців (далі - агент з поповнення);

(абзац одинадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

обмінні операції з електронними грошима (далі - агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (далі - агент з розрахунків);

користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням;

наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі - наперед оплачена картка) - матеріальний або віртуальний засіб, який забезпечує доступ до електронних грошей, що зберігаються на електронному гаманці;

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.3 у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481,
від 11.09.2020 р. N 133)

обмінні операції з електронними грошима - операції з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента;

оператор електронних грошей (далі - оператор) - юридична особа, інша, ніж емітент, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей;

(абзац сімнадцятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

погашення електронних грошей - операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх пред'явникові готівкових або безготівкових коштів;

програма лояльності - система маркетингових заходів, яка передбачає використання електронних грошей, правила яких узгоджені з Національним банком, з метою винагородження й заохочення покупців - користувачів електронних грошей та стимулювання оплати користувачами товарів торговців, які є учасниками програми лояльності;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій
 уважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять четвертим)

розповсюдження електронних грошей - операція з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення;

абзац двадцять перший пункту 1.3 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

товар - продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);

торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

1.4. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

Емітент має право надавати своїм клієнтам такі фінансові послуги з використання електронних грошей:

випуск електронних грошей;

розповсюдження електронних грошей;

надання засобів поповнення електронних гаманців;

обмінні операції з електронними грошима;

погашення та/або приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти;

здійснення розрахунків за товари та переказів електронних грошей між користувачами - фізичними особами.

Агенти на підставі договору, укладеного з емітентом, мають право надавати такі фінансові послуги:

розповсюдження електронних грошей;

надання засобів поповнення електронних гаманців;

обмінні операції з електронними грошима;

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

1.5. Емітент зобов'язаний вести облік коштів, які надходять від користувачів та/або агентів як оплата електронних грошей на окремому рахунку емітента за кожною платіжною системою чи найменуванням правил використання електронних грошей.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378,
від 11.09.2020 р. N 133)

1.6. Емітент, оператор, агенти, торговці та користувачі зобов'язані здійснювати операції з електронними грошима відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, умов укладених договорів та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком (правил здійснення операцій з електронними грошима в платіжній системі, створеній Національним банком).

(пункт 1.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

2. Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей

2.1. Емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях.

2.2. Емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала:

суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення/агента з розповсюдження) готівкових або безготівкових коштів та

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

суми отриманих агентом з поповнення/агентом з розповсюдження готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту.

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

2.3. Електронні гроші є випущеними з часу їх завантаження емітентом або оператором на електронний гаманець, що перебуває в розпорядженні користувача або агента.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

2.4. Емітент зобов'язаний:

1) визначати суму електронних грошей, яка не повинна перевищувати 5000 гривень на електронному гаманці, який не може поповнюватися;

2) установити обмеження максимальної суми електронних грошей на електронному гаманці користувача, який поповнюється, не вище ніж передбачено в статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про запобігання).

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
від 24.07.2015 р. N 481,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

2.5. Емітент, оператор та агенти зобов'язані надавати торговцям та користувачам інформацію щодо тарифів і правил здійснення операцій з електронними грошима до укладання з ними договорів щодо електронних грошей.

2.6. Емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.7. Емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та використанням електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

2.8. Емітент зобов'язаний надавати Національному банку інформацію про агентів за формою, передбаченою нормативно-правовими актами Національного банку щодо ведення реєстру комерційних агентів банків.

(главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

2.9. Емітенту забороняється:

1) надавати кредит з коштів, які є зобов'язанням цього емітента за випущеними ним електронними грошима;

2) нараховувати на суму електронних грошей відсотки та/або інший вид доходу, пов'язаного з тривалістю періоду часу, протягом якого користувач, агент, торговець мають їх у своєму розпорядженні;

3) залучати агентів для випуску електронних грошей.

(главу 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3. Вимоги щодо використання електронних грошей  

(назва глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

3.1. Емітент має право на підставі договорів залучати агентів для здійснення операцій, визначених цим Положенням.

Агент (крім банку) зобов'язаний здійснювати операції, пов'язані з використанням електронних грошей, через окремий поточний рахунок, відкритий в емітента.

Агент, якщо немає відділення емітента в населеному пункті, в якому агент здійснює свою діяльність, має право відкрити окремий поточний рахунок в іншому банку. Агент зобов'язаний під час відкриття окремого поточного рахунку в іншому банку надати такому банку письмову згоду на передавання будь-якої інформації/документів емітенту на його запит щодо фінансових операцій агента. Агент зобов'язаний надати емітенту копію такої згоди.

Агент зобов'язаний:

1) підтвердити здійснення операції з приймання та/або видачі готівки користувачу - фізичній особі шляхом надання касового документа;

2) застосовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування), використання якого узгоджено емітентом з Національним банком.

Агенту забороняється передавати свої повноваження за агентським договором іншим особам.

(пункт 3.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.07.2016 р. N 358
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3.2. Емітент та агент з поповнення мають право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних гаманців.

Емітент / агент з поповнення / агент з розповсюдження має право приймати від користувачів кошти для поповнення електронних гаманців, до яких дають доступ наперед оплачені картки.

Агент з поповнення / агент з розповсюдження зобов'язаний забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої від користувачів за надані електронні гроші, на окремий поточний рахунок, відкритий в емітента.

Вимоги абзацу третього пункту 3.2 глави 3 цього Положення не поширюються на агента з поповнення / агента з розповсюдження, який:

є банком;

є небанківською фінансовою установою, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків (далі - НФУ);

одночасно є торговцем у програмі лояльності.

Агенту з поповнення / агенту з розповсюдження забороняється використовувати готівкові кошти, отримані від користувачів - фізичних осіб, у будь-яких інших цілях, крім унесення їх на окремий поточний рахунок з метою подальшого перерахування емітенту.

Агент з поповнення / агент з розповсюдження зобов'язаний ініціювати переказ коштів, отриманих від користувачів для поповнення електронними грошима електронних гаманців, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів.

Емітент / агент з розповсюдження / агент з поповнення зобов'язаний надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу безготівкових коштів.

Представництво міжнародної організації має право здійснювати функцію лише агента з розповсюдження.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 19.06.2014 р. N 378,
у зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.7
 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.6)

3.3. Емітент зобов'язаний з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері ПВК/ФТ) та вимог цього Положення встановити обмеження щодо суми готівкових коштів, що надається користувачу - фізичній особі в обмін на електронні гроші через платіжний пристрій.

Емітенту забороняється надавати неідентифікованому користувачу - фізичній особі готівкові кошти через платіжний пристрій в обмін на електронні гроші.

(пункт 3.3 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
від 11.09.2020 р. N 133)

3.4. Торговці на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в гривнях.

Торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати електронні гроші користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші.

(абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

3.5. Агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і НФУ.

Банк, який є членом/учасником карткової платіжної системи, має право приймати від користувачів електронні гроші, випущені іншими членами/учасниками цієї платіжної системи, до яких дають доступ наперед оплачені картки, в обмін на готівкові кошти та проводити розрахунки за операціями, що здійснені з цими картками.

Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів - суб'єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.

Агент з розрахунків зобов'язаний щоденно пред'являти емітенту до погашення електронні гроші, отримані від користувачів і торговців. Порядок здійснення таких розрахунків установлюється правилами використання електронних грошей.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3.6. Емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими емітентами, а також укладати договори з банками (агентами з обмінних операцій) про здійснення ними такої діяльності.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

Абзац другий пункту 3.6 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 19.06.2014 р. N 378)

3.7. Пункт 3.7 виключено

(главу 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2016 р. N 358
,
пункт 3.7 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

4. Вимоги щодо створення та використання електронних гаманців

1. Емітент/оператор зобов'язаний перед укладенням договору з користувачем про використання електронних грошей:

1) інформувати користувача про створення йому електронного гаманця та отримати його згоду;

2) забезпечити неможливість використання користувачем електронного гаманця до отримання його згоди.

2. Користувач після отримання інформації про створення електронного гаманця в разі відмови від його створення повинен мати змогу закрити електронний гаманець до початку його використання.

3. Емітент/оператор зобов'язаний надати користувачу інформацію про:

1) найменування і місцезнаходження емітента та оператора (юридична адреса, адреса для листування, назва офіційної сторінки в мережі Інтернет);

2) умови та порядок створення/використання електронного гаманця;

3) порядок, способи здійснення переказів між користувачами - фізичними особами та оплати за товари електронними грошима;

4) порядок та місця приймання готівкових/безготівкових коштів в обмін на електронні гроші;

5) умови та порядок отримання готівкових/безготівкових коштів користувачем в обмін на електронні гроші;

6) суму та порядок сплати комісійної винагороди користувачем;

7) порядок досудового врегулювання спорів, подання претензій користувачем та порядок їх розгляду, включаючи інформацію для зв'язку з емітентом і оператором.

Інформація, зазначена в підпунктах 1 - 7 пункту 3 глави 4 цього Положення, надається користувачу в письмовій та/або електронній формі, та/або шляхом надання користувачу доступу до такої інформації на вебсайті емітента/оператора.

4. Електронний гаманець користувача - фізичної особи використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від:

емітента / агента з поповнення / агента з розповсюдження, які отримані в обмін на готівкові/безготівкові кошти;

торговця в разі повернення користувачем - фізичною особою відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші;

емітента/агента з обмінних операцій, які отримані в результаті обміну електронних грошей одного емітента на електронні гроші іншого емітента;

2) списання електронних грошей на користь:

торговців для оплати товарів;

емітента для їх погашення на готівкові/безготівкові кошти;

агента з розрахунків для їх обміну на готівкові/безготівкові кошти;

емітента/агента з обмінних операцій для їх обміну одного емітента на електронні гроші іншого емітента.

Користувачі - фізичні особи, щодо яких ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ, додатково до зазначених у пункті 4 глави 4 цього Положення операцій мають право переказувати електронні гроші іншим ідентифікованим та верифікованим користувачам - фізичним особам з урахуванням вимог та обмежень, визначених законодавством у сфері ПВК/ФТ.

Користувачам - фізичним особам, щодо яких не вжиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ або верифікація яких проведена спрощеним шляхом та встановлені обмеження щодо використання електронного гаманця лише для оплати товарів або послуг, забороняється здійснювати перекази на користь інших користувачів - фізичних осіб.

5. Електронний гаманець користувача - суб'єкта господарювання використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від:

емітента / агента з поповнення / агента з розповсюдження, які отримані в обмін на безготівкові кошти;

емітента/агента з обмінних операцій, які отримані в результаті обміну електронних грошей одного емітента на електронні гроші іншого емітента;

2) списання електронних грошей на користь:

торговців для оплати товарів;

емітента для погашення на безготівкові кошти;

агента з розрахунків для обміну на безготівкові кошти;

емітента/агента з обмінних операцій для їх обміну на електронні гроші іншого емітента.

6. Електронний гаманець торговця використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від:

користувачів за реалізовані товари;

емітента/агента з розрахунків для переказу користувачам - фізичним особам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші;

2) списання електронних грошей на користь:

користувачів - фізичних осіб у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, які придбані за електронні гроші;

емітента для погашення електронних грошей на безготівкові кошти;

агента з розрахунків для обміну на безготівкові кошти.

Порядок придбання електронних грошей торговцем в емітента/агента з розрахунків для їх переказу користувачам - фізичним особам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів установлюється емітентом у правилах використання електронних грошей.

7. Електронний гаманець агента з поповнення / агента з розповсюдження використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від емітента в обмін на безготівкові кошти, перераховані цими агентами емітенту;

2) списання електронних грошей на користь:

користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові/безготівкові кошти;

користувачів - суб'єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти;

емітента для погашення на безготівкові кошти.

8. Електронний гаманець агента з розрахунків використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від:

користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові/безготівкові кошти;

користувачів - суб'єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти;

торговців для обміну на безготівкові кошти;

емітента для надання їх торговцям з метою повернення користувачам - фізичним особам за товар;

2) списання електронних грошей на користь:

торговців у разі повернення користувачами - фізичними особами відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, які придбані за електронні гроші;

емітента для погашення на безготівкові кошти.

9. Електронний гаманець агента з обмінних операцій використовується виключно для таких операцій:

1) зарахування електронних грошей від:

користувачів для здійснення обмінних операцій з електронними грошима, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента;

емітента в обмін на безготівкові кошти;

2) списання електронних грошей на користь:

користувачів для здійснення обмінних операцій;

емітента для погашення електронних грошей емітентом на безготівкові кошти.

10. Електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях користувачів, торговців, агентів, використовувати для інших операцій забороняється.

(Положення доповнено новою главою 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133,
у зв'язку з цим пункти 4.1, 4.2, 5.1 - 5.6 та глави 4 - 8
 уважати відповідно пунктами 5.1, 5.2, 6.1 - 6.6 та главами 5 - 9)

5. Вимоги щодо погашення електронних грошей

5.1. Емітент зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.

5.2. Емітент може здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - фізичними особами, готівковими коштами через операційну касу або шляхом переказу на банківський рахунок пред'явника.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

Емітент зобов'язаний здійснювати погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - суб'єктами господарювання, торговцями, агентами, виключно шляхом переказу на їх банківські рахунки.

Електронні гроші є погашеними емітентом з часу зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачі йому готівкових коштів.

6. Вимоги до емітента електронних грошей

(назва глави 6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

6.1. Емітент має право самостійно забезпечувати здійснення операцій з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операційних, інформаційних або інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом.

Юридична особа має право виконувати функції оператора після внесення її до Реєстру як оператора послуг платіжної інфраструктури, крім випадків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань реєстрації платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури.

(пункт 6.1 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
від 11.09.2020 р. N 133)

6.2. Емітент/оператор на підставі договору з емітентом зобов'язаний забезпечити:

1) фіксування всіх трансакцій з електронними грошима між користувачами, торговцями, агентами, емітентом та оператором за допомогою технічних засобів, із зазначенням форм оплати (готівкові/безготівкові кошти) під час приймання готівкових/безготівкових коштів в обмін на електронні гроші, погашення та/або приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти, обмінних операцій;

2) зберігання протягом п'яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.

Емітент зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення використання послуг оператора в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

(пункт 6.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

6.3. Емітент зобов'язаний забезпечити:

1) організаційні, процедурні заходи та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

2) систему захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, використання та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання;

3) контроль за операціями з електронними грошима, що здійснюються виключно на території України;

4) заходи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (далі - заходи у сфері ПВК/ФТ).

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

6.4. Емітент зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням:

1) користувачами, торговцями, оператором та агентами під час здійснення операцій з електронними грошима вимог цього Положення та правил використання електронних грошей;

2) агентом з розповсюдження / агентом з поповнення визначених цим Положенням вимог щодо зарахування готівки, отриманої від користувачів - фізичних осіб за надані електронні гроші, на їх окремі поточні рахунки.

Порядок контролю встановлюється правилами використання електронних грошей.

(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

6.5. На письмову вимогу представників Національного банку емітент зобов'язаний забезпечити доступ до бухгалтерських та інших первинних документів у паперовій або електронній формі, які дають змогу перевірити дотримання емітентом вимог, передбачених цим Положенням.

(главу 6 доповнено пунктом 6.5 згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

6.6. Емітент, який має намір під час здійснення операцій з електронними грошима використовувати знак (торговельну марку, комерційне найменування тощо), який відрізняється від найменування, зазначеного в правилах використання електронних грошей, узгоджених із Національним банком, зобов'язаний за 30 календарних днів до початку використання нового найменування письмово повідомити про це Національний банк.

(главу 6 доповнено пунктом 6.6 згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

6.7. Емітент зобов'язаний забезпечити:

1) здійснення належної перевірки користувача до створення йому електронного гаманця в порядку, установленому законодавством у сфері ПВК/ФТ;

2) супроводження операції з використанням електронних грошей, інформацією про платника (ініціатора переказу) та про отримувача коштів відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Відповідальність за неналежне здійснення агентами заходів у сфері ПВК/ФТ покладається на емітента.

(главу 6 доповнено пунктом 6.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

6.8. Емітент за умови застосування достатніх заходів щодо виявлення незвичних або підозрілих операцій та, якщо немає ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими операціями, має право не здійснювати належної перевірки користувача - фізичної особи в таких випадках:

1) ініціювання операцій з електронними грошима здійснюється з використанням наперед оплаченої картки карткових платіжних систем та виконується кожен з таких заходів щодо зменшення ризиків:

електронний гаманець відкривається та використовується виключно для оплати товарів і послуг;

електронний гаманець може одноразово поповнюватися шляхом унесення готівкових або перерахування безготівкових коштів;

електронний гаманець не поповнюється електронними грошима, що надходять від неідентифікованих користувачів;

електронний гаманець поповнюється та використовується на загальну максимальну суму платежів не більше ніж 5000 гривень.

Емітент зобов'язаний забезпечити здійснення ідентифікації, верифікації користувача - фізичної особи - держателя наперед оплаченої картки карткових платіжних систем під час виплати цьому користувачу готівкових коштів / переказу безготівкових коштів на його рахунок у результаті погашення електронних грошей;

2) здійснення фізичною особою оплати товарів готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу з використанням емітентом електронного гаманця (технічного/транзитного), що відкривається одноразово виключно для технологічного проведення цієї операції, та за умови виконання емітентом відповідних вимог щодо супроводження інформацією переказу коштів готівкою або супроводження інформацією переказу з використанням електронних платіжних засобів, передбачених у статті 14 Закону про запобігання, на всьому шляху руху коштів від платника (покупця) до отримувача (продавця) із зазначенням у призначенні платежу, що оплата здійснюється за товар. Номер електронного технічного/транзитного гаманця не є інформацією, що може використовуватися під час супроводження переказу.

(главу 6 доповнено пунктом 6.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

7. Порядок узгодження правил використання електронних грошей

1. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей (далі - заявник), зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, що внесений Національним банком до Реєстру як член/учасник карткової платіжної системи та має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї платіжної системи (далі - заявник - член/учасник платіжної системи), зобов'язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

(абзац другий пункту 1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65,
від 11.09.2020 р. N 133)

Вимоги цієї глави не поширюються на використання електронних грошей у платіжних системах, створених Національним банком.

Заявник / заявник-член / учасник платіжної системи подає до Національного банку електронні документи з кваліфікованим електронним підписом керівника або оригінали документів на паперових носіях одночасно з електронними копіями цих документів (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів подаються до Національного банку одночасно із запевненням на паперовому носії про відповідність поданих електронних копій документів оригіналам на паперових носіях, підписаних керівником.

Національний банк у разі отримання електронних копій документів має право додатково вимагати від заявника / заявника-члена / учасника платіжної системи подання цих документів на паперових носіях.

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником та не містити виправлень або неточностей.

Електронні копії документів, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають створюватися з дотриманням вимог глави 7 цього Положення та у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) формат готового файла - pdf;

2) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

3) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флешнакопичувачах].

(пункт 1 глави 7 доповнено абзацами четвертим - тринадцятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11.09.2020 р. N 133)

2. Заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про узгодження правил використання електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему та опис усіх грошових та інформаційних потоків (уключаючи схематичне зображення);

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей;

систему захисту інформації, що включає опис порядку розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей, механізму забезпечення захисту інформації під час зберігання електронних грошей на електронних гаманцях;

порядок автентифікації та захисту інформації на всіх ланках обміну інформаційними потоками, уключаючи назву алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами;

порядок ужиття заходів у сфері ПВК/ФТ;

(підпункт 2 пункту 2 глави 7 із змінами, внесеними
 згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 24.07.2015 р. N 481,
від 26.07.2016 р. N 358,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків із використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами;

5) підпункт 5 пункту 2 глави 7 виключено

(пункт 2 глави 7 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.07.2016 р. N 358
,
підпункт 5 пункту 2 глави 7 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

Заявник, який має намір під час здійснення випуску електронних грошей, до яких надають доступ наперед оплачені картки платіжних систем, унесених до Реєстру, взаємодіяти з цими системами, зобов'язаний у правилах використання електронних грошей надати опис такої взаємодії, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків.

(абзац пункту 2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

3. Заявник - член / учасник платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку:

1) інформацію, яка має містити опис порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками платіжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

2) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.

(пункт 3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України
 від 24.07.2015 р. N 481,
від 10.02.2016 р. N 65,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

4. Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про узгодження або відмову в узгодженні правил використання електронних грошей у строк до 60 днів із дня подання заявником/заявником - членом/учасником платіжної системи до Національного банку документів згідно з пунктами 2 і 3 цієї глави.

(пункт 4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

5. Національний банк зобов'язаний письмово повідомити заявника/заявника - члена/учасника платіжної системи про прийняте рішення.

(абзац перший пункту 5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

Національний банк надає заявникові / заявникові - члену / учаснику платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей.

(абзац другий пункту 5 глави 7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

6. Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк зобов'язаний відмовити в узгодженні правил використання електронних грошей за таких підстав:

подання неповного переліку документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

якщо в правилах використання електронних грошей не передбачено порядок здійснення належного контролю за фінансовими або технічними ризиками;

віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

(пункт 7 глави 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

8. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей, зобов'язаний подати на узгодження до Національного банку зміни до правил використання електронних грошей не пізніше ніж через десять календарних днів з дати їх унесення.

Національний банк у строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, надає заявникові/заявникові - члену/учаснику платіжної системи документ про узгодження або про відмову в узгодженні змін до правил використання електронних грошей.

(абзац другий пункту 8 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

9. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей/зміни до них, зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня узгодження цих правил/змін до них оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

(глава 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378)

8. Порядок відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей

1. Відкликання Національним банком в емітента банківської ліцензії є підставою для втрати чинності документом про узгодження правил використання електронних грошей. Емітент зобов'язаний припинити всі операції з електронними грошима після відкликання банківської ліцензії.

2. Національний банк має право відкликати документ про узгодження правил використання електронних грошей за таких підстав:

1) установлення факту узгодження правил використання електронних грошей або змін до цих правил на підставі недостовірних даних;

2) порушення емітентом вимог законів України або нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють випуск та використання електронних грошей;

3) нездійснення емітентом діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей, протягом одного року з дати отримання документа про узгодження правил використання електронних грошей або з дати надання Національному банку інформації, яка свідчить про те, що емітент не здійснює діяльності з випуску електронних грошей та їх використання.

(підпункт 3 пункту 2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

3. Національний банк надсилає емітенту рекомендований лист з повідомленням про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей із зазначенням підстав та виключає емітента з переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, що розміщений на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(пункт 3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.09.2020 р. N 133)

4. Емітент, який здійснював випуск електронних грошей, після отримання рекомендованого листа Національного банку про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей зобов'язаний припинити випуск та інші операції з електронними грошима (крім операцій з погашення) у встановлений Національним банком строк.

(Положення доповнено главою 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

9 Порядок здійснення операцій з електронними грошима, випущеними емітентом-нерезидентом

1. Користувач має право використовувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом як засіб платежу за товари на користь нерезидента, у міжнародній системі інтернет-розрахунків.

2. Торговець має право приймати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих електронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом перерахування коштів на рахунок торговця в банку-резиденті.

(Положення доповнено главою 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 481)

3. Користувач - фізична особа має право отримувати від нерезидентів електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує погашення цих електронних грошей шляхом перерахування коштів на рахунок користувача - фізичної особи в банку-резиденті.

(главу 9 доповнено пунктом 3 згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.02.2016 р. N 65)

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

 

Повідомлення
про початок випуску електронних грошей
(зразок)

Банк ______________________________________________________________________________.
                                                                                            (найменування банку)

Код банку __________________________________________________________________________.

Місцезнаходження __________________________________________________________________.

Повідомляємо про початок з ____________ випуску електронних грошей
                                                                            (дата)
___________________________________________________________________________________.
                                                (найменування правил використання електронних грошей/платіжної системи)

Контактна особа ____________________________________________________________________.
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378,
від 04.09.2018 р. N 95)

 

Інформація про діяльність,
пов'язану з випуском та використанням електронних грошей,
за ____________ квартал 20___ року

__________________________________________________________________
(найменування банку, код банку)

__________________________________________________________________
(найменування правил використання електронних грошей/платіжної системи)

Загальна кількість електронних грошей у використанні на звітну дату 

Кількість операцій, які здійснені користувачами з метою оплати товарів, за звітний період 

Сума, на яку користувачі здійснили операції з метою оплати товарів, за звітний період 

Загальна кількість торговців, з якими укладено договір про участь у системі електронних грошей, на звітну дату 

Загальна кількість користувачів на звітну дату 

Кількість користувачів, які здійснили одну операцію і більше, за звітний період 

  

  

  

  

  

  

Контактна особа ____________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378,
від 04.09.2018 р. N 95)

 

Заява про узгодження правил використання електронних грошей

(зразок)

Банк ______________________________________________________________________________.
                                                                                        (найменування банку)

Код банку _________________________________________________________________________.

Місцезнаходження __________________________________________________________________.

Поштова адреса ____________________________________________________________________.

Прошу узгодити правила використання електронних грошей
___________________________________________________________________________________.
(найменування правил використання електронних грошей)

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів.

Перелік документів, що додаються:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Контактна особа ____________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону) 

Керівник 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.06.2014 р. N 378,
 від 26.07.2016 р. N 358
,
від 04.09.2018 р. N 95)

____________

Опрос