Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации в Государственной специальной службе транспорта работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и социального обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 24.11.2010 № 849
действует с 10.01.2011

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2010 

м. Київ 

N 849 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1333/18628

Про затвердження Положення про організацію в Державній спеціальній службі транспорту роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

Відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 13.02.2008 N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393", від 28.05.2008 N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію в Державній спеціальній службі транспорту роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що додається.

2. Адміністрації Держспецтрансслужби забезпечити:

2.1. Обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій військовослужбовцям структурних підрозділів Держспецтрансслужби, які підлягають звільненню з військової служби, своєчасне оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей.

2.2. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
 

 
Б. П. Андресюк
 

Голова правління
Пенсійного фонду України
 

 
Б. Зайчук
 

Заступник Голови Федерації
профспілок України
 

 
С. Я. Українець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
 

 
 
 
О. Мірошниченко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію в Державній спеціальній службі транспорту роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби в структурних підрозділах Державної спеціальної служби транспорту;

оформлення та подання до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи, що призначають пенсії) документів для призначення (перерахунку) пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника;

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до структурних підрозділів Держспецтрансслужби, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб.

1.2. Призначення (перерахунок) і виплата пенсій особам, звільненим з військової служби зі структурних підрозділів Держспецтрансслужби, та членам їх сімей здійснюються органами, що призначають пенсії, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон).

1.3. Військовослужбовцям структурних підрозділів Держспецтрансслужби, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до Закону призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсії за Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Держспецтрансслужби виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

II. Порядок обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій

2.1. Обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій військовослужбовцям структурних підрозділів Держспецтрансслужби здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

2.2. Особам, звільненим з військової служби зі структурних підрозділів Держспецтрансслужби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються періоди, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", періоди дійсної військової служби (у тому числі дійсної строкової військової служби) у Збройних силах СРСР, перелік яких наведено в додатку 2 до Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністра оборони України від 19.08.2008 N 407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2008 за N 1079/15770.

2.3. Вислуга років для призначення пенсій військовослужбовцям структурних підрозділів Держспецтрансслужби обчислюється з дня зарахування їх на військову службу до дня звільнення з військової служби включно. Днем зарахування на військову службу є:

день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на строкову військову службу;

день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом;

день вибуття у відпустку, зазначений військовим комісаріатом у відпускному квитку, - для офіцерів запасу, призначених на військову службу безпосередньо після закінчення цивільного вищого (або колишнього середнього спеціального) навчального закладу з одночасним наданням відпустки. За відсутності даних про день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину або вибуття до місця служби чи у відпустку днем зарахування на військову службу вважається дата зарахування військовослужбовця структурного підрозділу Держспецтрансслужби до списків особового складу наказом командира військової частини;

день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військової служби, та військовозобов'язаних.

Днем закінчення військової служби є день виключення військовослужбовця структурного підрозділу Держспецтрансслужби зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо).

2.4. При призначенні пенсій військовослужбовцям структурних підрозділів Держспецтрансслужби ураховуються тільки повні роки вислуги років або загального страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги чи страхового стажу в бік збільшення.

2.5. Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється за послужним списком з особової справи військовослужбовця структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, є:

довідки архівних і військово-лікувальних закладів;

переліки посад льотного складу, посад управлінь, з'єднань підводних човнів і з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах, затверджені наказами Міністра оборони України;

листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України (Військово-Морського Флоту СРСР) та Державної прикордонної служби України (Прикордонних військ СРСР), виконання стрибків з парашутом військовослужбовців, служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом, роботи водолазами під водою;

витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) особового складу, управлінь (відділів) кадрів або управлінь (відділів) мобілізації та комплектування відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у високогірних місцевостях, в укріплених районах СРСР із залученням до несення бойового чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

довідки кадрових органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, інших створених відповідно до закону військових формувань та про службу в цих військових формуваннях, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

дипломи, посвідчення, довідки і повідомлення цивільних вищих та інших навчальних закладів про час навчання в цих навчальних закладах для зарахування часу навчання до вислуги років та загальний страховий стаж;

інші документи, що підтверджують періоди дійсної військової служби в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, служби в органах Міністерства внутрішніх справ СРСР та держав - учасниць СНД.

2.6. Під час обчислення вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, складається розрахунок вислуги років військовослужбовця структурного підрозділу Держспецтрансслужби для призначення пенсії (додаток 1).

У розрахунку зазначаються всі календарні періоди військової служби і окремо періоди, що зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, а також загальна вислуга років для призначення пенсії.

2.7. Перед звільненням військовослужбовців Держспецтрансслужби з військової служби кадровий орган відповідного структурного підрозділу Держспецтрансслужби - для офіцерів та прапорщиків, мобілізаційний орган - для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом, уточнює дані про проходження ними служби, а в необхідних випадках - дані про навчання в цивільних навчальних закладах до прийняття (призову) на військову службу, підтверджує в послужних списках з їх особових справ періоди служби та іншої діяльності, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, та складає попередній розрахунок вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсії, який передається разом з особовою справою до управління фінансово-економічної діяльності Адміністрації Держспецтрансслужби (далі - уповноважений структурний підрозділ), яке складає основний розрахунок вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсії і повертає його до структурного підрозділу Держспецтрансслужби для долучення до особової справи військовослужбовця.

2.8. Якщо військовослужбовець, який звільняється з військової служби, має право на пенсію, що призначається відповідно до підпункту "б" статті 12 Закону, то в розрахунку загального страхового стажу (в календарному обчисленні) для призначення пенсії за вислугу років зазначаються всі календарні періоди військової служби та окремо календарні періоди роботи як працівника, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, школах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

2.9. Обчислена в установленому порядку вислуга років (календарна та окремо на пільгових умовах) зазначається в наказі про звільнення військовослужбовця з військової служби і є підставою для призначення йому пенсії за вислугу років.

2.10. У разі виявлення помилок в обчисленні вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсії, що пов'язані з правом на пенсію за вислугу років, або факту зарахування до вислуги років періоду служби, не підтвердженого документами, що призвело до необґрунтованого завищення вислуги років, уповноважений структурний підрозділ повідомляє відповідний орган, що призначає пенсію, про необхідність припинення виплати призначеної пенсії, а за наявності права на подальше одержання пенсії - здійснює перерахунок вислуги років, про що повідомляється орган, що призначає пенсію, для здійснення перерахунку пенсії з одночасним порушенням перед відповідним структурним підрозділом Адміністрації Держспецтрансслужби питання про внесення змін до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби.

Зміни до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби щодо зменшення (збільшення) вислуги років вносяться командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби, який видав наказ, або керівником органу, що є його правонаступником.

III. Порядок оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення (перерахунку) пенсій

3.1. Оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується під час обчислення (перерахунку) пенсій колишнім військовослужбовцям здійснюються уповноваженим структурним підрозділом.

3.2. Уповноважений структурний підрозділ веде облік поданих документів для призначення пенсій в книзі обліку пенсійних документів (додаток 2).

3.3. Заяви та документи, необхідні для призначення пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника, оформлені згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 N 3-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 за N 135/13402 (далі - Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій), подаються уповноваженим структурним підрозділом до відповідного органу, що призначає пенсію, за місцем проживання заявника.

3.4. Уповноважений структурний підрозділ у 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії:

приймає документи, необхідні для призначення (перерахунку) пенсії, донараховує вислугу років до дня звільнення військовослужбовця з військової служби та оформлює подання про призначення пенсії за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій;

передає перший примірник подання про призначення пенсії та документи, необхідні для призначення (перерахунку) пенсій, до органів, що призначають пенсії, за місцем проживання заявника;

другий примірник подання долучає до особової справи колишнього військовослужбовця, яка зберігається в уповноваженому структурному підрозділі.

3.5. Номер подання про призначення пенсії має відповідати номеру, за яким в книзі обліку пенсійних документів зареєстровано подану заяву про призначення пенсії та інші документи.

3.6. Подання складається посадовою особою уповноваженого структурного підрозділу, перевіряється та підписується начальником цього підрозділу, засвідчується гербовою печаткою.

3.7. Вносити виправлення у подання не дозволяється.

3.8. Копія подання разом з документами, на підставі яких воно було оформлене, долучається до особової справи колишнього військовослужбовця для постійного зберігання (з унесенням відповідних змін до опису документів).

3.9. На запит органу, що призначає пенсії, уповноважений структурний підрозділ доопрацьовує подані документи для призначення (перерахунку) пенсії, а також надсилає додаткові документи (їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії.

IV. Порядок оформлення документів для призначення і виплати одноразової грошової допомоги

4.1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб здійснюється відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284, або Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499.

Зразки документів, що оформлюються для виплати одноразової грошової допомоги, наведено в додатках 3 - 9.

4.2. У разі розформування структурного підрозділу Держспецтрансслужби, у якому проходив військову службу військовослужбовець, документи для визначення його права на отримання одноразової грошової допомоги подаються правонаступником цього структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

4.3. Для прийняття рішення щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги командир (начальник) відповідного структурного підрозділу Держспецтрансслужби у 10-денний строк після надходження документів подає їх разом із заявою заявника (додатки 3, 4), поданням (додатки 5, 6) та довідкою про розмір грошового забезпечення військовослужбовця (додаток 7) до уповноваженого структурного підрозділу.

У разі відсутності документів, необхідних для прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги, командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби письмово повідомляє про це заявника та надає допомогу в їх оформленні.

4.4. За результатами розгляду документів для виплати одноразової грошової допомоги уповноваженим структурним підрозділом Голова Адміністрації Держспецтрансслужби у 15-денний строк з дня їх реєстрації подає головному розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги.

4.5. Головний розпорядник коштів у місячний строк після надходження зазначених документів приймає на їх підставі рішення про призначення одноразової грошової допомоги.

4.6. Виплата одноразової грошової допомоги особам, які звернулися за нею, здійснюється на підставі наказу командира (начальника) відповідного структурного підрозділу Держспецтрансслужби (додатки 8, 9).

4.7. У разі відмови в призначенні одноразової грошової допомоги заявник письмово повідомляється про це відповідним структурним підрозділом Держспецтрансслужби із зазначенням мотивів відмови.

 

Голова Адміністрації
Державної спеціальної служби
транспорту
генерал-лейтенант
 

 
 
 
М. Мальков
 

 

РОЗРАХУНОК
вислуги років військовослужбовця структурного підрозділу Держспецтрансслужби для призначення пенсії

_____________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

Число, місяць та рік народження 

  

Роки 

Місяці 

Дні 

  

  

Роки 

Місяці 

Дні 

1. Календарний строк служби 

РАЗОМ 

  

  

  

б) один місяць служби за два місяці 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

2. Час навчання у цивільних навчальних закладах, в межах - до 5 років із розрахунку - 1 рік за 6 місяців 

РАЗОМ 

  

  

  

Строк, що зараховується до вислуги 

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

в) один місяць служби за півтора місяці 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

Строк, що зараховується до вислуги 

  

  

  

3. Періоди служби, які зараховуються на пільгових умовах:
а) один місяць служби за три місяці 

РАЗОМ 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

Строк, що зараховується
 
 
до вислуги 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Строк, що зараховується до вислуги 

  

  

  

4. Загальна вислуга 

  

  

  

  

Кількість повних років вислуги для призначення пенсії 

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ року 

Розрахунок склав __________________________ 

  

М. П. 

 

КНИГА
обліку пенсійних документів

N
з/п 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, а якщо за пенсією чи допомогою звернулися члени сім'ї - також прізвища, імена і по батькові цих членів сім'ї 

Від кого одержані документи або кому доручено оформлення документів для призначення пенсії (допомоги) за витягом з наказу про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Держспецтрансслужби 

Дата надходження документів або донесення РВК про відсутність членів сім'ї, які мають право на пенсію (допомогу) 

Коли і яке прийнято рішення 

Відмітка про пересилання документів 

  

 

Командиру військової частини
____________________________
від ________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________
(місце проживання)
____________________________
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

ЗАЯВА

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибеллю (смертю)
_____________________________________________________________________________________
                                        (зазначаються родинні відносини, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Виплату прошу здійснити через __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначаються найменування банку, номер рахунку)

До заяви додаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

Підпис ___________ 

 

Командиру військової частини
____________________________
від ________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________
(місце проживання)
____________________________
(ідентифікаційний номер згідно з ДРФО) 

ЗАЯВА

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із
_____________________________________________________________________________________
                                                         (пораненням (контузією, травмою, каліцтвом)/інвалідністю;
                                      зазначається зв'язок з проходженням/виконанням обов'язків військової служби)
_____________________________________________________________________________________

Виплату прошу здійснити через _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування банку, номер рахунку)
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

Підпис ___________ 

 

Відповідно до пункту 7 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499 (пункту 9 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284), подаються документи щодо виплати одноразової грошової допомоги
______________________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
який _________________________________________________________ та має право на отримання
           (отримав поранення (контузію, травму, каліцтво)/визнаний інвалідом I, II, III групи)
одноразової грошової допомоги в розмірі _________________________________________________
                                                                                                                                            (словами та цифрами)
_________________________________________________________________________ (______) грн.

Додатки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Командир військової частини 

____________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Відповідно до пункту 7 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499 (пункту 9 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284), подаються документи щодо виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї (утриманцям)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
який загинув (помер) під час виконання обов'язків військової служби.

На підставі поданих документів члени сім'ї (утриманці), а саме:
1. ___________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
мають право на одержання рівними частками одноразової грошової допомоги в розмірі
______________________________________________________________ (_________________) грн.
                                                                          (словами та цифрами)

Додатки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Командир військової частини 

____________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

ДОВІДКА

Про розмір грошового забезпечення ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
за останньою посадою, яку він займав на день
_____________________________________________________________________________________,
                                          (звільнення/поранення (контузії, травми, каліцтва)/встановлення інвалідності)
для виплати одноразової грошової допомоги відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499 (Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284).

Види грошового забезпечення ___________________________________________________________
                                                                                                                                   (розмір, грн.)
оклад за військовим званням ____________________________________________________________
посадовий оклад ______________________________________________________________________
відсоткова надбавка за вислугу років ______________________________________________________
100-відсоткова надбавка ________________________________________________________________

Усього _______________________________________________________________________________ 

Командир військової частини 

________________________________________________________
(підпис)                                             (прізвище, ініціали) 

Начальник
фінансово-економічної служби 

 
____________
(підпис) 

 
_______________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

НАКАЗ
командира військової частини ___

"___" ____________ 20__ року 

N ___ 

Про виплату грошової допомоги
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
який _________________________________________________________________________________
(отримав поранення (контузію, травму, каліцтво)/визнаний інвалідом I, II, III групи, причина та зв'язок з виконанням обов'язків військової служби)

та має право на одноразову грошову допомогу в розмірі
_____________________________________________________________________________________.

Відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499 (Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284), та довідки від ____________ N ___, виданої _________________________________________ медико-соціальною експертною комісією,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби перерахувати кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
на рахунок N ______________________ у відділенні ________________________________________
банку в сумі ______________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                               (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити __________________________________
                                                                                                                                                                 (прізвище, ініціали)
про перерахування йому одноразової грошової допомоги.

3. Начальнику штабу надіслати витяг з цього наказу до органу, через який здійснюється фінансування цієї виплати. 

Командир військової частини 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

НАКАЗ
командира військової частини ___

"___" ____________ 20__ року 

N ___ 

Про виплату грошової допомоги членам сім'ї (утриманцям)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
який загинув (помер) унаслідок __________________________________________________________
                                                                                          (причина та зв'язок з виконанням обов'язків військової служби)

1. ___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)

2. ___________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
які мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі _________________________ загиблого (померлого) військовослужбовця _________________________________________________________.
                                                                                            (найменування структурного підрозділу Держспецтрансслужби)

Відповідно до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 N 499 (Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 N 284), та свідоцтва про смерть від ____________ N ___,
виданого _____________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування органу, який видав свідоцтво)
наказу командира в/ч ______ від ____________ N ___ про виключення із списків особового складу

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби перерахувати кошти для виплати одноразової грошової допомоги
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї або утриманця)
на рахунок N ____ у відділенні ____________ банку в розмірі ________________________________
_________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                    (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити __________________________________
_____________________________ та _____________________________________________________.
про перерахування належної їм частини одноразової грошової допомоги. 

Командир військової частини 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос