Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного казначейства Украины от 19.12.2000 N 131

Государственное казначейство Украины
Приказ от 07.12.2010 № 468
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2010 

м. Київ 

N 468 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2010 р. за N 1326/18621

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 29 січня 2013 року N 43)

З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 та згідно з Положенням про Державне казначейство України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131 "Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Заголовок викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету".

1.2. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232".

1.3. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, що додається".

2. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.12.2000 N 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258 (у редакції наказу Державного казначейства України від 03.03.2008 N 80), що додаються.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

С. І. Харченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та іншими надходженнями

1. У заголовку до Порядку, у тексті Порядку та у відмітках до додатків 1 - 4 слова "державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" замінити словами "доходів та інших надходжень державного бюджету".

2. У тексті слово "надмірно" замінити словом "надміру", слова "відрахування дотацій" замінити словами "перерахування дотації вирівнювання".

3. У главі 1:

у пункті 1 цифри "48, 50" замінити цифрами "43, 45";

у пункті 2 слово "надходженнями" замінити словом "надходжень".

4. У главі 2:

в абзаці третьому пункту 2 слова "державними цільовими фондами" замінити словами "фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі надходження до органів Державного казначейства України судових рішень про повернення коштів з бюджету органи Державного казначейства України виконують ці рішення відповідно до вимог нормативно-правових актів";

в абзаці дев'ятому пункту 2 та пункті 9 слова "органи стягнення" у всіх відмінках замінити словами "органи, що контролюють справляння надходжень бюджету" у відповідних відмінках;

доповнити главу пунктом 10 такого змісту:

"10. Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

5. У главі 3:

у пункті 2:

в абзаці другому слово "коштів" замінити словом "доходів";

абзац третій після слів "для акумулювання" доповнити словами "доходів та інших бюджетних";

у другому та третьому абзацах пункту 4 слово "дотацій" замінити словами "дотації вирівнювання";

в абзаці другому пункту 5 слова "сум бюджетного відшкодування цього податку" замінити словами "бюджетного відшкодування цього податку грошовими коштами".

6. У назві глави 4 слова "в тому числі" замінити словами "у тому числі".

7. В абзаці третьому пункту 1 та пункті 2 глави 8 слово "бюджету" замінити словом "бюджетів".

8. В абзаці п'ятому пункту 3 глави 9 слова "державним цільовим фондам" замінити словами "фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування".

9. Главу 13 виключити. У зв'язку з цим глави 14, 15 вважати відповідно главами 13, 14.

10. Пункт 4 глави 13 виключити.

11. У главі 14:

абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Державного казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. У разі відсутності зазначених порядків взаємодії іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, виписки надаються на їх звернення.";

в абзаці третьому пункту 2 слова та цифру "До 5 числа" замінити словами "У перший робочий день".

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос