Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке открытия, использования и закрытия счетов объединения европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Национальный банк
Постановление от 06.12.2010 № 527
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.12.2010 

м. Київ 

N 527 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2010 р. за N 1323/18618

Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 6 червня 2013 року N 212)

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (зі змінами) та з метою визначення порядку відкриття, використання і закриття поточних рахунків об'єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493, зі змінами, що додаються.

2. Доповнити главу 4 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), після пункту 7 новим пунктом такого змісту:

"8. УЄФА має право з поточного рахунку в національній валюті в межах залишку коштів на цьому рахунку, що отримані від здійснення діяльності в Україні, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснити купівлю іноземної валюти з метою її перерахування на власний рахунок УЄФА, відкритий за межами України, на підставі заяви про купівлю іноземної валюти".

У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9.

3. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В. М. Кравця.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови
Державного комітету фінансового
моніторингу України
 

 
 
В. П. Зубрій
 

Голова Державної
податкової адміністрації України

 
О. О. Папаіка
 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Абзац другий пункту 1.1 глави 1 після слів "нерезидентам-інвесторам" доповнити словами "об'єднанню європейських футбольних асоціацій (далі - УЄФА)".

2. Доповнити Інструкцію главою 21 такого змісту:

"21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків УЄФА

21.1. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок у національній або іноземній валюті УЄФА на підставі договору банківського рахунку.

21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок УЄФА на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копії легалізованого витягу з торгового реєстру про реєстрацію УЄФА, засвідченої нотаріально;

оригіналу або засвідченої в установленому порядку копії документа (документів), який дає змогу уповноваженому банку визначити повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, відомості про органи управління, власників істотної участі та контролерів УЄФА;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідченої нотаріально;

картки із зразками підписів, засвідченої нотаріально.

21.3. Уповноважений банк з метою ідентифікації довіреної особи УЄФА на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити:

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера;

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

Уповноважений банк з метою ідентифікації представника юридичної особи - резидента, яка є довіреною особою УЄФА, на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера. Уповноважений банк має перевірити наявність у представника відповідних повноважень.

21.4. Картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком УЄФА (далі - картка), складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів: повного найменування та місцезнаходження УЄФА; найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, у якому відкривається рахунок; номера рахунку; дозволу уповноваженого банку на прийняття зразків підписів; дати прийняття уповноваженим банком картки.

Картка має містити зразок підпису (зразки підписів) довіреної особи/ представника (представників) довіреної особи.

Якщо довіреною особою УЄФА є юридична особа - резидент, то до картки включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи - резидента.

Картка має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми. Картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

21.5. На поточний рахунок УЄФА в національній валюті зараховуються такі кошти:

одержані від продажу квитків та супутніх послуг на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

доходи, прибутки та інші кошти, одержані від здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

21.6. З поточного рахунку УЄФА в національній валюті проводяться такі операції:

купівля безготівкової іноземної валюти за національну валюту на міжбанківському валютному ринку України (у межах залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті);

розрахунки з резидентами під час здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

сплата благодійних внесків;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує поточний рахунок, якщо це передбачено умовами договору;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.7. На поточний рахунок УЄФА в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку УЄФА.

21.8. З поточного рахунку УЄФА в іноземній валюті проводяться такі операції:

перерахування коштів на власний рахунок УЄФА за межами України;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.9. Поточний рахунок УЄФА закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції. Довірена особа УЄФА зобов'язана подати до уповноваженого банку заяву про закриття поточного рахунку УЄФА не пізніше 29 листопада 2012 року".

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

Опрос