Идет загрузка документа (1226 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил ведения нотариального делопроизводства

Минюст
Приказ, Правила от 22.12.2010 № 3253/5
редакция действует с 27.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2010 

м. Київ 

N 3253/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2010 р. за N 1318/18613

Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 3 жовтня 2011 року N 3100/5
,
 від 27 вересня 2012 року N 1428/5
,
 від 20 грудня 2012 року N 1909/5
,
 від 1 лютого 2013 року N 218/5
,
 від 3 червня 2013 року N 1061/5
,
від 26 червня 2014 року N 1025/5
,
 від 17 березня 2015 року N 381/5
,
від 15 серпня 2019 року N 2567/5

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 26, 15 квітня 2011 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 квітня 2011 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 14 лютого 2012 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 29 серпня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат", з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами та належної організації передачі документів нотаріального діловодства на тимчасове зберігання до державних нотаріальних архівів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2002 N 63/5 "Про затвердження Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2002 за N 569/6857 (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від 15.07.2003 N 87/5 "Про затвердження Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 598/7919 (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5 "Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016 (зі змінами).

3. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К. І.):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2011.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

 

Міністр 

О. Лавринович 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету архівів України 

О. П. Гінзбург 

 

ПРАВИЛА
ведення нотаріального діловодства

(У тексті Правил: слово "картонаж" у всіх відмінках замінено словом "коробка" у відповідних відмінках; слова "головне управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "Головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках; слова "з особового складу" замінено словами "з кадрових питань" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 15 серпня 2019 року N 2567/5)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання архіву і визначають порядок організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах (далі - контора), державних нотаріальних архівах (далі - архів), приватними нотаріусами.

1.2. Діловодство ведеться українською мовою.

1.3. Використані в цих Правилах основні терміни та їх визначення застосовуються у значеннях, наведених у ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять".

II. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса

2.1. Організаційно-розпорядчі документи конторою, архівом, приватним нотаріусом ведуться з дотриманням вимог Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (далі - Типова інструкція з діловодства), та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (зі змінами), ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" (далі - ДСТУ 4163-2003).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

2.2. Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, визначається Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 03.10.2011 р. N 3100/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

2.3. Нотаріальне діловодство регулюється Законом України "Про нотаріат" (далі - Закон), цими Правилами.

Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документаційного забезпечення нотаріального процесу є спеціальні бланки нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами виключно під час вчинення нотаріальних дій.

Постачання, витрачання, зберігання, організація обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітування про їх використання здійснюються згідно з Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 812, іншими нормативно-правовими актами.

2.4. Нотаріальне діловодство включає:

ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії;

зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії;

складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги;

реєстрацію, облік, зберігання та передачу конторою, архівом, приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів державної податкової служби про посвідчені договори, видані свідоцтва про право на спадщину тощо;

розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення нотаріальних дій у строки, визначені законодавством;

тимчасове зберігання документів у конторі, у приватного нотаріуса та їх підготовку для передавання до державного нотаріального архіву.

III. Відповідальність за організацію діловодства та архіву

3.1. Відповідальними за організацію загального і нотаріального діловодства та архіву (далі - діловодство) у конторі, архіві є завідувачі.

Завідувач контори, архіву призначає особу, відповідальну за ведення нотаріального діловодства, про що видається відповідний наказ.

В односкладовій конторі відповідальним за організацію діловодства та архіву є завідувач державної нотаріальної контори.

Державні нотаріуси багатоскладової контори, архіву є відповідальними за додержання порядку ведення, користування та зберігання реєстрів, книг обліку, журналів, у яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у їх провадженні.

3.2. У разі втрати документів нотаріального діловодства особа, відповідальна за організацію діловодства та архіву, повинна негайно доповісти завідувачу контори, архіву, який у свою чергу повідомляє начальників Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне територіальне управління юстиції) для вжиття необхідних заходів.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

3.3. Відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгами обліку, журналами, в яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус.

Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

3.4. У разі втрати документів нотаріального діловодства приватний нотаріус повинен негайно доповісти начальнику управління юстиції та вжити необхідних заходів для розшуку чи відновлення втрачених документів.

IV. Порядок приймання - передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення
(зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса

4.1. При звільненні або переході на іншу роботу державного нотаріуса чи особи, на яку покладено організацію діловодства та архіву в конторі, справи і документи, що знаходяться в діловодстві, передаються особі, яка приймає документи.

4.2. Для приймання - передавання документів діловодства контори наказом завідувача контори призначається комісія у складі трьох осіб, яка перевіряє наявність і стан документів, про що складається акт приймання-передавання (додаток 1).

Акт приймання-передавання документів діловодства підписується членами комісії, особою, яка здає, і особою, яка приймає документи діловодства, і затверджується завідувачем контори.

4.3. При звільненні (у разі смерті) або переході на іншу роботу завідувача контори для приймання-передавання документів діловодства наказом начальника управління юстиції призначається комісія у складі не менше трьох осіб, у тому числі представник державного нотаріального архіву.

4.4. Під час приймання-передавання документів діловодства перевіряються:

наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання;

наявність і стан облікових документів та довідкового апарату до справ (нарядів);

наявність печаток і штампів, якими користуються державні нотаріуси;

дотримання порядку зберігання, витрачання та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів та бланків документів інформаційної системи;

наявність і стан матеріально-технічного обладнання та інвентарю;

стан і умови зберігання документів.

Крім того, перевіряється кількість документів, що знаходяться у поточному діловодстві, та кількість документів, що зберігаються у конторі, у тому числі кількість документів загального та нотаріального діловодства, що передані до державного нотаріального архіву, а також обліково-довідкового апарату до них, про що зазначається окремим розділом в акті приймання-передавання документів нотаріального діловодства.

4.5. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства при зміні завідувача державної нотаріальної контори підписується членами комісії, завідувачем і особою, яка приймає документи діловодства, та затверджується начальником управління юстиції (додаток 2).

4.6. У разі виявлення нестачі документів діловодства комісія складає акт (додаток 3) і негайно повідомляє начальника управління юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства та майна контори.

4.7. Якщо контора ліквідовується, всі архівні справи передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального архіву на підставі наказу управління юстиції.

Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в обов'язки комісії, створеної для передавання документів діловодства і майна.

4.8. При звільненні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву, приватний нотаріус зобов'язаний перевірити наявність і стан документів, про що складається відповідна довідка (додаток 4).

4.9. У разі заміщення приватного нотаріуса користування його документами та архівом здійснюється в порядку та в межах строків, визначених договором про заміщення його іншим нотаріусом.

Документи діловодства передаються приватним нотаріусом, якого заміщують, для користування на підставі акта приймання-передавання нотаріусу, який заміщує його, що підписується ними (додаток 5).

4.10. Приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов'язаний протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву приватного нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений за рішенням управління юстиції, але не більше ніж на один місяць.

Справи (наряди) повинні бути сформовані та передані до державного нотаріального архіву відповідно до цих Правил.

4.11. У разі неможливості за станом здоров'я або з інших причин, а також у зв'язку зі смертю приватного нотаріуса або відмовою приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов'язок покладається на управління юстиції, яке в разі потреби залучає до цього поліцейських.

(абзац перший пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

У цьому випадку передачу документів до державного нотаріального архіву проводить експертна комісія (далі - ЕК) відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.

V. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів

5.1. Склад реквізитів організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування встановлюють ДСТУ 4163-2003 та Типова інструкція з діловодства.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Службові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву установи, назву виду документа, дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Для забезпечення юридичної сили документа необхідна наявність обов'язкових для даного виду документа реквізитів та дотримання порядку їх розміщення.

Під час підготовки та оформлення документів склад обов'язкових реквізитів може доповнюватися іншими реквізитами, якщо це вимагає призначення документа або його опрацювання.

5.2. Службові документи оформлюються на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса. Складання документів на папері довільного формату не допускається.

Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Бланки документів мають бути з такими полями: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє та нижнє.

(абзац другий пункту 5.2 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Бланки повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Слід застосовувати такі види бланків документів: загальний бланк для створення різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа); бланк листа; бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа).

Бланк листа має включати такі реквізити: назву установи вищого рівня; найменування контори, архіву, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса; довідкові дані (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреса електронної пошти тощо); дата документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь.

Не допускається розміщення на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса інформаційного матеріалу (рекламний логотип, символи, розпорядок роботи тощо), що є рекламою і не має відношення до документа.

5.3. Назва контори, архіву повинна відповідати назві, зазначеній у положенні про них.

5.4. Назва виду документа має бути зазначена на всіх документах, за винятком листів.

5.5. Датою документа є дата його підписання або затвердження. Дата на документі проставляється арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік, які розділяються крапками. Наприклад, 15 листопада 2010 року слід писати: 15.11.2010.

Якщо початковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться нуль. Наприклад, 3 жовтня 2008 року слід писати: 03.10.2008.

У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: "24 вересня 2008 року".

5.6. Реєстраційний індекс складається з його порядкового номера у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексом за номенклатурою. Складові частини індексу відокремлюються одна від одної правобіжною скісною рискою.

5.7. При відповіді на запит необхідно робити посилання на номер і дату документа-запиту.

5.8. До кожного документа, що друкується на папері формату А4, незалежно від його призначення, складається заголовок, який повинен бути максимально стислим і ємним, точно відображати зміст документа та відповідати на питання "Про що документ?".

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, повідомлень і до документів, які друкуються на папері формату А5.

5.9. Текст документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. При підготовці документа на комп'ютері рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 - 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman, текст повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло, без повторень та закреслень.

Тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин, у першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, у другій - висновки, пропозиції, розпорядження або прохання.

5.10. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу, найменування установи, її структурного підрозділу, яким адресується лист, зазначаються в називному відмінку, наприклад:

При адресуванні документа керівникові організації або його заступникові назва організації входить до складу назви посади адресата, наприклад:

Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата, наприклад:

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку і на кожному документі зазначається тільки один адресат.

До реквізиту "Адресат" може входити адреса. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам користування поштовим зв'язком.

Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

У разі надсилання документа громадянину зазначають адресу одержувача в називному відмінку у такій послідовності: прізвище, ім'я та по батькові, найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс, наприклад:

У разі адресування документа організації вказують її назву, потім поштову адресу, наприклад:

5.11. Усі службові документи підписуються завідувачем або особою, яка виконує його обов'язки. Приватний нотаріус підписує документи особисто.

До складу підпису входять: найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ оформлено не на бланку, і скорочене - на документі, складеному на бланку), особистий підпис та його розшифровка, наприклад:

Приватний нотаріус
Київського міського
нотаріального округу 

(підпис) 

В. П. Кривенко 

Завідувач державної
нотаріальної контори 

(підпис) 

З. П. Крилова 

При підписанні документів, складених комісією, зазначаються не посади осіб, які склали документ, а їх статус у складі комісії, наприклад:

Голова комісії 

(підпис) 

С. К. Лебедєва  

Члени комісії: 

(підпис) 

Г. Х. Савченко  

  

(підпис) 

Н. Л. Блінова 

5.12. Додатки довідкового або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки тощо) до основного документа повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер, наприклад:

Додаток
до наказу завідувача
Першої київської державної
нотаріальної контори
20.04.2010 N 29

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак N перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки, що є самостійними документами без зазначення адресної частини і надсилаються із супровідним листом, оформляються в такому порядку:

про наявність додатків до документа зазначається після тексту документа перед підписом;

якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітку про наявність додатків оформляють так:

Додаток: на 7 арк. у 2 прим.;

якщо документ має додатки, повна назва яких у тексті не наводиться, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додаток: пояснювальна записка до проекту наказу на 3 арк. в 1 прим.

5.13. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус мають право видавати накази з адміністративно-господарських питань, приватний нотаріус - також з кадрових питань.

Видані завідувачем контори, завідувачем архіву, приватним нотаріусом у межах своєї компетенції накази оформлюються на бланку формату А4 і реєструються в книзі наказів.

5.14. Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під час засідань. Протоколи підписуються головуючим на зборах і секретарем.

VI. Складання та оформлення нотаріальних документів

6.1. Складання та оформлення нотаріальних документів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, конторою, приватним нотаріусом, заводяться книги і журнали, передбачені типовою номенклатурою справ згідно з додатками (додатки з 6 по 22).

6.3. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (додаток 23), Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток 24), а також інші книги і журнали ведуться відповідно до форм, установлених цими Правилами.

6.4. Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів, книги та журнали, передбачені типовою номенклатурою, повинні бути прошиті, кількість аркушів пронумеровано та скріплено підписом і печаткою завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса.

6.5. Реєстри, книги, журнали заповнюються від руки чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору, чітко і зрозуміло, розбірливим почерком, без пропусків. Запис у реєстрах, книгах і журналах олівцем не допускається.

6.6. На документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі зазначається номер, за яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Дата запису в реєстрі повинна відповідати даті вчинення нотаріальної дії і даті складання документа.

6.7. Оформлення документа включає його підписання. Свій підпис на документі нотаріус скріплює печаткою.

Відбиток печатки проставляється так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, або на окремо виділеному для цього місці.

(пункт 6.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

6.8. Печатка проставляється на документі, оформленому у зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, передбаченої чинним законодавством, а також на запитах про витребовування документів про надання відомостей, необхідних для вчинення нотаріальних дій, довідках про повернення платежів (державного мита, платежів до Пенсійного фонду тощо) та інших документах, на яких проставлення відбитка печатки є обов'язковим.

На копіях (фотокопіях) документів, що залишаються у справах нотаріусів, проставляються відмітка "згідно з оригіналом", дата та підпис нотаріуса.

(пункт 6.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

6.9. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і виписок з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами, а найменування юридичних осіб - без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження та коду платника податків за ЄДРПОУ або податкового номера. У необхідних випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках (кредитних установах).

(пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5)

Текст нотаріального документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Під час підготовки документа рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 - 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman.

(пункт 6.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

6.10. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, їх місце проживання, а у випадках, передбачених законодавством, дата і місце їх народження, місце роботи, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків.

(пункт 6.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5)

У випадку відмови фізичної особи від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються серія та номер її паспорта.

(пункт 6.10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

6.11. При посвідченні правочинів за участю іноземних громадян зазначаються також їх громадянство, адреса постійного місця проживання, а при посвідченні правочинів за участю іноземних юридичних осіб - місцезнаходження та держава, де зареєстровано юридичну особу.

6.12. Текст нотаріально оформлюваного документа (договору, заповіту, довіреності, заяви тощо) повинен бути викладений зрозуміло, чітко, грамотно, не повинен мати підчисток, з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі якщо текст нотаріально оформлюваного документа викладено неграмотно, нечітко (незрозуміло), зміни чи доповнення до нього вносяться та оформлюються нотаріусом у порядку, встановленому законодавством.

6.13. У разі допущення помилки у тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтва, виданого нотаріусом, копії документа, дубліката документа тощо), внесення дописок чи виправлень до тексту документа здійснюється за заявою такої особи, зареєстрованою у Журналі реєстрації вхідних документів.

Виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису, із зазначенням дати та проставленням свого підпису і печатки на такому застереженні.

При цьому всі виправлення мають бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене.

6.14. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси застосовують посвідчувальні написи, видають свідоцтва за формами, установленими цими Правилами (додаток 25).

6.15. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

Текст нотаріальних документів викладається з дотриманням таких полів: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє; 10 мм - нижнє (не нижче верхньої межі QR-коду).

(пункт 6.15 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному боці спеціального бланка нотаріального документа.

Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки документа зазначається частина посвідчувального напису, починаючи з найменування міста (селища, району), де знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце приватного нотаріуса, а на його зворотний бік переноситься інша частина найменування.

Наприклад: "місто До" і далі на звороті документа - "нецьк".

6.16. Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, грамотно, без підчисток. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті посвідчувального напису, застерігаються нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису і скріплюються його підписом і печаткою із зазначенням дати.

6.17. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений на прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріального документа, якщо нотаріальна дія вчинялась на спеціальному бланку нотаріального документа.

У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш із продовженням посвідчувального напису скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності. Аркуші повинні бути пронумеровані, кількість їх скріплена підписом нотаріуса і його печаткою.

6.18. Для застосування посвідчувальних написів можуть використовуватись штампи з текстом відповідного напису.

Для оформлення нотаріальних документів також можуть застосовуватися мастичні штампи зі словами "копія", "копія з копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з оригіналом" тощо.

Для заповнення графи 6 Реєстру в разі звільнення платника від сплати державного мита може бути використано штамп з текстом "Від сплати державного мита звільнено на підставі п. ___ ст. ___ Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

(пункт 6.18 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

6.19. У разі відсутності необхідних посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній нотаріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з форм, яка найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуванням окремих елементів інших посвідчувальних написів та свідоцтв.

6.20. Складання, оформлення і виконання конторою, приватним нотаріусом документів у зв'язку з наданням правової допомоги здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

6.21. Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності.

6.22. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом і печаткою особи, яка видала документ, із зазначенням посади.

На прошитому (прошнурованому) документі здійснюється напис: "Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркушів".

6.23. Дописки і виправлення, які є в документах, що подаються для нотаріального оформлення, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою (за її наявності) юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, яка видала документ.

(абзац перший пункту 6.23 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене.

6.24. Не приймаються для нотаріального оформлення документи:

що не відповідають вимогам законодавства;

що містять відомості, які принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи;

що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також написані олівцем;

у яких не можна прочитати текст у первісному написанні, як, наприклад, документи, залиті чорнилом, водою, потерті тощо;

порвані документи;

викладені на двох і більше аркушах, якщо аркуші не прошито, не пронумеровано і кількість прошитих аркушів не скріплена підписом посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, що видала документ.

VII. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій

7.1. Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.

Кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій (далі - Реєстр), нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж одного Реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році.

Реєстри, які не використовувалися нотаріусом у попередньому році, можуть використовуватися нотаріусом у наступному році після їх перереєстрації управлінням юстиції у порядку, передбаченому пунктами 7.6, 7.7 цього розділу.

(пункт 7.1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

У разі закінчення Реєстру нотаріус може використовувати новий Реєстр, зареєстрований в управлінні юстиції в установленому порядку.

Титульна сторінка Реєстру (якщо титульна сторінка ламінована, наступна за нею) оформлюється з дотриманням вимог цих Правил.

7.2. У разі відсутності державного нотаріуса державної нотаріальної контори (відпустка, хвороба, відрядження тощо) та покладення обов'язків по обслуговуванню населення на державного нотаріуса іншої державної нотаріальної контори нотаріус, що заміщує, веде Реєстр державної нотаріальної контори, в якій він здійснює заміщення. Реєстр ведеться з дотриманням вимог, установлених цими Правилами.

(абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Державний нотаріус, що заміщує іншого державного нотаріуса, вчиняє нотаріальні дії від свого імені, використовує спеціальні бланки нотаріальних документів, отримані ним особисто, та прикладає свою особисту печатку. Усі нотаріальні дії, учинені державним нотаріусом, який заміщує, підлягають реєстрації ним у Реєстрі з відміткою про їх вчинення в порядку заміщення у посвідчувальному написі на оформлених ним документах.

7.3. Реєстр, який ведеться державним нотаріусом при заміщенні, може використовуватись протягом одного діловодного року. Після закінчення строку виконання нотаріусом обов'язків по заміщенню Реєстр закривається підсумковим записом, про що робиться запис у графах 1 - 7 та проставляється відмітка в графі 10 журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій (далі - Журнал), який ведеться управліннями юстиції згідно з додатком 26.

Місцем вчинення нотаріальних дій у порядку заміщення є державна нотаріальна контора, де працює нотаріус, якого заміщують.

7.4. Після припинення повноважень державним нотаріусом, який заміщує, складається акт приймання-передавання, в якому зазначаються кількість справ нотаріальних документів у нотаріальному діловодстві, переданих у зв'язку із заміщенням і повернутих державному нотаріусу, якого заміщують, відомості про зміни у складі та обсязі фонду, причини такої зміни.

Реєстр та напрацьовані документи зберігаються в державній нотаріальній конторі за місцем заміщення.

7.5. Реєстри мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у Реєстрі засвідчується підписом начальника управління юстиції або уповноваженої посадової особи. Підпис начальника управління юстиції або уповноваженої посадової особи скріплюється печаткою відповідного управління юстиції.

7.6. Кожному Реєстру Головним територіальним управлінням юстиції присвоюється реєстраційний номер, який складається із шестизначної цифри та зазначається у кутовому штампі відповідного управління юстиції, що проставляється у верхньому правому куті наступної за титульною сторінки Реєстру, скріплюється підписом уповноваженої посадової особи та печаткою управління юстиції.

Наприклад: запис у Журналі розпочинається з номера 000001, наступний номер - 000002.

7.7. Уповноваженою посадовою особою управління юстиції у Журналі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, яким отримано Реєстр (при отриманні Реєстру завідувачем державної нотаріальної контори - для кого отримано Реєстр), дата реєстрації Реєстру, порядкові номери, під якими почато та закінчено запис нотаріальних дій у Реєстрі, підпис в отриманні Реєстру, дата закінчення Реєстру тощо.

7.8. На початку нотаріальної діяльності або на початку діловодного року кожний нотаріус має право на отримання одночасно двох Реєстрів, зареєстрованих у Журналі. Реєстри використовуються нотаріусом у суворій послідовності відповідно до реєстраційних номерів.

7.9. У разі звільнення з посади державного нотаріуса або припинення діяльності приватного нотаріуса нотаріус закриває Реєстр підсумковим записом, про що проставляється відмітка в графі 10 Журналу та робиться запис у графах 1 - 7 Реєстру із зазначенням підстав припинення нотаріальної діяльності, скріплюється підписом уповноваженої посадової особи та печаткою управління юстиції, а вільні сторінки Реєстру перекреслюються (прокреслюються).

Такий Реєстр підлягає здачі до державного нотаріального архіву і не може бути переданий для ведення іншому нотаріусу.

7.10. Працівники управлінь юстиції, відповідальні за облік Реєстрів, несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, унесених до Журналу.

Начальники управлінь юстиції несуть персональну відповідальність за належну організацію роботи з реєстрації Реєстрів у Журналі.

7.11. У багатоскладовій державній нотаріальній конторі кожний нотаріус веде окремий Реєстр. Кожному Реєстру присвоюється свій індекс, який має збігатися з номером печатки державного нотаріуса. При цьому запис на оформленому нотаріусом документі здійснюється у вигляді такого набору цифр: 1-2, 3-4, 12-1 тощо, де перша цифра означає індекс Реєстру державного нотаріуса, а друга цифра - порядковий номер запису нотаріальної дії у Реєстрі.

7.12. Записи, що здійснюються при реєстрації нотаріальних дій державним нотаріусом в односкладовій державній нотаріальній конторі чи приватним нотаріусом, складаються з одного числа, яке відповідає порядковому номеру нотаріальної дії (1, 2, 3, 10 тощо).

(пункт 7.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.13. Записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником державної нотаріальної контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом. 

(абзац перший пункту 7.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.06.2014 р. N 1025/5)

За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення записів до Реєстру забороняється.

7.14. Записи в Реєстрі повинні бути повними і скороченню не підлягають, крім загальноприйнятих скорочень.

Наприклад, місто - м., район - р-н, селище міського типу - смт., вулиця - вул., будинок - буд., квартира - кв.

Використання факсимільного підпису не допускається.

7.15. Дописки і виправлення, зроблені в Реєстрі, повинні бути застережені нотаріусом і скріплені його підписом та печаткою.

7.16. У разі виявлення помилки в нумерації нотаріальних дій у Реєстрі складається акт, який підписується нотаріусом та скріплюється його печаткою (додаток 27).

Акт може бути викладений на останній сторінці Реєстру або за бажанням нотаріуса може бути складений на окремому аркуші, який прикріплюється до Реєстру таким чином, щоб унеможливити його втрату.

При підготовці статистичного звіту мають бути враховані розбіжності в нумерації.

7.17. У Реєстр вноситься запис про вже вчинену нотаріальну дію, тобто після підписання нотаріусом оформлюваного документа та проставлення печатки.

7.18. Номер за Реєстром, що проставляється на нотаріально оформленому документі, повинен відповідати номеру, під яким нотаріальна дія записана в графі 1 Реєстру.

У разі запису кількох однакових (однотипних) нотаріальних дій (засвідчення вірності кількох копій одного й того самого документа; посвідчення кількох довіреностей тощо) для однієї і тієї самої особи запис порядкових номерів таких дій у Реєстрі може здійснюватися у вигляді проставляння через дефіс першого та останнього номерів за Реєстром.

Наприклад, при засвідченні нотаріусом справжності підпису на трьох заявах запис номерів у Реєстрі може мати вигляд: 28 - 30.

7.19. При засвідченні справжності підпису декількох осіб на одному документі проставляється кількість реєстрових номерів, що відповідає кількості осіб, справжність підписів яких засвідчується.

7.20. При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи на кількох примірниках статуту або банківських карток кожен з примірників матиме один і той самий реєстровий номер або ті самі реєстрові номери (якщо засвідчується справжність підпису декількох осіб).

При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи на декількох однорідних документах кожному документу присвоюється окремий реєстровий номер.

При одночасному вчиненні будь-яких нотаріальних дій з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача та/або засвідчення вірності письмового перекладу документа нотаріусом вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, і кожній з них присвоюється окремий реєстровий номер.

У разі посвідчення правочину від особи, яка не може самостійно підписати документ, з одночасним засвідченням справжності підпису особи, яка розписалася замість учасника правочину, вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, кожній з яких присвоюється окремий реєстровий номер.

(пункт 7.20 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.21. Дата вчинення нотаріальної дії, указана в графі 2 Реєстру, має збігатися з датою, зазначеною у посвідчувальному написі нотаріально оформлюваного документа.

Дата вчинення нотаріальної дії проставляється на початку робочого дня та щоразу повторюється на початку кожної сторінки Реєстру протягом усього робочого дня.

7.22. У графі 3 Реєстру зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання особи, для якої вчиняється нотаріальна дія. Якщо це передбачено вчинюваною нотаріальною дією, також зазначається її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Якщо нотаріальна дія вчиняється за участю іноземного громадянина чи він є представником при вчиненні нотаріальної дії, зазначаються його громадянство та місце постійного проживання.

(абзац перший пункту 7.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

У разі засвідчення вірності копії документа, а також якщо нотаріальна дія вчиняється за участю іноземного громадянина чи громадянина України, постійним місцем проживання якого є іноземна держава, місце проживання особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, може вказуватися з її слів, якщо особу громадянина встановлено за документом, який не містить цієї інформації.

У разі вчинення нотаріальної дії за участю представника у графі 3 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання представника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (крім представника юридичної особи).

(абзац третій пункту 7.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.23. Якщо нотаріальна дія вчиняється за участю юридичної особи, у графі 3 зазначаються її повне найменування за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження і код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер, прізвище, ім'я, по батькові представника, місце його проживання, посада. Реквізити документів, що підтверджують повноваження представника, зазначаються у графах 3 - 5.

Організаційно-правова форма юридичної особи може зазначатись скорочено (наприклад: ТОВ, ПП, ПАТ, ПрАТ).

(пункт 7.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.24. При оформленні банківських карток нотаріус, засвідчуючи справжність підписів посадових осіб, у графі 3 Реєстру записує посаду цих осіб із вказівкою повного найменування юридичної особи (при зазначенні наступних посад найменування юридичної особи вказувати не обов'язково), прізвища, імені та по батькові, її місця проживання, реквізитів документів, що підтверджують перебування на цій посаді.

7.25. У цій самій графі додатково зазначаються прізвища, імена, по батькові, місце проживання громадян, що підписалися за осіб, які внаслідок хвороби, фізичної вади або з інших причин не можуть власноруч підписати правочин, заяву, інший документ чи розписатися в отриманні нотаріально оформленого документа, перекладача, а також свідків.

Наприклад: "Мазур Петро Сидорович, місто Київ, за якого розписався Козак Микола Семенович, місто Київ, перекладач Козак Микола Семенович, місто Київ" (причина, з якої такий підпис було проставлено, зазначається в оформлюваному документі в посвідчувальному написі нотаріуса та у графі 3 Реєстру).

7.26. За засвідченням вірності копій документів може звернутись як особа, на ім'я чи щодо якої видано документ, так і інша особа. При цьому в Реєстр записується та особа, яка фактично з'явилася до державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

7.27. При послідовному вчиненні для однієї і тієї самої особи декількох нотаріальних дій (записи про які ведуться один за одним) нотаріус може не повторювати кожного разу в графі 3 раніше зроблений запис, а обмежитись записом "Він же, вона ж...".

Якщо за вчиненням нотаріальної дії звертається особа, для якої нотаріусом вже вчинялась нотаріальна дія та дані про особу записувалися в цьому Реєстрі, у графі 3 Реєстру нотаріус може зазначити прізвище, ім'я, по батькові такої особи і (у разі відсутності змін в персональних даних) зробити запис "Див. реєстровий N ... від ...".

(пункт 7.27 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.28. У графі 4 зазначаються назва та реквізити документа, за яким встановлено особу, реквізити документів, що підтверджують повноваження представника фізичної чи юридичної особи.

Наприклад: паспорт МС 135777, вид. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.06.2002, довіреність, посвідчена 28.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського н/о Захарченком С. В. за реєстр. N 3016.

Наприклад: паспорт N 000000001, вид. ________ року, дійсний до ________ року, орган, що видав 00001; N запису 0000000001-0000001.

(пункт 7.28 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.29. Якщо нотаріальна дія вчиняється для чи за участю іноземного громадянина, перевіряється законність його перебування в Україні. На підтвердження цього нотаріус у графі 4 після запису документа, за яким установлено особу, записує також реквізити візи, термін її дії. У разі коли чинним законодавством України передбачено реєстрацію в паспорті та/або імміграційній картці іноземця чи особи без громадянства, у Реєстрі зазначається термін реєстрації. У разі якщо між Україною та країною, звідки прибув іноземець, установлено безвізовий режим пересування, нотаріус записує тільки термін реєстрації іноземця на території України.

7.30. У графі 4 зазначаються реквізити статуту (положення) чи іншого документа, яким підтверджується правоздатність та дієздатність юридичної особи; інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо дати реєстрації, дати та номера запису про реєстрацію юридичної особи. У випадках, передбачених законодавством, у цій графі зазначається також інформація про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.

(пункт 7.30 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.31. Якщо документи, що встановлюють особу громадянина чи правоздатність та дієздатність юридичної особи,  кваліфікацію перекладача, уже записувалися в даному Реєстрі, нотаріус, оглянувши такі документи, може посилатися на відповідний запис, указавши номер за Реєстром та дату запису.

(абзац перший пункту 7.31 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Наприклад: "Див. реєстровий N 1678 від 01.08.2010.

При вчиненні для однієї і тієї самої особи одночасно декількох нотаріальних дій запис про документ, за яким установлено особу, робиться один раз при реєстрації першого з них. Далі нотаріус може обмежитись позначкою: " Те саме...".

У графі 5 записується зміст оформлюваного документа.

7.32. При засвідченні вірності копії чи виписки з документа, справжності підпису перекладача зазначаються назва документа, ким, коли, на чиє ім'я видано документ та його короткий зміст, а при засвідченні справжності підпису заявника - кому адресується заява та її короткий зміст.

7.33. Якщо нотаріусу для вчинення нотаріальної дії подано документ, що пройшов процедуру легалізації (консульська легалізація або проставлення апостиля), і якщо у справах нотаріуса не залишаються відповідні документи, у графі 5 Реєстру зазначається про факт легалізації, назва установи, яка здійснила цю функцію, дата легалізації та реєстраційний номер.

(пункт 7.33 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.34. У випадках вчинення нотаріальних дій у порядку заміщення в цій графі робиться відмітка з посиланням на порядковий номер журналу реєстрації фактів заміщення.

7.35. Запис до Реєстру має бути зроблений таким чином, щоб він давав змогу ідентифікувати документ без перекручень викладених у ньому відомостей.

Наприклад: "Засвідчено вірність 3-х копій на 2-х сторінках витягу за N 11/5/4 із судового реєстру, засвідченого 07.07.2007 Земельним судом міста Берлін, Німеччина, про реєстрацію 12.02.2007 у книзі N 2-37 Компанії "Третє тисячоліття", легалізованої Посольством України в Німеччині (Генеральним консульством) 08.08.2007 за N 543;

Засвідчено вірність копії свідоцтва IVСВ N 238451, вид. Печерським від/рацс м. Києва 22.04.2007 про народження 23.02.2007 Комарницького М. Д.;

Засвідчено справжність його підпису на заяві до Третьої київської державної нотаріальної контори про відмову від переважного права купівлі у Петрова Д. А. належної йому 1/2 частини будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 45, за ціною 20000 гривень".

7.36. При посвідченні правочинів чи видачі свідоцтв у цій графі вказується вид правочину чи свідоцтва.

Наприклад: "Договір дарування", "Довіреність", "Заповіт", "Свідоцтво про право на спадщину за законом (за заповітом)" тощо.

7.37. Якщо копія документа викладена на двох і більше сторінках, зазначається кількість сторінок копії. Проте коли засвідчується одна копія на одній сторінці, кількість копій і кількість сторінок може не вказуватися.

7.38. При оформленні ряду однорідних за характером документів (наприклад, засвідчення декількох копій одного й того самого документа, засвідчення справжності підпису перекладача на декількох примірниках перекладу одного документа, посвідчення декількох довіреностей одного й того самого змісту, але на різних представників) у Реєстрі робиться один запис, але із зазначенням кількості оформлених документів чи їх примірників.

Наприклад: "Дві довіреності", "Засвідчено вірність 5 копій на 4 стор. кожна ..." (далі - реквізити і зміст документа).

При вчиненні виконавчих написів у графі 5 зазначаються найменування, реквізити боржника, період, за який стягується заборгованість, сума стягнутого боргу, а при вчиненні протесту векселя вказуються його назва, номер, сума за векселем, строк платежу, вид протесту, боржник за векселем.

7.39. У цій самій графі робиться відмітка, якщо нотаріальна дія вчинялася за межами державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса.

Наприклад: "У зв'язку з похилим віком та станом здоров'я довірителя довіреність посвідчено в лікарні N 7 за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 22";

"У зв'язку з особливістю посвідчення договору договір посвідчено у приміщенні "УкрЕксімбанку" за адресою: м. Київ, вул. Горького, 144".

7.40. Документи, що не належать до встановлення особи громадянина чи перевірки правоздатності та дієздатності юридичних осіб, але які були подані нотаріусу для огляду на підтвердження повноважень представників (у тому числі при посвідченні правочинів і оформленні банківських карток), кваліфікації перекладача тощо, можуть записуватися в Реєстрі у графах 3 - 5.

У графі 5 зазначаються інші дані щодо змісту вчиненої нотаріальної дії, які нотаріус вважає доцільними для складання звітів та найбільш повного ведення Реєстру (зокрема, наприклад: сума договору, вид майна тощо).

(пункт 7.40 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.41. У графі 5 записуються серія та номер спеціального бланка нотаріальних документів, що використаний нотаріусом для вчинення цієї нотаріальної дії.

(пункт 7.41 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

7.42. При скасуванні довіреності, скасуванні чи зміні заповіту, розірванні нотаріально посвідченого договору чи внесенні змін до нього, визнанні в судовому порядку недійсними правочину чи іншої нотаріальної дії в Реєстрі проти запису про вчинення такої нотаріальної дії нотаріусом робиться відповідна відмітка з посиланням на заяву, договір про розірвання договору, рішення суду тощо. Така відмітка може розміщуватися у графах 1 - 5 Реєстру та скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.

Наприклад: "Заповіт скасовано новим заповітом, посвідченим мною 05.04.2007 за реєстровим N 1423";

"Договір розірвано договором, посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Зубовою В. Т. 22.02.2007 за реєстровим N 856";

"Довіреність скасовано заявою, справжність підпису на якій засвідчено 01.09.2007 за реєстровим N 7259";

"Свідоцтво визнано недійсним рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 11.06.2007".

7.43. У графі 6 зазначається сума стягнутого державного мита (при вчиненні нотаріальної дії державним нотаріусом) чи отриманої плати (при вчиненні нотаріальної дії приватним нотаріусом).

Ця графа заповнюється нотаріусом після надання особою, для якої вчиняється нотаріальна дія, квитанції про сплату державного мита або після внесення оплати за вчинення нотаріальної дії і до проставлення цією особою підпису в графі 7.

У разі якщо оплата вчинюваної нотаріальної дії здійснювалась у безготівковому порядку, а примірник нотаріально оформлюваного документа не залишається у справах нотаріуса, квитанція банківської установи або платіжне доручення після проставлення відмітки про погашення із зазначенням реєстрового номера додається до справи 01-14 "Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо).

(абзац третій пункту 7.43 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

При цьому у графі 6 Реєстру вказуються дата, номер банківського документа і назва банківської установи, якою проведено банківську операцію.

(абзац четвертий пункту 7.43 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Наприклад: "Плат. доручення N 7-687 від 21.08.2007, АППБ "Райффайзенбанк Аваль"; 

Квит. N 4675/122 від 08.09.2007, АКБ "Морський" у м. Києві".

7.44. Про оплату кількох нотаріальних дій за одним і тим самим платіжним документом нотаріусом зазначається:

"До реєстрів N ... від ... та N ... від ... (підпис нотаріуса)".

При цьому у Реєстрі здійснюється відмітка про те, де знаходиться платіжний документ та оплата яких нотаріальних дій здійснена за таким платіжним документом.

Наприклад (при одночасній сплаті державного мита за копії документів юридичної особи та банківських карток, які оформлювались у різні дні), запис у графі 6 Реєстру може мати такий вигляд:

"Плат. доручення N 11-132 від 13.09.2007, АППБ "Райффайзенбанк Аваль" - див. також реєстр N 1267 від 13.08.2007".

7.45. При звільненні платників від сплати державного мита в графі 6 Реєстру робиться посилання на законодавчі акти чи рішення відповідного органу влади про звільнення від сплати державного мита із зазначенням номера і дати такого акта (рішення) та реквізитів документів, на підставі яких платників звільнено від сплати державного мита.

Наприклад: "Від сплати державного мита звільнено на підставі пункту 14 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Якщо одночасно вчиняється декілька нотаріальних дій за участю одних і тих самих осіб, нотаріус може посилатися на такий запис із зазначенням реєстрового номера та дати вчиненої нотаріальної дії.

7.46. У разі звільнення осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, від сплати державного мита, у графі 7 Реєстру ними зазначається, що документ отримано без сплати державного мита ("Отримано без сплати державного мита (підпис)").

Якщо громадянин у зв'язку з фізичною вадою чи хворобою не здатний заповнити вказану графу, нотаріус має право зазначити особисто, що документ отримано без сплати державного мита. У цьому випадку підпис особа проставляє особисто.

7.47. Усі особи та/чи їх представники, які записані в графі 3 (у тому числі перекладачі), особи, що підписувалися на документі на прохання громадян, які у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не могли підписатися власноруч, підписуються у графі 7 Реєстру із зазначенням прізвищ.

7.48. У кінці кожного робочого дня після останньої нотаріальної дії через графи 1 - 7 проводиться риска та підсумковим записом у Реєстрі зазначаються кількість вчинених нотаріальних дій, сума державного мита, стягнутого державним нотаріусом, або розмір отриманої приватним нотаріусом плати та кількість використаних спеціальних бланків нотаріальних документів. Такий запис може розміщуватися в графах 1 - 7 і скріплюється підписом нотаріуса.

Наприклад: "Вчинено 13 нотаріальних дій. Стягнуто (отримано) державного мита (плати) 256 грн. 28 коп. Використано 10 бланків".

7.49. Для роботи над статистичним звітом нотаріус може вести книгу щоденного обліку вчинених нотаріальних дій та справленого при цьому державного мита (плати) за вчинення нотаріальної дії. Графи в книзі щоденного обліку вчинених нотаріальних дій та справленого при цьому державного мита (плати) доцільно привести у відповідність до форми статистичного звіту.

Якщо нотаріус вважає за потрібне, у зазначену книгу можуть вноситись також інші відомості статистичного характеру (наприклад, облік довіреностей за об'єктами, щодо яких передаються повноваження; здійснення обліку за всіма без винятку нотаріальними діями, які вчиняються нотаріусом; облік використаних для вчинення нотаріальних дій бланків нотаріальних документів).

7.50. У державній нотаріальній конторі, приватним нотаріусом ведеться журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса (далі - Журнал (книга) обліку викликів). 

У Журналі (книзі) обліку викликів передбачаються такі графи:

порядковий номер;

дата і час виклику нотаріуса;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка зробила виклик, її місце проживання;

дата і час виїзду нотаріуса за межі нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса);

види та кількість нотаріальних дій, які було вчинено нотаріусом, та їх реєстрові номери;

прізвище, ім'я та по батькові громадянина (повне найменування юридичної особи), для якого (якої) вчинялася нотаріальна дія; адреса, де було вчинено нотаріальну дію;

підстава, з якої нотаріальна дія вчинялася за межами нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса);

час повернення нотаріуса до нотаріальної контори (робочого місця приватного нотаріуса);

підпис особи, яка зробила виклик або для якої вчинялася нотаріальна дія;

підпис нотаріуса;

примітка.

Журнал (книга) обліку викликів має бути прошнурований, кількість аркушів у ньому пронумерована і скріплена печаткою та підписом нотаріуса.

Такий Журнал (книга) обліку викликів є перехідним документом, записи в ньому можуть послідовно продовжуватися і в наступному році (роках).

VIII. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції

8.1. Реєстрація документів (кореспонденції) є фіксацією факту створення або надходження до контори, архіву, приватного нотаріуса документа (кореспонденції) шляхом проставлення на ньому реєстраційного номера з одночасним записом необхідних відомостей про документ у відповідних журналах, книгах, реєстрах.

8.2. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви працівників) та документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса.

Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру згідно з примірним переліком документів, що не підлягають реєстрації, наведеним у додатку 28.

8.3. Вхідні документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса, приймаються особою, відповідальною за діловодство, і проходять реєстрацію в день надходження.

Внутрішні документи (накази, доповідні записки, заяви працівників тощо) та вихідні документи реєструються в день їх підписання.

8.4. При надходженні кореспонденції перевіряється правильність доставки за адресою на конверті, розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряється наявність документів і додатків до них.

8.5. Неправильно оформлена (документ не підписаний, не засвідчений тощо), пошкоджена або надіслана не за адресою кореспонденція повертається відправнику або пересилається за належністю.

8.6. У разі пошкодження кореспонденції (конверта) і неможливості її використання або відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт про відсутність вкладень у конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) (додаток 29) у двох примірниках, один примірник якого з пошкодженою кореспонденцією надсилається відправникові, а другий залишається у конторі, архіві, у приватного нотаріуса.

8.7. Усі конверти, як правило, знищуються, крім випадків, коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу відправлення та одержання кореспонденції.

8.8. Реєстрація документів здійснюється в:

журналі реєстрації вхідних документів;

журналі реєстрації вихідних документів;

книзі реєстрації наказів з кадрових питань;

книзі реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань.

8.9. Реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів підлягають всі заяви, які надаються нотаріусу для вчинення нотаріальної дії, крім передбачених у пункті 8.10 цього розділу.

(пункт 8.9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

8.10. Заяви від осіб, у яких немає чоловіка або дружини (неодружена/неодружений/удова/удівець), викладаються на окремому аркуші і не підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів.

8.11. На вхідних документах у правому нижньому куті першої сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток 30).

У штампі вказуються найменування контори, архіву або назва нотаріального округу, прізвище, ініціали приватного нотаріуса, дата надходження документа та його реєстраційний індекс (порядковий номер за реєстраційним журналом та номер справи (наряду) за номенклатурою справ).

8.12. На вихідному документі проставляються дата, номер, що відповідає порядковому номеру за журналом реєстрації вихідних документів, і номер справи (наряду), у якій буде зберігатися фотокопія вихідного документа із зазначеними реквізитами.

(пункт 8.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

8.13. Оригінал вихідного документа надсилається адресатам простим поштовим відправленням, через кур'єрську службу або передається нарочним (в останньому випадку він вручається адресату під розписку в розносній книзі для місцевої кореспонденції).

(пункт 8.13 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

8.14. На виконаних документах проставляється відмітка про виконання, яка розміщується на нижньому полі першого аркуша або на звороті першого аркуша документа і включає в себе коротку довідку про виконання (якщо відсутній документ, що свідчить про виконання), а також слова "До справи" і номер справи (наряду), у яку (який) повинен бути підшитий виконаний документ. Документ вважається виконаним тоді, коли вирішені всі питання, поставлені в ньому, і, якщо це потрібно, дано відповідь кореспонденту.

IX. Контроль за виконанням документів

9.1. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус особисто контролюють виконання документів, що надійшли від Міністерства юстиції України, управління юстиції, інших державних органів, та зобов'язані своєчасно надавати відомості про їх виконання.

Завідувачем контори, архіву, приватним нотаріусом можуть бути поставлені на контроль також інші документи.

9.2. Для здійснення контролю за виконанням документів використовується контрольна папка. Документи, які перебувають на контролі до повного виконання, вміщуються у контрольну папку.

9.3. При розгляді документів, звернень тощо завідувач контори, архіву, приватний нотаріус зобов'язані дотримуватись установлених чинним законодавством строків виконання таких документів.

X. Вимоги щодо формування справ (нарядів)

10.1. Формування справ передбачає групування виконаних документів у справи (наряди) відповідно до номенклатури справ контори, приватного нотаріуса (додаток 31), складеної на підставі Типової номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса (далі - Типова номенклатура) (додаток 32).

Формування справ контори здійснює особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства.

Формування справ приватного нотаріуса здійснює особисто приватний нотаріус або особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства.

10.2. Справи формуються у такому порядку:

у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій;

до справ включаються документи лише одного діловодного року;

групувати у справи одночасно документи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання забороняється;

не дозволяється підшивати у справи невиконані документи;

не допускається включення до справ документів, які не мають відношення до справи, особистих документів, документів, що підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих варіантів) документів;

не допускається підшивати разом накази з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань; накази з кадрових питань групуються відповідно до їх видів та строків зберігання;

протоколи засідань виробничих нарад групуються в справи у хронологічному порядку і за номерами. Документи до засідань цих органів систематизуються за датами та номерами протоколів; усередині групи документів, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним засідання;

листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і систематизується у хронологічній послідовності: документ-відповідь йде за документом-запитом;

документи в особових справах групуються у хронологічному порядку в міру їх надходження у такій послідовності: внутрішній опис документів, включених до справи; заява про прийняття на роботу (контракт); направлення або подання; особовий листок обліку кадрів; автобіографія, документи про освіту (копії), витяги з наказів (розпоряджень) про призначення, переведення, звільнення; доповнення до особового листка з обліку кадрів; доповнення до особового листка про заохочення; довідки та інші документи;

нотаріальні документи (за винятком документів, пов'язаних з оформленням спадкових справ) підшиваються у справи в такому порядку: першим підшивається примірник нотаріально оформленого документа, який залишається у справах контори, приватного нотаріуса, за ним - документи, на підставі яких він виданий чи посвідчений;

квартальні плани та звіти формуються у справи того року, до якого вони належать за своїм змістом, незалежно від часу їх складання;

документи, виготовлені із застосуванням засобів обчислювальної техніки (таблиці, розрахунки, викопіювання тощо), групуються у справи на загальних підставах;

справа (наряд) з документами не повинна перевищувати 250 аркушів (30 - 40 мм завтовшки). При більшому обсязі документів справу (наряд) ділять на самостійні томи (частини).

XI. Особливості формування спадкових справ

11.1. Заяви про прийняття спадщини; заяви про відмову від спадщини; заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та укладання договору на управління спадщиною; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява відказоодержувача про відмову від заповідального відказування тощо реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ і формуються у спадкові справи.

11.2. Формування спадкової справи передбачає групування документів, на підставі яких було відкрито спадкову справу та видано свідоцтво про право на спадщину.

Формування спадкової справи здійснюється особисто державним чи приватним нотаріусом, у провадженні якого знаходиться справа.

У спадкову справу вміщуються тільки оригінали документів, а у випадках, передбачених законодавством, - копії з документів, оформлені та засвідчені в установленому порядку.

Не допускається включення до спадкової справи документів, які не мають відношення до справи, документів, що підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих варіантів) документів.

Під час формування спадкової справи перевіряються правильність оформлення документів, наявність та відповідність вимогам законодавства документів, а у випадках, передбачених законодавством, копій документів, на підставі яких буде оформлюватись спадщина, наявність на документах печаток, підписів, реквізитів документа тощо. У разі виявлення недоліків у документах при формуванні спадкової справи виконавець зобов'язаний повернути такі документи особам для їх усунення.

11.3. Спадковій справі присвоюється номер, який складається з порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку і реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому вона заведена.

11.4. При оформленні спадкової справи після її закінчення на обкладинці справи (додаток 33) проставляється індекс, передбачений номенклатурою справ.

На обкладинці додатково вказується, наприклад:

"Спадкова справа N 25/2009
до майна померлої 12 січня 2009 року
Войтової Галини Олексіївни
почато: 15 березня 2009 року
закінчено: 3 лютого 2010 року".

11.5. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд (справу), має внутрішній опис, нумерується, оформлюється титульним аркушем та прошивається.

Справа вважається закінченою за датою видачі останнього свідоцтва про право на спадщину, якщо на підставі поданих заяв про видачу свідоцтва про право на спадщину було видано відповідні свідоцтва всім спадкоємцям, які закликалися до спадкування, та на все майно, заявлене такими спадкоємцями. Усі інші заяви, що будуть подаватися після закінчення спадкової справи, вважаються такими, що подані додатково.

(абзац другий пункту 11.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Якщо спадкоємець помер до видачі свідоцтва про право на спадщину або таке свідоцтво не підлягає видачі з інших причин (наприклад, питання щодо спадкування майна вирішено в судовому порядку), спадкова справа вважається закінченою з дати отримання нотаріусом свідоцтва про смерть, рішення суду тощо.

Оформлення спадкової справи покладається на державного чи приватного нотаріуса, у провадженні (на виконанні) якого знаходиться справа.

11.6. У спадкову справу підшиваються всі документи, пов'язані з оформленням спадкових прав. Документи систематизуються у хронологічному порядку за датами їх надходження, виконання, підписання, видачі тощо.

Підшивання документів у спадкову справу повинно здійснюватися не пізніше ніж через 3 місяці після закриття спадкової справи.

11.7. Закінчені спадкові справи за один діловодний рік вміщуються у коробку, архівні папки і формуються в справи (наряди). Кількість нарядів (коробок, архівних папок) за один діловодний рік визначається конторою чи приватним нотаріусом самостійно з урахуванням кількості закінчених спадкових справ. На обкладинках нарядів (коробок, архівних папок) вказується порядковий номер тому та зазначаються крайні дати спадкових справ - найранішої справи і найпізнішої справи та кількість спадкових справ, вміщених у коробку. Число, місяць і рік позначаються арабськими цифрами.

(абзац перший пункту 11.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Коробки, архівні папки нумеруються валовою нумерацією в межах опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання.

Закінчені спадкові справи не прошиваються між собою. При цьому внутрішній опис (додаток 34) складається окремо до кожного наряду (коробки, архівної папки) на окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери справ, індекс справ за номенклатурою державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, прізвища, імена, по батькові спадкодавців, заголовки документів, де зазначаються кожна спадкова справа та її номер, а також про дату заведення спадкової справи та про дату її закінчення, номери аркушів спадкової справи та примітки.

11.8. У разі зміни складу документів спадкових справ (доповнення спадкової справи новими документами тощо) відповідальний за архів працівник у державній нотаріальній конторі чи приватний нотаріус перевіряє правильність унесення змін до внутрішнього опису спадкової справи, внутрішнього опису, складеного до наряду, та наявність складених нових засвідчувальних написів до спадкової справи і документів обліково-довідкового характеру (книги обліку та реєстрації спадкових справ, алфавітної книги спадкових справ).

11.9. До опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання (додаток 35) включаються коробки, архівні папки із закінченими спадковими справами.

11.10. У разі надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину на нововиявлене спадкове майно за спадковою справою до справи долучаються заяви спадкоємців, документи, що підтверджують належність спадкодавцю спадкового майна, та інші документи, необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину. Долучені документи нумеруються наступними порядковими номерами після останньої сторінки спадкової справи.

(розділ XI доповнено пунктом 11.10 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

XII. Оформлення справ для архівного зберігання

12.1. Оформлення справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання передбачає нумерацію аркушів у справі, складання (у необхідних випадках) внутрішнього опису документів справи, засвідчувального напису справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

12.1.1. З метою дотримання порядку розміщення документів у справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, повинні бути пронумеровані. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо.

Засвідчувальний напис справи та чисті аркуші не нумеруються.

(абзац другий підпункту 12.1.1 пункту 12.1 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.1.2. Номери на аркушах проставляються в правому верхньому куті нумератором або простим олівцем таким чином, щоб не зачепити текст. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється.

12.1.3. Якщо при нумерації були допущені помилки, то аркуші нумеруються знову, при цьому старі номери не стираються, а закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер аркуша. У цих випадках у внутрішні описи вносяться виправлення або описи складаються заново.

12.1.4. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи допускається застосування літерних номерів. При цьому до номера сторінки додається літера згідно з чинним українським алфавітом (наприклад: 7а, 11б тощо).

(підпункт 12.1.4 пункту 12.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.1.5. Аркуші кожного тому справи (наряду) нумеруються окремо, починаючи з першого номера.

Аркуш формату, більшого ніж формат А4, підшивається за один бік і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюється на формат А4.

12.1.6. Підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне вкладення в конверті.

12.1.7. Підпункт 12.1.7 пункту 12.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.1.8. Підпункт 12.1.8 пункту 12.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.2. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів) нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім документів довідкового, облікового характеру та документів тимчасового (до 10 років включно) зберігання.

12.2.1. Внутрішній опис (додатки 36, 37) складається на окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери нотаріально посвідчених документів справ, прізвища, імена, по батькові осіб, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, дати документів, їх заголовки, номери за Реєстром та номери аркушів справи, на яких розміщений кожен документ. У відповідному внутрішньому описі справи (наряду) вказується також кількість відсутніх документів та відповідних актів (довідок).

12.2.2. До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводиться цифрами і словами кількість нотаріально посвідчених документів, що включені до опису, кількість аркушів справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується завідувачем контори, архіву чи приватним нотаріусом.

12.2.3. Якщо справу оправлено в наряд (том, частину), то внутрішній опис прошивається на початку наряду (тому, частини), а засвідчувальний напис справи прошивається в кінці наряду (тому, частини).

12.2.4. Зміни у складі документів справи (включення додаткових документів, їх виключення, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються у графі "Примітки" з посиланням на відповідні виправдні документи (угода про розірвання договору, ухвала суду, постанова слідчого органу тощо) і до внутрішнього опису складається новий підсумковий запис. Попередній підсумковий запис перекреслюється так, щоб його текст міг бути прочитаний.

(підпункт 12.2.4 пункту 12.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.3. З метою обліку кількості аркушів у спадковій справі та фіксації особливостей їх нумерації в кінці спадкової справи робиться засвідчувальний напис на спеціально вшитому аркуші згідно з додатком 38. Доклеювання засвідчувального напису не допускається.

У засвідчувальному написі зазначаються цифрами і словами кількість аркушів у спадковій справі та окремо через знак + (плюс) кількість аркушів внутрішнього опису. У цьому записі вказуються всі неусувані дефекти (пошкоджені аркуші, зруйновані, залиті чорнилом), довідки - замінники (копії) вилучених документів, а також у разі відсутності необхідних документів - їх кількість, наявність актів, довідок, літерних та пропущених номерів аркушів.

У засвідчувальному написі робиться відмітка: у графі 1 (словами) - назва документа, у графі 2 - присвоєні сторінкам номери.

Приклади засвідчувальних написів:

"У спадковій справі прошито та пронумеровано 15 (п'ятнадцять) аркушів";

"У спадковій справі прошито та пронумеровано 23 (двадцять три) аркуші. Крім того, внутрішній опис на 2 аркушах";

"У спадковій справі прошито та пронумеровано 120 (сто двадцять) аркушів, нумерація аркушів 84 і 85 повторюється. Нижній кут 17 аркуша частково відірвано, верхній кут 113 аркуша залито чорнилом. Крім того, внутрішній опис на 3 аркушах".

12.3.1. Підпункт 12.3.1 пункту 12.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5,
у зв'язку з цим підпункт 12.3.2 вважати підпунктом 12.3.1)

12.3.1. У разі долучення (вилучення) документів справа розшивається і після долучення (вилучення) документа повторно прошивається. Долучений документ нумерується тим самим порядковим номером, що й остання сторінка документа. При цьому до номера сторінки додається літера згідно з чинним українським алфавітом, за винятком формування спадкових справ. Відомості про дату долучення (вилучення) документа вказуються у внутрішньому описі в графі "Примітки".

(абзац перший підпункту 12.3.1 пункту 12.3 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Попередній засвідчувальний напис закреслюється і зберігається у справі постійно.

Засвідчувальний напис підписується державним чи приватним нотаріусом. Усі наступні зміни в складі справи зазначаються у засвідчувальному написі з посиланням на відповідний виправдний документ.

12.4. Підшивання справ повинно виконуватися періодично, але не пізніше ніж через 3 місяці після закінчення справ у діловодстві.

12.4.1 Підшивання документів у справи (наряди) здійснюється міцними, туго натягнутими нитками. При підшиванні документа в справу (наряд) робляться 4 проколи, відстань від верхнього і нижнього країв документа не повинна бути більше 2 см.

12.4.2. Підшивання здійснюється так, щоб збереглася повна можливість читання тексту, який не повинен підходити до лінії підшиття ближче, ніж на 2 см, а аркуші не повинні виступати за край обкладинки. Якщо текст документа розміщений близько до краю аркуша, до такого аркуша при підшиванні в справу підклеюється смужка паперу, за яку документ підшивається до справи. У такому самому порядку підшиваються документи великого формату, які зберігаються в складеному вигляді.

12.4.3. Металеві скріплення (скріпки, булавки тощо) зі справи видаляються.

12.4.4. Обкладинки справ (нарядів) оформляються за встановленою формою (додаток 39).

12.4.5. Обкладинки справ (нарядів) з документами, які підлягають постійному, тривалому (понад 10 років) зберіганню, коробки або папки повинні бути виготовлені з твердого картону.

(підпункт 12.4.5 пункту 12.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

12.4.6. Написи на обкладинках справ (нарядів), книг, журналів повинні бути виконані без скорочень, чітко і зрозуміло і виготовлені за допомогою технічних засобів або світлостійким чорним чорнилом або пастою.

12.4.7. Заголовок на обкладинку справи (наряду) переноситься з номенклатури справ (нарядів) після його уточнення.

На обкладинках справ (нарядів), що складаються з декількох томів (частин), указується порядковий номер тому (частини).

12.4.8. На обкладинках справ, книг, журналів обов'язково вказуються:

найменування контори, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, нотаріальний округ, найменування справи (наряду), строк її зберігання;

якщо справа (наряд) складається з декількох томів (частин), зазначається порядковий номер чергового тому (частини);

число, рік початку і закінчення справи (наряду) вказуються арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам документів, які до неї підшиті;

номер справи (наряду) за описом за погодженням з державним нотаріальним архівом;

номер опису та номер архівного фонду - простим олівцем.

Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справ.

XIII. Складання описів справ (нарядів)

13.1. На справи постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання складаються окремі описи.

Описи справ складаються за встановленою формою (додатки 40 - 42).

13.2. Опис справ (нарядів) складається особою, відповідальною за організацію діловодства контори, чи приватним нотаріусом за методичною допомогою державного нотаріального архіву з дотриманням таких правил:

описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання складаються окремими справами на кожний діловодний рік;

заголовки справ уносяться до опису у тій послідовності, у якій їх розміщено в номенклатурі справ;

графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених на обкладинку справи. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання справи (тому, частини)";

графа опису "Примітка" використовується для позначок про передачу справ, знищення справ тощо;

кожна справа (наряд) вноситься до опису за самостійним порядковим номером. Якщо справа (наряд) складається з кількох томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під окремим номером;

у разі внесення до опису справ (нарядів) кількох справ підряд з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої справи. На кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису повністю;

у кінці опису справ робиться підсумковий запис із зазначенням (цифрами і словами) кількості справ, що значаться за описом, першого і останнього номерів справ за описом, а також обумовлюються особливості нумерації справ в описі.

13.3. Опис складається з річних розділів і є переліком назв справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і зміст. Справи кожного року складають річний розділ опису. Кожен вид опису справ має валову нумерацію. Опис, кількість заголовків справ у якому досягла за порядковим номером числа 9999, вважається закінченим описом (додаток 43), а справи, що створюються в наступні роки, включаються до нового опису, що має наступний номер, наприклад, номер 2 або інший валовий номер.

13.4. У річний розділ опису справ уносяться також справи, що не завершені в діловодному році (перехідні справи). При цьому в разі їх незавершення вказані справи переходять до наступного діловодного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися в діловодстві, зазначається: "Документи з цього питання див. також у розділі за ____ рік, N ____", а графи 1, 4, 5 опису не заповнюються.

Особові справи працівників вносяться до описів справ з кадрових питань за роком звільнення зазначених осіб в алфавітному порядку їх прізвищ.

(пункт 13.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.5. Опис справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, тобто тих справ, що надалі передаватимуться до державного нотаріального архіву, складається у чотирьох примірниках. Описи справ з кадрових питань складаються у трьох примірниках.

13.6. Усі описи справ підлягають обов'язковому узгодженню з державним нотаріальним архівом та схваленню ЕК, створеною при управлінні юстиції, не пізніше ніж через два роки після закінчення справ у діловодстві. Для погодження до державного нотаріального архіву надаються усі примірники опису.

(пункт 13.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.7. До кожного річного розділу описування справ постійного зберігання з кадрових питань складається передмова, у якій наводяться відомості про напрями діяльності та структуру контори, нотаріуса та період, що охоплюють справи описування; коротко характеризуються зміст і повнота документів у справах; висвітлюються особливості формування і описування справ, їх систематизація в описах.

(абзац перший пункту 13.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Передмова підписується завідувачем контори, приватним нотаріусом.

(пункт 13.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.8. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (додаток 44) (далі - акт) та які не підлягають зберіганню, здійснюється після підготовки конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань за цей самий період.

13.9. Описи справ та акт розглядаються ЕК управління юстиції одночасно.

13.10. Справи (документи) включаються до акта, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, у якому складений акт.

Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у 2006 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 1 січня 2010 року, з п'ятирічним строком зберігання - не раніше 1 січня 2012 року, з урахуванням приміток, зазначених у Типовій номенклатурі.

13.11. Акт складається у трьох примірниках на всі справи в цілому. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться до акта під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи.

Акти мають валову нумерацію, починаючи з N 1.

13.12. Схвалені ЕК управління юстиції описи справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, описи справ з кадрових питань (приватного нотаріуса) та акти затверджуються завідувачем контори, приватним нотаріусом.

13.13. Справи (документи), відібрані для знищення, після погодження та затвердження акта передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про вилучення для знищення документів (справ). Ці акти вміщуються до справи архівного фонду та зберігаються у конторі, в архіві, у приватного нотаріуса. Якщо обсяг справ (документів), що вилучені для знищення, незначний, вони можуть бути спалені або знищені механічним способом, про що зазначається в акті.

13.14. Пункт 13.14 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.14. Історична довідка до фонду державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса складається під час першого надходження документів фонду до архіву. Історичні довідки новостворених державних нотаріальних контор або приватних нотаріусів, які розпочали приватну нотаріальну діяльність, складаються після закінчення календарного року, у якому розпочато діяльність державної нотаріальної контори, приватну нотаріальну діяльність нотаріуса у відповідному нотаріальному окрузі.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.14 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.15. Історична довідка містить три розділи:

1) у першому розділі "Історія фондоутворювача" в хронологічній послідовності надаються відомості щодо:

розпорядчих актів про створення, реорганізацію, ліквідацію контори, реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;

крайніх дат діяльності контори, приватного нотаріуса;

завдань і функцій контори, приватного нотаріуса, їх змін;

змін у найменуванні та підпорядкованості контори;

кадрових змін;

змін адреси розташування контори, робочого місця приватного нотаріуса;

2) у другому розділі "Історія фонду" відображаються:

кількість справ у фонді та крайні дати документів фонду;

час надходження документів фонду до архіву;

зміни в складі та обсязі фонду, їх причини;

дата першого передання документів фонду на постійне зберігання та назва відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради;

ступінь збереженості документів фонду;

3) у третьому розділі "Характеристика документів фонду" наводяться:

узагальнена характеристика фонду за видами документів та їх змістом;

відомості про довідковий апарат до фонду;

напрями використання документної інформації фонду.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.15 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.16. Історична довідка доповнюється в міру поповнення фонду новими надходженнями.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.16 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.17. Історична довідка та продовження до неї складаються у двох примірниках та підписуються завідувачем контори, приватним нотаріусом.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.17 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

13.18. Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус щороку складають паспорт архіву (додаток 50) у двох примірниках, один з яких надсилається до державного нотаріального архіву не пізніше 01 грудня року, в якому він складений, а інший залишається у державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса.

Паспорт архіву призначений для сумарного обліку справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, справ з кадрових питань, що містяться в архіві. У паспорті архіву також наводяться відомості про приміщення, де зберігається архів, та працівників (за наявності). У разі потреби до паспорта архіву складається пояснювальна записка, у якій відображаються відомості про зміни назви фондоутворювача, місця та умов зберігання архіву тощо.

(розділ XIII доповнено пунктом 13.18 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

XIV. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом

14.1. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

14.2. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.

14.3. Підготовка й оформлення нотаріальних документів та групування їх у справи (наряди) для архівного зберігання приватного нотаріуса включають перевірку правильності формування документів у справи, наявність та відповідність вимогам законодавства документів, долучених до примірника нотаріально оформленого документа, а у передбачених законодавством випадках - копій з документів, які необхідні для вчинення нотаріальних дій, наявність печаток, підписів, номерів тощо, а також оформлення справ (нарядів) та відповідність їх номенклатурі.

14.4. На зберігання до архіву приватного нотаріуса переходять справи (наряди) нотаріальних документів постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового характеру відповідно до затверджених номенклатурою справ.

14.5. При підготовці документів для архівного зберігання приватний нотаріус проводить звірку наявності нотаріальних документів згідно з Реєстром для реєстрації нотаріальних дій та відповідної номенклатури справ.

Відмітка щодо проведеної нотаріусом звірки вказується наприкінці внутрішнього опису справ та ним підписується (наприклад: "Наявність документів звірено з Реєстром для реєстрації нотаріальних дій", дата, підпис).

У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ (нарядів) приватний нотаріус зобов'язаний їх усунути.

14.6. Відповідно до затверджених описів приватний нотаріус зобов'язаний провести звірку наявності кожної справи (наряду).

14.7. У кожному примірнику опису справ (нарядів) робляться відмітки про наявність тієї або іншої справи (наряду). Наприкінці кожного примірника опису справ (нарядів) цифрами та словами робляться позначки про фактичну кількість справ (нарядів), що надійшли до архіву нотаріуса, проставляються номери відсутніх справ (нарядів), дата надходження до архіву нотаріуса та підпис приватного нотаріуса.

XV. Передавання справ до державного нотаріального архіву

15.1. На зберігання до державного нотаріального архіву передаються справи (наряди) нотаріальних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені у діловодстві документи довідкового та облікового характеру згідно з відповідними номенклатурами справ.

15.2. Контора передає справи (наряди) нотаріальних документів через два роки після закінчення десятирічного строку їх зберігання у відповідній державній нотаріальній конторі згідно з графіком, затвердженим завідувачем державного нотаріального архіву.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

15.3. При підготовці документів нотаріального діловодства для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву перевіряється правильність формування документів у справи (наряди), оформлення справ (нарядів) та відповідність їх типовій номенклатурі.

У разі виявлення недоліків у формуванні документів у справи контора, приватний нотаріус зобов'язані їх усунути.

(абзац другий пункту 15.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

15.4. При підготовці документів для передавання їх на зберігання в державний нотаріальний архів контора, приватний нотаріус (їх відповідальні представники) спільно з членами ЕК управління юстиції та працівниками державного нотаріального архіву проводять звірку наявності нотаріальних документів згідно з Реєстром (та відповідної номенклатури справ). Відмітка щодо проведеної звірки вказується у кінці внутрішнього опису справ та підписується особами, що проводили звірку.

15.5. Контора, нотаріус зобов'язані передати справи (наряди) на зберігання до державного нотаріального архіву згідно із затвердженими описами справ. При цьому в кожному примірнику опису справ (нарядів) робляться позначки про прийняття тієї або іншої справи. Наприкінці кожного примірника опису справ робляться цифрами та словами позначки про фактичну кількість справ, що передані до державного нотаріального архіву, проставляються номери відсутніх справ, дати приймання-передавання справ і підписи осіб, що здавали та приймали справи.

15.6. Підготовлені до передачі документи доставляються до архіву вантажним чи легковим автотранспортом з критим кузовом у супроводі відповідальної особи.

15.7. При передаванні конторою, нотаріусом документів нотаріального діловодства на зберігання до державного нотаріального архіву складається акт приймання-передавання (додаток 45).

У разі передавання конторою документів нотаріального діловодства акт приймання-передавання складається у двох примірниках, один з яких разом з документами передається до державного нотаріального архіву, а другий залишається у справі фонду контори.

У разі передавання нотаріусом документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса акт приймання-передавання складається у трьох примірниках, один з яких разом з документами передається до державного нотаріального архіву, другий залишається у справі приватного нотаріуса, третій передається до відповідного управління юстиції і долучається до реєстраційної справи приватного нотаріуса.

15.8. Передачу документів до державного нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ та акта про вилучення справ приватного нотаріуса (додаток 46) проводить комісія відповідного управління юстиції у випадках, визначених у пункті 4.11 цих Правил.

15.9. На зберігання до державного нотаріального архіву приймаються нотаріально посвідчені договори відчуження рухомого та нерухомого майна, договори довічного утримання (догляду), застави (іпотеки), інші договори, заповіти (у тому числі секретні заповіти) тощо, відповідно до номенклатури справ та документи, на підставі яких вони посвідчувалися, оформлені і згруповані в справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання.

15.10. У справи вміщуються тільки оригінали нотаріально посвідчених документів, викладені на чистому аркуші паперу формату А4 з відміткою про використаний спеціальний бланк нотаріального документа, із зазначенням номера, за яким нотаріальна дія зареєстрована в Реєстрі, та оригінали документів, а у випадках, передбачених законодавством, копії документів, на підставі яких вони посвідчувалися. Не допускається включення до справ чернеток, особистих документів, документів, що підлягають поверненню, та розмножених копій.

До справ включаються документи лише одного діловодного року.

15.11. При необхідності приєднання до відповідного нотаріально посвідченого документа особистих документів (свідоцтва про народження, свідоцтва про реєстрацію шлюбу тощо), а також документів, що підлягають поверненню, до справи включаються засвідчені в установленому порядку копії цих документів.

15.12. До державного нотаріального архіву приймаються на зберігання закінчені спадкові справи, вміщені в коробку, архівні папки, оправлені в наряди.

15.13. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд, якому присвоюється номер, що складається з порядкового номера, за яким спадкова справа зареєстрована в книзі обліку і реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому вона заведена, має внутрішній опис, нумерується, оформлюється в обкладинку з твердого картону та прошивається.

15.14. Спадкові справи вміщуються в коробку, архівні папки за датою закінчення спадкової справи і не прошиваються між собою.

(абзац перший пункту 15.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

До кожного наряду (коробки, архівної папки) входять усі закінчені спадкові справи за один діловодний рік.

(абзац другий пункту 15.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

На нарядах (коробках, архівній папці) вказуються індекс справи, назва справи, крайні дати (за певний період) та кількість спадкових справ. Ця величина постійна.

У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на доповнення до раніше поданої заяви змінюється лише кількість сторінок однієї (конкретної) спадкової справи. У такому разі вносяться зміни до внутрішнього опису та складаються нові підсумкові записи до такої спадкової справи.

XVI. Видача, тимчасовий доступ до нотаріальних документів та їх тимчасова виїмка

(назва розділу XVI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

16.1. Видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

У цих випадках належним чином оформлені процесуальні документи долучаються до справи фонду.

(пункт 16.1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

16.2. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву, завідувача контори, нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

(абзац другий пункту 16.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, конторі, нотаріуса, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

(абзац третій пункту 16.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

16.3. При зверненні фізичної чи юридичної особи до нотаріуса щодо видачі свідоцтва про право на спадщину у тих випадках, коли спадкову справу передано на зберігання до архіву, нотаріус витребовує з державного нотаріального архіву відповідну спадкову справу разом із відповідними документами обліково-довідкового характеру (книгою обліку і реєстрації спадкових справ, алфавітною книгою спадкових справ).

16.4. Спадкові справи та відповідні документи обліково-довідкового характеру видаються в тимчасове користування на строк, що не перевищує одного місяця.

16.5. Видача спадкових справ з державного нотаріального архіву у тимчасове користування оформлюється замовленням на видання спадкової справи і реєструється у книзі видавання справ із фондів державного нотаріального архіву.

На місце виданої спадкової справи вміщується карта - замінник спадкової справи.

16.6. Передача витребовуваної спадкової справи та необхідних документів обліково-довідкового характеру оформляється актом про видавання справ у тимчасове користування.

Акт підписується завідувачем державного нотаріального архіву та нотаріусом, який витребовує спадкову справу, і скріплюється гербовими печатками.

У разі якщо архівні справи державного нотаріального архіву залишилися на тимчасово окупованій території України, нотаріус у 3-денний термін надає письмову відмову у видачі справи, що витребовується.

(пункт 16.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

16.7. Після видачі свідоцтва про право на спадщину та внесення всіх необхідних відміток про таку видачу витребувана спадкова справа та документи обліково-довідкового характеру повертаються нотаріусом до архіву.

Після повернення спадкової справи у кожному примірнику акта робиться відповідний запис.

16.8. Перед видаванням спадкової справи з державного нотаріального архіву та після її повернення проводиться поаркушне перевіряння спадкової справи в присутності відповідальних осіб, що передають та одержують спадкову справу.

16.9. Після доповнення спадкової справи, яка витребовувалася, новими документами відповідальний працівник державного нотаріального архіву перевіряє правильність унесення змін до внутрішнього опису спадкової справи та наявність складених нових підсумкових записів до спадкової справи.

 

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських
об'єднань
 

 
 
 
К. І. Чижмарь
 

 

(У тексті додатків 1 - 5 слова "(розшифровка підпису)" замінено словами "(прізвище, ініціали) згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 березня 2015 року N 381/5)

(У тексті додатків: слова "головне управління юстиції" в усіх відмінках замінено словами "Головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках; слова "з особового складу" замінено словами "з кадрових питань" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 15 серпня 2019 року N 2567/5)

Державна нотаріальна контора 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори
______ ________________________
 (підпис)             (прізвище, ініціали)

Дата                        (печатка) 


АКТ

__________________________ N ______
__________________________________
                      (місце складання)

приймання-передавання документів
нотаріального діловодства державної
нотаріальної контори
 


Відповідно до наказу від __________________________________________________ N ____________
________________________________ передав, а ____________________________________ прийняв
                              (прізвище, ініціали)                                                                     (прізвище, ініціали)
у присутності комісії, створеної на підставі зазначеного наказу, у складі голови
__________________________________ і членів комісії ______________________________________
                             (прізвище, ініціали)                                                                                           (прізвища, ініціали)
документи нотаріального діловодства контори: 

N
з/п 

Назва і номер опису 

Кількість примірників опису 

Кількість справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________________
Разом прийнято ______________________________________________________ фонд N __________
                                                                  (найменування державного нотаріального архіву)
Стан документів _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Передавання здійснив:

____________ ___________________________
        (підпис)                      (прізвище, ініціали)

Дата 

Приймання здійснив:

____________ ___________________________
        (підпис)                     (прізвище, ініціали)

Дата 

Голова комісії 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Державна нотаріальна контора 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного територіального управління юстиції
______ ________________________
 (підпис)          (прізвище, ініціали)

Дата             (печатка) 

АКТ

__________________________ N ______
__________________________________
                 (місце складання)

приймання-передавання під час зміни
завідувача державної нотаріальної контори
 


______________________________________________________________________________________
                                                 (підстава передачі документів нотаріального діловодства) 
______________________________________________________________________________ передав,
                                         (прізвище та ініціали завідувача державної нотаріальної контори)
а _____________________________________________________________________________ прийняв
                                     (прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори:

Розділ 1. Печатки і штампи

Розділ 2. Спеціальні бланки нотаріальних документів та бланки інформаційної системи

Розділ 3. Нотаріальне діловодство 

N
з/п 

Назва і номер опису 

Кількість примірників опису 

Кількість справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________________
Разом прийнято ________________________________________________ фонд N ________________
                                                  (найменування державного нотаріального архіву) 

Передавання здійснив:

____________ ___________________________
      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 

Дата 

Приймання здійснив:

____________ ___________________________
        (підпис)                  (прізвище, ініціали)

Дата 

Голова комісії 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

_____________________
(підпис) 

___________________________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
______ ________________________
 (підпис)              (прізвище, ініціали)

Дата              (печатка) 

АКТ

______________________ N _______
_______________________________
                  (місце складання) 

про нестачу архівних справ (документів) 

У результаті _______________________________________________________________ установлено
                                                                                                        (назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку 

Опис N 

Справа N (або номери аркушів документів) 

Заголовок справи (заголовки документів) 

Крайні дати справи (документів) 

Кількість аркушів у справі (документах) 

Можливі причини відсутності справ (документів) 

Разом ________________________________________________________________ справ (документів)
                                                                                          (цифрами і словами) 

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами
(документами): ________________________________________________________________________
                                                                                                  (номери справ, аркушів, їх заголовки) 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата 

 
______________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище, ініціали) 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву*
___________ N ________ 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
Головного територіального управління юстиції*
_________ N ______________ 

____________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус
____________ ___________________
       (підпис)               (прізвище, ініціали)

Дата                   (печатка) 


ДОВІДКА

про перевірку наявності і стану документів
при звільненні особи, відповідальної за
ведення нотаріального діловодства у
приватного нотаріуса

______________________________________________________________________________________
                                                (підстава передачі документів нотаріального діловодства)
______________________________________________________________________________ передав,
             (прізвище та ініціали особи, відповідальної за ведення діловодства приватного нотаріуса)
а _____________________________________________________________________________ прийняв
                          (прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса: 

N
з/п 

Індекс справи за номенклатурою 

Заголовок справи 

Дата справи 

Примітка 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________________
Разом прийнято __________________________________________________________________ справ
                                                                                                (цифрами, словами) 

Передавання здійснив:

____________ ___________________________
         (підпис)                       (прізвище, ініціали)

Дата 

Приймання здійснив:

____________ ___________________________
         (підпис)                     (прізвище, ініціали)

Дата 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Приватний нотаріус
____________ ___________________
        (підпис)             (прізвище, ініціали)

Дата                         (печатка) 


АКТ

________________________ N ________
___________________________________
                    (місце складення) 

приймання-передавання документів
нотаріального діловодства приватного
нотаріуса під час його заміщення
 

______________________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище та ініціали приватного нотаріуса, якого заміщують)
______________________________________________________________________________________,
                          (номер наказу про реєстрацію нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
який працював _________________________________________________________________________
                                                                  (крайні дати діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
На підставі
_________________________________________________________________________________ здав,
                    (номер наказу про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
а _____________________________________________________________________________ прийняв
                                                (прізвище та ініціали приватного нотаріуса, який заміщує)
документи нотаріального діловодства контори: 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи або крайні дати справ  

Кількість справ (томів, частин) 

Примітка  

Разом ________________________________________________________ справ за ____________ роки
                                                              (цифрами і словами) 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________________ 

Передавання здійснив:

____________ ___________________________
        (підпис)                         (прізвище, ініціали)

Дата 

Приймання здійснив:

____________ ___________________________
         (підпис)                    (прізвище, ініціали)

Дата 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові заповідача 

Дата посвідчення заповіту 

Реєстровий номер 

Дата посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту 

Реєстровий номер 

Відмітка про скасування заповіту, секретного заповіту, внесення змін до заповіту 

А ______________________ 

Б ______________________ 

В ______________________ 

Г ______________________ 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ СПАДКОВИХ СПРАВ

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого 

Число, місяць, рік смерті 

Номер спадкової справи 

Число, місяць, рік видачі свідоцтва про право на спадщину, нових свідоцтв 

Примітка 

А ______________________ 

Б ______________________ 

В ______________________ 

Г ______________________ 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи (сторін договору) 

Вид договору 

Дата посвідчення договору 

Реєстровий номер 

Примітка 

А ______________________ 

Б ______________________ 

В ______________________ 

Г ______________________ 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ РЕЄСТРАЦІЇ
заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові власника 

Дата накладення заборони відчуження майна, реєстровий номер 

Дата накладення арешту на майно 

Дата зняття заборони відчуження майна, реєстровий номер 

Дата зняття арешту майна 

Примітка 

А ______________________ 

Б ______________________ 

В ______________________ 

Г ______________________ 

 

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ

Порядковий номер спадкової справи 

Дата надходження заяви, її порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові померлого 

Дата смерті 

Прізвище, ім'я, по батькові заявника та зміст заяви 

Дата видачі свідоцтва про право на спадщину/право власності на частку в спільному майні подружжя 

Дата і реєстровий номер видачі свідоцтва виконавцю заповіту 

Дата припинення повноважень виконавця заповіту 

Дата списання спадкової справи в архів, номер спадкової справи 

Примітка 

10 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме

N
з/п 

Дата надходження заяви 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, від яких надійшла заява, та її зміст 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого, дата смерті 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місцеперебування якої невідоме  

Підстава встановлення опіки над майном 

Місцезнаходження спадкового майна або майна, над яким встановлено опіку 

Дата вжиття заходів щодо охорони спадкового майна або встановлення опіки над майном 

Оцінка спадкового майна 

Дата і реєстровий номер видачі свідоцтва про право на спадщину  

Дата та підстава припинення опіки над майном 

Примітка 

10 

11 

12 

 

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ВЖИТТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

N
з/п 

Число, місяць, рік надходження цінностей 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого (кому належали цінності) 

Докладний опис цінностей 

Кількість 

Оцінка 

Число, місяць, рік здавання цінностей та номер квитанції  

Відмітка про видачу цінностей спадкоємцям, виконавцю заповіту або передавання їх відповідним органам для реалізації 

Примітка 

 

КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ НА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові померлого 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою укладено договір 

Дата укладення договору 

Дата й підстави припинення дії договору 

Номер спадкової справи 

Примітка 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса

N
з/п 

Дата і час виклику нотаріуса 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), яка зробила виклик, її місце проживання або місцезнаходження 

Підпис особи, яка зробила виклик або для якої вчинялася нотаріальна дія 

Дата і час виїзду нотаріуса за межі державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса 

Види та кількість нотаріальних дій, які було вчинено нотаріусом, та їх реєстрові номери 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), для якої вчинялася нотаріальна дія, адреса, за якою було вчинено нотаріальну дію 

Підстава, з якої нотаріальна дія вчинялася поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса 

Час повернення нотаріуса до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса 

Підпис нотаріуса 

Примітка 

10 

11 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб

N
з/п 

Дата прийому 

Хто приймає 

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника 

Звідки одержано, дата, індекс, відмітка про взяття на контроль 

Порушені питання 

Зміст резолюції, її дата, автор, виконавець, термін виконання 

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді 

короткий зміст 

індекси 

 

КНИГА ОБЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ

N
з/п 

Дата реєстрації 

Від кого і за яким документом надійшла література 

Автор і назва книги 

Рік видання 

Вартість книги 

Відмітка про вибуття 

Примітка 

гривень 

копійок 

на підставі якого документа 

дата 

10 

 

КНИГА
РЕЄСТРАЦІЇ НАКАЗІВ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Дата видання наказу 

Номер наказу 

Короткий зміст 

Кому оголошено 

Примітка 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5)

 

КНИГА ОБЛІКУ
видачі документів з архіву для ознайомлення

N
з/п 

Дата видачі справи (документа) 

Найменування справи (документа) 

Ким та коли посвідчено (видано) документ 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала документ для ознайомлення 

Підпис особи, яка одержала документ для ознайомлення 

Дата повернення документа та підпис про отримання 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів

Дата надходження та індекс документа 

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа 

Короткий зміст 

Резолюція або кому і коли направлено документ 

Позначка про виконання документа 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

Дата та індекс документа 

Кореспондент 

Короткий зміст 

Позначка про виконання документа 

 

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
наказів з адміністративно-господарських питань

Дата видання наказу 

Номер наказу 

Короткий зміст 

Виконавець 

Примітка 

 

РОЗНОСНА КНИГА
для місцевої кореспонденції

N
з/п 

Найменування кореспонденції 

Кому адресовано документ 

Дата і вихідний номер документа  

Дата одержання документа 

Прізвище, ініціали та посада особи, яка одержала кореспонденцію  

Розписка про одержання документа 

 

РЕЄСТР
для реєстрації нотаріальних дій

__________________________
____________ на ________ рік

Номер нотаріальної дії  

Дата вчинення нотаріальної дії  

Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, для яких вчиняється нотаріальна дія (їх представників)  

Документи, за якими встановлено особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії  

Зміст нотаріальної дії.
Місце вчинення нотаріальної дії. Номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії

Сума сплаченого державного мита або сума оплати за вчинену нотаріальну дію. Підстави звільнення від сплати державного мита, документ та його реквізити, на підставі якого звільнено від сплати  

Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

РЕЄСТР ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО ТА РУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ АРЕШТІВ, НАКЛАДЕНИХ НА ТАКЕ МАЙНО СУДАМИ, СЛІДЧИМИ ОРГАНАМИ, І РЕЄСТРАЦІЇ ЗНЯТТЯ ТАКИХ ЗАБОРОН ТА АРЕШТІВ

N
з/п
 

Кредитор (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи) 

Найменування судового чи слідчого органу, яким накладено арешт.
Прізвище, ініціали нотаріуса, яким вчинено нотаріальну дію (найменування держнотконтори, назва нотаріального округу)
 

Прізвище, ім'я, по батькові боржника і особи, на майно якої накладено арешт (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)  

Майно (його найменування, місцезнаходження або реєстрація), на яке накладено заборону відчуження або арешт  

Документ (його реквізити), на підставі якого накладається заборона відчуження або арешт 

Дата отримання документа, на підставі якого накладено заборону відчуження або арешт 

Дата та реєстровий номер накладення заборони відчуження або арешту  

Дата та реєстровий номер зняття заборони відчуження або арешту  

Документ (його реквізити), на підставі якого знімається заборона відчуження або арешт  

Стягнуто державного мита (плати) чи відмітка про звільнення від державного мита (плати) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України2 спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                             (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження3)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                                                                                          (родинні або інші
_____________________________________________________________________________________
      відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________.
                                          облікової картки платника податків4, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
           (указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує
          право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика
                                                                                           та вартість майна
5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
     (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 У разі застосування до спадщини положень Цивільного кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим Кодексом.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                         (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
____________________________________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                         (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                     прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
    облікових карток платників податків3, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________
                  (указується спадкове майно, місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує право власності,
     найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
4)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                   (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна5)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ________

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
         (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого арифметичного дробу.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 2 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                       (указуються всі спадкоємці3; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                  прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
   облікових карток платників податків4, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на частку якого видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує
     право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та
                                                                                                     вартість майна
5)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                             (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна6)
_____________________________________________________________________________________.
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на спадщину на ________________________________________ ще не видано7.
                                                                                   (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна6)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації8.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Усі спадкоємці зазначаються, якщо у нотаріуса є повні відомості про кожного з них, у разі відсутності відомостей зазначаються лише відомості про спадкоємця, якому видається свідоцтво.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого арифметичного дробу.

7 У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано комусь із спадкоємців раніше, у тексті свідоцтва слід зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано (кому і
                                                                                           (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна
6)
коли)".

8 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 3 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
Цивільного кодексу України2
                             (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві майно
_____________________________________________________________________________________,
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження3)
який(яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, згідно зі
статтею 1266 Цивільного кодексу України є його (її)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (родинні або інші відносини із
_____________________________________________________________________________________
                                             спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________,
                            реєстраційний номер облікової картки платника податків4, місце реєстрації або проживання)
батько (мати, інший родич) якого (якої) ____________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові померлого батька, матері, іншого родича, який (яка) спадкував(ла) би (б),
_________________________________________________ помер(ла) "___" ____________ ____ року.
   якби був (була) живим(ою) на час відкриття спадщини спадкоємця)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з _______________________________________
                                                                                                                              (указується майно, на яке видається свідоцтво, його
_____________________________________________________________________________________.
       місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу,
                                       
дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ________

Стягнуто _________________________
         (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Статті 1261 - 1265 Цивільного кодексу України. Зазначається тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 4 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                  (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                         (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
____________________________________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, був (була) його (її) _________________________________
                                                                                                                                                            (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________,
                                                    із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "___" ____________ ____ року згідно зі
статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до його (її) спадкоємця за законом/за заповітом (зазначається: ким, коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку частку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (родинні або інші відносини із
_____________________________________________________________________________________
                   спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________.
                                             облікової картки платника податків3, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує право
 власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість
                                                                                                           майна
4)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації5.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка _______________________ нотаріус
                              (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 5 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                              (номер статті щодо відповідної черги, коло спадкоємців якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                               (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                                                                                   (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________
                                         зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________.
                             реєстраційний номер облікової картки платника податків3, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                              (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
    
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                            (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
4)
що належало __________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, який був власником майна, родинні
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                                  або інші відносини зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ________________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була) ___________________
                                                                                                                                                                              (родинні або інші відносини
____________________________________________________________________________, який (яка)
               зі спадкодавцем, від якого майно прийнято у спадок, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх спадкових прав5.

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
    (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка __________________________ нотаріус
                                (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно на майно, частина якого належала спадкодавцеві особисто, а частина майна прийнята у спадщину, але не оформлена, у свідоцтві вказуються конкретні частки майна.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 6 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                         (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                           (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                                                                                   (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________
                 зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________,
                                       облікової картки платника податків3, місце його реєстрації або проживання)
у тому числі з урахуванням _______________________________________, від якої відмовився(лась)
                                                                                          (розмір частки у спадщині)
_____________________________________________________________________________________
                                    (родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
_____________________________________________________________________________________.
                                                          який (яка) відмовився(лась) від спадщини на його користь)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________
       (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує
 право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та
                                                                                           вартість майна
4)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації5.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка                 _______________________ нотаріус
                                                 (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 7 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                         (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) ________________________________
                                                                                                                                                            (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________
                     зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________
                                             облікової картки платника податків3, місце його реєстрації або проживання)
у зв'язку з відмовою спадкоємця _________________________________________________________
                                                                                                                                          (зазначається черга)
_____________________________________________________________________________________
                                 (родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                 який (яка) відмовився(лась) від прийняття спадщини)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
                                                                                                                                     (указується майно, на яке видається свідоцтво,
_____________________________________________________________________________________.
його місцезнаходження, кадастровий номер, назва, реквізити
документа, що підтверджує право власності, найменування
                                       реєструючого органу, дата, номер реєстрації, характеристика та вартість майна
4)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації5.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 8 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                  (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі
статті 1241 Цивільного кодексу України спадкоємцем на
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (розмір обов'язкової частки)2
зазначеного у цьому свідоцтві майна _____________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження3)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) ________________________________
                                                                                                                                                                          (родинні або інші
_____________________________________________________________________________________
                           відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________.
                         реєстраційний номер облікової картки платника податків4, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
                               (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
                    
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                                (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
5)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                              (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна)
_____________________________________________________________________________________.
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на ______________________________ ще не видано.
                                                                                                              (зазначається розмір частки у спадковому майні)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка    _______________________________ нотаріус
                                            (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала б спадкоємцю у разі спадкування за законом.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 9 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (число, місяць, рік словами)

Я, _____________________________________, _____________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ____________________________________________
                                                                                                                                                              (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N _______, спадкоємцем зазначеного у
заповіті майна ________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, на ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (розмір частки спадкоємця за заповітом)
є ____________________________________________________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                                  платника податків або серія та номер паспорта1, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку в зазначеній частці видано це свідоцтво, складається з ________________________
_____________________________________________________________________________________
(майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності, найменування реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                     (розмір успадкованої частки зазначеного майна)
видано _______________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на обов'язкову частку у спадщині на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України на ________________________________________________________________ ще не видано.
                                                                  (розмір обов'язкової частки у спадковому майні)

Право власності на ___________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                                              (назва нерухомого майна)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 25 доповнено формою N 9-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого __________________________________
                                                                                                                                                      (ким посвідчено секретний заповіт)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого в реєстрі за N _________, прийнятого на зберігання
"___" ____________ ____ року, повний текст якого оголошено _____________________ нотаріусом
                                                                                                                                                    (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
про що складено протокол ______________________________________________________________,
                                                                                                                      (дата, час складання протоколу)
спадкоємцем зазначеного в секретному заповіті майна _______________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є ________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________.
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків3, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
                                                                                                                                    (указується майно, на яке видається свідоцтво,
_____________________________________________________________________________________.
його місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу,
                                               дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
4)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації5.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 10 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                         (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                 прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
    облікових карток платників податків3, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
                                (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
             
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                             (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
4)

Свідоцтво(а) про право на спадщину на __________________________________________________,
                                                                                                                                       (указується спадкове майно)
раніше видане(і) _______________________________________________________________________
                                                        (указується: ким, коли видано свідоцтво, його реєстровий номер, прізвища, імена,
_____________________________________________________________________________________,
        по батькові спадкоємців, яким раніше були видані свідоцтва, із зазначенням розміру частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину на підставі
статті 1300 Цивільного кодексу України та згоди спадкоємців5 померлого _________________________________________________.
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові померлого)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                              (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна)
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка _____________________ нотаріус
                          (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться за рішенням суду, замість слів "згода спадкоємців" слід указувати "рішення суду".

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 11 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ____________________________________________
                                                                                                                                                              (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N _____, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ______________________________________________________, який (яка) помер(ла)
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження2)
"___" ____________ ____ року, є3 _________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний
_____________________________________________________________________________________.
                                           номер облікової картки платника податків4, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________.
       (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує
      право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика
                                                                                                 та вартість майна
5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
       (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями, спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації, при внесенні змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила, передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за законом.

За наявності заповідального відказу та (або) покладення в заповіті на спадкоємця певних обов'язків зміст обтяження зазначається додатковим абзацом у свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 У разі необхідності зазначаються родинні або інші відносини зі спадкодавцем.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 12 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту подружжя, посвідченого __________________________________________________________ "___" ____________ ____ року,
                                                       (ким посвідчено)
зареєстрованого у реєстрі за N _______, спадкоємцем зазначеного в заповіті подружжя майна _____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження2)
який(яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, та _______________________________________,
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження2)
який(яка) помер(ла) "___" ____________ ___ року, є3 _________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний
_____________________________________________________________________________________.
                                      номер облікової картки платника податків4, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (указується майно, на яке видається свідоцтво, яке належало їм на праві спільної сумісної власності, його
місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата,
                                                 номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

___________________________ нотаріус
            (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями, спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації, при внесенні змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила, передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за законом.

За наявності заповідального відказу та (або) покладення в заповіті на спадкоємця певних обов'язків зміст обтяження зазначається додатковим абзацом у свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту.

2 Рік народження заповідача зазначається у разі наявності.

3 У разі необхідності зазначаються родинні або інші відносини із заповідачем.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(додаток 25 доповнено формою N 12-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
форма N 12-1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження1)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, набутого спадкодавцем за договором довічного утримання (догляду), посвідченим __________________________________________________________________
                                                                                                                                      (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року за реєстровим N _________, є його (її) ___________________________
                                                                                                                                                  (родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                     прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________.
                                              облікової картки платника податків2, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                  (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
         
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                                 (кадастровий номер), характеристика та вартість майна
3)

Відповідно до статті 757 Цивільного кодексу України до спадкоємця переходять обов'язки набувача за вищевказаним договором довічного утримання (догляду).

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                                                        (указується спадкове майно4)
_____________________________________________________________________________________.
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації5.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

3 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

4 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 13 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІДАЛЬНИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження, зробленого
_____________________________________________________________________________________
                                                          (вказується найменування банку (фінансової установи),
_____________________________________________________________________________________
                                                            у якому (якій) зроблено заповідальне розпорядження)
"___" ____________ ____ року щодо рахунку(ів) N ________, спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві права на вклад(и) ____________________________________________________, який (яка)
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження1)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є2 ________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний
_____________________________________________________________________________________.
                                        номер облікової картки платника податків3, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з вкладу(ів) з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться(яться) __________________________________________
                                                                                                              (указується найменування банку (фінансової установи), у якому
_____________________________________________________________________________________,
        (якій) знаходиться(яться) на зберіганні вклад(и), номер(и) рахунку(ів), зазначається сума грошового(их) вкладу(ів))
який (які) належав(ли) померлому(ій) на підставі ___________________________________________
                                                                                                                                      (указуються реквізити документа, що
_____________________________________________________________________________________.
                                               підтверджує належність спадкодавцю грошового(их) вкладу(ів))

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

2 У разі необхідності зазначаються родинні або інші відносини зі спадкодавцем.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

(форма N 14 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ____________
Цивільного кодексу України та відповідно до договору
                                                    (вказується стаття відповідної черги)
про зміну розміру частки у спадщині, посвідченого _______________ "___" ________________ року
                                                                                                                        (ким посвідчено)
за реєстровим N ___________, спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                      (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження1)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                         (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                     прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
   облікових карток платників податків2, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки3 кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
        (указується майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
документа, що підтверджує
         право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та
                                                                                                вартість майна
4)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                                       (указується розмір частки та спадкове майно5)
_____________________________________________________________________________________.
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації6.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

3 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 15 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                (прізвище, ініціали)                                                               (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ___________________
Цивільного кодексу України та відповідно до
                                                             (вказується стаття відповідної черги)
договору про зміну черговості одержання права на спадкування, посвідченого __________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року за реєстровим N _____________, спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна _______________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
________________________________________, який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року,
є його (її) _____________________________________________________________________________
                          (зазначаються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                               дати народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків або
_____________________________________________________________________________________
                                      серії та номери паспортів1, місця їх реєстрації або проживання та частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в зазначеній частці видано це свідоцтво, складається з _______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
_____________________________________________________________________________________
                                        документа, що підтверджує право власності, найменування реєструвального органу, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                              номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                                (розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                           (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                 (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 25 доповнено формою N 15-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                 (прізвище, ініціали)                                                             (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ____________________
Цивільного кодексу України та відповідно до
                                                                 (вказується стаття відповідної черги)
договору про поділ спадщини, посвідченого _____________________ "___" ____________ ____ року
                                                                                                                     (ким посвідчено)
за реєстровим N ___________, спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна _______________
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження),
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (зазначаються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена,
_____________________________________________________________________________________
                                 по батькові, дати народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків або
_____________________________________________________________________________________
                                  серії та номери паспортів1, місця їх реєстрації або проживання та частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право
_____________________________________________________________________________________
                               власності, найменування реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                  (розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ___________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                                           (назва нерухомого майна)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                  (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 25 доповнено формою N 15-2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем(ями) на все майно _________________________________
                                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я,
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                 по батькові спадкодавця, рік його народження2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося, є його (її): _____________________________________________________________________________
                          (указуються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                            спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків3,
_____________________________________________________________________________________.
                                         місця їх реєстрації або проживання; зазначаються частки4 кожного у спадщині)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                       (указується розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
          (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За цією формою видаються свідоцтва про право на спадщину для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про правову допомогу.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки у спадщині не зазначається.

(форма N 16 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ___________________________________________
                                                                                                                                                  (ким посвідчено заповіт)
"___" ___________ ____ року, зареєстрованого в реєстрі за N ____, спадкоємцем(ями) зазначеного в
заповіті майна ________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося, є його (її) __________________________________________________________________
                                                    (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена,
_____________________________________________________________________________________
                                                      по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
    облікових карток платників податків3, місця їх реєстрації або проживання; зазначаються частки4 кожного у спадщині)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                      (указується розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За цією формою видаються свідоцтва про право на спадщину для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про правову допомогу.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки у спадщині не зазначається.

(форма N 17 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 63 Сімейного кодексу України посвідчую, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
_____________________________________________________________________________________
                                          місце реєстрації або проживання того із подружжя, який (яка) є живим(ою))
____________________________________________________________________________, який (яка)
згідно із ______________________________________________________________________________
                                     (указуються найменування та реквізити документа, що підтверджує факт шлюбних відносин)
є пережившим(ою) чоловіком (дружиною) _______________________________________, який (яка)
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, належить _____________________ частка у праві спільної
                                                                                                                       (зазначається розмір частки)
сумісної власності на майно, набуте подружжям за час шлюбу.

Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в указаній частці посвідчується цим свідоцтвом, складається з: ______________________________________________________________
                                                                                                                     (указується майно, право власності на
_____________________________________________________________________________________.
                   частку в якому посвідчується, його вартість1, а також зазначаються місце реєстрації, найменування
                 реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, та його місцезнаходження, назва,
             реквізити
документа, що підтверджує право власності, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                        (кадастровий номер), характеристика щодо нерухомого майна)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації2.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Вартість майна вказується за наявності.

2 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

(форма N 18 додатка 25 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО
опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі
статті 44 Цивільного кодексу України опікуном майна
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
який (яка) за рішенням __________________________ суду від "___" ________________ року N ___ визнаний(а) безвісно відсутнім(ою), є _____________________________________________________.
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові опікуна, місце його (її) проживання)

Особу опікуна над майном встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

Свідоцтво оформлено у _____________________ примірниках.

Цей примірник виданий _______________________________.
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові опікуна)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

(додаток 25 доповнено формою N 18-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
форма N 18-1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

ПРОТОКОЛ ПРО ОГОЛОШЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                              (число, місяць, рік словами) 

     Я, ___________________________________, _____________________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                             (державний, приватний)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі смертю заповідача
______________________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" _____________ року, у приміщенні _________________________________
                                                                                                                                                            (відповідно зазначається:
______________________________________________________________________________________
                                      "державної нотаріальної контори"; "що є моїм, приватного нотаріуса, робочим місцем")
склав(ла) цей протокол у присутності двох свідків: __________________________________________
                                                                                                                                               (прізвища, імена, по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                    дати їх народження, місця їх реєстрації або проживання)
та зацікавлених осіб: ____________________________________________________________________,
                                                            (прізвища, імена, по батькові, дати їх народження, місця їх реєстрації або проживання)
які були попереджені мною про дату та місце оголошення секретного заповіту, відкрив(ла) конверт, у якому зберігався секретний заповіт.

     Конверт, у якому зберігався заповіт, ____________________________________________________
                                                                                                        (зазначаються стан конверта, у якому було поміщено заповіт,
______________________________________________________________________________________
                наявність посвідчувального напису та ким і коли він був вчинений, наявність або відсутність особливостей у 
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              зовнішньому вигляді конверта, пошкоджень тощо) 

     Секретний заповіт, що містився у конверті ______________________________________________
                                                                                          (зазначається про стан заповіту, відсутність чи наявність особливостей
_____________________________________________________________________________________.
    документа. У разі наявності особливостей (закреслення, поправки, інші недоліки) вони перераховуються у протоколі)) 

     Присутнім при відкритті секретного заповіту та зазначеним у цьому протоколі особам оголошено текст секретного заповіту такого змісту: __________________________________________________.
                                                                                                                                       (відтворюється весь текст документа)1

     Текст документа оголошено мною вголос.  

Свідки: 

________________;
(підпис) 

_____________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________________;
(підпис) 

_____________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові) 

     Секретний заповіт після його оголошення залишається у справах
______________________________________________________________________________________.
               (прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Протокол складений і підписаний у двох примірниках, один із яких виданий
______________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
а інший примірник протоколу разом з оригіналом секретного заповіту зберігається у справах
______________________________________________________________________________________.
           (прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Особи _____________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвища, імена, по батькові свідків)
які підписали протокол, встановлено, їх дієздатність перевірено. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

______________________________ нотаріус
                          (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Якщо неможливо визначити справжню волю заповідача, у протоколі після зазначення цього факту нотаріусом відтворюється витлумачений спадкоємцями текст заповіту з посиланням на досягнення (чи недосягнення) між спадкоємцями згоди щодо тлумачення тексту заповіту. 

(форма N 19 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами)
     Я, ______________________________________, __________________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                     (державний/приватний)
______________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті 1288 Цивільного кодексу України виконавцем(ями) заповіту є ______________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові виконавця(ів),
______________________________________________________________________________________,
                                                                              місце(я) його (їх) реєстрації або проживання)
до повноважень якого (яких) заповітом, посвідченим "___" ____________ року
за реєстровим N ___________ ______________________________________ нотаріусом1
                                                                                                        (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________,
              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
від імені ____________________________________________________________, який (яка) помер(ла)
                                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
____________________________, та згідно зі статтею 1290 Цивільного кодексу України встановлено
                             (дата смерті)
таке: вжити заходів щодо охорони спадкового майна; вжити заходів щодо повідомлення спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів про відкриття спадщини; вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань; управляти спадщиною; забезпечити одержання кожним зі спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті; забезпечити одержання частки у спадщині особам, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

     Особу виконавця(ів) заповіту встановлено, дієздатність перевірено. 

      Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до _____________________________________
                                                                                                                                       (найменування державної нотаріальної
______________________________________________________________________________________
                          контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень виконавця(ів) заповіту2.

     Свідоцтво оформлено в _________ примірниках, один з яких залишається у справах
_____________________________________________________________________________________,
                (найменування державної нотаріальної контори/прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
а інший (інші) видається(ються) __________________________________________________________.
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові виконавця(ів) заповіту) 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

_____________________________ нотаріус
             (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 У разі якщо заповіт посвідчено посадовою особою, зазначаються посада і найменування організації (установи), посадова особа якої посвідчила заповіт.

2 Повноваження виконавця(ів) заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у його заповіті. 

(форма N 20 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, _____________________________________, _____________________________________ нотаріус
                                       (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що у складі спадщини після померлого ___________________________________________
                                                                                                                                                                    (рік смерті,
_______________________________________________________________ є такі корпоративні права:
                                                                                 прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (інформація про корпоративні права)
_____________________________________________________________________________________,
передбачені статутом _____________________________, яка зареєстрована _____________________
                                                          (найменування юридичної особи)                                                      (дата державної реєстрації)

На підставі статті 61 Закону України "Про нотаріат" для управління корпоративними правами призначаю з числа _____________________________________________________________________
                                                                                (спадкоємців або виконавців заповіту (зазначити потрібне))
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові управителя спадщини)
_______________________________________________________________________, до повноважень
якого належить управління зазначеними корпоративними правами1.

Особу управителя спадщини встановлено, дієздатність перевірено.

Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до ________________________________________
                                                                                                                                            (найменування державної нотаріальної
_____________________________________________________________________________________
                                       контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень управителя спадщини.

Свідоцтво оформлено в ________________________ примірниках, один з яких залишається у справах
_____________________________________________________________________________________,
                      (найменування державної нотаріальної контори / прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
а інший (інші) видається(ються) __________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові управителя спадщини (інших спадкоємців))

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                      (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Повноваження управителя спадщини тривають до отримання свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права всіма спадкоємцями.

(додаток 25 доповнено формою N 20-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна 
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                     (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)2
посвідчую, що _______________________________________________________________, який (яка)
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
народився(лась) "___" ____________ року, є живим(ою) і проживає
______________________________________________________________________________________.
                                                                              (місце реєстрації або проживання дитини)
____________________________________ з'явився(лась) до мене, ______________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові дитини)                                                                                         (прізвище,
______________________________________________________________________________________,
                                                          ініціали нотаріуса; указується: державного чи приватного)
нотаріуса _____________________________________________________________________________,
                                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                              (указується місцезнаходження державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________
                                                                              адреса робочого місця приватного нотаріуса)
о _______ годині ________ хвилин у супроводі _____________________________________________,
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) є ___________________________________________________________________________
                                                                                    (батьком, матір'ю, опікуном, піклувальником)
______________________________________________________________________________________.
                                                                              (прізвище та ініціали дитини) 

     Особи _____________________________________________________________________________,
                                                                  (зазначаються прізвище, ініціали батька, матері, опікуна, піклувальника)
які згадані у цьому свідоцтві, встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

_____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту, що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою.

2 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою
місця проживання (перебування на лікуванні тощо) _______________________ о ... годині ... хвилин".
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові дитини)  

(форма N 21 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)1
посвідчую, що ____________________________________________________________ є живим(ою),
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дата народження2)
проживає ____________________________________________________________________________,
                                                                              (місце її (його) реєстрації або переважного проживання)
з'явився(лась) до мене, __________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали нотаріуса; указується: державного чи приватного,
______________________________________________________________________________________
                                                 найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
нотаріуса, за адресою: __________________________________________________________________
                                                      (указується місцезнаходження нотаріальної контори, адреса робочого місця нотаріуса)
особисто сьогодні о ____ годині _______ хвилин.

     Його (її) особу встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

_____________________________ нотаріус
                      (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання (перебування на лікуванні тощо) сьогодні о ... годині ... хвилин". 

2 На прохання особи, якій видається свідоцтво, в тексті може бути зазначено громадянство. 

(форма N 22 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

Форму N 23 додатка 25 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 15 серпня 2019 року N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                             (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус
                                                          (прізвище, ініціали)                                                    (державний/приватний)
______________________________________________________________________________________,
                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)1
посвідчую, що _______________________________________________________________, який (яка)
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дата її народження)
проживає _____________________________________________________________________________,
                                                                              (місце його (її) реєстрації або проживання)
"___" ____________ 20__ року о ___ годині ____ хвилин знаходився(лась) у приміщенні за адресою:
______________________________________________________________________________________
                                       (найменування державної нотаріальної контори, місцезнаходження нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________.
                                                                              адреса робочого місця приватного нотаріуса) 

     Його (її) особу встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
            (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

_______________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання (перебування на лікуванні тощо) "___" ____________ 20__ року о ... годині ... хвилин". 

(форма N 24 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

Я, ___________________________________________, _____________________________ нотаріус
                           (прізвище, ініціали)                                                                               (державний/приватний)
______________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 96 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
проживає _____________________________________________________________________________,
                                                                              (місце його (її) реєстрації або проживання)
"___" ____________ ____ року здав(ла) на зберігання ________________________________________
                                                                                                                                  (найменування державної нотаріальної контори/
______________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ініціали приватного нотаріуса, назва нотаріального округу)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                     (місцезнаходження державної нотаріальної контори, адреса робочого місця приватного нотаріуса)
строком на ____________________________________________ документи за описом2, що додається.
                                                            (строк указується словами) 

Особу ______________________ встановлено.
                          (прізвище, ініціали) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

________________________ нотаріус
          (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою видається свідоцтво про прийняття на зберігання секретного заповіту. У разі видачі такого свідоцтва слова "строком на ..." не вказуються, а замість слів "документи згідно з описом" слід указувати: "Заклеєний конверт, у якому міститься секретний заповіт". 

2 Опис зданих на зберігання документів скріплюється підписом особи, яка здала на зберігання документи, та підписом нотаріуса і прошивається зі свідоцтвом. У разі якщо документи приймаються на зберігання без опису, слід указувати: "Без опису".  

(форма N 25 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами)
     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус
                                       (прізвище, ініціали)                                                                               (державний/приватний)
______________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що мною
"___" ____________ ____ року заяву ______________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка
______________________________________________________________________________________
                                        подала заяву, чи найменування юридичної особи, від імені якої подано заяву)
передано ______________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи чи найменування юридичної
______________________________________________________________________________________
                                                    особи, якій передано заяву; указується місце реєстрації або проживання
______________________________________________________________________________________.
                                                                       фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи) 

     Заява містила відомості щодо __________________________________________________________
                                                                                                        (зазначається короткий зміст заяви) 

     Заява була передана __________________________________________________________________
                                                                                                        (зазначається спосіб передачі заяви)
та ___________________________________________________________________________________.
                          (зазначається дата отримання заяви, дата відмови від одержання заяви, зазначена у відмітці органу зв'язку)
     Особу _____________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище та ініціали особи; підстави представництва - у разі необхідності)
яка (який) подала(в) заяву, мною було встановлено, дієздатність та повноваження перевірено2.
     Особу _____________________________________________________________________________,
                                 (прізвище та ініціали особи, якій видано свідоцтво; підстави представництва - у разі необхідності)
якій (якому) видано свідоцтво, встановлено, дієздатність та повноваження перевірено3

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

_____________________________ нотаріус
                          (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою видається свідоцтво про передачу заяви по довіреності.

2 У свідоцтві зазначається про перевірку повноважень представника та про підстави представництва, якщо заяву було передано від імені юридичної особи, а також при передачі заяви представником за довіреністю.

3 При видачі свідоцтва представникові зазначається про перевірку його повноважень. 

(форма N 26 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Я, ____________________________________________, ______________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті _______
Закону України "Про виконавче провадження", статті _________ Закону України "Про іпотеку"2 та на підставі акта про ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (проведені прилюдні торги (аукціон), реалізацію предмета іпотеки)
складеного ___________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ініціали державного виконавця, найменування відповідного органу державної
_____________________________________________________________________________________
                                                           виконавчої служби або прізвище, ініціали приватного виконавця)

"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її реєстрації або проживання, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________
                              облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________
                                             її  місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер)
належить на праві власності майно, що складається з ________________________________________
                                                                                                                                             (майно, на яке видається свідоцтво, його
_____________________________________________________________________________________
                     вартість, місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності, найменування
_____________________________________________________________________________________
                      реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика нерухомого майна
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (якщо реєстрація права не проводилась, про це зазначається у свідоцтві))
яке придбане __________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - переможця торгів)
за __________________________________________________________________________________,
                                                                (сума, внесена переможцем торгів (цифрами і словами))
що раніше належало ___________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ___________________________________________________________________________
                                       (назва та реквізити документа, на підставі якого право власності на майно належало боржнику,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    найменування реєструвального органу)

Право власності на __________________________________________ підлягає державній реєстрації4.
                                                                       (назва нерухомого майна)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про придбання майна з електронних торгів.

2 Зазначається, якщо майно продане як предмет іпотеки.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

4 У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права власності.

(форма N 27 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                (прізвище, ініціали)                                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до
статті 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та на підставі акта про передання права власності на куплене нерухоме майно від "___" ____________ ____ року, складеного на виконання договору купівлі-продажу, посвідченого _________________________________________________________________________                                                                                                                                                      (ким посвідчений договір)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N _____, і протоколу про проведення аукціону, складеного ___________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                    або найменування юридичної особи - організатора аукціону)
"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її
_____________________________________________________________________________________
                         реєстрації або проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
_____________________________________________________________________________________
                         паспорта1, найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              або податковий номер)
належить на праві власності нерухоме майно, що складається з _______________________________
                                                                                                                                                          (нерухоме майно, на яке видається
_____________________________________________________________________________________
                    свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності (якщо він
_____________________________________________________________________________________,
                                                           видавався), кадастровий номер, характеристика нерухомого майна)
яке придбане __________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                               найменування юридичної особи - переможця аукціону)
за __________________________________________________________________________________,
                                                                 (сума, внесена переможцем аукціону (цифрами і словами))
що раніше належало ___________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                                         найменування юридичної особи - боржника)

Право власності на нерухоме майно, на яке видано це свідоцтво, підлягає державній реєстрації.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ________________________________
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                      (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 25 доповнено формою N 27-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма N 27-1 додатка 25 у редакції
наказів
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Я, ________________________________________, __________________________________ нотаріус
                                             (прізвище, ініціали)                                                            (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті ______
Закону України "Про виконавче провадження", статті ______ Закону України "Про іпотеку"1, на підставі акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу / реалізацію предмета іпотеки, складеного _____________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ініціали державного виконавця,
_____________________________________________________________________________________
            найменування відповідного органу державної виконавчої служби або прізвище, ініціали приватного виконавця)
"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                           місце її реєстрації або проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
_____________________________________________________________________________________
                    серія та номер паспорта2, найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            ЄДРПОУ або податковий номер)
належить на праві власності майно, що складається з ________________________________________
                                                                                                                                                   (нерухоме майно, на яке видається
_____________________________________________________________________________________
                                                                    свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа,
_____________________________________________________________________________________,
                що підтверджує право власності (якщо він видавався), кадастровий номер, характеристика нерухомого майна)
оскільки майно не реалізовано / торги не відбулися і стягувач __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - стягувача)
виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                   (назва та реквізити документа, на підставі якого
_____________________________________________________________________________________
                                      право власності на майно належало боржнику, найменування реєструвального органу)

Право власності на _____________________________________________________________________
                                                                                                           (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації3.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________________
                        (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                              (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Зазначається, якщо майно продане як предмет іпотеки.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права.

(форма N 28 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна, 
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                        (прізвище, ініціали)                             (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
               (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою робиться посвідчувальний напис на договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру частки у спадщині, поділ спадкового майна тощо. У разі посвідчення договору із залученням свідків нотаріус у посвідчувальному написі вказує про встановлення їх особи.

При посвідченні договорів відчуження та/або застави транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").

2 Виноску виключено

(форма N 29 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                            (прізвище, ініціали)                          (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                     (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та
дієздатність ___________________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто __________________________
                 (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                   (державний/приватний) 

Підпис 

____________

1 Виноску виключено

(форма N 30 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Цей договір посвідчено мною, _________________________, _______________________ нотаріусом
                                                                                         (прізвище, ініціали)                          (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Договір підписано у моїй присутності.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                 (причина, через яку договір не може бути підписаний власноруч,
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                   прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного ______________________________________________________________ перевірено.
                                                                        (назва нерухомого майна, що відчужується)

Особу ___________________________________________________________, яка (який) підписала(в)
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
договір, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на ________________________
___________________________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                   (назва нерухомого майна)

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ______

Стягнуто _______________________________
                        (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                      (державний/приватний)

Підпис

(форма N 31 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
 від 17.03.2015 р. N 381/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________, _______________________ нотаріусом
                                                                                 (прізвище, ініціали)                                  (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано у моїй присутності. 

   Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представника перевірено. 

    Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, у якому діють представник (на підставі довіреності), законні представники (батьки чи опікуни малолітньої дитини або опікуни недієздатної особи).

2 Виноску виключено

(форма N 32 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                       (прізвище, ініціали)                                 (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                                      найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові сторони за договором)
та неповнолітнім(ьою) __________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
_____________________________________________________________________________, який (яка)
діє за згодою __________________________________________________________________________,
                                                                                                            (батька, матері, піклувальника)
у моїй присутності.

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, стороною у якому є особа з обмеженою цивільною дієздатністю.

2 Виноску виключено

(форма N 33 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________, _______________________ нотаріусом 
                                                                                         (прізвище, ініціали)                        (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                      (прізвища, імена, по батькові сторін у договорі, у тому числі того з
___________________________________________________________________________________ та
                                                      батьків, піклувальника, які є стороною у договорі)
неповнолітнім(ьою) _______________________________________________________, який (яка) діє
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
за згодою1 ___________________________________________________________________________,
                                                                                 (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою особою правочину викладається окремо від договору і оформлюється з дотриманням вимог статті 32 Цивільного кодексу України.

2 Виноску виключено

(форма N 34 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________, ______________________ нотаріусом
                                                                                          (прізвище, ініціали)                      (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано неповнолітнім(ьою) _________________________________________________,
                                                                                                                 (прізвища, імена, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою ______________________, _____________________________________, які є
                                                   (батька, матері, піклувальника)                  (прізвище, ім'я, по батькові батька та матері)
законними представниками свого (своєї) малолітнього(ьої) __________________________________1,
                                                                                                                     (сина, дочки, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
та ___________________________________________________________________ у моїй присутності.
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони за договором) 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представників перевірено. 

    Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто __________________________
              (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 Вчинення правочину щодо транспортних засобів та нерухомого майна одним із батьків дитини здійснюється за наявності нотаріально посвідченої згоди другого з батьків (стаття 177 Сімейного кодексу України).

2 Виноску виключено

(форма N 35 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Цей договір посвідчено мною, ______________________, __________________________ нотаріусом
                                                                                      (прізвище, ініціали)                       (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Договір підписано у моїй присутності.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                             (причина, через яку договір не може бути підписаний власноруч,
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                    прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
яка (який) підписала(в) договір, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ______

Стягнуто ________________________________
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                  (державний/приватний)

Підпис

(форма N 36 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                        (прізвище, ініціали)                          (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність
____________________________________________________________________________ перевірено.
                                        (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача, назва майна, що відчужується) 

     Виключено

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
__________________________________________________________ підлягає державній реєстрації у
                                                      (назва нерухомого майна)
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                   (державний/приватний) 

Підпис 

____________

1 Виноску виключено

(форма N 37 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
 від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                           (прізвище, ініціали)                            (державним/приватним)
______________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність,
дієздатність _____________________________________________________ та повноваження його (її)
                                                                                 (найменування юридичної особи)
представника і належність _______________________________________________________________
                                                                                                            (найменування відчужувача)
відчужуваного майна - __________________________________________________________________
                                                                                 (назва нерухомого майна, що відчужується)
перевірено.

     Виключено

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                 (назва нерухомого майна)
реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

____________

1 Виноску виключено

(форма N 38 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
 від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _____________________, __________________________ нотаріусом
                                                                                 (прізвище, ініціали)                           (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано у моїй присутності. 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також
повноваження представника та належність _________________________________ відчужуваного(ї)
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
____________________________________ перевірено.
        (назва нерухомого майна, що відчужується) 

     Виключено

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                 (назва нерухомого майна)
реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
               (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, у якому діють представник фізичної чи юридичної особи на підставі довіреності, законні представники (батьки чи опікуни малолітньої дитини або опікуни недієздатної особи).

2 Виноску виключено

(форма N 39 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
 від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, ____________________ нотаріусом
                                                                                        (прізвище, ініціали)                            (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність ___________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного майна - _______________________________________________________ перевірено.
                                                                                                            (назва майна, що відчужується) 

     Виключено

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності
на __________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                            (назва нерухомого майна)
реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

____________

1 Виноску виключено

(форма N 40 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5,
 від 17.03.2015 р. N 381/5
,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                         (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, ____________________ нотаріусом
                                                                                            (прізвище, ініціали)                          (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність,
дієздатність __________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування юридичної особи)
та повноваження його (її) представника перевірено.

Усний переклад тексту договору з ______________________ мови на _____________________ мову
                                                                    (назва мови, з якої перекладався текст)            (назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою викладається посвідчувальний напис на договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому у посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається "письмовий".

2 Виноску виключено

(форма N 41 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                         (прізвище, ініціали)                           (державним/приватним) 

______________________________________________________________________________________.
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

     Усний переклад тексту договору з _____________________ мови на ____________________ мову
                                                                        (назва мови, з якої перекладався текст)         (назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено мною, нотаріусом.

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 При здійсненні нотаріусом письмового перекладу у посвідчувальному написі зазначається: "При цьому засвідчую вірність перекладу тексту договору з ________________________________ мови на
                                                                        (назва мови, з якої перекладався текст) 
____________________________________ мову, який зроблено мною, нотаріусом".       
    (назва мови, на яку перекладався текст) 

2 Виноску виключено

(форма N 42 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, __________________________, ____________________ нотаріусом
                                                                                          (прізвище, ініціали)                        (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

Усний переклад тексту договору з _____________________ мови на ______________________ мову
                                                                      (назва мови, з якої перекладався текст)      (назва мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу перекладача встановлено, його(її) дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

     Виключено

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
           (розмір державного мита, плати у гривнях) 

Печатка 

____________________________ нотаріус
              (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою викладається посвідчувальний напис на договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому в посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається "письмовий".

2 Виноску виключено

(форма N 43 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _____________________________________________________, який
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
зроблено у моїй присутності.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність та факт реєстрації шлюбу1 перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

____________
1 У разі якщо шлюб розірвано, додатково зазначається, що перевіряється факт належності майна на праві спільної сумісної власності.

(форма N 44 додатка 25 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, ___________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                      (прізвище, ініціали)                             (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _______________________________________________.
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ______________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності.

Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено1.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
        (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

Примітки:

1. Місце, час (дата, години, хвилини) складення заповіту зазначаються у тексті заповіту (стосується всіх форм щодо посвідчення заповіту).

2. Якщо заповіт посвідчено поза приміщенням державної нотаріальної контори, приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, у посвідчувальному написі зазначається: "У зв'язку з ___________________________________________________ заповіт складено та посвідчено
                                                                    (зазначається причина)
____________________________________________________________________________________".
                                (зазначається місце складання та посвідчення заповіту (лікарня, удома тощо) та адреса)

____________
1 Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі, в посвідчувальному написі, слід зазначати: "Особу виконавця заповіту
_____________________________________________________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено".
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

(форма N 45 додатка 25 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна

_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами)

Мною, ___________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                    (прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчено підпис заповідача _________________________________________, який зроблено в моїй
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
присутності, на поданому заповідачем конверті, у якому, за його усною заявою, міститься підписаний ним секретний заповіт1.

Особу заповідача встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N __________

Стягнуто ___________________________
          (
розмір державного мита, плати у гривнях)


                          Печатка _____________________________ нотаріус                           Підпис
                                                                      (державний/приватний)

____________
1 На конверті, у який нотаріус уміщує конверт із секретним заповітом, проставляється службова відмітка: "Конверт із секретним заповітом __________________________________________________________________ уміщено мною,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
нотаріусом ________________________________, у присутності заповідача в інший конверт, який мною опечатано та
                         (прізвище, ініціали нотаріуса)
прийнято на зберігання".

(додаток 25 доповнено формою N 45-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.06.2013 р. N 1061/5
,
форма 45-1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
____________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _________________________, ____________________ нотаріусом
                                                                                      (прізвище, ініціали)                            (державним/приватним) 

____________________________________________________________________________________.
                                             (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ____________________________________________.
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ___________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності.

     При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання __________________________________
                                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
були присутні свідки ______________________________________________________________, які
                                                                                                (прізвища, імена, по батькові свідків)
у моїй присутності прочитали заповіт уголос до підписання його заповідачем і поставили на заповіті свої підписи.

     Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

(форма 46 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                 (прізвище, ініціали)                            (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     У зв'язку з тим, що ___________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої
_______________________________________________________ не може особисто прочитати текст
                           заповідач не зміг прочитати текст заповіту)
заповіту уголос, за його (її) дорученням, в його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту до його підписання зачитаний уголос запрошеними ним (нею) свідками
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 (прізвища, імена, по батькові свідків) 

     Заповіт власноручно підписаний заповідачем ____________________________________________
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.

     Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
        (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                   (державний/приватний) 

Підпис 

____________

1 Виноску виключено

(форма N 47 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Мною, _____________________________, _____________________________________ нотаріусом
                                               (прізвище, ініціали)                                                     (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчено цей заповіт подружжя _____________________________________________ щодо майна,
                                                                                                        (прізвища, імена, по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                  (прізвища, імена, по батькові заповідачів) 

     Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачами і власноручно підписаний ними в моїй присутності. 

     Особи заповідачів встановлено, їх дієздатність та факт реєстрації шлюбу перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

Примітка. Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про що робить відповідну відмітку на примірнику заповіту, який зберігається у його справах.  

(форма N 48 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, _______________________, __________________________ нотаріусом
                                                                                     (прізвище, ініціали)                         (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _______________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                (причина, через яку заповідач не зміг підписатись власноруч)
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту підписано
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт)

Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його підписання у присутності

запрошених ним (нею) свідків1 ___________________________________________________________
                                                                                    (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)
_____________________________________________________________________________________

Особу заповідача встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Особи свідків, які прочитали заповіт уголос до його підписання і поставили на заповіті свої підписи, встановлено, їх дієздатність перевірено1.

Особу ____________________________________, яка (який) підписала(в) заповіт у моїй присутності,
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, її (його) дієздатність перевірено, справжність її (його) підпису засвідчую.

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ________

Стягнуто __________________________________
                            (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                   (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Слова "у присутності запрошених ним (нею) свідків", "(прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)", а також відомості щодо встановлення особи свідків та перевірки їх дієздатності зазначаються у разі запрошення свідків заповідачем.

(форма N 49 додатка 25 у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5,
від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, ___________________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                       (прізвище, ініціали)                            (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _______________________________________________.
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

У зв'язку з тим, що _____________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої
_____________________________________________________________________________________
                                                                      заповідач не зміг прочитати текст заповіту)
не може особисто прочитати уголос та підписати текст заповіту, за його (її) дорученням, у його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту до його підписання зачитаний уголос запрошеними ним (нею) свідками ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)
та підписаний _________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт)

Особи заповідача та свідків встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу ______________________________________________, яка (який) підписала(в) заповіт у моїй
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
присутності, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

При цьому одночасно засвідчую справжність підпису _______________________________________
                                                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
особи, яка розписалась за заповідача)

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ______

Стягнуто _______________________
         (
розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка

_______________________ нотаріус
        (державний/приватний)

Підпис

(додаток 25 доповнено формою N 49-1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.03.2015 р. N 381/5
,
форма N 49-1 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _______________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                      (прізвище, ініціали)                      (державним/приватним) 

_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана ________________________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 50 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, ______________________, ______________________ нотаріусом
                                                                                              (прізвище, ініціали)                     (державним/приватним) 

______________________________________________________________________________________.
                                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана від імені _________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
______________________ його (її) представником ___________________________________________,
                                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 51 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, ______________________, ______________________ нотаріусом
                                                                                            (прізвище, ініціали)                     (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана _______________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
який (яка) є управителем майна _________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові установника управління)
та діє в силу повноважень, що ґрунтуються на договорі управління майном, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
          (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                 (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 52 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _________________________, ___________________ нотаріусом
                                                                                                   (прізвище, ініціали)                       (державним/приватним) 

_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність вчинена від імені _________________________________________________________,
                                                                        (найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
який підписав її в моїй присутності.

     Особу ___________________________________, який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено,
                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
його (її) дієздатність перевірено.

     Правоздатність та дієздатність ________________________________________________________ і
                                                                                                        (найменування юридичної особи)
повноваження представника перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 53 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, ______________________, ___________________ нотаріусом
                                                                                              (прізвище, ініціали)                 (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана від імені ________________________________________________________
                                                                                                        (найменування юридичної особи, яку представляють)
його (її) представником ____________________________________________________, який (яка) діє
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, його (її) дієздатність і повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                  (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 54 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, ______________________, _____________________ нотаріусом 
                                                                                               (прізвище, ініціали)                     (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана неповнолітнім(ьою) ______________________________________________,
                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
який (яка) діє за згодою________________________________________________, у моїй присутності.
                                                                  (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                          (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена і яка діє за згодою піклувальника. 

(форма N 55 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена мною, ________________________, ______________________ нотаріусом
                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                             (причина, через яку довіритель не може підписатися власноруч)
________________________________________________ і за його (її) дорученням, у моїй, нотаріуса,
                            (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
присутності довіреність підписана _______________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
справжність підпису якого (якої) засвідчую1.

Особу ________________________________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено.
                            (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)

Особу ________________________________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено.
             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)

 

Зареєстровано в реєстрі за NN _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                    (державний/приватний)

Підпис

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у посвідчувальному написі слід зазначити: "Текст довіреності до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено
______________________________________".
                (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)

(форма N 56 додатка 25 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, ______________________, _____________________ нотаріусом
                                                                                          (прізвище, ініціали)                      (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана __________________________________________ у моїй присутності.
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. 

     Усний переклад тексту довіреності з __________________ мови на _____________________ мову
                                                                              (назва мови, з якої перекладався текст)     (назв мови, на яку перекладався текст)
зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                     (державний/приватний) 

Підпис 

____________
1 За цією формою проставляється посвідчувальний напис на довіреності з письмовим перекладом перекладача. При цьому в посвідчувальному написі замість слова "усний" зазначається "письмовий".  

(форма N 57 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна.

"___" ____________ ___ року я, _____________________________, ____________________ нотаріус
                                                                                       (прізвище, ініціали)                               (державний/приватний) 

_____________________________________________________________________________________,
             (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
         (розмір державного мита, плати у гривнях

Печатка 

____________________________ нотаріус
                    (державний/приватний) 

Підпис 

(форма N 58 додатка 25 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.08.2019 р. N 2567/5)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна.

"___" ____________ ____ року я, ___________________________, _____________________________
                                                                                            (прізвище, ініціали)                                    (державний/приватний)
нотаріус ______________________________________________________________________________
                                          (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї фотокопії-витягу зі __________ сторінок оригіналу документа, який складається з ________ сторінок; в останньому підчисток, дописок, за