Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок взаимодействия Государственной налоговой администрации Украины, Министерства финансов Украины и Государственного казначейства Украины при возмещении сумм налога на добавленную стоимость в счет погашения просроченной задолженности по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным ссудам и финансовой помощи на возвратной основе

Минфин, Государственная налоговая администрация, Государственное казначейство Украины
Приказ от 02.12.2010 № 915/1502/455
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2010  

м. Київ 

N 915/1502/455 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2010 р. за N 1304/18599

Про внесення змін до Порядку взаємодії Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України при відшкодуванні сум податку на додану вартість у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України,
 Міністерства фінансів України,
Державного казначейства України
від 14 березня 2011 року N 140/345/58)

Керуючись абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Порядку взаємодії Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України при відшкодуванні сум податку на додану вартість у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 14.02.2006 N 68/168/46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2006 за N 205/12079 (далі - Порядок), такі зміни:

1.1. У пункті 5 слова та цифри "згідно з Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року N 221, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за N 976/7264" замінити словами та цифрами "згідно з Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264 (у редакції наказу Державного казначейства України від 25.11.2010 N 436)";

1.2. у пункті 6 додатка "Протокольне рішення щодо відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, в рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі" до цього Порядку слова "Порядку виконання державного бюджету за доходами" замінити на слова "Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за доходами та іншими надходженнями" та після слів і цифр "зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 67/5258" доповнити словами і цифрами "(у редакції наказу Державного казначейства України від 03.03.2008 N 80)".

2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань Державної податкової адміністрації України (Чмерук М. О.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Матвєєва О. В., заступника Міністра фінансів України Єфименко Т. І., заступника Голови Державного казначейства України Гізатуліну Л. В.

 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
О. О. Папаіка
 

Міністр фінансів України 

Ф. О. Ярошенко 

Голова Державного
казначейства України
 

 
С. І. Харченко
 

Опрос