Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия между органами Государственного казначейства Украины и органами Министерства внутренних дел Украины в процессе казначейского обслуживания бюджетных средств

Государственное казначейство Украины, МВД
Порядок, Приказ от 30.11.2010 № 536/448
действует с 31.12.2010

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2010 

м. Київ 

N 536/448 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2010 р. за N 1292/18587

Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів

Відповідно до статей 3 та 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 4 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 (із змінами), та з метою забезпечення виконання вимог Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів, що додається.

2. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Міністерства внутрішніх справ України (Копитов С. М.):

2.1. У п'ятиденний строк після підписання цього наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Після набрання чинності довести цей наказ до відома органів Міністерства внутрішніх справ України всіх рівнів.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України (Сушко Н. І.) після набрання чинності довести цей наказ до відома Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Департаменту інформаційних технологій та корпоративної телекомунікації Державного казначейства України (Ковтонюк О. А.) та Управлінню платіжної системи Державного казначейства України (Перейма Б. М.) забезпечити Державне казначейство України та його територіальні органи засобами програмного забезпечення.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.12.2009 N 546/471 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за надходженнями від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за N 87/17382.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Ворону Д. М. та заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міністр внутрішніх справ України 

А. В. Могильов 

Голова Державного
казначейства України
 

 
С. І. Харченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. Рибак
 

 

Порядок
взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Міністерства внутрішніх справ України в процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про інформацію" з метою підвищення рівня контролю за надходженнями бюджетів відповідно до кодів класифікації доходів бюджету, контроль за справлянням яких покладено на органи Міністерства внутрішніх справ України відповідно до законодавства, а також оперативного отримання інформації про рух коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України на ім'я органів внутрішніх справ України (далі - органи МВС).

2. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік в органах Державного казначейства України відкриваються бюджетні рахунки для зарахування надходжень, контроль за справлянням яких покладено на органи Міністерства внутрішніх справ України (далі - рахунки за надходженнями), бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами та небюджетні рахунки на ім'я органів МВС (далі - рахунки органів МВС) згідно з вимогами Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264 (із змінами).

3. Територіальні органи Державного казначейства України повідомляють органи МВС за місцем обслуговування реквізити відкритих рахунків, Державне казначейство України - МВС (у частині рахунків, відкритих на центральному рівні).

4. Головні управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 10.30 кожного наступного робочого дня після зарахування платежів на рахунки за надходженнями, рахунки органів МВС формують виписки з цих рахунків у форматі файлу виписки, наведеного в додатку до цього Порядку, та передають управлінням (відділенням) Державного казначейства України у районах, містах та в районах у містах для подальшої передачі відповідним головним управлінням, управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управлінням і відділам МВС на транспорті, районним, районним у містах, міським управлінням і відділам за місцем обслуговування.

Головні управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управління і відділи МВС на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи до 11.00 отримують виписки у відповідних органах Державного казначейства України на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства.

5. Державне казначейство України (центральний апарат) щодня до 16.00 надає Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС інформацію про надходження до відповідних бюджетів коштів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства.

6. Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки за надходженнями, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.2002 N 226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за N 1000/7288 (із змінами).

Повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки органів МВС, здійснюється відповідно до умов договорів на розрахунково-касове обслуговування, укладених органами Державного казначейства України з власниками рахунків, у межах залишку коштів на цих рахунках.

 

Директор Департаменту фінансового
забезпечення та бухгалтерського
обліку Міністерства внутрішніх
справ України
 

 
 
 
С. М. Копитов
 

Директор Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
Державного казначейства України
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

Формат файлу виписки

Файл виписки - це упакований архіватором ARJ транспортний DBF-файл, який повинен мати назву за шаблоном:

ZOKPO_md.syy, де:

Z - символ "Z";

OKPO - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

d - звітний день (01 - 31) із поля FDAT в 36-знаковій системі числення;

m - звітний місяць (01 - 12) із поля FDAT в 36-знаковій системі числення;

s - сеанс (0 - 9);

yy - звітний рік із поля FDAT;

_ - символ "_".

Транспортний DBF-файл повинен мати назву за шаблоном:

ZOKPO_mdsyy.dbf, де:

Z - символ "Z";

OKPO - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

d - звітний день (01 - 31) із поля FDAT в 36-знаковій системі числення;

m - звітний місяць (01 - 12) із поля FDAT в 36-знаковій системі числення;

s - сеанс (0 - 9);

yy - звітний рік із поля FDAT;

_ - символ "_".

Транспортний DBF-файл - це файл у форматі DBF, що складається з інформаційних рядків згідно з такою таблицею:

N
з/п
 

Назва поля 

Ідентифікатор 

Формат 

Значність 

Дата валютування 

FDAT 

Назва клієнта 

NMK 

38 

Особовий рахунок клієнта, по якому надається виписка 

NLS 

14 

Назва рахунку клієнта 

NMS 

70 

Вхідний залишок на дату звіту 

OSTF 

16 

Сума платежу 

16 

Номер (операційний) платежу 

ND 

10 

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу 

DK 

Референс 

REF 

10 

10 

Тип операції 

TT 

11 

Призначення платежу 

NAZN 

160 

12 

Дата попереднього руху 

DAPP 

13 

Дата надходження 

DATP 

14 

Особовий рахунок контрагента 

NLSK 

14 

15 

МФО банку контрагента 

MFO 

16 

Найменування банку контрагента 

NB 

38 

17 

Найменування контрагента 

NAMK 

70 

18 

ОКПО контрагента (ДРФО платника) 

OKPO 

14 

Примітка. Дані в полі "Сума платежу" надаються в копійках без розділового знака.

____________

Опрос