Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 08.10.2010 № 457
редакция действует с 04.08.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.10.2010 

м. Київ 

N 457 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2010 р. за N 1249/18544

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 14 грудня 2010 року N 544
,
 від 25 січня 2012 року N 23
,
 від 14 квітня 2015 року N 234
,
 від 22 червня 2015 року N 400
,
 від 4 квітня 2016 року N 232
,
 від 18 серпня 2016 року N 372
,
від 27 лютого 2018 року N 17
,
від 17 квітня 2018 року N 42
,
від 14 вересня 2018 року N 99
,
від 5 лютого 2019 року N 31
,
від 28 лютого 2019 року N 44
,
 від 30 липня 2020 року N 112

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку України такі зміни:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2019 р. N 44)

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

1.3. Унести до Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.04.2000 N 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2000 за N 378/4599, такі зміни:

перше речення пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Приватизаційні платіжні доручення заповнюються відповідними представниками органів приватизації згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з питання безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті";

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Облік операцій за депозитними рахунками в установах банку здійснюється за позабалансовими рахунками відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами)".

1.4. Підпункт 1.4 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2016 р. N 232)

1.5. Підпункт 1.5 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 04.04.2016 р. N 232)

1.6. Пункт 3 глави 1 розділу I Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.09.2001 N 403, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2001 за N 934/6125, викласти в такій редакції:

"3. Інші терміни в цьому Положенні, які стосуються здійснення установами банків операцій з векселями, використовуються в значенні, наведеному в Положенні про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами)".

1.7. Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 25.01.2012 р. N 23)

1.8. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", слово "грошей" замінити словом "коштів".

1.9. Підпункт 1.9 пункту 1 втратив чинність

1.10. Підпункт 1.10 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

1.11. Підпункт 1.11 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

1.12. Пункт 1.12 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.02.2018 р. N 17)

1.13. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

абзаци шостий, сьомий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Комісійна винагорода за здійснення торгівлі безготівковою іноземною валютою встановлюється і отримується відповідно до вимог пункту 36 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами)".

1.14. У найменуванні послуги N 4 Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), слова "Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні" замінити словами "Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".

1.15. Підпункт 1.15 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.07.2020 р. N 112)

1.16. У преамбулі постанови Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", а слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" виключити.

1.17. У преамбулі Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577, слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок", а слова "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" виключити.

1.18. Унести до Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.2003 N 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 50/8649, такі зміни:

у пункті 1.1 глави 1, у виносці 1 до пункту 2.1 глави 2 слово "грошей" замінити словом "коштів";

перше речення пункту 2.8 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.8. Переказ коштів з рахунків платників однієї установи банку на рахунки отримувачів в іншій установі цього банку здійснюється з використанням рахунків розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами) (далі - розділ 39)".

1.19. Підпункт 1.19 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 18.08.2016 р. N 372)

1.20. Пункт 1.20 втратив чинність

1.21. Пункт 1.21 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.04.2018 р. N 42)

1.22. Підпункт 1.22 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.06.2015 р. N 400)

1.23. У пункті 1.7 глави 1 розділу I та пункті 2.1 глави 2 розділу VIII Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами), слова та цифри "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901" замінити словами та цифрами "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (зі змінами)".

1.24. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 30.05.2006 N 196 "Про схвалення проекту гарантійного листа Національного банку України в зв'язку з вимогами УЄФА щодо участі в другому етапі тендера на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 861/12735, викласти в такій редакції:

"1. На період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні переміщення валютних цінностей фізичними особами - нерезидентами, уключаючи повноважних представників нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюється відповідно до норм Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні".

1.25. Підпункт 1.25 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.09.2018 р. N 99)

1.26. Підпункт 1.26 пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.02.2019 р. N 31)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Правила про порядок проведення компенсації по вкладах населення, здійснення контролю за правильністю відміток у паспортах вкладників, а також відшкодування витрат Ощадному банку України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 1-93, затверджені Національним банком України від 28.01.93, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.93 за N 5;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 31.03.2005 N 101 "Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.04.2005 за N 359/10639.

3. Юридичному департаменту (Новіков В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступників Голови Національного банку України Кротюка В. Л., Сенища П. М., Соркіна І. В.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

В. Л. Кротюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

Міністр освіти і науки України 

Д. Табачник 

Міністр транспорту
та зв'язку України
 

 
К. О. Єфименко
 

Голова Державної митної
служби України
 

 
І. Г. Калєтнік
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
О. О. Папаіка
 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
 

 
 
В. Волга
 

Т. в. о. Голови Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
 

 
С. Бірюк
 

Опрос