Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о размерах, порядке и условиях выплаты ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим плавающего и летного состава Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ, Инструкция от 25.11.2010 № 894
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

25.11.2010 

м. Київ 

N 894

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2010 р. за N 1245/18540

Про затвердження Інструкції про розміри, порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям плаваючого і льотного складу Державної прикордонної служби України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 17 вересня 2012 року N 731)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року N 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ" та з метою визначення розмірів, порядку та умов виплати щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців Державної прикордонної служби України

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри, порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям плаваючого і льотного складу Державної прикордонної служби України, що додається, яку застосовувати з 1 жовтня 2010 року.

2. Начальнику фінансово-економічного управління Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ розіслати до кожного органу Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України
 

 
 
М. М. Литвин
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
А. В. Черкасов
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
С. О. Рибак
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Перший заступник
Керівника СПО,
заступник Голови СПО
 

 
 
Г. В. Осовий
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. Іллічов
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України
 

 
Т. Нікітіна
 

 

Інструкція
про розміри, порядок та умови виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям плаваючого і льотного складу Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає розміри, порядок та умови виплати військовослужбовцям плаваючого та льотного складу Державної прикордонної служби України щомісячної додаткової грошової винагороди (далі - винагорода).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 N 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ".

1.2. Винагорода виплачується у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Державної прикордонної служби України (далі - орган Держприкордонслужби).

1.3. Винагорода виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби (начальникам (командирам) органів Держприкордонслужби - на підставі наказів старших начальників (командирів) органів Держприкордонслужби) із зазначенням у ньому розміру винагороди.

Підставою для видання наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату винагороди військовослужбовцям плаваючого складу є витяги з вахтових журналів, засвідчені підписом командира або старшого помічника командира корабля, катера і скріплені печаткою органу Держприкордонслужби. У витягах зазначаються номер і дата наказу про зарахування корабля, катера в кампанію, а також дні плавання на кораблі, катері, судні.

Підставою для видання наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату винагороди військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу, є витяги з журналів хронометражу польотів або копії польотних листів про здійснення польотів за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів.

1.4. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

1.5. Військовослужбовцям, які вибувають з органу Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати винагороди, належна сума винагороди виплачується до дня виключення їх зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

1.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші органи Держприкордонслужби в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена винагорода.

1.7. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби має право зменшувати розмір винагороди за:

появу на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

порушення статутних правил несення служби;

особисті незадовільні показники в професійній та бойовій підготовці;

порушення та упущення, які призвели до аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей, поломок військової техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, вчинення злочинів, а також завдання шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.

1.8. Зменшення розміру винагороди проводиться за період, у якому було допущено порушення. Якщо порушення було виявлено в місяці, за який уже виплачено винагороду, або після виплати винагороди, то зменшення розміру винагороди проводиться в наступному місяці або в тому розрахунковому періоді, у якому його було виявлено. Рішення про зменшення розміру винагороди оформляється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх начальників (командирів) підлеглих військовослужбовців. У рапортах з клопотанням про зменшення розміру винагороди зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього (матеріали службового розслідування додаються до наказу).

II. Щомісячна додаткова грошова винагорода військовослужбовцям плаваючого складу

2.1. Військовослужбовцям плаваючого складу, які займають посади на кораблях, катерах і суднах, що зараховані в кампанію, виплачується винагорода в розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення за займаною посадою плаваючого складу, на яке військовослужбовець має право на останній день місяця, за який виплачується винагорода, пропорційно часу виконання обов'язків за займаною посадою плаваючого складу.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою.

2.2. Винагорода військовослужбовцям плаваючого складу виплачується в таких розмірах на місяць:

які займають посади на кораблях, катерах і суднах, що зараховані у кампанію, та які протягом місяця не менше одного разу здійснювали вихід на охорону державного кордону в море, на річку, озеро, інші водойми та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також для здійснення державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", - до 100 відсотків місячного грошового забезпечення, визначеного пунктом 2.1 цього розділу;

які займають посади на кораблях, катерах і суднах, що зараховані у кампанію, але які протягом місяця не здійснювали вихід на охорону державного кордону в море, на річку, озеро, інші водойми та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також для здійснення державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", - до 20 відсотків місячного грошового забезпечення, визначеного пунктом 2.1 цього розділу.

2.3. Військовослужбовцям, які займають посади на кораблях, катерах і суднах, винагорода виплачується з дня оголошення корабля, катера і судна в кампанії та до дня виключення з кампанії.

2.4. Військовослужбовцям, призначеним на посади на кораблі, катери і судна, що перебувають у кампанії, винагорода виплачується з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

2.5. Військовослужбовцям плаваючого складу, направленим відповідно до наказу на кораблі, катери і судна, які перебувають у кампанії, для виконання завдань з охорони державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, винагорода за встановленими нормами виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями цих кораблів, катерів і суден.

2.6. Виплата винагороди військовослужбовцям припиняється з дня, що настає за днем:

а) вибуття з корабля, катера або судна з виключенням зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням із займаних посад;

б) виключення корабля, катера або судна з кампанії.

III. Щомісячна додаткова грошова винагорода військовослужбовцям льотного складу

3.1. Військовослужбовцям льотного складу, які проходять військову службу на посадах льотного складу і виконують польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, виплачується винагорода в розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення за займаною посадою льотного складу, на яке військовослужбовець має право на останній день місяця, за який виплачується винагорода, пропорційно часу виконання обов'язків за займаною посадою льотного складу.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається винагорода, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою.

3.2. Винагорода військовослужбовцям льотного складу виплачується в таких розмірах на місяць:

які проходять військову службу на посадах льотного складу і допущені в установленому порядку до самостійного виконання завдань у складі екіпажів літаків, вертольотів авіації Держприкордонслужби та які протягом місяця не менше одного разу виконували польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, - до 100 відсотків місячного грошового забезпечення, визначеного пунктом 3.1 цього розділу;

які проходять військову службу на посадах льотного складу і допущені в установленому порядку до самостійного виконання завдань у складі екіпажів літаків, вертольотів авіації Держприкордонслужби та які протягом місяця не виконували польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, - до 20 відсотків місячного грошового забезпечення, визначеного пунктом 3.1 цього розділу.

3.3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах льотного складу, винагорода виплачується з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

3.4. Військовослужбовцям, які проходять службу на посадах екіпажів літаків, вертольотів, призначеним до складу екіпажів інших літаків, вертольотів відповідно до наказу для виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу, винагорода за встановленими нормами виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями цих екіпажів літаків, вертольотів.

3.5. Військовослужбовцям льотного складу, призначеним до складу екіпажів літаків, вертольотів відповідно до наказу для виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу, винагорода за встановленими нормами виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями цих екіпажів літаків, вертольотів.

3.6. Військовослужбовцям, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, винагорода виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії, про що оголошується в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

 

Начальник фінансово-економічного
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби України
генерал-майор
 

 
 
 
Я. Р. Рудик
 

Опрос