Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке использования Украинским фондом поддержки предпринимательства средств, предусмотренных на развитие предпринимательства в Украине

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Положение, Приказ от 27.09.2010 № 303
Утратил силу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ

27.09.2010 

м. Київ 

N 303 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2010 р. за N 1238/18533

Про затвердження Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 жовтня 2013 року N 1254)

Відповідно до Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва" та "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 07.04.2003 N 41 "Про затвердження Положення про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2003 за N 300/7621.

3. Директору Департаменту правової та законотворчої роботи Бабію Р. В. подати цей наказ у п'ятиденний термін до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

М. Ю. Бродський 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 13 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", Закону України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" і визначає порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва (далі - Фонд) коштів, отриманих від діяльності, передбаченої Статутом, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, що здійснюють фінансування підприємницьких проектів та програм разом з Фондом, інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України (далі - кошти).

1.2. Фонд здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва в Україні, у тому числі впровадження фінансово-кредитної підтримки, освітніх заходів, організацію процесу підвищення рівня бізнес-освіти суб'єктів підприємницької діяльності, організацію та проведення досліджень, науково-практичних конференцій, виставок, ярмарків тощо, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, фінансування цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, реалізацію державної політики підтримки підприємництва.

1.3. Кошти, що надходять до Фонду на розвиток підприємництва в Україні, використовуються на:

1.3.1. Впровадження фінансово-кредитної підтримки, фінансування цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, реалізацію державної політики підтримки підприємництва.

1.3.2. Фінансування освітніх заходів, у тому числі організацію процесу підвищення рівня бізнес-освіти суб'єктів підприємницької діяльності, організацію та проведення досліджень, науково-практичних конференцій, виставок, ярмарків тощо, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

1.3.3. Фінансування заходів щодо створення об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі заснування регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва, для надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної, методологічної, правової, консультативної та іншої допомоги.

1.3.4. Фінансування та впровадження організаційних та інших заходів з питань розвитку підприємництва, у тому числі проведення з'їздів, конференцій, семінарів, видання книг, телепрограм тощо.

1.3.5. Забезпечення діяльності Фонду, пов'язаної з організацією виконання та реалізацією освітніх заходів, цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, з упровадженням державної політики підтримки підприємництва тощо.

II. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ПІДТРИМКА

2.1. Основними критеріями для здійснення фінансового забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, у тому числі малого підприємництва, є відповідність цільових програм та підприємницьких проектів пріоритетним напрямам розвитку та підтримки підприємництва, їх значення для соціально-економічного розвитку держави, регіону, задоволення державних та регіональних потреб, конкурентоспроможність продукції та кредитоздатність суб'єкта підприємницької діяльності, набуття або модернізація основних засобів виробництва, розширення виробничої діяльності, придбання новітніх технологій та реконструкції виробництва на основі сучасних науково-технічних досягнень.

2.2. Фонд на загальнодержавному рівні здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва у таких формах:

фінансово-кредитна підтримка на умовах кредиту (платність, строковість, поворотність, забезпеченість, цільове використання) через уповноважені банки відповідно до законодавства України;

порука комерційним банкам та небанківським фінансовим установам для одержання кредитів суб'єктами підприємницької діяльності;

безпроцентна позика на поворотній основі;

часткова компенсація відсоткової ставки за надані кредити суб'єктам підприємницької діяльності в банках та небанківських фінансових установах.

III. ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

3.1. Фінансування освітніх заходів, у тому числі організація процесу підвищення рівня бізнес-освіти суб'єктів підприємницької діяльності, організація та проведення досліджень, науково-практичних конференцій, виставок, ярмарків тощо, надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної, методологічної, правової, консультативної та іншої допомоги, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки здійснюються відповідно до програм та кошторисів, затверджених Наглядовою радою Фонду.

3.2. Основними критеріями при фінансуванні освітніх заходів є відповідність освітніх програм та проектів пріоритетним напрямам розвитку та підтримки підприємництва в Україні, їх значення для соціально-економічного розвитку держави.

IV. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО СТВОРЕННЮ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4.1. На фінансування заходів щодо створення об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі заснування регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва, Фонд спрямовує кошти в межах кошторису, затвердженого Наглядовою радою, які використовуються:

4.1.1. На заходи, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, реорганізацією та припиненням діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва, заснованих за участю Фонду.

4.1.2. На внески Фонду в статутний фонд/статутний капітал об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва.

4.1.3. На надання зворотної та безповоротної фінансової допомоги регіональним/місцевим фондам підтримки підприємництва для впровадження статутної діяльності.

4.2. Розмір внесків Фонду в статутний фонд/статутний капітал об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, регіональних/місцевих фондів підтримки підприємництва затверджується Наглядовою радою.

V. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

5.1. На фінансування та впровадження організаційних та інших заходів з питань розвитку підприємництва, у тому числі проведення з'їздів, конференцій, семінарів, видання книг, телепрограм тощо, спрямовуються кошти, призначені на розвиток підприємництва в Україні в межах кошторису, затвердженого Наглядовою радою Фонду.

5.2. Забезпечення діяльності Фонду, пов'язаної з організацією виконання та реалізацією фінансово-кредитної підтримки, освітніх заходів тощо, цільових програм розвитку підприємництва та підприємницьких проектів, з упровадженням державної політики підтримки підприємництва здійснюється згідно з кошторисом, що затверджується Наглядовою радою Фонду.

 

Директор департаменту
регіональної політики
 

 
Л. О. Буравльов
 

Опрос