Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации относительно финансовых показателей деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению активами институционных инвесторов (деятельность по управлению активами)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.11.2010 № 1714
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.11.2010 

м. Київ 

N 1714 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 грудня 2010 р. за N 1228/18523

Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 жовтня 2005 року N 520

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до пунктів 10, 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553, такі зміни:

1.1. Пункт 2.3 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Місячна інформація подається до Комісії лише в електронній формі".

1.2. У главі 3:

1.2.1. У пункті 3.2:

в абзаці третьому підпункту "а" слова та цифру "або (додаток 3)" виключити;

у підпункті "б" цифру "4" замінити цифрою "3".

1.2.2. У пункті 3.10 цифру "5" замінити цифрою "4".

1.3. У главі 5:

1.3.1. У заголовку глави слова "подання звіту про" виключити.

1.3.2. У пункті 5.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення повідомити про це Комісію, зазначивши причини, які призвели до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний розмір власного капіталу";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності повідомити Комісію про усунення цієї невідповідності та надати Комісії відповідні підтвердні документи, а саме: фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), складену на дату усунення такої невідповідності, підписану та засвідчену печаткою аудитора".

1.3.3. Пункти 5.2, 5.3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.5 вважати пунктом 5.2.

1.4. У додатку 2 до Положення слова "компанії з управління активами" замінити словом "Компанії".

1.5. Додаток 3 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 3, 4.

2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С. Бірюка.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва 

 
 
М. Бродський
 

 

Опрос