Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством транспорта и связи Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 15.11.2010 № 823
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2010 

м. Київ 

N 823 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2010 р. за N 1225/18520

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 28 вересня 2017 року N 328)

Відповідно до статті 14 Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Державній адміністрації зв'язку:

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Мінтрансзв'язку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку України Краснокутського С. В.

 

Міністр 

К. Єфименко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
С. Г. Гуджій
 

 

ПОРЯДОК
проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство транспорту та зв'язку України шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

При проведенні планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних, можуть брати участь уповноважені посадові особи Держфінмоніторингу.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ), державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мінтрансзв'язку:

операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошей).

1.3. Терміни, які застосовані в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Мінтрансзв'язку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою вважається перевірка діяльності СПФМ, яка передбачена у плані проведення перевірок.

Позаплановою вважається перевірка, яка не передбачена у плані проведення перевірок.

Мінтрансзв'язку має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка СПФМ уповноваженими посадовими особами Мінтрансзв'язку, не пов'язана з їх виходом за місцезнаходженням СПФМ.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка СПФМ уповноваженими посадовими особами Мінтрансзв'язку, пов'язана з їх виходом за місцезнаходженням СПФМ.

Суб'єктами перевірки є: СПФМ та/або його відокремлені підрозділи.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

2.1. Підставою для проведення Мінтрансзв'язку планової перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мінтрансзв'язку.

При формуванні плану проведення перевірок може бути передбачена участь уповноважених посадових осіб Держфінмоніторингу.

Планова перевірка СПФМ та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше ніж один раз на рік.

2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

2.3. Планова перевірка передбачає заплановану Мінтрансзв'язку перевірку відповідності діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної планової перевірки.

2.4. Планова перевірка охоплює перелік питань щодо додержання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6, 8 - 12, 17 та 22 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.5. Про проведення планової перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо письмово повідомлений Мінтрансзв'язку.

Повідомлення про проведення планової перевірки оформляється на бланку Мінтрансзв'язку, підписується Міністром або заступником Міністра Мінтрансзв'язку чи особою, яка виконує його обов'язки, та надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання СПФМ повідомлення про її проведення.

2.6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мінтрансзв'язку за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

Позапланова перевірка може проводитись без попереднього повідомлення СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

Про здійснення позапланової перевірки Мінтрансзв'язку письмово повідомляє Держфінмоніторинг за 10 днів до її початку, а в разі неможливості завчасного інформування - не пізніше від дня підписання розпорядчого документа про здійснення контрольного заходу.

2.7. Позапланова перевірка може проводитись за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування про ознаки порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;

за ініціативою Мінтрансзв'язку в разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом під час його діяльності вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виявлення Мінтрансзв'язку нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки, але можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки;

необхідність перевірки виконання СПФМ законних вимог посадових осіб Мінтрансзв'язку стосовно усунення ним порушень закону;

перелік підстав для проведення позапланової перевірки є вичерпним.

Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням суду та за постановою слідчого у кримінальній справі.

2.8. Для проведення перевірки Мінтрансзв'язку утворює робочу групу та призначає керівника зі складу членів робочої групи. До складу робочої групи мають право входити уповноважені посадові особи Держфінмоніторингу.

2.9. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мінтрансзв'язку - дві особи.

2.10. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки (далі - Посвідчення) у двох примірниках, які підписує Міністр або заступник Міністра (додаток 1). У разі відсутності Міністра або заступника Міністра Посвідчення підписується особами, що виконують їхні обов'язки.

2.11. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.

2.12. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром або заступником Міністра, але не більше ніж на 10 робочих днів.

2.13. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (або особою, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (або особа, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.

Керівник робочої групи за своїм підписом у разі необхідності разом з Посвідченням надає керівнику СПФМ (або особі, яка виконує його обов'язки) та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

2.14. Облік виданих Посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3).

III. Проведення планової перевірки

3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

3.2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі з обмеженим доступом, зокрема ті, що містять банківську або комерційну таємницю), які стосуються діяльності СПФМ та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

3.4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що цей документ створений СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника СПФМ або його відокремленого підрозділу чи особи, що виконує його обов'язки, та скріплену печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт (додаток 4).

3.5. У випадку здійснення планової безвиїзної перевірки до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

IV. Проведення позапланової перевірки

4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 2.7 розділу II цього Порядку, Міністром Мінтрансзв'язку або особою, яка виконує його обов'язки. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. У разі потреби одержання від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, на адресу СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надсилається письмовий запит за формою, встановленою у додатку 2, з вимогою надання відповідних документів.

4.4. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний у термін, визначений у запиті, надати Мінтрансзв'язку всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені копії (відмітка "Копія" зазначається у верхній правій частині аркуша, напис про засвідчення документа складається із слова "Згідно", найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту "Підпис", а також завіряється печаткою з найменуванням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу).

4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2 - 3.4 цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 5.

Акт перевірки підписують члени робочої групи і керівник СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особа, яка виконує його обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

5.2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму СПФМ та його відокремленим підрозділом викладаються в різних Актах перевірки. При цьому до Акта перевірки СПФМ вносяться дані про порушення, виявлені в його відокремленому підрозділі.

5.3. До примірника Акта перевірки Мінтрансзв'язку обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не може бути розголошена особами, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.4. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами перевірки в разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, вказує в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

5.7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи або особою, якій доручено проведення перевірки, не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.8. У разі ненадання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

5.9. Якщо член робочої групи не згодний зі змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

5.10. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, підписати Акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. При цьому в керівника залишається право надати в письмовій формі заперечення до Акта перевірки.

Один із примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, другий примірник зберігається у Мінтрансзв'язку.

5.11. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це запис на першому примірнику Акта керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки надсилається СПФМ та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися СПФМ та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Мінтрансзв'язку.

VI. Права та обов'язки керівника і членів робочої групи

6.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати з керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або особами, що виконують їхні обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.2. Керівник, члени робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику СПФМ (чи особі, яка виконує його обов'язки) у приміщенні СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або у приміщенні Мінтрансзв'язку другий примірник Посвідчення та отримати від цієї особи відмітку про це на першому примірнику Посвідчення. У разі відмови представника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання другого примірника Посвідчення керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;

повідомити керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи або особи, якій доручено проведення перевірки, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність СПФМ та його посадових осіб;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 7);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.3. Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається в разі:

а) недопуску робочої групи до приміщень СПФМ та/або його відокремленого підрозділу;

б) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їхні обов'язки) поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;

в) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їхні обов'язки) повернути перший примірник Посвідчення;

г) відмови (ухилення) керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їхні обов'язки) в наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

6.4. У разі відсутності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, складається Акт про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 8).

6.5. У разі відмови керівника СПФМ (особи, яка виконує його обов'язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов'язки) письмовий запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

VII. Права та обов'язки посадових осіб СПФМ

7.1. Посадові особи СПФМ та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

7.2. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких СПФМ та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їхні обов'язки) відповідними документами;

поставити на першому примірнику Посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Посвідчення, повернути перший примірник Посвідчення керівнику робочої групи;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;

надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.

7.3. Керівник СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особи, які виконують їхні обов'язки) може оскаржити дії членів робочої групи уповноваженій особі Мінтрансзв'язку, яка видала Посвідчення на проведення перевірки, або в судовому порядку.

 

Перший заступник голови
Державної адміністрації зв'язку
 

 
О. М. Довгаленко
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ N ___ від ___ ____________ 20__ року
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
                   (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та ______________________________
                                                                                                                                                                        (реквізити наказу) 

ДОРУЧАЮ: 

______________________________________________________________________;
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

  

_______________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Суб'єкт перевірки: _____________________________________________________________________

На підставі цього Посвідчення зазначені співробітники Мінтрансзв'язку мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати з керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особами, що виконують їхні обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Термін проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" _____________ 20__ року. 

___________________
                    (посада) 

____________
(підпис) 

М. П. 

___________________
(П. І. Б.) 

Термін продовження перевірки до "___" ___________ 20__ року. 

___________________
                    (посада) 

____________
(підпис) 

М. П. 

___________________

(П. І. Б.) 

Примірник посвідчення на проведення перевірки отримав 

___________________
                   (посада) 

____________
(підпис) 

__________________________
(П. І. Б. посадової особи СПФМ) 

"___" _____ 20__ року 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

 
 
 
 
 
"___"__________20__ року 

Керівнику ____________________________
______________________________________
    (найменування СПФМ та/або його відокремленого
           підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Місцезнаходження
______________________________________ 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи, якій доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,

на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (дата, номер наказу та посвідчення)
_____________________________________________________________________________________,
виданого _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
вимагаю на підставі статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в термін до ___ год. "___" _____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (приєднання до акта перевірки) належним чином засвідчені копії таких документів: 

___________________
                 (посада) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Посвідчення 

Дані суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу 

Вид перевірки 

Підстава проведення перевірки 

Строк проведення перевірки 

Склад робочої групи 

Продовження терміну дії посвідчення 

N  

дата видачі 

найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

обліковий ідентифікатор 

область 

N  

дата видачі 

10 

11 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Акт огляду електронного документа

_____________________________________________________________________________________
                                (найменування суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого
                                                                        підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

_____________________
           (місцезнаходження) 

"___" ____________ 20__ року 

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого _____________________________
_____________________________________________________________________________ N ______
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, уповноважені посадові особи Мінтрансзв'язку:

1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу оглянули електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: ___________________________________

Уповноважені посадові особи Мінтрансзв'язку: 

___________________
                    (посада) 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

___________________
                    (посада) 

____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Акт
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

_____________________________________________________________________________________
                   (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу)  

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

Вступна частина

Вид перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                         (планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Термін перевірки: з "___" _____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
                                                 (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________

Засоби зв'язку: ________________________________________________________________________
                                                                                                       (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась працівниками Мінтрансзв'язку: 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(посада) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(посада) 

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу: 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(посада) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(посада) 

Підстава для проведення перевірки: ______________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

Період діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку:
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (дата, номер видачі свідоцтва, ким видано) 

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом первинного фінансового моніторингу та/або відокремленим підрозділом для проведення перевірки 

N
з/п 

Назва документа 

Реквізити документа 

  

  

  

  

  

  

Відповідь на питання 1.
_____________________________________________________________________________________

Відповідь на питання 2.
_____________________________________________________________________________________ 

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 

N
з/п 

Виявлені порушення 

Підпункт, пункт, стаття, глава, розділ 

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено 

  

  

  

  

  

  

  

  

Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 

N
з/п 

Виявлені порушення 

Пропозиції щодо усунення порушення 

  

  

  

Перелік документів, які додаються до Акта проведення перевірки 

N
з/п 

Назва документа 

Реквізити документа 

Кількість сторінок 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник перебуває у _________________________________________________________

Другий примірник перебуває у __________________________________________________________

Уповноважені посадові особи Мінтрансзв'язку: 

________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

Один примірник Акта перевірки отримав: 

_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
   первинного фінансового моніторингу та/або
             його відокремленого підрозділу) 

____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Дані про суб'єкт первинного фінансового моніторингу 

Вид перевірки 

Підстава для проведення перевірки 

Строк проведення перевірки 

Період перевірки 

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено
 

Застосовані заходи впливу 

Штрафні санкції, накладені на посадових осіб 

найме-
нування
 

обліковий іденти-
фікатор 

код області 

вид заходу впливу 

штрафні санкції, накладені на юридичних осіб 

номер та дата документа про сплату 

штрафні санкції, накладені на юридичну особу* 

адміні-
стративні штрафи, накладені на посадових осіб**
 

припис про усунення порушень* 

передача матеріалів до правоохоронних органів* 

подання до суду про обме- ження, тимчасове припи- нення чи анулю- вання ліцензій (дозволів)*

інші 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

____________
* У графі ставиться "+" у разі застосування вказаного виду заходу впливу;

                                      "-" у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності. 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________
                    (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу,
                                                                                 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
_____________________________________________________________________ N ______________
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20 року, працівники Мінтрансзв'язку:

1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході на перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановили:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (короткий виклад обставин відмови)

Підписи працівників Мінтрансзв'язку: 

____________
         (підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________
        (підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Акт про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________
                   (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу,
                                                                                          ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

м. ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
__________________________________________________________________________ N _________
                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано посвідчення)
від "___" ____________ 20 року, працівники Мінтрансзв'язку:

1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремленого підрозділу встановили:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (години, хвилини), наявність/відсутність таблички з найменуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи працівників Мінтрансзв'язку: 

1. 

___________________
(посада) 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

2. 

___________________
(посада) 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

  

М. П. 

  

____________

Опрос