Идет загрузка документа (192 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе участковых инспекторов милиции в системе Министерства внутренних дел Украины

МВД
Положение, Приказ от 11.11.2010 № 550
Утратил силу

Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 11 листопада 2010 року N 550

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2010 р. за N 1219/18514

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 28 липня 2011 року N 487
,
 від 23 квітня 2012 року N 349

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 липня 2017 року N 650)

Відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону України "Про міліцію", статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", статті 3 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Указу Президента України від 19.07.2005 N 1119 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 N 1911-р "Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року", з метою підвищення ефективності роботи дільничних інспекторів міліції у сфері профілактики правопорушень та соціальної спрямованості їх діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС):

2.1. Забезпечити за напрямами діяльності виконання вимог цього Положення.

2.2. Посилити контроль за виконанням на місцях вимог цього Положення щодо вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, налагодження ділових стосунків з громадськістю в забезпеченні правопорядку, профілактики правопорушень. До керівників, які ігнорують вимоги цього Положення, уживати заходів дисциплінарного впливу згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС:

3.1. Забезпечити вивчення зазначеного Положення з дільничними інспекторами міліції та особовим складом підпорядкованих підрозділів органів внутрішніх справ й організувати роботу згідно з його вимогами.

3.2. Ужити заходів щодо приведення штатної чисельності дільничних інспекторів міліції відповідно до визначених нормативів. З метою створення належних умов для роботи цих працівників забезпечити їх необхідною кількістю службових приміщень, транспортом, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та спецзасобами.

3.3. Визначити в міськрайорганах внутрішніх справ 1 - 2 базові адміністративні зони, створити в їх межах належні умови для проведення практичних занять і стажування дільничних інспекторів міліції, які не мають відповідного досвіду роботи, з метою підвищення професійного рівня працівників та впровадження в практичну діяльність позитивних форм і методів їх роботи.

3.4. Протягом січня 2011 року розглянути на оперативних нарадах стан організації наставництва в службі дільничних інспекторів міліції. Провести практичні заняття з начальниками відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції міськрайорганів внутрішніх справ та наставниками щодо обміну досвідом роботи з питань навчання новопризначених працівників формам і методам роботи з населенням, спрямованим на підвищення авторитету працівника міліції.

3.5. Постійно вивчати умови праці дільничних інспекторів міліції, забезпечення їх службовими приміщеннями, житлом, транспортними засобами, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та спецзасобами. У разі потреби вносити органам державної влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо сприяння у вирішенні зазначених питань відповідно до статті 24 Закону України "Про міліцію".

3.6. Заборонити використання дільничних інспекторів міліції поза межами закріплених за ними адміністративних дільниць та для виконання завдань, не пов'язаних з їх службовими обов'язками.

4. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від 20.10.2003 N 1212 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2003 за N 1031/8352 (зі змінами), та наказ МВС від 25.07.2005 N 595 "Про затвердження Положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції в сільській місцевості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2005 за N 865/11145 (зі змінами).

5. Департаменту громадської безпеки МВС (Петровський В. В.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

7. Наказ надіслати за належністю.

8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
А. В. Могильов
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає завдання, основні напрями організації роботи, обов'язки і права працівників служби дільничних інспекторів міліції.

1.2. До складу служби дільничних інспекторів міліції входять:

1.2.1. Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.

1.2.2. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС).

1.2.3. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції відділів громадської безпеки міських управлінь, міських, районних органів внутрішніх справ (далі - міськрайоргани).

1.2.4. До особового складу працівників служби дільничних інспекторів міліції належать начальники управлінь (відділів, секторів), їх заступники, старші інспектори з особливих доручень, старші інспектори (інспектори), старші інспектори (інспектори) по роботі з населенням та громадськими формуваннями, старші дільничні, дільничні інспектори міліції та їх помічники, які перебувають на відповідних штатних посадах та мають спеціальні звання.

1.3. У своїй діяльності працівники служби дільничних інспекторів міліції керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та цим Положенням.

1.4. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції в системі МВС здійснюється відповідно до принципів законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням, незалежності від діяльності політичних партій та інших громадських об'єднань.

1.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції при здійсненні своїх повноважень взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

1.6. У цьому Положенні вживаються терміни в такому значенні:

Адміністративна дільниця - частина території адміністративної зони, яка наказом начальника міськрайоргану закріплюється за дільничним інспектором міліції.

Адміністративна зона - територія, що обслуговується міськрайорганом внутрішніх справ (три - чотири адміністративні дільниці), межі якої визначаються начальником міськрайоргану.

Громадська безпека - стан захищеності інтересів людини, суспільства й держави від суспільно небезпечних діянь і негативного впливу надзвичайних обставин, викликаних криміногенною ситуацією, стихійним лихом, катастрофами, аваріями, пожежами, епідеміями та іншими надзвичайними подіями.

Громадський порядок - система суспільних відносин, які складаються і розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, організацій, громадських об'єднань, праці й відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі.

Дільничний (старший) інспектор міліції - посадова особа органу внутрішніх справ, на яку покладено виконання завдань служби дільничних інспекторів міліції та яку наділено повноваженнями відповідно до законодавства.

Дільничний пункт міліції - службове приміщення, яке надається дільничному інспекторові міліції для роботи та прийому громадян.

Загальна профілактична робота - комплекс заходів, спрямованих на виявлення причин та умов, які призводять до скоєння правопорушень, їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-роз'яснювальної роботи серед громадян.

Звіт дільничного інспектора міліції перед населенням - форма профілактичної роботи, яка включає систематичне доведення до відома громадян інформації про стан правопорядку на адміністративній дільниці, заходи, які вживаються міськрайорганом внутрішніх справ щодо попередження правопорушень з метою підвищення авторитету та довіри населення до його діяльності.

Індивідуальна профілактична робота - комплекс заходів щодо конкретних осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, з метою попередження вчинення ними злочинів та інших правопорушень.

Паспорт на адміністративну дільницю - документ, який ведеться дільничним інспектором міліції з метою накопичення інформації про адміністративну дільницю. У ньому фіксуються такі дані: схема розташування дільниці, соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, стан злочинності та громадського порядку, наявність патрульних нарядів і громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, інші відомості та інформація, необхідна для виконання покладених на нього обов'язків.

Правопорядок - система суспільних відносин, які врегульовані нормами права.

Профілактичний облік - комплекс заходів щодо запобігання, попередження, фіксації та припинення протиправних дій, а також взяття на облік та накопичення відомостей щодо категорії осіб, які проживають на адміністративній дільниці та підлягають контролю з боку дільничного інспектора міліції.

Профілактичний обхід адміністративної дільниці - форма загальної профілактичної роботи дільничного інспектора міліції, яка поєднує відвідування установ, організацій, підприємств, помешкань громадян, осіб, які перебувають на профілактичних обліках в органах внутрішніх справ, установлення довірчих стосунків з населенням з метою отримання необхідної інформації.

Профілактична робота дільничного інспектора міліції - здійснення організаційно-практичних заходів з проведення загальної та індивідуальної профілактики правопорушень на адміністративній дільниці.

Робота дільничного інспектора міліції зі зверненнями громадян - діяльність щодо розгляду письмових (усних) звернень (заяв, клопотань, скарг, пропозицій, зауважень) громадян, що спрямована на захист їх прав, свобод і законних інтересів.

2. Основні завдання працівників служби дільничних інспекторів міліції

2.1. Проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед жителів адміністративної дільниці. Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується.

2.2. Робота з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

2.3. Участь разом з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні, попередженні, припиненні адміністративних правопорушень та злочинів, а також у розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці.

3. Основні функції працівників служби дільничних інспекторів міліції

3.1. Забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захист від протиправних посягань, надання у межах своїх повноважень правової, соціальної допомоги та інших послуг населенню.

3.2. Налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у зміцненні правопорядку та профілактиці правопорушень.

3.3. Всебічне, повне й об'єктивне дослідження причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень, унесення пропозицій щодо їх усунення, інформування населення з цих питань у своїх виступах як перед жителями адміністративної дільниці, так і через засоби масової інформації.

3.4. Організація діяльності базових дільничних пунктів міліції.

3.5. Формування позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності дільничних інспекторів міліції, підвищення довіри населення до міліції.

4. Організація роботи управління дільничних інспекторів міліції Департаменту громадської безпеки МВС України

4.1. Управління дільничних інспекторів міліції (далі - УДІМ) є структурним підрозділом Департаменту громадської безпеки МВС (далі - ДГБ). У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4.2. УДІМ забезпечує контроль за організацією роботи підрозділів дільничних інспекторів міліції управлінь (відділів) громадської безпеки (далі - УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС), міськрайорганів внутрішніх справ і надає їм організаційну та методичну допомогу в підвищенні ефективності роботи у сфері профілактики правопорушень, налагодженні співпраці з населенням та громадськими формуваннями в забезпеченні правопорядку, організації адміністративної діяльності служби, взаємодіє при вирішенні цих питань зі структурними підрозділами МВС, іншими центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями.

4.3. УДІМ здійснює комплексний аналіз результатів роботи дільничних інспекторів міліції України із забезпечення правопорядку, розробку та реалізацію програм, перспективних і поточних планів та заходів щодо вдосконалення діяльності служби. Готує проекти законів і підзаконних нормативно-правових актів, вносить керівництву ДГБ і МВС пропозиції щодо підвищення ролі дільничних інспекторів міліції у зміцненні правопорядку.

4.4. Разом з Департаментом кадрового забезпечення, Головним штабом МВС УДІМ здійснює заходи щодо зміцнення кадрового та професійного складу служби дільничних інспекторів міліції, забезпечення дотримання дисципліни і законності при виконанні ними своїх службових обов'язків.

4.5. УДІМ організовує узагальнення і впровадження в практику роботи дільничних інспекторів міліції позитивного досвіду та передових форм організації їх діяльності.

4.6. УДІМ готує необхідні матеріали для розгляду їх на колегіях (оперативних нарадах) МВС, методичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ.

4.7. УДІМ здійснює інспектування, проведення контрольних перевірок, комплексні й інші виїзди у міськрайоргани внутрішніх справ для вивчення стану службової діяльності, дисципліни та законності, фактичного забезпечення виконання Законів України "Про міліцію", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", а також надання їм методичної та практичної допомоги.

5. Організація роботи відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС

5.1. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції є структурними підрозділами УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС. У своїй діяльності вони керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

5.2. Відділи (сектори) дільничних інспекторів міліції:

забезпечують контроль за організацією роботи підрозділів дільничних інспекторів міліції в міськрайорганах внутрішніх справ і надають їм організаційну та методичну допомогу в організації профілактичної роботи, охороні громадського порядку, адміністративної діяльності, взаємодіють при вирішенні цих питань зі структурними підрозділами ГУМВС, УМВС, а також з органами державної влади й органами місцевого самоврядування;

розробляють і реалізовують заходи щодо зміцнення дисципліни та законності серед дільничних інспекторів міліції, збереження кадрового потенціалу служби та створення належних умов для їх роботи;

уживають заходів щодо підвищення ефективності діяльності дільничних інспекторів міліції у сфері профілактики правопорушень;

забезпечують своєчасне та якісне планування (прогнозування) профілактичної роботи дільничних інспекторів міліції та здійснюють контроль за його виконанням;

аналізують стан профілактики правопорушень, ефективності заходів, які вживаються дільничними інспекторами міліції, щодо його покращення. Вносять пропозиції до місцевих органів влади щодо усунення причин та умов, які призводять до їх учинення;

вивчають, узагальнюють і впроваджують у практичну діяльність служби дільничних інспекторів міліції міськрайорганів внутрішніх справ передовий досвід роботи з профілактики правопорушень;

здійснюють інспектування, контрольні перевірки, комплексні й інші виїзди у міськрайоргани внутрішніх справ для вивчення стану оперативно-службової діяльності, дисципліни та законності, фактичного забезпечення виконання Законів України "Про міліцію", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", а також надання працівникам служби методичної та практичної допомоги;

аналізують висновки службових перевірок міськрайорганів за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів особами, що перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ, за результатами чого вносять пропозиції до планів роботи підпорядкованих підрозділів з удосконалення організації профілактичної роботи дільничних інспекторів міліції.

здійснюють заходи з поліпшення добору, розстановки, виховання й підвищення професійної майстерності працівників служби дільничних інспекторів міліції;

за дорученням МВС у межах своєї компетенції організовують перевірки звернень громадян і службових осіб та вживають необхідних заходів щодо виконання вимог законодавства.

6. Повноваження начальників відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції міськрайорганів внутрішніх справ

6.1. Здійснюють керівництво дільничними (старшими) інспекторами міліції, їх помічниками, інспекторами (старшими) по роботі з населенням та громадськими формуваннями, спрямовують і координують їх діяльність щодо проведення профілактичної роботи на адміністративних дільницях.

6.2. Систематично контролюють, аналізують і оцінюють результати діяльності дільничних інспекторів міліції, уживають заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також вносять керівництву міськрайоргану пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби, зміцнення взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку.

6.3. Планують роботу відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції, організовують виконання запланованих заходів, підготовку аналітичних матеріалів з основних напрямів їхньої службової діяльності.

6.4. Представляють при призначенні на посади дільничних інспекторів (за дорученням начальника міськрайоргану) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадських формуваннях з охорони громадського порядку.

6.5. Контролюють прийняття та своєчасний якісний і повний розгляд дільничними інспекторами міліції звернень громадян та службових осіб, які перебувають у них на виконанні.

6.6. Вносять керівництву міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах дільничних інспекторів щодо результатів їхньої діяльності.

6.7. Здійснюють контроль за несенням служби дільничними інспекторами міліції, їх помічниками.

6.8. Щомісяця перевіряють наявність та ведення дільничними (старшими) інспекторами міліції службової документації, яка зберігається в їхньому службовому приміщенні, дотримання ними санітарного порядку й пожежної безпеки на робочому місті з відображенням результатів перевірки в Паспорті дільниці (додаток 1).

6.9. Надають допомогу дільничним інспекторам міліції з питань профілактичної роботи, підбору громадських помічників дільничних інспекторів міліції, підготовки матеріалів для проведення звітів перед населенням адміністративної дільниці.

6.10. Аналізують і готують пропозиції органам місцевого самоврядування про стан матеріально-технічного забезпечення дільничних інспекторів, потребу в наданні житла, службових приміщень, забезпечення їх меблями і засобами зв'язку.

6.11. Беруть участь у межах компетенції у відборі, навчанні, вихованні кадрів для служби дільничних інспекторів міліції. Уносять пропозиції про призначення на посаду, переміщення та звільнення з посади дільничних інспекторів, заохочення і притягнення у встановленому Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ порядку до дисциплінарної відповідальності, а також про заохочення громадян, членів громадських формувань з охорони громадського порядку, які активно сприяють міліції в забезпеченні охорони громадського порядку, профілактиці правопорушень.

6.12. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів міліції з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку щодо виконання ними завдань, передбачених законодавством, профілактики правопорушень, а також проведення роботи з особами, які перебувають на профілактичному обліку органів внутрішніх справ.

6.13. Уживають заходів щодо підвищення ролі старших дільничних інспекторів міліції в безпосередньому керівництві дільничними інспекторами та посиленні контролю за їх повсякденною службовою діяльністю.

6.14. Уживають заходів щодо закріплення дільничних інспекторів на адміністративних дільницях, унеможливлення доручення їм завдань, не передбачених функціональними обов'язками, а також створення належних умов для їх роботи, забезпечення житлом і службовими приміщеннями, транспортними засобами та засобами зв'язку.

6.15. Розробляють і подають на затвердження керівництву міськрайоргану графіки роботи підлеглих, виступів і звітів перед населенням, організовують та контролюють їх виконання.

6.16. Проводять за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ, службові розслідування щодо виконання дільничними інспекторами міліції обов'язків з профілактики злочинів стосовно осіб цієї категорії відповідно до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України.

При проведенні службового розслідування щодо дільничного інспектора міліції за фактами скоєння злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ, вивчаються:

відомості на осіб, що перебувають на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ;

матеріали про вчинений злочин;

пояснення від родичів, знайомих, сусідів за фактом скоєння злочину і його мотивів;

характеристики з місця проживання і роботи (навчання) особи, яка скоїла злочин;

рапорти (довідки) про індивідуально-профілактичну роботу, що проводилася дільничним інспектором міліції та працівниками інших служб і підрозділів з особою, що перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ і скоїла злочин;

інші документи, що містять відомості про особу, її зв'язки, спосіб життя (матеріали справ про адміністративний нагляд).

За матеріалами, отриманими під час службового розслідування, складається висновок з трьох розділів.

У першому розділі висновку міститься така інформація:

посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали керівника, що затвердив висновок;

посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали працівника, який проводив службове розслідування;

дата початку і закінчення розслідування;

повні дані про особу, яка перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ і скоїла злочин (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, місце роботи чи навчання, коли і які злочини, правопорушення вчиняв раніше, ужиті заходи), коротка фабула скоєного злочину, склад учасників, дата порушення кримінальної справи, статті Кримінального кодексу України.

У другому розділі висновку службового розслідування, який починається зі слова "Установив", указуються такі відомості:

з якого часу і на яких підставах особа, що вчинила злочин, перебувала на обліку в органі внутрішніх справ;

дані на працівників, які проводили профілактичну роботу з особою, що перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ і скоїла злочин;

інформація про поведінку особи в побуті, стосунки з родичами, знайомими, сусідами;

скільки, коли, які злочини чи правопорушення скоїла особа, яка перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ;

заходи, що вживалися до особи, яка перебувала на профілактичному обліку в органі внутрішніх справ, з оцінкою їх своєчасності та ефективності (якщо заходи до особи не вживалися, то вказати причини);

виявлені недоліки в здійсненні контролю за особою, недоліки в профілактичній і оперативно-розшуковій діяльності щодо встановлення зв'язків, намірів, способу життя, недоліки в роботі з попередження повторних злочинів, несвоєчасне взяття (або невзяття) особи на облік, інші обставини, що мають значення для об'єктивної оцінки повноти й ефективності роботи, що проводилася;

причини й умови, що призвели до вчинення злочину.

У третьому розділі висновку службового розслідування, що починається із слів "Уважав би", формулюються пропозиції про вжиття заходів для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів дисциплінарного впливу до дільничних інспекторів міліції.

Якщо під час службового розслідування виявляється вина працівників відділу дільничних інспекторів міліції, інших підрозділів або керівників, у висновку додатково вказуються їх посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали, відомості про виявлені недоліки і пропоноване дисциплінарне стягнення.

До висновку за матеріалами службового розслідування додаються проекти наказів, інформацій і копії виданих раніше документів.

За аналогічною схемою проводяться службові розслідування щодо дільничного інспектора за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів на побутовому ґрунті.

Висновок затверджується начальником міськрайоргану.

Якщо службове розслідування проводиться за дорученням МВС, висновок затверджується заступником начальника ГУМВС, УМВС - начальником міліції громадської безпеки, а за його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

6.17. Організовують та контролюють проведення дільничними інспекторами міліції профілактичної роботи з особами, які перебувають на профілактичних обліках.

6.18. Контролюють дотримання працівниками служби дільничних інспекторів міліції дисципліни та законності.

6.19. Забезпечують виконання рішень органів місцевого самоврядування.

6.20. Відповідають за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення дільничними (старшими) інспекторами міліції.

7. Порядок призначення старших дільничних (дільничних) інспекторів міліції та їх помічників

7.1. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції є громадянином України, який перебуває на відповідній штатній посаді начальницького складу органів внутрішніх справ та має спеціальне звання.

7.2. Старший дільничний інспектор міліції повинен мати вищу юридичну або іншу вищу освіту кваліфікаційного рівня "спеціаліст" чи "бакалавр" та стаж роботи на посаді дільничного інспектора не менше трьох років, а дільничний інспектор міліції - юридичну або іншу спеціальну освіту кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст", необхідний рівень знань, достатній для виконання своїх функціональних обов'язків, і прийняти Присягу працівника органів внутрішніх справ України.

При призначенні кандидата на посаду дільничного інспектора міліції, який буде обслуговувати територію з компактним проживанням етнічних меншин, доцільно враховувати його приналежність до цих меншин.

7.3. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника ГУМВС, УМВС.

7.4. Працівник, уперше прийнятий до органів внутрішніх справ на посаду дільничного інспектора, допускається до самостійної роботи на дільниці після початкової підготовки, а призначений на цю посаду після закінчення навчального закладу МВС чи з іншого підрозділу, якщо він раніше не працював на такій посаді, - після проходження відповідних курсів та тримісячного стажування на закріпленій дільниці під керівництвом досвідченого дільничного інспектора.

7.5. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції проходить курси підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах МВС безкоштовно.

7.6. Питання щодо прийому на службу, переведення працівників служби дільничних інспекторів в інші підрозділи або працівників з інших підрозділів міськрайорганів до служби дільничних інспекторів міліції обов'язково погоджуються із заступниками начальників - начальниками міліції громадської безпеки, керівництвом УГБ (ВГБ), відділів (секторів) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС.

7.7. З метою надання допомоги дільничним інспекторам міліції, що обслуговують території зі складною оперативною обстановкою, до штату служби дільничних інспекторів міліції вводяться посади помічників дільничних інспекторів міліції.

7.7.1. Кількість помічників дільничних інспекторів міліції визначається співвідношенням кількості таких посад і посад старших дільничних інспекторів і дільничних інспекторів міліції з розрахунку 1 : 4.

7.7.2. Помічникові дільничного інспектора міліції присвоюється спеціальне звання молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ.

7.7.3. Призначення на посаду помічника дільничного інспектора міліції та звільнення з неї здійснюються начальником міськрайоргану згідно з номенклатурою посад, що визначається наказом ГУМВС, УМВС.

7.7.4. Наказом начальника міськрайоргану помічник дільничного інспектора міліції закріплюється за конкретним дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції. Свою службову діяльність він здійснює під безпосереднім керівництвом дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції, за яким закріплений.

7.7.5. Помічник дільничного інспектора міліції не виносить рішень у справах про адміністративні правопорушення та не приймає рішення щодо відмови в порушенні кримінальної справи.

8. Права старшого дільничного (дільничного) інспектора міліції

8.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством України заходи примусу.

8.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що засвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію.

8.3. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на підставі та в порядку, встановленому законодавством України, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Положення.

8.4. Викликати громадян і службових осіб за справами і матеріалами, які перебувають у його провадженні або в провадженні слідчого (за його дорученням). У випадках і в порядку, що передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України і Кодексом України про адміністративні правопорушення, здійснювати привід громадян і посадових осіб, які без поважних причин ухиляються від явки за викликом.

8.5. Викликати осіб, які систематично вчиняють порушення громадського порядку та інші правопорушення, для винесення їм офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки.

8.6. Доставляти до міськрайоргану і затримувати осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, якщо вичерпані інші заходи впливу.

8.7. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування.

8.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законодавством заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

8.9. Входити безперешкодно в будь-який час доби:

на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень.

Забороняється входити на територію і в приміщення посольств, консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних громадян, які користуються дипломатичним імунітетом.

8.10. Затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ відповідно до Закону України "Про міліцію" осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачені законом, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, - на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб.

8.11. Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події чи стихійного лиха, доставлення до лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, переслідування правопорушників та доставлення їх до органів внутрішніх справ.

8.12. Уживати до осіб, які вчинили насильство в сім'ї, заходів, передбачених статтею 6 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї".

8.13. У невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам, організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їхньою згодою.

8.14. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю в порядку, установленому Законом України "Про міліцію".

8.15. Підписувати і надсилати запити:

до інформаційних центрів - щодо громадян, які є учасниками кримінального процесу, а також осіб, які перебувають на профілактичному обліку, з метою перевірки на наявність у них судимості;

за місцем роботи правопорушників - про видачу на них характеристик, довідок та інших документів, необхідних для перевірки заяв громадян, виконання запитів підприємств, установ і організацій, проведення профілактичної роботи;

закладів охорони здоров'я - про перебування громадян на медичному або профілактичному обліку, хворих на хронічний алкоголізм чи наркоманію, їх ставлення до лікування.

8.16. Направляти до органів державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи пропозиції щодо:

усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень;

ужиття заходів з метою попередження насильства в сім'ї, надання соціальної допомоги сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах;

призупинення (припинення) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, які неналежним чином виконують свої обов'язки.

9. Обов'язки дільничного інспектора міліції

9.1. Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та аналізувати оперативну обстановку на адміністративній дільниці.

9.2. Дільничний інспектор міліції повинен знати:

територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг, розташування й режим роботи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних цінностей, а також об'єктів дозвільної системи, аптеки, інші місця збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок їх охорони, місця стоянок транспортних засобів, а в сільській місцевості - усі населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та переробні організації, можливі місця незаконного вирощування посівів снотворного маку чи конопель, місця зберігання і переробки врожаю цих культур, які містять наркотичні речовини;

населення адміністративної дільниці, характер його зайнятості, етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру;

кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів, обставини, які призводять до їх скоєння, осіб, поведінка яких контролюється працівниками органів внутрішніх справ, прикмети осіб, що підозрюються у скоєні злочинів, осіб, що скоїли злочини, викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у розшуку;

законодавство, що регламентує діяльність служби дільничних інспекторів міліції, питання організації охорони громадського порядку та громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, а також керуватися ними у повсякденній діяльності;

місця концентрації осіб, схильних до скоєння адміністративних правопорушень та злочинів;

сили та засоби, які залучаються до охорони громадського порядку, попередження й розкриття злочинів та адміністративних правопорушень;

порядок огляду місця події, виявлення, закріплення та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, дії дільничного інспектора міліції на місці вчинення злочину, а також оформлення процесуальних документів, які складаються за дорученням слідчого.

9.3. Дільничний інспектор міліції має надавати допомогу:

9.3.1. Громадянам, службовим особам, підприємствам, установам, організаціям, громадським організаціям у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

9.3.2. Правову, першу медичну та іншу допомогу громадянам, які постраждали від протиправних дій, у результаті нещасних випадків, особам, які перебувають в безпорадному або іншому небезпечному для життя або здоров'я стані.

9.4. Дільничний інспектор міліції повинен попереджувати, виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати в межах своїх повноважень провадження у справах про адміністративні правопорушення.

9.5. При виявленні на території адміністративної дільниці інших порушень, реагування на які не належить до компетенції органів внутрішніх справ, інформувати про це органи державної влади та місцевого самоврядування.

9.6. Проводити профілактично-роз'яснювальну роботу серед населення з метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ.

9.7. Рекомендує особам, яким заподіяно тілесні ушкодження, звернутися до органів судово-медичної експертизи для проходження медичного обстеження для визначення ступеня тяжкості цих ушкоджень.

10. Організація роботи дільничного інспектора міліції на адміністративній дільниці

10.1. Організація роботи дільничного інспектора покладається на начальника міського, районного органу (управління) внутрішніх справ, його заступника - начальника міліції громадської безпеки та заступника начальника з керівництва дільничними інспекторами міліції. Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник відділу (сектору) дільничних інспекторів та старший дільничний інспектор.

10.2. За дільничним інспектором наказом начальника міськрайоргану закріплюється адміністративна дільниця, якій надається відповідний порядковий номер. Територія адміністративної дільниці (її розміри та межі) визначається, а за необхідності уточняється або переглядається (зменшується або збільшується) начальником міськрайоргану за поданням заступника начальника міськрайоргану (начальника міліції громадської безпеки, начальника служби дільничних інспекторів міліції) з обов'язковим урахуванням чисельності населення, яке проживає на дільниці, стану оперативної обстановки, наявності закріпленого за дільничним інспектором автотранспорту, особливостей території та адміністративного поділу міста (району) до визначених розрахунків (до 3 тис. чол. - у містах, у сільській місцевості - до 2,2 тис. чол., індивідуально диференційованої площі залежно від кількості населених пунктів, віддаленості їх від міськрайоргану та між собою), думки населення та місцевих органів самоврядування.

10.3. На період тривалої відсутності дільничного інспектора (відпустка, навчання, хвороба, відрядження та інше) обслуговувана ним адміністративна дільниця наказом начальника міськрайоргану за поданням заступника начальника (начальника міліції громадської безпеки, начальника служби дільничних інспекторів) закріплюється за іншим дільничним інспектором міліції.

10.4. Приймання дільниці проводиться під контролем начальника міліції громадської безпеки (за потреби - інших заступників начальника міськрайоргану), за участю старшого дільничного інспектора і в присутності дільничного інспектора, який здає дільницю. Дільничного інспектора, який приймає дільницю, ознайомлюють з її особливостями і станом оперативної обстановки. Про приймання-здавання дільниці робиться спеціальна позначка в паспорті на дільницю.

10.5. Дільничний інспектор міліції працює за особистим планом, складеним у робочому зошиті на кожен тиждень з урахуванням оперативної обстановки та наявності на виконанні кореспонденції.

Робочий зошит ведеться в довільній формі, реєструється в секретаріаті (канцелярії) міськрайоргану внутрішніх справ. Аркуші робочого зошита повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.

10.6. Дільничний інспектор міліції у своїй роботі тісно взаємодіє з працівниками інших служб та підрозділів міськрайоргану шляхом обміну інформацією, участі в плануванні та реалізації спільних заходів, що проводяться за рішенням його безпосереднього керівника, начальника міськрайоргану внутрішніх справ чи заступника.

10.7. Кожний дільничний інспектор міліції веде Паспорт дільниці, у якому зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан злочинності, організацію охорони громадського порядку, а також інша інформація, необхідна для виконання покладених на нього обов'язків.

10.8. Режим роботи дільничного інспектора міліції визначається залежно від стану оперативної обстановки на дільниці. Тривалість робочого часу та відпочинку визначається Законом України "Про міліцію", законодавством про працю і Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.91 N 114.

10.9. Протягом усього робочого дня дільничний інспектор зобов'язаний у встановленому начальником міськрайоргану внутрішніх справ або начальником міліції громадської безпеки порядку підтримувати зв'язок з черговим по міськрайоргану внутрішніх справ і своїм безпосереднім керівником.

10.10. Установлюються приймальні дні населення на кожній дільниці у вівторок з 09.00 до 11.00, четвер - з 18.00 до 21.00, суботу - одним із дільничних інспекторів міліції адміністративної зони з 10.00 до 13.00 у службовому приміщенні старшого дільничного інспектора.

10.11. Усі звернення під час особистого прийому громадян заносяться дільничним інспектором міліції до журналу обліку особистого прийому громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції (додаток 3) і реєструються відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та наказу МВС від 14.04.2004 N 400 "Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2004 за N 571/9170.

10.12. Дільничний інспектор міліції здійснює поквартирний та подвірний обхід помешкань громадян відповідно до методики проведення поквартирного (подвірного) обходу (додаток 4) з обов'язковим врученням візитних карток і пам'яток з профілактики злочинів. Результати обходу використовує в попереджувально-профілактичній роботі.

11. Особливості організації роботи дільничного інспектора міліції в сільській місцевості

Специфіка роботи дільничного інспектора міліції, який обслуговує сільську місцевість, насамперед визначається віддаленістю адміністративної дільниці від органу внутрішніх справ, відсутністю на цій території патрульної служби міліції, необхідністю виконання ним у тісній взаємодії з виконавчими органами сільських, селищних рад і громадськими організаціями функцій інших служб органів внутрішніх справ.

11.1. При закріпленні за дільничним інспектором міліції адміністративної дільниці в сільській місцевості враховується її територія (особливості, розміри та межі), кількість сільських (селищних) рад та населених пунктів, віддаленість їх від районного органу внутрішніх справ та між собою, стан оперативної обстановки.

Доцільно закріплювати адміністративну дільницю за дільничним інспектором міліції у межах однієї сільської (селищної) ради, що дасть йому можливість більш ефективно впливати на стан правопорядку на її території, оперативно реагувати на звернення громадян щодо вчинення злочинів та інших правопорушень.

11.2. Дільничний інспектор міліції, який обслуговує два і більше сільських населених пункти, здійснює прийом громадян у визначені дні відповідно до графіка, затвердженого начальником міськрайоргану внутрішніх справ.

Приклад: якщо дільничний інспектор міліції обслуговує чотири населених пункти, прийом громадян може здійснюватися за таким графіком:

перший, третій вівторок місяця з 09.00 до 11.00 - у першому населеному пункті;

другий, четвертий вівторок місяця з 09.00 до 11.00 - у другому населеному пункті;

перший, третій четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у третьому населеному пункті;

другий, четвертий четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у четвертому населеному пункті.

У сільській місцевості прийом громадян проводити разом з представниками сільських (селищних) рад (за їх згодою), що дасть можливість вирішувати порушені у зверненнях питання відповідно до компетенції органів внутрішніх справ.

11.3. З метою забезпечення належного громадського порядку, профілактики правопорушень у сільській місцевості дільничний інспектор міліції вживає таких заходів:

взаємодіє з головами сільських (селищних) рад, активом громадськості, керівниками сільськогосподарських підприємств, навчальних та культурних закладів з питань забезпечення правопорядку, профілактики правопорушень;

за відсутності громадських формувань з охорони громадського порядку виходить з клопотаннями до виконавчих комітетів сільських (селищних) рад щодо їх створення;

проводить за участю представників органів місцевого самоврядування, громадських помічників профілактично-роз'яснювальну роботу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, населення, звітує на загальних зборах громад щодо стану правопорядку в населених пунктах з метою удосконалення організації профілактичної роботи, формування у свідомості людей, особливо молоді, правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ, підняття престижу служби дільничних інспекторів серед громадян;

у взаємодії із сільськими (селищними) радами та громадськими організаціями попереджує правопорушення стосовно осіб, які потребують соціальної, правової та іншої допомоги. З цією метою налагоджує взаємодію з органами соціального забезпечення, опікунськими радами органів місцевого самоврядування, благодійними організаціями, вносить пропозиції про закріплення за самотніми особами літнього віку опікунів, організацію шефства над ними та вжиття інших заходів з метою зміцнення їх соціальної захищеності;

уживає заходів щодо попередження розкрадання сільгосппродуктів, пально-мастильних матеріалів, домашніх тварин. До цієї роботи активно залучає сільський актив, громадських помічників та членів громадських формувань з охорони громадського порядку;

у межах прикордонних районів взаємодіє з дільничними інспекторами прикордонної служби щодо проведення профілактичних заходів з протидії нелегальній міграції, виявлення шляхів проникнення контрабандних товарів, а також мешканців населених пунктів, розташованих у зоні державного кордону, через які здійснюються незаконні операції з переміщення товарів;

разом з громадськими помічниками, членами громадських формувань з охорони громадського порядку систематично проводить відпрацювання території адміністративної дільниці з метою виявлення місць незаконного посіву снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, які містять наркотичні речовини;

уживає заходів для попередження, виявлення фактів виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, реалізації самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва;

вносить пропозиції головам сільських (селищних) рад щодо усунення причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень.

12. Організація роботи старшого дільничного інспектора міліції у межах адміністративної зони

12.1. Кількість населення, що обслуговується старшим дільничним інспектором міліції, та чисельність групи дільничних інспекторів, якими він керує, установлюються начальником міськрайоргану внутрішніх справ залежно від стану оперативної обстановки, розмірів території та інших особливостей адміністративної зони.

12.2. Старший дільничний інспектор міліції одночасно з обслуговуванням закріпленої за ним дільниці з метою забезпечення організації роботи групи дільничних інспекторів і повсякденного контролю за їх діяльністю щомісяця, з урахуванням оперативної обстановки на території адміністративної зони, розробляє спільні заходи, які включає до плану роботи адміністративної зони.

12.3. Безпосередньо організовує:

щоденний інструктаж особового складу, задіяного до охорони громадського порядку на території обслуговування, та контроль за його роботою;

взаємодію дільничних інспекторів міліції з працівниками інших підрозділів міськрайоргану внутрішніх справ, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та населенням у профілактиці правопорушень;

не менше одного разу на місяць перевірку осіб, які перебувають на обліку дільничних інспекторів міліції;

проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед населення з питань запобігання вчиненню злочинів та інших правопорушень;

співпрацю дільничних інспекторів міліції з працівниками підрозділів кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України щодо організації та проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

(абзац шостий пункту 12.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

12.4. Здійснює контроль за підготовкою інформації до закладів охорони здоров'я щодо осіб, які виявлені під час проведення профілактичних заходів і становлять групу ризику - соціально небезпечних психічно хворих, носіїв СНІД, хворих на туберкульоз, наркоманію, венеричні захворювання, уживає заходів згідно із законодавством України разом з відповідними органами до їх локалізації та направлення на лікування.

12.5. З метою залучення населення до охорони громадського порядку, профілактики правопорушень уносить пропозиції до місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо створення громадських формувань з охорони громадського порядку.

12.6. Підтримує постійний зв'язок з черговим по міськрайоргану внутрішніх справ, орієнтує працівників, закріплених за адміністративною зоною, на зміни в оперативній обстановці та обставини скоєних злочинів.

12.7. Надає допомогу дільничним інспекторам міліції з питань підвищення їх професійної майстерності, відбору й організації роботи громадських помічників дільничних інспекторів міліції, зміцнення взаємодії з населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, проведення індивідуальної попереджувальної роботи з правопорушниками, своєчасного розгляду скарг, заяв і звернень громадян, виконання інших службових обов'язків.

12.8. Узагальнює й оцінює результати роботи групи дільничних інспекторів міліції за місяць, квартал, півріччя, рік і доповідає їх з відповідними пропозиціями начальнику відділу (сектору) дільничних інспекторів.

12.9. Безпосередньо відповідає за стан дисципліни і законності серед дільничних інспекторів міліції.

12.10. Вносить начальникові міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції з питань:

удосконалення діяльності дільничних інспекторів міліції, посилення їх ролі в профілактичній роботі з особами, які перебувають на обліках органів внутрішніх справ;

з урахуванням оперативної обстановки - найбільш доцільної розстановки сил і засобів, які за єдиною дислокацією використовуються на адміністративній зоні, їх маневреності та активності в попередженні й запобіганні порушенням громадського порядку і скоєння злочинів, насамперед на вулицях та в інших громадських місцях;

інформування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування про недоліки в організації роботи громадських формувань з профілактики правопорушень, усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

режиму роботи дільничних інспекторів міліції на закріпленій території;

зміни межі дільниці, що обслуговується;

створення дільничним інспекторам міліції необхідних умов праці та побуту;

заохочення та накладення на дільничних інспекторів міліції дисциплінарних стягнень.

13. Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи

13.1. Дільничний (старший дільничний) інспектор міліції, крім загальної профілактичної роботи серед населення на території адміністративної дільниці, здійснює профілактичні заходи щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на профілактичних обліках в органах внутрішніх справ, щодо попередження вчинення з їх боку злочинів та інших правопорушень з широким залученням до цієї роботи населення, громадських помічників.

13.2. Дільничний інспектор міліції ставить на профілактичний облік та у межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами таких категорій:

звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов'язано із позбавленням волі;

особами, яким було винесено офіційне застереження про неприпустимість учинення насильства в сім'ї;

особами, які страждають на тяжкі психічні розлади і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я.

(абзац п'ятий пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

Дільничний інспектор міліції взаємодіє та надає допомогу іншим підрозділам і службам органів внутрішніх справ в організації та проведенні профілактичних заходів стосовно осіб, які перебувають в них на профілактичних обліках. Про таких осіб підрозділи та служби органів внутрішніх справ інформують службу дільничних інспекторів міліції.

13.3. Вносить начальникові міськрайоргану внутрішніх справ пропозиції про встановлення адміністративного нагляду за раніше судимими, здійснює контроль за додержанням такими особами правил відповідно до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та встановлених судом обмежень. Уживає заходів щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, які порушують встановлені правила адміністративного нагляду.

13.4. Виявляє на адміністративній дільниці осіб, які допускають правопорушення в сім'ях, уживають наркотичні засоби і психотропні речовини без призначення лікаря, психічно хворих, які створюють безпосередню загрозу для себе та оточуючих. Уживає до зазначених осіб своєчасні заходи профілактичного впливу з метою недопущення вчинення ними злочинів та адміністративних правопорушень. Про отриману інформацію повідомляє заінтересовані підрозділи та служби органів внутрішніх справ, органи державної влади та місцевого самоврядування.

13.5. Установлює місця збору осіб, схильних до скоєння злочинів та правопорушень, осіб, які надають приміщення для вживання наркотиків і психотропних речовин, розпиття спиртних напоїв і розпусти, втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, про що інформує заінтересовані служби органів внутрішніх справ для вжиття заходів реагування.

13.6. З метою своєчасного виявлення осіб, схильних до вчинення правопорушень, дільничний інспектор міліції щомісяця вивчає та узагальнює:

інформацію чергової частини міськрайоргану внутрішніх справ про виїзди чергових нарядів міліції на сімейні конфлікти;

повідомлення закладів охорони здоров'я про заподіяння тілесних ушкоджень, пов'язаних з насильством у сім'ї;

скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про правопорушення, учинені в сім'ях;

матеріали, за якими винесено постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за фактами, що мали місце у сфері сімейно-побутових відносин;

матеріали громадських формувань з охорони громадського порядку щодо осіб, схильних до скоєння правопорушень.

13.7. Постановка на профілактичний облік осіб, що зазначені в пункті 13.2 цього Положення, проводиться на підставі мотивованого рапорту дільничного інспектора. Рішення про постановку на профілактичний облік приймає начальник міськрайоргану внутрішніх справ або його заступник.

Відомості на осіб, які беруться на профілактичний облік (далі - підоблікові особи), заносяться до журналу реєстрації підоблікових осіб (додаток 5).

Відомості про осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота дільничними інспекторами міліції, заносяться до інтегрованих інформаційно-пошукових систем органів внутрішніх справ.

Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді відповідно до визначеної форми. За відсутності персонального комп'ютера інформація заноситься в письмовій формі до зазначеного журналу, виготовленого друкарським способом.

Ведення зазначеного журналу покладається на працівників відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції міськрайоргану внутрішніх справ.

У дільничного інспектора міліції в електронному вигляді зберігаються відомості на підоблікових осіб, які проживають на території адміністративної дільниці.

Справи заводяться щодо раніше судимих осіб, яким установлено адміністративний нагляд, та осіб, засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини.

(абзац сьомий пункту 13.7 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

Справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів міліції.

Якщо особа одночасно належить до декількох категорій правопорушників, про це вказується в пункті 5 зазначеного журналу.

У разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання до міськрайоргану внутрішніх справ за територіальністю протягом п'яти днів надсилається відповідна інформація.

Загальною підставою для зняття з профілактичного обліку правопорушників усіх категорій є смерть, засудження до позбавлення волі, переїзд особи на інше постійне місце проживання, виправлення особи.

Проведення профілактичної роботи припиняється:

стосовно раніше судимих - при погашенні або знятті судимості;

стосовно засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, - після закінчення строку, визначеного вироком суду, якщо в період відбуття покарання вони не вчинили нового злочину;

стосовно осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, - у разі, якщо такі особи протягом року з моменту вчинення останнього правопорушення не допустили повторних правопорушень;

стосовно психічно хворих, які перебувають на обліку як соціально небезпечні, - після припинення диспансерного нагляду за такими особами.

14. Участь разом з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні, попередженні, припиненні та розкритті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці

14.1. Дільничний інспектор міліції:

здійснює заходи щодо попередження та припинення злочинів і адміністративних правопорушень, виявляє обставини, які призводять до їх учинення, і в межах своїх повноважень уживає заходів щодо усунення цих обставин;

постійно взаємодіє з працівниками оперативних та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів.

14.2. Установлює довірчі стосунки з громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє попередженню та розкриттю злочинів, інших правопорушень, розшуку злочинців та осіб, зниклих безвісти.

У разі отримання від населення інформації про осіб, які виношують наміри вчинити злочини або їх вчинили, розшукуваних злочинців, осіб, безвісно відсутніх, про злочини, пов'язані з наркоманією, незаконною міграцією, виготовленням фальсифікованих спиртних напоїв, про місця концентрації осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, а також при виявленні порушень правил благоустрою територій, інших правопорушень, реагування на які не належить до його компетенції, дільничний (старший) інспектор міліції інформує про це відповідні служби та підрозділи міськрайоргану внутрішніх справ, органи державної влади й місцевого самоврядування для вжиття заходів реагування.

Про направлення (передачу) інформації робиться відмітка у журналі обліку інформації, отриманої дільничними інспекторами міліції та переданої до оперативних служб, місцевих органів влади для подальшої перевірки і вжиття заходів реагування (додаток 6).

14.3. Негайно доповідає в чергову частину міськрайоргану внутрішніх справ про одержані під час роботи на дільниці заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або готуються. Уживає заходів щодо запобігання злочинам та їх припинення, затримання злочинців, надання допомоги потерпілим, охорони місця події.

14.4. До приїзду слідчо-оперативної групи на місці скоєння злочину уточнює інформацію про час, місце, спосіб його вчинення, очевидців та свідків, кількість злочинців, їх прикмети та здійснює охорону місця події.

За допомогою патрульних нарядів, громадських помічників та членів громадських формувань організовує переслідування і затримання злочинців по гарячих слідах та нагляд за місцем їх можливої появи з додержанням заходів безпеки громадян, своїх помічників та своєї особисто.

14.5. З метою розкриття злочину дільничний інспектор міліції перевіряє на причетність до його вчинення раніше судимих та інших осіб, які мешкають на закріпленій дільниці. При потребі доповідає рапортом начальникові міськрайоргану внутрішніх справ про необхідність перевірки працівниками оперативних підрозділів окремих осіб.

14.6. За окремими дорученнями працівників оперативних служб здійснює комплекс пошукових заходів за місцем проживання, навчання або роботи осіб, які перебувають у розшуку.

14.7. Дільничний інспектор міліції виконує доручення органів слідства, дізнання, прокуратури, суду та за їх постановою здійснює привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків та потерпілих.

Привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих здійснюється працівниками служби дільничних інспекторів міліції лише за тими злочинами, які було особисто розкрито, та в межах території, яку обслуговує міськрайорган внутрішніх справ.

15. Взаємодія дільничного інспектора міліції з патрульними нарядами, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та населенням щодо охорони громадського порядку, профілактики правопорушень

15.1. Дільничний інспектор міліції взаємодіє з патрульними нарядами, населенням, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, представниками підприємств, установ та організацій з метою забезпечення охорони правопорядку, профілактики правопорушень на території адміністративної дільниці.

15.2. Здійснює постійний аналіз стану правопорядку на адміністративній дільниці та вносить пропозиції начальнику міськрайоргану внутрішніх справ щодо найдоцільнішої розстановки та маневрування патрульних нарядів, громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку на території адміністративної дільниці.

15.3. За необхідності залежно від оперативної обстановки за погодженням з керівництвом міськрайоргану внутрішніх справ, а за його відсутності - з черговим по міськрайоргану здійснює маневрування патрульними нарядами на території дільниці.

15.4. Інформує патрульні наряди про зміни в оперативній обстановці, осіб, які здатні вчинити правопорушення. При вчиненні злочину залучає патрульні наряди до розшуку злочинців по гарячих слідах у межах адміністративної дільниці, що обслуговується.

15.5. Разом з патрульними нарядами, членами громадських формувань з охорони громадського порядку здійснює обхід дільниці, перевірку під'їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з метою виявлення осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, припинення злочинів та інших правопорушень. Під час несення служби надає рекомендації працівникам патрульної служби міліції щодо форм і методів профілактичної роботи.

15.6. Виступає перед населенням та в трудових колективах зі звітами про стан правопорядку на закріпленій території. Проводить серед населення адміністративної дільниці роз'яснювальну роботу про способи захисту і самооборони від злочинних посягань.

15.7. При пожежах, катастрофах, стихійних лихах та інших надзвичайних подіях організовує та вживає необхідних заходів щодо рятування людей, надання їм першої медичної допомоги, а також з охорони майна, що залишається без нагляду, своєчасно повідомляє про ці обставини чергового по міськрайоргану внутрішніх справ.

16. Організація діяльності інспекторів (старших інспекторів) по роботі з населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку

16.1. Організація залучення населення до охорони громадського порядку здійснюється інспекторами (старшими інспекторами) по роботі з населенням та громадськими формуваннями.

16.2. Правовою основою їх діяльності є Конституція України, Закони України "Про міліцію", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", акти Президента України, Кабінету Міністрів України та це Положення.

16.3. До основних завдань і функцій інспекторів (старших інспекторів) по роботі з населенням та громадськими формуваннями належать:

зміцнення зв'язків міськрайорганів внутрішніх справ з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, наданні громадянам необхідної правової допомоги та проведенні серед них правороз'яснювальної та правовиховної роботи;

установлення тісних зв'язків із засобами масової інформації, використання їх можливостей у висвітленні діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю, профілактиці правопорушень, роботи населення та громадських формувань у цьому напрямі;

взаємодія з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ, а також з органами житлово-комунального господарства, організаціями, підприємствами, незалежно від форм власності, громадськими формуваннями, трудовими колективами щодо профілактики правопорушень;

організація навчання членів громадських формувань, громадських помічників формам і методам попередження правопорушень, здійснення профілактичної роботи;

організація проведення інструктажів членів громадських формувань перед залученням їх до охорони громадського порядку;

вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи кращих громадських формувань з охорони громадського порядку, громадських помічників щодо боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень;

планування й організація проведення серед населення та в трудових колективах звітів дільничних інспекторів міліції про стан правопорядку на адміністративних дільницях;

розроблення тематики проведення занять із членами громадських формувань з охорони громадського порядку, громадськими помічниками з метою проходження ними відповідної правової та спеціальної підготовки;

надання допомоги членам громадських формувань з охорони громадського порядку у веденні документації (журналу проведення інструктажів, журналу виходу на забезпечення правопорядку та окремих доручень керівника органів внутрішніх справ у сільській місцевості, планів тощо, які ведуться у довільній формі);

внесення пропозицій до реєструючих органів або прокуратури щодо ініціювання ними відповідно до статті 8 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" питання про припинення в судовому порядку діяльності тих громадських формувань з охорони громадського порядку, які не виконують вимог, узгоджених органами внутрішніх справ при реєстрації їх положень (статутів).

16.4. Основними формами взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку є:

проведення нарад за участю керівників громадських формувань з охорони громадського порядку, на яких розробляються та погоджуються спільні заходи із забезпечення правопорядку на територіях обслуговування;

заслуховування звітів керівників громадських формувань з охорони громадського порядку щодо участі їх членів в охороні громадського порядку, проведенні спільних з органами внутрішніх справ профілактичних рейдів та інших відпрацювань територій населених пунктів;

розгляд стану матеріально-технічного забезпечення громадських формувань з охорони громадського порядку;

заохочення членів громадських формувань з охорони громадського порядку у встановленому законодавством порядку;

проведення звірок наявної кількості громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів, зареєстрованих відповідно до Закону "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

вирішення питань щодо відновлення, створення нових та припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

З метою накопичення інформації про діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку, аналізу та узагальнення результатів їх роботи, стану взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування в кожному органі внутрішніх справ заводять справи-накопичувачі, перелік матеріалів, які повинні знаходитися у справі-накопичувачі щодо аналізу та узагальнення результатів роботи громадських формувань з охорони громадського порядку, наведено у додатку 7 до Положення.

17. Організація діяльності громадських помічників дільничних інспекторів міліції

17.1. Згідно із Законами України "Про міліцію", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Указу Президента України від 19.07.2005 N 1119 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" дільничні інспектори міліції мають право залучати громадян, за їх згодою, для надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним правопорушенням і злочинам.

17.2. Громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції можуть бути лише члени громадських формувань з охорони громадського порядку, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати поставлені перед ними завдання, виявили бажання до співпраці з органами внутрішніх справ та рекомендовані загальними зборами громадських формувань з охорони громадського порядку.

17.3. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції на громадських засадах надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам міліції у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, профілактики скоєння правопорушень, у тому числі особами, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань.

17.4. У своїй діяльності громадський помічник дільничного інспектора міліції неухильно керується вимогами законодавства, у спілкуванні з громадянами поводиться тактовно і ввічливо.

17.5. На громадських помічників дільничних інспекторів міліції у повному обсязі поширюються права, обов'язки, правові гарантії та соціальний захист відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

17.6. Запропоновані загальними зборами громадських формувань з охорони громадського порядку кандидати в громадські помічники дільничних інспекторів міліції перевіряються в установленому порядку за відповідними обліками органів внутрішніх справ.

17.7. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор міліції доповідає про це рапортом начальникові міськрайоргану внутрішніх справ. До рапорту додаються: рекомендація загальних зборів громадського формування з охорони громадського порядку, особиста заява кандидата з проханням зарахувати його громадським помічником дільничного інспектора міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3 х 4 см, завірена керівником громадського формування з охорони громадського порядку ксерокопія посвідчення члена громадського формування, довідки про результати перевірки дільничним інспектором міліції кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ (про судимість, притягнення до адміністративної відповідальності тощо), а також характеристики з громадського формування, за місцем проживання, роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватися також рекомендації трудового колективу, навчального закладу.

17.8. Рішення про зарахування кандидата громадським помічником дільничного інспектора міліції приймає начальник міськрайоргану після вивчення його ділових і моральних якостей та співбесіди з ним. Кандидатові роз'яснюються обов'язки громадського помічника дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, пропозицій, заяв та скарг громадян, сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв'язку з населенням, суворого дотримання законодавства України, ввічливого і тактовного ставлення до громадян. Для зарахування кандидата громадським помічником дільничного інспектора міліції видається наказ начальника міськрайоргану. Наказом визначається також закріплення громадського помічника дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міліції. При зміні дільничного інспектора міліції або з інших причин громадського помічника дільничного інспектора міліції може бути перепризначено відповідним наказом.

17.9. Громадському помічникові дільничного інспектора міліції видаються під особистий підпис посвідчення, зразок якого наведено у додатку 8, спеціальний нагрудний знак МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора міліції" (далі - нагрудний знак), опис якого наведено у додатку 9. Посвідчення підписує начальник міськрайоргану. Облік посвідчень, нагрудних знаків, контроль за їх видачею покладається на начальників відділів (секторів), дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС. При виконанні обов'язків громадський помічник дільничного інспектора міліції при собі повинен мати посвідчення, яке зобов'язаний пред'являти на вимогу громадян або посадових осіб. Нагрудний знак закріплюється на одязі з правого боку, по центру.

17.10. На кожного громадського помічника дільничного інспектора міліції формується особова справа, у якій зберігаються документи, перелічені в пункті 17.7 цього Положення, а також витяг з наказу про зарахування громадським помічником дільничного інспектора міліції, відомості про заохочення та інші дані, що характеризують громадського помічника дільничного інспектора міліції і результати його роботи. Особові справи зберігаються у відділі (секторі) дільничних інспекторів міліції.

17.11. У разі переїзду до іншої місцевості або звільнення громадянина від виконання обов'язків громадського помічника дільничного інспектора міліції незалежно від причини начальник міськрайоргану за поданням дільничного інспектора міліції, за яким цей громадський помічник закріплений, видає наказ про відрахування останнього та повідомляє про це керівника громадського формування з охорони громадського порядку. Посвідчення в нього вилучається і знищується за актом, а нагрудний знак повертається до органу внутрішніх справ і видається іншому громадському помічникові дільничного інспектора міліції.

17.12. Громадські помічники дільничних інспекторів міліції, які порушують законодавство, негідно поводяться або не бажають працювати, а також звернулися з проханням про звільнення від обов'язків через хворобу чи з інших причин, за наказом начальника міськрайоргану виключаються зі складу громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Особова справа громадського помічника дільничного інспектора міліції та його посвідчення при цьому знищуються. У разі втрати громадським помічником дільничного інспектора міліції посвідчення або нагрудного знака вони вважаються недійсними, а за фактом їх втрати проводиться перевірка і приймається відповідне рішення про їх анулювання.

17.13. Керівництво роботою громадських помічників дільничних інспекторів міліції здійснюють дільничні інспектори міліції, за якими вони закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні громадським помічникам дільничних інспекторів міліції відповідних доручень, навчанні методиці та тактиці охорони громадського порядку, запобіганні й розкритті злочинів, а також у проведенні відповідної виховної роботи з ними.

17.14. Доручення громадському помічникові дільничного інспектора міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор міліції, за яким він закріплений, або особа, яка його заміщує. Зміст доручення визначається посадовими обов'язками дільничного інспектора міліції і не може виходити за їх межі.

Даючи доручення, дільничний інспектор міліції інформує громадського помічника дільничного інспектора міліції про оперативну ситуацію на адміністративній дільниці, спосіб і методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв'язку і взаємодії з іншими працівниками міліції та громадськістю, а також черговою частиною районного органу внутрішніх справ.

Особлива увага звертається на необхідність суворого дотримання законності громадським помічником дільничного інспектора міліції.

17.15. Дільничний інспектор міліції постійно контролює роботу громадського помічника дільничного інспектора міліції, його дії при виконанні доручення, перевіряє якість, повноту та об'єктивність складених ним документів і відомостей.

17.16. Навчання громадських помічників дільничних інспекторів міліції формам і методам роботи з охорони громадського порядку, боротьбі зі злочинністю і профілактиці правопорушень керівники міськрайорганів і дільничні інспектори міліції здійснюють у процесі інструктажів, під час здійснення контролю за їх роботою, при підбитті її підсумків.

17.17. Не рідше одного разу на рік на базі органів внутрішніх справ з громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції проводяться спеціальні групові заняття, де вивчаються основи кримінального, адміністративного права та законодавство України щодо роботи дільничних інспекторів міліції з основних напрямів їх діяльності.

17.18. Забороняється давати громадським помічникам дільничних інспекторів міліції доручення, які не відповідають вимогам цього Положення. Не дозволяється доручати громадським помічникам дільничних інспекторів міліції самостійне проведення процесуальних та інших завдань, що є винятковою компетенцією працівників міліції.

17.19. Захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань.

17.20. Надавати допомогу дільничним інспекторам міліції в забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, профілактиці правопорушень.

17.21. Негайно інформувати дільничних інспекторів міліції, а в разі їх відсутності - чергових міськрайорганів про відомі їм факти підготовки чи вчинення злочинів, місця зосередження осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, і груп нелегальних мігрантів.

17.22. Сприяти дільничним інспекторам міліції у виявленні та розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті майна сільськогосподарських товариств, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань.

17.23. Охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції.

17.24. Уживати заходів для надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень.

17.25. Брати участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

17.26. Громадський помічник дільничного інспектора міліції має право:

вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень;

вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення документів, що посвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення питання про притягнення до відповідальності за допущене правопорушення;

доставляти до органу внутрішніх справ, у службові приміщення дільничного інспектора міліції, виконавчого органу селищної (сільської) ради або громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, установлення особи порушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим;

проводити індивідуально-профілактичну роботу з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів, та тими, хто перебуває на профілактичних обліках органів внутрішніх справ;

складати протоколи про адміністративні правопорушення.

17.27. Крім того, громадський помічник дільничного інспектора міліції має право застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби відповідно до статті 14 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

17.28. Виконувати інші доручення дільничних інспекторів міліції.

17.29. Облік роботи кожного громадського помічника дільничного інспектора міліції здійснюється в журналі, який ведеться дільничним інспектором міліції у довільній формі, і покладається на дільничного інспектора міліції, за яким він закріплений.

17.30. У журналі обліку роботи зазначаються заходи, до проведення яких залучався громадський помічник дільничного інспектора міліції, виконані ним доручення, досягнуті результати. Журнал обліку зберігається в дільничного інспектора міліції.

17.31. Оцінка роботи громадського помічника дільничного інспектора міліції визначається з огляду на його вміння працювати з людьми, особистий внесок у попередження та профілактику правопорушень, а також рівень довіри до нього людей.

18. Критерії оцінки діяльності дільничного інспектора міліції

18.1. Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за:

рівнем довіри населення, яке проживає на адміністративній дільниці, до його службової діяльності;

участю у наданні допомоги громадянам у реалізації їхніх прав і законних інтересів, сприянні державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків;

своєчасним, якісним та повним розглядом звернень громадян;

реальним станом громадського порядку та вжиттям заходів для його стабілізації;

участю в місцевих заходах щодо усунення причин і умов, що призводять до вчинення правопорушень;

якістю проведення профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ;

ефективністю залучення до профілактичної роботи громадських помічників, населення та громадських формувань;

станом особистої та обліково-реєстраційної дисципліни;

формуванням позитивного авторитету служби дільничних інспекторів міліції.

18.2. Крім того, оцінюється вміння використання у попередженні правопорушень можливостей, передбачених Законами України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", "Про попередження насильства у сім'ї", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

19. Ресурсне забезпечення діяльності дільничних інспекторів міліції

19.1. Для роботи і прийому громадян дільничні інспектори міліції забезпечуються службовими приміщеннями, персональними комп'ютерами з доступом до інформаційних баз даних, які ведуться в органах внутрішніх справ, іншою оргтехнікою та засобами зв'язку, у сільській місцевості - додатково транспортними засобами. Службові приміщення повинні відповідати вимогам до дільничного пункту міліції, зразок яких наведено у додатку 10.

Забезпечення службових приміщень необхідним матеріально-технічним оснащенням здійснюється з урахуванням вимог статті 24 Закону України "Про міліцію".

19.2. Дільничному інспектору для зберігання службової документації надається індивідуальна металева шафа (сейф), яка встановлюється у службовому приміщенні на дільниці. Дільничний інспектор для зберігання табельної зброї та спеціальних засобів, крім того, забезпечується сейфом (металевим ящиком), що встановлюється у нього в квартирі (будинку) в установленому порядку.

19.3. Дільничний інспектор несе службу в установленій формі одягу, з табельною зброєю, засобами зв'язку та спецзасобами. Після закінчення несення служби зброя і боєприпаси негайно здаються черговому по міськрайоргану. Дільничний інспектор, який має дозвіл начальника міськрайоргану на постійне користування зброєю, після закінчення несення служби зберігає зброю за місцем його постійного проживання у разі наявності прикріпленого до стінки або підлоги металевого ящика з внутрішнім замком. До вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів не повинні мати доступу інші особи.

Дільничному інспектору міліції видається спеціальний нагрудний знак МВС України "Дільничний інспектор міліції" (далі - нагрудний знак).

Опис спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції" наведено в додатку 11 до цього Положення.

Нагрудний знак є зовнішньою ознакою того, що працівник органу внутрішніх справ перебуває на посаді дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції.

Нагрудний знак закріплюється за кожним дільничним, старшим дільничним інспектором міліції наказом начальника органу внутрішніх справ.

Отримання нагрудного знака дільничний інспектор міліції засвідчує підписом у журналі видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків (додаток 12).

Забороняється передавати нагрудний знак працівникам інших служб, у тому числі на період виконання ними обов'язків з охорони громадського порядку, а також стороннім особам.

Нагрудний знак закріплюється на форменому одязі з лівого боку по центру на відстані 1 см вище планок зі стрічками медалей, а за відсутності останніх - на 3 см вище верхньої стрічки клапана нагрудної кишені. За відсутності кишені - на 3 см нижче лівого погона.

Виготовлення нагрудних знаків покладається на Департамент матеріального забезпечення МВС України. Начальники ГУМВС, УМВС організовують подання заявок на виготовлення необхідної кількості нагрудних знаків.

Керівники служби дільничних інспекторів міліції зобов'язані періодично перевіряти наявність нагрудного знака у дільничних інспекторів міліції. У разі звільнення з посади дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції незалежно від причини нагрудний знак повертається його безпосередньому начальнику або іншій посадовій особі, яка виконує його обов'язки, про що робиться відповідна відмітка в журналі видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків.

У разі пошкодження нагрудного знака і неможливості його поновлення він підлягає знищенню. Про факт знищення знака складається відповідний акт.

За фактами втрати, пошкодження знака проводиться службове розслідування. При встановленні вини працівника до нього вживаються відповідні заходи дисциплінарного впливу.

(пункт 19.3 доповнено абзацами згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

20. Заходи щодо зміцнення служби та стимулювання роботи дільничних інспекторів міліції

20.1. Пункт 20.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 28.07.2011 р. N 487,
у зв'язку з цим пункти 20.2, 20.3
вважати відповідно пунктами 20.1, 20.2)

20.1. З метою підвищення зацікавленості особового складу служби дільничних інспекторів міліції в постійному вдосконаленні професійної майстерності, вивчення і розповсюдження позитивного досвіду роботи серед працівників цієї служби, піднесення авторитету серед населення проводяться конкурси з визначення кращого за професією та кращого дільничного пункту міліції.

Конкурс з визначення кращого дільничного пункту міліції проводиться щороку у два етапи: перший - у міськрайорганах внутрішніх справ, другий - серед переможців першого етапу в головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Підсумки першого етапу конкурсу підбивають у березні, другого етапу - у червні.

З метою вирішення організаційних і практичних питань під час проведення конкурсу на визначення кращого дільничного пункту міліції створюються робочі комісії у складі:

на першому етапі: голови (начальника міськрайоргану внутрішніх справ), заступника голови (заступника начальника міськрайоргану внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки), членів комісії: начальника відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції міськрайоргану внутрішніх справ, працівників підрозділів з кадрового забезпечення, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації (за згодою їх керівників);

на другому етапі: голови (заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС), заступника голови (начальника управління (відділу) громадської безпеки ГУМВС, УМВС), членів комісії: начальника відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС; працівників підрозділів кадрового забезпечення, центрів громадських зв'язків ГУМВС, УМВС, начальників міськрайорганів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації (за згодою їх керівників).

Робочі комісії зобов'язані:

забезпечити об'єктивність при визначенні кращих дільничних пунктів міліції;

ознайомити працівників служби дільничних інспекторів міліції з вимогами конкурсу та критеріями визначення кращого дільничного пункту міліції;

затвердити графіки відвідування дільничних пунктів міліції міськрайорганів внутрішніх справ;

ужити заходів для широкого інформування органів внутрішніх справ і населення про проведення конкурсу та його результати.

Комісія детально ознайомлюється зі станом дільничних пунктів міліції та визначає кращий за бальною системою відповідно до таблиці нарахування балів для визначення кращого дільничного пункту міліції (додаток 13).

Переможці конкурсів визначаються за найбільшою сумарною кількістю балів, про що складається протокол робочої комісії.

За результатами підбиття підсумків конкурсу серед дільничних пунктів міліції переможцеві конкурсу вручається:

на першому етапі - диплом переможця та цінний подарунок;

на другому етапі - перехідний вимпел та цінний подарунок.

Зразок опису вимпела "Кращий дільничний пункт міліції" наведено в додатку 14, а графічного зображення - в додатку 15.

У наступному році перехідний вимпел переходить (або залишається) у дільничному пункті міліції, який визнається переможцем.

Виготовлення перехідних вимпелів та видача цінних подарунків здійснюються за рахунок коштів ГУМВС, УМВС.

(пункт 20.1 доповнено абзацами згідно з наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

20.2. Хід і результати проведення конкурсів широко висвітлюються в засобах масової інформації.

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ПАСПОРТ
дільниці N ___________

_________________________________________________________________
(найменування міськрайоргану внутрішніх справ)

 

 

 

 

Почато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

 

(Друкується на внутрішньому боці обкладинки)

ПРАВИЛА
ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПАСПОРТА ДІЛЬНИЦІ

1. Паспорт на дільницю ведеться для накопичення інформації про соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, стан злочинності і громадського порядку, наявність патрульно-постових нарядів і громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень, інших відомостей.

2. Зазначену інформацію дільничний інспектор одержує в під час роботи та вивчення закріпленої за ним дільниці, особистого спілкування з населенням, а також у підрозділах міськрайоргану внутрішніх справ, державних органах і громадських організаціях.

3. Цей паспорт реєструється в секретаріаті (канцелярії) міськрайоргану внутрішніх справ, видається дільничному інспектору під його підпис і зберігається безпосередньо в нього. Записи в паспорті ведуться авторучкою (у спеціально обумовлених випадках - олівцем), чітко й акуратно.

4. При зміні межі дільниці оформляється новий паспорт на неї, у який переноситься інформація, що стосується новоствореної дільниці, раніше заведений паспорт здається до секретаріату (канцелярії) міськрайоргану внутрішніх справ і знищується у встановленому порядку.

5. Порядок ведення паспорта на дільницю перевіряється начальником міськрайоргану внутрішніх справ чи його заступниками раз на півріччя, а начальником відділу (сектору) з керівництва дільничними інспекторами міліції - щокварталу.

ВІДОМОСТІ
про рух паспорта дільниці

N з/п 

Звання, прізвище, ім'я та по батькові (старшого) дільничного інспектора  

Дата заведення (приймання) паспорта на дільницю  

Дата здавання паспорта на дільницю до секретаріату міськрайоргану внутрішніх справ  

ЗМІСТ ПАСПОРТА ДІЛЬНИЦІ

1. Характеристика дільниці

1.1. План дільниці.

1.2. Відомості, що характеризують дільницю.

1.3. Підприємства, організації, установи, сільськогосподарські підприємства, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства.

1.4. Гуртожитки.

1.5. Об'єкти дозвільної системи.

2. Патрульні наряди міліції та громадські формування, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень.

3. Облік тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених на адміністративній дільниці, у яких особи, що їх скоїли, не встановлені.

4. Відмітки про перевірку організації роботи дільничного інспектора міліції.

1. Характеристика дільниці

1.1. План дільниці (зберігається в конверті, який знаходиться в паспорті на дільницю).

Порядок складання плану

План дільниці складається на окремому аркуші (масштаб визначається залежно від розмірів дільниці). Для позначення об'єктів на плані використовуються загальноприйняті топографічні знаки.

На план наносяться:

у міській місцевості - межа території дільниці, проспекти, вулиці, провулки, житлові будинки (з позначенням номера), підприємства, установи, навчальні заклади, місця відпочинку населення та ін.;

у сільській місцевості - межі території населених пунктів, які межують з дільницею і населеними пунктами, розташованими на її території, у кожному населеному пункті за необхідності позначаються вулиці й розміщені на них будинки, державні органи влади та громадські організації, в обов'язковому порядку вказуються дорожні шляхи, які з'єднують населені пункти.

На план можуть наноситись інші об'єкти, які складають особливості дільниці і становлять інтерес у питаннях організації охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

1.2. Відомості, що характеризують дільницю

N з/п 

Основні дані 

Станом на 

1 січня___ р.  

1 січня ___ р.  

1 січня ___ р.  

Територія дільниці (кв. км)  

  

  

  

Житлові будівлі (усього)  

  

  

  

  

У тому числі:  

  

  

  

2.1 

Приватні будинки  

  

  

  

2.2 

Квартири  

  

  

  

Гуртожитки  

  

  

  

Проживає населення (усього)  

  

  

  

На території дільниці розміщено:  

  

  

  

5.1 

Промислових, сільськогосподарських підприємств  

  

  

  

5.2 

Об'єктів дозвільної системи  

  

  

  

5.3 

Об'єктів торгівлі  

  

  

  

5.4 

Відділень банків, поштових відділень  

  

  

  

5.5 

Лікарень, поліклінік, медпунктів, аптек  

  

  

  

5.6 

Автостоянок, гаражних кооперативів  

  

  

  

1.3. Підприємства, установи, організації, сільськогосподарські, промислові підприємства, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, житлово-комунального господарства

N з/п 

Назва, відомча належність 

Місцезнаходження  

Прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефони установи 

Примітка 

1.4. Гуртожитки

N з/п 

Назва підприємства, установи, яким належить гуртожиток 

Місцезнаходження гуртожитку 

Вид гуртожитку (чоловічий, сімейний, жіночий, змішаний), кількість мешканців 

Прізвище, ім'я та по батькові коменданта і вихователів, телефони гуртожитку 

Наявність пропускного режиму, телефон вахтера 

1.5. Об'єкти дозвільної системи

N з/п 

Назва підприємства, установи, організації, відомча належність  

Місцезнаходження  

Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за об'єкт дозвільної системи, телефони  

Предмети і речовини, які підпадають під контроль  

Номер відповідного дозволу, ким і коли виданий, строк дозволу  

2. Патрульні наряди міліції та громадські формування, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень

N з/п 

Номер поста, маршруту, назва громадського формування  

Час початку і закінчення несення служби  

Місцезнаходження поста або маршруту  

Примітка  

3. Облік тяжких та особливо тяжких злочинів, які були вчинені на адміністративній дільниці, у яких особи, що їх скоїли, не встановлені

N з/п 

Статті Кримінального кодексу України, номер кримінальної справи, коли і ким порушена 

Дата, час і коротка фабула вчиненого злочину 

Відмітки про роботу, яку виконав дільничний інспектор щодо розкриття злочину 

Дата розкриття, відомості про особу, яка вчинила злочин 

4. Відмітки про перевірку організації роботи дільничного інспектора міліції

N з/п 

Посада, звання особи, яка перевіряє організацію роботи дільничного інспектора 

Результати перевірки 

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

Зразок

ОФІЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
про неприпустимість протиправної поведінки

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ініціали дільничного)
на підставі статті 11 Закону України "Про міліцію" виніс офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки
___________________________________________________________________________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання правопорушника) 

у зв'язку з тим, що ___________________________________________________________________
                                                                                    (короткий зміст вчинення правопорушення)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Мені роз'яснено, що в разі вчинення правопорушень я можу бути притягнутий до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності згідно із законодавством України.

Підпис особи, яка вчинила правопорушення _____________________________________________

___ ____________ 20__ року

Офіційне застереження здійснено у присутності
___________________________________________________________________________________
                         (вказати П. І. Б. та місце проживання особи, яка була присутня при винесенні застереження)
___________________________________________________________________________________ 

Дільничний (старший) інспектор міліції
______РВ ГУМВС, УМВС в ________ області
____________________________________
                              (звання, П. І. Б.) 

  

___ ____________ 20__ року
                      (дата) 

______________
(підпис дільничного) 

___ ____________ 20__ року
                      (дата) 

_________________
(підпис особи, яка була присутня
при винесенні застереження) 

 

Міністерство внутрішніх справ України

_________________________________________________________________
(назва міськрайоргану внутрішніх справ)

_________________________________________________________________
(назва ГУМВС, УМВС)

Дільничний пункт міліції N ______________

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції

_____________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ініціали)

Почато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

 

ПРАВИЛА
видачі, ведення, зберігання та здавання журналу обліку особистого прийому громадян дільничним інспектором міліції

1. Журнал звернень та прийому громадян реєструється в секретаріаті міськрайоргану внутрішніх справ, видається дільничному інспекторові міліції за його підписом і зберігається безпосередньо в нього.

2. При переведенні з адміністративної дільниці дільничний інспектор здає журнал у секретаріат.

3. Журнал зберігається в металевій шафі (сейфі) у службовому приміщенні дільничного інспектора міліції.

4. Записи в журналі ведуться чітко й акуратно. При отриманні заяви (повідомлення) громадян про вчинений злочин, іншої нетаємної інформації, яка становить оперативний інтерес, дільничний інспектор міліції заносить її до журналу.

Про отримання заяви про вчинення злочину дільничний інспектор міліції негайно доповідає черговому по органу.

5. У разі закінчення строку дії журналу, його пошкодження і неможливості подальшого ведення оформляється новий журнал. Раніше заведений журнал здається в секретаріат міськрайоргану і знищується в установленому порядку.

6. Порядок ведення журналу перевіряється начальником міськрайоргану та його заступником - начальником міліції громадської безпеки не рідше одного разу на півріччя, начальником відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції - щокварталу. Про результати перевірок журналу в ньому робиться відповідний запис.

N з/п 

Дата й час прийому громадян або заяв (повідомлень) 

П. І. Б.
(для посадових осіб також найменування підприємства, установи, організації) 

Місце проживання, телефон (для посадових осіб - службова адреса і телефон) 

Короткий зміст заяви, повідомлення 

Дата і порядковий номер реєстрації заяви у відповідному журналі або секретаріаті 

ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМ ІНСПЕКТОРОМ МІЛІЦІЇ

_______________________________________________________________________________
(указуються дата і час перевірки, посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали особи,
яка перевіряла, результати перевірки та пропозиції щодо усунення недоліків)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

Методика
проведення поквартирного (подвірного) обходу

Дільничний інспектор міліції, який здійснює поквартирний (подвірний) обхід помешкань громадян, повинен:

1. Установити:

1.1. Прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження громадян.

1.2. Домашній телефон.

1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата, ОВС, що видав, місце реєстрації).

1.4. Місце роботи, навчання, посаду, робочий телефон.

1.5. Наявність судимості (дата, стаття ___ Кримінального кодексу України, установа, де відбував покарання, дата звільнення).

1.6. Перебування на обліку в диспансері (психоневрологічному, наркологічному, туберкульозному).

1.7. Перебування на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ (категорія).

1.8. Наявність в особистому користуванні вогнепальної (нарізної, гладкоствольної), газової зброї (марка, модель, калібр, умови зберігання, номер дозволу, ліцензії на зберігання та носіння). Дата видачі, яким органом внутрішніх справ видано, дата закінчення дії (продовження) ліцензії, дозволу.

1.9. Наявність в особистому користуванні автомототранспорту (марка, модель, колір, номерний знак, місце стоянки).

2. З'ясовувати:

2.1. Відомості про мешканців інших квартир, будинків, що підлягають, на думку опитуваного, контролю з боку міліції.

2.2. Відомості про місця можливого збору осіб, схильних до вчинення правопорушень та злочинів (горища, підвали, притони тощо).

2.3. Відомості про осіб, від яких можна очікувати вчинення правопорушень, з метою проведення з ними профілактичної роботи.

3. Проводити роз'яснювальну роботу з мешканцями будинків про правомірні способи захисту життя, здоров'я, майна від протиправних зазіхань (металеві двері, замки із "секретом", установка охоронної сигналізації з виводом на пульт централізованої охорони та інші).

4. Вручити візитну картку.

5. Вручити пам'ятку з профілактики злочинів.

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації підоблікових осіб

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

Місце проживання 

Категорія обліку 

Дата взяття на облік 

Дата та підстави зняття з обліку 

Дільничний, який здійснює профілактичну роботу 

Примітка 

1. Якщо особа одночасно перебуває на декількох видах обліків, про це робиться відмітка в графі 5 "Категорії обліку" журналу.

2. У разі зняття особи, яка одночасно перебуває на двох або більше обліках, з одного виду обліку робиться відповідна відмітка в графі 7 "Дата та підстави зняття з обліку".

3. Журнал реєстрації підоблікових осіб ведеться в електронному вигляді відповідно до визначеної форми.

4. У разі відсутності персонального комп'ютера інформація заноситься в письмовій формі до журналу, виготовленого друкарським способом.

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ЖУРНАЛ
обліку інформації, отриманої дільничними інспекторами міліції та переданої до оперативних служб, органів місцевої влади для подальшої перевірки і вжиття заходів реагування

N з/п 

Короткий зміст інформації 

Прізвище та ініціали дільничного інспектора міліції 

Направлено оперативного підрозділу, органів місцевої влади за дорученням начальника міськрайоргану, його заступника 

Дата і номер реєстрації у відповідному журналі, секретаріаті, журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Наслідки реалізації (N кримінальної справи, матеріалу про відмову в порушені кримінальної справи, адмінпротоколу та ін.) 

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які повинні знаходитися у справі-накопичувачі щодо аналізу та узагальнення результатів роботи громадських формувань з охорони громадського порядку

1. Копія рішення відповідної ради щодо реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку (далі - ГФ).

2. Копія погодженого з органами внутрішніх справ положення (статуту) ГФ.

3. Інформація про склад керівного органу ГФ, а також затверджений список членів ГФ.

4. Матеріали перевірок членів ГФ за відповідними обліками органів внутрішніх справ.

5. Тематичні плани проведення занять з членами ГФ, затверджені керівниками органів внутрішніх справ, на кожний квартал.

6. Копії довідок про проходження членами ГФ навчання з правової та спеціальної підготовки.

7. Узгоджені з керівниками ГФ та затверджені начальником органу внутрішніх справ щомісячні графіки виходу членів ГФ на спільні патрулювання.

8. Затверджені щомісячні графіки проведення інструктажів членів ГФ керівним складом міськрайоргану внутрішніх справ, працівниками оперативних служб та дільничними інспекторами міліції.

9. Щомісячні графіки перевірки спільних чергувань працівників міліції та членів ГФ на маршрутах патрулювання.

10. Ксерокопії рапортів працівників міліції про участь членів ГФ у розкритті злочинів, виявленні та припиненні правопорушень.

11. Щотижневі повідомлення керівників ГФ про результати проведення спільних з працівниками міськрайорганів рейдів та інших заходів щодо відпрацювання територій.

12. Завірені керівниками ГФ щомісячні акти звірки правопорушників, виявлених членами ГФ, і осіб, доставлених у чергові частини міськрайорганів.

13. Відомості про заохочення членів ГФ керівниками міськрайорганів внутрішніх справ та ГУМВС, УМВС.

14. Відомості про наявність у членів ГФ пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, та інших спеціальних засобів.

15. Відомості щодо стану забезпечення членів ГФ посвідченнями та нарукавними пов'язками.

16. Відомості про роботу ГФ щодо їх участі у проведенні спільних профілактичних заходів (рейдів, відпрацювань тощо), розкритті злочинів та затриманні правопорушників.

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ЗРАЗОК
посвідчення громадського помічника дільничного інспектора міліції

Бланк посвідчення громадського помічника дільничного інспектора міліції (далі - посвідчення) є карткою розміром 100 х 70 мм.

На лицьовому боці посвідчення надруковано слова "Посвідчення громадського помічника дільничного інспектора міліції", а нижче - слова "Громадський помічник дільничного інспектора міліції відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" має право вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень".

Лицьовий бік посвідчення зафарбовується: верхня половина - блакитним, нижня половина - жовтим кольором, а написи наносяться чорним кольором (схематичне зображення додається).

На зворотному боці посвідчення зазначаються міськрайорган внутрішніх справ, що його видав, номер посвідчення, прізвище, ім'я та по батькові пред'явника, дата видачі і термін дії посвідчення, а також відводиться місце для фотокартки особи, якій воно оформляється (схематичне зображення додається).

Достовірність записів у посвідченні засвідчується підписом посадової особи та печаткою органу, що його видав.

Для захисту внесеної до посвідчення інформації може використовуватися прозора плівка для холодного або гарячого ламінування.

 

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ОПИС
спеціального нагрудного знака МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора міліції"

Спеціальний нагрудний знак МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора міліції" (далі - знак) виготовляється з білого металу і має форму стилізованого щита, у центрі якого вміщено зображення восьмикутної зірки з розбіжними променями, накладеної на зображення меча вістрям униз. У круглому медальйоні зірки на синьому емалевому тлі вміщено зображення двох рук, що стискаються, в обрамленні лаврового вінка. У верхній частині щита на синій емалевій стрічці напис - "Громадський помічник", у нижній частині на двох емалевих стрічках написи - "Дільничного інспектора" і "Міліції".

Усі зображення і написи рельєфні, з білого металу, пружки окуття щита у його внутрішній частині - з жовтого металу.

Розмір знака - 70 х 45 мм.

Зворотний бік знака плоский, із застібкою для кріплення до одягу і вигравіруваним індивідуальним порядковим номером.

ЗОБРАЖЕННЯ
спеціального нагрудного знака МВС України "Громадський помічник дільничного інспектора міліції"

 

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ВИМОГИ
до дільничного пункту міліції

1. Організація дільничних пунктів міліції

1.1. Дільничний пункт міліції організовується:

1.1.1. У містах - у межах однієї адміністративної дільниці дільничного інспектора або декількох суміжних дільниць.

1.1.2. У сільській місцевості - у межах сільського (селищного) адміністративно-територіального утворення.

При розгляді питання про виділення службового приміщення під дільничний пункт міліції враховується можливість розміщення в ньому для спільної роботи дільничних інспекторів міліції, їхніх помічників та представників громадськості.

Дільничний пункт міліції має розташовуватися, як правило, у центрі адміністративної дільниці (мікрорайону).

2. Вимоги до приміщення дільничного пункту міліції

Дільничний пункт міліції - це окреме приміщення (кабінет), розташоване в адміністративних будівлях, на підприємствах, в організаціях, установах тощо.

(абзац перший глави 2 у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

Мати двері з надійними замками: зовнішні - дощаті, товщиною не менше 40 мм, оббиті ззовні листовим металом або суцільнометалеві.

На віконних прорізах мати металеві ґрати.

Мати охоронну сигналізацію, за можливості з виводом на пульт централізованої охорони або автономну сигналізацію типу "Сирена" на зовнішньому боці будинку.

Відповідати вимогам пожежної безпеки і санітарно-гігієнічним нормам.

3. Оснащення дільничного пункту міліції

3.1. Дільничний пункт міліції на видному для населення місці повинен мати світлове табло з написом "Дільничний пункт міліції", а також вивіску про дні і години прийому громадян з телефонами дільничних інспекторів міліції та чергової частини міськрайорганів внутрішніх справ (зразки 1 і 2).

Розміри вивіски становлять 500 х 350 мм, виготовляється з цільного листа пластмаси товщиною 3 мм, символи розміщенні шляхом клеєння.

Зразок 1

 

Зразок 2

РЕЖИМ РОБОТИ
дільничного пункту міліції 

Щодня 

З 09.00 до 21.00
(у дві зміни) 

Дні та години прийому населення 

Старший дільничний інспектор капітан міліції Іванов Іван Іванович (обслуговує будинки і домоволодіння м. Тетіїв по вул. Широка, будинки 1 - 23, 2 - 28) 

Вівторок - 09.00 до 11.00
Четвер - з 18.00 до 21.00
Субота - з 10.00 до 13.00 

Дільничний інспектор капітан міліції Петров Петро Петрович (обслуговує будинки і домоволодіння сіл Іванівка та П'ятигори) 

Вівторок - з 09.00 до 11.00
Четвер - з 18.00 до 21.00 

3.2. У коридорі (холі) приміщення дільничного пункту міліції розташовуються стенди наочної агітації, на яких розміщуються:

Конституція України;

Закон України "Про міліцію";

закони, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, у тому числі органів місцевого самоврядування, прийняті з питань забезпечення правопорядку;

витяг із Закону України "Про звернення громадян";

буклети-пам'ятки населенню з правової тематики;

інша необхідна інформація.

3.3. Приміщення дільничного пункту міліції оснащуються меблями, інвентарем, оргтехнікою, засобами зв'язку і спеціальною літературою з розрахунку на одного дільничного інспектора:

N з/п 

Назва 

Кількість 

Стіл письмовий 

Стілець напівм'який 

Стілець для відвідувачів 

Шафа для одягу 

Шафа для збереження бланків службової документації 

Металева шафа-сейф для тимчасового збереження службових документів 

Телефонний апарат, радіостанція 

1/1 

Комп'ютер 

Копіювальна техніка 

10 

Мікрокалькулятор 

11 

Репродуктор проводового мовлення 

12 

Настільна лампа 

13 

Люстра 

14 

Портьєри і фіранки 

на кожне вікно 

15 

Посуд для питної води 

16 

Аптечка з медикаментами і перев'язувальними засобами 

17 

Мило і рушник 

1 комплект 

18 

Вогнегасник 

19 

Бібліотечка юридичної і педагогічної літератури 

4. Необхідний список документації, що зберігається в дільничному пункті міліції (з розрахунку на одного дільничного інспектора):

4.1. Настінний план адміністративної дільниці (мікрорайону).

4.2. Паспорт на адміністративну дільницю.

4.3. Робочий зошит дільничного інспектора міліції.

4.4. Журнал обліку особистого прийому громадян дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції.

4.5. Несекретні накази, інструкції, методичні рекомендації щодо діяльності дільничних інспекторів міліції.

4.6. Юридична і педагогічна література.

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

 
В. В. Петровський
 

 

ОПИС
спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції"

Спеціальний нагрудний знак "Дільничний інспектор міліції" (далі - знак) має вигляд восьмикутної зірки. Кожен кут складається з великого променя, який має радіальний напрямок від центру і рівномірно розширюється до кінця. Радіус кола, що описує кінці великих променів, - 32 мм. Кожен з восьми секторів зірки складається з 12 маленьких променів.

У центральній частині знака на фоні восьмикутника розташовано малий Державний Герб України жовтого кольору.

Восьмикутник вписаний у коло з діаметрами: 42 мм - зовнішній та 32 мм - внутрішній. По колу розміщено текст: "ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ" та особистий номер, який складається з двох великих літер, що засвідчують належність до області, і чотирьох цифр порядкового номера (наприклад: АА0000). Текст від особистого номера відокремлено крапками.

Знак виготовляється методом карбування складових частин із подальшим збиранням або штампуванням під тиском та має сферичне заокруглення. Матеріал, з якого виготовляється знак, - нержавіюча сталь.

Кріплення з фіксацією карабінного типу виготовляється також з нержавіючої сталі.

Карбовані літери напису заповнюються акриловою емаллю чорного кольору.

Зі зворотного боку знака нанесено напис: "Власність МВС України".

ЗОБРАЖЕННЯ
спеціального нагрудного знака МВС України "Дільничний інспектор міліції"

(Положення доповнено додатком 11 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

 

Журнал
видачі та повернення спеціальних нагрудних знаків МВС України "Дільничний інспектор міліції"

__________________________________________________________________
(найменування підрозділу)

Почато "____" ___________20____ року
Закінчено "___" __________ 20_____ року

(Друкується на внутрішньому боці обкладинки)

Журнал повинен бути зареєстрований у канцелярії (секретаріаті) міського, районного органу внутрішніх справ.

(Положення доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

 

ТАБЛИЦЯ
нарахування балів для визначення кращого дільничного пункту міліції

N
з/п

Критерії оцінки

Максимальна кількість балів

1

Оснащення необхідною оргтехнікою:

 

1.1

Комп'ютер

6

1.2

Принтер

6

1.3

Телефон

6

1.4

Факс

4

1.5

Ксерокс

3

2

Оснащення меблями

8

3

Оснащення металевими шафами (сейфами)

4

4

Забезпечення необхідною інформацією:

 

4.1

Інформаційні та агітаційні стенди

8

4.2

Інформаційна література для населення з правової тематики

6

4.3

Інша необхідна інформація

5

5

Підтримання в належному стані наявної матеріально-технічної та інформаційної бази кабінетів, її збереження та своєчасне оновлення

12

6

Повнота та якість ведення службової документації

12

7

Дотримання санітарного стану в кабінеті

12

8

Наявність обладнання, необхідного для забезпечення протипожежної безпеки:

 

8.1

Вогнегасник

5

8.2

Інструкція про заходи протипожежної безпеки в службових приміщеннях

5

9

Забезпеченість приміщення сучасними комунальними зручностями

10

10

Естетичне оформлення приміщення дільничного пункту міліції (дипломи, картини, квіти тощо)

10

11

Стан взаємодії з населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку

10

12

Стан висвітлення в засобах масової інформації позитивних форм і методів роботи

8

(Положення доповнено додатком 13 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

 

ОПИС
вимпела "Кращий дільничний пункт міліції"

Вимпел "Кращий дільничний пункт міліції" (далі - вимпел) виготовляється у формі п'ятикутника (30 х 45 см) темно-синього кольору. У центрі п'ятикутника розташовано зображення восьмипроменевої зірки сріблястого кольору (стилізованого символу МВС України). У центрі восьмипроменевої зірки зображено восьмикутник сріблястого кольору із зображенням малого Державного Герба України золотистого кольору. Навколо восьмикутника напис жовтого кольору на білому фоні: "ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ · УКРАЇНА ·". Під зображенням восьмипроменевої зірки розташовано розімкнутий лавровий вінок (символ слави і пошани) золотистого кольору. У верхній частині п'ятикутника нанесено напис жовтого кольору: "УМВС УКРАЇНИ В ... ОБЛАСТІ", у нижній - "КРАЩИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ ПУНКТ МІЛІЦІЇ". Уздовж контуру вимпел оброблено смугою жовтого кольору та бахромою золотистого кольору (крім верхнього зрізу).

Зразок вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

(Положення доповнено додатком 14 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

 

Графічне зображення вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

(Положення доповнено додатком 15 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.04.2012 р. N 349)

____________

Опрос