Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 1-екологічні витрати "Отчет о расходах на охрану окружающей природной среды и экологические платежи"

Госкомстат
Приказ от 11.11.2010 № 452
действует с 01.01.2011

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі"

Наказ Державного комітету статистики України
від 11 листопада 2010 року N 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2010 р. за N 1202/18497

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення державного статистичного спостереження за охороною навколишнього середовища НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 24.10.2006 N 494, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за N 1194/13068, що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр охорони навколишнього
природного середовища України
 

 
М. В. Злочевський
 

 

Зміни
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі"

1. У главі 4:

1.1. Пункти 4.2 та 4.3 викласти в такій редакції:

"4.2. У графі 1 цього розділу відображаються суми нарахованих до сплати протягом звітного року зборів, штрафів і позовів за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені екологічні платежі: кошти, фактично перераховані банками з рахунків підприємств на відповідні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства. Якщо у звітному році були перераховані кошти в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони також повинні відображатися у рядках 1500, 1600, 1700 по графі 2.

4.3. У рядку 1500 у графі 1 відображаються сумарні дані про нарахований збір за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені протягом звітного року суми збору за забруднення навколишнього природного середовища.".

1.2. Пункти 4.9 та 4.10 викласти в такій редакції:

"4.9. У рядку 1600 у графі 1 відображаються пред'явлені суми штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів незалежно від того, чи були ці суми пред'явлені на підставі рішення суду або іншим шляхом. У графі 2 зазначаються обсяги фактично сплачених у звітному році штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів.

4.10. У рядку 1700 у графі 1 зазначаються пред'явлені позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за визнаними претензіями, рішеннями суду про задоволення позовів). У графі 2 відображається обсяг фактично відшкодованих (сплачених, примусово стягнутих заборгованостей) у звітному році позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.".

1.3. Пункти 4.11 - 4.16 виключити.

2. У главі 5:

2.1. Заголовок глави викласти у такій редакції: "5. Екологічні послуги".

2.2. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. У рядку з кодом 4000 наводяться сумарні дані про надходження (виплату) коштів за надання послуг екологічного характеру, а також надходження коштів від продажу побічної продукції та відходів. Сума даних граф 1, 3, 4, 5 повинна дорівнювати сумі рядків з кодами: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900. Дані рядка 4000 для графи 2 повинні дорівнювати сумі рядків з кодами: 4200, 4300.".

2.3. Пункт 5.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.3 - 5.11 вважати відповідно пунктами 5.2 - 5.10.

2.4. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. У графі 2 виділяється частина коштів, яка надійшла від житлово-комунальної сфери за надання природоохоронних послуг населенню, за очищення зворотних вод і поводження з відходами.".

2.5. Пункти 5.5 та 5.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.10 вважати відповідно пунктами 5.5 - 5.8.

2.6. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. У графі 3 указуються надходження від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні природоохоронних заходів, наприклад отримання енергії або утилізація матеріалів при переробці відходів. Зокрема, цей показник уключає кошти, що надійшли від продажу продукції, отриманої у результаті переробки відходів (наприклад, продажу гранульованого шлаку, виробленого у результаті переробки відходів доменного шлаку), а також продажу відходів, наприклад, металобрухту, ртутних ламп тощо.".

2.7. Пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. У графі 4 наводяться дані про оплату послуг природоохоронного призначення, які включають платежі спеціалізованим організаціям (підприємствам) за відведення та очищення зворотних вод (рядок 4200), збирання та перероблення відходів (рядок 4300), рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого шару ґрунту (рядок 4400), оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи та відшкодування збитків і втрат у цій графі не відображаються.".

2.8. Пункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. У графі 5 виділяється оплата за надання послуг природоохоронного призначення, які здійснювались державними та комунальними підприємствами.".

3. У додатку до Інструкції:

3.1. Рядки з кодами 450, 460, 525, 530 вважати відповідно рядками з кодами 460, 470, 530, 540.

3.2. Доповнити додаток таким кодом:

"

450 

Охорона надр та мінеральних ресурсів 

вивчення режиму підземних вод, екзогенних екологічних процесів; картування забруднених вод, екзогенних екологічних процесів; ліквідаційний тампонаж свердловин;
утримання й експлуатація комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються;
устаткування для видобутку супутніх компонентів з мінеральної сировини, з розкривних і вмістних порід, з уловлюваного пилу, з відходів минулих років;
селективне добування і зберігання попутних продуктів;
інші витрати, пов'язані з використанням мінеральних ресурсів. 

".

 

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
 

 
 
О. М. Прокопенко
 

Опрос