Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Памятки "Ваши права - Ваши обязанности"

Минтруда
Приказ от 03.11.2010 № 351
Утратил силу

Про затвердження Пам'ятки "Ваші права - Ваші обов'язки"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 3 листопада 2010 року N 351

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2010 р. за N 1176/18471

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України
від 18 червня 2012 року N 365

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 6 листопада 2015 року N 1079)

Відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 N 219, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Пам'ятку "Ваші права - Ваші обов'язки", що додається.

2. Державному центру зайнятості подати наказ до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації в установлений законодавством строк.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Міністр 

В. Надрага 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців на
національному рівні
 

 
 
О. Мірошниченко
 

Президент Спілки
орендарів і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових
об'єднань, заступник Голови ФПУ
 

 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

ПАМ'ЯТКА
"ВАШІ ПРАВА - ВАШІ ОБОВ'ЯЗКИ"

I. Загальні положення

До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатись усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, передбачені Законами України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", надаються державною службою зайнятості безоплатно та незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування громадянина.

(абзац другий розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. N 365)

Під час реєстрації в державній службі зайнятості громадянин відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ознайомлюється із правами суб'єкта електронної бази даних державної служби зайнятості, підтверджує достовірність внесених особистих даних та дає згоду на їх обробку, що засвідчує особистим підписом.

(розділ І доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. N 365)

II. Права громадян

1. Особи, які звернулися до державної служби зайнятості, мають право, зокрема, на:

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;

оскарження дій працівників державної служби зайнятості шляхом звернення до відповідного за підпорядкуванням органу цієї служби або до суду в порядку, встановленому законодавством.

Особи, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та яким на день вивільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (за наявності відповідних умов), у разі якщо до визнання таких осіб безробітними для них неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мають право на достроковий вихід на пенсію.

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом 
Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. N 365)

2. Особи, зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні, крім того, мають право на:

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі шляхом надання роботодавцю дотації Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях та профорієнтацію;

допомогу по безробіттю, в тому числі одноразову її виплату для організації безробітним підприємницької діяльності;

матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

допомогу на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Абзац сьомий пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 18.06.2012 р. N 365)

III. Обов'язки громадянина

1. Особи, зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, зобов'язані:

при кожному відвідуванні районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості (далі - центр зайнятості) пред'являти паспорт і трудову книжку;

сприяти своєму працевлаштуванню, виконувати рекомендації спеціалістів центру зайнятості, відвідувати центр зайнятості у строки, встановлені спеціалістом;

брати участь у семінарах та інших заходах, які проводяться центром зайнятості;

у разі неможливості відвідати центр зайнятості з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, у період пошуку роботи, у день надання статусу та у строк, встановлений для відвідування центру зайнятості, звернутися до цього центру у день, що настає після видужання чи закінчення обставин, зумовлених поважною причиною;

своєчасно повідомляти спеціаліста центру зайнятості про всі зміни своїх даних, внесених до персональної картки (зміна прізвища, місця проживання, переоформлення паспорта, вступ до навчального закладу тощо).

2. Особи, зареєстровані в установленому порядку як безробітні, крім того, зобов'язані:

своєчасно подавати відомості про обставини, в тому числі повідомляти про перетин державного кордону України у період, визначений спеціалістом центру зайнятості для самостійного пошуку роботи;

при направленні на роботу своєчасно відвідати підприємство, установу, організацію;

розробляти за допомогою спеціалістів центру зайнятості та виконувати рекомендації державної служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню;

(абзац четвертий пункту 2 розділу ІІІ у редакції наказу
Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. N 365)

відповідно до законодавства України відшкодовувати суму виплаченого матеріального забезпечення та вартості наданих соціальних послуг унаслідок умисного невиконання особою своїх обов'язків та зловживання ними;

відшкодувати суму витрат на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у разі припинення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості без поважних причин або відмови працювати за одержаною професією (спеціальністю);

повідомляти центр зайнятості про бажання отримувати соціальні послуги державної служби зайнятості в іншому центрі зайнятості незалежно від місця проживання чи перебування.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом сьомим згідно з
наказом Міністерства соціальної політики України від 18.06.2012 р. N 365,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Детальну інформацію можна отримати у спеціалістів центру зайнятості, а також за допомогою безкоштовної інформаційно-довідкової інтерактивної багатоканальної телефонної системи державної служби зайнятості 0-800-50-50-60, безкоштовного мобільного сервісу "Пошук роботи" - 730, Інтернет-порталів державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, www.trud.gov.ua.

 

Заступник директора
Державного центру зайнятості
 

 
К. Гранік
 

Опрос