Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об инструкторе воздушнодесантной подготовки Службы безопасности Украины

СБУ
Положение, Приказ от 21.10.2010 № 536
действует с 01.12.2010

ПОЛОЖЕННЯ
про інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України

1. Це Положення визначає порядок відбору, підготовки, проведення заліків у інструкторів повітрянодесантної підготовки (далі - Інструктор) та вимоги до осіб, на яких може бути покладено виконання обов'язків Інструктора (далі - Кандидат).

У цьому Положенні під терміном Інструктор розуміється особа, професійна діяльність якої пов'язана з організацією виконання стрибків з парашутом, яка має досвід повітрянодесантної підготовки, володіє технікою стрибків з парашутом.

2. Кандидати визначаються з числа осіб, які мають:

відповідну атестацію (характеристику);

досвід стрибків з парашутом (не менше 100 стрибків);

досвід стрибків з затриманням розкриття ранця парашута; на обмежений майданчик; вночі; зі зброєю, спорядженням, вантажним контейнером та боєприпасами; на точність приземлення за самостійним розрахунком точки відділення від повітряного судна;

вміють самостійно організовувати та проводити укладку людських десантних та спортивних парашутів, малогабаритної тари;

за станом здоров'я здатні виконувати обов'язки Інструктора.

3. Кандидати, які відповідають визначеним у пункті 2 цього Положення вимогам, на підставі рапорту начальника структурного підрозділу Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та правоохоронних органів (далі - ЦСО "А") та за результатами висновку медичного огляду направляються на інструкторсько-методичні збори для проходження навчання та складання заліку.

4. Навчання кандидатів на інструкторсько-методичних зборах проводяться у формі теоретичних та практичних занять, на яких кандидатами мають бути засвоєні:

вимоги курсу парашутно-десантної парашутної підготовки;

порядок обслуговування, зберігання та експлуатації людських десантних та спортивних парашутів, а також правила укладання людських десантних та спортивних парашутів та малогабаритної тари;

вміння самостійно організовувати та проводити укладку людських десантних та спортивних парашутів, малогабаритної тари та здійснювати контроль етапів їх укладки;

вміння швидкого та якісного проведення огляду парашутистів на лінії стартового контролю.

5. За результатами проведеного навчання під час інструкторсько-методичного збору кандидати складають залік кваліфікаційній комісії, склад якої затверджується наказом начальника ЦСО "А".

До складу комісії включаються представник керівництва ЦСО "А" та співробітники інструкторського підрозділу.

6. Наказом начальника ЦСО "А" на підставі висновку про виконання вимог нормативів (додаток 1 до цього Положення), співробітникам, які склали заліки, видається посвідчення "Інструктор повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України" за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Інструктори після успішного складання заліків на інструкторсько-методичних зборах допускаються до виконання обов'язків керівника стрибків, заступника керівника стрибків та випускаючого.

7. Під час виконання обов'язків керівника стрибків Інструктор повинен:

вивчити метеорологічну обстановку та можливі зміни її в період виконання стрибків з парашутом;

провести розрахунок даних на десантування парашутистів;

провести інструктаж особового складу, що призначений для виконання та забезпечення стрибків з парашутом;

перевірити знання обов'язків особовим складом, який обслуговує стрибки з парашутом;

провести передстрибкові вказівки;

у випадку небезпечної зміни метеорологічної обстановки прийняти рішення про обмеження за типами парашутів чи категоріями парашутистів, припинення або перенесення стрибків з парашутом на пізніший час;

після закінчення стрибків з парашутом отримати від чергового по майданчику приземлення та свого заступника дані про результати стрибків з парашутом;

провести розбір організації та проведення стрибків з парашутом і доповісти начальнику структурного підрозділу або начальнику збору про виконання особовим складом стрибків.

8. Під час виконання обов'язків заступника керівника стрибків Інструктор повинен:

до початку стрибків з парашутом за узгодженням з керівником стрибків визначити на аеродромі місце розташування майданчика для підготовки особового складу, парашутів та технічних засобів;

перевірити наявність особового складу, що запланований для виконання стрибків з парашутом, та проставити необхідні відмітки за плановою таблицею про готовність особового складу до виконання стрибків з парашутом;

перевірити екіпіровку особового складу, правильність підготовки парашутів та парашутних приладів до виконання стрибків з парашутом;

на лінії контролю провести контрольну перевірку підготовки частин парашута та їх стан;

вести облік виконання стрибків з парашутом та допущених при цьому помилок і порушень в журналі попередньої підготовки та виконання стрибків з парашутом;

після закінчення стрибків доповісти керівнику стрибків про результати виконання стрибків з парашутом та про порушення, у разі їх виникнення.

9. Під час виконання обов'язків випускаючого Інструктор повинен:

на лінії огляду провести перевірку підготовки частин парашута та їх стан, переконатися в правильності їх підготовки до виконання стрибка з парашутом;

стежити, щоб під час посадки у повітряне судно парашутисти займали місця згідно з встановленою чергою виконання стрибків;

слідкувати за своєчасним та правильним виконанням команд з підготовки до виконання стрибка з парашутом та відділенням від повітряного судна;

контролювати включення парашутистами страхуючих парашутних приладів;

надавати допомогу при зачіпленні парашутиста за частини повітряного судна;

виконувати стрибок після завершення випуску парашутистів. У випадку якщо один із парашутистів не зміг виконати стрибок, випускаючий залишається у повітряному судні до посадки та доповідає керівнику стрибків про причину невиконання стрибка;

не допускати випуску парашутиста при випадковому розкритті ним парашута у повітряному судні (або виявленні несправності в кріпленні парашутів та спорядження).

10. Інструктор повинен постійно підвищувати рівень теоретичних знань та удосконалювати практичні навики з організації проведення стрибків з парашутом, підтверджувати свою кваліфікацію на інструкторсько-методичному зборі.

 

Начальник Центру спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та працівників
правоохоронних органів
 

 
 
 
А. Супрун
 

 

ВИСНОВОК
(про виконання вимог нормативів)

 

1. Матеріальна частина парашутно-десантного майна, спеціального спорядження та техніки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Теорія і техніка виконання стрибків з парашутом
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Організація і проведення навчальних стрибків з парашутом
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Зберігання парашутно-десантного майна, спеціального спорядження та техніки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Організація і проведення занять з повітрянодесантної підготовки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії:
___________________________
(посада, військове звання) 

 
______________
(підпис) 

 
_______________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії:  
___________________________
(посада, військове звання) 

 
______________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище та ініціали) 

___________________________
 (посада, військове звання) 

______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

___________________________
 (посада, військове звання) 

______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

ЗРАЗОК
посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України

Лицьовий бік посвідчення

 

ПОСВІДЧЕННЯ

інструктора повітрянодесантної
підготовки Служби безпеки України 

Внутрішній бік посвідчення

 
 
 
 


__________________________ 
__________________________
__________________________
М. П.


Начальник Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України ____________________________
                                          (місце підпису)  

ПОСВІДЧЕННЯ N _______
видане про те, що на особу покладено обов'язки

інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України

Видано на підставі наказу начальника Центру
від ___.___.20__ N _______  

ОПИС
посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України

Посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України (далі - посвідчення) являє собою книжечку розміром 95 х 65 мм у твердій суцільнокрійній обкладинці, яка виготовляється з картону.

На лицьовому боці посвідчення шляхом тиснення літерами чорного кольору розміром 5 мм виконано напис "ПОСВІДЧЕННЯ".

На внутрішньому боці посвідчення ліворуч у верхньому кутку розміщено поле для кольорової фотокартки власника посвідчення розміром 35 х 45 мм. У центрі бланка на трьох горизонтальних лініях зазначаються військове звання, прізвище, ім'я та по батькові. Нижче міститься назва посади особи, яка підписала посвідчення.

На правій частині внутрішнього боку посвідчення розміщено напис угорі - "ПОСВІДЧЕННЯ" із зазначенням його номера. Під написом "ПОСВІДЧЕННЯ" по центру зазначається: "видане про те, що на особу покладено обов'язки інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України". Унизу міститься напис "Видано на підставі наказу начальника Центру від ___.___.20__ N _______".

 

Начальник Центру спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та працівників
правоохоронних органів
 

 
 
 
А. Супрун
 

Опрос