Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах организации выполнения прыжков с парашютом в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 21.10.2010 № 536
действует с 01.12.2010

Про деякі питання організації виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України

Наказ Центрального управління Служби безпеки України
від 21 жовтня 2010 року N 536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2010 р. за N 1113/18408

Відповідно до статей 10, 13 і 19 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою забезпечення належної організації виконання стрибків з парашутом співробітників Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію про організацію виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України;

Положення про інструктора повітрянодесантної підготовки Служби безпеки України.

2. Начальникам підрозділів боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів забезпечувати щороку:

проведення установчого інструкторсько-методичного збору з організації виконання стрибків з парашутом;

двічі на рік проведення інструкторсько-методичних зборів з тактико-спеціальної та вогневої підготовки з виконанням стрибків з парашутом.

3. Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів забезпечити подачу цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 грудня 2010 року.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

 

Голова Служби 

В. Хорошковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр України
у справах сім'ї, молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

Міністр охорони здоров'я 

З. М. Митник 

Міністр оборони України 

М. Б. Єжель 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України

1. Ця Інструкція визначає порядок організації виконання стрибків з парашутом співробітниками-військовослужбовцями Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (далі - ЦСО "А", підрозділи "А") та слухачами Спеціальної кафедри N 11 "Боротьба з тероризмом та захист учасників кримінального судочинства і правоохоронних органів" Національної академії Служби безпеки України (далі - СК-11).

2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

безпека стрибків з парашутом - сукупність заходів, спрямованих на попередження парашутних інцидентів та парашутних подій;

випускаючий - особа з числа військовослужбовців, яка має достатній досвід у виконанні стрибків з парашутом за самостійним розрахунком на точність приземлення та допуск до випуску (десантування) парашутистів;

інструктор з повітрянодесантної підготовки (далі - інструктор з ПДП) - особа, яка за результатами проведення установчого інструкторсько-методичного збору склала заліки та допущена до організації виконання стрибків з парашутом;

наземна підготовка - вид підготовки, спрямований на отримання та удосконалення особовим складом знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання стрибків з парашутом;

передстрибкова підготовка - вид підготовки, який проводиться безпосередньо перед початком виконання стрибків з парашутом з урахуванням конкретної метеорологічної, повітряної та наземної обстановки;

повітрянодесантна підготовка (далі - ПДП) - комплекс заходів, основною метою якого є навчити особовий склад здійсненню стрибків з парашутом із повітряних суден з повним бойовим спорядженням, вдень і вночі, в різних метеорологічних умовах та у будь-яку пору року на різноманітну місцевість;

попередня підготовка - вид підготовки, який передбачає отримання знань та напрацювання навичок, необхідних для успішного виконання стрибків з парашутом;

тренувальна база - місце проведення повітрянодесантної підготовки;

установчий інструкторсько-методичний збір - щорічний збір інструкторів з ПДП, під час якого проводяться заняття та інструктажі з організації виконання ними стрибків з парашутом в підрозділах ЦСО "А" та підрозділах "А" та надаються інструкторам з ПДП допуски до організації виконання та керівництва стрибками з парашутом на рік.

3. Наземна, попередня та передстрибкова підготовки співробітників підрозділів "А" проводяться інструкторами з ПДП відповідно до Програми професійної підготовки ЦСО "А" (далі - Програма), Навчально-тематичного плану Національної академії Служби безпеки України.

4. Допуск до організації виконання стрибків з парашутом надається інструкторам з ПДП наказом начальника ЦСО "А" за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції за результатами проведення установчого інструкторсько-методичного збору та складання заліків.

У наказі зазначається перелік інструкторів з ПДП, яким надається допуск до організації виконання стрибків із парашутом особовим складом підрозділів "А" на наступний рік.

5. Керівником стрибків з парашутом визначається особа, яка організовуватиме виконання стрибків з парашутом, забезпечуватиме дотримання заходів безпеки при їх виконанні.

Заступником керівника стрибків з парашутом визначається особа, яка має досвід виконання обов'язків випускаючого та за результатами інструкторсько-методичного збору склала залік зі стрибків з парашутом.

Випускаючим визначається особа, яка пройшла інструкторсько-методичний збір, успішно склала залік та має досвід у виконанні стрибків з парашутом за самостійним розрахунком на точність приземлення.

Інструктором з ПДП визначається особа, яка здійснюватиме контроль за етапом укладки усіх типів парашутів (людських десантних, спортивних, запасних, вантажних), вантажної тари, перевірятиме парашутистів на контрольній лінії та здійснюватиме їх огляд на старті.

Стрибки з парашутом виконуються згідно з розпорядженням, проект якого готується за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції тим підрозділом "А", співробітники якого виконуватимуть стрибки з парашутом.

6. Розпорядження підписується:

керівником ЦСО "А" - в разі організації виконання стрибків з парашутом у ЦСО "А";

ректором Національної академії Служби безпеки України - в разі організації виконання стрибків з парашутом у СК-11;

керівником регіонального органу Служби безпеки України - в разі організації виконання стрибків з парашутом у підрозділі "А" регіонального органу.

7. До виконання стрибків з парашутом розпорядженням керівника ЦСО "А", регіонального органу Служби безпеки України, Національної академії Служби безпеки України за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції допускаються співробітники підрозділів "А" та СК-11, які:

засвоїли теоретичну програму ПДП і склали залік;

за висновком військово-лікарської комісії не мають медичних протипоказань щодо виконання стрибків з парашутом.

Залік приймається комісією, що призначається керівником ЦСО "А", до складу якої входять представники інструкторського підрозділу.

8. Відповідно до норм технічного обслуговування повітрянодесантної техніки готується розпорядження начальника відповідного підрозділу про допуск повітрянодесантної техніки до експлуатації за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

9. Документи, які готуються при організації стрибків з парашутом:

Планова таблиця стрибків з парашутом за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

Журнал попередньої підготовки та виконання стрибків з парашутом за формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

10. Відомості про виконані стрибки з парашутом вносяться інструктором з ПДП до Журналу обліку стрибків з парашутом, наведеного у додатку 7 до цієї Інструкції.

11. Контроль за організацією та виконанням стрибків з парашутом здійснюється начальником підрозділу "А" або особою, яка виконує його обов'язки.

Організація та проведення повітрянодесантної підготовки особовим складом підрозділів "А" та СК-11 покладаються на керівників цих підрозділів, кафедри та інструкторів з ПДП.

12. Проведення стрибків з парашутом особовим складом підрозділів "А" на тренувальних базах державних органів, установ чи організацій здійснюється інструкторами з ПДП за попереднім письмовим погодженням або укладанням договору про проведення стрибків з парашутом з організаторами проведення стрибків з парашутом.

 

Начальник Центру
спеціальних операцій боротьби з
тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та
працівників правоохоронних органів
 

 
 
 
 
А. Супрун 

 

ЗРАЗОК

НАКАЗ
Начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів

___.___.20___ 

N __________ 

Про проведення ПДП та призначення посадових осіб з організації виконання стрибків з парашутом особовим складом ЦСО "А" на 20__ рік 

  

Відповідно до пункту 5 Інструкції про організацію виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.10.2010 N 536, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України _____ за N _____, Програми професійної підготовки підрозділів "А" СБУ, з метою організації проведення повітрянодесантної підготовки особовим складом підрозділів "А" НАКАЗУЮ:

1. Повітрянодесантну підготовку спланувати і націлити на підготовку особового складу ЦСО "А" до десантування з озброєнням та спорядженням на різноманітну місцевість в простих та складних метеоумовах вдень і вночі, вміння готувати озброєння та вантажі до десантування парашутним способом.

З метою якісного збереження повітрянодесантної техніки організувати її утримання в спеціально призначених приміщеннях, технічний огляд проводити згідно з нормами технічного обслуговування протягом року. Регламентні роботи на автоматичних приладах людських десантних та спортивних парашутів проводити згідно з Технічним описом та інструкцією з експлуатації приладів _____, ______, двоконусних замків парашутів ____, _____, бюлетенями про внесення змін у конструкцію цих систем, силами штатних спеціалістів ЦСО "А" Служби безпеки України або інших військових чи громадських установ, які мають відповідні майстерні та фахівців, а регламентні роботи на електронних приладах згідно з Технічним описом та інструкцією з експлуатації приладів.

Допуск до виконання стрибків особовим складом ЦСО "А" здійснювати згідно з вимогами керівних документів протягом року.

2. З метою підвищення якості та безпеки проведення стрибків з парашутом призначити:

а) комісію з допуску до організації та проведення стрибків із парашутом, виконання обов'язків керівника стрибків, заступника керівника стрибків, випускаючого, до самостійного контролю етапів укладки парашутів та перевірки парашутистів на лінії огляду на старті та допуску до виконання стрибків із парашутом співробітниками ЦСО "А", а саме:
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________.

б) комісію з перевірки рівня повітрянодесантної підготовки особового складу та надання допуску до виконання стрибків, а саме:
по 1 управлінню ЦСО "А":
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;
по 3 управлінню ЦСО "А":
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;
по відділу ЦСО "А" в ______________________________ обл.:
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;

в) комісію з технічного огляду повітрянодесантної техніки, приладів та спорядження в ЦСО "А", а саме:
по ЦСО "А":
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;
по 1 управлінню ЦСО "А":
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;
по 3 управлінню ЦСО "А":
голова комісії ___________________________________;
члени комісії: ___________________________________, ______________________________________;
по відділу ЦСО "А" в ______________________________ обл.:
голова комісії - __________________________________;
члени комісії: ___________________________________, _____________________________________.

3. Медичне забезпечення виконання стрибків покласти на начальника військово-медичної служби Військово-медичного управління в ЦСО "А" Служби безпеки України.

4. Відповідальність за належне відпрацювання завдань та навчальних тем з ПДП, матеріально-технічне та методичне забезпечення занять, ведення обліку ПДП, проведення контролю за дотриманням правил збереження та експлуатації повітрянодесантної техніки покласти:
по 1 управлінню:
на ___________________________________________;
по 3 управлінню:
на ___________________________________________;
по 5 управлінню:
на ___________________________________________;
по відділу ЦСО "А" в ___________________________ обл.:
на ___________________________________________.

5. Відповідальність за організацію ПДП особового складу ЦСО "А" та контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________________________.

6. За результатами проведеного установчого інструкторсько-методичного збору з підготовки та допуску інструкторів з ПДП до організації виконання стрибків з парашутом та на підставі відомостей про виконання вимог нормативів допустити:

1) до виконання обов'язків:
керівника стрибків ____________________________________________________________________;
                                                                                      (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
заступника керівника стрибків __________________________________________________________;
                                                                                                   (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
випускаючого ________________________________________________________________________;
                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2) до самостійного укладання запасних парашутів типу "Крило" та ПЗ-81
___________________________________________________________;
                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
___________________________________________________________;
                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3) до організації виконання стрибків з парашутом, самостійного контролю етапів укладки парашутів та перевірки парашутистів на лінії огляду на старті
___________________________________________________________;
                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
___________________________________________________________.
                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

7. Заняття з повітрянодесантної підготовки, організацію та виконання стрибків із парашутом з особовим складом ЦСО "А" проводити у суворій відповідності до Програми професійної підготовки підрозділів "А" Служби безпеки України, Інструкції з виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.10.2010 N 536, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України _____ за N _____.

8. З цим наказом ознайомити особовий склад ЦСО "А". 

Начальник Центру спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та працівників
правоохоронних органів 

 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

 

ЗРАЗОК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів

___.___.20___ 

N __________ 

Про організацію виконання стрибків з парашутом
____________________________
            (найменування підрозділу) 

  

Відповідно до пункту 6 Інструкції про організацію виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.10.2010 N 536, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України _____ за N _____, Плану оперативно-службової діяльності ЦСО "А" на 20 __ рік та Програми професійної підготовки ЦСО "А", з метою вдосконалення професійної майстерності особового складу
____________________________:
      (найменування підрозділу) 

1. ___.___.20___ року згідно з плановою таблицею провести стрибки з парашутом
_______________________________.
                        (назва заняття)

До участі в проведенні заняття залучити співробітників _____________________________________,
                                                                                                                                                      (найменування підрозділу)
які розпорядженням начальника __________________________________ від ___.___.20___ N _____
                                                                                                   (найменування підрозділу)
допущені до виконання стрибків з парашутом. Місце проведення _____________________________.
Час проведення заняття з _____ до _____ години.

2. Відповідно до наказу начальника ЦСО "А" від ___.___.20__ N ____ до організації виконання стрибків з парашутом призначити:
керівником стрибків ___________________________________________________________________;
                                                                                             (військове звання, прізвище та ініціали співробітника)
заступником керівника стрибків _________________________________________________________;
                                                                                       (військове звання, прізвище та ініціали співробітника)
випускаючими _______________________________________________________________________;
                                                                                              (військове звання, прізвище та ініціали співробітника)
черговим по майданчику приземлення ___________________________________________________;
                                                                                                       (військове звання, прізвище та ініціали співробітника)
черговим лікарем _____________________________________________________________________.
                                                                                        (військове звання, прізвище та ініціали співробітника)

3. До участі в занятті залучити: __________________________________________________________.
                                                                                               (список особового складу, який братиме участь у занятті)

4. Стрибки з парашутом виконати за вправами N ______.

5. Попередню підготовку провести ___.___.20___ року під керівництвом
____________________________________________________________________________________.
                                                    (посада, військове звання, прізвище та ініціали співробітника)

6. В період підготовки вивчити зміст і техніку виконання стрибків з парашутом, заходи безпеки під час виконання стрибків з парашутом. Відпрацювати дії в особливих випадках, правила застосування запасного парашута. Провести укладку парашутів, підготовку та підгонку одягу і спорядження. Особливу увагу звернути на заходи безпеки під час виконання стрибків з парашутом.

7. Під час виконання стрибків зв'язок підтримувати за допомогою штатних засобів зв'язку.

8. Начальнику ___________________________________________________ виділити автомобільний
                                                                            (найменування підрозділу)
транспорт для виїзду до місця проведення занять.

9. Начальнику _____________________________________________________ забезпечити особовий
                                                                                 (найменування підрозділу)
склад необхідним озброєнням.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
___________________________________________________________________.
                          (посада, військове звання, прізвище та ініціали співробітника)

11. З цим розпорядженням ознайомити керівний та особовий склад __________________________
                                                                                                                                                                  (найменування підрозділу)
в частині, що стосується.  

__________________________________
(посада керівника підрозділу, регіонального органу, навчального закладу, військове звання) 

____________
(підпис) 

_________________
(прізвище та ініціали) 

 

ЗРАЗОК

Прим. N __

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів

___.___.20____ 

N _________ 

Про допуск до виконання стрибків з парашутом особового складу _____ відділу _______ управління у 20__ році 

Відповідно до вимог Програми професійної підготовки підрозділів "А" Служби безпеки України, затвердженої 05.02.2003 першим заступником Голови Служби безпеки України, пункту 8 Інструкції про організацію виконання стрибків з парашутом в Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 21.10.2010 N 536, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України _____ за N _____, з метою якісної організації повітрянодесантної підготовки в ___ управлінні ЦСО "А":

1. До виконання стрибків з парашутом (парашутна система типу "Крило") допустити:

1._____________________________________________;
                 (військове звання, прізвище, ініціали, посада)
2. ____________________________________________;
                 (військове звання, прізвище, ініціали, посада)
3. ____________________________________________.
                 (військове звання, прізвище, ініціали, посада)

2. З розпорядженням ознайомити керівний та особовий склад _____ відділу _______ управління. 

Начальник Центру спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та працівників
правоохоронних органів 

 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
____________________
(прізвище та ініціали) 

 

ЗРАЗОК

Прим. N __

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів

___.___.20____ 

N _________ 

Про допуск повітрянодесантної техніки до подальшої експлуатації у 20___ році 

Відповідно до норм проведення технічного обслуговування і регламентних робіт, на підставі акта технічного стану N _____ від __.__.2010 року та відомості якісного стану від __.__.2010 повітрянодесантної техніки:

1. Допустити до експлуатації таку повітрянодесантну техніку:

ранці _______________________: NN _______;

основні парашути ____________: NN _______;

запасні парашути ____________: NN ________;

страхуючі прилади ___________: NN ________.

2. З розпорядженням ознайомити особовий склад в частині, що стосується.

Начальник Центру спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників
кримінального судочинства та працівників
правоохоронних органів 

 
 
 
___________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали) 

 

Керівник стрибків ___________________________

Заст. керівника стрибків _______________________

Черговий по майданчику приземлення _______________________

Черговий лікар _______________________ 

 

ПЛАНОВА ТАБЛИЦЯ N _____
виконання стрибків з парашутом з вертольота (літака) б/н ______ тип __________________ аеродром (майданчик) приземлення ________________________________________________

Командир екіпажу _________________________
                                                        (прізвище та ініціали) 

на ______________________20__ р. 

N
з/п 

Прізвище та ініціали парашутиста 

Рівень підготовки 

Тип парашута 

N вправи 

Висота стрибка 

Швидкість польоту ПС
км/год 

Підсумки  

загальна кількість стрибків 

у поточному році 

підлягає винагороді 

Кількість здійснених стрибків 

На цей час 

всього 

складності 

загальна кількість 

у поточному році 

підлягає винагороді 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Підготовку до виконання стрибка провів інструктор ПДП ___________________________________________________________
                                             (підпис, прізвище та ініціали)

2. Стан здоров'я особового складу до виконання стрибків з парашутом перевірив лікар
___________________________________________________________
                                             (підпис, прізвище та ініціали)

Випускаючі: ________________________________________________ 

ПІДСУМОК ЛЬОТНОГО ДНЯ

1. Загальна кількість виконаних стрибків _______________________

2. Кількість осіб, які виконали стрибки _________________________

3. Кількість виконаних польотів ______________________________

Керівник польотів __________________________________________

"___"____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ
ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ

_____________________________________________________________________
(найменування підрозділу)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато "    "____________20___ року

Закінчено "    "____________20___ року

На ____ аркушах

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ОСОБОВОМУ СКЛАДУ, ЯКИЙ БЕРЕ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ

Стрибки з парашутом призначено на _______________20____ року 

  

"____"______________ 20___ року з ___________ до ___________;
"____"______________ 20___ року з ___________ до ___________;
"____"______________ 20___ року з ___________ до ___________. 

Місце виконання стрибків з парашутом:____________________________________________________

Майданчик приземлення:________________________________________________________________

Мета стрибків з парашутом:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Група керівництва на стрибках з парашутом:
керівник стрибків з парашутом ____________________________________________________________
заступник керівника стрибків з парашутом __________________________________________________
черговий по майданчику приземлення (району приводнення)__________________________________
______________________________________________________________________________________
випускаючі ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
черговий лікар ________________________________________________________________________

Стрибки із парашутом виконуються з ______________________________

Беруть участь у стрибках з парашутом _____________________________, з парашутами ____________
____________________________________________, висота десантування _______________________
за вправами NN _______________
______________________________________________________________________________________
Попередню підготовку до виконання стрибків з парашутом провести

"____" _____________ 20___ року з ___________________ до ___________________ під керівництвом
______________________________________________________________________________________

У ПЕРІОД ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ:
ВИВЧИТИ:
зміст і техніку виконання стрибків з парашутом;
заходи безпеки під час виконання стрибків з парашутом;
ВІДПРАЦЮВАТИ:
дії в особливих випадках;
правила застосування запасного парашута;
ПРОВЕСТИ:
укладку парашутів, підготовку і підгонку одягу та спорядження.

Постановку завдань провів керівник стрибків
______________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

" ___"_____________20___ року 

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА
ДО ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ

1. Дата виконання стрибків з парашутом ________________20_____ року

2. Дата проведення попередньої підготовки _______________20_____ року

3. Планований тип повітряного судна _____________________________________________________

4. Аеродром злету ______________________________________________________________________

Аеродром (місце) приземлення ___________________________________________________________

5. Завдання на стрибки (N вправ): _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Перелік тренажів:
посадка, розміщення і відділення від ПС;
розміщення і відділення від ПС;
дії парашутиста у вільному падінні, виконання фігур;
дії парашутиста в повітрі при зниженні;
дії парашутиста при приземленні;
правила застосування запасного парашута;
заходи безпеки при виконанні стрибків з парашутом;
додатково ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ТРЕНАЖ ДІЙ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ

N з/п 

П. І. Б. 

Дата, підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

Попередню підготовку провів ____________________________________________
                                                                                    (військове звання, підпис, прізвище та ініціали) 

ВІДОМІСТЬ
КОНТРОЛЮ ГОТОВНОСТІ ПАРАШУТИСТІВ ДО ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ

N
з/п
 

Зміст питання 

Прізвище того, хто відповідає 

Оцінка 

ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПИ КЕРІВНИЦТВА 

Керівник стрибків з парашутом 

  

  

Заступник керівника стрибків з парашутом 

  

  

Випускаючий 

  

  

Черговий на майданчику приземлення 

  

  

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ВПРАВ 

Із примусовим стягуванням чохла з купола - вправа N 1 

  

  

Із розчековкою ранця парашута - вправа N 4 

  

  

Зі стабілізацією вільного падіння - вправа N 5 

  

  

Із затримкою розкриття ранця парашута не більше 10 сек. - вправа N 6 

  

  

Із затримкою розкриття ранця парашута (10 - 30 сек.) - вправа N 9 

  

  

10 

Стрибок на точність приземлення за самостійним розрахунком точки відділення від ПС N 14 

  

  

11 

Стрибок на обмежений майданчик N 15  

  

  

12 

Стрибок в хмарах (із-за хмар) одиночна та групою N 24, 25 

  

  

13 

Стрибок з парашутом вночі одиночна та у складі групи N 26, 27 

  

  

14 

Одиночна акробатика N 30 

  

  

15 

Групова акробатика N 31 

  

  

16 

Купольна акробатика N 33 

  

  

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ 

17 

Під час переміщення по аеродрому, посадці в ПС 

  

  

18 

На етапі відділення від ПС 

  

  

19 

Під час спуску на парашуті 

  

  

20 

Під час приземлення: на ліс 

  

  

на побудови 

  

  

на ЛЕП 

  

  

на воду 

  

  

під час сильного вітру 

  

  

21 

Принцип дії та встановлення висоти на страхуючих приладах  

  

  

22 

Інтервал відділення, напрям вільного падіння, ешелонування в групі та мінімальна висота безпеки розкриття парашута 

  

  

Дії в аварійних ситуаціях під час виконання стрибків з парашутом 

23 

В разі відмови парашута типу Д-5, Д-6 

  

  

24 

В разі відмови парашута типу Д-1-5У 

  

  

25 

В разі відмови парашута типу Т-4-4МП 

  

  

26 

В разі відмови парашута типу УТ-15 

  

  

27 

В разі відмови парашута типу "Крило" 

  

  

28 

Під час зависання за літаком (вертольотом) 

  

  

29 

Порядок введення в дію запасного парашута 

  

  

30 

Правила монтажу та застосування ножа 

  

  

КЕРІВНИК СТРИБКІВ З ПАРАШУТОМ
______________________________________________________________
                              (військове звання, підпис, прізвище та ініціали особи, яка проводила попередню підготовку)

Попередня підготовка проведена "___"____________ 20___ року 

ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ ІЗ ПАРАШУТОМ

"_____" ___________________200__ року

Час проведення: з ___________ до ___________

Керівник стрибків з парашутом ___________________________________________________________
                                                                                                          (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Тип та номер ПС ___________________________ Командир екіпажу ___________________________ 

N
з/п
 

Прізвище та ініціали парашутистів 

Відмітка про виконання стрибків 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник стрибків з парашутом ___________________________________________________________
                                                                                                              (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Підбиття підсумків

Виконано ______________________ польотів на висоту _____________________________________

Здійснено стрибків із парашутом всього ___________________________________________________ 

З них по типах: 

Д-5, Д-6 ________________;

Д-1-5, Д-1-5У____________;

Т-4-4МП _______________;

УТ-15 __________________;

"КРИЛО" _______________. 

НЕДОЛІКИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ СТРИБКІВ

1. Передумови до парашутних інцидентів та подій ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Зауваження по роботі основних, запасних парашутів, страхуючих приладів та на лінії контролю
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Зауваження по виконанню завдань та додержанню дисципліни стрибка із парашутом
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підсумки з початку року:

Виконано стрибків _________________________

З них по типах: Д-5, Д-6 ________________; Д-1-5, Д-1-5У____________;
Т-4-4МП ___________; УТ-15 ____________; "КРИЛО" _______________.

Керівник стрибків з парашутом
 
_______________________________________________________________
                                             (військове звання, підпис та прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку стрибків з парашутом співробітників ___________________ ЦСО "А"

N
з/п
 

Військове звання,
П. І. Б.
 

К-ть стрибків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за відділ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос