Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения психологического исследования

СБУ
Приказ, Инструкция от 21.10.2010 № 540
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психологічного дослідження

Наказ Центрального управління Служби безпеки України
від 21 жовтня 2010 року N 540

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2010 р. за N 1097/18392

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом управління Служби безпеки України
 від 5 листопада 2012 року N 495/ДСК)

Відповідно до статей 10, 19 Закону України "Про Службу безпеки України", підпункту 1 пункту 12 Концепції реформування Служби безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 20.03.2008 N 249, з метою запровадження ефективного механізму вивчення кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення психологічного дослідження, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

3. Управлінню роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України в частині, що стосується.

 

Голова Служби 

В. Хорошковський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та проведення психологічного дослідження

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає засади організації психологічного дослідження кандидатів на денну (очну) форму навчання (далі - кандидати) в Національній академії Служби безпеки України або Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (далі - навчальні заклади СБУ) та порядок його проведення.

1.2. Метою психологічного дослідження є забезпечення обізнаності уповноважених посадових осіб Служби безпеки України (далі - СБУ) з психологічними якостями кандидатів.

1.3. Завданням психологічного дослідження є надання психологічної характеристики кандидата, вивчення та оцінка його індивідуально-психологічних особливостей, прогнозування успішності його адаптації до навчального процесу, спроможності виконання ним обов'язків військової служби.

1.4. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

девіантна поведінка - вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві правовим або моральним нормам;

психодіагностика - сукупність способів, методів та порядку дослідження кандидата, результатом чого є визначення його психологічного стану або окремих психологічних властивостей;

психологічне дослідження - комплекс заходів, спрямованих на визначення наявності та ступеня виразності індивідуально-психологічних якостей кандидата.

1.5. Психологічне дослідження проводять:

психологи Служби психологічної роботи та соціологічних досліджень Управління роботи з особовим складом СБУ (далі - СПРСД) - у Центральному управлінні, Штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України та у разі необхідності - в регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних, інших закладах і установах СБУ;

психологи підрозділів кадрового забезпечення регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних, інших закладів і установ СБУ (далі - органи та заклади СБУ) - у цих органах та закладах СБУ.

2. Організація психологічного дослідження

2.1. Організаційно-методичне керівництво та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів психологічного дослідження здійснюється СПРСД.

Психологи підрозділів кадрового забезпечення органів та закладів СБУ, до посадових обов'язків яких належить здійснення психологічних досліджень, щороку до 15 червня надсилають до СПРСД дані про кількість проведених психологічних досліджень.

2.2. Психологічне дослідження проводиться за умови надання кандидатом добровільної письмової згоди на проведення такого дослідження і на зберігання його результатів. Форма згоди визначена додатком 1 до цієї Інструкції.

У разі відмови кандидата надати згоду на проведення психологічного дослідження таке дослідження не проводиться.

2.3. Строк проведення психологічного дослідження не повинен перевищувати 30 днів з моменту надання кандидатом згоди на проведення психологічного дослідження.

2.4. Психологічне дослідження проводиться на підставі направлення за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, що надається кандидату співробітником Управління роботи з особовим складом (далі - УРОС) або підрозділу кадрового забезпечення органу та закладу СБУ, до якого звернувся кандидат.

2.5. Інформація про результати психологічного дослідження надається:

психологам СПРСД та підрозділів кадрового забезпечення органів та закладів СБУ, які проводили психологічне дослідження кандидата;

співробітникам УРОС або підрозділу кадрового забезпечення органу та закладу СБУ, які здійснювали або здійснюють вивчення кандидата;

керівникам підрозділів Центрального управління, Штабу Антитерористичного центру при СБУ, органів та закладів СБУ, які уповноважені приймати рішення про вивчення кандидата;

суб'єктам, які здійснюють оперативно-розшукову й контррозвідувальну діяльність, дізнання, досудове слідство, на вимогу суду в порядку, встановленому законодавством України;

громадянам України, стосовно яких проводилося психологічне дослідження, за їх письмовими зверненнями.

2.6. Відомості за результатами психологічного дослідження долучаються до матеріалів вивчення кандидата.

2.7. Психологам, які проводили психологічне дослідження кандидата, забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати психологічного дослідження з особами, посадові обов'язки яких не передбачають участі у вивченні кандидатів.

2.8. Відомості, отримані при проведенні психологічного дослідження, є інформацією про особу і використовуються в порядку, визначеному законодавством України.

3. Порядок проведення психологічного дослідження

3.1. Порядок проведення психологічного дослідження передбачає здійснення таких заходів:

аналіз зібраних біографічних даних, матеріалів вивчення кандидата, що його характеризують;

вивчення соціально-психологічних характеристик кандидата;

вивчення індивідуально-психологічних особливостей кандидата;

комплексна оцінка результатів проведених заходів;

складання довідки за результатами психологічного дослідження.

3.2. Вивчення соціально-психологічних характеристик особистості здійснюється шляхом використання методів практичної психології та психодіагностики.

За допомогою основних методів практичної психології та психодіагностики, що застосовуються при проведенні психологічного дослідження, наведених у додатку 3 до цієї Інструкції, здійснюється оцінка психічного розвитку особистості, світогляду, ціннісних орієнтацій та мотиваційної спрямованості.

3.3. Під час вивчення індивідуально-психологічних особливостей здійснюється вивчення особливостей інтелектуального розвитку, характерологічних та індивідуально-психологічних особливостей, мотивації вибору професії та схильності до девіантної поведінки.

3.4. За результатами вивчення кандидата визначається його здатність без шкоди для власного здоров'я адаптуватися до умов навчального процесу, проходження військової служби.

3.5. Психологічне дослідження проводиться у два етапи.

Перший етап передбачає виявлення індивідуально-психологічних особливостей кандидата за допомогою психодіагностичних методик, що можуть бути використані при проведенні психологічного дослідження кандидатів на денну (очну) форму навчання, перелік яких наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.

На другому етапі психологічного дослідження проводиться психодіагностична бесіда, під час якої уточнюються індивідуально-психологічні особливості кандидата, виявлені на першому етапі.

3.6. На всіх етапах психологічного дослідження здійснюється спостереження за поведінкою, мімікою, вегето-судинними реакціями, а також може проводитись контроль динаміки артеріального тиску і частоти пульсу кандидата з метою отримання даних, що характеризують емоційну стійкість.

3.7. Психологічне дослідження проводиться в окремому приміщенні, стеля, стіни та підлога якого пофарбовані в спокійні кольори, з природним і штучним освітленням, звукоізоляцією, достатньою для надання кандидату можливості зосередитись на виконанні завдань, формування адекватної атмосфери та дотримання конфіденційності при проведенні психодіагностичної бесіди.

3.8. Дані, отримані за результатами застосування психодіагностичних методик, та нотатки, що складаються під час бесіди з кандидатом, долучаються до протоколу психологічного дослідження, форму якого наведено у додатку 5 до цієї Інструкції. Протокол психологічного дослідження заповнюється кандидатом.

3.9. Оцінка результатів психологічного дослідження здійснюється шляхом аналізу отриманих даних щодо індивідуально-психологічних та соціально-психологічних особливостей кандидата.

За результатами проведеного аналізу психологом, який проводив психологічне дослідження кандидата, складається довідка за формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

Довідка за результатами психологічного дослідження готується у двох примірниках.

Перший примірник надається співробітнику УРОС або підрозділу кадрового забезпечення органу чи закладу СБУ, що вказаний у направленні як уповноважений отримати довідку.

Другий примірник разом із заповненим протоколом психологічного дослідження долучається до відповідної номенклатурної справи.

3.10. Відомості про особу, отримані в результаті психологічного дослідження, зберігаються з додержанням законодавства про захист інформації.

 

Начальник Управління роботи
з особовим складом
 

 
О. Тарасовський
 

 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомлений(а) з умовами проведення психологічного дослідження, психодіагностичної бесіди.

Даю згоду на проведення психологічного дослідження і зберігання в Службі безпеки України його результатів.

Проінформований(а), що дослідження не зашкодить моєму здоров'ю.

Я маю право на будь-якому етапі дослідження відмовитись від подальшого його проведення.

Я перебуваю в нормальному психічному та фізичному стані і готовий(а) проходити дослідження.

Підпис особи, яка проходить дослідження _____________________

"___" ____________ 20__ року 

 

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення психологічного дослідження

Направляється ________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження особи)
кандидат на навчання __________________________________________________________________
                                                                                (назва навчального закладу Служби безпеки України)

Довідку надати _______________________________________________________________________
                                         (вказується співробітник підрозділу кадрового забезпечення, уповноважений отримати довідку)

Начальник ___________________________________________________________________________
                                             (найменування підрозділу кадрового забезпечення, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року 

 

Основні методи практичної психології та психодіагностики, що застосовуються при проведенні психологічного дослідження

1. Аналіз документів (характеристик, матеріалів справи вивчення та інше).

2. Оцінка біографічних даних (вивчення умов формування, розвитку та становлення особистості).

3. Спостереження (оцінка особливостей поведінки під час психологічного дослідження).

4. Бесіда (оцінка спрямованості, інтересів, емоційних станів, уточнення даних, отриманих під час вивчення соціально-психологічних характеристик, психологічного обстеження).

5. Тестування (вивчення якостей особистості - вольової сфери, комунікативних якостей, організаторських здібностей тощо).

6. Методи вивчення особливостей мотиваційної сфери.

7. Методи вивчення пізнавальних психічних процесів (оцінка якостей сприйняття, уваги, пам'яті, мислення).

8. Методи вивчення основних властивостей нервової системи (сили, рухливості, лабільності, динамічності).

9. Методи оцінки нервово-психічної стійкості, особливостей, що породжують схильність до патологічних реакцій, які призводять до зривів професійної діяльності, дисциплінарних проступків, порушення взаємин.

10. Імітаційний та моделювальний експерименти.

11. Проведення опитувань з використанням технічних засобів для реєстрації фізіологічних параметрів.

 

Перелік психодіагностичних методик, що можуть бути використані при проведенні психологічного дослідження кандидатів на денну (очну) форму навчання

1. 16 - факторний особистісний тест Кеттела (форма A).

2. 16 - факторний особистісний тест Кеттела (форма B).

3. 16 - факторний особистісний тест Кеттела (форма C).

4. Гісенський тест.

5. "Закономірності".

6. Карта інтересів.

7. Індивідуальний типологічний опитувальник (ІТО).

8. "Менеджер".

9. Тест КОТ*.

10. Методика Дембо-Рубінштейна.

11. Методика CPI*.

12. Методика Кейрсі.

13. Методика Лірі.

14. Методика визначення індивідуальних копінг-стратегій Е. Хайма.

15. Методика Спілбергера-Ханіна.

16. Методика Томаса.

17. Методика визначення рівня суб'єктивного контролю (УСК*).

18. Методика експрес-діагностики розумових здібностей (МЕДИС*).

19. Методика Шутца (FIRO).

20. Тест Равена.

21. Метод портретних виборів Л. Сонді.

22. Методика Басса-Дарки.

23. "Миннессотское многофакторное исследование личности (ММИЛ)"*.

24. Особистісний опитувальник СМИЛ*

25. Соціометрія.

26. Тепінг-тест.

27. Тест "Кольца Ландольта"*.

28. Тест "Самооцінка".

29. Тест "Тривожність".

30. Тест розумових здібностей.

31. Тест вибору кольорів Люшера.

32. Опитувальник Айзенка.

33. Тест Леонгарда-Шмішека.

34. Тест "Вольовий самоконтроль".

35. Тест "Рівень суб'єктивного контролю".

36. Тест Стірс-Браунштейна.

37. Тест САН*.

38. Тест Q-sort*.

39. Багатофакторний особистісний опитувальник FPI*.

40. Особистісний опитувальник "Потреба в досягненнях".

41. Особистісний опитувальник "Потреба в спілкуванні".

42. Особистісний опитувальник "Загальна орієнтація".

43. Тест Тейлора.

44. Особистісний опитувальник Єршова.

45. ЦТО (цветовой тест отношений*).

46. Коректурна проба Бурдона.

47. Проба Крепеліна.

48. Патолого-діагностичний опитувальник Лічко.

49. Діагностична Експертна Система Нейродинамічного Аналізу ("ДЕСНА").

50. Тест "Неіснуюча тварина".

51. Тест структури інтелекту Амтхауера.

52. Власні розробки психологів Служби безпеки України за умови погодження можливості їх застосування зі Службою психологічної роботи та соціологічних досліджень Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Примітка.

Можуть застосовуватись комп'ютеризовані варіанти методик з програми "СТЕНД" та програмного комплексу автоматизованих психодіагностичних методик "КОНСУЛ-ИНТЕГРАТОР"*.

____________
* Назву подано мовою оригіналу.

 

ПРОТОКОЛ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

N ____________ 

"___" ____________ 20__ року 

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Дата народження ____________________________________________________________________

3. Населений пункт, де мешкає __________________________________________________________

4. Освіта _____________________________________________________________________________
                                                   (в яких навчальних закладах навчався, дата закінчення навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________

5. Цивільна професія, спеціальність, посада

6. Строкова служба з ______________ до ______________ , рід військ _________________________

7. Військова служба ___________________________________________________________________
                                                     (з якого часу, військове звання, посада, дата та підстава звільнення з військової служби)

8. Сімейний стан, професія дружини, чоловіка
_____________________________________________________________________________________

9. Професія батьків
_____________________________________________________________________________________

10. Назвіть види спорту, якими Ви займалися регулярно, які успіхи
_____________________________________________________________________________________

11. Ваше улюблене заняття у вільний час
_____________________________________________________________________________________

12. Дайте короткі відповіді на такі питання:

1) назвіть 2 - 3 твори художньої літератури, які найбільше Вас вразили ________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ваші улюблені поети, артисти, художники ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) ваш улюблений музичний гурт
_____________________________________________________________________________________

13. Які маєте шкідливі звички?
_____________________________________________________________________________________

14. Якщо палите, то скільки цигарок на день? ______________________________________________

15. Якщо вживаєте спиртні напої, то як часто? _____________________________________________

16. Якщо вживали будь-які наркотичні речовини, то за яких обставин? ________________________
_____________________________________________________________________________________

17. До якого виду діяльності Ви вважаєте себе схильним (необхідне підкреслити):

1) точні науки

2) техніка

3) гуманітарні науки

18. До якого типу темпераменту Ви себе відносите (необхідне підкреслити):

1) сангвінік

2) холерик

3) флегматик

4) меланхолік

19. Чи проходили раніше психологічні дослідження? (вказати: коли, де та у зв'язку з чим)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

20. Поставте запитання, яке Вас найбільше хвилює на цей час:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
___________________
          (дата заповнення) 

 
________________________________
(підпис особи, яка проходить дослідження) 

 

Довідка за результатами
психологічного дослідження

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (дата проведення дослідження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (назва навчального закладу Служби безпеки України)

Особливості поведінки кандидата під час психологічного дослідження _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мотивація вибору професії _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальнокультурний рівень розвитку (ціннісні орієнтації, інтереси) ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Характерологічні особливості ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Індивідуально-психологічні особливості
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особливості інтелектуального розвитку
_____________________________________________________________________________________

Схильність до девіантних форм поведінки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особливості кандидата, на які слід звернути увагу
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
___________________
          (дата заповнення) 

 
________________________________
(підпис психолога, який проводив
психологічне дослідження) 

____________

Опрос