Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по заполнению формы государственного статистического наблюдения N 1-наука (квартальная)

Госкомстат
Приказ от 25.10.2010 № 431
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука (квартальна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 25 жовтня 2010 року N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1080/18375

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету статистики України
 від 20 серпня 2007 року N 306
згідно з
 наказом Державної служби статистики України
 від 10 серпня 2015 року N 184)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та отримання повної, всебічної і об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна), затвердженої наказом Держкомстату від 20.08.2007 N 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1035/14302 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова  

О. Г. Осауленко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань науки,
інновацій та інформатизації
 

 
 
В. П. Семиноженко
 

 

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна)

1. У розділі "Загальні положення":

1.1 пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. При заповненні "Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД" слід керуватися Класифікацією видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженою і введеною в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року N 822. Код проставляє організація на рівні виду - Y.X XX, який відповідає напряму основної науково-технічної діяльності цієї організації (наприклад, I.1 08 - медичні науки). Якщо організація виконує роботи за різними напрямами, проставляють код III.3 33 (багатогалузевий профіль). При заповненні "Коду сектора діяльності організації (підприємства) за ЛКСД" слід керуватися Локальним класифікатором секторів діяльності (ЛКСД), що додається.";

1.2 доповнити розділ пунктом 8 такого змісту:

"8. До форми N 1-наука (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" уключають відомості в цілому про юридичну особу (тобто за всіма підрозділами цієї юридичної особи), за винятком тих відокремлених підрозділів, які розташовані на території інших регіонів. Відокремлені підрозділи, розташовані на території інших регіонів, подають звіт органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9.

2. Главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.16. У рядку 208 "Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи за рахунок Державного бюджету України" вказують кошти, отримані безпосередньо з Державного казначейства України на покриття витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт власними силами організації (підприємства).".

3. Главу 4 виключити.

4. Доповнити Інструкцію додатком такого змісту:

Локальний класифікатор секторів діяльності (ЛКСД)

Код сектору 

Назва сектору 

Зміст діяльності та склад секторів 

Державний сектор 

Суб'єкти господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (бюджетні наукові організації (установи), підпорядковані органам державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують) 

Підприємницький сектор 

Суб'єкти господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від форм господарювання (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують) 

Сектор вищої освіти 

Вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування, джерел фінансування та правового статусу, а також науково-дослідні інститути (центри), конструкторські, проектно-конструкторські організації, клініки, госпіталі, дослідні (експериментальні) підприємства, підпорядковані вищим навчальним закладам, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують 

Приватний неприбутковий сектор 

Приватні організації, що не мають на меті одержання прибутку (добровільні громадські об'єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, громадські, благодійні організації та фонди, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують), крім організацій, які належать до державного сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава 

Зарубіжний сектор 

Суб'єкти господарювання, які перебувають поза межами України (за винятком наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародні організації 

".

 

Директор департаменту
статистики послуг
 

 
І. В. Калачова
 

Опрос