Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного комитета статистики Украины от 17 сентября 2004 года N 519 "Об утверждении форм государственных статистических наблюдений по статистике разрешений на строительство и Инструкции по их составлению"

Госкомстат
Приказ от 25.10.2010 № 432
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Державного комітету статистики України від 17 вересня 2004 року N 519 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання"

Наказ Державного комітету статистики України
від 25 жовтня 2010 року N 432

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1075/18370

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 17 вересня 2004 року N 519
 згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво та отримання повної, всебічної і об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного комітету статистики України від 17 вересня 2004 року N 519 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2004 року за N 1248/9847 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт".

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 наказу викласти в такій редакції:

"1.2. Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт", що додається.".

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо складання форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво, затвердженої наказом Держкомстату від 17 вересня 2004 року N 519, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2004 року за N 1248/9847 (зі змінами), що додаються.

3. Респондентам при заповненні форм державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" керуватися цим наказом.

4. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

Зміни до Інструкції щодо складання
форм N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво

1. Заголовок Інструкції викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт".

2. У розділі "Загальні положення":

2.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"Ця Інструкція визначає основні положення з питань заповнення юридичними особами (далі - замовники) форм державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 1-буд) та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 2-буд)".

2.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"отримали дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва - форма N 1-буд".

2.3. В абзаці двадцять першому слова та цифри "Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 N 273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2000 за N 945/5166" замінити словами та цифрами "Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 (зі змінами)".

2.4. Абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим.

2.5. В абзаці двадцять четвертому слова та цифри "у бланках форм N 1-буд та N 2-буд" замінити словами та цифрою "у бланку форми N 2-буд".

2.6. Абзац двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим, двадцять шостим.

3. У розділі "Форма N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт":

3.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"У розділі 1 містяться загальні відомості про дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва.".

3.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"У рядку 2.01 заповнюються реквізити об'єкта будівництва, на який отримано дозвіл на виконання будівельних робіт: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження. Код КОАТУУ та порядковий номер заповнюють лише респонденти, які подають електронний бланк звіту. У звітному періоді порядковий номер проставляється кожному об'єкту будівництва в порядку зростання (1, 2, 3…).".

3.3. Абзаци четвертий та п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

4. У розділі "Форма N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт":

4.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"У рядку 1.1 заповнюються реквізити об'єкта будівництва: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження. Код КОАТУУ та порядковий номер заповнюють лише респонденти, які подають електронний бланк звіту. У звітному періоді порядковий номер проставляється кожному об'єкту будівництва в порядку зростання (1, 2, 3…).".

4.2. У другому реченні абзацу шостого слова "свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил" замінити словами "сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам".

4.3. В абзаці дванадцятому слово "дію" замінити словом "експлуатацію".

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос