Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке согласования и утверждения расчетных лесосек

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ от 25.10.2010 № 472
действует с 26.11.2010

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 25 жовтня 2010 року N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2010 р. за N 1070/18365

Відповідно до статей 29, 43, 44 Лісового кодексу України, статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", з метою забезпечення єдиного порядку встановлення ліміту заготівлі деревини в порядку рубок головного користування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.02.2007 N 38, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.02.2007 за N 160/13427, що додаються.

2. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі:

довести цей наказ до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та територіальних органів Мінприроди для контролю та керівництва в роботі;

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Л. Томахіна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр 

М. В. Злочевський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного
комітету лісового
господарства України
 

 
 
М. Х. Шершун
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік

1. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Результати розгляду та відповідні обґрунтування (причини збільшення (зменшення) обсягів розрахункових лісосік за господарськими секціями деревних порід на 15 % і більше, причини, що спонукали до розгляду або перегляду розрахункової лісосіки) заносяться до протоколу лісовпорядної наради. У разі якщо за результатами зазначеної наради приймаються обсяги розрахункової лісосіки, які відрізняються від рекомендованих лісовпорядкуванням, до протоколу вносяться відповідні обґрунтування.".

2. Пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6. Затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка для постійних лісокористувачів (власників лісів) діє до відміни її наказом Мінприроди.

Перегляд розрахункової лісосіки здійснюється у таких випадках:

прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого лісокористування;

прийняття рішення про виділення на території постійного лісокористувача (власника лісів) земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

інших змін, що впливають на розрахункову лісосіку (стихійні лиха, передача у державну, комунальну чи приватну власність, надання у постійне користування для ведення лісового господарства земельних лісових ділянок відповідного об'єкта лісовпорядкування, припинення права користування ними тощо).

7. За результатами лісовпорядної наради державні лісовпорядні організації в місячний строк подають уповноваженим органам Держкомлісгоспу такі матеріали:

протокол лісовпорядної наради з розгляду основних положень проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування;

відомість визначення розрахункової лісосіки на ревізійний період;

зведену відомість розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів (власників лісів) (додаток 2);

форму N 1 державного лісового кадастру "Розподіл земель лісового фонду за їх категоріями в розрізі груп і категорій зависності", наведену у додатку 1 до Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, затвердженої наказом Міністерства лісового господарства України від 15.11.95 N 134, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.11.95 за N 422/958;

інформацію щодо обсягів використання розрахункової лісосіки (копії розділу III форми державних статистичних спостережень зі статистики лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища N 3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ р.", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 30.06.2009 N 223);

для власників лісів - копії державних актів на право власності на земельні ділянки;

для новостворених постійних лісокористувачів - копії рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання лісів у постійне користування, прийнятих в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища".

3. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Розрахункові лісосіки, які в установленому порядку надійшли на розгляд до Мінприроди, вводяться в дію з дня затвердження їх наказом.".

4. Примітку 2 додатка 1 до цієї Інструкції викласти в такій редакції:

"2. Підсумкові дані підводяться в цілому за постійними лісокористувачами (власниками лісів), категоріями лісів відповідно до виконуваних ними функцій (ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси, експлуатаційні ліси) з виділенням показників за господарськими секціями деревних порід.".

5. Додатки 2, 3 до цієї Інструкції доповнити такою приміткою:

"Примітка. Категорії лісів у графі 2 таблиці позначаються в такому порядку: 1 - ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; 2 - рекреаційно-оздоровчі ліси; 3 - захисні ліси; 4 - експлуатаційні ліси.".

 

Начальник відділу
охорони рослинного світу
 

 
В. О. Тарасенко
 

Опрос