Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по медицинскому обслуживанию в заведениях здравоохранения системы МВД

МВД
Приказ от 30.09.2010 № 470
действует с 26.11.2010

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я системи МВС

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 30 вересня 2010 року N 470

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2010 р. за N 1064/18359

Відповідно до вимог Закону України від 18.03.2009 N 1142-VI "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції" та з метою приведення нормативно-правових актів з медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я системи МВС України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. До пункту 1.3 наказу МВС від 04.11.2003 N 1296 "Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 596/9195, унести таку зміну:

після слова "проведення" доповнити словом "попередніх та".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом МВС від 04.11.2003 N 1296, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 596/9195, що додаються.

3. Департаменту медичного забезпечення та реабілітації (Петраш О. В.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
А. В. Могильов
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. президента
Всеукраїнської асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

В. о. президента
Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України
 

 
 
В. Биковець
 

Міністр охорони здоров'я України 

З. М. Митник 

Т. в. о. Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи генерал-лейтенант служби
цивільного захисту

 
 
 
  

М. В. Болотських 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
державних установ України
 

 
 
Т. В. Нікітіна
 

Президент Спілки
орендарів і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань
 

 
 
 
Г. В. Осовий
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
Р. Іллічов
 

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом МВС від 04.11.2003 N 1296

1. У Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС України, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 597/9196:

1.1. У главі 2:

пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

"2.2. Державні службовці, які відповідно до Закону України "Про державну службу" мають право користуватися безоплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров'я, та працівники органів та підрозділів системи МВС.

2.3. Працівники органів внутрішніх справ (особи рядового і начальницького складу, державні службовці та цивільні працівники), звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років";

пункт 2.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.7 вважати пунктами 2.4 - 2.6;

пункт 2.5 після слів "внутрішніх військ" доповнити словами "які проживають разом з ними";

у пункті 2.6 після слів "(у пільговому обчисленні)" доповнити словами "та державних службовців після їх виходу на пенсію";

доповнити главу пунктами 2.7, 2.8 такого змісту:

"2.7. Члени сімей державних службовців та цивільних працівників органів та підрозділів системи МВС, які проживають разом з ними.

2.8. Відповідно до законодавства до членів сімей відносяться всі особи, які проживають разом з особами, зазначеними в пунктах 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.".

1.2. У главі 4:

пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:

"4.1. Підрозділи кадрового забезпечення МВС, головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях щороку в січні подають в амбулаторно-поліклінічні заклади системи МВС списки осіб, які мають право на медичне обслуговування, за встановленою формою (додаток 1).

4.2. Особи, зазначені в пункті 2.3 глави 2 цієї Інструкції, подають в амбулаторно-поліклінічні заклади пенсійні посвідчення та виписки з наказів про звільнення з органів внутрішніх справ.";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Члени сімей осіб, зазначених у пунктах 2.5, 2.6 та 2.7 глави 2 цієї Інструкції, подають в амбулаторно-поліклінічні заклади копії документів, що підтверджують їх родинні відносини (паспорт, свідоцтво про народження, довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї)".

2. У Інструкції про організацію проведення періодичних медичних оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних закладах МВС України, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 598/9197:

2.1. Назву Інструкції після слова "проведення" доповнити словами "попередніх та".

2.2. У пункті 1.1 глави 1 слова "Закону України "Про охорону праці" замінити словами та цифрами "Законів України "Про охорону праці", "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 143 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу".

2.3. У главі 2:

у пункті 2.3:

підпункт 2.3.3 викласти в такій редакції:

"2.3.3. Цивільні працівники органів та підрозділів системи МВС, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" (із змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927, та від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113";

доповнити підпунктами 2.3.6, 2.3.7 такого змісту:

"2.3.6. Особи, які працюють на посадах водіїв транспортних засобів органів та підрозділів системи МВС, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (із змінами).

2.3.7. Особи, які відповідно до Законів України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" мають право на користування при виході на пенсію та зміні місця роботи (служби) поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи або проходження служби";

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Перед початком періодичного медичного огляду складаються план і графік проведення і подаються на затвердження керівництва МВС, головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях, командирам військових з'єднань, частин і підрозділів внутрішніх військ";

в абзаці першому пункту 2.7 слова "ГУМВС України в АР Крим, місті Києві, Київській області, УМВС України в областях" замінити словами "ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі";

в абзаці другому після цифр "559" доповнити словами та цифрами ", наказом Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління державної служби України, Державного управління справами від 18.02.2003 N 75/24/1 "Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2003 за N 184/7505, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927, від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, та цією Інструкцією";

абзац другий пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"Періодичність та перелік обстежень для різних категорій осіб регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 143 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу", наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 07.05.87 N 640-дск, наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління державної служби України, Державного управління справами від 18.02.2003 N 75/24/1 "Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2003 за N 184/7505, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927, від 21.05.2007 N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, та від 17.05.2008 N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.2008 за N 524/15215";

пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. З метою профілактики захворювання на туберкульоз контактним особам, які перебувають в оточенні хворого - бактеріовиділювача мікобактерій туберкульозу, проводиться медичне обстеження";

доповнити главу пунктами 2.22 та 2.23 такого змісту:

"2.22. Попередні та періодичні медичні огляди в лікувально-профілактичних закладах МВС осіб, перерахованих у пункті 2.3 глави 2 цієї Інструкції, проводити безкоштовно.

2.23. Попередні та періодичні медичні огляди працівників небюджетних установ, підприємств та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України, інших підприємств, установ та організацій проводити на договірній основі".

2.4. У главі 6:

в абзаці другому пункту 6.1 слова "начальник відділу - служби охорони здоров'я ГУМВС України в АР Крим, місті Києві, Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі" замінити словами "керівник відділу, сектору медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі";

у пункті 6.3 слова "відділів - служб охорони здоров'я ГУМВС України в АР Крим, місті Києві, Київській області, УМВС України в областях, місті Севастополі" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі".

3. У Положенні про медичне забезпечення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України при виконанні оперативно-службових завдань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах масових заворушень та проведенні масових заходів, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 599/9198:

3.1. У главі 1:

доповнити пункт 1.3 словами "та регіональні спеціалізовані медичні бригади ГУМВС у Київській області, УМВС у Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях".

3.2. У главі 2:

у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 слова "головних управлінь МВС України (далі - ГУМВС України) в Автономній Республіці (далі - АР) Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України (далі - УМВС України) в областях і місті Севастополі" замінити словами "головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі";

доповнити пункт 2.33 абзацом другим такого змісту:

"До складу цих зведених загонів залучати медичних працівників відділення виїзної медичної допомоги Центральної поліклініки МВС, позаштатних мобільних медичних формувань ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та регіональних спеціалізованих медичних бригад ГУМВС у Київській області, УМВС у Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях";

доповнити пункт 2.35 словами "та відповідними програмами медичної підготовки, що розробляються Міністерством охорони здоров'я України відповідно до вимог Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" з метою вдосконалення надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях медичними та немедичними працівниками";

у підпункті 2.5.1 та абзаці другому підпункту 2.5.5 пункту 2.5, підпунктах 2.6.1, 2.6.2 та абзаці другому підпункту 2.6.3 пункту 2.6, підпунктах 2.7.3 та 2.7.6 пункту 2.7, підпункті 2.8.1 та абзаці другому підпункту 2.8.8 пункту 2.8 замінити абревіатуру "УМВС" абревіатурою "ГУМВС".

3.3. У тексті Положення:

слова "відділ охорони здоров'я" замінити словами "відділ медичного забезпечення", слова "служба охорони здоров'я" замінити словами "сектор медичного забезпечення", слова "відділи - служби охорони здоров'я" замінити словами "відділи, сектори медичного забезпечення", слова "начальник відділу - служби охорони здоров'я" замінити словами "начальник відділу медичного забезпечення, помічник начальника УМВС з медичного забезпечення", слова та абревіатури "ГУМВС України в АР Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях і місті Севастополі" замінити словами "ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" у відповідних відмінках.

4. У Положенні про організацію медичного обслуговування особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ведення реєстру МВС України цих осіб, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 600/9199:

у пункті 2:

підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Аналіз стану здоров'я і його динаміки, обсягу і якості медичної допомоги, що надається постраждалим лікувально-профілактичними закладами Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС).

Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з цих питань за формами державної звітності, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1009/14276";

доповнити пункт підпунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Медичне обслуговування, контроль та аналіз стану здоров'я особового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ, пенсіонерів органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводяться медичними працівниками Центральної поліклініки МВС, амбулаторно-поліклінічних закладів головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та регіональних спеціалізованих медичних бригад ГУМВС у Київській області, УМВС у Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях".

5. У Інструкції про порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС України, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 603/9202:

5.1. У главі 1:

у підпункті 1.2.2 пункту 1.2 слова та цифри "Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 04.01.94 N 2, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за N 177/386" замінити словами та цифрами "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800".

5.2. У главі 2:

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова "відділів - служб охорони здоров'я головних управлінь МВС (далі - ГУМВС) України в Автономній Республіці Крим (далі - АР Крим), місті Києві та Київській області, управлінь МВС (далі - УМВС) України в областях та місті Севастополі" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі";

у пункті 2.12 слова "відділів - служб охорони здоров'я ГУМВС України в АР Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі", слова "начальника Департаменту" замінити словами "керівника Департаменту", слово "начальників" замінити словом "керівників".

5.3. У додатках 1 та 5:

слова "відділу-служби охорони здоров'я ГУМВС-УМВС України" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі".

6. У Інструкції про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення у системі МВС України, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за N 604/9203:

6.1. У главі 1:

у підпункті 1.2.2 пункту 1.2 слова та цифри "Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 04.01.94 N 2, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за N 177/386" замінити словами та цифрами "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1109/15800".

6.2. У главі 2:

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова "відділів - служб охорони здоров'я головних управлінь МВС України (далі - ГУМВС України) в Автономній Республіці Крим (далі - АР Крим), місті Києві та Київській області, управлінь МВС України (далі - УМВС України) в областях та місті Севастополі" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі";

у пунктах 2.10, 2.12 слова "відділів - служб охорони здоров'я ГУМВС України в АР Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті Севастополі" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі";

у пункті 2.12 слова "начальника Департаменту" замінити словами "керівника Департаменту" слово "начальників" замінити словом "керівників".

6.3. У додатках 1 та 5:

слова "відділу-служби охорони здоров'я ГУМВС-УМВС України" замінити словами "відділів, секторів медичного забезпечення ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі".

 

Директор ДМЗР МВС України 

О. В. Петраш 

Опрос