Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по изготовлению бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности и Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по изготовлению бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности

Минфин
Условия, Приказ от 25.08.2010 № 910
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності

Наказ Міністерства фінансів України
від 25 серпня 2010 року N 910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2010 р. за N 1062/18357

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 13 вересня 2013 року N 812)

Додатково див. рішення
 Державної служби України з питань
 регуляторної політики та розвитку підприємництва
 від 4 квітня 2013 року N 13
,
 повідомлення Державної служби України з питань
 регуляторної політики та розвитку підприємництва
 від 11 вересня 2013 року N 164

Відповідно до статей 6, 8, 9, 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою забезпечення правового регулювання діяльності у сфері виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

2. Департаменту по контролю за виробництвом цінних паперів, акцизних марок, документів суворої звітності та голографічних захисних елементів (Держзнак) (Козименко А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів Шевченка Ю. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Голова
Антимонопольного комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

Міністр праці
та соціальної політики України
 

 
В. Надрага
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до частини восьмої статті 164 Господарського кодексу України, статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання, виконання яких є обов'язковою умовою провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

3. Ліцензії на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності видаються на п'ять років із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватись у межах виду господарської діяльності, а саме:

виготовлення бланків цінних паперів;

виготовлення бланків документів суворої звітності.

4. Суб'єкти господарювання, які виготовляють бланки цінних паперів, документів суворої звітності, повинні охоронятись органами внутрішніх справ.

5. Для одержання ліцензії на діяльність, зазначену в пункті 3 цього розділу, у повному обсязі або частково суб'єкт господарювання подає до Міністерства фінансів України заяву за встановленою формою (додаток). До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Суб'єкт господарювання повинен мати повний завершений технологічний цикл виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (далі - бланки).

7. Технологічні процеси виготовлення бланків мають виконуватися відповідно до галузевих технологічних інструкцій або затверджених внутрішніх інструкцій.

8. Бланки мають відповідати вимогам технічних умов, схем захисту та іншій нормативно-технічній документації.

9. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України.

II. Вимоги до провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності

1. Режимні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

підрозділ або особу, відповідальну за дотримання вимог режиму охорони підприємства;

режимно-секретний відділ або особу, яка відповідає за додержання державної або комерційної таємниці при розробленні схем захисту та їх реалізації у процесі виготовлення бланків;

інструкцію щодо організації пропускного та внутрішньооб'єктового режимів на виробництві (дільниці);

інструкцію про порядок одержання, витрачання, обліку та зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які застосовуються при виготовленні бланків (загальні положення);

інструкцію про забезпечення особливого режиму при впровадженні схем захисту бланків;

інструкцію, яка визначає фахівців, що відповідають за розробку та впровадження системи захисту бланків від підробки та несанкціонованого тиражування (із зазначенням кола осіб, що ознайомлені з повною схемою захисту бланків).

2. Технологічні вимоги

2.1. Технологічні вимоги включають вимоги до технічних показників матеріалів, напівфабрикатів та кваліфікаційні вимоги.

2.2. Для виготовлення бланків мають використовуватись матеріали та напівфабрикати з технічними показниками, які забезпечують захист бланків від підробки та несанкціонованого тиражування, а саме:

захищений папір (з водяними знаками, волокнами, іншими включеннями);

спеціальні фарби із захисними властивостями, плівки, клеї (лаки);

напівфабрикати бланків, виготовлених із застосуванням матеріалів із захисними властивостями та спеціальних технологій.

Матеріали та напівфабрикати із захисними властивостями для виготовлення бланків використовують тільки суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію Міністерства фінансів України на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

Матеріали та напівфабрикати із захисними властивостями, виготовлені за кордоном, можуть використовуватись за наявності сертифіката якості, сертифіката походження або сертифіката відповідності.

2.3. Кваліфікація фахівців має бути достатньою для забезпечення виконання всіх технологічних операцій відповідно до технологічних інструкцій, розроблених суб'єктом господарювання, та цих Ліцензійних умов.

Штатний розпис суб'єкта господарювання повинен передбачати:

посаду фахівця із розробки та дотримання технологій виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

посаду фахівця із забезпечення та контролю за дотриманням схем захисту при виготовленні бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

Зазначені фахівці повинні мати вищу поліграфічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3. Організаційні вимоги

3.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

організаційну структуру, яка визначає перелік структурних підрозділів, які виконують роботи з виготовлення бланків, завдання та функції цих підрозділів, функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця зазначених підрозділів, заходи щодо забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом при виконанні робіт з виготовлення бланків;

штатний персонал, який відповідає визначеним у ліцензії видам робіт за кількісним складом та кваліфікацією відповідно до їх документів;

комплект нормативно-правових актів, технічних та інших документів, які регламентують господарську діяльність з виготовлення бланків;

окремі приміщення та виробничі площі, необхідні для провадження визначених у ліцензії робіт з виготовлення бланків (можливе використання приміщень та виробничих площ інших підприємств, установ, організацій на правах користування), які відповідають вимогам поліграфічного виробництва;

виробниче обладнання в обсязі, що дає змогу виконувати всі роботи в межах господарської діяльності з виготовлення бланків;

технологічні інструкції на кожний процес виробничого циклу (у разі відсутності галузевих інструкцій повинні бути розроблені і затверджені внутрішні інструкції);

обладнання та методики для контролю відповідності бланків, що виготовляються, вимогам нормативно-технічних документів, а також прилади для вхідного контролю матеріалів та напівфабрикатів;

ліцензійне програмне забезпечення, яке використовується для здійснення відповідних робіт для створення графічних зображень бланків.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

дотримання вимог цих Ліцензійних умов, а також виконання вимог законодавства, що регламентує порядок проведення робіт з виготовлення бланків;

подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін;

функціонування системи режиму безпеки, обліку, зберігання і транспортування матеріалів, проміжних продуктів та готової продукції на всіх стадіях виробничого циклу, у тому числі наявність складів, сховищ для збереження матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;

реалізацію в повному обсязі розроблених Міністерством фінансів України технологій і схем захисту при виготовленні бланків;

здійснення технологічного та інструментального контролю бланків на кожному етапі їх виготовлення;

наявність розробленої суб'єктом господарювання облікової документації відповідно до умов виробництва, зокрема:

документів, що регламентують порядок оформлення замовлень з виготовлення бланків та здійснення контролю за проходженням цих замовлень;

документів, що регламентують вимоги до виготовлення бланків на кожній стадії виробничого циклу, порядок їх обліку, передачі з дільниці на дільницю, а також знищення браку й відходів виробництва;

документів, що визначають осіб, які здійснюють контроль за якістю виготовлених бланків на всіх стадіях виробничого циклу і відповідають за дотримання вимог режиму;

документів, що визначають фахівців, які відповідають за впровадження системи захисту бланків від підроблення та несанкціонованого копіювання і ознайомлені з повною схемою захисту бланків.

3.3. Усі замовлення на виготовлення бланків суб'єкт господарювання повинен обов'язково реєструвати у спеціальному журналі, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою суб'єкта господарювання.

 

Директор Департаменту
по контролю за виробництвом цінних
паперів, акцизних марок, документів
суворої звітності та голографічних
захисних елементів (Держзнак)
 

 
 
 
 
А. В. Козименко
 

 

Міністерство фінансів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
                              (найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також філій, інших відокремлених підрозділів,
______________________________________________________________________________________
                          які провадитимуть господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
______________________________________________________________________________________
                                  звітності на підставі отриманої ліцензії; номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
______________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                                                     місце проживання, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

Організаційно-правова форма ____________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності) ______________________________________________________

Поточний рахунок __________________________________ у __________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування банку)

Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу
на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі наявності) _________________
______________________________________________________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (зазначити роботи згідно з пунктом 3 розділу I Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності):

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії та умовами провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище керівника або особи, яка має на це повноваження)

"___" ____________ 20__ року

М. П.  

____________

Опрос