Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка списания задолженности по уплате финансовых санкций (пени и штрафов) в случае погашения до 1 января 2011 года задолженности по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы, возникшей до 1 июля 2010 года

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы
Порядок, Постановление от 14.10.2010 № 215
Утратил силу

Про затвердження Порядку списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року

Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
від 14 жовтня 2010 року N 215

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2010 р. за N 1037/18332

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України на випадок безробіття
 від 30 березня 2018 року N 167)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та пункту 6 розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року (додається).

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова правління Фонду 

О. Шевчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

Президент Спілки
орендарів та підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

 

ПОРЯДОК
списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що виникла до 1 липня 2010 року

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами державної служби зайнятості, на які покладено виконання функцій виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), списання відповідно до пункту 6 розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) у разі погашення до 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків до Фонду, що виникла до 1 липня 2010 року.

2. Списанню підлягає заборгованість із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів), не погашена до 1 січня 2011 року.

3. Умовою списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) є відсутність станом на 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків до Фонду, що виникла до 1 липня 2010 року.

4. Процедура списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) проводиться за письмовим зверненням боржника у довільній формі до центру зайнятості, на обліку в якому він перебував як платник страхових внесків до Фонду, про списання зазначеної заборгованості та проведення перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків до Фонду.

5. Відсутність заборгованості із сплати страхових внесків станом на 1 січня 2011 року визначається за наданою платником розрахунковою відомістю про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду та підтверджується результатами перевірки платника страхових внесків.

6. Рішення про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) приймається керівниками районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості за формою згідно з додатком. Рішення складається у двох примірниках. Один примірник рішення про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) зберігається у центрі зайнятості, другий - надсилається платнику страхових внесків до Фонду для відображення в його бухгалтерському обліку списаної заборгованості.

7. Рішення про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) на суму понад 50 тис. грн погоджується керівниками районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості з керівниками центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості.

8. Сума списаної заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) відображається в електронному обліку розрахунків із платниками, який здійснюється у центрі зайнятості, у якому такий платник перебував на обліку до 1 січня 2011 року.

9. Центри зайнятості ведуть журнали обліку рішень про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів).

 

Начальник фінансового управління 

О. Сновидович 

 

 

Штамп центру зайнятості

Рішення N _______
від "___" ____________ 20__ року

Розглянувши звернення ________________________________________________________________
                                                                                (найменування платника або прізвище та ініціали фізичної особи)
від "___" _____________ 2011 року про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені та штрафів) відповідно до пункту 6 розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та результати перевірки платника щодо відсутності станом на 1 січня 2011 року заборгованості із сплати страхових внесків, що виникла до 1 липня 2010 року,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                          (найменування)
центр зайнятості прийняв рішення про списання заборгованості із сплати фінансових санкцій (пені
та штрафів) ___________________________________________________________________________
                                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, найменування
_____________________________________________________________________________________
платника - для юридичної особи або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), прізвище та ініціали - для фізичної особи)
_________________________________________________________

у сумі ________________________________________________________________________________
                                                                                                       (сума цифрами та словами)

Директор ______________________ центру зайнятості _______________ _______________________
                                         (найменування)                                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

М. П. 

____________

Опрос