Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о заполнении бланков государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам
Приказ от 30.08.2010 № 631
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів
від 30 серпня 2010 року N 631

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2010 р. за N 1012/18307

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 9 вересня 2013 року N 537)

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року N 224, та з метою удосконалення порядку заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 22 червня 2009 року N 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 року за N 735/16751, що додаються.

2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві і Севастополі, державним підприємствам, що належать до сфери управління Держкомзему, забезпечити неухильне виконання цього наказу.

3. Юридичному департаменту (Юрець О. І.) та Департаменту земель несільськогосподарського призначення і землеустрою територій (Краснолуцький О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Петрука В. І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова  

О. М. Кулініч 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою

1. У главі 1:

1.1. Після пункту 1.2 доповнити главу новим пунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Заповнення бланків здійснюється визначеним Держкомземом державним підприємством, що належить до сфери його управління".

У зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.5 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6.

1.2. Доповнити главу новими пунктами такого змісту:

"1.7. Організація підписання заповнених бланків здійснюється територіальними органами Держкомзему, які протягом 5 робочих днів з дня отримання передають такі бланки, підписані начальником відповідного територіального органу Держкомзему, для підписання органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади.

1.8. Забороняється передавати бланки фізичним та юридичним особам, крім випадків передачі їх безпосередньо відповідним органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та органам, які здійснюють їх реєстрацію, виключно для підписання, заповнення та реєстрації.

1.9. Організація і контроль обігу бланків здійснюється Держкомземом".

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.1 слова "у давальному відмінку" замінити словами "у називному відмінку".

2.2. Пункт 2.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі продажу об'єктів, що підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної власності, державний акт на право власності на земельну ділянку підписується начальником відповідного територіального органу Держкомзему та керівником державного органу приватизації".

2.3. Пункт 2.19 викласти у такій редакції:

"2.19. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній сумісній чи спільній частковій власності, державний акт видається особі, уповноваженій співвласниками земельної ділянки. Разом з бланком державного акта на право власності на земельну ділянку заповнюється та видається додаток (додатки) до нього".

3. У пункті 3.1 глави 3 слова "у давальному відмінку" замінити словами "у називному відмінку".

4. У главі 4:

4.1. Після пункту 4.10 доповнити главу новим пунктом 4.11 такого змісту:

"4.11. Новий державний акт (на ім'я спадкодавця) взамін зіпсованого, втраченого (пошкодженого) видається також спадкоємцю на запит нотаріуса щодо витребовування документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, відповідно до статті 4 Закону України "Про нотаріат". Видача акта здійснюється протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів, зазначених у пункті 4.8 цієї глави, та запиту нотаріуса.

Новий державний акт взамін зіпсованого, втраченого (пошкодженого) видається за наявності в територіальному органі Держкомзему другого примірника відповідного державного акта та/або документації із землеустрою Державного фонду документації із землеустрою, відомостей щодо земельної ділянки та її власника (користувача) в державному реєстрі земель та за умови дотримання вимог абзацу третього пункту 4.8 цієї глави (у разі втрати державного акта)".

У зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.17 вважати відповідно пунктами 4.12 - 4.18.

4.2. Доповнити главу новим пунктом 4.19 такого змісту:

"4.19. Для заповнення бланків державних актів взамін зіпсованих, втрачених або пошкоджених державних актів забороняється вимагати від землевласника (землекористувача) або спадкоємця будь-які документи, довідки та інші матеріали, які не передбачені пунктами 4.4 та 4.8, абзацом першим пункту 4.11 та пунктом 4.15 цієї Інструкції, а також вимагати розроблення нової документації із землеустрою".

5. Доповнити Інструкцію новою главою такого змісту:

"5. Зберігання бланків та державних актів

5.1. Незаповнені бланки, зіпсовані при оформленні бланки, зіпсовані та пошкоджені державні акти до моменту їх знищення, заповнені, але не видані землевласникам (землекористувачам) та спадкоємцям державні акти, другі примірники державних актів, державні акти з відміткою "скасовано" повинні зберігатись у спеціально обладнаних кімнатах або у вогнетривкому сейфі (шафі).

5.2. Організаційні заходи щодо зберігання та обігу бланків та державних актів, визначених пунктом 5.1 цієї глави, на місцях забезпечують керівники Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділів) Держкомзему у районі (місті), міжрайонних, міжміських, міськрайонних управлінь (відділів) Держкомзему, державного підприємства, що належить до сфери управління Держкомзему та його відокремлених структурних підрозділів, які здійснюють заповнення бланків.

5.3. Передача бланків та державних актів, визначених пунктом 5.1 цієї глави, здійснюється за актом приймання-передачі.

5.4. Під час отримання бланків для заповнення особа, яка відповідає за отримання бланків, зобов'язана особисто перевірити їх кількість, а також відповідність їх серій і номерів тим, що зазначені у видатковій накладній.

Якщо бланки передаються в пачках, особа, яка відповідає за отримання бланків, перевіряє їх кількість, а також відповідність серій і номерів, зазначених на пачках, тим, що зазначені у видатковій накладній.

5.5. Якщо при відкритті пачки виявлено відсутність бланків у пачці чи наявність дефектних бланків (через відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, водяних знаків, серій або номерів на бланках, наявність дубльованих номерів тощо), особа, яка відповідає за отримання бланків, складає відповідний акт.

5.6. У разі виявлення факту втрати (крадіжки) бланків керівник відповідного територіального органу Держкомзему або державного підприємства, що належить до сфери управління Держкомзему, яке здійснює заповнення бланків, зобов'язаний протягом доби з моменту виявлення факту втрати (крадіжки) бланків повідомити про це органи внутрішніх справ для вжиття заходів щодо їх розшуку та Держкомзем із зазначенням дати встановлення факту викрадення (втрати) бланків, їх серій і номерів.

За фактом втрати (крадіжки) призначається службове розслідування, яке проводиться відповідно до законодавства".

 

Директор Департаменту земель
несільськогосподарського призначення
та землеустрою територій
 

 
 
О. В. Краснолуцький
 

Опрос