Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, составляющей кредитную историю

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Условия от 29.07.2010 № 618
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

(заголовок у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 липня 2010 року N 618

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за N 990/18285

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 жовтня 2011 року N 626
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15 грудня 2016 року N 3122)

Відповідно до статей 6, 8 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статей 15, 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, що додаються.

(пункт 1 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур разом з управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків

 

В. о. Голови Комісії 

А. Литвин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
Ю. Кравченко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

(заголовок у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до статей 15, 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", статей 6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Ці Ліцензійні умови визначають перелік організаційних, технологічних, кваліфікаційних та інших вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.

(пункт 2 розділу І у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

заявник - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір та використання інформації, яка складає кредитну історію, що звернулась у встановленому Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій" порядку до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;

(абзац другий пункту 3 розділу І у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

ліцензіат - Бюро кредитних історій (далі - Бюро), яке одержало ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

(абзац третій пункту 3 розділу І у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

Інші терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

4. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання протягом усього строку дії ліцензії.

5. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, керівництво провадженням ними цієї діяльності здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує їх відповідність цим Ліцензійним умовам.

(пункт 5 розділу І у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

II. Організаційні вимоги

1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). До заяви про видачу ліцензії додаються:

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

а) друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням);

(підпункт "а" пункту 1 розділу ІІ у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 05.03.2013 р. N 712)

б) довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу в розмірі, що передбачений Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

в) Положення Бюро, затверджене виконавчим органом Бюро.

2. Положення Бюро повинно містити правила:

а) збору, опрацювання, коригування та передавання інформації;

б) надання кредитних звітів;

в) зберігання та захисту інформації;

г) ведення реєстру запитів кредитних історій.

3. Положення має бути складене державною мовою, аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом відповідальної особи і печаткою заявника.

4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

5. На момент подання заяви про видачу ліцензії заявник повинен відповідати таким обов'язковим умовам:

а) Бюро має бути створене у формі господарського товариства відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

б) засновниками Бюро можуть бути юридичні особи, які здійснюють діяльність не менше трьох років з дня їх реєстрації та не мають заборгованості із сплати податків та інших обов'язкових платежів за останні три роки, а також фізичні особи;

в) у назві заявника обов'язково зазначаються слова "Бюро кредитних історій";

г) статутний капітал заявника формується виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро в сумі, не меншій за мінімальний розмір статутного капіталу Бюро, визначеного Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

6. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 3).

7. Ліцензія (дублікат) або її копія, видані органом ліцензування, не можуть бути передані для використання іншій юридичній особі для провадження діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.

(пункт 7 розділу ІІ у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

8. Строк дії ліцензії, розмір та порядок зарахування до Державного бюджету України плати за видачу ліцензії (переоформлення, видачу копії та дубліката) визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - не придатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

11. Ліцензіат зобов'язаний:

11.1. Розмістити копії ліцензії та погодженого органом ліцензування Положення Бюро (завірені підписом керівника та печаткою Бюро), за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації, у доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням (місцезнаходженням його філій та інших відокремлених підрозділів).

11.2. Опублікувати Положення Бюро (за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації) в офіційних виданнях протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії.

11.3. Письмово повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін подавати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують такі зміни.

III. Технологічні вимоги

1. Ліцензіат повинен мати документи, які підтверджують:

1.1. Право власності або користування приміщенням чи будівлею, де здійснюється господарська діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.

(підпункт 1.1 пункту 1 розділу ІІІ у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

1.2. Право власності або користування комп'ютерним обладнанням, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію.

2. Приміщення, у якому здійснюється діяльність Бюро, - це будинок або споруда (частина будинку або споруди), відділений будівельними огороджувальними конструкціями (стінами, перекриттями), що має окремий вхід, не використовується одночасно іншими юридичними і фізичними особами, належить ліцензіату на правах власності або користування і повинен обов'язково включати:

а) серверну кімнату (приміщення, де розташовані сервери, на яких проводяться накопичення, збереження та обробка інформації, що складає кредитну історію);

б) приміщення, у якому проводиться робота ліцензіата з користувачами;

в) приміщення архіву, у якому зберігаються документи.

3. Приміщення серверної кімнати, де зберігаються бази даних ліцензіата, має забезпечувати їх захист від втрат або пошкодження та бути обладнане:

охоронною та протипожежною сигналізацією;

системою пожежогасіння;

системами відеонагляду;

джерелами безперебійного живлення, потужність яких забезпечить збереження і цілісність інформації та завершення роботи серверів.

4. Доступ до серверної кімнати, де встановлено комп'ютерне обладнання, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію, та бази даних ліцензіата мають бути захищені від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.

Керівник ліцензіата затверджує перелік уповноважених осіб, яким дозволяється доступ до серверної кімнати, та їх посадові інструкції.

Керівник ліцензіата призначає особу, відповідальну за здійснення технологічних вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.

5. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією і забезпечувати надійний захист від втрат або пошкодження інформації.

Керівник ліцензіата затверджує порядок доступу до архіву та призначає особу, відповідальну за його дотримання.

6. Ліцензіат, здійснюючи діяльність зі збору та використання інформації, яка складає кредитну історію, повинен використовувати системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які забезпечують запобігання витоку, крадіжкам, викривленню, підробленню, несанкціонованому знищенню та копіюванню інформації, відповідно до пункту 10 цього розділу.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІІ у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626)

Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

7. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат має використовувати програмне забезпечення, яке повинно забезпечувати:

формування та ведення кредитних історій;

формування кредитних звітів;

облік запитів користувачів щодо отримання кредитної історії для забезпечення формування реєстру запитів;

облік запитів суб'єктів кредитної історії;

конфіденційність та захист інформації, що обробляється та зберігається;

можливість архівування даних для їх подальшого зберігання протягом терміну, визначеного Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

8. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат може використовувати програмне забезпечення, яке офіційно підтримується (супроводжується) уповноваженою на це особою і допускає подальшу модифікацію такого програмного забезпечення зазначеною особою.

9. Склад та структура програмного та технічного обладнання визначаються ліцензіатом самостійно виходячи з його можливостей виконувати операції щодо надання послуг відповідно до цих Ліцензійних умов.

Обчислювальна потужність комп'ютерів, серверів та іншого обладнання, що використовується ліцензіатом, має бути достатньою для роботи програмного забезпечення, функцій захисту інформації та обробки і зберігання потрібного обсягу інформації.

10. Обробка інформації, яка складає кредитну історію, в інформаційній, телекомунікаційній та/або інформаційно-телекомунікаційній системі ліцензіата повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності здійснюються в порядку, встановленому Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

IV. Кваліфікаційні вимоги

1. Кваліфікаційні вимоги до керівника:

наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної у галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);

досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;

відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

2. Кваліфікаційні вимоги до заступників керівника:

наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної в галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);

досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;
відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівників філій та інших структурних підрозділів:

наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної в галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);

досвід роботи за спеціальністю не менше ніж два роки;

відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

4. Кваліфікаційні вимоги до інших працівників ліцензіата встановлюються керівником Бюро.

5. Керівник забезпечує захист інформації, що становить кредитну історію, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення системи захисту, що покладаються на керівника (заступника керівника) ліцензіата та керівника його філій, інших відокремлених підрозділів, що забезпечують створення та експлуатацію системи захисту інформації.

6. Для забезпечення захисту інформації, яка складає кредитну історію, керівник ліцензіата утворює службу захисту інформації та контролю за ним. Про спроби та/або факти несанкціонованих дій у системі щодо інформації, яка складає кредитну історію, ліцензіат повідомляє уповноважений орган у сфері захисту інформації.

V. Інші положення

Ліцензіат повинен забезпечити зберігання інформації, що становить кредитну історію, згідно із Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

 

Член Комісії - директор
департаменту реєстрації,
ліцензування та дозвільних процедур
 

 
 
О. М. Калінін
 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
        (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
номер телефону, факсу ______________________________,
організаційно-правова форма ____________________________________________,
код за ЄДРПОУ _________________________________,
банківські реквізити
______________________________________________________________________________________
                                                          (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
_____________________________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.

Найменування та місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи _____________________

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Заява та документи, що додаються до неї, прийняті
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

_________________
(посада)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 1 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Опис
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                   (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

N з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітки

1

Заява

 

 

2

Друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням)

 

 

3

Довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу в розмірі, передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"

 

 

4

Положення Бюро кредитних історій

 

 


Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи __________________

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Документи згідно з описом прийняті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

_________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________
      (ініціали, прізвище)

(додаток 2 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421
,
 від 05.03.2013 р. N 712)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                 (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ __________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію
_____________________________________________________________________________________,
серія _________, N _______________ ліцензії,
просить видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, у зв'язку зі створенням філії, іншого відокремленого підрозділу, а саме:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
Найменування та місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи ___________________

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

_________________
(посада)

_________________
(підпис)

___________________
       (ініціали, прізвище)

(додаток 3 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                  (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ _______________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію
_____________________________________________________________________________________,
серія ____________, N __________________ ліцензії,
просить переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                        (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи, зміна
                             місцезнаходження юридичної особи, зміни, пов'язані з провадженням господарської діяльності,
                                                                                           що підлягає ліцензуванню)
Перелік документів, що додаються до заяви:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають внесенню до ліцензії)

Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи __________________

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

_________________
(посада)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                  (повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
код за ЄДРПОУ ________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію
_____________________________________________________________________________________,
серія ___________, N __________ ліцензії,
просить видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                               (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та не придатна до користування
                                                                            ліцензія у разі пошкодження бланка ліцензії)

Підпис керівника заявника або іншої уповноваженої особи ________________

"___" ____________ 20__ року.

М. П.

Заява та документи, що додаються до неї, прийняті Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

(додаток 5 у редакції розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 13.10.2011 р. N 626
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

____________

Опрос