Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и учреждений исполнения наказаний по обеспечению социального обслуживания детей и молодежи, освобождаемых из учреждений исполнения наказаний

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 28.09.2010 № 3368/359
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 28 вересня 2010 року N 3368/359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2010 р. за N 962/18257

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 28 березня 2012 року N 478/5/180/375/212/258)

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про соціальні послуги", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 N 1385 "Про схвалення Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк" та з метою забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань, що додається.

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і територіальним органам управління Державного департаменту України з питань виконання покарань забезпечити виконання цього Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28.10.2005 N 2559/177 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих установах і звільняються з них", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 1425/11705.

4. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді в установлений строк подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту і заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань відповідно до функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр України
у справах сім'ї, молоді та спорту
 

 
Р. С. Сафіуллін
 

Голова
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
 

 
 
О. В. Лісіцков
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр юстиції України 

О. В. Лавринович 

 

Порядок
взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) і установ виконання покарань (далі - сторони) щодо здійснення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань (далі - діти та молодь).

Сторони здійснюють взаємодію відповідно до чинного законодавства, а також цього Порядку.

II. Основні напрями взаємодії сторін

Основними напрямами взаємодії сторін є:

обмін інформацією щодо підготовки до звільнення дітей та молоді з установ виконання покарань;

забезпечення соціальної адаптації дітей та молоді;

залучення до соціального патронажу дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.

III. Основні форми взаємодії сторін

Основними формами взаємодії сторін є:

укладення договорів про співпрацю між відповідними центрами та установами виконання покарань;

погодження планів спільних дій щодо проведення семінарів, тренінгів, круглих столів тощо з питань соціальної адаптації дітей та молоді;

здійснення відповідно до компетенції функцій щодо соціального обслуговування дітей та молоді;

обмін методичною літературою та інформаційно-довідковими матеріалами.

IV. Форми обміну інформацією та обліку роботи сторін

Формами обміну інформацією та обліку роботи сторін є:

повідомлення про звільнення (додаток 1), що надсилається установою виконання покарань не пізніше ніж за 3 місяці до звільнення дітей та молоді, які відбувають покарання, до центру району (міста, району у місті), в якому має намір проживати особа після звільнення. У разі звільнення дитини чи молодої особи з установи виконання покарань достроково або на підставі акта про помилування зазначене повідомлення надсилається до відповідного центру не пізніше трьох днів після її звільнення;

інформаційна карта, що є додатком до повідомлення про звільнення і містить загальні відомості про засудженого, результати соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації для подальшого соціального обслуговування спеціалістами центру району (міста, району у місті), в якому має намір проживати особа після звільнення;

інформаційний лист (додаток 2), що надсилається центром району (міста, району у місті), в якому має намір проживати дитина чи молода особа після звільнення, до установи виконання покарань, протягом 20 робочих днів з моменту отримання повідомлення про її звільнення, але не пізніше ніж за 1 місяць до звільнення зазначеної особи. У разі якщо дитина чи молода особа звільнена з установи виконання покарань достроково або на підставі акта про помилування, інформаційний лист надсилається центром до установи виконання покарань протягом 20 робочих днів з моменту отримання повідомлення про звільнення дитини чи молодої особи з установи виконання покарань.

V. Функції, що здійснюються сторонами для забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді

Функції установ виконання покарань:

підготовка засуджених дітей та молоді до звільнення з установ виконання покарань шляхом організації з ними соціально-виховної та психологічної роботи;

направлення до центру району (міста, району у місті), в якому має намір проживати особа після звільнення, повідомлення про її звільнення з установи виконання покарань;

надання інформації, що містить загальні відомості про дитину чи молоду особу, результати проведення з нею соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації щодо здійснення соціального обслуговування спеціалістами центру за місцем її подальшого проживання;

залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та молоді волонтерів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян;

участь в організації та проведенні спільно з центрами просвітницьких та інших заходів з питань соціальної адаптації дітей та молоді.

Функції центрів:

направлення до установ виконання покарань інформаційних листів щодо здійснених заходів з підготовки до повернення дітей та молоді за місцем їх подальшого проживання;

визначення потреб та надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють; здійснення заходів з підготовки до звільнення дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;

залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян;

участь в організації та проведенні спільно з установами виконання покарань просвітницьких заходів з питань соціальної адаптації дітей та молоді.

 

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту
 

 
С. В. Толстоухова
 

Заступник Голови
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
 

 
 
М. М. Ковальчук
 

 

Штамп установи виконання покарань  

 

Вих. N _______ від ____________
                                                      (дата) 

Директору центру
___________________________
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення

____________ 20__ з ___________________________________________________________________
                                                                                                          (назва установи виконання покарань)
звільняється
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
який (яка) має намір проживати __________________________________________________________
                                                                                  (указати передбачуване місце проживання: населений пункт, вул., буд., кв.) _____________________________________________________________________________________;
документ, що засвідчує особу _________________________________________, ким і коли виданий _____________________________________________________________________________________

Просимо з'ясувати можливість влаштування звільненого (ої) за вищевказаним місцем проживання, ужити за потреби необхідних заходів та поінформувати про результати проведеної роботи та соціальні проблеми, які потребують вирішення в установі виконання покарань до звільнення гр.
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                          (П. І. Б.)

Інформаційна карта з повідомленнями про особу, яка готується до звільнення, та проведену щодо цього роботу додається.

Додаток: на ___ арк. в 1 прим.  

Начальник установи
виконання покарань 

___________________
(підпис) 

________________________
(П. І. Б.) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

1. Загальні відомості про особу

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік, місце народження _____________________________________________________

Строк перебування у місцях позбавлення волі ______________________________________________

Наявність паспорта (N, серія, де, коли, ким виданий) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність свідоцтва про народження (N, серія, де, коли, ким видане) __________________________

Останнє місце проживання та реєстрації___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність реєстрації ____________________________________________________________________

Освіта, спеціальність ___________________________________________________________________

Чи потребує лікування __________________________________________________________________

Сімейний стан, склад сім'ї _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи збережені соціальні зв'язки ____________________________________________________________
                                                                                             (якщо збережені, указати з ким (родичі, сусіди, друзі тощо),
______________________________________________________________________________________
                                                П. І. Б., місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.), телефон тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи залучався до участі в програмах підготовки до звільнення __________________________________
                                                                                                                                                                              (так/ні)

Якщо так, з яких питань _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Результати соціально-виховної та психологічної роботи

П. І. Б. особи, яка здійснювала заходи щодо підготовки до звільнення засудженого до позбавлення волі (посада, контактний телефон, установа виконання покарань) ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Заходи соціально-виховної та психологічної роботи 

Результати роботи 

Примітка 

Поінформовано про центр району (міста, району у місті), в якому він (вона) має намір проживати після звільнення 

  

  

Видано інформаційно-довідкову та соціально-рекламну продукцію 

  

  

Надано індивідуальні консультативні послуги з питань (зазначити) 

  

  

Інше (зазначити, що саме) 

  

  

З вищевикладеною інформацією ознайомлений (на) і погоджуюся 

__________
(підпис) 

_________________________
(П. І. Б. особи, яка готується до звільнення) 

3. Характеристика

Прояви поведінки (відповідне підкреслити, необхідне за потреби додати: несамостійність/самостійність у прийнятті рішень, занижена (висока, неадекватна, адекватна) самооцінка, низький (високий) рівень агресивності, схильність до ризикованої поведінки, низька (висока) емоційна стійкість, низький (високий) рівень комунікабельності тощо)
 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Схильність до вживання психоактивних речовин ___________________________________________

Мотивація на подальшу професійну чи навчальну діяльність __________________________________

Основні потреби та проблеми, причини, які заважають задовольнити їх самостійно
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Здібності, нахили, інтереси _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
посадової особи установи виконання покарань, яка здійснювала заходи з підготовки до звільнення засудженого до позбавлення волі, щодо подальшого соціального обслуговування

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Заступник начальника 

__________________________
(назва установи виконання покарань) 

_____________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

 

Штамп центру 

Начальнику
________________________________
________________________________
          (назва установи виконання покарань) 

Вих. N _______ від ____________
                                                     (дата) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

На повідомлення від _____ ________ 20___ N _____ інформуємо про роботу ________________________ центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо підготовки до повернення громадянина (ки) ____________________________________________________________
                                                                                                                     (П. І. Б., дата народження)
за місцем, в якому він (вона) має намір проживати після звільнення: ____________________________ ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (населений пункт, вул., буд., кв.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

Заходи соціального обслуговування 

Результати роботи 

Примітка 

Здійснено соціальне інспектування за місцем, де засуджений (а) має намір проживати після звільнення 

  

  

Вжито заходів щодо налагодження стосунків з членами сім'ї та родичами  

  

  

Залучено фахівців інших установ та організацій (яких саме/з яких питань)  

  

  

Інше (зазначити, що саме) 

  

  

За результатами роботи рекомендуємо: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначити конкретні заходи з боку адміністрації установи виконання покарань, ужиття яких до звільнення сприятиме якісному забезпеченню соціального обслуговуванню після нього)
 

Директор
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

_____________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

____________

Опрос